E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 188 din  8 mai 1997

privind infiintarea Societatii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., prin reorganizarea "Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania" - R.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din 12 mai 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., persoana juridica cu capital integral de stat, prin reorganizarea "Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania" - R.A.
    (2) Sediul societatii este in Romania, municipiul Constanta, str. I. C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta.
    (3) Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A. se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., reevaluat conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, este de 10.007.850 mii lei si se constituie prin preluarea elementelor de bilant la data de 31 martie 1997, actualizat potrivit prevederilor in vigoare, de la Antrepriza Drumuri si Poduri - Constanta din cadrul Directiei de Drumuri si Poduri Constanta, din structura "Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania" - R.A.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A. are ca obiect de activitate:
    - lucrari generale de constructii;
    - lucrari de proiectare in constructii;
    - toate formele de constructii de drumuri si poduri, reparatii si intretinere;
    - inchiriere si vanzare de echipamente si unitati de lucru;
    - producerea si comercializarea de materiale de constructii;
    - producerea si comercializarea de produse din beton;
    - producerea si comercializarea de produse din asfalt si produse bituminoase;
    - proiectarea si supervizarea de lucrari de constructii, reparatii si intretinere;
    - consultanta in constructii;
    - intretinere pe timp de iarna si pentru operatiuni de urgenta;
    - unitati de asamblare a echipamentelor si punctelor de lucru, intretinere si reparatii;
    - executia de drumuri, poduri, tunele rutiere si de metrou, inclusiv lucrarile colaterale;
    - intretinerea si repararea drumurilor si podurilor;
    - executia de constructii civile si industriale, inclusiv de instalatii interioare si exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism si arhitectura;
    - realizarea de retehnologizari, modernizari, reabilitari, reparatii si consolidari de drumuri si cladiri;
    - executia de lucrari si instalatii tehnologice in constructii ca: amenajari si deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;
    - executia de constructii pentru depozitarea deseurilor industriale si menajere (cenusa, zgura, steril, substante toxice, gunoaie);
    - realizarea si/sau coordonarea si urmarirea executiei unor studii in domeniu;
    - topogeodezie si cadastru;
    - hidrologie si calcule hidraulice;
    - incercari pe materiale de constructii si structuri de beton in situ si in laborator;
    - informatica, programe de baza si aplicatii;
    - organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala in domeniile de competenta;
    - servicii de transport privind persoane si marfuri;
    - efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie, contrapartida;
    - executia de lucrari specifice de constructii si reparatii.
    Art. 4
    Predarea-preluarea activului si pasivului intre "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - R.A. si Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri A.D.P. Constanta" - S.A. se va face pe baza de protocol, incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Patrimoniul "Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania" - R.A. se va diminua in mod corespunzator cu valorile predate societatii comerciale nou-infiintate.
    Art. 6
    Personalul existent la data incheierii protocolului de predare-primire in "Antrepriza Drumuri si Poduri - Constanta" din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, aflata in structura "Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania" - R.A., va fi preluat de Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri A.D.P. Constanta" - S.A. si se considera transferat.
    Art. 7
    "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - R.A. va acorda in anul 1997, prin incredintare directa, Societatii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A. intregul volum de lucrari de intretinere periodica a drumurilor si podurilor care ii revenea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.
    Din anul 1998 intregul volum de lucrari al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta va fi acordat numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
    Preturile practicate de Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., pentru lucrarile care beneficiaza de incredintare directa fata de "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - R.A., nu pot depasi preturile negociate de aceasta cu unitatile de profil similar.
    Art. 8
    "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - R.A. va pune la dispozitia Societatii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., pe baza de contract, masinile, utilajele si instalatiile specifice, procurate conform legii, prin contributia partii romane, din creditele externe acordate de B.E.R.D. potrivit acordului ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1997.
    Art. 9
    Veniturile realizate din aplicarea prevederilor art. 8 vor fi utilizate de catre "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - R.A. in completarea surselor pentru rambursarea ratelor scadente, dobanzilor, comisioanelor si a altor cheltuieli aferente creditului extern acordat in baza acordului ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1997.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 1997.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul transporturilor,
                      Traian Basescu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara


    ANEXA 1

                            STATUTUL
Societatii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., cu sediul in Romania, municipiul Constanta, str. I.C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia este precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri A.D.P. Constanta" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Constanta, str. I. C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, depozite, puncte de lucru si alte asemenea, in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale este: producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate, pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - lucrari generale de constructii;
    - lucrari de proiectare in constructii;
    - toate formele de constructii de drumuri si poduri, reparatii si intretinere;
    - inchiriere si vanzare de echipamente si unitati de lucru;
    - producerea si comercializarea de materiale de constructii;
    - producerea si comercializarea de produse din beton;
    - producerea si comercializarea de produse din asfalt si produse bituminoase;
    - proiectarea si supervizarea de lucrari de constructii, reparatii si intretinere;
    - consultanta in constructii;
    - intretinere pe timp de iarna si pentru operatiuni de urgenta;
    - unitati de asamblare a echipamentelor si punctelor de lucru, intretinere si reparatii;
    - executia de drumuri, poduri, tunele rutiere si de metrou, inclusiv lucrarile colaterale;
    - intretinerea si repararea drumurilor si podurilor;
    - executia de constructii civile si industriale, inclusiv de instalatii interioare si exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism si arhitectura;
    - realizarea de retehnologizari, modernizari, reabilitari, reparatii si consolidari de drumuri si cladiri;
    - executia de lucrari si instalatii tehnologice in constructii, ca: amenajari si deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;
    - executia de constructii pentru depozitarea deseurilor industriale si menajere (cenusa, zgura, steril, substante toxice, gunoaie);
    - realizarea si/sau coordonarea si urmarirea executiei unor studii in domeniu;
    - topogeodezie si cadastru;
    - hidrologie si calcule hidraulice;
    - incercari pe materiale de constructii si structuri de beton in situ si in laborator;
    - informatica, programe de baza si aplicatii;
    - organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala in domeniile de competenta;
    - servicii de transport privind persoane si marfuri;
    - efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie, contrapartida;
    - executia de lucrari specifice de constructii si reparatii;
    - realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu si pentru membrii de familie ai acestora.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de 10.007.850 mii lei, impartit in 400.282 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actionarilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
    Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege pe membrii consiliului de administratie si pe cei ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) alege pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabileste nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legale;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    h) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii comerciale;
    i) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.
    Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    b) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social sau la reinregistrarea sa;
    c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea sediului;
    d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii comerciale;
    g) hotaraste emisiunea de obligatiuni, precum si orice alta modificare a statutului;
    h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor comerciale avand ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Transporturilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor aprobate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. in perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care sunt afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si cu cele ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 188/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 188 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 188/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu