E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 178 1997 completat de Ordonanţa 13 2010
Legea 178 1997 modificat de Ordonanţa 13 2010
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 4 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 8 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 12 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2005
Legea 178 1997 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 11 2005
Articolul 1 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 3 din actul Legea 178 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 6 din actul Legea 178 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 281 2004
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1291 2002
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1291 2002
Articolul 7 din actul Legea 178 1997 in legatura cu Hotărârea 395 1999
Articolul 9 din actul Legea 178 1997 in legatura cu Hotărârea 395 1999
Legea 178 1997 in legatura cu Ordin 462 1998
Legea 178 1997 promulgat de Decretul 576 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 178 din  4 noiembrie 1997

pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele


SmartCity3

de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din 10 noiembrie 1997

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.
    (2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
    (3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.
    (4) Avocatii pot angaja si utiliza interpreti si traducatori in scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.
    Art. 2
    Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate in profesie si autorizate de Ministerul Justitiei.
    Art. 3
    Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman;
    b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie profesionala si sociala;
    c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.
    Art. 4
    (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
    (2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 60 de zile de la solicitare.
    (3) Forma si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 5
    (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici si barourilor de avocati.
    (2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.
    Art. 6
    (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cerere;
    b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
    c) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;
    d) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate.
    (2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei si se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei in cauza.
    Art. 7
    (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale si pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
    (2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.
    Art. 8
    Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati in zilele de repaus saptamanal, in zilele de sarbatori legale sau in alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum si pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00 - 6,00.
    Art. 9
    (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum si dintr-o limba straina de circulatie internationala, in limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
    b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
    c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza si altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) si b) se majoreaza cu 50%;
    d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenta (24 - 48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) si c), majorate cu 50% .
    (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica in mod corespunzator si in cazul interpretilor.
    Art. 10
    (1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
    (2) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
    Art. 11
    Tarifele prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii.
    Art. 12
    Tarifele prevazute la art. 7 si 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, in acelasi procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.
    Art. 13
    Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 14
    Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii si traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura in continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

           p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constitutia Romaniei.

           p. PRESEDINTELE SENATUI
                  RADU VASILE

    ROMANIA
    MINISTERUL JUSTITIEI

                          AUTORIZATIE
                       Nr. .............

    In temeiul art. 4 din Legea nr. 178 din 4 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ........ din ..........., ministrul justitiei, prin Ordinul nr. ....... din ..................., dispune ca ..........................................................,
                  (numele si prenumele)
    fiul (fiica) lui ...................... si al (a) ...................,
    nascut(a) la data de ....................., este autorizat ca:
    - interpret
    - traducator

    (Se bareaza rubrica ce nu corespunde autorizarii.)
    sa efectueze traduceri pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

    Eliberat astazi, ........

                                          L.S. Ministru,


                                           
SmartCity5

COMENTARII la Legea 178/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 178 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 178/1997
Ordonanţa 13 2010
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne
Ordonanţa 11 2005
privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Legea 281 2004
privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Hotărârea 1291 2002
privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Hotărârea 395 1999
privind actualizarea tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Ordin 462 1998
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Decretul 576 1997
privind promulgarea Legii pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu