E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 3 din 13 mai 1996    * Republicat

privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 359 bis  din 22 septembrie 1998


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul pct. 3 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6 din 17 februarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.
    Regulamentul nr. 3 din 13 mai 1996 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 15 august 1996 si a mai fost modificat prin Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 24 din 15 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 25 noiembrie 1996, si prin Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6 din 17 februarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.

    PARTEA I
    Dispozitii generale
    In temeiul art. 2 din Legea nr. 33/1991*) privind activitatea bancara, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati.
------------
    *) Ca urmare a abrogarii Legii nr. 33/1991 prin Legea bancara nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, in prezent temeiul legal al Regulamentului B.N.R. nr. 3/1996 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati il constituie art. 2 alin. (2), art. 23, art. 25, art. 50 si art. 51 alin. (3) si (4) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, si art. 38 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998.

    Art. 1
    Obiectul
    Centrala Incidentelor de Plati (C.I.P.) este un centru de intermediere care gestioneaza, in numele Bancii Nationale a Romaniei, informatia specifica incidentelor de plati, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.
    Datele specifice incidentelor de plati sunt definite, transmise, difuzate si valorificate pe baza informatiilor, chiar anterioare platii, continute in evidente si care sunt ocazionate de acte si fapte avand potential fraudulos, litigios si/sau producand riscuri de neplata, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontarii.
    Art. 2
    Definitii
    Pentru scopurile prezentului regulament:
    1. Banca este orice societate bancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
    2. Instrumentul este instructiunea de plata care circula de la banca beneficiarului la banca platitorului, avand ca efect debitarea contului platitorului si, ulterior, creditarea contului beneficiarului.
    3. Persoane declarante la C.I.P. sunt urmatoarele:
    a) centralele bancilor, pentru toate informatiile adresabile direct C.I.P., colectate de la titularii lor de cont si de la alte persoane fizice sau juridice;
    b) unitatile teritoriale ale bancilor, prin intermediul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei - "Birourile incidente de plati" sau al propriilor centrale, pentru toate informatiile adresabile C.I.P., colectate de la titularii lor de cont si de la alte persoane fizice sau juridice, pe baza raporturilor dintre banca si client sau ca urmare a angajamentelor, intelegerilor sau conventiilor bilaterale intervenite intre banci in apararea interesului public si a increderii clientilor in comertul facut de banci cu instrumente;
    c) sucursalele Bancii Nationale a Romaniei - "Birourile incidente de plati", pentru toate informatiile adresabile C.I.P., colectate de la "Birourile viramente interbancare", "Birourile decontari cu bugetul statului", camerele de comert si industrie judetene;
    d) Directia urmaririi riscurilor bancare (D.U.R.B.), pentru toate informatiile adresabile C.I.P., colectate de la "Serviciul viramente interbancare si decontari cu Banca Nationala a Romaniei", "Serviciul decontare finala" si de la institutii similare C.I.P. din strainatate.
    C.I.P. nu este abilitata sa primeasca declaratii de incidente de plati decat de la persoane declarante si nici sa cerceteze veridicitatea informatiei transmise de acestea.
    Persoanele declarante au obligatia completarii unei FISE DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SA NOTIFICE LA C.I.P. CERERILE, DECLARATIILE SI ANULARILE DE INCIDENTE DE PLATI SI DE INTERDICTII BANCARE, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate, conform modelului din anexa nr. 2. Aceasta fisa va fi intocmita in minimum 2 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis in regim confidential la C.I.P.;
    - exemplarul 2 - pastrat pentru evidentele proprii.
    4. Persoana acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sa furnizeze, sa solicite si sa primeasca informatii la si de la C.I.P.
    5. Autoritati publice sunt: Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu unitatile lor teritoriale.
    6. Utilizatori sunt persoanele declarante, autoritatile publice, persoane fizice si juridice si institutii similare C.I.P. din strainatate, carora C.I.P. le-a confirmat o cerere de consultare a informatiilor detinute.
    7. Incidentul de plata este o informatie transmisa catre C.I.P., referitoare la neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor participantilor, inaintea sau in timpul procesului de decontare a instrumentului, obligatii rezultate prin efectul legii si/sau contractului care le reglementeaza, a caror neindeplinire este adusa la cunostinta C.I.P. de catre persoanele declarante, pentru apararea interesului public.
    8. Evidente sunt orice informatii referitoare, doveditoare sau care certifica plati, alcatuite potrivit legii, reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, angajamentelor reciproce sau altor reglementari aplicabile.
    9. Riscurile de neplata sunt acei parametri negativi sau perturbatori pe considerarea, evaluarea si clasificarea carora sunt fundamentate actele si faptele partilor in plati.
    10. Valorificarea informatiei este un atribut al utilizatorilor si consta in exploatarea in interes privat sau public a datelor puse la dispozitie de C.I.P. din proprie initiativa sau la cerere.
    11. Interdictia bancara este regimul impus de catre banca unui titular de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de 1 an, conform unor angajamente reciproce aplicabile platii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plati majore, si anume:
    - emiterea unui cec fara autorizarea trasului;
    - refuzul cecului ca urmare a constatarii de catre banca trasa a lipsei partiale sau totale de disponibil in contul tragatorului, in cazul in care acesta dispune astfel, in total sau in parte, de disponibilul avut inainte de trecerea termenului fixat pentru prezentare;
    - emiterea unui cec cu o data falsa sau caruia ii lipseste una dintre mentiunile obligatorii;
    - emiterea unui cec circular sau un cec de calatorie "la purtator".
    - emiterea unui cec de catre un tragator aflat in interdictie bancara.
    12. Persoane cu risc sunt acele persoane fizice sau juridice, inclusiv banci si alte societati de credit, care au fost incluse in Fisierul national al persoanelor cu risc, ca urmare a unor incidente de plati majore inregistrate pe numele lor.
    Art. 3
    Domeniu de aplicabilitate
    Incidentele de plati sunt generate de instrumente neconforme legilor si reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei in vigoare, respectiv:
    - pentru CEC: Legea nr. 59/1934, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, Normele-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si de celelalte societati de credit cu cecuri si Normele tehnice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/1994 privind cecul;
    - pentru CAMBIE si BILET LA ORDIN: Legea nr. 58/1934, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, Normele-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la ordin si Normele tehnice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin.
    Ca urmare, C.I.P. va organiza si va gestiona un fisier de interes general, numit Fisierul national de incidente de plati (F.N.I.P.), care va fi structurat astfel:
    - Fisierul national de cecuri (F.N.C.);
    - Fisierul national de cambii (F.N.Cb.);
    - Fisierul national de bilete la ordin (F.N.B.O.).
    Fisierul national al persoanelor cu risc (F.N.P.R.) este un fisier alimentat automat de F.N.I.P. cu incidentele de plati majore inregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice.

    PARTEA a II-a
    Fisierul national de cecuri (F.N.C.)
    Art. 4
    Transmiterea si inscrierea informatiei in F.N.C.
    1. Fluxul transmiterii si inscrierii informatiei in F.N.C., direct sau prin intermediul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei/centralelor propriilor banci, este prezentat in anexa nr. 1.
    Inscrierea informatiei referitoare la un cec in F.N.C. poate fi efectuata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - inscrierea a fost ceruta de catre o persoana declaranta;
    - cererea sau declaratia a fost confirmata de catre C.I.P.
    2. CEREREA DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN F.N.C. se va intocmi pe un formular pe suport hartie de catre persoana declaranta care a decis refuzul, conform modelului din anexa nr. 3A, in minimum 3 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 - transmis impreuna cu exemplarul 1 pentru confirmare la C.I.P., fiind ulterior returnat clientului de catre banca sa.
    Aceasta cerere este transmisa la C.I.P. de catre banca trasa (persoana declaranta) in ziua efectuarii refuzului la plata al cecului.
    In cazul in care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditata de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare.
    In cazul formularii unor astfel de cereri pe alte suporturi decat hartia, persoana declaranta va incheia cu C.I.P. o conventie de transmitere si arhivare a acestora.
    Transmiterea Cererii de inscriere a refuzului bancar in F.N.C. de la persoana declaranta la C.I.P. va fi adaptata, din punct de vedere al volumului, continutului si secretului informatiilor pe care le contine, la caracteristicile fiecarui canal tehnic de transmisie, pentru evitarea riscului ca informatia respectiva sa nu parvina intocmai si la timp la F.N.C.
    3. Orice persoana fizica sau juridica, care a pierdut, careia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, completate sau in alb, pentru apararea propriilor interese, va semnala imediat incidentul de plata unei persoane declarante-banca. Solicitantul si persoana declaranta-banca vor completa formularul intitulat DECLARATIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR, conform modelului din anexa nr. 4A, transmis de catre persoana declaranta-banca la C.I.P. in aceeasi zi bancara.
    In cazul in care banca trasa a avut initiativa retragerii din circulatie a unor formulare de cec si nu le-a recuperat in totalitate, aceasta va intocmi Declaratia de pierdere/furt/distrugere/anulare care va contine cecurile nerecuperate de la clienti si anulate.
    Declaratia se va intocmi in minimum 4 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de catre persoana declaranta-banca;
    - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice in momentul intocmirii declaratiei.
    In cazul in care aceasta declaratie este incompleta, persoana acreditata de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare.
    La eliberarea carnetelor de cecuri, bancile si, respectiv, "Serviciul centrala incidentelor de plati" din centrala Bancii Nationale a Romaniei sau "Birourile incidente de plati" din sucursalele Bancii Nationale a Romaniei isi vor atentiona clientii asupra consecintelor ce pot aparea in cazul nedeclararii imediate a instrumentelor pierdute/furate/distruse/anulate, putand incheia cu acestia o conventie de declarare a acestui tip de incident.
    In momentul in care o persoana fizica sau juridica solicita unei persoane declarante-banca anularea propriilor cecuri completate sau in alb, aceasta este obligata sa retina respectivele instrumente si, ulterior, sa le remita bancii trase pe baza unui proces-verbal.
    4. In momentul producerii unui incident de plata la cecurile Bancii Nationale a Romaniei, "Serviciul viramente interbancare si decontari cu B.N.R." din cadrul centralei Bancii Nationale a Romaniei sau "Biroul viramente interbancare" din cadrul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei are obligatia semnalarii acestuia, in aceeasi zi bancara, persoanei acreditate din centrala sau sucursala Bancii Nationale a Romaniei pentru a fi inscrise, respectiv transmise la F.N.C.
    5. "Serviciul decontare finala" din cadrul centralei Bancii Nationale a Romaniei sau "Biroul decontari cu bugetul statului" din cadrul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei are obligatia semnalarii incidentelor de plati ce apar inaintea sau chiar in procesul decontarii cecurilor trezoreriei statului persoanei acreditate din centrala sau sucursala Bancii Nationale a Romaniei, pentru a fi inscrise, respectiv transmise la F.N.C.
    6. In baza unei conventii, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor primi din partea camerelor de comert si industrie judetene, in prima zi bancara a fiecarei saptamani, TABELELE CU PROTESTELE DE NEPLATA A CECURILOR pentru a fi completata informatia detinuta in F.N.C.
    7. Pe baza principiului reciprocitatii si a unor conventii, D.U.R.B., ca persoana declaranta, va colecta in numele C.I.P. informatii furnizate de institutii similare C.I.P. din strainatate privind incidente de plati survenite in afara granitelor tarii, in care sunt implicate persoane fizice sau juridice romane.
    Art. 5
    Interdictia bancara
    1. Interdictia bancara, notificata de persoanele declarante la C.I.P., asigura prevenirea producerii unor noi incidente de plati si sanctionarea titularilor de cont care le genereaza in circuitul bancar.
    2. Banca ce a refuzat plata unui cec ca urmare a producerii unui incident de plata major asupra contului unui client, in mod automat, in aceeasi zi bancara, are urmatoarele obligatii:
    - sa notifice incidentul de plata la C.I.P. printr-o Cerere de inscriere a refuzului bancar in F.N.C., care reprezinta, totodata, si o declaratie de interdictie bancara, completata conform modelului din anexa nr. 3A;
    - sa adreseze titularului de cont o SOMATIE, conform modelului din anexa nr. 5A, prin care sa-i notifice interzicerea emiterii de cecuri, pe timp de 1 an, incepand cu data emiterii cecului, obligandu-l, totodata, sa restituie bancii (bancilor), al carei (caror) client este, formularele de cecuri aflate in posesia sa sau a mandatarilor sai. Daca la data emiterii cecului care a generat incidentul de plata major titularul de cont se afla deja in interdictie bancara, banca respectiva va adresa titularului o SOMATIE, conform modelului din anexa nr. 5B, prin care sa-i notifice prelungirea interdictiei bancare cu 1 an, incepand cu data emiterii acestui cec.
    C.I.P. are obligatia sa transmita in aceeasi zi bancara, tuturor centralelor bancilor, pentru difuzarea in propriul sistem intrabancar, o DECLARATIE A C.I.P. PRIVIND INTERDICTIA BANCARA, conform modelului din anexa nr. 6A, prin care li se comunica fie declararea respectivului titular de cont in interdictie bancara, fie anularea acestei interdictii ca urmare a corectarii informatiei din baza de date a C.I.P. de catre persoana declaranta printr-o Cerere de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri (vezi art. 6 pct. 4).
    Aceasta declaratie se va intocmi in minimum 2 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - arhivat la C.I.P.;
    - exemplarul 2 - transmis centralelor bancilor.
    Centralele bancilor au obligatia distribuirii acestei informatii in propriul sistem intrabancar, in scopul evitarii producerii riscului ca respectivul client sa genereze un nou incident de plata asupra unui alt cont al sau.
    Centrala bancii sau unitatea teritoriala a bancii, unde respectiva persoana fizica sau juridica are cont deschis, are urmatoarele obligatii:
    - sa recupereze formularele de cec in alb eliberate acesteia, in cel mai scurt timp;
    - sa completeze o Declaratie de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor, conform modelului din anexa nr. 4A, prin care se declara nule formularele de cecuri nerecuperate de la respectivul titular de cont, daca este cazul;
    - sa transmita aceasta declaratie direct la C.I.P., in cazul centralelor bancilor sau prin intermediul sucursalei Bancii Nationale a Romaniei/centralelor propriilor banci, in cazul unitatilor teritoriale ale bancilor, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data emiterii Declaratiei C.I.P. privind interdictia bancara.
    Circuitul notificarii interdictiei bancare este prezentat in anexa nr. 7.
    3. Incidentele de plati care apar la cecurile de numerar vor fi declarate la C.I.P. conform aceleiasi proceduri descrise la art. 4, insa persoanele fizice sau juridice nu vor fi declarate in interdictie bancara in cazul producerii unui incident de plata major prin acest tip de cec.
    Art. 6
    Organizarea si gestionarea informatiei din F.N.C.
    1. Inregistrarea in F.N.C. a informatiilor privind incidentele de plati se asigura de catre C.I.P. Toate datele receptionate la nivelul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei/centralelor bancilor vor fi transmise in aceeasi zi bancara la C.I.P., pentru inscrierea informatiilor in F.N.C., conform schemei din anexa nr. 1.
    2. F.N.C. va fi creat, gestionat, actualizat si modificat conform necesitatilor proprii ale C.I.P., astfel incat acesta sa poata evidentia si valorifica operativ informatiile privind:
    - refuzul la plata al cecurilor;
    - declararea cecurilor ca pierdute, furate, distruse sau anulate;
    - persoanele fizice sau juridice, aflate in interdictie bancara de a emite cecuri.
    Informatiile privind incidentele de plati vor fi mentinute in F.N.C. o perioada de 2 ani, dupa care vor fi arhivate.
    Structura bazei de date, precum si restrictiile in utilizarea acesteia vor fi stabilite prin reglementari ale C.I.P., care vor cuprinde si dispozitii privitoare la nomenclatoare si arhive proprii in interesul operativitatii si eficientei in colectarea si valorificarea informatiei detinute in F.N.C.
    3. C.I.P. organizeaza si gireaza F.N.C., care poate fi interogat, pe baze comerciale, in scris, prin telex sau prin alte modalitati convenite cu persoanele declarante.
    Toate informatiile sunt pastrate intr-o baza de date, gestionata de un ansamblu informatic, si sunt accesibile prin utilizarea cheilor de cautare bazate, in principal, pe:
    - seria si numarul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la tiparire) si tipul cecului in momentul declararii incidentului de plata;
    - codul fiscal al persoanelor juridice;
    - codul numeric personal din buletinul de identitate, al persoanelor fizice;
    - numarul de cod al bancilor;
    - numarul de cod al centralei si al sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei.
    4. C.I.P. nu are calitatea de a aprecia veridicitatea informatiilor privind incidentele de plati, pe care nu le poate nici anula, nici modifica.
    Radierea incidentelor de plati din F.N.C. si anularea interdictiei bancare care poate decurge din acestea nu pot interveni decat la solicitarea persoanelor declarante sau a instantelor judecatoresti, in una dintre situatiile urmatoare:
    a) atunci cand refuzul la plata al cecului rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante;
    b) alte motive prevazute de reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Persoana declaranta va intocmi si va transmite C.I.P., in aceeasi zi bancara, CEREREA DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU A INTERDICTIEI BANCARE DE A EMITE CECURI, conform modelului din anexa nr. 8A, in minimum 3 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de catre persoana declaranta.
    In cazul in care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditata de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare.
    In cazul in care refuzul la plata al cecului a rezultat dintr-o eroare sau omisiune a persoanei declarante-banca, aceasta va suporta o taxa de 1.000.000 lei, perceputa de C.I.P. in ziua bancara in care se transmite Cererea de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri.
    In cazul in care trasa (persoana declarata) care a remis la C.I.P. o Cerere de inscriere a refuzului bancar in F.N.C. are initiativa anularii refuzului la plata respectiv, acesta este singura in masura sa intocmeasca si sa remita la C.I.P. Cererea corespunzatoare de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei de a emite cecuri.
    Art. 7
    Difuzarea si valorificarea informatiei din F.N.C.
    1. Fluxul difuzarii informatiei detinute in F.N.C. catre utilizatori este prezentat in anexa nr. 1.
    Persoanele declarante si ceilalti utilizatori ai informatiilor inscrise in F.N.C. pot recurge la una dintre cele 3 proceduri de interogare a bazei de date:
    - depunerea de formulare - aceste cereri fac obiectul unui raspuns din partea C.I.P. in termen de maximum 48 de ore;
    - prin telex - sub rezerva unei acreditari speciale in acest scop; raspunsul C.I.P. va fi furnizat pe aceeasi cale, in aceeasi zi bancara;
    - prin programe specializate - folosind infrastructura comunicatiilor de date a Bancii Nationale a Romaniei sau a bancilor; raspunsul C.I.P. va fi furnizat pe aceeasi cale, in aceeasi zi bancara.
    Prin decizia conducerii D.U.R.B. se poate sista in orice moment o procedura de acces la informatia continuta in F.N.C., in interesul respectarii prevederilor legii si al increderii publicului in comertul facut de banci cu cecuri.
    2. Difuzarea informatiei continute in F.N.C. se poate face catre persoane declarante, pe baza de cerere sau din initiativa C.I.P.
    In cazul interogarii F.N.C. de catre o persoana declaranta, aceasta va completa formularul CERERE DE CONSULTARE, avand dreptul la maximum 3 intrebari privind o persoana fizica sau juridica, conform modelului din anexa nr. 9.
    Cererea de consultare va fi intocmita in 2 sau 3 exemplare, dupa caz, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare si completare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 (daca este cazul) - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare si completare, fiind ulterior returnat clientului de catre persoana declaranta.
    In cazul in care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditata de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante cele 2 sau 3 exemplare, dupa caz.
    In cazul in care C.I.P. primeste o Declaratie de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor (anexa nr. 4A) de la o persoana declaranta, persoana acreditata de la C.I.P. va instiinta in aceeasi zi bancara centrala bancii trase, in baza formularului DECLARATIE A C.I.P. DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A INSTRUMENTELOR, conform modelului din anexa nr. 6B.
    Aceasta declaratie se va intocmi in minimum 2 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - arhivat la C.I.P.;
    - exemplarul 2 - transmis centralei bancii trase.
    In cazul in care banca trasa este o unitate teritoriala din propriul sistem intrabancar, centrala bancii are obligatia sa-i transmita imediat aceasta informatie, pentru a nu proceda la decontarea cecului/cecurilor in eventualitatea prezentarii la plata.
    Fluxul colectarii si difuzarii informatiei privind un cec declarat pierdut/furat/distrus/anulat este prezentat in anexa nr. 10.
    O alta situatie in care C.I.P. are initiativa transmiterii de informatii catre persoanele declarante este cea descrisa la art. 5 pct. 2 alin. 2 din cuprinsul prezentului regulament, in baza formularului Declaratie a C.I.P. privind interdictia bancara (anexa nr. 6A).
    3. Difuzarea informatiei continute in F.N.C. se poate face si catre alti utilizatori, dupa cum decide, de la caz la caz, conducerea D.U.R.B. C.I.P. va permite autoritatilor publice, persoanelor fizice sau juridice si institutiilor similare C.I.P. din strainatate accesul la informatiile detinute, in baza formularului Cerere de consultare (anexa nr. 9).
    4. Valorificarea informatiei continute in F.N.C. se va face astfel:
    a) de catre banci si "Serviciul centrala incidentelor de plati" din centrala Bancii Nationale a Romaniei sau "Biroul incidente de plati" din sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, in mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont despre care F.N.C. poate contine date referitoare la incidente inregistrate de client la plata cu cecuri sau ori de cate ori acestea considera necesar;
    b) de catre C.I.P., din proprie initiativa, in apararea interesului public, prin transmiterea catre autoritati publice sau publicarea, dupa caz, a unor informatii din F.N.C.;
    c) de catre autoritatile publice, pe baza datelor solicitate C.I.P.;
    d) de catre persoanele fizice sau juridice, prin intermediul bancilor;
    e) de catre institutii similare C.I.P. din strainatate, pe baza datelor privind incidentele de plati pe care C.I.P. le furnizeaza din proprie initiativa sau la cererea acestora.
    Art. 8
    Sanctiuni
    Sanctiunile prevazute pentru incidentele de plati vor fi aplicate titularilor de cont, pe de o parte, si/sau bancilor, pe de alta parte, astfel:
    1. Conform Legii nr. 59/1934, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, se va pedepsi cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei si cu inchisoare de la 6 luni la 1 an, in afara de cazul cand fapta constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare, orice persoana fizica sau juridica care:
    - emite un cec fara autorizarea bancii trase;
    - emite un cec fara a avea la tras disponibil suficient sau, dupa ce a tras cecul si mai inainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel, in total sau in parte, de disponibilul avut;
    - emite un cec cu data falsa sau caruia ii lipseste una dintre mentiunile obligatorii;
    - emite un cec circular sau un cec de calatorie "la purtator".
    2. Interdictia bancara, notificata de catre banca trasa asupra unui titular de cont, dureaza 1 an de la data tragerii cecului (cu exceptia cecului de numerar) care a generat incidentul de plata major.
    3. Interdictia bancara, notificata de catre banca trasa, asupra unui titular, va fi prelungita cu 1 an de la data tragerii unui nou cec asupra aceluiasi cont sau asupra unui cont deschis la o alta banca pe numele sau.
    4. Conform Legii nr. 59/1934, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, bancile care emit cecuri circulare fara a avea autorizare sau carora li s-a revocat autorizarea se sanctioneaza cu amenda*) de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, in afara de cazul cand legea prevede sanctiuni mai mari, in care caz se vor aplica acele sanctiuni.
    5. Bancile care nu au declarat, in conditiile prevazute de prezentul regulament, incidentele de plati si/sau interdictiile bancare catre C.I.P. si/sau nu le-au notificat catre client vor fi sanctionate cu amenda*) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare omisiune.
    6. Bancile care au eliberat formulare de cecuri titularilor de cont aflati in interdictie bancara vor fi sanctionate cu amenda*) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    7. In cazul in care bancile nu au notificat C.I.P. anularea unui incident de plata si/sau a unei interdictii bancare declarate anterior la Banca Nationala a Romaniei din vina lor exclusiva, sustragandu-se astfel de la plata taxei prevazute la art. 6 pct. 4 alin. 5, vor fi sanctionate cu amenda*) de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.
    8. Se aplica bancilor o amenda*) de 500.000 lei pentru fiecare zi bancara de intarziere peste termenele stabilite de prezentul regulament (art. 4 pct. 2 alin. 2; art. 4 pct. 3 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 5; art. 6 pct. 4 alin. 3 si art. 7 pct. 2 alin. 7).
    9. Amenzile contraventionale prevazute la pct. 4, 5, 6, 7 si 8 din cuprinsul prezentului articol se constata de catre persoanele anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din cadrul Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare si al Directiei generale de control si se vireaza la bugetul de stat. Directiile generale mai sus mentionate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei vor remite C.I.P., in primele 3 zile bancare ale fiecarei luni, o situatie centralizatoare a amenzilor percepute in cursul lunii anterioare.
    Dispozitiile art. 25 - 27 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica acestor amenzi.
------------
    *) Potrivit art. 4 din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 37 din 24 ianuarie 1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, sanctiunea se aplica bancilor incepand cu data de 1 aprilie 1997.

    PARTEA a III-a
    Fisierul national de cambii (F.N.Cb.) si Fisierul national de bilete la ordin (F.N.B.O.)
    Art. 9
    Transmiterea si inscrierea informatiei in F.N.Cb. si F.N.B.O.
    1. Pentru scopurile prezentului regulament, prevederile art. 4 privind transmiterea si inscrierea informatiei in F.N.C. se adapteaza la necesitatile F.N.Cb. si F.N.B.O.
    2. Standardele de continut ale CERERII DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN F.N.Cb. si ale CERERII DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN F.N.B.O. sunt prezentate in anexa nr. 3B si, respectiv, in anexa nr. 3C. Aceste cereri se vor intocmi de catre persoanele declarante in minimum 3 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de catre banca sa.
    Aceasta cerere este transmisa la C.I.P. de catre banca trasului sau banca subscriitorului (persoanei declarante) in ziua efectuarii refuzului la plata al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin.
    In cazul in care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditata de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare.
    3. Standardele de continut ale DECLARATIEI DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A CAMBIILOR si ale DECLARATIEI DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN sunt prezentate in anexa nr. 4B si, respectiv, in anexa nr. 4C. Aceste declaratii se vor intocmi de catre solicitant si de persoana declaranta in minimum 4 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare si arhivare;
    - exemplarul 2 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidentele proprii;
    - exemplarul 3 - transmis impreuna cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de catre banca;
    - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice in momentul intocmirii declaratiei.
    Aceasta declaratie este transmisa la C.I.P. de catre persoana declaranta in aceeasi zi bancara cu aceea a intocmirii declaratiei.
    4. In baza unei conventii, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor primi din partea camerelor de comert si industrie judetene, in prima zi bancara a fiecarei saptamani, TABELELE CU PROTESTELE DE NEACCEPTARE SAU DE NEPLATA A CAMBIILOR si TABELELE CU PROTESTELE DE NEPLATA A BILETELOR LA ORDIN, pentru a fi completata informatia detinuta in F.N.Cb. si, respectiv, in F.N.B.O.
    5. Prevederile art. 5 referitoare la interdictia bancara nu se aplica fisierelor privind titlurile de credit.
    Art. 10
    Organizarea si gestionarea informatiei din F.N.Cb. si F.N.B.O.
    1. Pentru scopurile prezentului regulament, dispozitiile art. 6 privind organizarea si gestionarea informatiei in F.N.C. se adapteaza la necesitatile F.N.Cb. si F.N.B.O.
    2. F.N.Cb. si F.N.B.O. vor fi create, gestionate, actualizate si modificate conform necesitatilor proprii ale C.I.P., astfel incat acestea sa poata evidentia si valorifica informatiile privind:
    - refuzul la plata al cambiilor;
    - refuzul la plata al biletelor la ordin;
    - declararea cambiilor si biletelor la ordin ca pierdute, furate sau distruse.
    Structura bazei de date, precum si restrictiile in utilizarea acesteia vor fi stabilite prin reglementari proprii ale C.I.P., care vor cuprinde si dispozitii privitoare la nomenclatoare si arhive proprii in interesul operativitatii si al eficientei in colectarea si valorificarea informatiei detinute in F.N.Cb. si F.N.B.O.
    3. Standardele de continut ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA si ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN sunt prezentate in anexa nr. 8B si, respectiv, in anexa nr. 8C. Aceste cereri sunt intocmite si transmise C.I.P. de catre banca trasului sau, respectiv, banca subscriitorului (persoane declarante) in aceeasi zi bancara.
    Persoanele declarante care au transmis initial la C.I.P. Cererea de inscriere a refuzului bancar in F.N.Cb. si, respectiv, in F.N.B.O. sunt singurele in masura sa intocmeasca si sa remita la C.I.P. Cererea de anulare a incidentului de plata privind cambia si, respectiv, Cererea de anulare a incidentului de plata privind biletul de plata.
    Radierea incidentelor de plati din F.N.Cb. sau din F.N.B.O. poate interveni la solicitarea persoanelor declarante sau a instantelor judecatoresti, in una dintre situatiile urmatoare:
    a) atunci cand refuzul la plata sau la acceptare al cambiei sau refuzul la plata al biletului la ordin rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante;
    b) alte motive prevazute de reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul in care refuzul la plata al cambiei sau al biletului la ordin a rezultat dintr-o eroare sau omisiune a persoanei declarante-banca, aceasta va suporta o taxa de 1.000.000 lei, perceputa de C.I.P. in ziua bancara in care se transmite Cererea de anulare a incidentului de plata privind aceste instrumente.
    Art. 11
    Difuzarea si valorificarea informatiei din F.N.Cb. si F.N.B.O.
    1. In aplicarea prezentului regulament, dispozitiile art. 7 privind difuzarea si valorificarea informatiei in F.N.C. se adapteaza la necesitatile F.N.Cb. si F.N.B.O.
    2. In cazul in care C.I.P. primeste o Declaratie de pierdere/furt/distrugere a cambiilor sau a biletelor la ordin (anexa nr. 4B sau anexa nr. 4C) de la o persoana declaranta, va instiinta in aceeasi zi bancara centrala bancii trasului sau centrala bancii subscriitorului printr-o Declaratie a C.I.P. de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor (anexa nr. 6B). Centrala bancii respective are obligatia de a transmite imediat aceasta informatie, daca este cazul, unitatii teritoriale din propriul sistem intrabancar, pentru a nu proceda la decontarea respectivului instrument.
    3. Fluxul colectarii si difuzarii informatiei privind un bilet la ordin sau o cambie declarat(a) pierdut(a)/furat(a)/distrus(a)/anulat(a) este prezentat in anexa nr. 10.
    4. Prevederile art. 7 pct. 2 alin. 9 nu se aplica in cazul titlurilor de credit.
    Art. 12
    Sanctiuni
    Sanctiunile prevazute pentru incidentele de plati in cazul cambiilor si/sau al biletelor la ordin sunt:
    1. Conform Legii nr. 58/1934, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, se va pedepsi cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei si inchisoare pana la 6 luni, in afara de cazul cand fapta constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare, orice persoana fizica sau juridica care cesioneaza o creanta in favoarea unei banci, stiind ca in momentul cesiunii nu exista, in total sau in parte, creanta cedata.
    2. Bancile care nu au declarat, in conditiile prevazute de prezentul regulament, incidentele de plati catre C.I.P. vor fi sanctionate cu amenda*) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare omisiune.
    3. In cazul in care bancile nu au notificat C.I.P. anularea unui incident de plata declarat anterior la Banca Nationala a Romaniei din vina lor exclusiva, sustragandu-se astfel de la plata taxei prevazute la art. 10 pct. 3 alin. 3, vor fi sanctionate cu amenda*) de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.
    4. Se aplica bancilor o amenda*) de 500.000 lei pentru fiecare zi bancara de intarziere peste termenele stabilite de prezentul regulament (art. 9 pct. 2 alin. 2; art. 9 pct. 3 alin. 2; art. 10 pct. 3 alin. 1 si art. 11 pct. 2).
    5. Amenzile contraventionale prevazute la pct. 2, 3 si 4 din cuprinsul prezentului articol se constata de catre persoanele anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din cadrul Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare si al Directiei generale de control si se vireaza la bugetul de stat. Directiile generale mai sus mentionate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei vor remite C.I.P., in primele 3 zile bancare ale fiecarei luni, o situatie centralizatoare a amenzilor percepute in cursul lunii anterioare.
    Dispozitiile art. 25 - 27 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica acestor amenzi.
------------
    *) Potrivit art. 4 din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 37 din 24 ianuarie 1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, sanctiunea se aplica bancilor incepand cu data de 1 aprilie 1997.

    Partea a IV-a
    Fisierul national al persoanelor cu risc (F.N.P.R.)
    Art. 13
    Inscrierea informatiei in F.N.P.R.
    1. Directia urmaririi riscurilor bancare va organiza o baza de date permanenta, denumita Fisierul national al persoanelor cu risc (F.N.P.R.), alimentata automat de F.N.I.P. cu incidentele de plati majore inregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice.
    2. In cuprinsul prezentului regulament, termenul de incidente de plati majore acopera situatiile:
    a) pentru CEC:
    - cec emis fara autorizarea trasului;
    - cec refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil;
    - cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil;
    - cec emis cu o data falsa sau caruia ii lipseste o mentiune obligatorie;
    - cec circular sau cec de calatorie emis "la purtator";
    - cec emis de catre un tragator aflat in interdictie bancara;
    b) pentru CAMBIE:
    - scontarea cambiei fara existenta in total/in parte a creantei cedate in momentul cesiunii acesteia;
    - cambie refuzata la plata din lipsa partiala de disponibil;
    - cambie refuzata la plata din lipsa totala de disponibil;
    - cambie falsa;
    c) pentru BILET LA ORDIN:
    - scontarea biletului la ordin fara existenta in total/in parte a creantei cedate in momentul cesiunii acestuia;
    - bilet la ordin refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil;
    - bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala de disponibil;
    - bilet la ordin fals.
    In cazul incidentelor de plati majore intervenite la plata cu cecuri, informatia inscrisa in F.N.P.R. va fi completata cu perioada in care persoana fizica sau juridica se afla in interdictie bancara.
    Art. 14
    Organizarea si gestionarea informatiei in F.N.P.R.
    Prevederile de la art. 6 pct. 2 alin. 3 si art. 6 pct. 3, referitoare la modalitatile de organizare si gestionare a informatiei din F.N.C., isi pastreaza valabilitatea si pentru F.N.P.R.
    In momentul radierii unui incident de plata major din F.N.I.P., in mod automat va fi actualizata si inregistrarea din F.N.P.R. de pe numele respectivului titular de cont.
    Art. 15
    Difuzarea si valorificarea informatiei din F.N.P.R.
    Prevederile de la art. 7 pct. 1; art. 7 pct. 2 alin. 1, 2, 3, 4 si art. 7 pct. 3, referitoare la difuzarea si valorificarea informatiei din F.N.C., isi pastreaza valabilitatea si pentru F.N.P.R.
    Valorificarea informatiei continute in F.N.P.R. se poate face de catre utilizatori, pe baza datelor solicitate C.I.P.

    PARTEA a V-a
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Comisioane si speze
    1. Serviciile oferite persoanelor declarante-banci si celorlalti utilizatori de catre C.I.P. se fac pe baze comerciale, prin perceperea de comisioane, speze si abonamente de consultare a F.N.I.P. si a F.N.P.R.
    2. Cuantumurile comisioanelor, spezelor si ale abonamentelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    3. Comisioanele, spezele si abonamentele sunt folosite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea cheltuielilor cu functionarea si gestionarea F.N.I.P. si F.N.P.R.
    Art. 17
    Arhivarea
    1. Orice informatie privind incidentele de plati din F.N.I.P. va fi arhivata pe o perioada de 5 ani in cadrul Directiei generale de plati si urmarire a riscurilor bancare din Banca Nationala a Romaniei.
    2. Toata documentatia folosita pentru transmiterea si inscrierea, organizarea si gestionarea si, respectiv, difuzarea si valorificarea informatiilor detinute de C.I.P. se arhiveaza in mod obligatoriu de catre persoanele declarante, la sediile acestora, pe o perioada de 5 ani, dupa cum urmeaza:
    a) la persoanele declarante:
    - somatiile;
    - fisele de acreditare a persoanelor autorizate sa notifice la C.I.P. cererile, declaratiile si anularile de incidente de plati si de interdictii bancare;
    - cererile de inscriere a refuzului bancar in F.N.C./F.N.Cb./F.N.B.O.;
    - declaratiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor;
    - declaratiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor, biletelor la ordin;
    - declaratiile C.I.P. privind interdictia bancara si, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor;
    - cererile de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri;
    - cererile de anulare a incidentului de plata privind cambia, biletul la ordin;
    - cererile de consultare;
    b) la C.I.P.:
    - fisele de acreditare a persoanelor autorizate sa notifice la C.I.P. cererile, declaratiile si anularile de incidente de plati si de interdictii bancare;
    - cererile de inscriere a refuzului bancar in F.N.C./F.N.Cb./F.N.B.O.;
    - declaratiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor;
    - declaratiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor, biletelor la ordin;
    - declaratiile C.I.P. privind interdictia bancara si, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor;
    - cererile de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri;
    - cererile de anulare a incidentului de plata privind cambia, biletul la ordin;
    - cererile de consultare.
    Art. 18
    Alte precizari
    1. Din proprie initiativa, precum si la solicitarea oricarei banci, C.I.P. poate organiza si alte fisiere referitoare la incidentele de plati, inclusiv pentru cartelele de plata, in cazul in care interesul public o impune.
    2. D.U.R.B. asigura, totodata, emiterea si modificarea de reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei, in numele C.I.P., privind accesul, gestiunea si valorificarea informatiei detinute.
    Persoanele declarante au obligatia sa furnizeze C.I.P. orice informatie solicitata de aceasta, in scopul desfasurarii propriei activitati.
    3. Anexele fac parte integranta din prezentul regulament si sunt obligatorii pentru banci si pentru Banca Nationala a Romaniei din punct de vedere al formei si continutului.
    4. Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data de 3 februarie 1997.

    ANEXA 1

                          Fluxul informational privind
===========================      incidentele         ===========================
| ----------------------- |       de plati           | ----------------------- |
|| _____________________ ||                          || _____________________ ||
||| Centralele bancilor |||                          ||| Centralele bancilor |||
|||- Unitatile          |||                          |||- Unitatile          |||
|||  teritoriale ale    |||                          |||  teritoriale ale    |||
|||  bancilor           |||                          |||  bancilor           |||
|||_____________________||| ======================== |||_____________________|||
|| _____________________ || | ____________________ | || _____________________ ||
|||       - DURB -      ||| ||   Centrala B.N.R.  || ||| Autoritati publice  |||
|||- Serviciul viramente||| || __________________ || |||      centrale       |||
|||   interbancare si   ||| |||    Centrala      ||| |||_____________________|||
|||   decontari cu BNR  ||| ||| Incidentelor de  ||| || _____________________ ||
|||- Serviciul decontare||| |||     Plati        ||| ||| Institutii similare |||
|||       finala        ||| |||__________________||| ||| CIP din strainatate |||
|||- Institutii similare||| || FISIERUL NATIONAL  |_-_||_____________________|||
|||  CIP din strainatate||--_|  DE INCIDENTE DE   || | ----------------------- |
|||_____________________||| ||       PLATI        || | ----------------------- |
| ----------------------- | ||  (FNC/FNCb/FNBO)   || || _____________________ ||
| ----------------------- | || FISIERUL NATIONAL  || ||| Unitati teritoriale |||
|| _____________________ || || AL PERSOANELOR CU  || |||   ale bancilor      |||
||| Unitati teritoriale ||| ||   RISC (FNPR)      || |||_____________________|||
|||    ale bancilor     ||| ||____________________|| || _____________________ ||
|||_____________________||| ||      |     |       || ||| Autoritati publice  |||
|| _____________________ || | ____________|_______ | |||     teritoriale     |||
|||  - Sucursale BNR -  ||| ||  Sucursale B.N.R.  || |||_____________________|||
|||- Biroul viramente   ||| || __________________ || || _____________________ ||
|||  interbancare       ||--_|| Birou Incidente  ||_-_||  Persoane juridice  |||
|||- Biroul decontari cu||| |||    de Plati      ||| |||_____________________|||
|||  bugetul statului   ||| |||__________________||| || _____________________ ||
|||- Camerele de Comert ||| ||____________________|| |||   Persoane fizice   |||
|||  si Industrie       ||| |======================| |||_____________________|||
|||  Judetene           |||                          ||                       ||
|||_____________________|||                          ||                       ||
||-----------------------||                          ||-----------------------||
|=========================|                          |=========================|

  Transmiterea si inscrierea       Organizarea       Difuzarea si valorificarea
        informatiei              si gestionarea               informatiei
                                   informatiei

    ANEXA 2
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

                 FISA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SA
              NOTIFICE LA CIP CERERILE, DECLARATIILE SI ANULARILE
                  DE INCIDENTE DE PLATI SI DE INTERDICTII BANCARE

                          Nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                          (data emiterii)

  __________________________________
 | CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |
 | ................................ |
 | Cod ............................ |
 |__________________________________|
  __________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................... Cod ........... |
 |    Adresa .............................................. Tel ........... |
 |__________________________________________________________________________|
  __________________________________________________________________________
 | 2. PERSOANE ACREDITATE                                                   |
 |  ______________________________________________________________________  |
 | |                                                                      | |
 | | 2.1 NUMELE SI PRENUMELE ............................................ | |
 | |     data/locul nasterii ............................................ | |
 | |     functia .......................... cod personal*) .............. | |
 | |     Posesor al BI seria ..... nr. ..... emis de ..... la data de ... | |
 | |     Domiciliul ..................................................... | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | | Specimen semnatura                   Specimen stampila insotitoare   | |
 | |                                                                      | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | |                                                                      | |
 | | 2.2 NUMELE SI PRENUMELE ............................................ | |
 | |     data/locul nasterii ............................................ | |
 | |     functia ......................... cod personal*) ............... | |
 | |     Posesor al BI seria ..... nr. ..... emis de ..... la data de ... | |
 | |     Domiciliul ..................................................... | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | | Specimen semnatura                   Specimen stampila insotitoare   | |
 | |                                                                      | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | |                                                                      | |
 | | 2.3 NUMELE SI PRENUMELE ............................................ | |
 | |     data/locul nasterii ............................................ | |
 | |     functia ......................... cod personal*) ............... | |
 | |     Posesor al BI seria ..... nr. ..... emis de ..... la data de ... | |
 | |     Domiciliul ..................................................... | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | | Specimen semnatura                   Specimen stampila insotitoare   | |
 | |                                                                      | |
 | |______________________________________________________________________| |
 |__________________________________________________________________________|

                                        ---------------------------------
                                         Conducerea persoanei declarante
                                                 S.S./L.S.
------------
    *) Se completeaza de catre CIP.

    ANEXA 2
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.

    In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv al sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele imputernicite de conducerea bancii, a sucursalei sau a centralei BNR, sa notifice cererile, declaratiile si anularile de incidente de plata si de interdictii bancare la CIP;
    In paragraful "2." se inscriu datele de identificare ale angajatilor persoanei declarante (persoane acreditate) autorizate de conducerea acesteia sa notifice cererile, declaratiile si anularile de incidente de plata si de interdictii bancare la CIP, fiind singurele in masura sa consulte informatiile detinute la CIP;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila conducerii persoanei declarante.

    ANEXA 3A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

               CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNC

                      Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                    (data emiterii)
  __________________________________      ____________________________________
 |   CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR  |    |    Loc rezervat confirmarii CIP    |
 |  .............................   |    |                                    |
 |  Cod ...............             |    |       Nr. CIP ..............       |
 |__________________________________|    |____________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  1. PERS. DECLARANTA ........................... Cod ..................... |
 |   Adresa ....................................... Tel. .................... |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  2. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
 | Tip cec la |                                                               |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | refuzului: | |_| cec     |_| cec                                           |
 |            |     barat       barat                                         |
 |            |                 certificat                                    |
 |            | |_| cec                                                       |
 |            |     certificat                                                |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |     numerar                                                   |
 |            | |_| cec barat                                                 |
 |            |     certificat                                                |
 |                                                   ___________________      |
 |  CEC Seria ............ Nr. ............... Suma |___________________| lei |
 |  emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_|                               |
 |          (localitatea)      (data emiterii)                                |
 |                                        Suma      ___________________       |
 |  Compensabil la ...................... refuzata |___________________| lei  |
 | -------------------------------------------------------------------------- |
 |                                      | BENEFICIAR/                         |
 |  TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
 |  Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. ......... |
 |  Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
 |                                      | Deschis la ........................ |
 |                                      | Cod ............................... |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA      |_| interzicerea platii de catre       |
 |                                         tragator                           |
 | |_| cec emis fara autorizarea       |_| cec refuzat din lipsa totala sau   |
 |     trasului*)                          partiala de disponibil, in cazul   |
 | |_| cec refuzat din lipsa totala        prezentarii la plata dupa          |
 |     de disponibil, in cazul             expirarea termenului de prezentare |
 |     prezentarii la plata inainte    |_| tragatorul se afla in incapacitate |
 |     de expirarea termenului de          de a emite cecuri                  |
 |     prezentare*)                    |_| cecul prezinta diferite            |
 | |_| cec refuzat din lipsa partiala      conditionari privind efectuarea    |
 |     de disponibil, in cazul             platii                             |
 |     prezentarii la plata inainte    |_| litigiu de proprietate             |
 |     de expirarea termenului de                                             |
 |     prezentare*)                                                           |
 | |_| cec emis cu o data falsa        |_| cecul apartine unui tiraj de       |
 |     sau caruia ii lipseste o            instrumente neavizat de BNR        |
 |     mentiune obligatorie*)          |_| cecul apartine unui set de         |
 | |_| cec circular / cec de               instrumente care a fost retras din |
 |     calatorie emis la purtator*)        circulatie                         |
 | |_| cec emis de catre un tragator   |_| cec declarat pierdut, furat,       |
 |     aflat in interdictie bancara*)      distrus                            |
 | |_| falimentul tragatorului         |_| vicii de completare a mentiunilor  |
 | |_| lipsa de mandat a semnatarului      de pe cec*)                       |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  4. INTERDICTIA BANCARA DE A EMITE CECURI                                  |
 |     |_| tragatorul este declarat de banca noastra in interdictie bancara   |
 |         in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|                  |
 |____________________________________________________________________________|

                                                      ----------------------
                                                        Persoana acreditata

                                                             S.S./L.S.
------------
    *) Se completeaza si paragraful 4. Aceste incidente de plati majore aparute in comertul cu cecuri determina inscrierea automata a tragatorului in FNPR.
    *) Se refera la:
        - modificarea unor elemente de pe cec
        - inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
        - neconcordanta semnaturilor.

    ANEXA 3A
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB, acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNC si va semna;
    In paragraful "1" se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP, care solicita inscrierea refuzului bancar in FNC;
    In paragraful "2" se inscriu informatii preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plata:
    - denumirea si codul bancii trase;
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul refuzului" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii acestuia ca refuz bancar;
    - seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal si numarul de cont al tragatorului;
    - numele sau denumirea si codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la care acesta are cont deschis;
    In paragraful "3" se bifeaza una sau mai multe dintre casutele care reprezinta motivul refuzului la plata al cecului descris anterior; motivul "vicii de completare a mentiunilor de pe cec" se va bifa in cazul in care se constata modificarea unor elemente de pe cec, inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont, neconcordanta semnaturilor.
    Paragraful "4" se completeaza numai daca unul din motivele refuzului la plata este: "cec emis fara autorizarea trasului", "cec refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare", "cec emis cu o data falsa sau caruia ii lipseste o mentiune obligatorie", "cec circular/cec de calatorie emis la purtator" si "cec emis de catre un tragator aflat in interdictie bancara"; caz in care se va completa si perioada de interdictie bancara incepand cu data emiterii cecului;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP, care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 3B
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

             CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNCb

                    Nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                    (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare ....   |
 |                     (localitatea)   (data emiterii)   _______________      |
 | platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)                                                |
 |                                             Suma      _______________      |
 | Compensabila la ........................... refuzata |_______________| lei |
 | __________________________________________________________________________ |
 |                                                                            |
 | TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 |--------------------------------------------------------------------------- |
 | TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 |                                     |                                      |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA                                              |
 |  |_| scontarea cambiei fara           |_| cambie falsa*)                   |
 |      existenta in total/in parte a    |_| cambie refuzata din lipsa totala |
 |      creantei cedate in momentul          sau partiala de disponibil, in   |
 |      cesiunii acesteia*)                  cazul prezentarii la plata dupa  |
 |  |_| cambie cu scadenta la vedere,        expirarea termenului             |
 |      refuzata din lipsa totala de     |_| cambie emisa cu o data falsa sau |
 |      disponibil, in cazul                 careia ii lipseste o mentiune    |
 |      prezentarii la plata in              obligatorie                      |
 |      termen*)                         |_| lipsa de mandat a semnatarului   |
 |  |_| cambie cu scadenta la vedere,    |_| incetarea platilor de catre tras |
 |      refuzata din lipsa partiala de   |_| falimentul trasului              |
 |      disponibil, in cazul             |_| litigiu de proprietate           |
 |      prezentarii la plata in                                               |
 |      termen*)                         |_| cambia prezinta diferite         |
 |  |_| cambie cu scadenta la un anume       conditionari privind efectuarea  |
 |      timp de la vedere, la un anume       platii                           |
 |      timp de la data emiterii sau la  |_| cambie declarata pierduta,       |
 |      o data fixa, refuzata din lipsa      furata, distrusa                 |
 |      totala de disponibil, in cazul                                        |
 |      prezentarii la plata la termen*) |_| vicii de completare a            |
 |  |_| cambie cu scadenta la un anume       mentiunilor de pe cambie*)      |
 |      timp de la vedere, la un anume                                        |
 |      timp de la data emiterii sau la                                       |
 |      o data fixa, refuzata din lipsa                                       |
 |      partiala de disponibil, in cazul                                      |
 |      prezentarii la plata la termen*)                                      |
 |____________________________________________________________________________|

                                                      ----------------------
                                                        Persoana acreditata

                                                             S.S./L.S.
------------
    *) Aceste incidente de plati majore aparute in comertul cu cambii determina inscrierea automata a trasului in FNPR.
    *) Se refera la:
        - modificarea unor elemente de pe cambie
        - inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
        - neconcordanta semnaturilor.

    ANEXA 3B
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB, acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNCb si va semna;
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita inscrierea refuzului bancar in FNCb;
    In paragraful "2." se inscriu informatii preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei, locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa tragatorului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar.
    In paragraful "3." se bifeaza una sau mai multe dintre casutele care reprezinta motivul refuzului la plata al cambiei descrise anterior; motivul "vicii de completare a mentiunilor de pe cambie" se va bifa in cazul in care se constata modificarea unor elemente de pe cambie, inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont, neconcordanta semnaturilor;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 3C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

                 CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNBO

                      Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                     (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Bilet la ordin emis la ........., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
 |                         (localitatea)  (data emiterii)                     |
 |                                                       _______________      |
 | platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)    (data scadentei)                            |
 |                                             Suma      _______________      |
 | Compensabil la ............................ refuzata |_______________| lei |
 | __________________________________________________________________________ |
 | AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 | AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 | __________________________________________________________________________ |
 | SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | Ultimul GIRATAR .................... |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... |                                      |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA                                              |
 | |_| scontarea biletului la ordin fara |_| bilet la ordin fals*)            |
 |     existenta in total/in parte       |_| bilet la ordin refuzat din lipsa |
 |     a creantei cedate in momentul         totala sau partiala de           |
 |     cesiunii acesteia*)                   disponibil, in cazul prezentarii |
 | |_| bilet la ordin cu scadenta la         la plata dupa expirarea termenului       
 |     vedere, refuzat din lipsa         |_| bilet la ordin emis cu o data    |
 |     totala de disponibil, in cazul        falsa sau caruia ii lipseste o   |
 |     prezentarii la plata in               mentiune obligatorie             |
 |     termen*)                          |_| lipsa de mandat a semnatarului   |
 | |_| bilet la ordin cu scadenta la     |_| incetarea platilor de catre      |
 |     vedere, refuzat din lipsa             subscriitor                      |
 |     partiala de disponibil, in cazul  |_| falimentul subscriitorului       |
 |     prezentarii la plata in           |_| litigiu de proprietate           |
 |     termen*)                          |_| biletul la ordin prezinta        |
 | |_| bilet la ordin cu scadenta la un      diferite conditionari privind    |
 |     anume timp de la vedere, la un        efectuarea platii                |
 |     anume timp de la data emiterii    |_| bilet la ordin declarat pierdut, |
 |     sau la o data fixa, refuzat din       furat, distrus                   |
 |     lipsa totala de disponibil,       |_| vicii de completare a mentiunilor|
 |     in cazul prezentarii la plata         de pe biletul la ordin*)        |
 |     la termen*)                                                            |
 | |_| bilet la ordin cu scadenta la un                                       |
 |     anume timp de la vedere, la un                                         |
 |     anume timp de la data emiterii sau                                     |
 |     la o data fixa, refuzat din                                            |
 |     lipsa partiala de disponibil,                                          |
 |     in cazul prezentarii la plata                                          |
 |     la termen*)                                                            |
 |____________________________________________________________________________|

                                                ----------------------
                                                 Persoana acreditata
                                                      S.S./L.S.
------------
    *) Aceste incidente de plati majore aparute in comertul cu bilete la ordin determina inscrierea automata a subscriitorului in FNPR.
    *) Se refera la:
        - modificarea unor elemente de pe biletul la ordin
        - inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
        - neconcordanta semnaturilor.

    ANEXA 3C
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB, acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNBO si va semna;
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita inscrierea refuzului bancar in FNBO.
    In paragraful "2." se inscriu informatii preluate de pe biletul la ordin care face obiectul refuzului la plata:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei, locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    In paragraful "3." se bifeaza una sau mai multe dintre casutele care reprezinta motivul refuzului la plata al biletului la ordin descris anterior; motivul "vicii de completare a mentiunilor de pe biletul la ordin" se va bifa in cazul in care se constata modificarea unor elemente de pe biletul la ordin, inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont, neconcordanta semnaturilor.
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 4A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

        DECLARATIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE A CECURILOR
                       Nr. ....... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                    (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 | CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR   |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Subsemnatul ............................., adresa ....................  |
 | .. posesor al BI seria .. nr. .., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                   personal                                 |
 | emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
 |                             (data emiterii)                    (denumire   |
 |                                                                 persoana   |
 |                                                                juridica)   |
 | .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________|, |
 | pe propria raspundere,                                                     |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. Declar(a) cecul/cecurile:         Declaratia catre CIP privind anularea |
 | |_| pierdut(e) |_| furat(e)          cecului/cecurilor se face numai din   |
 |    |_| distrus(e) |_| anulat(e)      initiativa bancii trase.              |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  4. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
 | Tip cec la |                                                               |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | p / f / d: | |_| cec     |_| cec                                           |
 |            |     barat       barat                                         |
 |            |                 certificat                                    |
 |            | |_| cec                                                       |
 |            |     certificat                                                |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |     numerar                                                   |
 |            | |_| cec barat                                                 |
 |            |     certificat                                                |
 |                                                   ___________________      |
 |  CEC Seria ..........., Nr. ............... Suma |___________________| lei |
 |  emis la ...............   |_|_|_|_|_|_|_|_|                               |
 |          (localitatea)      (data emiterii)                                |
 |                                                  ___________________       |
 |  Compensabil la ......................          |___________________|      |
 |                                                 (in litere)                |
 | -------------------------------------------------------------------------- |
 |                                      | BENEFICIAR/                         |
 |  TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
 |  Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. ......... |
 |  Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
 |                                      | Deschis la ........................ |
 |                                      | Cod ............................... |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  5. BANCA TRASA ..............................., Cod ..................... |
 | Tip cec la |                                                               |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | p/f/d/a:   | |_| cec                                                       |
 |            |     barat                                                     |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |     numerar                                                   |
 |                                                                            |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 |____________________________________________________________________________|

    ---------------------------                 ----------------------
      Semnatura solicitantului                    Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 4A
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si ora inregistrarii acesteia in FNC si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care declara cecul/cecurile pierdut(e), furat(e), distrus(e) sau anulat(e).
    Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria raspundere cecul/cecurile pierdut(e), furat(e) sau distrus(e).
    In paragraful "3."
    - subsemnatul bifeaza una din casutele "pierdut(e)", "furat(e)" sau "distrus(e)".
    In cazul in care acesta declara un singur cec completat ca fiind pierdut, furat sau distrus bareaza cuvantul "cecurile" si completeaza paragraful "4.". Pentru fiecare cec completat pierdut, furat sau distrus se va intocmi cate un formular tip Anexa 4A.
    In cazul in care acesta declara unul sau mai multe cecuri in alb pierdute, furate sau distruse se bareaza cuvantul "cecurile", respectiv cecul", si completeaza paragraful "5."
    - banca trasa bifeaza pentru anularea uneia sau mai multor serii de cecuri in alb numai casuta "anulat(e)", prin persoana acreditata care intocmeste declaratia, dupa care aceasta va completa paragraful "5." si va semna la rubrica "S.S./L.S."
    In paragraful "4." se inscriu informatii preluate de pe cecul declarat de subsemnat, conform optiunii de la paragraful "3." ca fiind pierdut / furat / distrus:
    - denumirea si codul bancii trase;
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii acestuia ca pierdut / furat / distrus;
    - seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma in cifre si in litere;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si numarul de cont al tragatorului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la care acesta are cont deschis.
    In paragraful "5." se inscriu denumirea si codul bancii trase si se completeaza cu informatii privind seriile si numerele formularelor de cec in alb pierdut(e)/furat(e)/distrus(e)/anulat(e). La rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d/a" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii acestuia ca pierdut/furat/distrus/anulat.
    In cazul in care seriile si numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele "de la" si "pana la", solicitantul completand seriile si numerele respectivelor formulare. Spatiile ramase necompletate privind seria si numarul cecurilor vor fi barate. Se va completa un formular tip Anexa 4A pentru fiecare tip de carnete de cecuri declarate ca pierdute/furate/distruse/anulate (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de calatorie si cec circular).
    La rubrica "Semnatura solicitantului" se aplica semnatura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea cecului sau a cecurilor respective.
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.

     ANEXA 4B
     (recto)

     Sigla persoanei declarante

              DECLARATIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A CAMBIILOR

                       Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Subsemnatul ............................., adresa ....................  |
 | ....... posesor al BI seria .... nr. ......., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                               personal                     |
 | emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
 |                             (data emiterii)                    (denumire   |
 | .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________|  |
 | persoana juridica)                                                         |
 | declar pe propria raspundere cambia  |_| pierduta |_| furata |_| distrusa. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|,   nr. exemplare .... |
 |                    (localitatea)    (data emiterii)                        |
 |                                                       _______________      |
 | platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)    (data scadentei)                            |
 |                                                       _______________      |
 | Compensabila la ...........................          |_______________|     |
 |                                                       (in litere)          |
 | __________________________________________________________________________ |
 | TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | __________________________________________________________________________ |
 | TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 |_____________________________________|______________________________________|

    ---------------------------                 ----------------------
      Semnatura solicitantului                    Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 4B
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si ora inregistrarii acesteia in FNCb si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care declara in nume propriu sau in numele unei persoane fizice sau juridice cambia pierduta, furata sau distrusa.
    Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria raspundere cambia pierduta, furata sau distrusa.
    In cazul in care cambia este declarata pierduta se bifeaza casuta corespunzatoare. Similar se procedeaza pentru cambia furata, respectiv distrusa.
    In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cambia declarata pierduta / furata / distrusa:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii si data scadentei, locul compensarii, suma in cifre;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa tragatorului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar.
    La rubrica "Semnatura solicitantului" se aplica semnatura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea cambiei respective.
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.

    ANEXA 4C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

        DECLARATIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN

                      Nr. ............. |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                         (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Subsemnatul ............................., adresa ....................  |
 | posesor al BI seria ... nr. ...., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                     personal                               |
 | emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
 |                             (data emiterii)                    (denumire   |
 |                                                                 persoana   |
 |                                                                juridica)   |
 | .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________|  |
 | declar pe propria raspundere biletul la ordin    |_| pierdut    |_| furat  |
 |                                                  |_| distrus.              |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. Biletul la ordin emis la ......., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
 |                          (localitatea) (data emiterii)                     |
 |                                                       _______________      |
 | platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)    (data scadentei)                            |
 |                                                       _______________      |
 | Compensabil la ............................          |_______________|     |
 |                                                       (in litere)          |
 | __________________________________________________________________________ |
 | AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 | AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 | __________________________________________________________________________ |
 | SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | Ultimul GIRATAR .................... |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... |                                      |
 |____________________________________________________________________________|


    ---------------------------                 ----------------------
      Semnatura solicitantului                    Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 4C
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si ora inregistrarii acesteia in FNBO si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care declara in nume propriu sau in numele unei persoane fizice sau juridice biletul la ordin pierdut, furat sau distrus.
    Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria raspundere biletul la ordin pierdut, furat sau distrus.
    In cazul in care biletul la ordin este declarat pierdut se bifeaza casuta corespunzatoare. Similar se procedeaza pentru biletul la ordin furat, respectiv distrus.
    In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe biletul la ordin declarat pierdut / furat / distrus:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei, locul compensarii, suma in cifre;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar.
    La rubrica "Semnatura solicitantului" se aplica semnatura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea biletului la ordin respectiv.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.

    ANEXA 5A

    Sigla persoanei declarante

                               SOMATIE
                         Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                        (data emiterii)

            ......................................................
                             (titular de cont)
 Ati emis un CEC ......................, ....................................,
                  (tip cec la origine)     (tip cec la momentul refuzului)
 refuzat pe motiv .............................................................
 Seria .......... Nr. ........., emis la ........, in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
 pentru suma de ...................... lei |__________________________________|
                                            (in litere)
 in beneficiul lui ....................................., prezentat la plata de
                   (numele sau denumirea beneficiarului)
.............................................
 (reprezentant autorizat al beneficiarului)

 Iata deci situatia contului dvs. nr. ...................., deschis la .......,
 pe numele ................., cu disponibil in suma de ................... lei
 |__________________________|
  (in litere)

 In consecinta, va este interzis sa trageti cecuri (cu exceptia cecurilor de numerar) timp de un an, incepand cu data emiterii acestui cec.
 In perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| va aflati in INTERDICTIE BANCARA si aveti obligatia sa restituiti fara intarziere tuturor bancilor formularele de cecuri in alb care se afla in posesia dvs. si a mandatarilor.

    Precizari asupra modalitatilor de aplicare a legilor si a reglementarilor BNR in vigoare!

    - Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 modificata prin Legea nr. 83/1994 pentru cecurile emise fara autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, cecurile emise cu o data falsa sau carora le lipseste o mentiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de calatorie emise la purtator, sunteti pasibil de pedeapsa cu amenda de la 5.000 la 100.000 lei si inchisoare de la 6 luni la un an, afara de cazul cand fapta constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare.
    - Interdictia bancara de a emite cecuri s-a pronuntat prin aplicarea art. 5 din Regulamentul BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati.
    Banca noastra are obligatia sa semnaleze aceasta infractiune la Centrala Incidentelor de Plati din Banca Nationala a Romaniei care o va inscrie intr-un fisier de incidente de plati creat pe numele dvs.
   __________________________________________________________________________
  |  Dupa un an de la data emiterii acestui cec, aveti din nou dreptul sa    |
  | emiteti cecuri cu conditia ca in aceasta perioada sa nu mai trageti un   |
  | alt cec si sa nu va aflati sub o interdictie bancara notificata de o     |
  | alta banca ca urmare a unui incident survenit asupra altui cont.         |
  |__________________________________________________________________________|

                                                 -----------------------
                                                   Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 5B

    Sigla persoanei declarante

                                   SOMATIE

                         Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                        (data emiterii)

            ......................................................
                             (titular de cont)
 Ati emis un CEC ......................, ....................................,
                  (tip cec la origine)     (tip cec la momentul refuzului)
 refuzat pe motiv .............................................................
 Seria .......... Nr. ........., emis la ........, in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
 pentru suma de ...................... lei |__________________________________|
                                            (in litere)
 in beneficiul lui ....................................., prezentat la plata de
                   (numele sau denumirea beneficiarului)
.............................................
 (reprezentant autorizat al beneficiarului)

 Iata deci situatia contului dvs. nr. ...................., deschis la .......,
 pe numele ................., cu disponibil in suma de ................... lei
 |__________________________|
  (in litere)

    Avand in vedere ca in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| va aflati in INTERDICTIE BANCARA, regimul de interzicere de a emite cecuri (cu exceptia cecurilor de numerar) impus dvs. va fi prelungit cu un an de zile, incepand cu data emiterii acestui cec (|_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|)

    Precizari asupra modalitatilor de aplicare a legilor si a reglementarilor BNR in vigoare!

    - Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83/1994, pentru cecurile emise fara autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, cecurile emise cu o data falsa sau carora le lipseste o mentiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de calatorie emise la purtator, sunteti pasibil de pedeapsa cu amenda de la 5.000 la 100.000 lei si inchisoare de la 6 luni pana la un an, afara de cazul cand fapta constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare.
    - Interdictia bancara de a emite cecuri s-a pronuntat prin aplicarea art. 5 din Regulamentul BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati.
    Banca noastra are obligatia sa semnaleze aceasta infractiune la Centrala Incidentelor de Plati din Banca Nationala a Romaniei care o va inscrie intr-un fisier de incidente de plati creat pe numele dvs.

                                                  ----------------------
                                                    Persoana acreditata

                                                         S.S./L.S.
    ANEXA 6A
    (recto)

    BNR - CIP
    FISIERUL NATIONAL DE CECURI

                 DECLARATIE A CIP PRIVIND INTERDICTIA BANCARA
                      Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                     (data emiterii)

       Catre .............................. Cod ........................
                 (centrala bancii)

    Va informam ca ..........................................................,
                                   (titularul de cont)
    Cod fiscal |____________|, Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    avand cont deschis la ...................., Cod ..........................,
    in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|
  ____________________________________________________________________________
 |     _                                                                      |
 | 1. |_| se afla notificat la CIP ca fiind in INTERDICTIE BANCARA            |
 |                                                                            |
 |   Aveti obligatia distribuirii acestei informatii in propriul sistem       |
 |   intrabancar in scopul evitarii producerii riscului ca respectivul client |
 |   sa genereze un nou incident de plata asupra unui alt cont al sau.        |
 |                                                                            |
 |   In eventualitatea in care o unitate teritoriala din propriul sistem      |
 |   intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de    |
 |   cont, are obligatia sa le recupereze de la acesta.                       |
 |                                                                            |
 |   In cazul in care nu recupereaza toate formularele de cecuri distribuite  |
 |   pe numele respectivului titular de cont, unitatea bancara teritoriala    |
 |   are obligatia completarii unei Declaratii de pierdere/furt/distrugere/   |
 |   anulare a cecurilor, pe care o va transmite la CIP intr-un interval de   |
 |   10 zile bancare de la data emiterii prezentei declaratii, prin care se   |
 |   declara nule aceste formulare.                                           |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |     _                                                                      |
 | 2. |_| nu mai face obiectul unei INTERDICTII BANCARE                       |
 |                                                                            |
 |   Aveti obligatia distribuirii acestei informatii in propriul sistem       |
 |   intrabancar in scopul reabilitarii respectivului client, avand in vedere |
 |   ca declararea acestuia in interdictie bancara s-a datorat unei erori a   |
 |   bancii in cauza.                                                         |
 |____________________________________________________________________________|

                                                   ---------------------
                                                    Persoana acreditata

                                                         S.S./L.S.

    ANEXA 6A
    (verso)

                               MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele CIP.
    In situatia in care CIP notifica tuturor centralelor bancilor declararea unui titular de cont in interdictie bancara, persoana acreditata de la CIP are obligatia sa bifeze casuta de la paragraful "1.".
    In situatia in care CIP notifica tuturor centralelor bancilor anularea interdictiei bancare declarata anterior printr-o Cerere de anulare a incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri, persoana acreditata de la CIP are obligatia sa bifeze casuta de la paragraful "2.".
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate de la CIP.

    ANEXA 6B
    (recto)

    BNR - CIP
    FISIERUL NATIONAL DE INCIDENTE DE PLATI

            DECLARATIE A CIP DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE
                          A INSTRUMENTELOR

                     Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      (data emiterii)

        Catre ................................ Cod ..................
                   (centrala bancii)

  Va informam ca .............................................................,
                            (titularul de cont)
  Cod fiscal |______________|, Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  avand contul nr. .............., deschis la .................................
                                                      (banca trasa)
  Cod ..........................
  ____________________________________________________________________________
 |  1. este platitorul cecului, cambiei sau biletului la ordin declarat(e)    |
 | pierdut(e) / furat(e) / distrus(e) / anulat(e)                             |
 | in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.                                              |
 | -------------------------------------------------------------------------- |
 |     _                                                                      |
 |    |_| CECUL:                                                              |
 |                                                                            |
 | Tip cec la |  _           _          _           _             _           |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 |            |  _           _          _           _             _           |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |  _  simplu   _  barat      numerar     calatorie     circular |
 | p / f / d: | |_| cec     |_| cec                                           |
 |            |     barat       barat                                         |
 |            |  _              certificat                                    |
 |            | |_| cec                                                       |
 |            |  _  certificat                                                |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |  _  numerar                                                   |
 |            | |_| cec barat                                                 |
 |            |     certificat                                                |
 |                                                                            |
 |  Seria ......... Nr. ........ emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                         (localitatea)    (data emiterii)   |
 |  pentru suma de ................ lei, |________________________________|   |
 |                                                                            |
 |  in beneficiul lui ........................................                |
 |                     (numele sau denumirea beneficiarului)                  |
 | .........................................................................  |
 | Tip cec la |  _           _          _           _             _           |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 |            |  _           _          _           _             _           |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |  _  simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | p/f/d/a:   | |_| cec                                                       |
 |            |  _  barat                                                     |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |     numerar                                                   |
 |                                                                            |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 |  = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
 | __________________________________________________________________________ |
 |  _                                                                         |
 | |_| CAMBIA: emisa la ........................, |_|_|_|_|_|_|_|_|,          |
 |                        (localitatea)            (data emiterii)            |
 |     de catre .........................................................,    |
 |                 (numele sau denumirea tragatorului)                        |
 |     pentru suma de ................ lei, |______________________________|  |
 |                                           (in litere)                      |
 |     in beneficiul lui .............................................,       |
 |                        (numele sau denumirea beneficiarului)               |
 |     platibila la |_|_|_|_|_|_|_|_|.                                        |
 |                  (data scadentei)                                          |
 | -------------------------------------------------------------------------- |
 |  _                                                                         |
 | |_| BILETUL LA ORDIN: emis la ........................, |_|_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                (localitatea)            (data emiterii)    |
 |     pentru suma de ................. lei, |______________________________| |
 |                                            (in litere)                     |
 |     in beneficiul lui .................................................    |
 |                         (numele sau denumirea beneficiarului)              |
 | platibil la |_|_|_|_|_|_|_|_|.                                             |
 |              (data scadentei)                                              |
 |____________________________________________________________________________|

                                                     --------------------
                                                      Persoana acreditata

                                                           S.S./L.S.

    ANEXA 6B
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele CIP.
    In paragraful "1." se inscrie data pierderii / furtului / distrugerii / anularii instrumentului. In cazul in care instrumentul este declarat pierdut se bareaza cuvintele "furat", "distrus" si "anulat". Similar se procedeaza pentru instrumentele furate, distruse si respectiv anulate. In functie de tipul instrumentului declarat pierdut, furat, distrus sau anulat se bifeaza casuta corespunzatoare acestuia, completandu-se informatiile din dreptul ei astfel:
    - in cazul cecului - tipul cecului la origine (la tiparire) si tipul cecului la momentul declararii pierderii/furtului/distrugerii cecului, seria si numarul acestuia, data si locul emiterii, suma in cifre si numele sau denumirea beneficiarului;
    - in cazul cambiei - data si locul emiterii, numele sau denumirea tragatorului, suma in cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum si data scadentei;
    - in cazul biletului la ordin - data si locul emiterii, suma in cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum si data scadentei;
    Observatie: In cazul in care se declara la CIP cecuri in alb pierdute, furate, distruse sau anulate se completeaza informatiile privind tipul cecului la origine (la tiparire) si tipul cecului la momentul declararii pierderii/furtului/distrugerii/anularii cecului, seriile si numerele acestor formulare. Daca seriile si numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele "de la" si "pana la", persoana acreditata de la CIP completand seriile si numerele respectivelor formulare. Spatiile privind seria si numarul cecurilor ramase necompletate vor fi barate. In cazul declararii pierderii / furtului / distrugerii / anularii a unor serii de cecuri in alb se va intocmi pentru fiecare tip de carnet de cecuri (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de calatorie si cec circular) cate un formular al Anexei 6B;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate de la CIP.

    ANEXA 7

              Circuitul notificarii interdictiei bancare

                                                         _____________________
                                                   |---_| Unitate teritoriala |
                                                   |    |_____________________|
                                    ___________ (3)|     _____________________
 _____________      Cerere de   |-_| Centrala 1|---|---_| Unitate teritoriala |
|    Banca    |     inscriere a |  |___________|   |    |_____________________|
| (centrala / |(1)  refuzului   |                  |               :
|  unitate    |__   bancar in   |                  |     __________:__________
| teritoriala)|  |     FNC      |                  |---_| Unitate teritoriala |
______________|  |  (Anexa 3A)  |                       |_____________________|
        |        |              |
        |        |              |                        _____________________
        |        |              |                  |---_| Unitate teritoriala |
  (1')  |  _________            |                  |    |_____________________|
Somatie | |         |   (2)     |   ___________ (3)|     _____________________
(Anexa  | |   CIP   |-----------|-_| Centrala 2|---|---_| Unitate teritoriala |
 5A)  __| |_________|Declaratie |  |___________|   |    |_____________________|
     |      _     _    a CIP    |        :         |               :
 _________  |     |   privind   |        :         |     __________:__________
| Titular | |     | interdictia |        :         |---_| Unitate teritoriala |
|   de    | |     |   bancara   |        :              |_____________________|
| cont X  | |     |  (Anexa 6A) |        :
|_________| |     |             |        : _____________________
            |     |             |        :         |---_| Unitate teritoriala |
            |     |             |        :         |    |_____________________|
            |     |             |   ___________ (3)|     _____________________
            |     |             |-_| Centrala n|---|---_| Unitate teritoriala |
            |     |                |___________|   |    |_____________________|
Declaratie  |     |(6)                |    _       |               :
de pierdere |     |___________________|    |_____  |     __________:__________
  / furt /  |(6)                                 | |---_| Unitate teritoriala |
distrugere  |             Declaratie de          |      |_____________________|
/ anulare   | pierdere / furt / distrugere /  (5)|___________|      _
a cecurilor | anulare a cecurilor (Anexa 4A)     |                  |
(Anexa 4A)  |                                    |               (4)| Formulare
            |                               _____|                  | de cecuri
            |                              |                        |   in alb
            |                     ____________________         _____|________
            |____________________|      Sucursala     |       |  Titular de  |
                                 |         BNR        |       |    cont X    |
                                 |____________________|       |______________|


    ANEXA 8A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

         CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU A INTERDICTIEI
                         BANCARE DE A EMITE CECURI

                     Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                  (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU INTERDICTIEI BANCARE      |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al cecului inregistrat la CIP prin Cererea de         |
 |     inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. ...................            |
 |     |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau |
 |      (data emiterii)                                                       |
 |     o omisiune a persoanei declarante;                                     |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al cecului inregistrat la CIP prin Cererea de         |
 |     inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. ...................            |
 |     |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive    |
 |      (data emiterii)                                                       |
 |     prevazute de reglementari ale BNR si anume:                            |
 |     .....................................................................  |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 |  3. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
 | Tip cec la |  _           _          _           _             _           |
 | origine:   | |_| Cec     |_| Cec    |_| Cec de  |_| Cec de    |_| Cec      |
 |            |     simplu      barat      numerar     calatorie     circular |
 | -----------|-------------------------------------------------------------- |
 |            |  _           _          _           _             _           |
 | Tip cec la | |_| cec     |_| cec    |_| cec de  |_| cec de    |_| cec      |
 | momentul   |  _  simplu   _  barat      numerar     calatorie     circular |
 | refuzului: | |_| cec     |_| cec                                           |
 |            |     barat       barat                                         |
 |            |  _              certificat                                    |
 |            | |_| cec                                                       |
 |            |  _  certificat                                                |
 |            | |_| cec de                                                    |
 |            |  _  numerar                                                   |
 |            | |_| cec barat                                                 |
 |            |     certificat                                                |
 |                                                   ___________________      |
 |  CEC Seria ............ Nr. ............... Suma |___________________| lei |
 |  emis la ...............   |_|_|_|_|_|_|_|_|                               |
 |          (localitatea)      (data emiterii)                                |
 |                                        Suma      ___________________       |
 |  Compensabil la ...................... refuzata |___________________| lei  |
 | -------------------------------------------------------------------------- |
 |                                      | BENEFICIAR/                         |
 |  TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
 |  Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. ......... |
 |  Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
 |                                      | Deschis la ........................ |
 |                                      | Cod ............................... |
  ----------------------------------------------------------------------------
  ____________________________________________________________________________
 | 4. Din aceasta zi |_|_|_|_|_|_|_|_| titularul de cont .................... |
 |    nu mai face obiectul INTERDICTIEI BANCARE transmisa la CIP prin Cererea |
 |    noastra de inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. .................... |
 |    |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP .................. .                       |
 |     (data emiterii)                                                        |
 |____________________________________________________________________________|

                                                 -----------------------
                                                  Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 8A
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNC si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare.
    In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica motivul anularii incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare;
    In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cecul care face obiectul anularii incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare:
    - denumirea si codul bancii trase;
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul refuzului" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii sale ca incident bancar;
    - seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal si numarul de cont al tragatorului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la care acesta are cont deschis.
    Paragraful "4." se completeaza numai daca persoana declaranta solicita anularea unui incident de plata major si daca este vorba despre primul incident de acest fel survenit la conturile respectivului titular in ultimul an;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 8B
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

          CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATa PRIVIND CAMBIA

                    Nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                    (data emiterii)

  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA                                  |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al cambiei inregistrat la CIP prin Cererea de         |
 |     inscriere a refuzului bancar in FNCb Nr. ..................            |
 |     |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau |
 |      (data emiterii)                                                       |
 |     o omisiune a persoanei declarante;                                     |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al cambiei inregistrat la CIP prin Cererea de         |
 |     inscriere a refuzului bancar in FNCb Nr. ..................            |
 |     |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive    |
 |      (data emiterii)                                                       |
 |     prevazute de reglementari ale BNR si anume:                            |
 |     .....................................................................  |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare ....   |
 |                    (localitatea)    (data emiterii)                        |
 |                                                       _______________      |
 | platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)    (data scadentei)                            |
 |                                             Suma      _______________      |
 | Compensabila la ........................... refuzata |_______________| lei |
 | __________________________________________________________________________ |
 | TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | __________________________________________________________________________ |
 | TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
 |                                     | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 |_____________________________________|______________________________________|

                                                ----------------------
                                                  Persoana acreditata

                                                        S.S./L.S.

    ANEXA 8B
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNCb si va semna;
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plata;
    In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica motivul anularii incidentului de plata;
    In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cambia care face obiectul anularii incidentului de plata:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii si data scadentei, locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa tragatorului;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar.
    La rubrica "S.S/L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 8C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

       CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN

                      Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                       (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA                                  |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al biletului la ordin inregistrat la CIP prin         |
 |     Cererea de inscriere a refuzului bancar in FNBO                        |
 |     Nr. .................. |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a      |
 |                             (data emiterii)                                |
 |     rezultat dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante;         |
 |  _                                                                         |
 | |_| refuzul la plata al biletului la ordin inregistrat la CIP prin Cererea |
 |     de inscriere a refuzului bancar in FNBO                                |
 |     Nr. .................. |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a      |
 |                            (data emiterii)                                 |
 |     rezultat din alte motive prevazute de reglementari ale BNR si anume:   |
 |     .....................................................................  |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. Biletul la Ordin emis la ......., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
 |                        (localitatea)  (data emiterii)                      |
 |                                                       _______________      |
 | platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
 |               (localitatea)    (data scadentei)                            |
 |                                            Suma       _______________      |
 | Compensabil la ........................... refuzata  |_______________| lei |
 | __________________________________________________________________________ |
 | AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 | AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
 |____________________________________________________________________________|
 | SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
 | Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cont nr. .......................... | Ultimul GIRATAR .................... |
 | Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
 | Cod ............................... |                                      |
 |____________________________________________________________________________|

                                                   ---------------------
                                                    Persoana acreditata

                                                          S.S/L.S.

    ANEXA 8C
    (verso)

                              MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante.
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii acesteia in FNBO si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu denumirea in clar, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plata.
    In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica motivul anularii incidentului de plata.
    In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe biletul la ordin care face obiectul anularii incidentului de plata:
    - data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei, locul compensarii; suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre);
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului;
    - numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia;
    - numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 9
    (recto)

    Sigla persoanei declarante

                          CERERE DE CONSULTARE
                      Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                   (data emiterii)
  ___________________________________      ___________________________________
 |                                   |    |                                   |
 |  CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR  |    |  Loc rezervat confirmarii CIP     |
 | ................................. |    |                                   |
 | Cod .................             |    | Nr. CIP ..............            |
 |___________________________________|    |___________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
 |    Adresa ............................................ Tel. .............. |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 2. Subsemnatul ............................., adresa ....................  |
 | posesor al BI seria .. nr. ....., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, |
 |                                               personal                     |
 | emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
 |                             (data emiterii)                    (denumire   |
 |                                                                 persoana   |
 |                                                                 juridica)  |
 | .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________|  |
 |____________________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________________
 | 3. ______________________________________________________________________  |
 |   |        |                   | Raspunsul BNR - CIP*) |                 | |
 |   | Prima  |                   |-----------------------| Alte observatii | |
 |   | cerere |                   |  DA        |    NU    |                 | |
 |   |________|___________________|____________|__________|_________________| |
 |    ______________________________________________________________________  |
 |   |        |                   | Raspunsul BNR - CIP*) |                 | |
 |   | A doua |                   |-----------------------| Alte observatii | |
 |   | cerere |                   |  DA        |    NU    |                 | |
 |   |________|___________________|____________|__________|_________________| |
 |    ______________________________________________________________________  |
 |   |        |                   | Raspunsul BNR - CIP*) |                 | |
 |   | A treia|                   |-----------------------| Alte observatii | |
 |   | cerere |                   |  DA        |    NU    |                 | |
 |   |________|___________________|____________|__________|_________________| |
 |____________________________________________________________________________|


                                                 -----------------------
                                                   Persoana acreditata

                                                       S.S./L.S.
------------
    *) Persoana acreditata de la CIP va incercui raspunsul corect sau va completa rubrica "Alte observatii", dupa caz.

    ANEXA 9
    (verso)

                           MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se inscrie numarul de inregistrare din evidentele persoanei declarante;
    In paragraful "CENTRALA BANCII/ SUCURSALA BNR" se inscriu denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza sa de activitate.
    In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
    In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora primirii acesteia la CIP si va semna.
    In paragraful "1." se inscriu in clar denumirea, codul, adresa si telefonul persoanei declarante la CIP care solicita consultarea FNIP.
    Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care interogheaza FNIP sau FNPR;
    Referitor la paragraful "3.", persoana declaranta, in nume propriu sau in numele persoanei fizice sau juridice ale carei date sunt specificate in paragraful "2.", poate interoga baza de date a CIP cu maxim 3 (trei) intrebari. Fiecare intrebare adresata de catre persoana declaranta va primi un raspuns din partea persoanei acreditate de la CIP fie afirmativ, fie negativ, fie un scurt comentariu la rubrica "Alte observatii";
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.

    ANEXA 10

         Fluxul colectarii si difuzarii informatiei privind un instrument
                  declarat pierdut / furat / distrus / anulat

          _______________     (1) Cec / cambie /        _______________
         |    Tragator   |        bilet la ordin       |               |
         | (subscriitor) |----------------------------_|   Beneficiar  |
         |_______________|                             |_______________|
                 |         Informatii despre cecuri      (2)| Informatii despre
                 | (2')   in alb pierdute / furate /        |   instrumentele
                 |      distruse / anulate sau cecuri       | pierdute / furate
                 |          completate si anulate           |    / distruse
                 |_____________________________________     |    completate
   ___________________                                 |    |
 /     Banca trasa     \                               |    |
|   (banca trasului)    |                              |    |
|(banca subscriitorului)|                              |    |
 \ ___________________ /                               |    |
         _                                             |    |
         |      Informatii privind                     |    |
     (4')| pierderea / furtul / distrugerea            |    |
         |   / anularea instrumentelor                 |    |
    _____|___________________________________       _______________________
   | Centrala bancii trase (bancii trasului) |     |                       |
   |         (bancii subscriitorului)        |     |  Persoana declaranta  |
   |_________________________________________|     |_______________________|
     Declaratie a CIP de  _                              |    Declaratii de
      pierdere / furt /   |(4)      ___________       (3)|   pierdere / furt /
     distrugere / anulare |       /             \        | distrugere / anulare
      a instrumentelor    |------|      CIP      |_------|   a instrumentelor
         (Anexa 6B)              |               |              (Anexa 4A,
                                  \_____________/           Anexa 4B, Anexa 4C)
SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu