Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din 18 mai 2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 25 mai 2007Având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

luând în considerare Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.284/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrise exploataţiile, până la data de 15 iunie a fiecărui an, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:".

2.   La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită primă să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 16 iunie-15 septembrie, în vederea efectuării controlului pe teren de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta."

3.   La articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrisă exploataţia, până la data de 15 iunie a anului în care se solicită prima, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:".

4.  Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 16 august pentru exploataţiile de bovine şi cu data de 16 septembrie pentru efectivele de ovine/caprine."

5.  Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării cererilor depuse pentru bovine, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor, pentru fiecare judeţ, cu efectivele înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007, precum şi accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de bovine/ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 septembrie 2007.

(2)  Lista cu efectivele de bovine la data de 31 ianuarie 2007 pentru exploataţiile cu minimum 3 capete bovine şi vârsta de minimum 6 luni va cuprinde următoarele date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al bovinei;

e)  rasa;

f)  data naşterii bovinei.

(3)   După finalizarea verificării cererilor pentru bovine va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)  După finalizarea controlului va fi întocmită o notă de control.

(5)   După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor se stabileşte nivelul primei de exploataţie, în funcţie de efectivul de bovine."

6.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de ovine/caprine cu minimum 50/25 capete ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 iunie 2007.

(2)   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza de date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e)  sexul.

(3)   După finalizarea controlului va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)   In cadrul controlului pe teren efectuat de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 16 iunie-15 septembrie pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a)   existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă;

c)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul exploataţiei, întocmit conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă."

7.  La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2)   Persoanele menţionate la alin. (1) verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia."

8.  După articolul (6) se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) După verificarea cererilor, sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei, până în data de 22 iunie."

9.  Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după aprobarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."

10.  Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - In baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5."

11. „Lista animalelor pentru care se face solicitarea" din anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

15. Sintagma „codul/nr. din Registrul fermierilor.........," prevăzută la lit. A şi B din anexele nr. 1 şi 2 se elimină.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

ANEXA

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data naşterii (ziua/luna/anul)

Data ......................................................................

Semnătura şi ştampila .............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu