E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 383 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 aproba Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 41 1998
Legea 383 2002 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 41 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 383 din 13 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din  2 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietatii industriale: inventii, marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe in legatura cu protectia proprietatii industriale, inclusiv pentru protectia tranzitorie, se platesc de catre persoanele fizice si juridice romane si straine in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), in cuantumul si la termenele prevazute in anexele la prezenta ordonanta."
    2. La articolul 2, literele a) - d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) 50% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decat echivalentul in lei a 2 milioane euro, respectiv 25%, daca este institutie publica sau unitate non-profit;
    b) 25% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni;
    c) 10% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni;
    d) 5% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni."
    3. Articolul 3 se abroga.
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Reducerile prevazute la art. 2 se aplica, la data platii, pentru fiecare procedura. Persoana care solicita acordarea reducerilor, in calitate de solicitant sau, dupa caz, de titular, trebuie sa prezinte, la data platii, acte prin care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de acordare.
    In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, acestia beneficiaza de reduceri sau de scutiri, daca fiecare dintre aceste persoane indeplineste conditiile prevazute la art. 2; in aceste cazuri taxa cuvenita se va plati in cuantumul datorat de persoana care beneficiaza de cea mai mica reducere."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Cuantumul taxelor in lei prevazute in anexe poate fi actualizat anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia cursului de schimb si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Hotararea Guvernului intra in vigoare incepand cu prima zi a anului urmator."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, din taxele platite de solicitantii si titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protectie, pentru cererile si brevetele europene cu efect in Romania si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul Romaniei in baza unor conventii internationale, se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.
    Din sumele incasate Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci plateste partea de contributie a Romaniei la organizatiile internationale si regionale, conform conventiilor la care este parte."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Prevederile art. 2 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 9, 17 - 20, pct. 24 lit. a) si b), si la pct. 27 si 32 din anexa nr. 1."
    8. Alineatele 1 - 4 ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Taxele de mentinere in vigoare pentru primii ani de protectie, inclusiv pentru anul urmator anului in care s-a publicat mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie, se platesc in termen de 12 luni de la data publicarii.
    Pentru fiecare dintre anii urmatori celor prevazuti la alin. 1 taxa pentru mentinere in vigoare se plateste anual, pana la inceperea anului de protectie respectiv.
    Taxele anuale pentru un brevet european se platesc la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru anii care urmeaza anului in care mentiunea eliberarii brevetului european a fost publicata de catre Oficiul European de Brevete.
    Taxele de mentinere in vigoare a brevetului de inventie, neplatite in termenele prevazute la alin. 1 si 2, precum si taxa de eliberare a brevetului pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% ."
    9. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Pentru inregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice nu se aplica prevederile art. 2."
    10. Alineatul 2 al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu se aplica reducerile prevazute la alin. 1 pentru taxele mentionate la pct. 3, 4 si 8 - 15 din anexa nr. 3."
    11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Taxele pentru mentinerea in vigoare si pentru reinnoirea certificatului de desen sau model industrial, neplatite in termenele prevazute la pct. 7 si 9 din anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alin. 1 are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unui desen sau model industrial."
    12. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Prevederile art. 2 nu se aplica pentru taxele prevazute la pct. 6 - 9 din anexa nr. 4."
    13. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se intocmeste anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, si se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
    14. Alineatul 3 al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
    15. Anexele nr. 1 - 4 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cuantumul (euro)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Obiectul platii   |   Termenul de  |  Cuantumul   |  Cuantumul  |   A  |
|crt.|                    |      plata     |    (lei)     |     ($)     |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  1.|Inregistrarea       |3 luni de la    |      900.000 |          30 |   35 |
|    |cererii de brevet   |data            |              |             |      |
|    |de inventie la OSIM.|inregistrarii   |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  2.|Deschiderea fazei   |o data cu       |      900.000 |          30 |   35 |
|    |nationale a cererii |deschiderea     |              |             |      |
|    |internationale      |fazei nationale |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  3.|Publicarea cererii  |6 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |de brevet de        |data depozitului|              |             |      |
|    |inventie dupa 18    |sau 16 luni de  |              |             |      |
|    |luni de la data     |la data         |              |             |      |
|    |depozitului sau a   |prioritatii     |              |             |      |
|    |prioritatii invocate|                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  4.| a) Publicarea      |o data cu       |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |cererii de brevet de|solicitarea     |              |             |      |
|    |inventie inainte de |publicarii      |              |             |      |
|    |18 luni de la data  |                |              |             |      |
|    |depozitului sau a   |                |              |             |      |
|    |prioritatii invocate|                |              |             |      |
|    | b) Publicarea      |o data cu plata |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |cererii de brevet de|taxei de        |              |             |      |
|    |inventie o data cu  |examinare       |              |             |      |
|    |publicarea mentiunii|                |              |             |      |
|    |privind acordarea   |                |              |             |      |
|    |brevetului de       |                |              |             |      |
|    |inventie            |                |              |             |      |
|    | c) Publicarea      |3 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |cererii de brevet de|data scoaterii  |              |             |      |
|    |inventie dupa       |din regimul     |              |             |      |
|    |scoaterea din       |"secret"        |              |             |      |
|    |regimul "secret"    |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  5.| a) Publicarea      |3 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |traducerii in limba |data deschiderii|              |             |      |
|    |romana a unei cereri|fazei nationale |              |             |      |
|    |de brevet de        |                |              |             |      |
|    |inventie            |                |              |             |      |
|    |inregistrate        |                |              |             |      |
|    |international,      |                |              |             |      |
|    |pentru care s-a     |                |              |             |      |
|    |deschis faza        |                |              |             |      |
|    |nationala           |                |              |             |      |
|    | b) Publicarea      |o data cu       |    2.400.000 |          80 |   92 |
|    |traducerii in limba |solicitarea     |              |             |      |
|    |romana a unei cereri|publicarii      |              |             |      |
|    |de brevet de        |                |              |             |      |
|    |inventie            |                |              |             |      |
|    |inregistrate        |                |              |             |      |
|    |international,      |                |              |             |      |
|    |pentru care s-a     |                |              |             |      |
|    |deschis faza        |                |              |             |      |
|    |nationala in Romania|                |              |             |      |
|    |inainte de expirarea|                |              |             |      |
|    |termenului de       |                |              |             |      |
|    |publicare legal     |                |              |             |      |
|    | c) Publicarea      |o data cu       |    1.800.000 |          60 |   69 |
|    |traducerii in limba |depunerea       |              |             |      |
|    |romana a            |traducerii      |              |             |      |
|    |revendicarilor din  |                |              |             |      |
|    |cererea de brevet de|                |              |             |      |
|    |inventie european cu|                |              |             |      |
|    |efect in Romania    |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  6.| a) Publicarea      |o data cu       |      300.000 |          10 |   12 |
|    |modificarilor       |depunerea       |              |             |      |
|    |aduse la o cerere de|modificarilor   |              |             |      |
|    |brevet de inventie  |                |              |             |      |
|    |inregistrata pe     |                |              |             |      |
|    |cale nationala sau  |                |              |             |      |
|    |la una              |                |              |             |      |
|    |internationala la   |                |              |             |      |
|    |care s-a deschis    |                |              |             |      |
|    |faza nationala      |                |              |             |      |
|    | b) Publicarea in   |o data cu       |      900.000 |          30 |   35 |
|    |limba romana a unei |depunerea       |              |             |      |
|    |versiuni corectate  |versiunii       |              |             |      |
|    |a revendicarilor    |corectate       |              |             |      |
|    |din cererea de      |                |              |             |      |
|    |brevet european     |                |              |             |      |
|    |publicata conform   |                |              |             |      |
|    |pct. 5 lit. c).     |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  7.|Intocmirea si       |3 luni de la    |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |publicarea unui     |data solicitarii|              |             |      |
|    |raport de           |                |              |             |      |
|    |documentare         |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  8.|Intocmirea si       |3 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |publicarea unui     |data solicitarii|              |             |      |
|    |raport de           |                |              |             |      |
|    |documentare pentru o|                |              |             |      |
|    |cerere de brevet de |                |              |             |      |
|    |inventie            |                |              |             |      |
|    |inregistrata        |                |              |             |      |
|    |international,      |                |              |             |      |
|    |pentru care s-a     |                |              |             |      |
|    |deschis faza        |                |              |             |      |
|    |nationala in Romania|                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
|  9.|Examinarea cererii  |3 luni de la    |              |             |      |
|    |de brevet de        |data depozitului|              |             |      |
|    |inventie si luarea  |                |              |             |      |
|    |hotararii in termen |                |              |             |      |
|    |de 18 luni de la    |                |              |             |      |
|    |data depozitului:   |                |              |             |      |
|    | a) cand descrierea,|                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|    |revendicarile si    |                |              |             |      |
|    |desenele nu depasesc|                |              |             |      |
|    |20 de pagini, iar   |                |              |             |      |
|    |numarul             |                |              |             |      |
|    |revendicarilor nu   |                |              |             |      |
|    |este mai mare de 5  |                |              |             |      |
|    | b) pentru fiecare  |                |      240.000 |           8 |    9 |
|    |pagina in plus fata |                |              |             |      |
|    |de cele prevazute la|                |              |             |      |
|    |lit. a)             |                |              |             |      |
|    | c) pentru fiecare  |                |      450.000 |          15 |   17 |
|    |revendicare in plus |                |              |             |      |
|    |fata de cele        |                |              |             |      |
|    |prevazute la lit. a)|                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 10.|Examinarea cererii  |dupa luna a 3-a |              |             |      |
|    |de brevet de        |si pana in luna |              |             |      |
|    |inventie si luarea  |a 30-a inclusiv |              |             |      |
|    |hotararii in termen |de la data      |              |             |      |
|    |de 18 luni de la    |depozitului,    |              |             |      |
|    |data platii:        |fara a se depasi|              |             |      |
|    |                    |un termen de 3  |              |             |      |
|    |                    |luni de la      |              |             |      |
|    |                    |solicitarea in  |              |             |      |
|    |                    |scris a         |              |             |      |
|    |                    |examinarii      |              |             |      |
|    | a) cand descrierea,|                |    9.000.000 |         300 |  345 |
|    |revendicarile si    |                |              |             |      |
|    |desenele nu depasesc|                |              |             |      |
|    |20 de pagini, iar   |                |              |             |      |
|    |numarul             |                |              |             |      |
|    |revendicarilor nu   |                |              |             |      |
|    |este mai mare de 5  |                |              |             |      |
|    | b) pentru fiecare  |                |      150.000 |           5 |    6 |
|    |pagina in plus fata |                |              |             |      |
|    |de cele prevazute la|                |              |             |      |
|    |lit. a)             |                |              |             |      |
|    | c) pentru fiecare  |                |      300.000 |          10 |   12 |
|    |revendicare in plus |                |              |             |      |
|    |fata de cele        |                |              |             |      |
|    |prevazute la lit. a)|                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 11.|Tiparirea           |12 luni de la   |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |descrierii, a       |data publicarii |              |             |      |
|    |revendicarilor si   |hotararii de    |              |             |      |
|    |desenelor si        |acordare        |              |             |      |
|    |eliberarea          |                |              |             |      |
|    |brevetului de       |                |              |             |      |
|    inventie care nu     |                |              |             |      |
|    |depaseste 20 de     |                |              |             |      |
|    |pagini              |                |              |             |      |
|    |- pentru fiecare    |                |      150.000 |           5 |    6 |
|    |pagina in plus      |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 12.|Publicarea          |o data cu       |              |             |      |
|    |traducerii in limba |depunerea       |              |             |      |
|    |romana a            |traducerii      |              |             |      |
|    |fasciculului de     |                |              |             |      |
|    |brevet european cu  |                |              |             |      |
|    |efect in Romania,   |                |              |             |      |
|    |care nu depaseste 20|                |              |             |      |
|    |de pagini si care a |                |              |             |      |
|    |fost depusa:        |                |              |             |      |
|    | a) in termen de 3  |                |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |luni de la data     |                |              |             |      |
|    |publicarii mentiunii|                |              |             |      |
|    |eliberarii          |                |              |             |      |
|    |brevetului          |                |              |             |      |
|    | b) in termen de 3  |                |    6.000.000 |         200 |  230 |
|    |luni de la          |                |              |             |      |
|    |incheierea          |                |              |             |      |
|    |termenului de la    |                |              |             |      |
|    |lit. a)             |                |              |             |      |
|    |-  pentru fiecare   |                |      150.000 |           5 |    6 |
|    |pagina in plus      |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 13.|Publicarea          |o data cu       |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |traducerii in limba |depunerea       |              |             |      |
|    |romana a            |traducerii      |              |             |      |
|    |revendicarilor      |                |              |             |      |
|    |modificate ale      |                |              |             |      |
|    |brevetului european |                |              |             |      |
|    |cu efect in Romania,|                |              |             |      |
|    |care nu depaseste 10|                |              |             |      |
|    |pagini              |                |              |             |      |
|    |- pentru fiecare    |                |      150.000 |           5 |    6 |
|    |pagina in plus      |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 14.|Examinarea unei     |o data cu       |    4.500.000 |         150 |  173 |
|    |contestatii         |depunerea       |              |             |      |
|    |                    |contestatiei    |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 15.|Examinarea unei     |o data cu       |    9.000.000 |         300 |  345 |
|    |cereri de revocare  |depunerea       |              |             |      |
|    |                    |cererii         |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 16.|Invocarea unei      |                |              |             |      |
|    |prioritati:         |                |              |             |      |
|    | a) o data cu       |4 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |inregistrarea       |data            |              |             |      |
|    |cererii de brevet de|inregistrarii   |              |             |      |
|    |inventie            |cererii         |              |             |      |
|    | b) in cazul unei   |o data cu       |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |cereri              |deschiderea     |              |             |      |
|    |internationale      |fazei           |              |             |      |
|    |pentru care s-a     |nationale       |              |             |      |
|    |deschis faza        |                |              |             |      |
|    |nationala in        |                |              |             |      |
|    |Romania             |                |              |             |      |
|    | c) dupa data       |o data cu       |    6.000.000 |         200 |  230 |
|    |inregistrarii       |solicitarea     |              |             |      |
|    |cererii de brevet de|corecturii      |              |             |      |
|    |inventie            |                |              |             |      |
|    | d) corectarea      |4 luni de la    |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |datelor referitoare |data depunerii  |              |             |      |
|    |la invocarea        |cererii sau a   |              |             |      |
|    |prioritatii         |deschiderii     |              |             |      |
|    |                    |fazei nationale |              |             |      |
|    | e) cand cererea    |o data cu       |    9.000.000 |         300 |  345 |
|    |este depusa dupa    |depunerea       |              |             |      |
|    |expirarea dreptului |cererii de      |              |             |      |
|    |de prioritate       |invocare a      |              |             |      |
|    |                    |prioritatii     |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 17.|Eliberarea unui     |o data cu       |      600.000 |          20 |   23 |
|    |certificat de       |depunerea       |              |             |      |
|    |prioritate          |cererii pentru  |              |             |      |
|    |                    |eliberarea      |              |             |      |
|    |                    |certificatului  |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 18.|Taxe privind        |                |              |             |      |
|    |procedurile de      |                |              |             |      |
|    |brevetare prin      |                |              |             |      |
|    |P.C.T.              |                |              |             |      |
|    |18.1 Transmiterea   |pana in luna a  |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |cererii             |13-a de la data |              |             |      |
|    |internationale de la|prioritatii     |              |             |      |
|    |O.S.I.M., ca oficiu |                |              |             |      |
|    |receptor, la Biroul |                |              |             |      |
|    |International al    |                |              |             |      |
|    |O.M.P.I.            |                |              |             |      |
|    |18.2 Taxa de baza,  |o luna de la    |          -   |cuantumul    |    - |
|    |conform regulii     |data depunerii  |              |prevazut de  |      |
|    |15.1.(i) din        |cererii         |              |regula 96 din|      |
|    |Regulamentul de     |internationale  |              |Regulamentul |      |
|    |aplicare a          |                |              |de aplicare  |      |
|    |Tratatului de       |                |              |a P.C.T.     |      |
|    |Cooperare in        |                |              |             |      |
|    |domeniul Brevetelor |                |              |             |      |
|    |(P.C.T.)            |                |              |             |      |
|    |18.3 Taxa de        |o luna de la    |          -   |cuantumul    |    - |
|    |desemnare, conform  |data depunerii  |              |prevazut de  |      |
|    |regulii 15.1.(ii)   |cererii         |              |regula 96 din|      |
|    |din Regulamentul de |internationale  |              |Regulamentul |      |
|    |aplicare a (P.C.T.) |sau 12 luni de  |              |de aplicare  |      |
|    |                    |la data         |              |a P.C.T.     |      |
|    |                    |prioritatii     |              |             |      |
|    |                    |invocate        |              |             |      |
|    |18.4  Taxa de       |o luna de la    |           -  |cuantumul    |    - |
|    |documentare         |data depunerii  |              |publicat de  |      |
|    |internationala,     |cererii         |              |Biroul       |      |
|    |conform regulii 16.1|internationale  |              |International|      |
|    |din Regulamentul de |                |              |al O.M.P.I.  |      |
|    |aplicare a P.C.T.   |                |              |             |      |
|    |18.5 Depunerea      |2 luni de la    |Contravaloarea|50% din      |    - |
|    |ulterioara a        |data depunerii  |in lei        |cuantumul    |      |
|    |traducerii cererii  |cererii         |              |prevazut     |      |
|    |internationale      |internationale  |              |la pct. 18.2 |      |
|    |intr-o limba        |                |              |             |      |
|    |acceptata de        |                |              |             |      |
|    |Administratia       |                |              |             |      |
|    |insarcinata cu      |                |              |             |      |
|    |documentarea        |                |              |             |      |
|    |internationala,     |                |              |             |      |
|    |conform regulilor   |                |              |             |      |
|    |12.3(c)ii) si (e)   |                |              |             |      |
|    |din Regulamentul de |                |              |             |      |
|    |aplicare a P.C.T.   |                |              |             |      |
|    |18.6 Taxa de        |15 luni de la   |Contravaloarea|50% din      |    - |
|    |confirmare pentru o |data prioritatii|in lei        |cuantumul    |      |
|    |desemnare platibila,|                |              |prevazut     |      |
|    |conform regulilor   |                |              |la pct. 18.3 |      |
|    |4.9 si 15.5 din     |                |              |             |      |
|    |Regulamentul de     |                |              |             |      |
|    |aplicare a P.C.T.   |                |              |             |      |
|    |18.7 Taxa           |o luna de la    |            - |50% din      |    - |
|    |suplimentara,       |data notificarii|              |cuantumul    |      |
|    |conform             |                |              |taxelor      |      |
|    |Regulamentului de   |                |              |prevazute la |      |
|    |aplicare a P.C.T.,  |                |              |pct. 18.1 -  |      |
|    |pentru depasirea    |                |              |18.4         |      |
|    |termenului de plata |                |              |             |      |
|    |a fiecarei taxe     |                |              |             |      |
|    |prevazute la        |                |              |             |      |
|    |pct. 18.1 - 18.4    |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 19.|Mentinerea in regim |o data cu       |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |"secret" a unei     |inregistrarea   |              |             |      |
|    |cereri de brevet de |solicitarii     |              |             |      |
|    |inventie, pe cate o |acestui regim   |              |             |      |
|    |perioada de un an   |pentru primul an|              |             |      |
|    |                    |si, respectiv,  |              |             |      |
|    |                    |cu o luna       |              |             |      |
|    |                    |inainte de      |              |             |      |
|    |                    |incheierea      |              |             |      |
|    |                    |perioadei       |              |             |      |
|    |                    |achitate, pentru|              |             |      |
|    |                    |fiecare din     |              |             |      |
|    |                    |anii urmatori   |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 20.|Cererea de          |o data cu       |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |nepublicare a       |depunerea       |              |             |      |
|    |numelui             |cererii         |              |             |      |
|    |inventatorilor in   |                |              |             |      |
|    |documentele de      |                |              |             |      |
|    |brevet              |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 21.|Mentinerea in       |conform art. 12 |              |             |      |
|    |vigoare a brevetului|                |              |             |      |
|    |de inventie,        |                |              |             |      |
|    |inclusiv a          |                |              |             |      |
|    |brevetului de       |                |              |             |      |
|    |perfectionare,      |                |              |             |      |
|    |pentru fiecare      |                |              |             |      |
|    |an de protectie,    |                |              |             |      |
|    |incepand cu data    |                |              |             |      |
|    |depozitului         |                |              |             |      |
|    | - anul 1           |                |            0 |           0 |    0 |
|    | - anul 2           |                |            0 |           0 |    0 |
|    | - anul 3           |                |    3.500.000 |         150 |  173 |
|    | - anul 4           |                |    4.800.000 |         160 |  184 |
|    | - anul 5           |                |    5.400.000 |         180 |  207 |
|    | - anul 6           |                |    6.000.000 |         200 |  230 |
|    | - anul 7           |                |    6.600.000 |         220 |  253 |
|    | - anul 8           |                |    7.200.000 |         240 |  276 |
|    | - anul 9           |                |    7.800.000 |         260 |  299 |
|    | - anul 10          |                |    8.400.000 |         280 |  322 |
|    | - anul 11          |                |    9.000.000 |         300 |  345 |
|    | - anul 12          |                |    9.600.000 |         320 |  368 |
|    | - anul 13          |                |   10.200.000 |         340 |  391 |
|    | - anul 14          |                |   11.100.000 |         370 |  426 |
|    | - anul 15          |                |   12.000.000 |         400 |  460 |
|    | - anul 16          |                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|    | - anul 17          |                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|    | - anul 18          |                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|    | - anul 19          |                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|    | - anul 20          |                |   15.000.000 |         500 |  575 |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 22.|Revalidarea         |o data cu       |    9.000.000 |         300 |  345 |
|    |brevetului de       |depunerea       |              |             |      |
|    |inventie, respectiv |cererii de      |              |             |      |
|    |a brevetului de     |revalidare      |              |             |      |
|    |perfectionare       |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 23.|Completarea cererii |                |              |             |      |
|    |de brevet de        |                |              |             |      |
|    |inventie:           |                |              |             |      |
|    | a) depunerea       |o data cu       |      300.000 |          10 |   12 |
|    |ulterioara a        |depunerea       |              |             |      |
|    |revendicarilor      |                |              |             |      |
|    |si/sau a desenelor  |                |              |             |      |
|    | b) depunerea       |o data cu       |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |traducerii in limba |depunerea       |              |             |      |
|    |romana              |                |              |             |      |
|    | c) depunerea partii|4 luni de la    |      900.000 |          30 |   35 |
|    |lipsa a descrierii  |data depunerii  |              |             |      |
|    |inventiei, in scopul|cererii de      |              |             |      |
|    |stabilirii datei de |brevet          |              |             |      |
|    |depozit a cererii de|                |              |             |      |
|    |brevet              |                |              |             |      |
|    | d) depunerea       |o data cu       |      600.000 |          20 |   23 |
|    |cererii de retragere|depunerea       |              |             |      |
|    |a partii lipsa      |cererii de      |              |             |      |
|    |depuse              |retragere       |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 24.|Inregistrarea de    |o data cu       |              |             |      |
|    |modificari in       |inregistrarea   |              |             |      |
|    |situatia juridica a |actului         |              |             |      |
|    |cererii de brevet   |                |              |             |      |
|    |sau a brevetului de |                |              |             |      |
|    |inventie:           |                |              |             |      |
|    | a) transmiteri de  |                |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |drepturi            |                |              |             |      |
|    | b) rezilieri ale   |                |    1.200.000 |          40 |   46 |
|    |actelor prevazute la|                |              |             |      |
|    |lit. a)             |                |              |             |      |
|    | c) modificari      |                |      750.000 |          25 |   29 |
|    |referitoare la      |                |              |             |      |
|    |actele incheiate    |                |              |             |      |
|    |prevazute la        |                |              |             |      |
|    |lit. a), excluderea |                |              |             |      |
|    |sau cooptarea unui  |                |              |             |      |
|    |inventator, nume,   |                |              |             |      |
|    |prenume, denumire   |                |              |             |      |
|    |sau adresa a unui   |                |              |             |      |
|    |solicitant, persoana|                |              |             |      |
|    |indreptatita,       |                |              |             |      |
|    |inventator sau      |                |              |             |      |
|    |titular, schimbarea |                |              |             |      |
|    |mandatarului sau a  |                |              |             |      |
|    |adresei acestuia    |                |              |             |      |
|    |etc.                |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 25.|Certificarea si     |o data cu       |      300.000 |          10 |   12 |
|    |eliberarea unui     |inregistrarea   |              |             |      |
|    |document oficial de |solicitarii     |              |             |      |
|    |tipul: adeverinta,  |                |              |             |      |
|    |duplicat, copie     |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 26.|Publicarea unei     |o data cu       |      150.000 |           5 |    6 |
|    |erate/corecturi     |inregistrarea   |              |             |      |
|    |pentru inlaturarea  |solicitarii     |              |             |      |
|    |erorilor datorate   |                |              |             |      |
|    |solicitantului,     |                |              |             |      |
|    |persoanei           |                |              |             |      |
|    |indreptatite la     |                |              |             |      |
|    |eliberarea          |                |              |             |      |
|    |brevetului sau      |                |              |             |      |
|    |titularului, pentru |                |              |             |      |
|    |fiecare pagina      |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 27.|Prelungirea unui    |o data cu       |      300.000 |          10 |   12 |
|    |termen de procedura |inregistrarea   |              |             |      |
|    |cu pana la 3 luni   |solicitarii     |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 28.|Inregistrarea       |o data cu       |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |cererii de repunere |inregistrarea   |              |             |      |
|    |in termen           |cererii         |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 29.|Transmiterea cererii|o luna de la    |      750.000 |          25 |   29 |
|    |de brevet european  |data            |              |             |      |
|    |de la O.S.I.M.      |inregistrarii   |              |             |      |
|    |la Oficiul European |cererii         |              |             |      |
|    |de Brevete          |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 30.|Transformarea unei  |2 luni de la    |    1.500.000 |          50 |   58 |
|    |cereri de brevet    |data            |              |             |      |
|    |european in cerere  |inregistrarii   |              |             |      |
|    |de brevet national  |cererii         |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 31.|Inregistrarea unei  |2 luni de la    |      900.000 |          30 |   35 |
|    |cereri rezultate din|inregistrarea   |              |             |      |
|    |transformarea unei  |cererii         |              |             |      |
|    |cereri de brevet    |                |              |             |      |
|    |european            |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|
| 32.|Transmiterea        |o data cu       |    3.000.000 |         100 |  115 |
|    |drepturilor privind |inregistrarea   |              |             |      |
|    |cererea/brevetul    |documentului    |              |             |      |
|    |european            |                |              |             |      |
|____|____________________|________________|______________|_____________|______|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                        CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru marci si indicatii geografice
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Obiectul platii     |   Termenul de   | Cuantumul|Cuantumul|Cuantumul|
|crt.|                        |      plata      |   (lei)  |   ($)   |  (euro) |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  1.|Inregistrarea cererii de|o data cu        |   300.000|      10 |      12 |
|    |inregistrare a unei     |depunerea cererii|          |         |         |
|    |marci individuale       |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  2.|2.1 Examinarea cererii  |3 luni de la data|          |         |         |
|    |de inregistrare a unei  |depunerii cererii|          |         |         |
|    |marci individuale:      |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | a) pentru o clasa de   |                 |          |         |         |
|    |produse sau servicii    |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - alb-negru            |                 | 3.300.000|     110 |     138 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - color                |                 | 5.700.000|     190 |     230 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare clasa|                 | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |suplimentara de produse |                 |          |         |         |
|    |si/sau servicii         |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | c) suplimentar pentru  |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |un element figurativ sau|                 |          |         |         |
|    |o marca verbala cu o    |                 |          |         |         |
|    |grafica speciala        |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    |2.2 Reinnoirea unei     |o data cu        |          |         |         |
|    |marci individuale:      |depunerea cererii|          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | a) pentru o clasa de   |                 |          |         |         |
|    |produse sau servicii    |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - alb-negru            |                 | 3.600.000|     120 |     138 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - color                |                 | 6.000.000|     200 |     230 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare clasa|                 | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |suplimentara de produse |                 |          |         |         |
|    |si/sau servicii         |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | c) suplimentar pentru  |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |un element figurativ sau|                 |          |         |         |
|    |o marca verbala cu o    |                 |          |         |         |
|    |grafica speciala        |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  3.|Inregistrarea cererii de|o data cu        |   300.000|      10 |      12 |
|    |inregistrare a unei     |depunerea cererii|          |         |         |
|    |marci colective si de   |                 |          |         |         |
|    |certificare             |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  4.|4.1 Examinarea cererii  |3 luni de la data|          |         |         |
|    |de inregistrare a unei  |depunerii cererii|          |         |         |
|    |marci colective si de   |                 |          |         |         |
|    |certificare: |                 |          |         |         |
|    | a) pentru o clasa de   |                 |          |         |         |
|    |produse sau servicii    |                 |          |         |         |
|    | - alb-negru            |                 |11.700.000|     390 |     449 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - color                |                 |14.700.000|     490 |     564 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare clasa|                 | 2.100.000|      70 |      81 |
|    |suplimentara de produse |                 |          |         |         |
|    |si/sau servicii         |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | c) suplimentar pentru  |                 | 1.800.000|      60 |      69 |
|    |un element figurativ sau|                 |          |         |         |
|    |o marca verbala cu o    |                 |          |         |         |
|    |grafica speciala        |                 |          |         |         |
|    |4.2 Reinnoirea unei     |o data cu        |          |         |         |
|    |marci colective sau de  |depunerea cererii|          |         |         |
|    |certificare: |                 |          |         |         |
|    | a) pentru o clasa de   |                 |          |         |         |
|    |produse sau servicii    |                 |          |         |         |
|    | - alb-negru            |                 |12.000.000|     400 |     460 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | - color                |                 |15.000.000|     500 |     575 |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare clasa|                 | 1.800.000|      60 |      69 |
|    |suplimentara de produse |                 |          |         |         |
|    |si/sau servicii         |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | c) suplimentar pentru  |                 | 1.800.000|      60 |      69 |
|    |un element figurativ sau|                 |          |         |         |
|    |o marca verbala cu o    |                 |          |         |         |
|    |grafica speciala        |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  5.|Solicitarea reinnoirii  |6 luni de la data| Taxele prevazute la pct. 2.1 |
|    |inregistrarii unei marci|expirarii duratei| si 2.2. cu o majorare de 50% |
|    |dupa expirarea duratei  |de protectie in  |                              |
|    |de protectie in curs    |curs             |                              |
|____|________________________|_________________|______________________________|
|  6.|Invocarea prioritatii   |o data cu        | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |                        |depunerea cererii|          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    |                        |3 luni de la data| 6.000.000|     200 |     230 |
|    |                        |depunerii cererii|          |         |         |
|    |                        |de inregistrare  |          |         |         |
|    |                        |a marcii         |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  7.|Eliberarea unui         |o data cu        |   900.000|      30 |      35 |
|    |certificat de prioritate|solicitarea      |          |         |         |
|    |                        |eliberarii       |          |         |         |
|    |                        |certificatului   |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  8.|Eliberarea              |3 luni de la data| 1.500.000|      50 |      58 |
|    |certificatului de       |publicarii marcii|          |         |         |
|    |inregistrare a marcii   |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  9.|Eliberarea              |o data cu        | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |certificatului de       |depunerea cererii|          |         |         |
|    |reinnoire a             |de reinnoire a   |          |         |         |
|    |inregistrarii marcii    |inregistrarii    |          |         |         |
|    |                        |marcii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 10.|Eliberarea unui duplicat|o data cu        | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |al certificatului de    |depunerea cererii|          |         |         |
|    |inregistrare sau de     |                 |          |         |         |
|    |reinnoire a             |                 |          |         |         |
|    |inregistrarii marcii    |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 11.|Transmiterea cererii    |o data cu        | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |internationale de       |depunerea cererii|          |         |         |
|    |inregistrare sau de     |la O.S.I.M.      |          |         |         |
|    |reinnoire a marcii de la|                 |          |         |         |
|    |O.S.I.M., ca oficiu     |                 |          |         |         |
|    |receptor, la Biroul     |                 |          |         |         |
|    |International al        |                 |          |         |         |
|    |O.M.P.I.                |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 12.|Examinarea unei cereri  |o data cu        | 1.800.000|      60 |      70 |
|    |de opozitie la          |depunerea cererii|          |         |         |
|    |inregistrarea unei marci|de opozitie      |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 13.|Acordarea solicitantului|o data cu cererea|   300.000|      10 |      12 |
|    |cererii de inregistrare |de acordare a    |          |         |         |
|    |a unui termen           |unui termen      |          |         |         |
|    |suplimentar de 3 luni   |suplimentar de   |          |         |         |
|    |pentru depunerea        |3 luni           |          |         |         |
|    |punctului de vedere,    |                 |          |         |         |
|    |atunci cand O.S.I.M. a  |                 |          |         |         |
|    |notificat neindeplinirea|                 |          |         |         |
|    |conditiilor pentru      |                 |          |         |         |
|    |inregistrarea marcii    |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 14.|Divizarea cererii       |3 luni de la data| 1.500.000|      50 |      58 |
|    |initiale de inregistrare|solicitarii      |          |         |         |
|    |a marcii                |divizarii cererii|          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 15.|Reclasificarea listei de|3 luni de la data|   900.000|      30 |      35 |
|    |produse si/sau servicii |depunerii cererii|          |         |         |
|    |pentru care se solicita |                 |          |         |         |
|    |inregistrarea marcii    |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 16.| a) Examinarea unei     |o data cu        | 4.500.000|     150 |     173 |
|    |contestatii impotriva   |depunerea        |          |         |         |
|    |unei decizii de         |contestatiei     |          |         |         |
|    |respingere sau de       |                 |          |         |         |
|    |admitere partiala       |                 |          |         |         |
|    | b) Examinarea unei     |o data cu        | 7.500.000|     250 |     288 |
|    |contestatii impotriva   |depunerea        |          |         |         |
|    |unei decizii a comisiei |contestatiei     |          |         |         |
|    |de examinare a cererii  |                 |          |         |         |
|    |de opozitie             |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 17.|Inregistrarea unei      |o data cu        |          |         |         |
|    |modificari in situatia  |depunerea cererii|          |         |         |
|    |juridica a marcii:      |de inscriere a   |          |         |         |
|    |                        |modificarii      |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | a) cesiuni, licente,   |                 | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |fuziuni                 |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | b) cu privire la       |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |numele, denumirea sau   |                 |          |         |         |
|    |adresa solicitantului,  |                 |          |         |         |
|    |titularului sau         |                 |          |         |         |
|    |mandatarului            |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | c) orice alte          |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |modificari pentru care  |                 |          |         |         |
|    |legea sau regulamentul  |                 |          |         |         |
|    |nu prevad explicit      |                 |          |         |         |
|    |scutiri de taxe         |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | d) renuntari la        |                 | 1.200.000|      40 |      46 |
|    |modificarile de la      |                 |          |         |         |
|    |lit. a) - c)            |                 |          |         |         |
|    |                        |                 |          |         |         |
|    | e) introducerea        |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |mandatarului in         |                 |          |         |         |
|    |procedura dupa depunerea|                 |          |         |         |
|    |cererii                 |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 18.|Eliberarea de           |o data cu        |   300.000|      10 |      12 |
|    |adeverinte, copii sau   |depunerea        |          |         |         |
|    |alte acte legate de     |solicitarii      |          |         |         |
|    |situatia juridica a unei|                 |          |         |         |
|    |marci                   |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 19.|Inregistrarea unei      |o data cu        |12.000.000|     400 |     460 |
|    |indicatii geografice    |depunerea cererii|          |         |         |
|    |                        |de inregistrare  |          |         |         |
|    |                        |a indicatiei     |          |         |         |
|    |                        |geografice       |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 20.|Eliberarea              |2 luni de la data| 1.500.000|      50 |      58 |
|    |certificatului de       |publicarii       |          |         |         |
|    |inregistrare a unei     |indicatiei       |          |         |         |
|    |indicatii geografice    |geografice in    |          |         |         |
|    |                        |B.O.P.I.         |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 21.|Reinnoirea duratei de   |o data cu        |12.000.000|     400 |     460 |
|    |utilizare a unei        |depunerea cererii|          |         |         |
|    |indicatii geografice    |de reinnoire     |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 22.|Reclasificarea listei de|o data cu        |   900.000|      30 |      35 |
|    |produse pentru care se  |depunerea cererii|          |         |         |
|    |solicita inregistrarea  |                 |          |         |         |
|    |unei indicatii          |                 |          |         |         |
|    |geografice              |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                         CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Obiectul platii       |   Termenul de   | Cuantumul|Cuantumul|Cuantumul|
|crt.|                        |      plata      |   (lei)  |   ($)   |  (euro) |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  1.|Inregistrarea cererii in|o data cu        |          |         |         |
|    |Registrul national al   |depunerea cererii|          |         |         |
|    |cererilor depuse:       |                 |          |         |         |
|    | a) pentru primul       |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |desen/model calculat    |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare      |                 |   300.000|      10 |      12 |
|    |desen/model suplimentar |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  2.|Publicarea desenului sau|o luna de la     |          |         |         |
|    |modelului:              |depunerea cererii|          |         |         |
|    | a) pentru fiecare      |                 |   600.000|      20 |      23 |
|    |figura, in spatiu       |                 |          |         |         |
|    |standard (6 x 6 cm),    |                 |          |         |         |
|    |alb-negru               |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare      |                 | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |figura, in spatiu       |                 |          |         |         |
|    |standard (6 x 6 cm),    |                 |          |         |         |
|    |in culori               |                 |          |         |         |
|    | c) pentru elementele   |                 |          |         |         |
|    |caracteristice (maximum |                 |          |         |         |
|    |30 de cuvinte)          |                 |   300.000|      10 |      12 |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  3.|Amanarea publicarii     |o data cu        |   600.000|      20 |      23 |
|    |                        |depunerea cererii|          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  4.|Invocarea prioritatii   |3 luni de la     |   600.000|      20 |      23 |
|    |                        |depunerea cererii|          |         |         |
|    |                        |de invocare a    |          |         |         |
|    |                        |prioritatii      |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  5.|Examinarea cererii de   |o luna de la     |          |         |         |
|    |inregistrare:           |publicarea       |          |         |         |
|    |                        |cererii          |          |         |         |
|    | a) pentru primul       |                 | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |desen/model             |                 |          |         |         |
|    | b) pentru fiecare      |                 |   300.000|      10 |      12 |
|    |desen/model suplimentar |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  6.|Eliberarea              |o luna de la     |          |         |         |
|    |certificatului de       |comunicarea      |          |         |         |
|    |inregistrare:           |hotararii de     |          |         |         |
|    |                        |admitere         |          |         |         |
|    | a) pentru 1 - 20       |                 |   600.000|      20 |      23 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | b) pentru 21 - 50      |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | c) pentru 5 - 100      |                 | 1.500.000|      50 |      58 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  7.|Mentinerea in vigoare a |o luna de la     |          |         |         |
|    |certificatului de       |comunicarea      |          |         |         |
|    |inregistrare pentru     |hotararii de     |          |         |         |
|    |fiecare an de protectie,|admitere a       |          |         |         |
|    |pe primii 5 ani:        |cererii, pentru  |          |         |         |
|    |                        |primii 2 ani, si |          |         |         |
|    |                        |apoi in prima    |          |         |         |
|    |                        |luna a fiecarui  |          |         |         |
|    |                        |an               |          |         |         |
|    | a) pentru 1 - 20       |                 |   600.000|      20 |      23 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | b) pentru 21 - 50      |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | c) pentru 51 - 100     |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  8.|Eliberarea              |o data cu        |          |         |         |
|    |certificatului de       |depunerea cererii|          |         |         |
|    |reinnoire:              |                 |          |         |         |
|    | a) pentru 1 - 20       |                 |   600.000|      20 |      23 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | b) pentru 21 - 50      |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | c) pentru 51 - 100     |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  9.|Reinnoirea              |prima luna a     |          |         |         |
|    |certificatului de       |fiecarui an de   |          |         |         |
|    |inregistrare pentru     |protectie        |          |         |         |
|    |fiecare an de protectie:|                 |          |         |         |
|    | a) pentru 1 - 20       |                 |   600.000|      20 |      23 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | b) pentru 21 - 50      |                 |   750.000|      25 |      29 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|    | c) pentru 51 - 100     |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    |desene/modele           |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 10.|Eliberarea              |o data cu        |   900.000|      30 |      35 |
|    |certificatului de       |depunerea cererii|          |         |         |
|    |prioritate              |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 11.|Examinarea unei         |o data cu        | 4.500.000|     150 |     173 |
|    |contestatii             |depunerea cererii|          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 12.|Examinarea unei opozitii|o data cu        |   900.000|      30 |      35 |
|    |la inregistrarea        |depunerea cererii|          |         |         |
|    |desenului/modelului     |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 13.|Revalidarea             |o data cu        | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |certificatului de       |depunerea cererii|          |         |         |
|    |inregistrare a          |                 |          |         |         |
|    |desenului/modelului     |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 14.|Inregistrarea de        |o data cu        |          |         |         |
|    |modificari in situatia  |inregistrarea    |          |         |         |
|    |juridica a cererii sau  |solicitarii      |          |         |         |
|    |a certificatului de     |                 |          |         |         |
|    |inregistrare:           |                 |          |         |         |
|    | a) cesiune, licenta    |                 |   900.000|      30 |      35 |
|    | b) alte modificari cu  |                 |   300.000|      10 |      12 |
|    |privire la numele,      |                 |          |         |         |
|    |denumirea sau adresa    |                 |          |         |         |
|    |solicitantului/         |                 |          |         |         |
|    |titularului             |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
| 15.|Eliberarea de acte,     |o data cu        |   300.000|      10 |      12 |
|    |adeverinte, duplicate,  |inregistrarea    |          |         |         |
|    |copii certificate,      |solicitarii      |          |         |         |
|    |extras din registru     |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                           CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Obiectul platii       |   Termenul de   | Cuantumul|Cuantumul|Cuantumul|
|crt.|                        |      plata      |   (lei)  |   ($)   |  (euro) |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  1.|Depunerea cererii de    |o data cu        |   900.000|      30 |      35 |
|    |inregistrare a unei     |depunerea cererii|          |         |         |
|    |topografii              |sau in termen de |          |         |         |
|    |                        |2 luni de la data|          |         |         |
|    |                        |notificarii      |          |         |         |
|    |                        |neefectuarii     |          |         |         |
|    |                        |platii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  2.|Examinarea cererii de   |o data cu        | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |inregistrare a unei     |depunerea cererii|          |         |         |
|    |topografii              |sau in termen de |          |         |         |
|    |                        |2 luni de la data|          |         |         |
|    |                        |notificarii      |          |         |         |
|    |                        |neefectuarii     |          |         |         |
|    |                        |platii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  3.|Inregistrarea unei      |o data cu        | 9.000.000|     300 |     345 |
|    |topografii              |depunerea cererii|          |         |         |
|    |                        |sau in termen de |          |         |         |
|    |                        |2 luni de la data|          |         |         |
|    |                        |notificarii      |          |         |         |
|    |                        |neefectuarii     |          |         |         |
|    |                        |platii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  4.|Publicarea              |o data cu        |   450.000|      15 |      17 |
|    |inregistrarii unei      |depunerea cererii|          |         |         |
|    |topografii              |sau in termen de |          |         |         |
|    |                        |2 luni de la data|          |         |         |
|    |                        |notificarii      |          |         |         |
|    |                        |neefectuarii     |          |         |         |
|    |                        |platii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  5.|Eliberarea unui         |o data cu        |   450.000|      15 |      17 |
|    |certificat de           |depunerea cererii|          |         |         |
|    |inregistrare            |sau in termen de |          |         |         |
|    |                        |2 luni de la data|          |         |         |
|    |                        |notificarii      |          |         |         |
|    |                        |neefectuarii     |          |         |         |
|    |                        |platii           |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  6.|Examinarea unei         |o data cu        | 3.000.000|     100 |     115 |
|    |contestatii             |depunerea        |          |         |         |
|    |                        |contestatiei     |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  7.|Inregistrarea de        |o data cu        |          |         |         |
|    |modificari in situatia  |inregistrarea    |          |         |         |
|    |juridica a cererii      |solicitarii      |          |         |         |
|    |sau a certificatului de |                 |          |         |         |
|    |inregistrare:           |                 |          |         |         |
|    | a) cesiune, licenta    |                 | 3.000.000|     100 |     115 |
|    | b) alte modificari     |                 |   750.000|      25 |      29 |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  8.|Consultarea             |o data cu        |   300.000|      10 |      12 |
|    |documentatiei publice   |inregistrarea    |          |         |         |
|    |din depozitul           |solicitarii      |          |         |         |
|    |reglementar             |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|
|  9.|Eliberarea unei copii   |o data cu        |   300.000|      10 |      12"|
|    |certificate de pe       |inregistrarea    |          |         |         |
|    |documentele publice din |solicitarii      |          |         |         |
|    |depozitul reglementar   |                 |          |         |         |
|    |sau de pe file ale      |                 |          |         |         |
|    |Registrului national    |                 |          |         |         |
|    |al topografiilor        |                 |          |         |         |
|____|________________________|_________________|__________|_________|_________|

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 383/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 383 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu