E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 222 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 44 din actul Legea 16 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 45 din actul Legea 16 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 46 din actul Legea 16 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 47 din actul Legea 16 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 28 din actul Legea 129 1992
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 1 din actul Legea 129 1992
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă articolul 2 din actul Legea 129 1992
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă Legea 120 1992
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 152 1992
Articolul 34 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogă Hotărârea 274 1991
A fost modificat de:
Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 31 2015
Ordonanţa 41 1998 a se vedea OUG 40 2012
Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 204 2011
Ordonanţa 41 1998 prorogat prin OUG 129 2010
Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 66 2010
Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 28 2007
Articolul 18 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Rectificare 383 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Rectificare 383 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Rectificare 383 2002
Ordonanţa 41 1998 aprobat de Legea 383 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 41 1998 abrogat de Legea 383 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 41 1998 modificat de Legea 383 2002
Ordonanţa 41 1998 in legatura cu articolul 26 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 41 1998 modificat de Rectificare 41 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 30 ianuarie 1998

privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietatii industriale: inventii, marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe in legatura cu protectia proprietatii industriale se platesc de catre persoanele fizice si juridice romane si straine in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si la termenele prevazute in anexele la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii, plateste taxele prevazute in anexe, dupa cum urmeaza:
    a) 50% din fiecare taxa, daca este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica de 5 miliarde lei;
    b) 25% din fiecare taxa, daca este persoana fizica cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni;
    c) 10% din fiecare taxa, daca are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni;
    d) 5% din fiecare taxa, daca are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni.
    Art. 3
    Nu platesc taxele prevazute in anexe solicitantii si titularii protectiei care sunt autori sau care nu au transmis si nu au dobandit de la o alta persoana drepturile de exploatare si care, la data platii, nu au venituri sau au un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni.
    Art. 4
    Reducerile prevazute la art. 2, precum si scutirile prevazute la art. 3 se aplica, la data platii, pentru fiecare procedura in parte. Persoana care solicita acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor, trebuie sa prezinte, la data platii, acte prin care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de acordare.
    In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, acestia beneficiaza de reduceri sau de scutiri, daca fiecare dintre aceste persoane indeplineste conditiile prevazute la art. 2 sau, respectiv, la art. 3; in aceste cazuri, taxa cuvenita se va plati in cuantumul datorat de persoana care beneficiaza de cea mai mica reducere.
    Art. 5
    Cuantumul taxelor in lei prevazute in anexe, precum si nivelul cifrei de afaceri prevazut la art. 2 lit. a) pot fi actualizate anual, prin ordin al ministrului de stat sau, respectiv, al ministrului care coordoneaza activitatea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor, in functie de evolutia cursului leu/dolar si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, intra in vigoare incepand cu prima zi a anului urmator si este valabil pe intreg anul calendaristic.
    Art. 6
    Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci din taxele platite de solicitantii si titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protectie, pentru extinderea efectelor brevetului european si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul Romaniei in baza unor conventii internationale se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.
    Art. 7
    Persoanele fizice si juridice romane, solicitanti sau titulari, platesc in lei taxele prevazute in prezenta ordonanta.
    Persoanele fizice si juridice straine, care sunt solicitanti, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, platesc in valuta taxele datorate.
    In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, atat romani, cat si straini, taxele datorate in comun se platesc in valuta.
    Art. 8
    Preturile si tarifele pentru publicatiile si serviciile efectuate, potrivit dispozitiilor legale, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

    CAP. 2
    Taxe pentru cereri si brevete de inventii

    Art. 9
    Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia inventiilor sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 10
    Prevederile art. 2 si 3 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 8 si 15 din anexa nr. 1.
    Art. 11
    Neplata taxelor de procedura in termenele prevazute in anexa nr. 1 are drept consecinta neefectuarea procedurii respective si luarea hotararii de respingere a cererii de brevet sau de decadere a titularului din drepturile decurgand din brevet.
    Art. 12
    Taxele de mentinere in vigoare pentru anii de protectie pana la eliberarea brevetului de inventie in temeiul Legii nr. 64/1991, inclusiv anul in care se elibereaza acesta, se platesc o data cu taxa pentru eliberarea brevetului, in termenul prevazut la pct. 20 din anexa nr. 1.
    Pentru fiecare dintre anii urmatori anului eliberarii brevetului, taxa pentru mentinerea in vigoare a acestuia se plateste anual pana la inceperea anului de protectie respectiv.
    Taxele anuale pentru un brevet extins se platesc la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru anii care urmeaza anului in care mentiunea eliberarii brevetului european a fost publicata de catre Oficiul European de Brevete.
    Taxele de mentinere in vigoare a brevetului de inventie, neplatite in termenele prevazute la alin. 1 si 2, pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alin. 4 are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet. Decaderea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    Art. 13
    O data cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca si taxa de mentinere in vigoare, prevazuta la pct. 20 din anexa nr. 1, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    Taxe pentru inregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice
    Art. 14
    Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia marcilor si a indicatiilor geografice sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 15
    Pentru inregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice nu se aplica prevederile art. 2 si 3.
    Art. 16
    Taxele pentru reinnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplatite in termenul prevazut de lege, pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni de la expirarea protectiei, cu o majorare de 50% .
    Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unei marci sau indicatii geografice.

    Taxe pentru inregistrarea desenelor si a modelelor industriale
    Art. 17
    Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia desenelor si a modelelor industriale sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 18
    Pentru inregistrarea desenelor si a modelelor industriale se aplica numai reducerile prevazute la art. 2 lit. b).
    Nu se aplica reducerile prevazute la alineatul precedent pentru taxele mentionate la pct. 3, 4 si 8-13 din anexa nr. 3.
    Neplata taxelor la termenele prevazute in anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzatoare.
    Art. 19
    Taxele pentru mentinerea in vigoare si pentru reinnoirea certificatului de desen sau de model industrial, neplatite in termenele prevazute la pct. 7 si 8 din anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unui desen sau model industrial.

    Taxe pentru inregistrarea topografiilor de circuite integrate
    Art. 20
    Cuantumul si termenele de plata a taxelor privind protectia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 21
    Prevederile art. 2 si 3 nu se aplica pentru taxele prevazute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.
    Art. 22
    Plata taxelor prevazute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezinta una dintre conditiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar inregistrarii unei topografii; neplata acestor taxe in termenul prevazut are ca efect respingerea de la inregistrare a topografiei.
    Neplata taxelor prevazute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activitatilor, cu toate consecintele care pot decurge conform legii.
    Art. 23
    Taxele prevazute in anexa nr. 4, incasate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se restituie platitorului, la cererea acestuia, daca nu s-a inceput efectuarea lucrarilor pentru care au fost platite, cu exceptia taxelor prevazute la pct. 1 si 2, care nu se restituie.

    CAP. 3
    Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietatii industriale

    Art. 24
    Incasarile in lei si in valuta, obtinute ca urmare a aplicarii prezentei ordonante, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care se gestioneaza si se utilizeaza in regim extrabugetar, in conditiile legii. Cheltuielile de functionare si cheltuielile de investitii ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se finanteaza din veniturile extrabugetare realizate.
    Pentru constituirea fondurilor necesare finantarii cheltuielilor de capital necesare consolidarii si extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. Sumele necheltuite la sfarsitul anului din alocatiile bugetare se varsa la bugetul de stat.
    Art. 25
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se intocmeste anual potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 26
    Disponibilitatile banesti in lei si in valuta, existente la sfarsitul anului, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se repartizeaza astfel:
    a) o cota de pana la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de munca;
    b) diferenta se reporteaza si ramane la dispozitia Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si se utilizeaza in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in conditiile legii.
    Art. 27
    Fondul de premiere se poate constitui si acorda lunar, conform legii, cu obligatia incadrarii in fondul anual aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli.
    Criteriile si conditiile de acordare a premierilor prevazute la art. 26 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

    CAP. 4
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 28
    Prestarea serviciilor prevazute in prezenta ordonanta fara perceperea taxelor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Constatarea contraventiei se face de catre persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Prevederile alin. 1 se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 30
    Pentru procedurile si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie la care nu au fost platite taxele pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se datoreaza taxele prevazute in anexele la prezenta ordonanta.
    Art. 31
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta o noua hotarare privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, ca urmare a functionarii acestuia in regim extrabugetar.
    Art. 32
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor, poate elabora norme si poate emite ordine.
    Art. 33
    Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 34
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotararea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 si anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2)-(7), Regula nr. 26 pct. (4), Regula nr. 28 pct. (3) si Regula nr. 38 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 152/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum si alte dispozitii legale contrare.

             PRIM-MINISTRU
             VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de stat
                       Ministru de stat,
                       ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministru de stat,
                       ministrul industriei si comertului,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                       CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Termenul      Cuantumul  Cuantumul
 crt.      Obiectul platii               de plata        (lei)       ($)
---------------------------------------------------------------------------
  0                1                         2             3          4
---------------------------------------------------------------------------
  1. Inregistrarea cererii de       3 luni de la data    180.000      30
     brevet de inventie la O.S.I.M  inregistrarii
  2. Deschiderea fazei nationale    la deschiderea
     a cererii internationale       fazei nationale
  3. Publicarea C.B.I. dupa 18      6 luni de la data    300.000      50
     luni de la data depozitului    depozitului sau 3
     sau, dupa caz, a prioritatii   luni de la data
     invocate si recunoscute        invocarii
                                    prioritatii
                                    recunoscute
  4. a) Publicarea cererii de       o data cu            600.000     100
     brevet de inventie inainte     solicitarea
     cu 18 luni de la data          publicarii
     depozitului sau prioritatii
     invocate si recunoscute
     b) Publicarea cererii de       in 3 luni de la      300.000      50
     brevet de inventie dupa        data scoaterii
     scoaterea din regimul          din regimul la
     "secret" sau "nepublic"        care a fost supusa
  5. a) Publicarea traducerii in    3 luni de la data    300.000      50
     limba romana a unei cereri     deschiderii fazei
     de brevet de inventie          nationale
     inregistrate international,
     pentru care s-a deschis faza
     nationala in Romania, la 18
     luni de la data deschiderii
     fazei nationale sau la 6 luni
     de la aceeasi data
     b) Publicarea traducerii in    o data cu            480.000      80
     limba romana a unei cereri de  solicitarea
     brevet de inventie,            publicarii
     inregistrata international,
     pentru care s-a deschis faza
     nationala in Romania inainte
     de expirarea termenului de
     publicare legal
     c) Publicarea in limba romana  o data cu            360.000      60
     a revendicarilor din cererea   depunerea cererii
     de brevet de inventie
     european extinsa pentru
     Romania
  6. a) Publicarea modificarilor    o data cu             60.000      10
     aduse unei cereri de brevet    depunerea
     de inventie inregistrate pe    modificarilor
     cale nationala sau
     internationala pentru care
     s-a deschis faza nationala o
     data cu publicarea cererii
     b) Publicarea in limba romana  o data cu            180.000      30
     a unei versiuni corectate a    solicitarea
     revendicarilor din cererea de  publicarii
     brevet de inventie european
     extinse pentru Romania, care
     a fost publicata conform
     pct. 4. lit. c)
  7. Intocmirea si publicarea unui  18 luni de la        600.000     100
     raport de documentare          data depozitului
  8. Intocmirea si publicarea unui  18 luni de la        300.000      50
     raport de documentare pentru   data deschiderii
     o cerere de brevet de          fazei nationale
     inventie inregistrata
     international pentru care s-a
     deschis faza nationala in
     Romania
  9. Examinarea cererii de brevet   3 luni de la
     de inventie si luarea          data depozitului
     hotararii in termen de 18
     luni de la data depozitului:
     a) cand descrierea,                               3.600.000     600
     revendicarile si desenele nu
     depasesc 20 de pagini, iar
     numarul revendicarilor nu
     este mai mare de 10
     b) pentru fiecare pagina                             48.000       8
     de descriere, revendicari si
     desene in plus fata de cele
     prevazute la pct. a)
     c) pentru fiecare revendicare                        90.000      15
     in plus fata de cele
     prevazute la pct. a)
 10. Examinarea cererii de brevet   dupa luna a 3-a
     de inventie si luarea          si pana in luna a
     hotararii in termen de 18      30-a inclusiv de
     luni de la data platii:        la data
                                    depozitului, fara
                                    a se depasi un
                                    termen de 3 luni
                                    de la solicitarea
                                    in scris a
                                    examinarii
     a) cand descrierea,                               2.400.000     400
     revendicarile si desenele nu
     depasesc 20 de pagini, iar
     numarul revendicarilor nu
     este mai mare de 10
     b) pentru fiecare pagina                             30.000       5
     de descriere, revendicari si
     desene in plus fata de cele
     prevazute la lit. a)
     c) pentru fiecare revendicare                        60.000      10
     in plus fata de cele
     prevazute la lit. a)
 11. Tiparirea descrierii,          pana in 12 luni      600.000     100
     revendicarilor si desenelor    de la data
     si eliberarea brevetului de    publicarii
     inventie care nu depaseste     hotararii de
     10 pagini                      acordare
     - pentru fiecare pagina in                           30.000       5
       plus
 12. Publicarea traducerii in       o data cu            600.000     100
     limba romana a fasciculului    depunerea
     de brevet european extins,     traducerii
     care nu depaseste 10 pagini
     - pentru fiecare pagina in                           30.000       5
       plus
 13. Publicarea traducerii in       o data cu            300.000
     limba romana a                 depunerea
     revendicarilor modificate      traducerii
     ale brevetului european
     extins, care nu depaseste
     10 pagini
     - pentru fiecare pagina in                           30.000       5
       plus
 14. Contestatie                    o data cu            900.000     150
                                    depunerea
                                    contestatiei
 15. Cererea de revocare            o data cu          1.800.000     300
                                    depunerea cererii
 16. Invocarea unei prioritati:
     a) o data cu inregistrarea     3 luni de la data    300.000      50
     cererii de brevet de inventie  inregistrarii
                                    cererii o data cu
                                    deschiderea fazei
                                    nationale
     b) in cazul unei cereri        o data cu            300.000      50
     internationale pentru care     deschiderea fazei
     s-a deschis faza nationala in  nationale
     Romania
     c) in termen de 2 luni de la   3 luni de la data  1.200.000     200
     data inregistrarii cererii de  inregistrarii
     brevet de inventie
 17. Eliberarea unui certificat de  o data cu          1.200.000      20
     prioritate                     depunerea cererii
                                    pentru eliberarea
                                    certificatului
 18. Transmiterea cererii           pana in luna a       300.000      50
     internationale de la O.S.I.M., 13-a de la data
     ca oficiu receptor, la Biroul  prioritatii
     International al OMPI
 19. Mentinerea in regim "secret"   o data cu            600.000     100
     a unei cereri de brevet de     inregistrarea
     inventie, pe cate o perioada   solicitarii
     de un an                       acestui regim
                                    pentru primul an
                                    si, respectiv, cu
                                    o luna inainte de
                                    incheierea
                                    perioadei
                                    achitate, pentru
                                    fiecare dintre
                                    anii urmatori
 20. Mentinerea in regim
     "nepublic":
     a) a unei cereri de brevet de  o data cu            600.000     100
     inventie pe cate o perioada    inregistrarea
     de un an                       solicitarii
                                    acestui regim
                                    pentru primul an
                                    si, respectiv, cu
                                    o luna inainte de
                                    incheierea
                                    perioadei
                                    achitate, pentru
                                    fiecare dintre
                                    anii urmatori
     b) a inventatorilor pe timp    o data cu            300.000     100
     nelimitat                      inregistrarea
                                    acestui regim

 21. Mentinerea in vigoare a        conform art. 12
     brevetului de inventie pentru
     fiecare an de protectie
     incepand cu data depozitului:
     - anul 1                                            300.000      50
     - anul 2                                            480.000      80
     - anul 3                                            660.000     110
     - anul 4                                            840.000     140
     - anul 5                                          1.020.000     170
     - anul 6                                          1.200.000     200
     - anul 7                                          1.320.000     220
     - anul 8                                          1.440 000     240
     - anul 9                                          1.560.000     260
     - anul 10                                         1.680.000     280
     - anul 11                                         1.800.000     300
     - anul 12                                         1.920.000     320
     - anul 13                                         2.040.000     340
     - anul 14                                         2.220.000     370
     - anul 15                                         2.400.000     400
     - anul 16                                         3.000.000     500
     - anul 17                                         3.000 000     500
     - anul 18                                         3.000.000     500
     - anul 19                                         3.000.000     500
     - anul 20                                         3.000.000     500
 22. Mentinerea in vigoare a        acelasi termen ca
     brevetului de inventie de      la pct. 20
     perfectionare:
     a) pe perioada valabilitatii                      - 50% din taxa
     brevetului de inventie pe                           prevazuta
     care o perfectioneaza                               la pct. 20 din
                                                         prezenta anexa
     b) pe perioada de dupa                            - acelasi cuantum ca
     incetarea valabilitatii                             la pct. 20
     brevetului de inventie pe
     care o perfectioneaza
 23. Revalidarea brevetului         o data cu          1.800.000     300
                                    depunerea cererii
                                    de revalidare
 24. Completarea cererii de brevet
     de inventie:
     a) depunerea ulterioara        o data cu             60.000      10
     a revendicarilor si/sau        depunerea
     desenelor
     b) depunerea traducerii in     o data cu            600.000     100
     limba romana                   depunerea
 25. Inregistrarea de modificari
     in situatia juridica a
     cererii de brevet sau a
     brevetului de inventie:
     a) cesiune, licenta,                                600.000     100
     succesiune legala sau
     testamentara
     b) rezilieri ale actelor       o data cu            240.000      40
     prevazute la lit. a)           inregistrarea
                                    cesiunii, licentei
                                    sau succesiunii
                                    legale sau
                                    testamentare la
                                    O.S.I.M.
     c) alte modificari             o data cu            150.000       2
     referitoare la actele          inregistrarea
     incheiate prevazute la lit.    actului din care
     a), excluderea sau cooptarea   reiese situatia
     unui inventator, nume,         nou-creata
     prenume, denumire sau adresa
     a unui solicitant, persoana
     indreptatita, inventator sau
     titular, schimbarea
     mandatarului etc.
 26. Certificarea si eliberarea     o data cu             60.000      10
     unui document oficial de       inregistrarea
     tipul: adeverinta, duplicat,   solicitarii
     copie
 27. Publicarea unei erate pentru    o data cu            90.000      15
     inlaturarea erorilor datorate   inregistrarea
     solicitantului, persoanei       solicitarii
     indreptatite la eliberarea
     brevetului sau titularului
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                         CUANTUMUL SI TERMENELE
       privind plata taxelor pentru marci si indicatii geografice
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Termenul      Cuantumul  Cuantumul
 crt.      Obiectul platii               de plata        (lei)       ($)
---------------------------------------------------------------------------
  0                1                         2             3          4
---------------------------------------------------------------------------
  1.
 1.1 Inregistrarea si examinarea    3 luni de la data
     cererii de inregistrare a      depunerii la
     unei marci individuale:        O.S.I.M. a cererii
                                    de inregistrare a
                                    marcii individuale
     a) pentru o clasa
        de produse sau servicii
        - alb-negru                                      720.000     120
        - color                                        1.200.000     200
     b) pentru fiecare clasa                             300.000      50
        suplimentara de produse
        si/sau servicii
     c) pentru un element                                180.000      30
        figurativ sau o marca
        verbala cu o grafica
        speciala
 1.2 Reinnoirea unei marci          o data cu
     individuale:                   depunerea cererii
     a) pentru o clasa
        de produse sau servicii
        - alb-negru                                      720.000     120
        - color                                        1.200.000     200
     b) pentru fiecare clasa                             300.000      50
        suplimentara de produse
        si/sau servicii
     c) pentru un element                                180.000      30
        figurativ sau o marca
        verbala cu o grafica
        speciala
  2.
 2.1 Inregistrarea si examinarea    3 luni de la data
     cererii de inregistrare a      depunerii la
     unei marci colective si de     O.S.I.M. a
     certificare:                   cererii de
                                    inregistrare a
                                    marcii
                                    individuale
     a) pentru o clasa
        de produse sau servicii
        - alb-negru                                    2.400.000     400
        - color                                        3.000.000     500
     b) pentru fiecare clasa                             420.000      70
        suplimentara de produse
        si/sau servicii
     c) pentru un element                                360.000      60
        figurativ sau o marca
        verbala cu o grafica
        speciala
 2.2 Reinnoirea unei marci          o data cu
     colective sau de certificare:  depunerea cererii
     a) pentru o clasa
        de produse sau servicii
        - alb-negru                                    2.400.000     400
        - color                                        3.000.000     500
     b) pentru fiecare clasa                             420.000      60
        suplimentara de produse
        si/sau servicii
     c) pentru un element                                360.000      60
        figurativ sau o marca
        verbala cu o grafica
        speciala
  3. Solicitarea reinnoirii         6 luni de la data  Taxele     Taxele
     inregistrarii unei marci dupa  expirarii duratei  prevazute  prevazute
     expirarea duratei de           de protectie in    la pct.    la pct.
     protectie in curs              curs               1.2 si     1.2 si
                                                       2.2, cu    2.2, cu
                                                       o          o
                                                       majorare   majorare
                                                       de 50%     de 50%
  4. Invocarea prioritatii          3 luni de la data    300.000    50
                                    depunerii cererii
                                    de inregistrare a
                                    marcii
  5. Eliberarea unui certificat de  o data cu            180.000      30
     prioritate                     solicitarea
                                    eliberarii
                                    certificatului
  6. Eliberarea unui certificat de  3 luni de la data    300.000      50
     inregistrare a marcii          publicarii marcii
  7. Eliberarea certificatului de   o data cu            300.000      50
     reinnoire a inregistrarii      depunerea cererii
     marcii                         de reinnoire a
                                    inregistrarii
                                    marcii
  8. Examinarea unei cereri de      o data cu            180.000      30
     opozitie la inregistrarea      depunerea cererii
     unei marci                     de opozitie
  9. Acordarea solicitantului       o data cu cererea     60.000      10
     cererii de inregistrare a      de acordare a unui
     unui termen suplimentar de 3   termen suplimentar
     luni pentru depunerea          de 3 luni
     punctului de vedere, atunci
     cand O.S.I.M. a notificat
     neindeplinirea conditiilor
     pentru inregistrarea marcii
 10. Divizarea cererii initiale     3 luni de la data    300.000      50
     de inregistrare a marcii       solicitarii
                                    divizarii cererii
 11. Reclasificarea listei de       3 luni de la data    180.000      30
     produse si/sau servicii        depunerii cererii
     pentru care se solicita
     inregistrarea marcii
 12. Examinarea unei contestatii    o data cu            900.000     150
                                    depunerea
                                    contestatiei
 13. Inregistrarea unei modificari  o data cu
     in situatia juridica a         depunerea cererii
     marcii:                        de inscriere a
                                    modificarii
     a) cesiuni, licente                                 600.000     100
     b) cu privire la numele,                            150.000      25
        denumirea sau adresa
        titularului
     c) alte modificari                                  150.000      25
 14. Eliberarea de adeverinte,      o data cu             60.000      10
     duplicate, copii sau alte      depunerea
     acte legate de situatia        solicitarii
     juridica a unei marci
 15. Inregistrarea unei indicatii   o data cu          2.400.000     400
     geografice                     depunerea cererii
                                    de inregistrare a
                                    indicatiei
                                    geografice
 16. Eliberarea certificatului de   2 luni de la data    300.000      50
     inregistrare a unei indicatii  publicarii
     geografice                     indicatiei
                                    geografice in
                                    BOPI
 17. Reinnoirea duratei de          o data cu          2.400.000     400
     utilizare a unei indicatii     depunerea cererii
     geografice                     de reinnoire
 18. Reclasificarea listei de       o data cu            180.000      30
     produse pentru care se         depunerea cererii
     solicita inregistrarea unei
     indicatii geografice
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                        CUANTUMUL SI TERMENELE
       privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Termenul      Cuantumul  Cuantumul
 crt.      Obiectul platii               de plata        (lei)       ($)
---------------------------------------------------------------------------
  0                1                         2             3          4
---------------------------------------------------------------------------
  1. Inregistrarea cererii in       o data cu
     Registrul national al          depunerea cererii
     cererilor depuse:
     a) pentru primul desen/model                        180.000      30
     b) pentru fiecare desen/model                        30.000      10
        suplimentar
  2. Publicarea desenului sau a     o luna de la
     modelului:                     depunerea cererii
     a) pentru fiecare figura,                           120.000      20
        in spatiu standard
        (6 X 6 cm), alb-negru;
     b) pentru fiecare figura,                           600.000     100
        in spatiu standard
        (6 X 6 cm), in culori
     c) pentru elementele                                 60.000      10
        caracteristice (maximum
        30 de cuvinte)
  3. Amanarea publicarii            o data cu            120.000      20
                                    depunerea cererii
  4. Invocarea prioritatii          3 luni de la         120.000      20
                                    depunerea cererii
                                    de invocare a
                                    prioritatii
  5. Examinarea cererii de          o luna de la
     inregistrare:                  publicarea
                                    cererii
     a) pentru primul desen/model                        300.000      50
     b) pentru fiecare desen/model                        60.000      10
        suplimentar
  6. Eliberarea certificatului de   o luna de la
     inregistrare:                  comunicarea
                                    hotararii de
                                    admitere
     a) pentru 1-20 desene/modele                        120.000      20
     b) pentru 21-50 desene/modele                       180.000      30
     c) pentru 51-100 desene/modele                      300.000      50
  7. Mentinerea in vigoare a        o luna de la
     certificatului de              comunicarea
     inregistrare pentru fiecare    hotararii de
     an de protectie, pe primii     admitere a
     5 ani:                         cererii, pentru
                                    primii 2 ani, si
                                    apoi in prima
                                    luna a fiecarui
                                    an
     a) pentru 1-20 desene/modele                        120.000      20
     b) pentru 21-50 desene/modele                       150.000      25
     c) pentru 51-100 desene/modele                      180.000      30
  8. Reinnoirea certificatului de   prima luna a
     inregistrare pentru fiecare    fiecarui an de
     an de protectie:               protectie
     a) pentru 1-20 desene/modele                        120.000      20
     b) pentru 21-50 desene/modele                       150.000      25
     c) pentru 51-100 desene/modele                      180.000      30
 9.  Examinarea unei contestatii    o data cu            900.000     150
                                    depunerea cererii
 10. Examinarea unei obiectii la    o data cu            180.000      30
     inregistrarea                  depunerea cererii
     desenului/modelului
 11. Revalidarea certificatului     o data cu            600.000     100
     de inregistrare a              depunerea cererii
     desenului/modelului
 12. Inregistrarea de modificari    o data cu
     in situatia juridica a         inregistrarea
     cererii sau a certificatului   solicitarii
     de inregistrare:
     a) cesiune, licenta                                 180.000      30
     b) alte modificari                                   60.000      10
 13. Eliberare de acte,             o data cu             60.000      10
     adeverinte, duplicate, copii   inregistrarea
     certificate, extras din        solicitarii
     registru
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA  4

                        CUANTUMUL SI TERMENELE
     privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Termenul      Cuantumul  Cuantumul
 crt.      Obiectul platii               de plata        (lei)       ($)
---------------------------------------------------------------------------
  0                1                         2             3          4
---------------------------------------------------------------------------
  1. Depunerea cererii de           o data cu            180.000      30
     inregistrare a unei            depunerea cererii
     topografii                     sau in termen de
                                    2 luni de la data
                                    notificarii
                                    neefectuarii
                                    platii
  2. Examinarea cererii de          o data cu            600.000     100
     inregistrare a unei            depunerea cererii
     topografii                     sau in termen de
                                    2 luni de la data
                                    notificarii
                                    neefectuarii
                                    platii
  3. Inregistrarea unei topografii  o data cu          1.800.000     300
                                    depunerea cererii
                                    sau in termen de
                                    2 luni de la data
                                    notificarii
                                    neefectuarii
                                    platii
  4. Publicarea inregistrarii unei  o data cu             90.000      15
     topografii                     depunerea cererii
                                    sau in termen de
                                    2 luni de la data
                                    notificarii
                                    neefectuarii
                                    platii
  5. Eliberarea unui certificat     o data cu             90.000      15
     de inregistrare                depunerea cererii
                                    sau in termen de
                                    2 luni de la data
                                    notificarii
                                    neefectuarii
                                    platii
  6. Examinarea unei contestatii    o data cu            600.000     100
                                    depunerea
  7. Inregistrarea de modificari    o data cu
     in situatia juridica a         inregistrarea
     cererii sau a certificatului   solicitarii
     de inregistrare:
     a) cesiune, licenta                                 600.000     100
     b) alte modificari                                  150.000      25
  8. Consultarea documentatiei      o data cu             60.000      10
     publice din depozitul          inregistrarea
     reglementar                    solicitarii
  9. Eliberarea unei copii          o data cu             60.000      10
     certificate de pe              inregistrarea
     documentele publice din        solicitarii
     depozitul reglementar sau de
     pe file ale Registrului
     national al topografiilor
                                                                          


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/1998
Legea 31 2015
OUG 40 2012
Legea 204 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
OUG 129 2010
pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
Legea 66 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea 28 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata
Legea 383 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
Rectificare 383 2002
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Rectificare 41 1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu