E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 338 2002 aproba OUG 49 2001
Legea 338 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 49 2001
Legea 338 2002 modifica articolul 6 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 9 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 56 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 20 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 21 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 23 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 26 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 31 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 37 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 38 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 41 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 43 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 194 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 104 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 109 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 126 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 adauga dupa articolul 133 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 138 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 144 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 148 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 149 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 151 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 160 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 164 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 167 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 174 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 abrogă articolul 178 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 180 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 abrogă articolul 181 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 187 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 193 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 44 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 45 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 adauga dupa articolul 48 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 51 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 59 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 61 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 64 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 71 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 78 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 80 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 84 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 98 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Legea 338 2002 modifica articolul 101 din actul Legea 19 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 338 din 31 mai 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 25 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.>>"
    2. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 9
    (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal.
    (2) Verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizarile de date din evidenta populatiei catre CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata.>>"
    3. La articolul I, punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "8. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 20
    (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:
    a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
    b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
    c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
    d) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Alte locuri de munca in conditii speciale decat cele prevazute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.
    (3) Metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii CNPAS.>>"
    4. La articolul I, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare in perioada de reducere temporara a activitatii.>>"
    5. La articolul I, punctul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "10. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) si (5^2) cu urmatorul cuprins:
    <<(5^1) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca.
    (5^2) Contributia de asigurari sociale pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de venituri de completare, potrivit legii, in perioada de reducere temporara a activitatii, se suporta astfel:
    a) contributia individuala de asigurari sociale, de catre salariati;
    b) contributia de asigurari sociale corespunzatoare contributiei datorate de angajator, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.>>"
    6. La articolul I punctul 11, litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"
    7. La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 26
    (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
    a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
    b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, a mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
    c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
    d) sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari de servicii sau de executari de lucrari de catre persoanele care au incheiate contracte individuale de munca, precum si de catre beneficiarii unei pensii de limita de varsta;
    e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
    f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
    (2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale prevazute la alin. (1) lit. b) - f) nu se iau in considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.>>"
    8. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce punctul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. La articolul 31, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) - (8) cu urmatorul cuprins:
    <<(6) Neretinerea si nevarsarea de catre angajatori a contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursa si genereaza plata unor penalitati, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (7) Sumele reprezentand penalitati se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (8) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.>>"
    9. La articolul I punctul 16, articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2).
    (2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale achitate in conditiile art. 21 alin. (5^1) reprezinta o treime din perioada respectiva."
    10. La articolul I, punctul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "18. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 38
    (1) In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
    a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a) - c) si e);
    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
    (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate, daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.
    (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.
    (5) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) pensia anticipata si pensia anticipata partiala, in cazul carora nu se valorifica perioadele asimilate prevazute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele in care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.>>"
    11. La articolul I, dupa punctul 18 se introduc punctele 18^1 si 18^2 cu urmatorul cuprins:
    "18^1. Alineatul (5) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.>>
    18^2. La articolul 41, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    <<(6) In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a calitatii de membru cooperator, dupa caz, in vederea pensionarii, decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.>>"
    12. La articolul I, punctul 20 se abroga.
    13. Dupa punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. c) si d) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.
    (3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.>>"
    14. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Criteriile de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    15. La articolul I punctul 22, articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Asiguratii prevazuti la art. 20 lit. a), c) si d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse in anexele nr. 4 si 5."
    16. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce punctul 22^1 cu urmatorul cuprins:
    "22^1. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 45
    Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in urma consultarii cu CNPAS. Hotararea Guvernului va fi adoptata in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.>>"
    17. La articolul I, punctul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "23. Dupa articolul 48 se introduc articolele 48^1 si 48^2 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 48^1
    (1) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: in conditii de munca speciale, in conditii de munca deosebite, in conditiile prevazute la art. 47 si 48, precum si in conditiile prevazute de legi speciale, beneficiaza cumulativ de reducerea varstei standard de pensionare.
    (2) Varsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica decat varstele prevazute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decat varsta rezultata ca urmare a aplicarii reducerii maxime prevazute la art. 43 alin. (2), art. 46 si art. 47 alin. (1), respectiv decat a reducerilor maxime de 10 ani prevazute in anexele nr. 4 si 5, dupa caz.
    (3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii normale de munca, precum si in conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 48 beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati.
    Art. 48^2
    (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare dupa cum urmeaza:
    a) cu un an - pentru 3 copii;
    b) cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.
    (2) Reducerea varstei prevazute la alin. (1) nu poate fi cumulata cu o alta reducere prevazuta de prezenta lege sau de legile speciale. Varsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica de 55 de ani.>>"
    18. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce punctul 25^1 cu urmatorul cuprins:
    "25^1. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 51
    (1) Asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite sau in conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea varstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. In aceste cazuri reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce varsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate in conditii deosebite si/sau speciale de munca.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevazute de legi speciale.>>"
    19. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce punctul 26^1 cu urmatorul cuprins:
    "26^1. Alineatul (1) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 56
    (1) Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentatia necesara.>>"
    20. La articolul I, dupa punctul 27 se introduce punctul 27^1 cu urmatorul cuprins:
    "27^1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 59
    (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data incadrarii intr-un grad de invaliditate.
    (2) In cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
    (3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, varsta la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.>>"
    21. La articolul I, dupa punctul 28 se introduc punctele 28^1 si 28^2 cu urmatorul cuprins:
    "28^1. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 61
    (1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
    (2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
    (3) In timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (4) Suma fixa pentru ingrijire, acordata in baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru insotitor in intelesul prezentei legi.>>
    28^2. Alineatul (1) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 64
    (1) La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.>>"
    22. La articolul I punctul 32, articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
    a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
    b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
    c) pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile legii sustinatorul decedat, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia pentru limita de varsta.
    (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste in conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
    a) pentru un singur urmas - 50%;
    b) pentru 2 urmasi - 75%;
    c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100% .
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
    (4) Partea din pensia de urmas stabilita in conditiile alin. (3), care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat."
    23. La articolul I, punctul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "35. Alineatele (7) si (8) ale articolului 78 vor avea urmatorul cuprins:
    <<(7) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, in aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale sau incheie contract de asigurare, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
    (8) Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.>>"
    24. La articolul I punctul 36, articolul 78^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78^1
    (1) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numarul de puncte se calculeaza prin raportarea unei treimi din drepturile primite, in aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica."
    25. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."
    26. La articolul I, dupa punctul 39 se introduce punctul 39^1 cu urmatorul cuprins:
    "39^1. Alineatul (2) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acorda:
    a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate;
    b) de la data depunerii cererii, in situatia in care s-a depasit termenul prevazut la lit. a) sau in cazul in care persoana care solicita pensionarea nu mai are calitatea de asigurat.>>"
    27. La articolul I, punctul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "47. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 98
    (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la:
    a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
    b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
    c) indemnizatie pentru maternitate;
    d) indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav;
    e) ajutor de deces.
    (2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.
    (3) Asiguratii cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si cei prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si VI, care nu indeplinesc conditia de stagiu de cotizare prevazuta la alin. (2), beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1), daca in ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni realizat conform art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.
    (4) Asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de indeplinirea stagiului de cotizare prevazut la alin. (2) sau (3).>>"
    28. La articolul I, punctul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "48. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 99
    (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, conform prevederilor art. 23 si/sau drepturile prevazute la alin. (8) sau (9), dupa caz.
    (2) In situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale.
    (3) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru cresterea copiilor, exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare.
    (4) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se ia in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
    (5) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.
    (6) In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare, pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de someri.
    (7) Pentru perioadele anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime in munca recunoscuta la stabilirea pensiilor, in conditiile art. 160, altele decat perioadele de somaj, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie salariul minim brut pe tara din perioadele respective.
    (8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), inclusiv cele realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.
    (9) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat in perioadele respective.
    (10) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, in aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale sau incheie contracte de asigurare, la calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
    (11) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale in situatiile prevazute la alin. (9) si (10), veniturile asigurate, cumulate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, nu pot depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.>>"
    29. La articolul I, punctul 49 se abroga.
    30. La articolul I, punctul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "50. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 101
    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:
    A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
    a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
    b) intre 21 - 100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
    c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;
    B. din bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:
    a) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);
    b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.>>"
    31. La articolul I, punctul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "52. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 104
    De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5.>>"
    32. La articolul I punctul 53, litera g) a alineatului (1) al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:
    "g) bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata constituirea fondului social, potrivit legii."
    33. La articolul I, dupa punctul 58 se introduce punctul 58^1 cu urmatorul cuprins:
    "58^1. Alineatul (1) al articolului 126 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 126
    (1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.>>"
    34. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce punctul 62^1 cu urmatorul cuprins:
    "62^1. Dupa articolul 133 se introduce articolul 133^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 133^1
    (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se pot face si de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.>>"
    35. La articolul I, dupa punctul 63 se introduc punctele 63^1 si 63^2 cu urmatorul cuprins:
    "63^1. Alineatul (2) al articolului 138 va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspenda, la cererea beneficiarului sau pe perioada in care acesta este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau in cazul in care copilul este abandonat ori internat intr-o institutie de ocrotire.>>
    63^2. La articolul 138, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    <<(4) La reluarea in plata a indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a), suspendata la cerere, pe o durata de cel putin 6 luni, cuantumul indemnizatiei se poate recalcula in conditiile prevazute de prezenta lege.>>"
    36. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce punctul 65^1 cu urmatorul cuprins:
    "65^1. Literele a) si f) ale articolului 144 vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, indruma si verifica persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;
    ............................................................................
    f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;>>"
    37. La articolul I, punctul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "67. Literele k) si l) ale articolului 148 vor avea urmatorul cuprins:
    <<k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;
    l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala si personalului imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si in vederea recuperarii creantelor prin executare silita.>>"
    38. La articolul I, dupa punctul 67 se introduc punctele 67^1 - 67^3 cu urmatorul cuprins:
    "67^1. La articolul 148, dupa litera k) se introduce litera k^1) cu urmatorul cuprins:
    <<k^1) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;>>
    67^2. Articolul 149 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 149
    Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. k^1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.>>
    67^3. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 151
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) si k^1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala.
    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) si l) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.
    (3) Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevazute la alin. (1) si (2).>>"
    39. La articolul I, dupa punctul 67^3 se introduce punctul 67^4 cu urmatorul cuprins:
    "67^4. Alineatul (4) al articolului 160 va avea urmatorul cuprins:
    <<(4) Persoanele carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util in baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.>>"
    40. La articolul I, dupa punctul 69 se introduce punctul 69^1 cu urmatorul cuprins:
    "69^1. Articolul 164 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 164
    (1) La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel:
    a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
    (2) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca.
    (3) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare. Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul:
    a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:
    3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 - 10 ani;
    5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 - 15 ani;
    7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 - 20 de ani;
    10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;
    b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:
    3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3 - 5 ani;
    6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 - 10 ani;
    9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 - 15 ani;
    12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 - 20 de ani;
    15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.
    (4) Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel inregistrat in carnetul de munca.
    (5) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7.
    (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939 - 1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu anual corespunzator anului 1938.
    (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzator anului 1949.
    (8) Prevederile alin. (2) - (7) se aplica, la cerere, si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in perioada 1 aprilie 2001 pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.>>"
    41. La articolul I punctul 71, articolele 167^1 si 167^2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 167^1
    (1) Intr-un interval de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

    TABELUL Nr. 4
________________________________________________________________
Stagiul de cotizare realizat      Reducerea varstelor standard
efectiv, conform legislatiei      de pensionare prevazute in
anterioare, in grupa I de munca   anexa nr. 3
(ani impliniti)                       (ani)          (luni)
________________________________________________________________
            2                           1               2
            4                           2               5
            6                           3               7
            8                           4              10
           10                           6               0
           12                           7               2
           14                           8               5
           16                           9               7
           18                          10              10
           20                          12               0
           22                          13               0
           24                          14               0
           26 si peste                 15               0
________________________________________________________________

    (2) Varstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul asiguratilor prevazuti la art. 20, daca acestea sunt mai avantajoase decat cele stipulate in anexele nr. 4 si 5.
    (4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevazuta in tabelul nr. 4 sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazute in anexa nr. 3, in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie.
    (5) Reducerea varstelor standard de pensionare in baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulata cu celelalte reduceri prevazute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.
    Art. 167^2
    (1) In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si IV, cererea de pensionare, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul asiguratului.
    (3) Drepturile de pensii se acorda si se platesc in conditiile prevazute la art. 83, in raport cu termenul prevazut la alin. (1) si (2)."
    42. La articolul I, dupa punctul 73 de introduce punctul 73^1 cu urmatorul cuprins:
    "73^1. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 174 vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute la alin. (2) lit. b), se organizeaza ca societate comerciala cu actionar unic CNPAS. Unitatile din teritoriu vor functiona ca sucursale care se vor denumi unitati de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca. Actul constitutiv al acestei societati comerciale se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) CNPAS si casele teritoriale de pensii au obligatia si dreptul sa revendice bunurile imobile care au apartinut asigurarilor sociale, cele construite sau achizitionate din fonduri alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si care au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel:
    a) CNPAS se considera urmasul de drept la Casei Centrale a Asigurarilor Sociale;
    b) imobilele care au apartinut asigurarilor sociale, aflate in proprietatea statului, vor fi transmise in proprietatea sau in administrarea CNPAS, prin hotarare a Guvernului;
    c) actiunile in revendicare pentru reintregirea patrimoniului se pot face atat de CNPAS, cat si de casele teritoriale de pensii in a caror raza se afla bunurile si elementele de patrimoniu ce urmeaza sa fie revendicate;
    d) toate demersurile facute pana in prezent (notificari, somatii) de catre CNPAS si casele teritoriale de pensii se considera legal si corect intocmite si sunt valabile in fata instantelor judecatoresti competente potrivit legii sa solutioneze respectivele cauze.
    (5) Casele de odihna si tratament ale taranimii, organizate in conditiile alin. (3), vor respecta legislatia in vigoare privind destinatia profitului.>>"
    43. La articolul I, dupa punctul 73^1 se introduce punctul 73^2 cu urmatorul cuprins:
    "73^2. Articolul 178 se abroga."
    44. La articolul I punctul 74, articolul 180 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 180
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurari sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii in intelesul prezentei legi.
    (2) CNPAS va lua masurile necesare astfel incat la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecarui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevazute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile art. 80.
    (3) Pensionarilor de asigurari sociale de stat ale caror drepturi stabilite in perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decat un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona in conditiile prezentei legi, pe langa punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are in vedere la operatiunile de indexare si recorelare.
    (4) Punctajul mediu estimat, prevazut la alin. (3), se calculeaza de CNPAS.
    (5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzator recorelarii prevazute la art. 168 alin. (3) - (5).
    (6) Cuantumul pensiilor se stabileste in baza prevederilor art. 76, luandu-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, stabilit conform alin. (2), (3) si (5).
    (7) In situatia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos."
    45. La articolul I, dupa punctul 75 se introduce punctul 75^1 cu urmatorul cuprins:
    "75^1. Articolul 181 se abroga."
    46. La articolul I, dupa punctul 78 se introduce punctul 78^1 cu urmatorul cuprins:
    "78^1. Alineatul (4) al articolului 187 va avea urmatorul cuprins:
    <<(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.>>"
    47. La articolul I punctul 79, alineatele (1) si (3) ale articolului 193 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 193
    (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de pana la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare. Operatiunile pentru care se platesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.
    ............................................................................
    (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri extrabugetare ale bugetului asigurarilor sociale de stat, asupra lor necalculandu-se impozit pe profit."
    48. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce punctul 79^1 cu urmatorul cuprins:
    "79^1. Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 194
    (1) Intre sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) prestatiile de asigurari sociale in sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat in acest sistem.
    (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemul pensiilor militare si in celelalte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate, se iau in calcul, optional, in unul dintre sisteme.
    (4) Decontarea intre sistemul public si celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate inceteaza incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) In situatiile prevazute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii in munca realizate in sectorul asigurarilor sociale de stat.>>"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 338/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 338 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu