E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 178 1997 completat de Ordonanţa 13 2010
Legea 178 1997 modificat de Ordonanţa 13 2010
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 4 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 8 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 12 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Legea 178 1997 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1291 2002
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1291 2002
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 in legatura cu Hotărârea 395 1999
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 in legatura cu Hotărârea 395 1999
Legea 178 1997 in legatura cu Ordin 462 1998
Legea 178 1997 promulgat de Decretul 576 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 178 din  4 noiembrie 1997

pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele


SmartCity3

de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din 10 noiembrie 1997

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.
    (2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
    (3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.
    (4) Avocatii pot angaja si utiliza interpreti si traducatori in scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.
    Art. 2
    Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate in profesie si autorizate de Ministerul Justitiei.
    Art. 3
    Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman;
    b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie profesionala si sociala;
    c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.
    Art. 4
    (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
    (2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 60 de zile de la solicitare.
    (3) Forma si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 5
    (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici si barourilor de avocati.
    (2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.
    Art. 6
    (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cerere;
    b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
    c) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;
    d) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate.
    (2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei si se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei in cauza.
    Art. 7
    (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale si pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
    (2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.
    Art. 8
    Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati in zilele de repaus saptamanal, in zilele de sarbatori legale sau in alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum si pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00 - 6,00.
    Art. 9
    (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum si dintr-o limba straina de circulatie internationala, in limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
    b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
    c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza si altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) si b) se majoreaza cu 50%;
    d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenta (24 - 48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) si c), majorate cu 50% .
    (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica in mod corespunzator si in cazul interpretilor.
    Art. 10
    (1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
    (2) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
    Art. 11
    Tarifele prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii.
    Art. 12
    Tarifele prevazute la art. 7 si 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, in acelasi procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.
    Art. 13
    Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 14
    Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii si traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura in continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

           p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constitutia Romaniei.

           p. PRESEDINTELE SENATUI
                  RADU VASILE

    ROMANIA
    MINISTERUL JUSTITIEI

                          AUTORIZATIE
                       Nr. .............

    In temeiul art. 4 din Legea nr. 178 din 4 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ........ din ..........., ministrul justitiei, prin Ordinul nr. ....... din ..................., dispune ca ..........................................................,
                  (numele si prenumele)
    fiul (fiica) lui ...................... si al (a) ...................,
    nascut(a) la data de ....................., este autorizat ca:
    - interpret
    - traducator

    (Se bareaza rubrica ce nu corespunde autorizarii.)
    sa efectueze traduceri pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

    Eliberat astazi, ........

                                          L.S. Ministru,


                                           
SmartCity5

COMENTARII la Legea 178/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 178 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 178/1997
Ordonanţa 13 2010
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne
Ordonanţa 11 2005
privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Legea 281 2004
privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Hotărârea 1291 2002
privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Hotărârea 395 1999
privind actualizarea tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Ordin 462 1998
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Decretul 576 1997
privind promulgarea Legii pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu