E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 222 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are autoritate unica pe teritoriul Romaniei in asigurarea protectiei proprietatii industriale, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu si cu prevederile conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte.
    Art. 2
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltarii protectiei proprietatii industriale in Romania si aplica politica in domeniu.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are urmatoarele atributii:
    1. asigura protectia in domeniul proprietatii industriale, in conformitate cu legile speciale si acordurile internationale la care Romania este parte;
    2. este depozitarul registrelor nationale ale cererilor depuse si registrelor nationale ale titlurilor de protectie acordate pentru inventii, marci de fabrica, de comert si de serviciu, denumiri de origine, desene si modele industriale, modele de utilitate, topografii ale circuitelor integrate;
    3. administreaza, conserva si dezvolta, prin schimburile internationale, colectia nationala si realizeaza baza de date informatizata in domeniul proprietatii industriale;
    4. editeaza si publica descrierile brevetelor de inventii;
    5. editeaza si publica Buletinul oficial de proprietate industriala a Romaniei cu sectiunile brevete de inventie, marci, desene si modele industriale;
    6. editeaza si publica periodic Revista romana de proprietate industriala si alte publicatii destinate promovarii obiectului sau de activitate;
    7. efectueaza la cerere servicii de specialitate in domeniul proprietatii industriale;
    8. atesta si autorizeaza consilieri in domeniul proprietatii industriale si tine evidenta acestora in Registrul national al carui depozitar este;
    9. acorda, la cerere, asistenta in domeniul proprietatii industriale si organizeaza cursuri de instruire, seminare si simpozioane in domeniu;
    10. indeplineste orice alte atributii decurgand din dispozitiile legale in vigoare si din acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 4
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci intretine relatii cu institutiile similare din celelalte state si organizatii regionale de proprietate industriala si reprezinta Romania in organizatiile internationale de specialitate la care este membra.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pot functiona servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci este prevazuta in anexa. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza birourile si colectivele temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 289, exclusiv directorul general.
    Art. 6
    (1) Conducerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci este asigurata de un director general, asimilat ca salarizare cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru.
    (2) Pe langa directorul general functioneaza Colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se stabileste cu avizul membrului din Guvern care coordoneaza aceasta activitate, prin ordin al directorului general. Presedintele Colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci conduce intreaga activitate a acestuia si il reprezinta in relatiile cu organele si organizatiile nationale si internationale de specialitate. In acest scop, directorul general poate da imputernicire de reprezentare directorului general adjunct si altor persoane din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 8
    Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulament de organizare si functionare a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si se aproba de directorul general.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci colaboreaza cu ministerele si cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului.
    Art. 10
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci dispune de editura proprie - "Editura OSIM" -, organizata si autorizata conform legilor in vigoare.
    Art. 11
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto, potrivit prevederilor legale.
    Art. 12
    Taxele in lei si in valuta, pentru procedurile de acordare si mentinere in vigoare a titlurilor de protectie, constituie venituri la bugetul de stat, in conformitate cu legile speciale din domeniul proprietatii industriale si legea anuala a bugetului de stat; sumele incasate din aceste taxe se varsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la bugetul de stat potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor.
    Art. 13
    (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci efectueaza servicii pentru terti, pe baza de tarife stabilite prin ordin al directorului general, iar veniturile realizate le administreaza in sistem extrabugetar potrivit art. 66 lit. d) si art. 69 din Legea nr. 10/1991.
    (2) Din veniturile incasate se acopera cheltuielile materiale ocazionate de efectuarea serviciilor, iar venitul net se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de editarea si difuzarea Revistei romane de proprietate industriala precum si altor materiale publicitare privind protectia proprietatii industriale si legislatia nationala in domeniu, care se distribuie gratuit.
    Art. 14
    (1) Cheltuielile pentru publicarea descrierilor brevetelor de inventie si a Buletinului oficial de proprietate industriala a Romaniei se asigura din alocatie bugetara.
    (2) Veniturile realizate din abonamentele pentru descrierile brevetelor de inventie si Buletinul oficial de proprietate industriala a Romaniei constituie venituri la bugetul de stat.
    Art. 15
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va putea utiliza, in conditiile legii, pentru organizarea de simpozioane, seminare sau manifestari tehnice similare, sume provenite din taxe de participare, sponsorizari, donatii destinate special acestui scop.
    Art. 16
    Anexa face parte din prezenta hotarare.
    Art. 17
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pe aceeasi data, Hotararea Guvernului nr. 374/1990 privind functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si Hotararea Guvernului nr. 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     Ministru de stat,
                     ministrul muncii si
                     protectiei sociale,
                     Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 289 (exclusiv directorul general)

                   OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI

                           DIRECTOR GENERAL
                                  |
                                  |
                      DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                  |
                                  |
     Serviciul contencios, ------ | ------- Control financiar propriu
      juridic, relatii,           |
         personal                 |
                                  |
     Serviciul metodologie ------ |
      statistica si plan          |
                                  |
                                  |
   ------------------------------------------------------------------------
   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |
   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |
   A      B      C       D      E      F      G      H      I      J     K

    A = Serviciul economic
    B = Serviciul examinare preliminara inventii
    C = Serviciul examinare chimie, biotehnologii, inventii
    D = Serviciul examinare constructii de masini, metalurgie, industrie
        extractiva, inventii
    E = Serviciul examinare energetica, transporturi, mecanica, inventii
    F = Serviciul examinare electronica, electrotehnica, automatica, fizica,
        inventii si topografii ale circuitelor integrate
    G = Serviciul examinare, industrie usoara, agricultura, constructii,
        inventii
    H = Serviciul examinare marci
    I = Serviciul examinare desene si modele industriale
    J = Serviciul analize si sinteze documentare, colectia nationala de brevete
    K = Serviciul prelucrare automata a datelor, editura

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 222/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 222 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu