E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul Legea 40 1991 modificat de Ordonanţa 114 1999
Articolul 8 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 11 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 12 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 13 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 24 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 25 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 28 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 30 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 33 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 37 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 39 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 41 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 7 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 8 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 29 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 5 din actul Legea 109 1998
Articolul 20 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 32 1997
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 65 1997
Articolul 20 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 7 1997
Articolul 8 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 19 din actul Legea 50 1995
Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 215 1995
Articolul 8 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 217 1995
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 222 1995
Legea 40 1991 in legatura cu Metodologie 10297 1995
Legea 40 1991 in legatura cu Metodologie 207 1995
Legea 40 1991 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 39 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 461 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 462 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 449 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 455 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 456 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 457 1994
Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 451 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 452 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 453 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 454 1994
Articolul 9 din actul Legea 40 1991 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 460 1994
Legea 40 1991 modificat de Legea 20 1994
Legea 40 1991 completat de Legea 20 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 40 din  1 iunie 1991    * Republicata

cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 14 iulie 1993


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 33 din 9 iunie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 11 iunie 1993, dandu-se articolelor o noua numerotare si punandu-se de acord denumirile organelor sau institutiilor cu cele prevazute in Constitutia Romaniei si in Legea nr. 69/1991.
    Legea nr. 40/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991 si a mai fost modificata prin Legea nr. 28/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 3 aprilie 1992.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea Presedintelui si a Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului Romaniei si al celorlalte organe ale puterii executive se face tinand seama de rolul, importanta si raspunderea ce revin acestor organe in conducerea societatii.
    Art. 2
    Salariul de baza al Presedintelui Romaniei este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza pentru functiile din Guvernul Romaniei sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Presedintiei si aparatului Guvernului sunt prevazute in anexele nr. 3 si 4.
    Art. 5
    In serviciile Presedintiei si aparatului Guvernului, persoanele care coordoneaza activitatea unor directii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, functiei de executie in care sunt incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 6
    Salariile de baza pentru functiile de conducere din institutiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 7
    Salariile de baza ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale sunt prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 8
    (1) Salariile de baza ale personalului cu functii de conducere si de executie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale si al organelor teritoriale de specialitate ale administratiei publice, precum si din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevazute in anexele nr. 8, 9 si 10.
    (2) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt stabilite pe 3 - 4 gradatii.
    (3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10 - director general, director, sef serviciu si sef birou, adjuncti si asimilati ai acestora - sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unitatilor si compartimentelor, precum si cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeaza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce ii revine.
    (4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la art. 9, nu poate depasi 20% din totalul personalului din institutiile prevazute in anexele nr. 8 si 9 si se stabileste de ministru sau de conducatorul institutiei centrale si locale a administratiei publice.
    Art. 9
    Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea poate fi incadrat temporar pe o functie de conducere stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizatie in limitele prevazute de prezenta lege.
    Art. 10
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pana la 15% aplicat la salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al institutiei, din care cel putin 2 treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 11
    (1) Trecerea in gradatia imediat superioara sau majorarea salariului, in cazul in care acesta este prevazut intre limite, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere, se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului institutiei.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta la alin. (2) poate fi redusa la 6 luni.
    Art. 12
    (1) Pentru personalul prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10, angajarea si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (2) In mod exceptional, pentru personalul avand valoare profesionala deosebita, ministrul sau conducatorul institutiei centrale si locale a administratiei publice poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    (3) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice pentru activitati proprii.
    Art. 13
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificative: "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".
    Art. 14
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------
 Transe de vechime in munca       Cota din salariul de baza
-----------------------------------------------------------
 intre 3 si 5 ani                          5%
 de la 5 la 10 ani                        10%
 de la 10 la 15 ani                       15%
 de la 15 la 20 de ani                    20%
 peste 20 de ani                          25%
-----------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandita dupa data pensionarii.
    Art. 15
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    Art. 16
    (1) Pentru conditii grele de munca in unitatile tipografice si de multiplicare se poate acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de conducatorii institutiilor respective.
    (2) Salariatii care lucreaza, potrivit contractului de munca, numai in zone izolate, beneficiaza de un spor de 10 - 20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 17
    Pentru premierea individuala a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 18
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 19
    Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse, se constituie fondul Presedintelui Romaniei si primului-ministru, care se aproba anual prin buget.
    Art. 20
    (1) Persoanele utilizate in cadrul Presedintiei si Guvernului in calitate de colaboratori beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 11.
    (2) Cuantumul indemnizatiei, stabilit in limita si conditiile prevazute in anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedintiei sau Guvernului, dupa caz.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele utilizate temporar in calitate de colaboratori in ministere si in celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, prefecturi si consilii judetene. Cuantumul indemnizatiei se aproba de ministru sau, dupa caz, de conducatorul organului central de specialitate, de prefect sau de presedintele consiliului judetean.
    Art. 21
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat. In acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 22
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere, care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 23
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    (4) Drepturile personalului mutat in alta localitate sunt cele ce se acorda personalului din unitatile bugetare.
    Art. 24
    Salariatilor care trec, in cadrul aceleiasi unitati, din functii cu salarii fixe sau intre limite in functii unde salariile sunt stabilite pe gradatii, li se va acorda un numar de gradatii care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
    Art. 25
    In cazul reorganizarii, prin acte normative, a institutiilor publice, salariatii care exercita aceleasi atributii vor fi incadrati pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii care sa le asigure salariul avut anterior reorganizarii.
    Art. 26
    (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul de stat si bugetele locale, fiecare minister, institutie publica centrala si locala a administratiei publice defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate.
    (2) Statele de functii pentru aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte institutii centrale ale administratiei publice se avizeaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    (1) Pentru incasarea unor amenzi, despagubiri, contributii, taxe, cheltuieli de judecata transmise spre urmarire si incasare aparatului fiscal de catre organele competente care le-au stabilit, unitatile din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitatile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife.
    (2) Tarifele pentru plata personalului care efectueaza operatiuni de incasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica incadrarea de salariati cu contract de munca, se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 28
    (1) Pentru personalul incadrat in munca dupa data aplicarii prezentei legi, conducerea unitatii poate aproba luarea in considerare pentru acordarea sporului de vechime in munca a perioadelor lucrate in alte sectoare decat cele bugetare, daca vechimea respectiva se apreciaza ca este utila realizarii sarcinilor si atributiilor ce-i revin.
    (2) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
    (3) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele in care persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
    Art. 29
    (1) Prevederile art. 17 si 18 se vor aplica incepand cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
    (2) In cazurile in care ordonatorii principali de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducatorul unitatii.
    (3) Ministerele si celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa incaseze penalitati, pot constitui un fond de pana la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.
    Art. 30
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta Secretariatului general al Presedintiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administratie al ministerului, institutiilor de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectului si a consiliilor judetene si locale pentru aparatul propriu.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta.
    (3) Organele prevazute la alin. (1) vor lua masuri de solutionare a contestatiilor in termen de 30 de zile.
    (4) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cand au luat cunostinta de masura contestata.
    Art. 31
    Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si avansare, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
    Art. 32
    Statele de functii pentru ministere, celelalte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si prefecturi se elaboreaza cu respectarea numarului de posturi aprobat prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 33
    (1) In serviciile Presedintiei si in aparatul Guvernului pot fi utilizate si functiile prevazute in anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 30% .
    (2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza.
    (3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Curtii Constitutionale, incadrat conform acestei anexe.
    (4) In aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov si al Consiliului municipiului Bucuresti salariile de baza ale personalului sunt mai mari cu 10% fata de nivelul prevazut in anexa nr. 9 la prezenta lege.
    Art. 34
    Presedintia, Guvernul, ministerele si celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice vor putea include in statele de functii ce se aplica pentru serviciile din aparatul propriu si, dupa caz, in institutiile pe care le coordoneaza, si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitatile bugetare unde functiile respective sunt specifice.
    Art. 35
    Criteriile de acordare a salariilor si nivelurile in valuta, precum si a celorlalte drepturi in valuta si in lei, pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante oficiale in strainatate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum si ale celorlalte ministere si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 36
    Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotararea Guvernului pentru unitatile bugetare.
    Art. 37
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, avizeaza, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si prefecturilor, ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevazute in prezenta lege.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in ministere si in celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice si institutii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare si stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul.
    Art. 38
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 39
    Pentru mentinerea unui echilibru intre salariile tuturor categoriilor de personal din institutiile centrale si locale ale administratiei publice, Guvernul va lua masuri pentru asigurarea unei cresteri corelate a salariilor si pentru personalul din celelalte unitati bugetare, ale caror salarii se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 41
    Salariile prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa in baza hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993 in procentul prevazut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor centrale si locale ale administratiei publice interesate, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 42
    Guvernul Romaniei este abilitat sa stabileasca salariile functiilor de specialitate specifice Ministerului Apararii Nationale, Directiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 43
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi*) se abroga art. 9 alin. 1 si anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 si anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor si marimea acestora pentru personalul prevazut in prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare.
------------
    *) Legea nr. 40/1991 a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 1991.
    Potrivit art. III din Legea nr. 33/1993, incepand cu data de 11 iunie 1993 se abroga Hotararea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Garzii financiare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                           SALARIUL DE BAZA
                       al Presedintelui Romaniei

    Presedintele Romaniei primeste un salariu de baza lunar de 293.600 lei.

    ANEXA 2

                          SALARIILE DE BAZA
pentru functiile din Guvernul Romaniei si pentru unele functii de nivel guvernamental
---------------------------------------------------------
Nr.                                Salariul de baza lunar
crt.                                       - lei -
---------------------------------------------------------
 1. Prim-ministru                  209.300
 2. Ministru de stat               182.000
 3. Ministru                       170.900
 4. Secretar de stat               159.900
 5. Subsecretar de stat            148.700
---------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                         SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere si de executie de specialitate specifice Presedintiei Romaniei
--------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                             Nivelul    Salariul de baza lunar
crt.                                     studiilor        - lei -
--------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de conducere
 1.  Sef departament analiza politica         S          170.900
 2.  Secretar general, consilier
     prezidential                             S          159.900

               b) Functii de executie de specialitate specifice
 3.  Director de cabinet*)                    S     127.400 - 132.600
 4.  Consilier                                S     116.700 - 127.400
 5.  Expert                                   S     105.900 - 116.700
 6.  Consultant                               S      65.400 - 80.300
 7.  Sef de cabinet I                         S      49.500 - 65.400
 8.  Sef de cabinet II                        M      39.100 - 53.400
 9.  Secretar de cabinet                      M      35.000 - 43.900
--------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza la Presedintele Romaniei.

    ANEXA 4

                         SALARIILE DE BAZA
pentru unele functii de conducere si de executie de specialitate specifice aparatului Guvernului Romaniei
---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                              Nivelul    Salariul de baza lunar
crt.                                      studiilor        - lei -
---------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de conducere
 1.  Secretar general al Guvernului            S           170.900
 2.  Secretar general adjunct, consilier
     de stat                                   S           159.900
               b) Functii de executie de specialitate specifice

 3.  Director de cabinet*)                    S      127.400 - 132.600
 4.  Consilier guvernamental, director
     de cabinet*)                            S      116.700 - 127.400
 5.  Expert guvernamental, inspector
     guvernamental de specialitate            S      105.900 - 116.700
 6.  Consultant                               S       65.400 - 80.300
 7.  Sef de cabinet I                         S       49.500 - 65.400
 8.  Sef de cabinet II                        M       39.100 - 53.400
 9.  Secretar de cabinet                      M       35.000 - 43.900
---------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza la primul-ministru.
    *) Se utilizeaza la ministrii de stat.

    ANEXA 5

                       INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
pentru personalul din serviciile Presedintiei si aparatului Guvernului
-------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                             Indemnizatia de
crt.                                                     conducere lunara
                                                              - lei -
                                                         ----------------
                                                         minima    maxima
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Director, sef sector,   Salariul de baza
     sef compartiment        pentru functiile de         9.800     24.800
 2.  Director adjunct, sef   executie de specialitate
     sector adjunct, sef     specifice, respectiv
     compartiment adjunct    functii de executie         4.800     19.800
-------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                         SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere din cadrul unor institutii centrale

    I. Functii de conducere la care salariul de baza este cel prevazut pentru functia de ministru
-------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                       Salariul de baza lunar
crt.                                                     - lei -
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Presedintele Academiei Romane                       170.900
 2.  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei            170.900
-------------------------------------------------------------------------

    II. Asimilarea functiilor de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevazuta in actul normativ de infiintare si organizare sau in actul de numire a conducatorului.
    III. Functiile de conducere asimilate, la infiintare, cu functia de consilier de stat, se echivaleaza de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.
    IV. Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, echivalarea altor functii de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu functiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de catre Guvern.

    ANEXA 7

                         SALARIILE DE BAZA
ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale

    I. Prefectura municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucuresti - capitala Romaniei
--------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Salariul de baza lunar
crt.                                                        - lei -
--------------------------------------------------------------------------
 1.  Prefect, primar general al Capitalei                   159.900
 2.  Subprefect, viceprimar                                 148.700
 3.  Director general prefectura, secretar                  126.500
--------------------------------------------------------------------------

    II. Prefecturi si consilii judetene
---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                       Salariul de baza lunar
crt.                                                       - lei -
                                                 --------------------------
                                                 Categoria I   Categoria II
---------------------------------------------------------------------------
 1.  Prefect, presedinte                         148.700       137.500
 2.  Subprefect, vicepresedinte                  137.500       126.500
 3.  Director general prefectura, secretar       121.000       115.300
---------------------------------------------------------------------------

    III. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
---------------------------------------------------------------------
                                       Salariul de baza lunar
                                              - lei -
                      -----------------------------------------------
Nr.  Functia          Cu peste                  Categoria
crt.                  320.000      ----------------------------------
                      locuitori*)     I           II          III
---------------------------------------------------------------------
 1.  Municipii
     - primar         126.500      109.800      96.000       90.300
     - viceprimar     115.300       98.800      90.300       85.000
     - secretar       109.800       93.000      85.000       82.000
---------------------------------------------------------------------
     *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

---------------------------------------------------------------------
                                       Salariul de baza lunar
                                              - lei -
                      -----------------------------------------------
Nr.  Functia          Cu peste                  Categoria
crt.                  320.000      ----------------------------------
                      locuitori       I           II          III
---------------------------------------------------------------------
 2.  Orase
     - primar                       84.500       79.000      76.400
     - viceprimar                   79.000       73.800      71.200
     - secretar                     73.800       68.500      65.700
 3.  Comune
---------------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza lunar
                                                   - lei -
Nr.  Functia           ----------------------------------------------------
crt.                   Cu peste                  Categoria
                       15.000    ------------------------------------------
                       locuitori         I              II          III
                                       intre           intre      pana la
                                   7.001 - 15.000  3.001 - 7.000  3.000
                                     locuitori       locuitori    locuitori
---------------------------------------------------------------------------
     - primar          66.800         60.200           55.600      53.400
     - viceprimar      62.400         55.600           52.200      51.100
     - secretar        57.900         51.100           48.900      47.800
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriei judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.
    2. Consilierii care participa la sedintele consiliilor judetene si locale, respectiv al municipiului Bucuresti, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de pana la 5% din salariul primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al Capitalei, dupa caz.
    Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participarii la sedintele ordinare sau extraordinare, nu poate depasi 25% din salariul de baza lunar al functiilor fata de care se calculeaza indemnizatiile de sedinta.
    Diferentierea indemnizatiilor individuale se stabileste in limitele prevazute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate in baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991.
    Persoanele salarizate in baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiaza de indemnizatia de sedinta.

    ANEXA 8

     MINISTERE SI CELELALTE INSTITUTII CENTRALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
           I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

                        A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul I A*)                         S     62.400  64.800  67.100  69.400
 2.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul I                             S     54.400  56.300  58.300  60.300
 3.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul II                            S     47.750  49.300  50.800  52.500
 4.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul III         S     42.200  43.550  44.850  46.250
 5.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IV          S     37.300  38.500  39.700  40.900
 6.  Referent, inspector, revizor
     contabil; debutant                   S     36.150    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7.  Referent IA                          M     37.300  38.500  39.700    -
 8.  Referent I                           M     33.150  34.150  35.150  36.150
 9.  Referent II                          M     29.600  30.400  31.300  32.200
10.  Referent III                         M     26.450  27.150  27.950  28.800
11.  Referent IV                          M     23.850  24.450  25.050  25.750
12.  Referent debutant                    M     23.250    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza numai la ministere si departamente din cadrul ministerelor, organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

                      B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
13.  Director general, inspector
     de stat sef                                              22.300
14.  Consilier al ministrului*)      Salariul                 22.300
15.  Director general adjunct,       de baza
     inspector de stat sef adjunct   corespunzator            19.800
16.  Director, inspector sef         functiei                 19.800
17.  Director adjunct, inspector     de executie
     sef adjunct                                              17.800
18.  Sef serviciu, sef sectie                                 13.900
19.  Sef birou                                                 9.800
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza in limita a 1 - 3 posturi la ministri si cate 1 - 2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor si la alte organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

    II. Salarii de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central de specialitate

                      A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Economist, inspector, referent,
     inginer; gradul IA                    S    47.750  49.300  50.800  52.500
 2.  Economist, inspector, referent,
     inginer; gradul I                     S    42.200  43.550  44.850  46.250
 3.  Economist, inspector, referent,
     inginer; gradul II                    S    36.150  37.300  38.500  39.700
 4.  Economist, inspector, referent,
     inginer; gradul III                   S    32.200  33.150  34.150  35.150
 5.  Economist, inspector, referent,
     inginer; debutant                     S    31.300    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 6.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                          M    34.150  35.150  36.150    -
 7.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                           M    30.400  31.300  32.200  33.150
 8.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                          M    27.150  27.950  28.800  29.600
 9.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                         M    24.450  25.050  25.750  26.450
10.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IV                          M    22.650  23.250  23.850    -
11.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                    M    22.050    -       -       -
12.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; IA                       M    33.150  34.150  35.150    -
13.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; I                        M   29.600  30.400  31.300  32.200
14.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; II                       M   25.750  26.450  27.150  27.950
15.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; III                      M   22.650  23.250  23.850  24.450
16.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; debutant                 M   22.050    -       -       -
17.  Functionar I                          M   27.150  27.950  28.800  29.600
18.  Functionar II                         M   24.450  25.050  25.750  26.450
19.  Functionar III                        M   22.050  22.650  23.250  23.850
20.  Functionar debutant                   M   21.400    -       -       -
21.  Casier, magaziner, arhivar; I         M   27.150  27.950  28.800  29.600
22.  Casier, magaziner, arhivar; II       M;G  24.450  25.050  25.750  26.450
23.  Casier, magaziner, arhivar; III      M;G  22.050  22.650  23.250  23.850
24.  Casier, magaziner, arhivar;
     debutant                             M;G  21.400    -       -       -
25.  Portar, paznic, ingrijitor,
     bufetier, manipulant bunuri; I            22.050  22.650  23.250    -
26.  Portar, paznic, ingrijitor,
     bufetier, manipulant bunuri; II           20.400  20.900  21.400    -
27.  Curier I                                  20.900  21.400  22.050    -
28.  Curier II                                 19.550  19.900  20.400    -
29.  Muncitor I                                32.200  33.150  34.150    -
30.  Muncitor II                               29.600  30.400  31.300    -
31.  Muncitor III                              27.150  27.950  28.800    -
32.  Muncitor IV                               25.050  25.750  26.450    -
33.  Muncitor V                                23.250  23.850  24.450    -
34.  Muncitor VI                               21.400  22.050  22.650    -
35.  Muncitor necalificat                      20.400  20.900  21.400    -
------------------------------------------------------------------------------

                         B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
36.  Director*)                                               17.800
37.  Director adjunct                                         14.400
38.  Contabil sef                                             10.300
39.  Sef serviciu                    Salariul                  9.300
40.  Sef birou                       de baza                   7.300
41.  Consilier teritorial sef,       corespunzator
     care coordoneaza Inspectoratul  functiei
     de Cultura judetean si al       de executie
     municipiului Bucuresti*)                                17.800
-----------------------------------------------------------------------------
    *) La Comisia de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor se utilizeaza functia de presedinte.
    *) Salariile de baza corespunzatoare functiei de executie sunt cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa, functia fiind exceptata de la prevederile art. 8 alin. (4).

    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (tamplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.)
    3. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza si la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
    4. La Academia Romana si Academia de Stiinte Agricole si Silvice, functiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite si "secretar stiintific", iar la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, functiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite si "examinatori de stat de specialitate".
    5. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.
    6. In functiile de referent, pe treptele profesionale prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.
    7. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia 1.

              III. Functii specifice unor ministere

                   1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii diplomatice
 1.  Ambasador                             S    92.200 (in limita a 5 posturi)
 2.  Ministru plenipotentiar               S    87.800 (1 post)
 3.  Ministru consilier                    S    62.400  64.800  67.100  69.400
 4.  Consilier diplomatic, consul
     general                               S    54.400  56.300  58.300  60.300
 5.  Secretar I, consul, interpret
     relatii diplomatice I                 S    47.750  49.300  50.800  52.500
 6.  Secretar II, viceconsul,
     interpret relatii diplomatice II      S    42.200  43.150  44.850  46.250
 7.  Secretar III, curier diplomatic
     I, referent relatii I, interpret
     relatii diplomatice III               S    37.300  38.500  39.700  40.900
 8.  Atasat, agent consular, referent
     relatii II, curier diplomatic
     II, arhivist                          S    36.150    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 9.  Referent transmitere I                M    37.300  38.500  39.700  40.900
10.  Referent transmitere II               M    33.150  34.150  35.150  36.150
11.  Referent transmitere III              M    29.600  30.400  31.300  32.200
12.  Referent debutant                     M    28.800    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------

                          Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Director general                Salariul                 22.300
 2.  Director general adjunct        de baza                  19.800
 3.  Director                        corespunzator            19.800
 4.  Director adjunct                functiei                 17.800
 5.  Sef serviciu                    diplomatice              13.900
 6.  Sef birou                       indeplinite               9.800
-----------------------------------------------------------------------------

                         2. MINISTERUL FINANTELOR
--------------------------------------------------------------------------
          Garda financiara - aparatul central - personal militarizat
                                                    Salariul de baza lunar
          Functia                                           - lei -
          -------                                   ----------------------
      Comisar general                                       148.700
--------------------------------------------------------------------------

                         A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Comisar principal IA                  S    78.000  81.000  83.875  86.750
 2.  Comisar principal I                   S    68.000  70.375  72.875  75.375
 3.  Comisar principal II                  S    59.700  61.625  63.500  65.625
 4.  Comisar principal III                 S    52.750  54.450  56.100  57.850
 5.  Comisar principal IV                  S    46.625  48.125  49.625  51.125
 6.  Comisar debutant                      S    45.200    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7.  Comisar I A                           M    46.625  48.125  49.625    -
 8.  Comisar I                             M    41.450  42.700  43.950  45.200
 9.  Comisar II                            M    37.000  38.000  39.125  40.250
10.  Comisar III                           M    33.075  33.950  34.950  36.000
11.  Comisar IV                            M    29.850  30.600  31.350  32.200
12.  Comisar debutant                      M    29.100    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------

                         B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Comisar general adjunct        Salariul de baza          22.300
 2.  Comisar sef divizie            corespunzator             13.900
                                    functiei de
                                    comisar principal
-----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

                        3. MINISTERUL COMERTULUI
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               Functii specifice pe grade profesionale
 1.  Ministru consilier                    S    62.400  64.800  67.100  69.400
 2.  Consilier economic                    S    54.400  56.300  58.300  60.300
 3.  Secretar economic I                   S    47.750  49.300  50.800  52.500
 4.  Secretar economic II                  S    42.200  43.550  44.850  46.250
 5.  Secretar economic III                 S    37.300  38.500  39.700  40.900
------------------------------------------------------------------------------

                4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                          Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Instructor sportiv, referent
     sportiv; gradul I                I.P. 3*)  42.200  43.550  44.850  46.250
 2.  Instructor sportiv, referent
     sportiv; gradul II               I.P. 3*)  37.300  38.500  39.700  40.900
 3.  Instructor sportiv, referent
     sportiv; gradul III              I.P. 3*)  33.150  34.150  35.150  36.150
 4.  Instructor sportiv, referent
     sportiv; debutant                I.P. 3*)  29.600    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------
    *) Studii superioare cu durata de 2 - 3 ani, invatamant de zi, sau de 3 - 4 ani, invatamant seral si fara frecventa.

    ANEXA 9

    APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDETENE SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE SI AL UNITATILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
             I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

                          A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
                a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Consilier, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul I A*)                S    50.800  52.500  54.400  56.300
 2.  Consilier, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul I                    S    44.850  46.250  47.750  49.300
 3.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect;
     gradul II                             S    39.700  40.900  42.200  43.550
 4.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect;
     gradul III                            S    35.150  36.150  37.300  38.500
 5.  Referent, inspector, revizor
     contabil, arhitect; debutant          S    34.150    -       -       -
 6.  Conductor arhitect I A*),
     instructor sportiv I A          Cond. arh. 40.900  42.200  43.550    -
                                        I.P. 3
 7.  Conductor arhitect I*),
     instructor sportiv I            Cond. arh. 36.150  37.300  38.500  39.700
                                        I.P. 3
 8.  Conductor arhitect II*),
     instructor sportiv II           Cond. arh. 32.200  33.150  34.150  35.150
                                        I.P. 3
 9.  Conductor arhitect III*),
     instructor sportiv III          Cond. arh. 28.800  29.600  30.400  31.300
                                        I.P. 3
10.  Conductor arhitect*),
     instructor sportiv; debutant    Cond. arh. 27.950    -       -       -
                                        I.P. 3

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
11.  Referent, inspector; IA               M    35.150  36.150  37.300  38.500
12.  Referent, inspector; I                M    31.300  32.200  33.150  34.150
13.  Referent, inspector; II               M    27.950  28.800  29.600  30.400
14.  Referent, inspector; III              M    25.050  25.750  26.450  27.150
15.  Referent, inspector; IV               M    22.650  23.250  23.850  24.450
16.  Referent, inspector; debutant         M    22.050    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in aparatul prefecturilor, consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice din judete si municipiul Bucuresti.
    *) Se utilizeaza numai la directii sau compartimente de urbanism si amenajare a teritoriului.

                         B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                  La nivel de judet si municipiul Bucuresti
17.  Sef departament*)                                      22.300
18.  Director general, arhitect
     sef                                                      19.800
19.  Director general adjunct,
     arhitect sef adjunct                                     17.800
20.  Director, inspector sef        Salariul de baza          17.800
21.  Director adjunct, inspector    corespunzator
     sef adjunct, contabil sef      functiei de executie      15.700
22.  Consilier al prefectului                                 15.700
23.  Sef serviciu, sef filiala,
     sef corp control comercial I                             13.900
24.  Sef birou, sef corp control
     comercial II                                              9.800
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza numai la Consiliul municipiului Bucuresti.

-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                      La nivel de municipiu sau oras
25.  Director administratie
     financiara                                               15.700
26.  Director adjunct
     administratie financiara                                 14.400
27.  Sef circumscriptie fiscala     Salariul de baza          14.400
28.  Sef serviciu, sef corp         corespunzator
     control comercial I,           functiei de
     contabil sef                   executie                  10.300
29.  Sef birou, sef corp control
     comercial II                                              9.300

                      La nivel de comuna
30.  Sef perceptie                                             7.300
31.  Sef birou                                                 5.500
-----------------------------------------------------------------------------

                II. Functii specifice unor ministere
                1. MINISTERUL FINANTELOR
                1.1. Garda financiara - personal militarizat

                         A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Comisar principal I A                 S    63.500  65.625  68.000  70.735
 2.  Comisar principal I                   S    56.100  57.850  59.700  61.625
 3.  Comisar principal II                  S    49.625  51.125  52.750  54.450
 4.  Comisar principal III                 S    43.950  45.200  46.625  48.125
 5.  Comisar debutant                      S    42.700    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 6.  Comisar I A                           M    43.950  45.200  46.625  48.125
 7.  Comisar I                             M    39.125  40.250  41.450  42.700
 8.  Comisar II                            M    34.950  36.000  37.000  38.000
 9.  Comisar III                           M    31.350  32.200  33.075  33.950
10.  Comisar IV                            M    28.325  29.100  29.850  30.600
11.  Comisar debutant                      M    27.575    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------

                           B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Comisar sef sectie             Salariul de baza          22.300
 2.  Comisar sef sectie adjunct     corespunzator             19.800
 3.  Comisar sef divizie            functiei de comisar       13.900
                                    principal
-----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

    1.2. Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Casier trezorier I                    M    31.000  31.900  32.800  33.800
 2.  Casier trezorier II; agent
     fiscal, operator rol, numarator
     bani; I                               M    27.700  28.500  29.300  30.100
 3.  Casier trezorier III; agent
     fiscal, operator rol, numarator
     bani; II                              M    24.800  25.500  26.200  26.900
 4.  Casier trezorier IV; agent
     fiscal, operator rol, numarator
     bani; III                             M    22.400  23.000  23.600  24.200
 5.  Casier trezorier, agent fiscal,
     operator rol, numarator bani;
     debutant                              M    21.800    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------

    III. Salariile de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, al celorlalte consilii locale si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice

                        A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Economist, inginer, inspector,
     referent; gradul I A                  S    43.550  44.850  46.250  47.750
 2.  Economist, inginer, inspector,
     referent; gradul I                    S    38.500  39.700  40.900  42.200
 3.  Economist, inginer, inspector,
     referent; gradul II                   S    34.150  35.150  36.150  37.300
 4.  Economist, inginer, inspector,
     referent; gradul III                  S    30.400  31.300  32.200  33.150
 5.  Economist, inginer, inspector,
     referent; debutant                    S    29.600    -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 6.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I A                         M    34.150  35.150  36.150    -
 7.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                           M    30.400  31.300  32.200  33.150
 8.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                          M    27.150  27.950  28.800  29.600
 9.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                         M    24.450  25.050  25.750  26.450
10.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IV                          M    22.650  23.250  23.850    -
11.  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                    M    22.050    -       -       -
12.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; I                        M    27.950  28.800  29.600  30.400
13.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; II                       M    25.050  25.750  26.450  27.150
14.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; III                      M    22.650  23.250  23.850  24.450
15.  Sef cabinet, stenodactilograf,
     secretar-dactilograf,
     dactilograf; debutant                 M    22.050    -       -       -
16.  Functionar I                          M    27.150  27.950  28.800  29.600
17.  Functionar II                         M    24.450  25.050  25.750  26.450
18.  Functionar III                        M    22.050  22.650  23.050  23.850
19.  Functionar debutant                   M    21.400    -       -       -
20.  Casier, magaziner, arhivar,
     agent agricol; I                      M    27.150  27.950  28.800  29.600
21.  Casier, magaziner, arhivar,
     agent agricol; II                    M;G   24.450  25.050  25.750  26.450
22.  Casier, magaziner, arhivar,
     agent agricol; III                   M;G   22.050  22.650  23.250  23.850
23.  Casier, magaziner, arhivar,
     agent agricol; debutant              M;G   21.400    -       -       -
24.  Portar, paznic, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant
     bunuri; I                                  22.050  22.650  23.250    -
25.  Portar, paznic, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant
     bunuri; II                                 20.400  20.900  21.400    -
26.  Curier I                                   20.900  21.400  22.050    -
27.  Curier II                                  19.550  19.900  20.400    -
28.  Muncitor I                                 32.200  33.150  34.150    -
29.  Muncitor II                                29.600  30.400  31.300    -
30.  Muncitor III                               27.150  27.950  28.800    -
31.  Muncitor IV                                25.050  25.750  26.450    -
32.  Muncitor V                                 23.250  23.850  24.450    -
33.  Muncitor VI                                21.400  22.050  22.650    -
34.  Muncitor necalificat I                     20.400  20.900  21.400    -
35.  Muncitor necalificat II                    19.200  19.550  19.900    -
------------------------------------------------------------------------------

                       B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Director                                                 17.800
 2.  Director adjunct               Salariul de baza          14.400
 3.  Contabil sef                   corespunzator             10.300
 4.  Sef serviciu                   functiei de                9.300
 5.  Sef birou                      executie                   7.300
-----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (tamplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).

     C. Functii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                  a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultura
 1.  Consilier teritorial       Salariul de baza
     la judete*)                corespunzator                 14.400
                                functiei de executie

                  b) Din cadrul inspectoratelor scolare
 1.  Inspector scolar
     general                    Salariul de baza              15.700
 2.  Inspector scolar           corespunzator
     general adjunct            functiei indeplinite          14.400
                                si gradului didactic
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Salariile de baza sunt cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa.

     D. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza

                                               Spor maxim - lei -
                                               -------------------
 - Medic (farmacist) inspector                         10.300
 - Inspector scolar de specialitate                    10.300

    NOTA:
    1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public national, Ministerul Finantelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pana la 15% pentru personalul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, judetene si a municipiului Bucuresti, si din unitatile subordonate acestora, in functie de rezultatele concrete obtinute. Salariile de baza ale personalului incadrat in directiile pentru probleme de munca si protectie sociala sunt mai mari cu 10%, cu exceptia salariilor de baza ale personalului cu atributii in controlul si urmarirea constituirii si virarii la buget a contributiei pentru asigurari sociale si, respectiv, a fondului de somaj, care sunt mai mari cu 15% . Salariile de baza ale personalului incadrat in inspectoratele de protectie a muncii, judetene si al municipiului Bucuresti, in inspectoratele si sectiile teritoriale cu atributii de control in domeniul resurselor minerale, precum si ale celui incadrat la inspectiile teritoriale in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15% .
    2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din institutiile prevazute la pct. 1, precum si cel incadrat in alte institutii publice, care pana la data aplicarii Legii nr. 33/1993 a fost incadrat cu salariile prevazute in anexa nr. 8 sau in alte anexe specifice unitatilor bugetare, se vor reincadra pe functii, grade, trepte profesionale si gradatii, astfel incat sa se asigure incadrarea in alocatia bugetara stabilita, precum si corelatiile corespunzatoare intre functii, conform prevederilor prezentei legi, fata de celelalte categorii de personal cu pregatire si raspundere similara incadrat in unitatile teritoriale respective. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin Legea nr. 33/1993 vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia 1.

    ANEXA 10

                         SERVICII DE CONTENCIOS
             Salarii de baza pentru functiile de specialitate

                        A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
                                                    Salariul de baza - lei
Nr.  Functia                          Nivelul              Gradatia
crt.                                  studiilor ------------------------------
                                                  1       2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Consilier juridic gradul I A          S    62.400  64.800  67.100  69.400
 2.  Consilier juridic gradul I            S    54.400  56.300  58.300  60.300
 3.  Consilier juridic gradul II           S    47.750  49.300  50.800  52.500
 4.  Consilier juridic gradul III          S    42.200  43.550  44.850  46.250
 5.  Consilier juridic gradul IV           S    37.300  38.500  39.700  40.900
 6.  Consilier juridic debutant            S    36.150    -       -       -
------------------------------------------------------------------------------

                       B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                        Indemnizatia de conducere
crt.                                                          maxima
                                                              - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Sef serviciu contencios       Salariul de baza           13.900
                                   corespunzator
                                   functiei de
                                   executie
-----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin Legea nr. 33/1993 vor fi incadrati pe gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia 1.

    ANEXA 11

                             DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate si institutii asimilate acestora

    Persoanele utilizate in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitatea de colaborare in alta localitate decat in cea care domiciliaza au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna, in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea.SmartCity5

COMENTARII la Legea 40/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 40 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 40/1991
Ordonanţa 114 1999
pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Ordonanţa 32 1997
privind reglementarea modului de plata a personalului angajat prin conventii civile pentru incasarea creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 65 1997
privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordonanţa 7 1997
privind reglementarea modului de plata a personalului angajat prin conventii civile pentru incasarea creantelor bugetare
Legea 50 1995
cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi
Hotărârea 215 1995
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica
Hotărârea 217 1995
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare
Hotărârea 222 1995
privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
Metodologie 10297 1995
cu privire la salarizarea muncitorilor din ministere, celelalte organe ale autoritatii executive si din unitatile bugetare subordonate acestora
Metodologie 207 1995
cu privire la salarizarea muncitorilor din ministere, celelalte organe ale autoritatii executive si din unitatile bugetare subordonate acestora
Ordonanţa 39 1994
privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
Hotărârea 449 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Hotărârea 451 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor
Hotărârea 452 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor
Hotărârea 453 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor
Hotărârea 454 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului
Hotărârea 455 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului
Hotărârea 456 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Hotărârea 457 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Hotărârea 460 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 461 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii
Hotărârea 462 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului
Legea 20 1994
pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu