E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 11 din  4 august 1993

pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si a Legii nr. 59/1934 asupra cecului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 23 august 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicata in Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Prezentarea unei cambii la o casa de compensatii echivaleaza cu o prezentare spre plata."
    2. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Cand cambia nu este prezentata spre plata in termenul fixat de art. 40, orice debitor are dreptul de a consemna suma la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe cheltuiala si riscul posesorului cambiei, recipisa depunandu-se la judecatoria locului de plata."
    3. Alineatul 3 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Competenta pentru a investi cambia cu formula executorie este judecatoria."
    4. Alineatul 4 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea de investire nu este supusa apelului."
    5. Alineatul 2 al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Opozitia se va introduce la judecatoria care a investit cambia cu formula executorie. Judecatoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini."
    6. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Protestul se dreseaza de executorul judecatoresc.
    Asistenta martorilor nu este necesara la dresarea protestului."
    7. Alineatul 1 al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Protestul poate fi dresat prin act separat, pe insusi originalul titlului sau pe unul din exemplare, pe copia ori pe un adaos al acestora. Daca protestul se dreseaza pe un adaos, cel care l-a dresat trebuie sa puna stampila judecatoriei pe linia de unire."
    8. Alineatul 2 al articolului 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca domiciliul acestor persoane nu poate fi gasit, protestul se dreseaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de plata indicat in cambie."
    9. Alineatul 2 al articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat."
    10. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    Judecatoriile tin un registru de proteste, in care se inregistreaza, zilnic si in ordinea datei, cambiile protestate, cu efectuarea mentiunilor cerute de articolele precedente.
    In prima zi a fiecarei saptamani, fiecare judecatorie trimite Camerei de Comert si Industrie judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, un tabel cu protestele de neplata a cambiilor, facute in cursul saptamanii precedente. Acest tabel trebuie sa indice data protestului, numele si prenumele persoanei impotriva careia s-a dresat protestul, al celei care a cerut protestul, numele si prenumele tragatorului, suma datorata si scadenta titlului protestat."
    11. Alineatul 4 al articolului 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Plata prin interventie trebuie sa rezulte din protest si, daca acesta a fost deja dresat, trebuie sa fie mentionata la sfarsitul actului de protest de catre cel care l-a dresat. Cheltuielile de protest se vor restitui chiar daca tragatorul a pus clauza FARA CHELTUIELI."
    12. Alineatul 1 al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii, posesorul poate instiinta despre aceasta pe tras si poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei locului in care cambia este platibila."
    13. Alineatul 3 al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele judecatoriei, dupa examinarea cererii si a elementelor produse, precum si a dreptului posesorului, va pronunta in cel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care, specificind datele cambiei, o va declara nula in mainile oricui se va gasi ea si va autoriza sa se faca plata ei dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, in cazul in care cambia are scadenta depasita sau este la vedere, sau in termen de 30 de zile de la data scadentei, daca aceasta este ulterioara publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si numai daca, intre timp, detinatorul nu a facut opozitie."
    14. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Prin cuvantul domiciliu, in sensul prezentei legi, se intelege locul unde persoana obligata, la care se refera, isi are locuinta sau sediul, iar prin cuvantul loc de plata se intelege localitatea respectiva."
    15. Alineatul 4 al articolului 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Cesiunea nu poate fi facuta de tragator decat in favoarea unei societati bancare sau a unui alt institut de credit, insa va folosi tuturor giratarilor succesivi. Prin expresia societate bancara sau alt institut de credit se inteleg persoanele juridice prevazute de legislatia privind activitatea bancara si de credit."
    Art. 2
    Articolele 108, 109, 110, 113, 114, 115, precum si alineatul 2 al articolului 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin se abroga.
    Art. 3
    Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicata in Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934 se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Cecul nu poate fi tras decat asupra societatii bancare. Cu toate acestea, cecul tras si platibil in strainatate este valabil ca cec, chiar daca trasul nu este o societate bancara.
    Cecul nu poate fi emis decat daca tragatorul are disponibil la tras, disponibil asupra caruia are dreptul de a dispune prin cec pe baza unei conventii exprese sau tacite. Titlul emis fara observarea acestor conditii valoreaza totusi ca cec."
    2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Cecul poate fi platibil la domiciliul unui tert fie in localitatea unde trasul are domiciliul sau, fie intr-o alta localitate, cu conditia insa ca tertul sa fie o societate bancara."
    3. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Prezentarea unui cec la o casa de compensatii echivaleaza cu o prezentare la plata."
    4. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Tragatorul sau posesorul unui cec poate sa-l bareze, cu efectele aratate in articolul urmator.
    Bararea se face prin doua linii paralele puse pe fata cecului.
    Ea poate fi generala sau speciala.
    Bararea este generala, daca intre cele doua linii nu se indica nimic ori se face mentiunea societate bancara sau alt termen echivalent; ea este speciala, daca denumirea unei societati bancare se inscrie intre cele doua linii.
    Bararea generala poate fi transformata in barare speciala, insa bararea speciala nu poate fi transformata in barare generala.
    Taierea (stergerea) liniilor sau denumirii societatii bancare inscrise se socoteste ca si cum nu ar fi fost facuta."
    5. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Cecul cu barare generala nu poate fi platit de tras decat unei societati bancare sau unui client al trasului.
    Cecul cu barare speciala nu poate fi platit de tras decat societatii bancare inscrise in cec sau, daca aceasta este trasul, unui client al acestei societati bancare. Totusi, societatea bancara indicata poate recurge pentru incasare la o alta societate bancara.
    O societate bancara nu poate dobandi un cec barat decat de la unul din clientii sai sau de la o alta societate bancara. Ea nu poate sa-l incaseze pentru alte persoane decat acestea.
    Cecul purtand mai multe barari speciale nu poate fi platit de tras decat in cazul a doua barari, din care una pentru incasare prin intermediul unei case de compensatii.
    Trasul sau societatea bancara care nu respecta dispozitiile de mai sus raspunde de paguba cauzata pana la concurenta valorii cecului."
    6. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Cecul emis cu clauza netransmisibil nu poate fi platit decat primitorului sau, la cererea acestuia, sa fie creditat in contul sau curent.
    Primitorul nu poate gira cecul decat unei societati bancare pentru incasare; societatea bancara nu-l poate gira mai departe. Girurile puse contra acestei dispozitii se considera ca nescrise.
    Stergerea clauzei se considera ca neavenita.
    Cel care plateste un cec netransmisibil altei persoane decat primitorului sau societatii bancare giratare pentru incasare raspunde de plata facuta.
    Clauza netransmisibil trebuie pusa chiar de societatea bancara, la cererea clientului.
    Aceeasi clauza poate fi pusa de un girant, cu aceleasi efecte."
    7. Alineatul 1 al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Posesorul poate exercita dreptul de regres impotriva girantilor, tragatorului si celorlalti obligati, daca cecul prezentat in termen util nu este platit si daca refuzul de plata este constatat:
    1. fie printr-un act autentic (protest);
    2. fie printr-o declaratie a trasului datata si scrisa pe cec, cuprinzand ziua cand a fost prezentat;
    3. fie printr-o confirmare oficiala datata a unei case de compensatii, prin care se arata ca cecul a fost adus spre compensare in termen util dar nu a fost platit."
    8. Alineatul 3 al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Competenta pentru a investi cecul cu formula executorie este judecatoria."
    9. Alineatul 4 al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea de investire nu este supusa apelului."
    10. Alineatul 2 al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Opozitia se va introduce la judecatoria care a investit cecul cu formula executorie. Judecatoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini."
    11. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Protestul se dreseaza de executorul judecatoresc.
    Asistenta martorilor nu este necesara la dresarea protestului."
    12. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe insusi originalul cecului, ori pe duplicatul sau adaosul acestora. Acest adaos poate fi atasat de cel ce dreseaza protestul. Daca protestul se dreseaza pe adaos, cel care l-a dresat trebuie sa puna stampila judecatoriei pe linia de unire.
    Daca protestul este facut prin act separat, mentiunea de dresare a protestului va fi facuta pe titlul depus la protest, afara de cazul cand a trebuit sa se procedeze la dresarea protestului fara posesiunea titlului."
    13. Alineatul 2 al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca domiciliul acestor persoane nu poate fi gasit, protestul se dreseaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de plata indicat in cec."
    14. Alineatul 2 al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat."
    15. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Judecatoriile vor tine un registru de proteste, in care se vor inregistra zilnic si in ordinea datei, cecurile protestate, cu efectuarea mentiunilor cerute de articolele precedente.
    In prima zi a fiecarei saptamani, fiecare judecatorie va trimite Camerei de Comert si Industrie judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, un tabel cu protestele de neplata a cecurilor facute in cursul saptamanii precedente. Acest tabel va indica data protestului, numele si prenumele persoanei impotriva careia s-a dresat protestul, ale celei care a cerut protestul, numele si prenumele tragatorului, suma de plata si ultima zi de prezentare a cecului protestat.
    Originalul protestului facut prin act separat va fi predat posesorului cecului."
    16. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea instiinta despre aceasta pe tras si sa solicite anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei de la locul de plata a cecului.
    Cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale ale cecului.
    Presedintele judecatoriei, dupa examinarea cererii si a elementelor produse, ca si a dreptului posesorului, va pronunta in cel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care, specificand datele cecului, il va declara nul in mainile oricui s-ar gasi si va autoriza a se face plata cecului dupa 15 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, daca intre timp detinatorul cecului nu a facut opozitie.
    Ordonanta trebuie sa fie notificata atat tragatorului, cat si trasului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, la cererea si pe cheltuiala petitionarului.
    Cu toata instiintarea, plata cecului facuta detinatorului mai inainte de notificarea ordonantei libereaza pe tras de obligatia de plata."
    17. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Prin expresiile societate bancara si institut de credit, intrebuintate in legea de fata, se intelege persoanele juridice prevazute de legislatia privind activitatea bancara si de credit."
    18. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de o societate bancara sau un alt institut de credit, anume autorizat pentru sume ce le are disponibile de la primitorii cecurilor in momentul emisiunii, platibil la vedere in oricare din locurile aratate de emitent.
    Societatea bancara sau institutul de credit, autorizate sa emita cecuri circulare, trebuie sa depuna la Banca Nationala a Romaniei, cel mai tarziu pana a doua zi de la emitere, o cautiune in titluri de stat, garantate  de stat, sau lombardabile la Banca Nationala a Romaniei, socotite la cursul zilei 40% din valoarea cecurilor circulare emise zilnic, cautiune asupra careia posesorii unor asemenea cecuri au un privilegiu special.
    Cautiunea nu se va putea restitui de Banca Nationala a Romaniei decat contra prezentarii cecului respectiv, cu mentiunea ACHITAT."
    19. Punctul 5 din alineatul 1 al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "5. semnatura societatii bancare sau a institutului de credit."
    20. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    Societatea bancara sau institutul de credit poate incredinta emiterea de cecuri circulare unei societati bancare corespondente, cu conditia insa ca cecul emis sa poarte viza societatii bancare sau a institutului de credit autorizat, iar corespondentul sa semneze ca reprezentant al acelei societati bancare sau institut de credit autorizat."
    21. Alineatul 4 al articolului 83 va avea urmatorul cuprins:
    "Cererea va fi adresata presedintelui judecatoriei in a carei raza teritoriala emitentul are un stabiliment."
    Art. 4
    Articolele 86, 87, 88, alineatul 2 al articolului 53 si alineatul 3 al articolului 54 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului se abroga.
    Art. 5
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Banca Nationala a Romaniei va emite norme-cadru privind comertul facut de societatile bancare si celelalte institute de credit cu cambii, bilete la ordin si cecuri, precum si norme privind circulatia si standardele tehnice si de continut ale acestor instrumente de credit si de plata, potrivit uzantelor internationale actuale.
    Art. 6
    Litera i) din alineatul 1 al articolului 4 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 20 octombrie 1960, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) investirea cu formula executorie a inscrisurilor autentificate;"
    Art. 7
    Litera j) din alineatul 1 al articolului 4 si alineatul 5 al articolului 6 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat se abroga.
    Art. 8
    Titlul literei H din capitolul II sectiunea II paragraful 2 al H.C.M. nr. 1518/1960 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "H. - Investirea cu formula executorie a inscrisurilor autentificate."
    Art. 9
    Se abroga orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 10
    Dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante, Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu toate modificarile ce le-au fost aduse, se vor republica, dandu-se articolelor si, dupa caz, capitolelor o noua numerotare.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat, presedintele
                    Consiliului pentru Coordonare,
                    Strategie si Reforma Economica
                    Misu Negritoiu

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    p. Ministrul justitiei,
                    Adrian Duta,
                    secretar de stat

                    Guvernatorul Bancii Nationale
                    a Romaniei,
                    Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 11/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 11 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 11/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu