E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 451 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Industriilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile: industriei extractive si geologice, resurselor de substante minerale solide si fluide, productiei, transportului si distributiei energiei electrice si termice, industriilor metalurgice, constructii de masini, electrotehnica-electronica, chimica si petrochimica, lemn si materiale de constructii, textile-pielarie, recuperarea si reciclarea materialelor refolosibile.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Industriilor are urmatoarele atributii:
    (1) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniul sau de activitate; participa la fundamentarea si elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale;
    (2) organizeaza si asigura aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (3) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (4) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului - care reglementeaza domeniul sau de activitate si inlesnesc functionarea mecanismelor pietei in industrie;
    (5) initiaza, elaboreaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale, sprijina participarea agentilor economici la finalizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale;
    (6) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale din domeniul specific de activitate;
    (7) elaboreaza strategii, propune masuri si actioneaza in scopul materializarii politicii industriale nationale la nivel de ramuri, sectoare, domenii, societati comerciale industriale cu capital majoritar de stat sau privat;
    (8) actioneaza in cadrul strategiei macroeconomice pentru integrarea politicilor industriale de etapa sau conjuncturale;
    (9) organizeaza aplicarea politicii investitionale in domeniul industrial, pe termen mediu si lung, evalueaza interdependentele tehnologice ale ramurilor;
    (10) elaboreaza politici unitare si asigura controlul administrarii resurselor de substante minerale solide si fluide;
    (11) gestioneaza fondurile speciale pentru dezvoltarea sistemului energetic;
    (12) elaboreaza si urmareste realizarea programelor nationale privind calitatea, securitatea si competitivitatea produselor si serviciilor industriale;
    (13) organizeaza elaborarea si aplicarea studiilor si programelor privind recuperarea si reintroducerea in circuitul economic a materialelor si componentelor refolosibile;
    (14) asigura desfasurarea normala si controlul activitatilor privind:
    - recuperarea si conservarea energiei;
    - controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat;
    - reciclarea materialelor;
    (15) organizeaza si urmareste aplicarea in domeniul sau de activitate a programelor vizand asigurarea protectiei mediului; concepe masuri normative impreuna cu organismele guvernamentale abilitate;
    (16) actioneaza pentru realizarea sistemului informational propriu industriei, ca baza de informatii si de date pentru elaborarea si gestionarea de politici si strategii industriale pe termen scurt, mediu si lung; initiaza editarea de publicatii de specialitate si de informare specifice; initiaza participarea la manifestari stiintifice si expozitionale;
    (17) indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Industriilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Industriilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului industriilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 480, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Industriilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministrului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului industriilor.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Industriilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din structura si din subordinea Ministerului Industriilor, precum si numarul maxim de posturi sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din structura si din subordinea Ministerului Industriilor se aproba prin ordin al ministrului industriilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din anexa nr. 2, precum si atributiile acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.
    (4) Fac exceptie de la aceste prevederi unitatile prevazute in anexa nr. 2, pentru care, prin lege, sunt stabilite alte reglementari.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Industriilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 6
    (1) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si ii reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul industriilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Industriilor, institutiile publice din structura si din subordinea sa au in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare, precum si 5 (cinci) autovehicule de interventie in domeniile mine, petrol, gaze si energie, pentru care se va asigura si numarul aferent de conducatori auto, peste personalul aprobat pe ansamblul ministerului.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriilor,
                        Dumitru Popescu

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
 Numarul maxim de posturi: 480
   (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL INDUSTRIILOR
  MINISTRU
  - CONSILIERI
  - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - SERVICIUL CONTENCIOS
  - CONTROLUL MINISTRULUI*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala restructurare si dezvoltare industriala
       - Directia generala strategia industriei metalurgice
       - Directia generala strategia industriei constructiilor de masini
       - Directia generala strategia industriei electrotehnice si electronice
       - Directia generala strategia industriei chimice si petrochimice
       - Directia generala strategia industriei textile si pielariei
       - Directia generala strategia industriei lemnului si materialelor de
         constructii
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala strategia industriei miniere si geologiei
       - Directia generala strategia industriei energetice, petrol si gaze
       - Directia speciala
       - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor*)
       - Agentia Romana pentru Conservarea Energiei*)
       - Inspectia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub
         Presiune si Instalatiilor de Ridicat*)
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia generala relatii economice externe
       - Directia programe cu organisme internationale
       - Directia generala economico-financiara
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia management, legislatie
       - Directia resurse umane
       - Directia relatii publice
       - Directia administrativa
     - Institutul de Management si Informatica*)
--------------------
    *) Se organizeaza ca directie.
    *) Numarul de posturi s-a aprobat distinct prin hotarari ale Guvernului si este prevazut in anexa nr. 2 la hotarare.

    ANEXA 2

                         UNITATILE
                   Ministerului Industriilor
   A. Unitatile din structura ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii          Numar de   Sursa de
crt.                                    personal   finantare
------------------------------------------------------------
 1. Institutul de Management si            180     Bugetul
    Informatica                                    de stat
 2. Agentia Romana pentru Conservarea      120     Bugetul
    Energiei                                       de stat
 3. Inspectia de stat pentru Controlul      30     Bugetul
    Cazanelor, Recipientilor sub                   de stat
    Presiune si Instalatiilor de
    Ridicat
 4. Comisia Nationala pentru Reciclarea     25     Bugetul
    Materialelor                            25     de stat
------------------------------------------------------------

   B. Unitatile din subordinea ministerului
------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii                 Sursa de
crt.                                           finantare
------------------------------------------------------------
  1. Centrul de Pregatire pentru Personalul    Venituri
     din Industrie                             extrabugetare
  2. Inspectia de Stat pentru Controlul
     Cazanelor, Recipientilor sub Presiune
     si Instalatiilor de Ridicat - unitati
     din teritoriu                             Venituri
                                               extrabugetare

  C. Regii autonome subordonate ministerului
  1. Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
  2. Regia Autonoma a Petrolului "Petrom"
     Bucuresti
  3. Regia Autonoma a Gazelor Naturale
     "ROMGAZ" Medias
  4. Regia Autonoma a Lignitului Targu Jiu
  5. Regia Autonoma a Huilei Petrosani
  6. Regia Autonoma a Plumbului si
     Zincului Baia Mare
  7. Regia Autonoma a Cuprului Deva
  8. Regia Autonoma pentru Metale Rare
     Bucuresti
  9. Regia Autonoma a Sarii Bucuresti
 10. Regia Autonoma pentru Productia de
     Tehnica Militara "Ratmil" Bucuresti
 11. Regia Autonoma "Rompiro" Fagaras
 12. Regia Autonoma a Apelor Minerale
     din Romania, Bucuresti
 13. Regia Autonoma "Plafar" Bucuresti
 14. Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu
                                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 451/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 451 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu