E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 451 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Industriilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile: industriei extractive si geologice, resurselor de substante minerale solide si fluide, productiei, transportului si distributiei energiei electrice si termice, industriilor metalurgice, constructii de masini, electrotehnica-electronica, chimica si petrochimica, lemn si materiale de constructii, textile-pielarie, recuperarea si reciclarea materialelor refolosibile.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Industriilor are urmatoarele atributii:
    (1) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniul sau de activitate; participa la fundamentarea si elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale;
    (2) organizeaza si asigura aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (3) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (4) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului - care reglementeaza domeniul sau de activitate si inlesnesc functionarea mecanismelor pietei in industrie;
    (5) initiaza, elaboreaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale, sprijina participarea agentilor economici la finalizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale;
    (6) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale din domeniul specific de activitate;
    (7) elaboreaza strategii, propune masuri si actioneaza in scopul materializarii politicii industriale nationale la nivel de ramuri, sectoare, domenii, societati comerciale industriale cu capital majoritar de stat sau privat;
    (8) actioneaza in cadrul strategiei macroeconomice pentru integrarea politicilor industriale de etapa sau conjuncturale;
    (9) organizeaza aplicarea politicii investitionale in domeniul industrial, pe termen mediu si lung, evalueaza interdependentele tehnologice ale ramurilor;
    (10) elaboreaza politici unitare si asigura controlul administrarii resurselor de substante minerale solide si fluide;
    (11) gestioneaza fondurile speciale pentru dezvoltarea sistemului energetic;
    (12) elaboreaza si urmareste realizarea programelor nationale privind calitatea, securitatea si competitivitatea produselor si serviciilor industriale;
    (13) organizeaza elaborarea si aplicarea studiilor si programelor privind recuperarea si reintroducerea in circuitul economic a materialelor si componentelor refolosibile;
    (14) asigura desfasurarea normala si controlul activitatilor privind:
    - recuperarea si conservarea energiei;
    - controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat;
    - reciclarea materialelor;
    (15) organizeaza si urmareste aplicarea in domeniul sau de activitate a programelor vizand asigurarea protectiei mediului; concepe masuri normative impreuna cu organismele guvernamentale abilitate;
    (16) actioneaza pentru realizarea sistemului informational propriu industriei, ca baza de informatii si de date pentru elaborarea si gestionarea de politici si strategii industriale pe termen scurt, mediu si lung; initiaza editarea de publicatii de specialitate si de informare specifice; initiaza participarea la manifestari stiintifice si expozitionale;
    (17) indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Industriilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Industriilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului industriilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 480, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Industriilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministrului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului industriilor.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Industriilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din structura si din subordinea Ministerului Industriilor, precum si numarul maxim de posturi sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din structura si din subordinea Ministerului Industriilor se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din anexa nr. 2, precum si atributiile acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    (4) Fac exceptie de la aceste prevederi unitatile prevazute in anexa nr. 2, pentru care, prin lege, sunt stabilite alte reglementari.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Industriilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 6
    (1) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si ii reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul industriilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Industriilor, institutiile publice din structura si din subordinea sa au in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare, precum si 5 (cinci) autovehicule de interventie in domeniile mine, petrol, gaze si energie, pentru care se va asigura si numarul aferent de conducatori auto, peste personalul aprobat pe ansamblul ministerului.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriilor,
                        Dumitru Popescu

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
 Numarul maxim de posturi: 480
   (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL INDUSTRIILOR
  MINISTRU
  - CONSILIERI
  - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - SERVICIUL CONTENCIOS
  - CONTROLUL MINISTRULUI*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala restructurare si dezvoltare industriala
       - Directia generala strategia industriei metalurgice
       - Directia generala strategia industriei constructiilor de masini
       - Directia generala strategia industriei electrotehnice si electronice
       - Directia generala strategia industriei chimice si petrochimice
       - Directia generala strategia industriei textile si pielariei
       - Directia generala strategia industriei lemnului si materialelor de
         constructii
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala strategia industriei miniere si geologiei
       - Directia generala strategia industriei energetice, petrol si gaze
       - Directia speciala
       - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor*)
       - Agentia Romana pentru Conservarea Energiei*)
       - Inspectia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub
         Presiune si Instalatiilor de Ridicat*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala relatii economice externe
       - Directia programe cu organisme internationale
       - Directia generala economico-financiara
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia management, legislatie
       - Directia resurse umane
       - Directia relatii publice
       - Directia administrativa
     - Institutul de Management si Informatica*)
--------------------
    *) Se organizeaza ca directie.
    *) Numarul de posturi s-a aprobat distinct prin hotarari ale Guvernului si este prevazut in anexa nr. 2 la hotarare.

    ANEXA 2

                         UNITATILE
                   Ministerului Industriilor
   A. Unitatile din structura ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii          Numar de   Sursa de
crt.                                    personal   finantare
------------------------------------------------------------
 1. Institutul de Management si            180     Bugetul
    Informatica                                    de stat
 2. Agentia Romana pentru Conservarea      120     Bugetul
    Energiei                                       de stat
 3. Inspectia de stat pentru Controlul      30     Bugetul
    Cazanelor, Recipientilor sub                   de stat
    Presiune si Instalatiilor de
    Ridicat
 4. Comisia Nationala pentru Reciclarea     25     Bugetul
    Materialelor                            25     de stat
------------------------------------------------------------

   B. Unitatile din subordinea ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii                 Sursa de
crt.                                           finantare
------------------------------------------------------------
  1. Centrul de Pregatire pentru Personalul    Venituri
     din Industrie                             extrabugetare
  2. Inspectia de Stat pentru Controlul
     Cazanelor, Recipientilor sub Presiune
     si Instalatiilor de Ridicat - unitati
     din teritoriu                             Venituri
                                               extrabugetare

  C. Regii autonome subordonate ministerului
  1. Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
  2. Regia Autonoma a Petrolului "Petrom"
     Bucuresti
  3. Regia Autonoma a Gazelor Naturale
     "ROMGAZ" Medias
  4. Regia Autonoma a Lignitului Targu Jiu
  5. Regia Autonoma a Huilei Petrosani
  6. Regia Autonoma a Plumbului si
     Zincului Baia Mare
  7. Regia Autonoma a Cuprului Deva
  8. Regia Autonoma pentru Metale Rare
     Bucuresti
  9. Regia Autonoma a Sarii Bucuresti
 10. Regia Autonoma pentru Productia de
     Tehnica Militara "Ratmil" Bucuresti
 11. Regia Autonoma "Rompiro" Fagaras
 12. Regia Autonoma a Apelor Minerale
     din Romania, Bucuresti
 13. Regia Autonoma "Plafar" Bucuresti
 14. Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu
                                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 451/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 451 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu