E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 451 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Industriilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile: industriei extractive si geologice, resurselor de substante minerale solide si fluide, productiei, transportului si distributiei energiei electrice si termice, industriilor metalurgice, constructii de masini, electrotehnica-electronica, chimica si petrochimica, lemn si materiale de constructii, textile-pielarie, recuperarea si reciclarea materialelor refolosibile.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Industriilor are urmatoarele atributii:
    (1) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniul sau de activitate; participa la fundamentarea si elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale;
    (2) organizeaza si asigura aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (3) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (4) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului - care reglementeaza domeniul sau de activitate si inlesnesc functionarea mecanismelor pietei in industrie;
    (5) initiaza, elaboreaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale, sprijina participarea agentilor economici la finalizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale;
    (6) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale din domeniul specific de activitate;
    (7) elaboreaza strategii, propune masuri si actioneaza in scopul materializarii politicii industriale nationale la nivel de ramuri, sectoare, domenii, societati comerciale industriale cu capital majoritar de stat sau privat;
    (8) actioneaza in cadrul strategiei macroeconomice pentru integrarea politicilor industriale de etapa sau conjuncturale;
    (9) organizeaza aplicarea politicii investitionale in domeniul industrial, pe termen mediu si lung, evalueaza interdependentele tehnologice ale ramurilor;
    (10) elaboreaza politici unitare si asigura controlul administrarii resurselor de substante minerale solide si fluide;
    (11) gestioneaza fondurile speciale pentru dezvoltarea sistemului energetic;
    (12) elaboreaza si urmareste realizarea programelor nationale privind calitatea, securitatea si competitivitatea produselor si serviciilor industriale;
    (13) organizeaza elaborarea si aplicarea studiilor si programelor privind recuperarea si reintroducerea in circuitul economic a materialelor si componentelor refolosibile;
    (14) asigura desfasurarea normala si controlul activitatilor privind:
    - recuperarea si conservarea energiei;
    - controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat;
    - reciclarea materialelor;
    (15) organizeaza si urmareste aplicarea in domeniul sau de activitate a programelor vizand asigurarea protectiei mediului; concepe masuri normative impreuna cu organismele guvernamentale abilitate;
    (16) actioneaza pentru realizarea sistemului informational propriu industriei, ca baza de informatii si de date pentru elaborarea si gestionarea de politici si strategii industriale pe termen scurt, mediu si lung; initiaza editarea de publicatii de specialitate si de informare specifice; initiaza participarea la manifestari stiintifice si expozitionale;
    (17) indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Industriilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Industriilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului industriilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 480, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Industriilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministrului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului industriilor.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Industriilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din structura si din subordinea Ministerului Industriilor, precum si numarul maxim de posturi sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din structura si din subordinea Ministerului Industriilor se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din anexa nr. 2, precum si atributiile acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    (4) Fac exceptie de la aceste prevederi unitatile prevazute in anexa nr. 2, pentru care, prin lege, sunt stabilite alte reglementari.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Industriilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 6
    (1) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si ii reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul industriilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Industriilor, institutiile publice din structura si din subordinea sa au in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare, precum si 5 (cinci) autovehicule de interventie in domeniile mine, petrol, gaze si energie, pentru care se va asigura si numarul aferent de conducatori auto, peste personalul aprobat pe ansamblul ministerului.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriilor,
                        Dumitru Popescu

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
 Numarul maxim de posturi: 480
   (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL INDUSTRIILOR
  MINISTRU
  - CONSILIERI
  - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - SERVICIUL CONTENCIOS
  - CONTROLUL MINISTRULUI*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala restructurare si dezvoltare industriala
       - Directia generala strategia industriei metalurgice
       - Directia generala strategia industriei constructiilor de masini
       - Directia generala strategia industriei electrotehnice si electronice
       - Directia generala strategia industriei chimice si petrochimice
       - Directia generala strategia industriei textile si pielariei
       - Directia generala strategia industriei lemnului si materialelor de
         constructii
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala strategia industriei miniere si geologiei
       - Directia generala strategia industriei energetice, petrol si gaze
       - Directia speciala
       - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor*)
       - Agentia Romana pentru Conservarea Energiei*)
       - Inspectia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub
         Presiune si Instalatiilor de Ridicat*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala relatii economice externe
       - Directia programe cu organisme internationale
       - Directia generala economico-financiara
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia management, legislatie
       - Directia resurse umane
       - Directia relatii publice
       - Directia administrativa
     - Institutul de Management si Informatica*)
--------------------
    *) Se organizeaza ca directie.
    *) Numarul de posturi s-a aprobat distinct prin hotarari ale Guvernului si este prevazut in anexa nr. 2 la hotarare.

    ANEXA 2

                         UNITATILE
                   Ministerului Industriilor
   A. Unitatile din structura ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii          Numar de   Sursa de
crt.                                    personal   finantare
------------------------------------------------------------
 1. Institutul de Management si            180     Bugetul
    Informatica                                    de stat
 2. Agentia Romana pentru Conservarea      120     Bugetul
    Energiei                                       de stat
 3. Inspectia de stat pentru Controlul      30     Bugetul
    Cazanelor, Recipientilor sub                   de stat
    Presiune si Instalatiilor de
    Ridicat
 4. Comisia Nationala pentru Reciclarea     25     Bugetul
    Materialelor                            25     de stat
------------------------------------------------------------

   B. Unitatile din subordinea ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii                 Sursa de
crt.                                           finantare
------------------------------------------------------------
  1. Centrul de Pregatire pentru Personalul    Venituri
     din Industrie                             extrabugetare
  2. Inspectia de Stat pentru Controlul
     Cazanelor, Recipientilor sub Presiune
     si Instalatiilor de Ridicat - unitati
     din teritoriu                             Venituri
                                               extrabugetare

  C. Regii autonome subordonate ministerului
  1. Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
  2. Regia Autonoma a Petrolului "Petrom"
     Bucuresti
  3. Regia Autonoma a Gazelor Naturale
     "ROMGAZ" Medias
  4. Regia Autonoma a Lignitului Targu Jiu
  5. Regia Autonoma a Huilei Petrosani
  6. Regia Autonoma a Plumbului si
     Zincului Baia Mare
  7. Regia Autonoma a Cuprului Deva
  8. Regia Autonoma pentru Metale Rare
     Bucuresti
  9. Regia Autonoma a Sarii Bucuresti
 10. Regia Autonoma pentru Productia de
     Tehnica Militara "Ratmil" Bucuresti
 11. Regia Autonoma "Rompiro" Fagaras
 12. Regia Autonoma a Apelor Minerale
     din Romania, Bucuresti
 13. Regia Autonoma "Plafar" Bucuresti
 14. Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu
                                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 451/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 451 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu