E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 710 1995 abrogat de Ordin 2333 2013
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 2540 2012
Ordin 710 1995 completat de Ordin 2540 2012
Ordin 710 1995 completat de Ordin 81 2011
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 2923 2010
Ordin 710 1995 completat de Ordin 2923 2010
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 2910 2009
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 962 2009
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 2730 2008
Ordin 710 1995 modificat de Ordin 655 2007
Ordin 710 1995 completat de Ordin 655 2007
Articolul 1 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1758 2004
Articolul 29 din actul Ordin 710 1995 articole noi... articolul 2 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 3 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 4 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 5 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 6 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 7 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 8 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 9 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 10 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 11 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 12 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 13 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 14 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 15 din actul Ordin 710 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2503 2002
Articolul 14 din actul Ordin 710 1995 modificat de Ordin 1410 1996
Ordin 710 1995 completat de Ordin 233 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 710/C din  5 iulie 1995

pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din  8 august 1995


SmartCity3


    Ministrul justitiei,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,
    avand in vedere dispozitiile art. 107 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995,
    emite urmatorul ordin:
    Art. 1
    Se adopta Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995, cuprinsa in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din Ministerul Justitiei si presedintii curtilor de apel, ai tribunalelor si ai judecatoriilor, precum si notariatele de stat care se desfiinteaza vor lua masuri de executare a dispozitiilor prevazute in regulament.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    Ministrul justitiei,
                    Gavril Iosif Chiuzbaian

    ANEXA 1
                         REGULAMENT
de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995

    CAP. 1
    Exercitarea functiei de notar public

    Sectiunea I
    Numirea notarului public, constituirea si inregistrarea birourilor notariale
    Art. 1
    (1) Notarii publici isi exercita activitatea in cadrul unor birouri notariale individuale sau prin asociere, in baza unui contract de societate civila.
    (2) In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri notariale.
    (3) Competenta notariala a notarului public se intinde in intreaga circumscriptie a judecatoriei in care isi are sediul biroul sau, cu exceptia municipiului Bucuresti, unde sunt aplicabile prevederile art. 114 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, denumita in continuare, lege.
    Art. 2
    (1) Numarul notarilor publici si al birourilor notariale din localitatile aflate in circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiului Bucuresti se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in functie de cerintele locale rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul solicitarilor publicului.
    (2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale in fiecare an, de regula in primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica notarilor publici carora le-a incetat suspendarea exercitarii functiei si persoanelor care au cerut in conditiile art. 105 alin. 1 din lege sa devina notari publici.
    Art. 3
    La numire pe locurile vacante de notari publici, au prioritate notarii stagiari care au promovat examenul de notar public, in ordinea mediilor si a optiunii acestora.
    Art. 4
    (1) Pe locurile de notari publici care mai raman vacante, dupa acordarea prioritatilor prevazute la art. 3, se pot numi dupa o prealabila verificare a cunostintelor profesionale cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante si data verificarii cunostintelor profesionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 30 de zile mai inainte de aceasta data.
    (2) Cererile solicitantilor, impreuna cu documentatia care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege, se depun la Camerele notarilor publici cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Verificarea cunostintelor se efectueaza prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici de catre o comisie formata din 2 notari publici cu o vechime de cel putin 10 ani in activitatea notariala, desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si un inspector general notarial desemnat de ministrul justitiei.
    (4) Tematica pentru fiecare concurs se va stabili din domeniile prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul regulament de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, impreuna cu compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitie.
    (5) Media minima de promovare este 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre disciplinele de concurs.
    Art. 5
    (1) Comisia va intocmi un proces-verbal cu rezultatul concursului, care va fi inaintat spre validare Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului sau de modul de desfasurare a acestuia pot face contestatie in termen de 10 zile de la data afisarii rezultatelor la sediile Camerelor notarilor publici. Contestatiile se depun la Camera notarilor publici si se inainteaza spre solutionare Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    (3) In situatia in care rezultatele concursului sunt invalidate, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va dispune repetarea concursului stabilind si data acestuia.
    (4) In cazul in care constata ca desfasurarea concursului s-a facut potrivit legii, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici il valideaza si inainteaza Ministerului Justitiei propunerile de numire a celor declarati reusiti.
    Art. 6
    (1) Propunerile de numire a notarilor publici se vor inainta Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege:
    - cererea de numire in care solicitantul va declara pe propria raspundere ca are numai cetatenia romana;
    - dovada domiciliului in Romania;
    - copii de pe actele de studii;
    - cazierul judiciar;
    - caracterizarea de la Colegiul director al Camerei notarilor publici in circumscriptia careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, cu privire la buna sa reputatie;
    - certificat medical de sanatate, cu atestarea deplinei sale capacitati psihice;
    - pentru notarul stagiar, dovada promovarii examenului de notar public;
    - pentru cei care au sustinut concurs in conditiile art. 4 din prezentul regulament, in afara dovezii privind exercitarea timp de 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute, se va prezenta si dovada ca au fost declarati reusiti la concurs.
    Art. 7
    (1) Notarul public este numit prin ordin al ministrului justitiei pe baza referatului intocmit de compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei privind indeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege.
    (2) In ordinul de numire se va specifica circumscriptia judecatoriei in care isi va avea sediul biroul notarului public si obligatia acestuia ca in termen de 60 de zile, in conditiile art. 18 alin. 1 din lege, sa-si inregistreze biroul individual sau, dupa caz, in asociere cu alt notar public. Aceeasi obligatie revine si notarului public care iese dintr-o asociatie.
    (3) In vederea prelungirii termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2), notarului public va depune o cerere in care va indica motivele justificate care l-au impiedicat sa-si inregistreze biroul, confirmate de Colegiul director al Camerei notarilor publici, in decurs de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 18 alin. 1 din lege.
    Art. 8
    (1) Inregistrarea biroului notarial se face, la cererea notarului public intr-un registru special tinut potrivit art. 18 din lege, de primul-grefier al Curtii de apel, pe numele notarului public sau, dupa caz, al notarilor publici asociati.
    (2) In absenta primului-grefier, presedintele Curtii de apel va desemna un alt grefier care sa efectueze inregistrarea.
    (3) La cererea de inregistrare se va atasa ordinul de numire a notarului public, dovada existentei sediului biroului notarial - prin act de proprietate, contract de inchiriere sau alt act, confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, in cazul in care activitatea se desfasoara in baza unui contract de societate civila, precum si cu privire la faptul ca biroul notarial dispune de spatiul corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei in bune conditii.
    (4) La inregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnatura si modelul sigiliului.
    (5) Documentatia prezentata la inregistrare se pastreaza in dosare distincte pentru fiecare birou notarial.
    (6) Primul-grefier va elibera in termen de 3 zile un certificat care atesta efectuarea inregistrarii, pe care notarul public il va prezenta de indata Camerei notarilor publici, iar aceasta il va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Art. 9
    (1) Sigiliul notarului public cuprinde stema Romaniei, numele, prenumele si calitatea de notar public, precum si localitatea unde isi are sediul biroul sau notarial. Modelul sigiliului este propus de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si aprobat de ministrul justitiei.
    (2) Pierderea sau disparitia sigiliului se inscrie in registrul special prevazut in art. 8 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrindu-se in termen de 5 zile modelul noului sigiliu, care va contine elemente de diferentiere fata de cel pierdut sau disparut.
    Art. 10
    (1) In registrul special prevazut la art. 8 alin. (1) se vor inscrie si urmatoarele operatiuni:
    - modificari in modul de desfasurare a activitatii in cadrul biroului notarial;
    - schimbarea sediului biroului notarial;
    - radierea biroului notarial;
    - inregistrarea si radierea sediilor secundare, potrivit art. 115 din lege.
    (2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasindu-se confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici care, dupa caz, poate solicita direct inregistrarea lor.
    (3) Colegiul director al Camerei notarilor publici va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 8 alin. (1), avand obligatia de a instiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici despre toate inregistrarile.
    Art. 11
    (1) Inainte de inceperea activitatii notarul public va depune juramantul.
    (2) La depunerea juramantului se va incheia un proces-verbal semnat de notarul public si de cei in fata carora a fost depus, care se va pastra in evidenta Ministerului Justitiei si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

    Sectiunea a II-a
    Notarii stagiari
    Art. 12
    (1) Numarul notarilor stagiari ce pot fi angajati in birourile notariale se stabileste anual de Colegiul director al fiecarei Camere a notarilor publici.
    (2) Cererea de angajare va fi insotita de dovezile corespunzatoare indeplinirii conditiilor prevazute de art. 16 lit. a)-f) din lege si va fi avizata de Colegiul director al Camerei notarilor publici.
    (3) Angajarea notarului stagiar in cadrul unui birou notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se va face de catre notarul public imputernicit prin contractul de societate civila.
    Art. 13
    (1) In perioada de stagiu, Camera notarilor publici va verifica semestrial stadiul de pregatire si formare profesionala a notarului stagiar, precum si modul cum acesta si-a indeplinit atributiile care i-au fost delegate de notarul public.
    (2) Constatarile verificarilor periodice si masurile luate se vor consemna in procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei notarilor publici si de notarul public la care isi exercita activitatea notarul stagiar si se vor aduce la cunostinta celui verificat.
    Art. 14
    (1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici organizeaza anual examen de notar public pentru notarii stagiari care au implinit efectiv 2 ani de activitate.
    (2) Data examenului se va stabili de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici cu acordul ministrului justitiei si va fi comunicata Camerelor notarilor publici cu 45 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor.
    (3) Uniunea Nationala a Notarilor Publici va inregistra cererile candidatilor pentru sustinerea examenului de notar public, impreuna cu rapoartele Camerelor notarilor publici, caracterizarile facute de notarii publici, precum si dovezile privind indeplinirea conditiilor de la art. 16 lit. a)-f) din lege.
    Art. 15
    (1) Dupa efectuarea stagiului, notarul stagiar este obligat sa se prezinte la examenul de notar public.
    (2) Respingerea sau, dupa caz, neprezentarea notarului stagiar la doua examene de notar public, consecutive, dupa efectuarea stagiului, atrage incetarea contractului sau de munca.
    Art. 16
    (1) Comisia de examinare va fi formata din:
    - un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de presedintele acestuia;
    - un inspector general notarial desemnat de ministrul justitiei;
    - un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept din tara, desemnat de consiliul profesoral al facultatii respective;
    - doi notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    (2) Comisia de examinare va fi prezidata de reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici si va stabili subiectele si conditiile de examinare.
    (3) Examenul va consta din probe scrise cu caracter teoretic si practic din domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului international privat, procedurii civile si notariale, precum si dreptului constitutional.
    (4) Media minima de promovare a examenului de notar public este de 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre disciplinele sus-mentionate.
    Art. 17
    Cel care a promovat examenul de notar public este numit in aceasta calitate de ministrul justitiei si isi va putea incepe activitatea in conditiile aratate la art. 17 si 18 din lege si art. 8 si 9 din prezentul regulament. Dovada existentei sediului nu este necesara in cazul in care se asociaza cu un notar public care are birou notarial individual.

    Sectiunea a III-a
    Incetarea si suspendarea calitatii de notar public
    Art. 18
    (1) In toate cazurile de incetare a calitatii de notar public, in lipsa unui notar public asociat sau a unui alt notar public in aceeasi circumscriptie teritoriala, Colegiul director al Camerei notarilor publici poate delega un notar public pentru indeplinirea activitatii notariale, in conditiile statutului, pana la numirea unui notar public.
    (2) Notarul public delegat va putea functiona, daca este posibil, in sediul biroului notarial public caruia i-a incetat calitatea de notar public sau, in caz contrar, Colegiul director al Camerei notarilor publici va stabili, pe perioada delegarii, un nou sediu pentru biroul notarial.
    (3) Se va proceda la inventarierea si sigilarea arhivei notarului public care si-a incetat activitatea de catre o comisie formata din doi reprezentanti desemnati de Colegiul director al Camerei notarilor publici. Daca este posibila continuarea activitatii in acelasi sediu, arhiva inventariata va fi preluata de notarul public delegat sau, dupa caz, numit, iar in caz contrar se va prelua si se va preda de Colegiul director al Camerei notarilor publici unui alt notar public care va fi numit in acea circumscriptie.
    Art. 19
    (1) In vederea incetarii calitatii de notar public, potrivit art. 23 lit. a) si b) din lege, cererea se depune la Camera notarilor publici si va fi inaintata prin Uniunea Nationala a Notarilor Publici ministrului justitie, care o va solutiona in cel mult 15 zile de la inregistrarea acesteia la Ministerul Justitiei.
    (2) Pana la solutionarea cererii, notarul public isi va continua activitatea.
    Art. 20
    Incetarea activitatii in cazurile prevazute la art. 23 lit. c)-g) din lege se constata sau se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau/si din oficiu in cazurile prevazute la art. 23 lit. e) si f) din lege.
    Art. 21
    (1) In aplicarea art. 25 din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, la sesizarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, va solicita ministrului justitiei suspendarea exercitarii functiei de notar public pentru cazurile prevazute de art. 24 din lege, dispozitiile art. 18 din prezentul regulament fiind aplicabile corespunzator.
    (2) Pe perioada suspendarii calitatii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei va numi un notar public in conditiile art. 3-5 din prezentul regulament.
    (3) Incetarea suspendarii notarului public se dispune de ministrul justitiei la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, daca au disparut cauzele care au determinat-o.
    Art. 22
    Suspendarea in caz de incapacitate temporara de munca se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cand aceasta depaseste o perioada mai mare de 6 luni; dispozitiile art. 18 din prezentul regulament se vor aplica in mod corespunzator.

    CAP. 2
    Drepturile, indatoririle si raspunderea disciplinara a notarului public

    Sectiunea I
    Drepturi si indatoriri
    Art. 23
    Sediul biroului notarial se stabileste in localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta notarul public sau unul dintre notarii publici asociati.
    Art. 24
    (1) Raspunderea civila a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce-i revin este garantata prin Casa de asigurari constituita in conditiile art. 29 din lege.
    (2) La inceputul activitatii sale, notarul public devine membru al Casei de asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, potrivit statutului propriu.
    Art. 25
    (1) Daca intr-o circumscriptie teritoriala functioneaza un singur birou notarial si notarul public se afla in concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, in lipsa unui notar public asociat, Camera notarilor publici va delega un alt notar public pentru a asigura functionarea acestui birou notarial, afara de cazul in care notarul public titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostintand in acest scop Camera notarilor publici.
    (2) In situatia in care in circumscriptia teritoriala functioneaza mai multe birouri notariale, pentru cazurile aratate la alin. (1), Camera notarilor publici va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala.
    Art. 26
    (1) In cazul in care notarul public nu-si poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni din motive temeinice, apreciate ca atare de Camera notarilor publici, in absenta unui notar public asociat, pentru asigurarea activitatii biroului notarial, acesta este obligat sa asigure substituirea sa printr-un alt notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala sau preluarea activitatii sale de un notar public dintr-un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala, cu incunostintarea prealabila a Camerei notarilor publici.
    (2) Daca in circumscriptia teritoriala nu functioneaza un alt birou notarial, se va proceda corespunzator dispozitiilor de la art. 25 alin. (1) din prezentul regulament.
    Art. 27
    (1) Notarul public isi poate schimba sediul biroului notarial intr-o localitate din alta circumscriptie teritoriala in limita numarului notarilor publici si al birourilor notariale din acea circumscriptie.
    (2) Cererea va fi avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si aprobata de ministrul justitiei in conditiile art. 7 din prezentul regulament.
    (3) Notarul public a carui cerere de mutare a fost aprobata are obligatia de a face inscrierile corespunzatoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhiva sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament.
    Art. 28
    (1) Notarul public are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata.
    (2) La stabilirea onorariilor prevazute de art. 28 lit. c) din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea in vedere, pentru actele notariale prevazute de lege in competenta exclusiva a notarului public, tarife in functie de complexitatea si valoarea actului, iar pentru celelalte acte notariale si consultatii juridice, sume fixe minimale.
    (3) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici propune ministrului justitiei actualizarea onorariilor minimale, ori de cate ori o astfel de masura se justifica.
    Art. 29
    (1) Obligatia notarilor publici de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale ale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.
    (2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul notarial.
    (3) Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului, potrivit legii.
    (4) In conditiile legii, inscrisurile originale aflate in arhiva biroului notarial public pot fi cercetate de un magistrat, delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si raman la dosarul cauzei daca sunt declarate ca false, cu obligatia comunicarii hotararii sau a ordonantei procurorului; in caz contrar, actul se va restitui.
    Art. 30
    (1) Prestigiul profesional al notarului public ii impune interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarial, programul de lucru si continutul activitatii.
    (2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati notariale, evidentiind utilitatea si avantajele incheierii actelor prin notarii publici.
    (3) Prin Buletinul Notarilor Publici, la inceputul fiecarui an, Uniunea Nationala a Notarilor Publici va publica lista notarilor publici si a birourilor notariale in care acestia functioneaza.

    Sectiunea a II-a
    Raspunderea disciplinara a notarului public
    Art. 31
    Pentru abaterile disciplinare prevazute in art. 39 din lege, Colegiul director al Camerei notarilor publici exercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici in termen de 60 de zile de la data cand a luat cunostinta de existenta unei abateri, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii ei.
    Art. 32
    (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei notarilor publici format din 3 notari publici, desemnati potrivit statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    (2) In cazurile prevazute de art. 40 din lege se efectueaza obligatoriu o cercetare prealabila de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici. In cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, existenta vinovatiei, cat si orice date concludente. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararii notarului public cercetat sunt obligatorii. Refuzul notarului public cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Notarul public cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii, sa solicite probe in aparare si sa fie asistat de un alt notar public ori de un avocat.
    (3) Consiliul de disciplina citeaza pentru termenul de judecata Colegiul director al Camerei notarilor publici si pe notarul public in cauza, caruia i se va aduce la cunostinta continutul dosarului.
    Art. 33
    Hotararea Consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se redacteaza in cel mult 15 zile, comunicandu-se atat notarului public, cat si Colegiului director al Camerei notarilor publici, in vederea exercitarii dreptului de contestatie la Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Art. 34
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici solutioneaza contestatiile impotriva hotararii Consiliului de disciplina cu citarea partilor.
    (2) Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici se pronunta cu majoritate de voturi, se redacteaza in termen de 15 zile de la pronuntare si se comunica partilor.
    Art. 35
    Sanctiunile disciplinare de suspendare din functie si de excludere din profesie se pun in aplicare prin ordin al ministrului justitiei.

    CAP. 3
    Biroul notarial si evidenta activitatii notariale

    Sectiunea I
    Organizarea biroului notarial
    Art. 36
    (1) Notarul public va tine lucrarile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau.
    (2) Biroul notarului public va detine spatii corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor. La sediul biroului notarial se va afisa numele notarului public sub care a fost inregistrat biroul sau, in caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila.
    Art. 37
    In cazul in care, in cadrul biroului notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, fiecare isi exercita personal profesiunea si raspunde individual pentru activitatea sa.
    Art. 38
    (1) Pentru efectuarea lucrarilor din cadrul biroului notarial, notarul public poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, avand si posibilitatea de a incheia contracte civile cu colaboratori externi.
    (2) Traducerile se efectueaza de persoane autorizate de Ministerul Justitiei, in baza unui certificat de traducator eliberat potrivit dispozitiilor legale sau a licentei in litere - filologie, avand specializarea in limba straina respectiva.
    (3) Angajarea personalului si incheierea contractelor civile cu colaboratori externi in cadrul biroului notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se vor face de notarul public imputernicit prin contractul de societate civila.
    Art. 39
    (1) Biroul notarului public functioneaza in toate zilele lucratoare, asigurandu-se in cazuri urgente, posibilitatea de a efectua actele solicitate si in afara orelor de program, precum si in zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat.
    (2) In cazul in care biroul notarului public are un sediu secundar, in conditiile art. 115 din lege, programul de functionare a acestuia va fi astfel stabilit, incat sa nu afecteze activitatea la sediul biroului notarial.

    Sectiunea a II-a
    Evidentele biroului notarial
    Art. 40
    (1) Biroul notarului public tine urmatoarele registre:
    a) registrul general;
    b) opisul registrului general;
    c) registrul de succesiuni;
    d) opisul succesiunilor;
    e) registru special de renuntari la succesiune;
    f) opisul renuntarilor la succesiune;
    g) registrul de termene succesorale;
    h) registru de depozite;
    i) registru de proteste;
    j) registru de consultatii juridice notariale;
    k) registru de traduceri;
    l) registru de corespondenta.
    (2) Evidentele de la alin. (1) se tin separat in cazul organizarii unui sediu secundar al biroului notarial.
    (3) Actele intocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate in aceste registre, mentionandu-se totodata si onorariul stabilit.
    (4) Daca in biroul notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, in aceste registre vor fi evidentiate separat lucrarile si onorariile pe numele fiecarui notar public, afara de cazul in care, potrivit contractului de societate civila, se prevede ca registrele sus-mentionate sa fie tinute separat pe fiecare notar public.
    (5) Notarul public tine evidenta financiar-contabila potrivit normelor proprii elaborate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in conditiile legii.
    Art. 41
    (1) In registrul general se inregistreaza toate lucrarile notariale, cu exceptia celor privind procedura succesorala, primirile in depozit de inscrisuri, documente si valori si protestele. Fiecare lucrare va avea numarul ei de inregistrare, chiar daca partea solicita eliberarea mai multor exemplare de pe inscrisul intocmit.
    (2) Inscrisurile autentice vor fi inregistrate distinct dupa obiectul lor, avand si un numar special de autentificare.
    (3) In cazul autentificarii unui act inregistrat ca proiect sau ca urmare a reformarii incheierii de respingere, se procedeaza la o noua inregistrare.
    (4) Notarul public urmareste intocmirea evidentei statistice a lucrarilor din acest registru general.
    Art. 42
    In opisul registrului general se trec numele si prenumele tuturor partilor ce figureaza in actele intocmite, in ordine alfabetica. Legalizarile copiilor nu se opiseaza.
    Art. 43
    (1) In registrul de succesiuni se inregistreaza dosarele succesorale.
    (2) Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale, dosarul succesoral se va intocmi numai dupa ce se va verifica din oficiu ca nu exista un alt dosar format in cauza, la acelasi birou notarial sau la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala. Neintocmirea dosarului succesoral pentru acest motiv va fi adusa la cunostinta partilor interesate direct sau prin corespondenta, dupa caz.
    (3) Pozitia din registrul succesoral se inchide la eliberarea certificatului de mostenitor, la suspendarea dosarului sau in alte cazuri de inchidere a procedurii succesorale.
    (4) Repunerea pe rol a unei cauze succesorale se va face dupa o noua inregistrare cu mentiunea corespunzatoare in coloana de observatii la vechiul dosar.
    Art. 44
    (1) In opisul succesoral se trec numele si prenumele autorului succesiunii si numarul de inregistrare a dosarului.
    (2) Daca in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri notariale, se va tine si un opis de evidenta a procedurilor succesorale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala, de biroul notarial desemnat de Colegiul director al Camerei notarilor publici.
    Art. 45
    (1) Registrul special de renuntari la succesiune si opisul renuntarilor la succesiune se tin de un singur birou notarial pentru intreaga circumscriptie teritoriala a unei judecatorii in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.
    (2) In situatia aratata la art. 44 alin. (2), Colegiul director al Camerei notarilor publici desemneaza ca acelasi birou notarial, care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, sa tina si registrele prevazute la alin. (1).
    (3) In registrul de renuntari la succesiune se vor trece toate declaratiile de renuntare, precum si cele de acceptare sub beneficiu de inventar.
    (4) In opisul renuntarilor la succesiune se trec numele si prenumele partii care a renuntat la succesiune sau care a acceptat-o sub beneficiu de inventar.
    Art. 46
    (1) Registrul de termene succesorale evidentiaza sedintele si solutiile in cazurile ce privesc procedura succesorala notariala.
    (2) Certificatele de mostenitor vor avea un numar mentionat in acest registru, in ordinea solutionarii cauzelor.
    (3) Celelalte solutii privind suspendarea sau clasarea cauzelor succesorale se vor mentiona in registrul de termene succesorale.
    (4) La sfarsitul fiecarei luni secretarul biroului notarial inscrie in registrul de termene succesorale situatia dosarelor existente pe rol, cele rezolvate, cu solutiile date, taxele si onorariile stabilite, precum si cauzele ramase nesolutionate.
    Art. 47
    (1) Registrul de depozite cuprinde mentiuni referitoare la inscrisurile, documentele si valorile mentionate in procesul-verbal de inventariere a bunurilor succesorale pe care notarul public a incuviintat sa le pastreze in biroul sau.
    (2) Depozitele neridicate la sfarsitul unui an se vor inregistra in anul urmator cu taxa de timbru si onorariul stabilit de notarul public.
    Art. 48
    In registrul de proteste se inregistreaza zilnic si in ordinea datei efectele de comert prestate cu efectuarea mentiunilor cerute de lege.
    Art. 49
    (1) In registrul de consultatii juridice notariale se inregistreaza toate consultatiile juridice, iar in cazul celor scrise, se va pastra intr-o mapa speciala cate un exemplar al acestora.
    (2) In aceeasi mapa se pastreaza si proiectele actelor juridice si procesele-verbale incheiate in conditiile art. 92 din lege.
    Art. 50
    Notarii publici care folosesc traducatori angajati cu contract de munca vor tine si un registru de traduceri. In acest caz, traducerile se vor inregistra in acest registru si nu se vor inscrie in registrul general.
    Art. 51
    In registrul de corespondenta se inscrie corespondenta oficiala a notarului public, neinregistrata in alte registre.
    Art. 52
    (1) Inainte de utilizare, toate registrele vor fi numerotate, sigilate si semnate de notarul public, incheindu-se in acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.
    (2) La terminarea registrului sau anului calendaristic se va intocmi sub ultima inregistrare un proces-verbal de inchidere.
    Art. 53
    (1) Inregistrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor.
    (2) Erorile de inregistrare se indreapta fara a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poata fi citit.
    Art. 54
    (1) In afara registrelor, la fiecare birou notarial se vor tine mape cu actele intocmite.
    (2) Actele autentice se vor pastra in mape de cate 50 de acte impreuna cu documentatia necesara, iar celelalte acte se vor pastra in mape de cate 100 de acte.
    (3) La mapa cu certificate de mostenitor se va atasa si incheierea finala, care va fi intocmita in acest scop in dublu exemplar.
    Art. 55
    Notarul public raspunde de depozitarea si conservarea arhivei biroului notarial in conditiile si termenele stabilite de dispozitiile legale privind Fondul Arhivistic National. Arhiva se afla in pastrarea unui secretar sau, dupa caz, a arhivarului angajat de notarul public.
    Art. 56
    Actele notariale, inregistrarile si evidentele biroului notarial se intocmesc prin manuscriere sau la masina de scris, putand fi redate si arhivate pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

    CAP. 4
    Modul de indeplinire a actelor notariale

    Sectiunea I
    Dispozitii generale
    Art. 57
    (1) Actele notariale se intocmesc la cererea persoanelor care justifica un interes si a autoritatilor competente, in cazurile prevazute de lege.
    (2) Cererile pot fi facute si prin mandatar, avocat angajat sau prin reprezentant legal potrivit legii, afara de cazul cand, prin dispozitii speciale, se prevede altfel.
    (3) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii.
    (4) Daca se refuza indeplinirea actului notarial, notarul public redacteaza incheierea de respingere la staruinta partilor interesate in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 58
    (1) Identitatea partilor se stabileste in conditiile art. 50 din lege, cu mentiunea numelui si prenumelui persoanelor fizice sau a denumirii persoanei juridice.
    (2) Despre persoana juridica se va face mentiune expresa cu privire la data dobandirii capacitatii juridice si calitatea reprezentantului indreptatit sa incheie actul in numele ei.
    (3) Identificarea detinutilor se face prin dovada inregistrarii acestora in registrul penitenciarului si atestarea comandantului locului de detinere sau a persoanei cu aceasta atributie.
    Art. 59
    (1) Actul notarial se constata prin incheiere, notarul public apreciind daca este necesara si o rezolutie de incuviintare a efectuarii lui. In acest ultim caz, rezolutia se va pune pe cerere si va cuprinde pe scurt datele esentiale necesare incheierii.
    (2) In incheierea de constatare a intocmirii actului notarial in afara sediului biroului notarului public, se vor preciza imprejurarea si motivele care au justificat intocmirea actului intr-un anumit loc. Notarul public va aprecia daca va fi insotit la instrumentarea actului in afara sediului sau de un secretar delegat, caz in care si acesta va semna incheierea.
    (3) Pentru actele notariale intocmite la sediul secundar se va face mentiune in incheiere, potrivit art. 49 lit. a) din lege.
    (4) Incheierile au numarul si data inregistrarii cererii, in afara de incheierile de autentificare, care au numai numarul de autentificare si data acesteia.
    Art. 60
    (1) In cazul actelor supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare, notarul public este obligat, in baza art. 45 din lege, sa intreprinda de indata in numele titularilor acestor drepturi, direct sau prin angajatii sai, demersurile necesare la biroul de publicitate din circumscriptia sa si sa inmaneze partilor dovezile referitoare la inscrierea drepturilor.
    (2) Daca biroul de publicitate nu se afla in circumscriptia sa, notarul public are obligatia sa trimita de indata la acel birou actele mentionate la alineatul precedent, cerind sa i se comunice modul de rezolvare, pe care il va transmite partilor interesate.
    (3) Se excepteaza de la dispozitiile alin. (1) si (2) cazurile in care partile interesate solicita in scris sa indeplineasca ele formalitatile de publicitate.
    Art. 61
    (1) Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele notariale nu pot fi indreptate sau completate in conditiile art. 53 din lege, decat dupa prezentarea tuturor exemplarelor actului.
    (2) Nu sunt admise rectificari directe in cuprinsul actelor notariale cu privire la erori si omisiuni, despre acestea facandu-se trimitere la incheierea de rectificare care va fi atasata la toate exemplarele originale ale actului care a fost intocmit.

    Sectiunea a II-a
    Redactarea inscrisurilor
    Art. 62
    (1) Inscrisul se va redacta in atatea exemplare originale cerute de parti, plus unul pentru arhiva notarului public si, dupa caz, unul pentru efectuarea lucrarilor de publicitate.
    (2) In cazul in care este necesara prezentarea unei documentatii, aceasta se anexeaza la inscris.
    (3) Notarul public va viza toate anexele, mentionand in cuprinsul actului ca acestea fac parte integranta din inscris.
    Art. 63
    Inscrisul alcatuit din mai multe file va fi cusut, capsat sau brosat, aplicandu-se sigiliul si semnatura notarului public pe marginile alaturate a doua file.
    Art. 64
    (1) Inscrisul va fi redactat citet si fara stersaturi. Mentiunile in cifre se vor preciza si in litere.
    (2) Denumirea persoanelor juridice se va arata fara prescurtari.
    (3) Spatiile goale se vor bara cu linii.
    Art. 65
    Notarul public va verifica continutul inscrisurilor si se va conforma, dupa caz, dispozitiilor art. 6 din lege.
    Sectiunea a III-a
    Autentificarea inscrisurilor
    Art. 66
    Notarul public va mentiona pe cerere documentele necesare autentificarii actului, precum si modul cum au fost stabilite taxele de timbru si onorariul.
    Art. 67
    In cazul in care se autentifica procuri pentru incheierea unor acte de vanzare-cumparare, iar cumparatorul sau sotul acestuia are el insusi calitatea de mandatar al vanzatorului, notarul public va pretinde partilor sa inscrie in cuprinsul procurii toate clauzele contractului, inclusiv pretul.
    Art. 68
    Procurile folosite la autentificarea actelor raman la dosar in original.
    Art. 69
    La autentificarea inscrisurilor cu caracter patrimonial incheiate de o persoana aflata in detentie, notarul public va verifica daca nu s-au luat masuri de indisponibilizare cu privire la bunurile acelei persoane, ori daca prin hotararea definitiva de condamnare nu i s-a restrans capacitatea.
    Art. 70
    (1) In actele de transmisiuni sau constituiri de drepturi reale imobiliare notarul public va verifica situatia proprietatii si sarcinile bunului, cu exceptia aratata la art. 716 din Codul de procedura civila. In acest scop notarul public va pretinde prezentarea titlurilor de proprietate ale instrainatorului, si, dupa caz, extrasul de carte funciara sau certificatul de sarcini, precum si certificatul de evidenta fiscala cu valoarea de impozitare.
    (2) In cazul terenurilor, atestarea ca acestea se afla in intravilan sau extravilan se va face prin dovezi eliberate de autoritatile administrative competente.
    Art. 71
    Notarul public este obligat ca, in cel mult 10 zile de la autentificarea unui inscris sau testament prin care se recunoaste un copil din afara casatoriei, sa comunice Oficiului de stare civila de la locul nasterii copilului un exemplar al inscrisului sau, dupa caz, partea de testament in extras referitoare la recunoastere.

    Sectiunea a IV-a
    Indeplinirea procedurii succesorale notariale
    Art. 72
    La primirea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale notarul public va verifica daca aceasta cuprinde toate datele necesare, si anume: data decesului si ultimul domiciliu al autorului succesiunii, numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului, indicand partilor interesate sa o completeze.
    Art. 73
    Dovada decesului si a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces.
    Art. 74
    (1) Notarul public va dispune inregistrarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale numai dupa ce secretarul biroului notarial va atesta in urma cercetarii opisului succesoral ca nu s-a mai format alt dosar in aceeasi cauza la biroul sau.
    (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri notariale, notarul public va verifica prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispozitie daca in opisul de evidenta a procedurilor succesorale, tinut potrivit art. 44 alin. (2) din prezentul regulament, nu s-a inregistrat un dosar succesoral in aceeasi cauza la un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie.
    (3) Secretarul biroului notarial care tine evidenta cauzelor succesorale pe circumscriptia teritoriala va comunica de indata rezultatul cercetarii opisului de evidenta a procedurilor succesorale, iar in cazul in care nu s-a inregistrat aceeasi cauza la un alt birou notarial, va elibera un certificat pe care il va expedia notarului public care a cerut verificarea.
    (4) Notarii publici sunt obligati sa comunice de indata cauzele inregistrate pentru a fi inscrise in opisul de evidenta a procedurilor succesorale.
    Art. 75
    (1) Secretarii consiliilor locale, in aplicarea art. 68 din lege, vor trimite sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale.
    (2) Modul de repartizare a cauzelor succesorale sesizate potrivit alineatului precedent se stabileste de Camera notarilor publici in mod periodic, pentru fiecare dintre notarii publici dintr-o circumscriptie teritoriala, in raport cu data decesului autorului succesiunii.
    Art. 76
    (1) In inventar, cu privire la bunurile despre care se sustine ca sunt proprietatea altei persoane, se va mentiona motivul pentru care se aflau in detinerea defunctului la data decesului, dupa cum se vor mentiona si bunurile defunctului care se afla in detinerea unui tert, precum si motivele pentru care se gasesc la acesta.
    (2) In inventar se va scrie si pasivul succesoral, in masura in care acesta este cunoscut.
    (3) In cazuri urgente, la cererea oricarei persoane care justifica un interes, punerea sigiliilor asupra bunurilor succesorale se poate face inainte de intocmirea inventarului, exceptindu-se bunurile necesare membrilor familiei defunctului care au locuit cu el.
    (4) Notarul public poate numi in calitate de custode sau de curator pe unul dintre mostenitori.
    Art. 77
    (1) Incunostintarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor despre deces si masurile de conservare se face de catre notarul public prin scrisoare recomandata, recipisa postala facand dovada despre incunostintare.
    (2) In succesiunile care urmeaza sa fie declarate vacante, notarul public va lua masurile corespunzatoare de conservare si administrare prevazute de art. 70-73 din lege si va solicita autoritatii administrative competente desemnarea curatorului ce va fi numit in acest scop pana la incheierea procedurii succesorale.
    Art. 78
    (1) Notarul public va cita in cauza persoanele cu vocatie la mostenire si, dupa caz, legatarii, in conditiile art. 75 din lege, iar in caz de vacanta succesorala, autoritatea administratiei locale competente.
    (2) Citarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor nu este obligatorie daca certificatul de mostenitor sau de legatar se intocmeste la cerere in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, in afara de cazurile in care notarul public o considera necesara pentru anumite lamuriri.
    Art. 79
    In cadrul procedurii succesorale, notarul public va stabili, pe baza declaratiilor partilor, a martorilor si a celorlalte documente prezentate, daca succesorii au acceptat in termen, in mod expres sau tacit, mostenirea ori, dupa caz, legatul universal sau cu titlu universal.
    Art. 80
    (1) Declaratiile de renuntare la succesiune sau de acceptare sub beneficiu de inventar se fac in fata notarului public si se inscriu pentru opozabilitate in registrul special de renuntari la succesiune, prevazut la art. 45 alin. (1) din prezentul regulament.
    (2) In cazul in care declaratiile aratate la alin. (1) s-au dat la un alt birou notarial decat la cel la care se afla registrul special de renuntari la succesiune, un exemplar al declaratiilor va fi trimis de indata la notarul public pentru inscriere in acel registru.
    (3) Biroul notarial la care se afla registrul special de renuntari la succesiune va tine si o mapa cuprinzand declaratiile inscrise.
    Art. 81
    (1) La prezentarea mostenitorilor sau, dupa caz, a legatarilor, notarul public le va lua declaratie asupra numarului si calitatii lor, precum si asupra compunerii masei succesorale. Aceste declaratii se consemneaza in incheierea de dezbateri succesorale, care se semneaza de catre acestia.
    (2) Totodata, notarul public va verifica daca s-a inscris in registrul special de renuntari la succesiune vreo declaratie de renuntare sau de acceptare sub beneficiu de inventar, cerind partilor sa prezinte in acest scop un certificat eliberat de secretarul biroului notarial unde se tine registrul special de renuntari la succesiune.
    Art. 82
    (1) In cursul procedurii succesorale notarul public intocmeste o incheiere motivata pentru fiecare termen acordat in care va mentiona partile si martorii care s-au prezentat, inscrisurile depuse si masurile luate in vederea solutionarii cauzei.
    (2) Incheierea finala care constata indeplinirea procedurii succesorale se redacteaza de indata.
    Art. 83
    In cazul succesiunilor succesive care se dezbat deodata, se intocmeste un singur certificat de mostenitor, stabilindu-se pentru fiecare dintre autorii succesiunii in mod corespunzator calitatea si drepturile fiecarui mostenitor sau legatar, precum si bunurile si datoriile succesiunii.
    Art. 84
    Certificatul de mostenitor sau de legatar care cuprinde bunuri imobile se va comunica impreuna cu cererea partilor pentru a fi inscris in registrul de carte funciara al judecatoriei competente.
    Art. 85
    (1) In cazul eliberarii unui certificat de executor testamentar, notarul public va constata in cuprinsul acestuia calitatea executorului testamentar si intinderea drepturilor si obligatiilor cu care a fost investit de catre testator.
    (2) Dupa eliberarea certificatului de executor testamentar, acesta va proceda in conditiile Codului civil la predarea legatelor.
    Art. 86
    (1) Certificatul de mostenitor suplimentar se elibereaza de notarul public care a eliberat primul certificat. Daca acesta nu mai este in functie, se va elibera, la cerere, de oricare notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala, solicitindu-se dosarul cauzei de la biroul notarial in arhiva caruia se afla, facandu-se mentiunile corespunzatoare in registrele de succesiuni.
    (2) In toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral notarul public va atasa la dosarul nou inregistrat dosarul anterior.
    Art. 87
    (1) Erorile materiale in sensul legii cuprind greseli evidente care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral si nu impieteaza asupra drepturilor si calitatii mostenitorilor si legatarilor.
    (2) In cazul in care unii dintre mostenitori sau legatari au ridicat certificatul de mostenitor sau de legatar, erorile se vor putea indrepta numai dupa citarea acestora si prezentarea tuturor certificatelor de mostenitor sau de legatar.

    Sectiunea a V-a
    Intocmirea altor proceduri notariale
    Art. 88
    (1) Pentru legalizarea semnaturii sau a specimenului de semnatura, partea se va prezenta personal la notarul public.
    (2) Exemplarele inscrisului vor fi prezentate nesemnate.
    (3) Pentru legalizarea sigiliului, acesta se va imprima, in fata notarului public, pe inscrisul prezentat in acest scop, pe care se va intocmi incheierea de legalizare.
    Art. 89
    In vederea certificarii faptelor prevazute la art. 91 lit. a) si b) din lege, notarul public va identifica in conditiile legii acea persoana si va intocmi incheierea corespunzatoare in numarul de exemplare solicitat, plus unul pentru arhiva.
    Art. 90
    (1) Pentru certificarea faptului ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea, partea va depune fotografia de data recenta, in numarul de exemplare cate solicita sa fie certificate, plus una pentru arhiva. Identificarea persoanei se va face in conditiile legii.
    (2) Incheierea de certificare se va intocmi intr-un singur exemplar care va ramane in arhiva notarului public, iar pe versoul fiecarei fotografii se va face urmatoarea mentiune semnata de notarul public: "ROMANIA. Biroul notarului public. Sediul ...... nr. ...../19... Persoana din fotografie este ........... identificata prin .... NOTAR PUBLIC, L.S.".
    Art. 91
    (1) Pentru certificarea faptului ca o persoana s-a prezentat in urma unei somatii sau notificari la o anumita ora la sediul biroului notarial, partea interesata va depune duplicatul somatiei, impreuna cu procesul-verbal de inmanare intocmit de autoritatea competenta.
    (2) Notarul public va verifica daca inmanarea somatiei s-a facut in conditiile legale, in caz contrar va cere repetarea procedurii de somare, in afara de cazul in care persoana somata se prezinta si acopera neregularitatile procedurii de chemare.
    (3) La ora indicata in somatie, notarul public dispune sa se strige de 3 ori la intervale de 5 minute numele si prenumele persoanei somate.
    (4) Declaratia persoanei somate se va consemna in incheierea semnata de notarul public si de partile interesate. In cazul refuzului de a face declaratia sau de a semna, precum si in cazul de neprezentare a persoanei somate, se va face mentiunea corespunzatoare in incheiere.
    (5) Incheierea se va intocmi in numarul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva.
    Art. 92
    (1) In cererea pentru legalizarea copiei se va identifica inscrisul, precizandu-se numarul de exemplare cerut de parte.
    (2) Un exemplar al copiei legalizate va fi retinut la dosar.
    (3) Nu se pot elibera copii legalizate de pe inscrisurile care contin corecturi, stersaturi, adaugari, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul autoritatii care le-a intocmit sau, dupa caz, semnatura partilor.
    Art. 93
    (1) Se pot legaliza copii atat de pe un inscris in intregime, cat si de pe parti determinate ale acestuia, cu conditia sa nu se denatureze intelesul integral al inscrisului.
    (2) Pe copie si in inscrierea de legalizare a acesteia se va face mentiunea corespunzatoare.
    Art. 94
    Daca se elibereaza o copie de pe un inscris sub semnatura privata, incheierea va cuprinde mentiunea ca inscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnatura privata.
    Art. 95
    (1) Textul copiei ce urmeaza a fi legalizata trebuie inscris in continuare, fara spatii libere, in afara de cazul in care pentru intocmirea copiei se folosesc imprimate tipizate sau fotocopii.
    (2) Pentru a se inlatura posibilitatea unor denaturari ulterioare in copiile legalizate, se va trece imediat dupa textul inscrisului ce se legalizeaza: "legalizarea pe verso" sau "urmeaza in continuare legalizarea".
    (3) Notarul public va viza fiecare fila a inscrisului prezentat pentru legalizare.
    Art. 96
    Incheierea de legalizare a copiei de pe un inscris intocmit intr-o alta limba decat cea romana se semneaza de notarul public care a facut confruntarea - in cazul cand cunoaste acea limba. In cazul in care confruntarea se face de catre traducator, incheierea va fi semnata de  acesta in fata notarului public, in afara de cazul in care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial.
    Art. 97
    (1) Copia legalizata de pe un inscris pentru a carei colationare cu originalul se cere o pregatire de specialitate se va elibera pe baza colationarii de catre un expert desemnat de notarul public, potrivit prevederilor legale privind expertiza contabila si expertiza tehnica.
    (2) Incheierea de legalizare se va semna de notarul public si de expert.
    Art. 98
    Incheierea de legalizare de pe copiile ce se elibereaza partilor se va scrie, dupa caz, pe versoul inscrisului ce se legalizeaza, daca acesta are o singura fila, sau in continuarea acestuia, in cazul in care textul este scris si pe verso sau pe mai multe file in continuare. In cazul din urma, precum si atunci cand se foloseste un adaos, pentru scrierea incheierii de legalizare, care nu ar putea fi cuprinsa in continuarea textului inscrisului trecut si pe versoul filei, se va avea grija ca sigiliul sa fie neaparat aplicat, parte pe fila inscrisului si parte pe adaosul folosit in conditiile art. 63 din prezentul regulament.
    Art. 99
    Legalizarea copiilor de pe inscrisurile aflate in arhiva biroului notarial se face de secretarul acestuia in conditiile art. 93 din lege, in baza rezolutiei notarului public.
    Art. 100
    (1) Notarul public este autorizat sa efectueze traduceri cu respectarea conditiilor aratate la art. 38 alin. (2) din prezentul regulament.
    (2) Ministrul justitiei poate autoriza pe notarul public sa efectueze traduceri, daca cunoaste o limba straina, iar aceasta este limba sa materna.
    Art. 101
    In incheierea de legalizare a traducerii, notarul public autorizat va atesta exactitatea traducerii de pe acel inscris (autentic, in copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, in extras, dupa caz), care a fost vizat in acest scop.
    Art. 102
    Traducatorul care efectueaza traducerea va intocmi formula de certificare cu urmatorul cuprins: "Subsemnatul ..........., certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului (autentic, in copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, in extras, dupa caz) in limba ......... care a fost vizat de mine, TRADUCATOR ............".
    Art. 103
    (1) Legalizarea semnaturii traducatorului se face prin incheiere, potrivit dispozitiilor art. 89 alin. 4 din lege.
    (2) In cazul in care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, incheierea de legalizare a semnaturii acestuia nu va mai face referire la faptul prezentarii in persoana a traducatorului si nici la constatarea indeplinirii prevederilor de la art. 89 alin. 4 lit. c) din lege.
    Art. 104
    Incheierea prin care se constata indeplinirea de catre notarul stagiar a actelor notariale, prin delegarea unor atributii in conditiile art. 21 lit. b), c) si d) din lege, cuprinde semnatura notarului stagiar si sigiliul notarului public care l-a delegat.
    Art. 105
    (1) La primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor, precum si a valorilor, notarul public le va verifica cuprinsul, conformandu-se  art. 6 alin. 1 si 2 din lege.
    (2) Incheierea de primire in depozit se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhiva.
    (3) Restituirea inscrisurilor, documentelor sau valorilor primite in depozit, se face pe baza semnaturii partilor, succesorilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora, in registrul de depozite.
    Art. 106
    Actul de protest al cambiei, biletului la ordin sau al cecului se intocmeste la cererea beneficiarului de catre notarul public, care are obligatia de a-l inregistra zilnic in ordinea datei si de a comunica in prima zi a fiecarei saptamani Camerei de comert si industrie judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti tabelul protestelor intocmite in saptamana precedenta, in conditiile prevazute de legile speciale.

    CAP. 5
    Organele reprezentative ale notarilor publici si controlul activitatii notariale

    Sectiunea I
    Organele reprezentative ale notarilor publici
    Art. 107
    (1) Organele reprezentative ale notarilor publici sunt, potrivit legii, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, iar in plan teritorial, in circumscriptia fiecarei Curti de apel, Camera notarilor publici.
    (2) Aceste organe functioneaza in baza unui statut propriu, care dupa adoptare va fi comunicat ministrului justitiei.
    Art. 108
    Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va inainta ministrului justitiei, la inceputul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea notariala desfasurata in anul precedent, cuprinzand date statistice, aspecte rezultate din verificarile efectuate, masurile luate pentru inlaturarea deficientelor constatate, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii sub aspect legislativ si administrativ.
    Art. 109
    (1) Evidentele privind numarul notarilor publici, al notarilor stagiari, al birourilor notariale, numirea, suspendarea si incetarea calitatii de notar public, inregistrarea si radierea birourilor notariale sunt indeplinite sau, dupa caz, tinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei.
    (2) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, Colegiul director al Camerei notarilor publici, va comunica, potrivit atributiilor ce le revin, datele si documentele necesare indeplinirii lucrarilor aratate la alin. (1).

    Sectiunea a II-a
    Controlul judecatoresc
    Art. 110
    Controlul judecatoresc al actelor notariale se realizeaza, potrivit art. 99 si 100 din lege, pe calea actiunii in anulare sau, in cazul refuzului indeplinirii actului notarial, pe calea plangerii impotriva incheierii de respingere pronuntate de notarul public.
    Art. 111
    (1) Actiunea in anulare se exercita de partile interesate impotriva actului notarial la instanta competenta potrivit legii.
    (2) Pana la anulare in justitie, actul notarial atacat se socoteste valabil indeplinit.
    Art. 112
    (1) Plangerea impotriva incheierii de respingere se inregistreaza la biroul notarului public care a refuzat indeplinirea actului notarial, iar acesta este obligat sa o inainteze de indata judecatoriei cu dosarul cauzei.
    (2) Notarul public dintr-un birou notarial cu sediul in municipiul Bucuresti va inainta plangerea judecatoriei in circumscriptia careia se afla sediul acelui birou.

    Sectiunea a III-a
    Controlul profesional-administrativ
    Art. 113
    (1) Ministrul justitiei exercita controlul activitatii notariale prin inspectori generali de specialitate notariala, potrivit legii, oricand considera necesar.
    (2) Controlul priveste, in principal, respectarea legii in activitatea profesionala a notarilor publici, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, precum si conduita notarului public in indeplinirea atributiilor sale. In unele situatii ce-i sunt sesizate, ministrul justitiei va putea cere, dupa caz, informari privind activitatea unor notari publici din partea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a Colegiului director al Camerei notarilor publici.
    (3) Abaterile disciplinare constatate in actele de control vor fi sesizate Colegiului director al Camerei notarilor publici pentru luarea masurilor corespunzatoare sau, cand este cazul, pentru exercitarea actiunii disciplinare.
    (4) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va comunica ministrului justitiei masurile luate si, dupa caz, modul de solutionare a actiunii disciplinare.
    Art. 114
    (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va urmari modul de organizare si functionare a Camerelor si birourilor notarilor publici, desfasurarea adunarilor notarilor publici, indeplinirea atributiilor, in conditiile statutare, de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici, modul de functionare a birourilor notariale, calitatea lucrarilor notariale, pregatirea notarilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a Camerelor si birourilor notarilor publici, precum si orice alte probleme, potrivit statutului.
    (2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a notarilor publici, iar la birourile notariale, atunci cand se hotaraste de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Art. 115
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici poate delega Colegiului director al Camerei notarilor publici sa efectueze controlul profesional-administrativ al notarilor publici din cadrul birourilor aflate in circumscriptia sa.
    (2) Controlul se exercita periodic, cel putin o data la 2 ani, si priveste legalitatea lucrarilor notariale intocmite, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila si conduita notarului public in indeplinirea atributiilor sale profesionale.
    Art. 116
    Notarul public verificat are dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control.
    Art. 117
    Actele de control efectuate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, de Colegiul director al Camerei notarilor publici se vor comunica si compartimentului de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei.
    Art. 118
    Colegiul director al Camerei notarilor publici verifica sesizarile partilor impotriva notarilor publici in cel mult 30 de zile de la sesizare si ia masuri de indreptare, iar dupa caz, exercita actiunea disciplinara, instiintand si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 119
    (1) Ministrul justitiei emite ordinul referitor la notarii de stat in functie, care au optat pentru calitatea de notar public cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului de 90 de zile prevazut in art. 106 din lege.
    (2) Dupa stabilirea numarului notarilor publici si ai birourilor notariale, potrivit propunerilor Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei emite ordine individuale de numire a notarilor publici in baza optiunilor exprimate, cu precizarea circumscriptiilor judecatoriilor in care urmeaza sa-si stabileasca sediile birourile notariale.
    (3) Pana la implinirea termenului prevazut de art. 109 din lege, notarii de stat care au optat pentru calitatea de notar public vor continua sa functioneze ca notari, in conditiile prevazute de Decretul nr. 377/1960 si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor acestui decret, aprobat prin H.C.M. nr. 1518/1960.
    (4) Notarii publici numiti in conditiile alin. (2) au obligatia de a-si inregistra birourile notariale potrivit dispozitiilor art. 18 din lege.
    (5) Registrul de inregistrare a birourilor notariale se deschide de Curtile de apel dupa implinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege.
    Art. 120
    (1) Numirea de notari publici, cu exceptia celor prevazuti de art. 105 alin. 1 din lege, se va putea face numai cu respectarea prevederilor art. 17 si 18 din lege.
    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si notarilor de stat ce vor fi numiti de ministrul justitiei pe posturi vacante, in conditiile Decretului nr. 377/1960, pana la implinirea termenului prevazut de art. 109 din lege.
    Art. 121
    (1) Cu o zi inainte de implinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege, notariatele de stat vor inchide registrele de publicitate imobiliara si mobiliara tinute potrivit art. 710 si urmatoarele din Codul de procedura civila, cu mentiunea ca lucrarile vor fi continuate in aceleasi registre de judecatoriile in circumscriptia carora isi au sediul.
    (2) Mapele in care se pastreaza actele transcrise, inscrise si cele de amanet vor fi de asemenea inchise, urmand ca judecatoriile sa formeze mape noi, in continuarea inregistrarilor.
    (3) Birourile de carte funciara vor inchide in acelasi mod numai registrul general de intrare.
    (4) Cartea funciara impreuna cu arhiva, registrele, hartile, dosarele de carte funciara si scriptele de orice fel se preiau de catre judecatoriile in circumscriptia carora au functionat.
    Art. 122
    (1) Cererile pentru indeplinirea operatiunilor de publicitate mobiliara sau imobiliara introduse la notariatele de stat si care nu au putut fi rezolvate pana la data incetarii competentei lor vor fi transmise judecatoriilor care preiau aceste atributii.
    (2) Dupa preluarea atributiilor de publicitate mobiliara si imobiliara de catre judecatorii si pana la inceperea activitatii notarilor publici, actele intocmite de notarii de stat, supuse operatiunilor de publicitate, vor fi trimise pentru efectuarea acestora judecatoriilor competente teritorial.
    (3) Judecatoriile vor elibera certificate de sarcini si, dupa caz, extrase de carte funciara de pe registrele si evidentele preluate de la notariatele de stat, de la data trecerii in competenta lor a atributiilor de publicitate.
    Art. 123
    (1) Arhiva notariatelor de stat care isi inceteaza activitatea se inventariaza si se preia de judecatoriile in circumscriptiile carora au functionat pana la data expirarii termenului de 6 luni prevazut in art. 109 din lege.
    (2) Inventarul se intocmeste de o comisie formata din notarul sef, notarul sef adjunct, notarii delegati in acest scop si secretarii unitatii notariale si va cuprinde:
    - registrele notariatului de stat, care vor fi inchise prin intocmirea unui proces-verbal privind numarul pozitiilor inscrise in cuprinsul lor, semnat de membrii comisiei;
    - dosarele notariale in ordinea indicatorului termenelor de pastrare aprobat de Ministerul Justitiei; mapele si dosarele vor avea filele cusute si se va indica pe coperta numarul de inregistrare de la care se porneste si se sfarseste cuprinsul lor, mentionandu-se actele constatate lipsa, sub certificarea membrilor comisiei.
    Art. 124
    Predarea si preluarea lucrarilor aratate la art. 121 si 123 alin. (1) din prezentul regulament se fac pe baza de proces-verbal semnat de notarul sef si de conducatorii de carte funciara ori secretarii cu atributii de publicitate sau, dupa caz, de comisia formata potrivit art. 123 alin. (2), precum si de presedintele judecatoriei sau de inlocuitorul acestuia.
    Art. 125
    Predarea-primirea cauzelor succesorale nerezolvate se va face prin proces-verbal semnat de notarul sef al fostului notariat de stat, la care au fost pe rol, si de notarul public competent teritorial, caruia i s-au repartizat spre solutionare, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei notarilor publici. Partile care figureaza in aceste cauze vor fi instiintate de notarul public care le-a preluat.
    Art. 126
    (1) Pentru rezolvarea succesiunilor deschise anterior expirarii termenului prevazut de art. 109 din lege, judecatoriile vor atesta la cerere, daca s-a eliberat un certificat de mostenitor in aceeasi cauza, prin cercetarea arhivei preluate de la fostele notariate de stat.
    (2) In cazul succesiunilor a caror procedura a fost suspendata anterior expirarii termenului prevazut la alin. (1), judecatoriile au obligatia sa transmita la cererea notarilor publici aceste dosare pentru reluarea procedurii succesorale.
    Art. 127
    Anexele nr. 1 29 ce contin modelul registrului de inregistrare a birourilor notariale si al certificatului eliberat in conditiile art. 8 alin. (6) din prezentul regulament, modelele registrelor notariale, precum si formularele de incheieri si alte lucrari notariale fac parte integranta din prezentul regulament si vor fi comunicate celor interesati de catre Ministerul Justitiei.
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 710/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 710 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 710/1995
Ordin 2333 2013
Ordin 2540 2012
Ordin 81 2011
privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 2923 2010
privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 2910 2009
privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 962 2009
pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007
Ordin 2730 2008
privind modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 655 2007
pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 1758 2004
privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordin 2503 2002
privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordin 1410 1996
pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordin 233 1996
pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu