E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 443/C din  7 iulie 1999

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 11 august 1999

    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la cap. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999.
    (2) Potrivit Listei taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, prevazute la cap. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, aceste taxe se clasifica in functie de natura actului intocmit (evaluabil sau neevaluabil in bani) sau a serviciului prestat, in trei categorii:
    a) taxe de timbru in cota procentuala regresiva (descrescatoare), pe transe de valoare in raport cu pretul ori cu evaluarea bunurilor imobile sau a masei succesorale, dupa caz, prevazute la cap. I pct. 1 si 20 din anexa la ordonanta;
    b) taxe de timbru in cota fixa procentuala din pretul sau evaluarea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la lit. a), care nu pot fi mai mici de o anumita valoare stabilita in mod expres de ordonanta, prevazute la cap. I pct. 6, 7 si 9 din anexa la ordonanta;
    c) taxe de timbru in suma fixa (exprimate in cifre absolute), pentru actele si serviciile notariale al caror obiect este neevaluabil in bani, prevazute la cap. I pct. 2 - 5, 8, 10 - 19 si 21 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (3) Actele notariale care se indeplinesc si serviciile ce se presteaza de catre notarii publici, de secretarii primariilor, unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, si de catre unele institutii sau agenti economici sunt prevazute la art. 8 si 12 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare.
    (4) Notarul public si institutiile prevazute la alin. (3), care indeplinesc acte notariale sau presteaza servicii supuse taxelor de timbru pentru activitatea notariala, incadreaza fiecare act sau serviciu in raport cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 si stabilesc cuantumul taxei, pe care il comunica in scris solicitantului in vederea achitarii acesteia.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite potrivit legii de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru in suma fixa, prevazute la cap. I pct. 15 si 16 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Daca actele notariale indeplinite potrivit legii de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, de unele institutii sau de agenti economici, se depun la acestia, sunt scutite de plata taxelor de timbru potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    Art. 3
    (1) Actele si serviciile notariale prevazute la cap. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 sunt scutite de plata taxelor de timbru.
    (2) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Depunerea comunicarii privind aprobarea scutirii sau a inlesnirii la plata echivaleaza cu indeplinirea obligatiei prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (4) Aprobarea esalonarii sau a amanarii la plata se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor de timbru pentru activitatea notariala organului fiscal in evidenta caruia se afla debitorul si care raspunde de incasarea acesteia.
    (5) Facilitatile acordate de Ministerul Finantelor se comunica direct persoanelor care le-au solicitat.
    (6) Pentru a beneficia de scutirile sau inlesnirile la plata acordate, solicitantii actului sau ai serviciului notarial vor depune comunicarea, in original, la notarul public sau, dupa caz, la institutiile prevazute la art. 1 alin. (3) din prezentele norme.
    Art. 4
    (1) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale, cu exceptiile prevazute de lege.
    (2) In continutul incheierii prin care se constata indeplinirea actului notarial se va face, in mod obligatoriu, mentiunea privind cuantumul taxei de timbru, tipul, seria, numarul si data documentului de incasare, organul emitent, dupa caz, numarul comunicarii privind acordarea unei scutiri sau inlesniri la plata si institutia care a aprobat-o, precum si temeiul juridic al scutirii legale (cap. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998).
    (3) In toate cazurile, pe toate actele care se elibereaza se vor face mentiunile prevazute la alin. (2).
    (4) In cazul in care taxele de timbru pentru activitatea notariala se incaseaza de catre notarul public, se va proceda conform art. 23 din prezentele norme.
    (5) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se stabilesc dupa intocmirea incheierii finale si se achita pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    (6) In cazurile de suspendare a procedurii succesorale prevazute la art. 78 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 36/1995, daca nu s-a facut dovada ca cei in cauza s-au adresat instantei de judecata ori cei interesati n-au cerut repunerea pe rol in termen de 60 de zile a cauzei, notarul public va stabili provizoriu taxele de timbru si le va comunica organelor fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul partile, in vederea debitarii si urmaririi lor la plata.
    (7) Taxele de timbru asupra succesiunilor se datoreaza de fiecare mostenitor in raport cu partea sa de mostenire.
    (8) Taxele de timbru achitate sau transmise spre incasare in cazul succesiunilor dezbatute inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 raman valabile, chiar daca eliberarea certificatului de mostenitor are loc dupa aceasta data.
    Art. 5
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic.
    (2) Daca exista o disproportie vadita intre valoarea declarata de parti si valoarea de circulatie, in sensul ca valoarea declarata este mai mica decat valoarea stabilita prin estimarile initiale determinate pe baza criteriilor tehnice intocmite la solicitarea camerei notarilor publici, iar partile nu accepta taxarea la aceasta din urma valoare, notarul va amana autentificarea actului pana la stabilirea valorii de circulatie prin expertiza.
    (3) In vederea efectuarii expertizei, notarul public va sesiza camera notarilor publici din circumscriptia Curtii de Apel in care isi desfasoara activitatea. Efectuarea expertizei se va face la cererea si pe cheltuiala camerei notarilor publici, pentru stabilirea valorii de circulatie a bunului imobil in conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. In acest caz, autentificarea se taxeaza la valoarea astfel stabilita.
    (4) In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa de timbru este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare. Taxa se stabileste potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Sulta incasata in limita diferentei de valoare a imobilelor care fac obiectul schimbului nu se taxeaza.
    (5) Se taxeaza la valoarea de circulatie instrainarea constructiilor sau a plantatiilor situate pe terenul asupra caruia s-a constituit un drept de superficie.
    (6) La constituirea unui drept real imobiliar, altul decat dreptul de proprietate, si anume: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute si dreptul de superficie, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului.
    (7) Contractele de ipoteca, ca acte de garantie imobiliara, care au fost taxate, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 30/1999, conform cap. I pct. 5 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, se considera acte valabil taxate.
    (8) Pentru autentificarea renuntarii la dreptul de uzufruct, dreptul de uz si dreptul de abitatie, taxa de timbru se stabileste in conditiile alin. (6).
    (9) In cazul in care se instraineaza nuda proprietate si fostul proprietar isi rezerva dreptul de uzufruct, dreptul de uz sau dreptul de abitatie, se taxeaza numai instrainarea nudei proprietati.
    (10) La rezervarea uzufructului sau a altui drept real, instrainarea nudei proprietati se taxeaza la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea de circulatie a bunului.
    Art. 6
    (1) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, prin aplicarea la aceasta a cotei de 0,5% prevazute la cap. I pct. 6 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica decat taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica respective, stabilita de catre organele fiscale teritoriale pe raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (2) Taxa stabilita de organele fiscale teritoriale asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se comunica de catre acestea la cererea notarului public in termen de 7 zile de la inregistrarea solicitarii.
    Art. 7
    (1) La autentificarea actelor notariale in care sunt cuprinse mai multe operatiuni juridice, taxa se stabileste pentru fiecare operatiune juridica in parte, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, si se percepe cumulat. In aceasta categorie se includ:
    a) autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate imobiliara si ale altor drepturi reale in care figureaza procuratorul de fonduri, taxa se determina la valoarea de circulatie a bunurilor care se instraineaza potrivit prevederilor cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si ale art. 5 din prezentele norme, precum si la valoarea fondurilor procurate prin donatie sau imprumut, potrivit prevederilor cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998;
    b) autentificarea actelor care contin un contract de imprumut garantat cu ipoteca, taxa de timbru se suporta cumulat si se compune din: cota de 0,5% aplicata la suma imprumutata, dar nu mai putin de 25.000 lei (cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998) si taxa fixa de 20.000 lei ipoteca (cap. I pct. 5 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998);
    c) autentificarea actelor de lotizare (parcelare) a proprietatii, in cuprinsul carora este inserat si contractul de vanzare-cumparare, intretinere, renta viagera ori donatie, dupa caz, taxa se va compune din: taxa fixa de 15.000 lei, taxa rezultata din aplicarea cotei procentuale la valoarea (pretul) de circulatie a bunului imobil sau a altui drept real care face obiectul instrainarii si, dupa caz, taxa de 0,5%, stabilite potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 4 si 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si ale art. 5 din prezentele norme;
    d) autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, precum si a actelor de modificare (aditionale) a acestora, care au ca obiect si constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, taxa se determina potrivit prevederilor cap. I pct. 1 si 10 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si ale art. 5 din prezentele norme;
    e) autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, precum si a actelor de modificare (aditionale) a acestora, care au ca obiect si constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor mobile, taxa se determina potrivit prevederilor cap. I pct. 6 sau 9 si 10 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, dupa caz, si ale art. 12 din prezentele norme;
    f) autentificarea procurii de vanzare care cuprinde si recunoasterea de catre mandantul vanzator a primirii pretului integral sau partial, se taxeaza potrivit prevederilor cap. I pct. 8 si 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998;
    g) autentificarea cesiunii de parti sociale cuprinse in actul aditional de modificare a actelor constitutive ale societatilor comerciale, taxa de timbru se stabileste distinct pentru cesiune si pentru actul aditional si se percepe cumulat, potrivit prevederilor cap. I pct. 9 si 10 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998;
    h) autentificarea unui inscris care cuprinde mai multe acte juridice supuse taxei de timbru in suma fixa (act de garantii, cu mai multe relatii de mandat in aceeasi procura, mai multi declaranti in acelasi act), care ar putea fi redactate si autentificate separat, taxa se stabileste distinct (in raport cu numarul de mandanti - mandatari, garanti, declaranti) si se suporta cumulat de catre solicitantul serviciului notarial, potrivit prevederilor cap. I pct. 5, 8 sau 13 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, dupa caz;
    i) autentificarea actelor translative de proprietate asupra bunurilor imobile, prin care se constituie privilegiul vanzatorului pentru restul de pret ramas neachitat, la taxa prevazuta la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, in raport cu valoarea de circulatie a imobilului, se adauga taxa prevazuta la cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    Art. 8
    (1) Taxa de timbru pentru autentificarea actelor de donatie intre prezenti se stabileste potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 6 sau 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Pentru autentificarea actelor care cuprind numai oferta de donatie se percepe taxa prevazuta la cap. I pct. 13 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (3) Autentificarea actului de acceptare a donatiei unor bunuri, facuta printr-un inscris separat, se taxeaza in functie de valoarea bunului mobil sau imobil care face obiectul donatiei, in conditiile prevederilor cap. I pct. 1, 6 si 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, precum si ale art. 5 si 6 din prezentele norme.
    Art. 9
    Taxa de timbru se stabileste si se percepe o singura data, potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 6 sau 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, pentru unele categorii de acte cum sunt:
    a) autentificarea actelor de donatie care cuprind clauza intoarcerii bunurilor daruite, in conditiile art. 825 din Codul civil;
    b) autentificarea actelor de donatie care cuprind si clauza revocarii acesteia, in conditiile art. 829 din Codul civil;
    c) autentificarea actului prin care nudul proprietar instraineaza bunul sau, iar uzufructuarul renunta la dreptul de uzufruct, in conditiile art. 561 din Codul civil;
    d) in cazul instrainarii bunului de catre mai multi proprietari catre o singura persoana sau in cazul in care o singura persoana instraineaza un bun catre mai multe persoane in coproprietate;
    e) autentificarea instrainarii constructiei aflate pe terenul concesionat sau dat in folosinta.
    Art. 10
    Autentificarea contractelor de comodat se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevazute la cap. I pct. 7 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 la valoarea declarata de parti a bunurilor imprumutate in scopul folosirii. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 11
    Autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevazute la cap. I pct. 7 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 la cuantumul chiriei declarate de parti pe durata contractului de inchiriere. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 12
    Autentificarea oricaror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse in cap. I pct. 1 - 8 sau 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% din valoarea declarata de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei. In aceasta categorie se cuprind:
    a) autentificarea contractului de vanzare-cumparare de bunuri mobile;
    b) autentificarea contractului de imprumut;
    c) autentificarea contractului de intretinere care are ca obiect instrainarea de bunuri mobile;
    d) autentificarea antecontractului de vanzare-cumparare (promisiunea bilaterala de vanzare) pentru bunuri mobile sau imobile; taxarea se stabileste la valoarea partii din pret achitate; taxa de timbru astfel achitata pentru autentificarea antecontractului de vanzare-cumparare se deduce din taxa de timbru datorata la autentificarea contractului de vanzare-cumparare;
    e) autentificarea contractului de schimb mobiliar (taxarea se face la valoarea bunului cu valoarea cea mai mare);
    f) autentificarea contractului de arendare;
    g) autentificarea declaratiei prin care beneficiarul obligatiei din contractul de intretinere renunta la executarea ei;
    h) autentificarea declaratiei prin care se recunoaste primirea diferentei de pret consemnate intr-un act de instrainare de bunuri mobiliare sau imobiliare;
    i) autentificarea conventiei prin care se achita drepturi de creanta rezultate din acte anterioare (contract de imprumut, contract de comodat etc.);
    j) autentificarea oricaror alte acte de instrainare al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la lit. a) - i).
    Art. 13
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si la obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii convenite de parti pe o perioada de 10 ani.
    (2) Daca valoarea bunului imobil transmis drept contraprestatie depaseste valoarea rentei viagere sau intretinerii calculate potrivit alin. (1), taxa se stabileste la valoarea de circulatie a acestui bun, prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si la cap. I pct. 1 din anexa.
    (3) In cazul in care contraprestatia rentei viagere sau intretinerii calculate in conditiile alin. (1) are ca obiect transmiterea unui bun mobil cu o valoare mai mare, taxa se stabileste potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si ale cap. I pct. 6 sau 9 din anexa la ordonanta.
    Art. 14
    Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevazute la cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 la valoarea drepturilor cesionate. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 15
    (1) Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ succesoral, care cuprinde bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri, potrivit prevederilor lit. A din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la ordonanta.
    (2) Pentru cheltuielile de inmormantare (care fac parte din pasivul succesoral) pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    (3) In cazul succesiunilor, evaluarea bunurilor imobile se face in functie de valoarea declarata de mostenitori. Daca valoarea declarata este mai mica decat valoarea stabilita prin estimarile initiale efectuate la solicitarea camerelor notarilor publici, aceasta reprezinta o vadita disproportie fata de valoarea de circulatie potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. In acest caz notarul public va solicita efectuarea expertizei in conditiile art. 5 alin. (3) din prezentele norme. Evaluarea bunurilor mobile se face in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 25.000 lei, potrivit lit. B din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (4) Certificatul de mostenitor se va elibera fiecarui mostenitor numai dupa ce acesta face dovada achitarii integrale a taxei de timbru in conformitate cu prevederile cap. I pct. 20 din anexa la ordonanta.
    Art. 16
    (1) Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% in cazul in care sunt datorate de descendenti, ascendenti, colaterali privilegiati sau de sotul supravietuitor, daca activul succesoral este alcatuit numai din casa de locuit cu anexele gospodaresti si terenul aferent, locurile de veci si certificatele de actionar, conform prevederilor lit. C din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Sub incidenta prevederilor alin. (1) se cuprinde in activul succesoral, orice constructie cu destinatie de locuinta, impreuna cu anexele gospodaresti, terenul aferent acestora, curtea si gradina [art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata], sau dupa caz, apartamentul si anexele sale (boxa, garaj etc.) cu cota indiviza din terenul aferent, precum si certificatul de actionar, dreptul de concesiune asupra locului de veci.
    Art. 17
    (1) Nu se datoreaza taxa de timbru pentru succesiunile ce revin descendentilor minori lipsiti de venituri proprii, daca activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodaresti si terenul aferent, locurile de veci si certificatele de actionar.
    (2) Dispozitiile art. 16 alin. (2) din prezentele norme se aplica in mod corespunzator si succesiunilor ce revin descendentilor minori mentionati la alin. (1).
    (3) In cazul in care descendentii minori prevazuti la alin. (1) vin la succesiune in concurs cu alti mostenitori, beneficiul scutirii se aplica numai mostenitorilor minori.
    (4) In cazul succesiunilor ce revin descendentilor minori prevazuti la alin. (1), dovada inexistentei veniturilor proprii se face cu certificate de evidenta fiscala, depozitii de martori si orice alte mijloace de proba. Nu vor fi considerate venituri proprii, in intelesul alin. (1), pensia de intretinere, pensia de urmas, alocatia de stat pentru copii, ajutoarele ocazionale si darurile manuale.
    Art. 18
    (1) Reluarea procedurii succesorale in conditiile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, in vederea completarii incheierii finale cu bunuri omise din masa succesorala, se taxeaza la valoarea bunurilor cuprinse in certificatul de mostenitor suplimentar, potrivit prevederilor cap. I pct. 20 din anexa la ordonanta si ale art. 4 alin. (6) din prezentele norme.
    (2) Daca mostenitorii au beneficiat de reducerea sau scutirea taxei de timbru in conditiile prevazute la nota de la cap. II lit. b^1), dupa caz, din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, in cazul reluarii procedurii succesorale in conditiile alin. 1, taxa de timbru se va recalcula la valoarea globala a masei succesorale intregita cu valoarea bunurilor declarate ulterior si se va suporta integral. Din cuantumul total al taxei de timbru astfel calculate se va deduce, dupa caz, suma platita initial.
    Art. 19
    Pentru mostenirile succesive prevazute la art. 10 lit. b) din Legea nr. 36/1995 si la art. 83 din regulamentul de aplicare a acestei legi, se va determina activul net succesoral, mostenitorii fiecarui defunct fiind obligati sa plateasca taxa de timbru aferenta fiecaruia, cu exceptiile prevazute de lege, care se va incasa cumulat in conditiile prevederilor art. 15 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (6) din prezentele norme.
    Art. 20
    (1) Notarul public este obligat sa aduca la cunostinta partilor prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, precum si ale art. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si sa insereze in actul pe care il redacteaza declaratia partilor ca au luat cunostinta despre continutul acestor dispozitii legale. In cazul in care actele de instrainare a imobilelor sunt redactate de o alta persoana, potrivit legii notarul public va refuza autentificarea lor, daca nu cuprind aceasta declaratie.
    (2) In situatia in care actul se incheie ca urmare a intermedierii realizate de catre o agentie imobiliara, situatie confirmata si declarata de parti, notarul public va cere acestora si, dupa caz, reprezentantilor agentiei, ca o data cu documentatia necesara autentificarii sa depuna si o copie de pe conventia incheiata de parti cu agentia, sau intre parti, prin intermediul agentiei. In situatia in care partile sau reprezentantul agentiei nu vor depune copia solicitata, notarul public va refuza autentificarea actului.
    Art. 21
    (1) Sunt nule vanzarile prin care partile se inteleg printr-un act secret sa se plateasca un pret mai mare decat cel declarat in actul autentic, precum si contractele de inchiriere ce au ca obiect un bun imobil prin care partile au convenit, printr-un act secret, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea declarata in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (2) Nulitatea prevazuta la alineatul precedent se extinde atat asupra actului secret, cat si asupra actului autentic. Nulitatea se constata oricand de instanta de judecata competenta, la cererea oricarei persoane interesate. De asemenea, nulitatea poate fi invocata de instanta de judecata din oficiu sau de catre procuror.
    (3) Taxele de timbru platite pentru actele autentice prevazute la art. 6 alin. (1) - (3) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 nu se restituie.
    Art. 22
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc in numerar sau prin virament in contul bugetului de stat.
    (2) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se incaseaza in contul bugetului de stat, astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.17.01.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala";
    b) in sectoarele 4 si 5 din municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din sectoarele respective, in contul 60.17 X 12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala", pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 4 si 5 sau a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz.
    (3) Sumele prevazute la alin. (2), care vor fi comunicate in scris de catre notarul public sau de institutiile prevazute la art. 1 alin. (3), se depun cu inscrierea elementelor specifice taxei de timbru pentru activitatea notariala (numarul actului - dosarului -, numele si prenumele platitorului, nominalizarea prestatorului serviciului etc.), mentionate la art. 23 alin. (1) lit. d).
    (4) Incasarea in contul bugetului de stat a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza astfel:
    a) persoanele fizice platesc in numerar taxele de timbru pentru activitatea notariala la casieriile trezoreriei statului sau la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    Pentru sumele depuse se elibereaza persoanelor fizice chitante care constituie dovada platii.
    Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou incasarile pe baza chitantelor eliberate, in conturile precizate la alin. (2);
    b) persoanele juridice platesc taxele de timbru notariale in numerar sau prin virament, in contul bugetului de stat prevazut la art. 22 alin. (2) lit. a), la unitatea trezoreriei statului in raza careia isi au sediul fiscal.
    (5) Copia de pe ordinul de plata, vizata de trezoreria statului, respectiv copia de pe chitanta eliberata de casieria trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, vizata pentru conformitate de notarul public, constituie dovada platii si se anexeaza la actele notariale.
    (6) Sumele incasate de catre unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul trezoreriei statului sau al administratiilor financiare (in sectoarele 4 si 5 din municipiul Bucuresti) si al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    Art. 23
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de catre notarul public, personal sau printr-un salariat anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat, scop in care se procedeaza astfel:
    a) notarii publici solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere in vederea incasarii taxelor notariale de timbru;
    b) organele financiare teritoriale elibereaza chitantiere tip. M.F., care reprezinta documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, utilizare, difuzare si pastrare a chitantierelor tip M.F. sunt prevazute in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995;
    c) organizarea evidentei eliberarii si folosirii chitantierelor se va face de catre organul fiscal teritorial in raza caruia isi are domiciliul fiscal biroul notarial, cu respectarea normelor prevazute pentru agentii fiscali;
    d) la incasarea sumei, notarul public sau persoana din cadrul biroului notarial desemnata de catre acesta va elibera platitorilor chitante. Chitanta se intocmeste in doua exemplare la indigo si cuprinde: numele, prenumele si domiciliul platitorului, denumirea actului sau serviciului notarial pentru care s-a incasat taxa de timbru, suma in cifre si litere care reprezinta taxa de timbru, data incasarii, semnatura si stampila emitentului, semnatura platitorului;
    e) originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramane la cotorul chitantierului, ce va fi predat organelor fiscale teritoriale pe masura consumarii chitantierelor.
    (2) Mentiunea privind incasarea taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale se va inscrie in:
    a) continutul incheierii notariale care constata efectuarea actului notarial, potrivit art. 4 alin. (2) din prezentele norme;
    b) in borderoul zilnic de incasari al taxelor notariale de timbru, care se intocmeste potrivit anexei la prezentele norme.
    (3) Sumele incasate zilnic se depun a doua zi la casieria trezoreriei statului sau la unitatea bancii comerciale, dupa caz, din localitatea in care biroul notarial isi are domiciliul fiscal.
    (4) Incasarile efectuate in ultima zi de lucru a saptamanii sau lunii, precum si cele efectuate in zilele de sambata, duminica si de sarbatori legale, se depun la casieria trezoreriei statului sau a bancii comerciale, dupa caz, in prima zi lucratoare.
    (5) Chitanta care atesta depunerea sumelor potrivit alin. (3) si (4) se ataseaza la borderoul zilnic, care atesta totalul sumelor incasate intr-o zi. Borderourile si chitantele anexate se pastreaza in mape numerotate pe ani in arhiva biroului notarial. Termenul de pastrare este termenul de prescriptie prevazut de lege pentru executarea creantelor bugetare.
    (6) Nedepunerea sumelor la termenele prevazute la alin. (3) si (4) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 24
    (1) Taxele de timbru achitate in numerar sau prin ordin de plata, cu exceptia celor prevazute la art. 21 alin. (3), la cererea persoanei indreptatite, se compenseaza cu alte obligatii din impozite si taxe datorate de aceasta sau se restituie, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) daca se refuza autentificarea unui act in conditiile prevederilor art. 6 alin. 4 si ale art. 51 lit. d) din Legea nr. 36/1995;
    b) cand taxa platita nu era datorata;
    c) daca s-a platit mai mult decat cuantumul legal.
    (2) Cererea se adreseaza si va fi depusa la unitatea trezoreriei in contul careia s-a facut plata, in termen de cel mult 5 ani de la data incheierii anului financiar in care a luat nastere dreptul la compensare sau la restituire, impreuna cu dovada emisa de notarul public cu privire la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) si a sumei ce urmeaza a se restitui.
    (3) De la data la care actul a fost intocmit ori serviciul notarial a fost prestat, taxele de timbru legal achitate, in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, nu se restituie.
    Art. 25
    (1) In cazul neachitarii taxelor de timbru in intregime, partea care suporta plata taxei de timbru va fi obligata la plata taxelor ori a diferentelor pana la cuantumul taxei legale datorate.
    (2) Executarea silita a taxelor de timbru date in debit se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor, in a caror raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul debitorul, potrivit legislatiei privind urmarirea si executarea veniturilor bugetare.
    (3) Termenul de prescriptie la stabilirea taxelor de timbru sau a diferentelor de taxe de timbru este de 5 ani de la data intocmirii actului sau prestarii serviciului notarial potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare.
    Art. 26
    Controlul privind modul de stabilire si incasare a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza potrivit dispozitiilor prevazute de legislatia privind controlul fiscal.
    Art. 27
    Contestatiile privind modul de stabilire si percepere a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se solutioneaza potrivit dispozitiilor care se aplica in materie fiscala.
    Art. 28
    (1) Notarii publici vor comunica, pe baza datelor consemnate in registrele notariale si in evidenta contabila, o data cu situatia statistica lunara la camera notarilor publici si la organele fiscale teritoriale, suma totala perceputa cu titlu de taxe de timbru, pentru activitatea notariala.
    (2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici va comunica Ministerului Justitiei trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul precedent, sumele centralizate pe tara ale taxelor de timbru, percepute pentru activitatea notariala.
    Art. 29
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in conditiile si cu destinatia prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    (1) Ministerul Finantelor va comunica lunar Ministerului Justitiei situatia pe conturi a incasarii taxelor pentru activitatea notariala si va pune la dispozitie acestui minister incasarile din taxele de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 31
    Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, poate propune Guvernului actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in functie de rata inflatiei.
    Art. 32
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data publicarii acestora Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, nr. 618/1998, se abroga.

                            p. Ministru de stat,
                            ministrul justitiei,
                             Gheorghe Mocuta,
                             secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Norma 443/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 443 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu