Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1758/C din 30 iunie 2004

privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

ACT EMIS DE:                MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 20 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere Adresa nr. 320 din 2 februarie 2004 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 in sensul modificarii si completarii unor dispozitii ale Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995,
    in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei nr. 736/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale in fiecare an, de regula in primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde:
    a) numarul notarilor publici in functie;
    b) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care se angajeaza in birourile notariale;
    c) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care au promovat examenul de definitivat;
    d) numarul locurilor vacante pentru cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege si au promovat concursul prevazut la art. 4 alin. (3) din prezentul regulament;
    e) numarul locurilor vacante pentru schimbari de sediu."
    2. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Angajarea notarilor stagiari in cadrul unui birou notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se va putea face de catre oricare dintre acestia daca indeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii, notarul indrumator neputand avea ca angajat pentru un ciclu de pregatire mai mult de un stagiar."
    3. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Cand numarul cererilor este mai mare decat numarul posturilor vacante de notari stagiari, stabilit prin Ordinul de actualizare, Camera notarilor publici va organiza concurs, ocuparea posturilor facandu-se in ordinea mediilor obtinute de candidati."
    4. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pe perioada suspendarii calitatii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei va numi un notar public in conditiile art. 3 - 5 din prezentul regulament, cu exceptia notarilor asociati, unde activitatea biroului va fi asigurata de unul dintre acestia."
    5. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Schimbarea sediilor birourilor notarilor publici dintr-o circumscriptie in alta se face, la cerere, pe post vacant, prevazut in Ordinul de actualizare."
    6. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) - (2^4) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Cererile de schimbare a sediilor birourilor notarilor publici se fac in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta notarilor publici, de catre colegiile directoare ale Camerelor, a numarului de posturi vacante stabilite prin Ordinul de actualizare.
    (2^2) Cand numarul cererilor este mai mare decat numarul locurilor vacante destinate schimbarilor de sedii, prevazute in Ordinul de actualizare, posturile se vor ocupa prin concurs, in ordinea mediilor obtinute de candidati. Concursul va fi organizat de catre Colegiul director al Camerei in circumscriptia careia se solicita stabilirea sediului.
    (2^3) Pe locurile vacante destinate schimbarilor de sedii, prevazute in Ordinul de actualizare, pot candida numai notarii publici din Camera respectiva. Locurile devenite vacante dupa actualizare, ca urmare a decesului, demisiei sau incetarii calitatii, pot fi ocupate si de catre notarii publici din alte Camere in conditiile alin. (2^2). In cazul decesului, demisiei sau incetarii calitatii de notar public a unuia dintre asociati, locul ramas vacant va fi ocupat de asociatul care anterior asocierii a fost numit in alta localitate, la cererea acestuia. In cazul existentei mai multor asociati care anterior asocierii au avut locuri in alte localitati, locul ramas vacant va fi ocupat prin concurs intre acestia, organizat de Camera respectiva.
    (2^4) Cererea de schimbare a sediului biroului notarial intr-o localitate din alta circumscriptie teritoriala, atat in cadrul Camerei, cat si in alta Camera a notarilor publici, va fi insotita de acordul Colegiului director al Camerei in circumscriptia careia se solicita stabilirea sediului biroului si de avizul Consiliului Uniunii. Schimbarea sediului biroului notarial se aproba de catre ministrul justitiei."
    7. La articolul 27, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Cu prilejul actualizarii, Camerele notarilor publici vor propune numarul de posturi vacante destinate schimbarii sediilor notarilor publici in functie. Locurile ramase vacante in urma schimbarilor de sedii vor fi destinate pentru examen sau concurs, urmand a fi ocupate de notarii stagiari si, respectiv, cei prevazuti la art. 4 din prezentul regulament."
    8. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Pentru abaterile disciplinare prevazute in art. 39 din lege, actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director, din oficiu, la sesizarea ministrului justitiei sau a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, in termen de 60 de zile de la data cand a luat cunostinta de existenta unei abateri."
    9. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii."
    10. La articolul 32, dupa alineatul (1) se introduc doua alineate noi, (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Consiliul de disciplina este compus din cate un reprezentant al fiecarei Camere ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani. Congresul adopta hotararea de constatare a alegerii membrilor Consiliului de disciplina.
    (1^2) Consiliul de disciplina functioneaza in mod independent, in baza unui regulament propriu adoptat de catre Consiliul Uniunii in conditiile Legii nr. 36/1995, si nu se subordoneaza nici unui organ de conducere al Uniunii."
    11. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Evidentele prevazute la alin. (2) se pot tine si centralizat, la nivelul fiecarei Camere a notarilor publici sau al unor sedii organizate de catre acestea."
    12. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Procurile folosite la autentificarea actelor raman la dosar in original sau in copie legalizata."
    Art. 2
    (1) Arhivele succesorale de la judecatorii, cuprinzand mapele cu certificate de mostenitor si cele cu alte solutii, dosarele succesorale, registrele de evidenta a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene si registrele de renuntari la succesiune si de acceptari sub beneficiu de inventar, se transmit Camerelor notarilor publici in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    (2) Inventarierea si preluarea arhivelor se fac pe baza de procese-verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnati de Camerele notarilor publici si de presedintele judecatoriei sau de inlocuitorul acestuia.
    (3) Cheltuielile de inventariere si de preluare sunt suportate de Camerele notarilor publici.
    Art. 3
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care va face comunicarile corespunzatoare Camerelor notarilor publici.

                           p. Ministrul justitiei,
                           Claudiu Stefan Seucan,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1758/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1758 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu