E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 152 din 27 martie 1992

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 30 aprilie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de inventie, anexa la prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                     THEODOR STOLOJAN

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul invatamantului
                             si stiintei,
                             Mihail Golu

    ANEXA 1

            REGULAMENT DE APLICARE A LEGII NR. 64/1991 PRIVIND
                           BREVETELE DE INVENTIE

    CAP. 1
    Procedura de inregistrare a cererilor de brevet de inventie

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale
    Regula 1 - Brevetarea inventiilor
    Brevetarea inventiilor se face conform dispozitiilor Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.
    Prezentul regulament stabileste modul de aplicare a Legii privind brevetele de inventie.
    Regula 2 - Definitii
    Termenii folositi in acest regulament au urmatorul inteles:
    - prin lege se intelege Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;
    - prin O.S.I.M. se intelege Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    - prin inventator se intelege persoana care a creat inventia;
    - prin succesor in drepturi se intelege orice persoana fizica sau juridica careia i s-au transmis fie dreptul la eliberarea brevetului de inventie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;
    - prin solicitant se intelege persoana fizica sau juridica care cere eliberarea unui brevet de inventie;
    - prin titularul brevetului se intelege persoana careia ii apartine dreptul conferit prin brevet;
    - prin unitate se intelege persoana juridica care functioneaza legal;
    - prin publicare se intelege facut accesibil publicului;
    - consilier in proprietate industriala este persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale (inventii, marci, desene, modele etc.), care desfasoara legal aceasta activitate;
    - prin mandatar autorizat se intelege consilierul in proprietate industriala care poate avea si calitate de reprezentare in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci;
    - prin cerere de brevet se intelege cererea scrisa care contine solicitarea expresa a eliberarii unui brevet de inventie;
    - prin descriere se intelege prezentarea in scris a inventiei in conditiile art. 18 din lege;
    - prin revendicari se intelege prezentarea obiectului protectiei solicitate si a elementelor de noutate ale inventiei;
    - prin depozit reglementar se intelege cererea de brevet de inventie, insotita de descrierea inventiei, revendicari si, daca este cazul, de desene explicative;
    - prin proprietate se intelege data primului depozit al cererii de brevet, indiferent de autoritatea nationala competenta la care s-a facut depozitul cererii, in conditiile Conventiei de la Paris.
    SECTIUNEA 2
    Inregistrarea cererii de brevet de inventie
    Regula 3 - Depunerea cererilor de brevet la O.S.I.M.
    (1) Toate cererile de brevet de inventie depuse la Registratura generala a O.S.I.M. vor fi analizate in ziua depunerii.
    (2) Depunerea unei cereri de brevet de inventie la O.S.I.M. se poate face:
    a) direct la Registratura generala a O.S.I.M., deschisa publicului in fiecare zi lucratoare;
    b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.
    In ambele situatii, O.S.I.M. confirma solicitantului primirea cererii de brevet de inventie si conditiile in care a fost primita.
    (3) Depunerea cererilor de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale create pe teritoriul Romaniei se face conform legislatiei in vigoare.
    (4) Celelalte cereri si documente depuse la Registratura generala privind procedurile in care se afla cererile de brevet de inventie vor fi analizate ulterior datei inregistrarii lor, O.S.I.M. notificand petitionarului raspunsul sau in termen de 60 de zile.
    (5) Orice scrisori sau documente depuse la registratura, referitoare la o cerere de brevet sau un brevet de inventie, va trebui sa indice numele si adresa petitionarului pentru corespondenta, cat si numarul de inregistrare al cererii sau numarul brevetului de inventie la care se refera; in caz contrar, O.S.I.M. nu da curs solicitarii, acestea fiind clasate sau restituite, daca petitionarul este identificabil.
    (6) Daca se depun modificari sau completari descrierii, revendicarilor si/sau  desenelor unei cereri de brevet inregistrate la O.S.I.M., acest fapt trebuie mentionat prin indicarea expresa "completare la cererea de brevet nr. ..../ din ........." si se vor depune  paginile din descriere, revendicari si/sau desene dactilografiate continand modificarile sau completarile cerute; in caz contrar ele vor fi returnate solicitantului.
    (7) Atunci cand legea sau regulamentul prevede ca o cerere sau un document sa fie inregistrat intr-o anumita forma, aceasta cerere sau document trebuie inregistrata in forma prescrisa.
    Daca cererea de brevet sau alt document nu indeplineste conditiile prescrise, O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile, acordand un termen de corectare, cu exceptia cazului prevazut la regula 8 (4), cand cererea de brevet se returneaza solicitantului.
    Toate notificarile O.S.I.M. vor fi motivate si vor contine temeiul legal.
    (8) O.S.I.M. va inscrie pe cerere data primirii, numarul de la Registratura generala a O.S.I.M. si documentele primite, sub semnatura. Un exemplar al cererii astfel completat se va returna de indata solicitantului drept confirmare de primire. Data de receptie si numarul de la Registratura generala a O.S.I.M. se completeaza lizibil.
    (9) Exemplarul cererii returnat va indica lipsurile constatate de O.S.I.M. la depunerea cererii de brevet si termenul in care acestea pot fi remediate.
    (10) La depunerea unei cereri de brevet la O.S.I.M., solicitantul va preciza ca este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie, va indica baza legala prin care este indreptatit sau va depune actele necesare care pot confirma acest fapt.
    (11) In cazul in care, in perioada de la inregistrarea unei cereri de brevet de inventie pana la eliberarea brevetului, printr-o hotarare judecatoreasca se stabileste ca o alta persoana decat solicitantul sau succesorul sau in drepturi este indreptatita la eliberarea brevetului, O.S.I.M. va executa hotararea respectiva.
    (12) Taxa de inregistrare a cererii de brevet de inventie este datorata de solicitant o data cu depunerea cererii de brevet la O.S.I.M. Daca solicitantul a platit taxa de inregistrare inainte de depunerea cererii de brevet, el va preciza aceasta in cerere, anexind o copie a documentului de plata.
    (13) Daca la depunerea cererii de brevet de inventie solicitantul nu a platit taxa de inregistrare, aceasta taxa poate fi platita in termen de 3 luni de la data depozitului national reglementar, cu o majorare legal stabilita; in caz contrar cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge.
    (14) Orice document de plata in care nu sunt inscrise datele de identificare a cererii de brevet sau a brevetului de inventie (cel putin numarul cererii sau brevetului) se claseaza ca martor si suma va fi restituita numai in cazul in care platitorul poate fi identificat prin nume si adresa. In cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuata cu costul serviciului postal.
    Regula 4 - Termene
    (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.
    (2) Termenul, care incepand la 29, 30, 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are asemenea zi, se va socoti implinit in prima zi a lunii urmatoare. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
    (3) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, intelegand prin comunicare data la care notificarea O.S.I.M. a fost depusa la oficiul postal.
    (4) Actele de procedura, trimise prin posta la O.S.I.M., se socotesc indeplinite in termen, daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea lui.
    (5) O cerere de prelungire a unui termen pentru raspuns la notificarea O.S.I.M. trebuie sa poarte data oficiului postal sau a Registraturii O.S.I.M. in interiorul termenului scadent si va depinde de motivele pentru care se cere aceasta prelungire.
    O.S.I.M. va notifica in scris solicitantului acceptul sau respingerea cererii de prelungire a termenului.
    (6) Neindeplinirea actelor de procedura in termenele legale nu atrage sanctiunile prevazute de lege si prezentul regulament, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de 2 luni de la incetarea cauzei.
    Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat
    (1) Depunerea cererii de brevet de inventie la O.S.I.M. sau reprezentarea solicitantului in procedurile in fata O.S.I.M. se poate face prin mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul in Romania.
    (2) In cazul in care solicitantul brevetului de inventie este reprezentat prin mandatar autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pe baza unei procuri scrise.
    (3) In procedurile in fata O.S.I.M., solicitantul sau titularul strain poate fi reprezentat numai de un consilier in proprietate industriala, autorizat.
    (4) Potrivit art. 43 din lege, consilierul in proprietate industriala poate asigura, la cerere, asistenta persoanelor fizice si juridice romane si straine si le reprezinta in fata O.S.I.M., potrivit prevederilor contractului incheiat cu clientul.
    Reprezentarea se asigura din imputernicirea si in limitele mandatului stabilit prin contract cu persoanele interesate in scopul dobandirii, apararii si revendicarii drepturilor privind inventiile, desenele si modelele industriale, marcile de fabrica, de comert si de serviciu sau alte drepturi de proprietate industriala. Reprezentarea persoanelor fizice si juridice in fata O.S.I.M. se face prin procura scrisa.
    (5) Asistenta juridica a solicitantului sau titularului in fata instantelor judecatoresti este conditionata de calitatea de avocat sau consilier juridic.
    (6) Consilierul in proprietate industriala se supune numai dispozitiilor legale si este obligat sa actioneze cu buna-credinta si probitate profesionala.
    Acesta este obligat sa nu divulge datele si informatiile primite de la client. Nu va fi considerata divulgare informarea consilierului de catre client in exercitarea functiei de reprezentare.
    (7) Poate fi consilier in proprietate industriala cetateanul roman, cu domiciliul in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - poseda diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic sau juridic;
    - are o vechime in profesii tehnice sau juridice de cel putin 5 ani;
    - nu are antecedente penale;
    - se bucura de o buna reputatie;
    - a fost declarat reusit la examenul pentru aceasta profesie organizat de O.S.I.M.
    (8) Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi exercitata numai dupa ce persoanele reusite la examen au fost inscrise, la cererea lor, in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si dupa ce, pe baza adeverintei de inscriere eliberata de O.S.I.M., s-au inregistrat la Primaria municipiului Bucuresti, Sectiunea financiara.
    Lista consilierilor in proprietate industriala se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    (9) Examenul pentru profesia de consilier in proprietate industriala se sustine in fata unei comisii alcatuite din 5-7 membri, al carei presedinte este directorul O.S.I.M. Membrii comisiei sunt numiti de Consiliul de administratie al O.S.I.M.
    Din comisie pot face parte specialisti cu vechime de cel putin 5 ani din cadrul O.S.I.M., cadre didactice universitare, experti.
    (10) Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompatibila cu calitatea de salariat al O.S.I.M.
    (11) Radierea din Registrul national al consilierilor in proprietate industriala se poate face la solicitarea persoanei in cauza, cat si de catre O.S.I.M., atunci cand persoana nu mai indeplineste una din conditiile prevazute la pct. (7).
    (12) Incalcarea cu vinovatie de catre consilierul in proprietate industriala a obligatiilor profesionale si a normelor de conduita constituie abatere disciplinara, care se sanctioneaza, dupa caz, cu: avertisment, radierea temporara pe o perioada de pana la 5 ani sau radierea definitiva din Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.
    Sanctiunea disciplinara se stabileste si se aplica de o comisie numita in acest scop de conducerea O.S.I.M. Impotriva sanctiunii de radiere se poate face plangere la instantele judecatoresti in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.
    Radierea va fi operata numai dupa ramanerea definitiva a hotararii.
    Regula 6 - Limba oficiala
    Toate cererile de brevet de inventie si corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite si depuse la O.S.I.M. in limba romana.
    Regula 7 - Confidentialitatea cererii de brevet de inventie.
    Regimul secret
    (1) Datele continute in cererea de brevet de inventie sunt confidentiale pana la publicarea acesteia de catre O.S.I.M., divulgarea lor fara acordul inventatorului sau succesorului sau in drepturi fiind interzisa, indiferent de modul in care persoanele au luat cunostinta de ele si oricare ar fi calitatea acestora (mandatari, consilieri in proprietate industriala, orice persoana din situatiile prevazute la art. 5 si art. 18 alin. 2 din lege).
    Divulgarea inainte de publicarea cererii de brevet de inventie se pedepseste conform Codului penal.
    (2) O.S.I.M. asigura confidentialitatea cererilor de brevet de inventie de la data depunerii acestora la Registratura generala a O.S.I.M. pana la publicarea lor in conformitate cu art. 23, art. 44 alin. 1 si 3 si se sanctioneaza conform art. 60 din lege.
    (3) In conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, atribuirea caracterului de secret descrierilor de inventii din domeniul apararii si sigurantei nationale create pe teritoriul Romaniei revine Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, prin reprezentantii lor oficial desemnati.
    (4) Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii au obligatia respectarii dispozitiilor legale si a angajamentelor semnate de O.S.I.M. privind manipularea, confidentialitatea si pastrarea secretului cererii brevetului de inventie.
    Atribuirea caracterului de secret se face numai pentru cererile de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, in termen de 15 zile de la data depozitului reglementar, prin aplicarea pe documentatia cererii de brevet de inventie a stampilei cu inscrisul "Secret" si semnatura in clar (numele si prenumele) a reprezentantului care a atribuit acest caracter; in caz contrar, O.S.I.M. urmeaza procedurile prevazute de prezentul regulament.
    (5) Institutia care a atribuit caracterul de secret unei cereri de brevet de inventie, in termen de 60 de zile de la data atribuirii, va plati o taxa anuala de mentinere in regim secret si va informa solicitantul.
    (6) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informatii vor putea mentine o descriere in regim secret numai pe perioada pentru care a achitat taxa anuala corespunzatoare mentinerii in acest regim. Regimul secret inceteaza prin neplata taxei sau prin hotararea scrisa a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii de la data primirii acesteia la O.S.I.M.
    (7) In conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informatii vor acorda o compensatie materiala echitabila solicitantului brevetului de inventie stabilita prin contract pe toata perioada de mentinere in regim secret a inventiei.
    (8) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informatii, pentru cererile de brevet de inventie provenite din unitatile lor, vor stabili caracterul de secret, dupa caz, inaintea transmiterii lor la O.S.I.M., transmiterea in acest caz facandu-se prin posta speciala, in conditiile legislatiei in vigoare.
    (9) O.S.I.M. va asigura conditiile necesare pentru pastrarea, accesul, manipularea sau orice alta activitate referitoare la cererile de brevet de inventie carora li s-a atribuit caracterul de secret, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind apararea secretului de stat.
    (10) Brevetarea in strainatate a inventiilor care fac obiectul cererilor de brevet de inventie se poate face numai dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar.
    Regula 8 - Conditii minime pentru inregistrarea in Registrul national al
               cererilor de brevet de inventie depuse
    (1) Cererile de brevet de inventie care indeplinesc conditiile art. 15 din lege si prevederile prezentului regulament vor fi inregistrate in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse. Data de inregistrare la O.S.I.M. a cererilor de brevet de inventie este data primirii lor la Registratura generala.
    (2) In conformitate cu art. 15 din lege, O.S.I.M. inregistreaza in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse o cerere de brevet, daca sunt depuse cel putin urmatoarele documente:
    a) o cerere, in limba romana, care sa contina solicitarea explicita a eliberarii unui brevet pentru o inventie al carei titlu este mentionat si datele de identificare a solicitantului;
    b) un text care la prima vedere sa para descrierea inventiei.
    Inregistrarea cererilor de brevet in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse se face in ordinea numerelor si a datei depunerii la Registratura generala a O.S.I.M.
    (3) Numarul din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si data inregistrarii se inscriu in cerere si pe prima pagina a fiecarui exemplar al descrierii, precum si pe plicul postal, daca cererea a fost transmisa prin posta.
    Acest numar este numarul cererii de brevet de inventie si va fi utilizat in toata corespondenta.
    (4) In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de la pct. (2) a) si b), cererile se primesc, nu se inregistreaza in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si documentatia se restituie, O.S.I.M. pastrind un exemplar martor. Exemplarul martor se pastreaza in regim confidential si poate fi consultat de catre solicitant.
    Regula 9 - Data depozitului national reglementar
    (1) Toate actele prevazute de art. 14 alin. 1 din lege, depuse la O.S.I.M., constituie depozitul national reglementar.
    (2) Data depozitului national reglementar este data primirii la O.S.I.M. a tuturor documentelor prevazute de art. 14 alin. 1 din lege sau cea prevazuta de conventiile la care Romania este parte.
    (3) In cazul solicitantilor straini care depun descrierile, revendicarile si desenele intr-o limba straina, data depozitului national reglementar va fi data primirii la O.S.I.M. a acestora, cu conditia ca in termen de 2 luni sa depuna si traducerea conforma in limba romana a documentelor respective, in 3 exemplare, semnate de mandatarul autorizat. In caz contrar, cererea se considera abandonata si se respinge.
    (4) In cazul in care din cererea de brevet de inventie lipsesc revendicarile, acestea pot fi depuse in termen de 2 luni de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie. In acest caz, data depozitului reglementar este data la care au fost depuse revendicarile.
    Daca in termenul de 2 luni de la data inregistrarii, solicitantul nu depune revendicarile, cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge.
    (5) Daca in descrierea inventiei se fac referiri cu privire la desenele explicative, dar acestea nu au fost primite la O.S.I.M. o data cu depunerea cererii de brevet, la alegerea solicitantului:
    a) orice referire din descriere cu privire la desene va fi considerata ca suprimata;
    b) O.S.I.M. va examina numai acele parti din descriere care nu necesita desene;
    c) data depozitului reglementar va fi data primirii desenelor la O.S.I.M., daca acestea au fost depuse in termen de 2 luni de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie.
    In cazul lit. a) si b), data depozitului reglementar va fi data depunerii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M.
    (6) In toate cazurile in care O.S.I.M. constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. 1 din lege acorda data de depozit national reglementar pentru cererea de brevet de inventie, inscrie aceasta data in Registrul national al cererilor depuse la O.S.I.M. si notifica aceasta solicitantului in termen de 30 de zile.
    (7) Acordarea datei de depozit pentru cererile de brevet de inventie divizionare sau de perfectionare se face in aceleasi conditii cu cele prevazute la pct. (1)-(5) de mai sus.
    SECTIUNEA 3
    Inventia brevetabila
    Regula 10 - Conditii de brevetare
    Pentru ca o inventie sa fie brevetabila, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 7 alin. 1 din lege.
    Inventiile avand ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal trebuie sa indeplineasca cumulativ numai prevederile art. 7 alin. 3 din lege, completate cu regulile din capitolul III din prezentul regulament.
    Regula 11 - Obiectul inventiei
    (1) Obiectul inventiei brevetabile prevazut de art. 7 alin. 2 din lege poate fi din orice domeniu.
    (2) Inventiile care au ca obiect un produs pot fi:
    a) masini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de masini, utilaje, agregate, instalatii, circuite si aparate electronice sau electrotehnice, sisteme de comanda sau de protectie, elemente de constructie, inclusiv materiale de constructii, mobilier, articole de uz casnic, jucarii, instrumentar medical, instrumentar pentru grafie, instrumente muzicale etc. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul functional al fiecarui element, legatura dintre acestea, relatii constructive, functionale si de pozitie dintre elementele constitutive etc.;
    b) substante chimice si biologice, cu exceptia celor care exista in natura si asupra carora nu s-a actionat printr-un efort creator. Aceste produse vor fi definite prin formula chimica si proprietatile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alte proprietati. Dupa caz, substantele chimice sau biologice se definesc si prin radicalii substituenti, structura moleculara, geometria, greutatea moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeaza sau le identifica;
    c) amestecuri (fizice sau fizico-chimice) care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietati fizice sau chimice, dupa caz, prin alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme;
    d) microorganisme nou create sau izolate prin selectie cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice si efecte de cultura sau alte efecte specifice folosirii lor.
    (3) Inventiile care au ca obiect procedee sau metode vor fi definite ca succesiuni logice de operatii caracterizate prin etape (faze), ordinea lor de desfasurare, conditiile initiale (materii prime, parametri), conditiile tehnice de desfasurare, mijloacele tehnice utilizate (utilaje, instalatii, dispozitive, aparatura, catalizatori), produsele sau rezultatele finale.
    Sunt considerate procedee activitatile care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs.
    Sunt considerate metode activitatile care au rezultate de natura calitativa (masurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical).
    Procedeele biologice sau genetice au particularitati specifice, si anume pentru procedeele biologice: indivizii de la care se porneste modul de actionare asupra acestora (selectie individuala, hibridare, poliploidie, transfer genetic, tratare cu agenti chimici sau fizici), conditiile de mediu in care se desfasoara, iar pentru procedeele genetice: separarea ARN si ADN, secvente ADN, modificare a secventelor ADN, clonare, sinteze ARN si ADN, acestea putand fi insotite de procese chimice sau biologice.
    Metodele de tratament se definesc prin modalitatile specifice de interventie asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate (aparatura, medicamente, agenti fizici, chimici si balneologici, dezinfectanti etc.), parametrii tehnici (doze, intervale de timp, durate, temperaturi, concentratii, parametrii agentilor fizici sau balneologici), calea de actiune sau de administrare.
    Simpla posologie a unui medicament nu este brevetabila.
    (4) Programele pentru calculator, in sine, nu sunt inventii. Protectia programelor pentru calculator se realizeaza prin alte forme de proprietate intelectuala. Totusi, nu pot fi excluse de la brevetare inventiile care intrunesc conditiile prevazute de art. 7 alin. 1 si 2 din lege, numai pentru faptul ca acestea contin si elemente sau programe pentru calculator.
    SECTIUNEA 4
    Cererea de brevet de inventie
    Regula 12 - Formularul cererii de brevet de inventie
    (1) Cererea pentru eliberarea unui brevet de inventie trebuie intocmita in 3 exemplare, pe un formular tip, imprimat sau dactilografiat, redactat in limba romana, a carui forma este prescrisa de O.S.I.M.
    (2) Solicitantul sau mandatarul autorizat va completa formularul tip de cerere, prin dactilografiere sau de mina, clar si lizibil, la toate rubricile sale si va semna cererea.
    Cand solicitantul este o persoana juridica, cererea va fi semnata de conducatorul unitatii si stampilata.
    (3) Solicitantul va inscrie in cerere numele si adresa completa. Daca sunt mai multi solicitanti, se fac aceleasi mentiuni pentru fiecare.
    Persoanele fizice trebuie sa fie numite cu numele de familie, urmat de prenume, nationalitatea si indicarea tarii al carei cetatean este.
    Persoanele juridice trebuie sa fie numite cu denumirea completa, localitatea si tara in care se afla sediul lor.
    Solicitantul trebuie sa indice telefonul, telexul, faxul, in vederea unei comunicari corecte si rapide.
    (4) Solicitantul trebuie sa ceara, expres, eliberarea brevetului de inventie, indicand titlul inventiei si sa arate ca este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie.
    Daca solicitantul brevetului de inventie este alta persoana decat inventatorul, se va indica, la cerere, temeiul legal in baza caruia poate solicita brevetul de inventie sau va depune actul prin care inventatorul i-a cedat dreptul, la eliberarea brevetului de inventie.
    (5) In conformitate cu art. 14 alin. 2 din lege, solicitantul trebuie sa declare inventatorul sau inventatorii, daca acestia nu sunt aceiasi cu solicitantul. Declararea inventatorului se face prin indicarea numelui si adresei, locului de munca, iar daca exista mai multi inventatori, solicitantul va inscrie in cerere, pentru fiecare, datele necesare.
    (6) Daca solicitantul depune cererea de brevet de inventie printr-un mandatar autorizat, el va inscrie in cerere datele de identificare ale acestuia (nume, adresa, telefon, telex, fax, cont, cod). Daca mandatarul este si consilier in proprietate industriala, solicitantul ii poate permite sa semneze, in numele lui, cererea de brevet de inventie si sa-l reprezinte in fata O.S.I.M. in toate procedurile, in baza unei procuri scrise.
    (7) Daca sunt mai multi solicitanti, iar acestia nu sunt reprezentati in fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, in cerere se va indica unul din solicitanti, care este desemnat pentru corespondenta cu O.S.I.M.; in caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondenta cu primul solicitant inscris in cerere.
    (8) Daca solicitantul doreste sa foloseasca dreptul de prioritate al unei cereri depuse anterior intr-o alta tara, la o administratie nationala, regionala sau internationala, va indica in cerere denumirea tarii sau administratiei, data depozitului si numarul depozitului.
    Cand se invoca mai multe prioritati se inscriu in cerere datele de mai sus, pentru fiecare depozit in parte.
    In cazul unei erori materiale, cand solicitantul a omis sa invoce in cerere prioritatea unui prim depozit anterior, acesta o poate face intr-un termen de maximum 2 luni de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie. Daca in acest termen solicitantul nu invoca o prioritate, cererea de brevet de inventie va beneficia de prioritatea de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., in conformitate cu art. 17 din lege.
    (9) In cererea de brevet de inventie se pot solicita, expres, urmatoarele proceduri:
    a) publicarea cererii de brevet de inventie, intr-un termen mai scurt de 18 luni, conform art. 24 din lege;
    b) efectuarea unui raport de documentare, in conformitate cu art. 25 din lege;
    c) examinarea in fond, in conformitate cu art. 26 din lege.
    Daca solicitantul nu inscrie nici o procedura in cerere, O.S.I.M. va considera, ca prima procedura pentru cererea de brevet de inventie, publicarea ei in termenul precizat la art. 23 din lege.
    (10) Daca cererea nu este semnata, un exemplar din formularul cererii (alt exemplar decat cel prevazut la regula 3 (8)) va fi returnat de O.S.I.M. solicitantului, pentru ca acesta, in termen de 2 luni, sa il restituie semnat; in caz contrar cererea de brevet se considera abandonata si se respinge. Daca in acest termen cererea de brevet de inventie este trimisa la O.S.I.M., semnata, data depozitului va fi data inregistrarii cererii de brevet la O.S.I.M., sub conditia indeplinirii dispozitiilor art. 14 alin. 1 din lege.
    Regula 13 - Descrierea inventiei
    (1) Descrierea inventiei trebuie sa contina in mod succesiv, in ordinea de mai jos, urmatoarele:
    a) titlul inventiei asa cum a fost indicat in cererea de brevet de inventie intr-o formulare clara si concisa a obiectului inventiei, fara sa o divulge;
    b) precizarea domeniului tehnic, in care poate fi folosita inventia, fara sa divulge solutia;
    c) prezentarea stadiului anterior al tehnicii, in masura in care solicitantul il cunoaste si il considera util pentru intelegerea inventiei, cu indicarea documentelor care stau la baza acestuia; se va prezenta cel putin o solutie considerata cea mai apropiata de obiectul inventiei; cand descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta criteriul unitatii, pentru fiecare inventie din grup se va prezenta cate o solutie din stadiul tehnicii;
    d) expunerea inventiei astfel incat sa fie inteleasa problema tehnica pe care o rezolva (chiar daca problema tehnica nu este in mod explicit mentionata) si solutia de rezolvare, asa cum este ea revendicata; expunerea va fi insotita si de avantajele inventiei, in raport cu stadiul tehnicii; in cazul in care descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta criteriul unitatii, expunerea fiecarei inventii din grup se va face separat;
    e) prezentarea pe scurt a fiecarei figuri din desenele explicative, daca acestea exista;
    f) prezentarea detaliata a obiectului inventiei pentru care se solicita protectie, a modului sau de executare si folosire/functionare, intr-un mod suficient de clar, complet si corect, cu trimitere si la desene, daca acestea exista, astfel incat o persoana de specialitate sa o poata realiza; prezentarea va fi sustinuta de exemple concrete de realizare; in cazul unui grup de inventii, care respecta criteriul de unitate a inventiei, se va prezenta cel putin cate un exemplu de realizare pentru fiecare inventie din grup;
    g) indicarea in mod explicit, daca aceasta nu rezulta in mod evident din prezentarea detaliata conform lit. f) sau din natura inventiei, a modului in care inventia indeplineste conditia de aplicare industriala.
    (2) In descriere pot fi prezentate modele si formule matematice, algoritmi, fara ca prezentarea obiectului inventiei in exemplul de realizare sa se bazeze exclusiv pe acestea.
    Regula 14 - Descrierea unei inventii din domeniul biotehnologiilor
    (1) Fac exceptie de la modul si ordinea de prezentare prevazute de regula 13 descrierile inventiilor care au ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal si acestea vor fi descrise in cap. III al prezentului regulament.
    (2) Daca obiectul inventiei pentru care se cere protectie este un microorganism, pe langa cele prevazute de regula 13, descrierea va trebui sa contina, in conformitate cu art. 18 din lege, caracteristicile morfologice, taxonomice si biochimice ale acestuia si cel putin un procedeu de obtinere a acestuia, plecand de la un microorganism cunoscut. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 18 alin. 2 din lege, trebuie indicata denumirea microorganismului, numarul si data sub care a fost inregistrat, precum si institutia sau autoritatea la care a fost inregistrat noul microorganism.
    (3) Daca obiectul inventiei pentru care se cere protectie este un procedeu nou de obtinere a unui microorganism avand cel putin o caracteristica morfologica, taxonomica sau biochimica noua, descrierea va cuprinde, pe langa cele prevazute de regula 13, si urmatoarele:
    a) in capitolul "stadiul tehnicii", indicarea denumirii microorganismului de la care s-a plecat in aplicarea noului procedeu, caracteristicile lui morfologice, taxonomice si biochimice si institutia sau autoritatea de depunere, cu nume si data depunerii;
    b) in capitolul "exemplu de realizare", dupa descrierea procedeului, se va descrie microorganismul obtinut prin caracteristicile sale morfologice, taxonomice si biochimice, cu precizarea acelor caracteristici ce fac obiectul inventiei si/sau efectele tehnice noi obtinute.
    (4) Daca obiectul inventiei este un nucleotid sau o secventa de acizi aminati, se considera ca descrierea este dezvaluita in conformitate cu art. 18 din lege, numai daca in descriere se va indica succesiunea aminoacizilor in nucleotid sau secventa.
    Regula 15 - Revendicari
    (1) Revendicarile determina intinderea protectiei conferite prin brevetul de inventie si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) trebuie sa defineasca, in termeni tehnici, obiectul pentru care se solicita protectia si sa indice elementele tehnice ale inventiei;
    b) trebuie sa se bazeze, in intregime, pe descrierea inventiei.
    (2) Revendicarile trebuie sa contina:
    a) un preambul indicand titlul inventiei, elementele tehnice ale acesteia, care sunt necesare pentru definirea obiectului inventiei si care fac parte din stadiul tehnicii;
    b) o parte caracteristica, precedata de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca" si in care se expun, in mod concis, elementele tehnice noi ce definesc inventia, impreuna cu elementele tehnice enuntate in preambul.
    (3) Elementele noi sunt prezentate in partea caracteristica a revendicarilor, cu mentionarea legaturilor lor de interdependenta (constructiva, functionala, sinergica etc.), pastrindu-se aceeasi denumire a elementelor si aceeasi pozitionare din textul descrierii si desenelor.
    (4) Functie de complexitatea inventiei pot exista mai multe revendicari; acestea pot fi independente sau dependente.
    (5) Revendicarea independenta trebuie sa asigure protectia inventiei, in limitele pentru care aceasta poate fi realizata cu aceleasi efecte tehnice si, totodata, sa contina elementele noi suficient de conturate, astfel incat sa asigure reproducerea obiectului inventiei.
    (6) Daca cererea de brevet de inventie se refera la mai multe inventii si unitatea inventiei este respectata, se redacteaza cate o revendicare independenta pentru fiecare inventie.
    (7) Fiecare revendicare independenta poate fi insotita de un numar rezonabil de revendicari dependente, care sa se refere la aceasta si sa dezvolte sau sa expliciteze elemente tehnice, deja enuntate in revendicarea independenta sau varianta de realizare a obiectului inventiei, cu conditia respectarii unitatii inventiei.
    (8) Daca cererea de brevet de inventie contine desene explicative, toate elementele tehnice mentionate intr-o revendicare vor fi insotite de semnele de referinta respective, plasate intre paranteze.
    (9) Revendicarile nu vor contine desene sau grafice, linii de programe, subrutine sau programe de calculator. Revendicarile pot contine tabele, formule chimice sau matematice, care sunt esentiale pentru a defini noutatea inventiei.
    Regula 16 - Desenele explicative ale inventiei
    (1) Desenele sunt necesare in masura in care contribuie la intelegerea inventiei si a elementelor de noutate ale ei. Desenele trebuie sa contina semne de referinta (cifre si/sau litere) care sa indice elementele componente, corespunzatoare prezentarii lor in exemplul de realizare din descriere.
    (2) Fila continand desene nu va depasi formatul A4 sau, in cazuri exceptionale, A3 si va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu conditia ca desenul sa aiba contrastul necesar pentru reproducerea prin metodele electrostatice.
    Filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenele.
    Marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
    (3) Schemele si diagramele se considera desene. Tabelele nu se considera desene.
    (4) Desenele nu trebuie sa contina texte, cu exceptia unui cuvant sau a unor cuvinte izolate - atunci cand acest lucru este absolut necesar - cum sunt "apa", "abur", "deschis", "inchis" etc., iar pentru schemele si diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, cateva cuvinte cheie, absolut necesare intelegerii acestora. Fiecare cuvant folosit trebuie asezat in asa fel in desen incat sa permita inlocuirea lui fara sa acopere nici o linie a desenelor.
    (5) Semnele de referinta care nu sunt mentionate in descriere nu trebuie sa apara in desene si invers.
    (6) Semnele de referinta ale acelorasi elemente trebuie sa fie identice in descriere, revendicari si desene.
    Regula 17 - Conditiile de forma a cererii de brevet de inventie
    (1) Cererea, descrierea, revendicarile si desenele se intocmesc pe file separate, de format A4 si se depun la O.S.I.M. in 3 exemplare.
    (2) Toate filele cererii de brevet de investitie trebuie sa fie intocmite pe o singura fata a filei si in asa fel incat sa poata fi separate in vederea reproducerii lor.
    (3) Toate filele se numeroteaza cu cifre arabe, in ordine crescatoare.
    (4) Descrierea si revendicarile vor fi dactilografiate la 1 1/2 - 2 randuri.
    (5) Nu se admit, pe file, stersaturi, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate. Daca, totusi, acestea exista, solicitantul va semna la locul/locurile modificate, pe exemplarul original.
    (6) Fiecare pagina a descrierii, in exemplarul original, va fi semnata de solicitant.
    (7) Este indicat sa se foloseasca termeni, semne si simboluri tehnice, care sunt, in general, acceptate in ramura respectiva.
    (8) Unitatile de masura pentru greutati, temperaturi, densitati etc. trebuie sa fie exprimate in sistemul international, chiar daca in descriere se mentin si alte sisteme de masura.
    (9) Pentru indicatiile privind caldura, energia, lumina, sunetul si magnetismul, ca si pentru formulele matematice si unitatile electrice, trebuie sa se respecte normele din practica internationala; pentru formulele chimice, trebuie sa se foloseasca simbolurile, greutatile atomice si formulele moleculare de uz general.
    (10) Terminologia si semnele din cererea de brevet de inventie trebuie sa fie folosite uniform pe tot cuprinsul acesteia.
    (11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de inventie si se restituie solicitantului urmatoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de executie privind inventia etc.
    (12) Cererea de brevet de inventie nu trebuie sa cuprinda:
    a) expresii sau desene contrare bunelor moravuri si ordinii publice;
    b) declaratii denigratoare cu privire la produse, metode sau procedee, la meritele ori valabilitatea cererilor sau brevetelor de inventie ale altei persoane; comparatiile cu stadiul tehnicii nu sunt considerate ca fiind denigratoare.
    Daca, totusi, descrierea va contine expresiile nepermise indicate mai sus, O.S.I.M. va proceda la eliminarea lor din text.
    Regula 18 - Alte documente anexate cererii de brevet de inventie, care nu
                conditioneaza data depozitului
    A. Rezumatul inventiei
    (1) Rezumatul trebuie sa indice domeniul tehnic caruia ii apartine inventia si sa fie astfel redactat incat sa se inteleaga clar problema tehnica si esenta solutiei date de inventie, precum si domeniul de folosire a inventiei.
    (2) Rezumatul are in exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selectie a informatiilor tehnice pentru specialisti, in scopul luarii deciziei privind necesitatea consultarii descrierii inventiei si desenelor, publicate in extenso.
    (3) Rezumatul inventiei anexat cererii de brevet de inventie nu poate fi luat in considerare pentru nici un alt scop, cum ar fi aprecierea intinderii protectiei.
    (4) In final, se va preciza figura explicativa sau formula chimica care se doreste a fi publicata o data cu rezumatul; rezumatul va contine, intre paranteze, si semnele de referinta corespunzatoare elementelor de noutate existente in desene.
    (5) Rezumatul va contine maximum 150 de cuvinte.
    B. Procura
    In cazul in care depunerea cererii de brevet de inventie se face prin mandatar autorizat, este necesara depunerea unei procuri, sub semnatura privata, la inregistrarea cererii sau in termen de 3 luni de la data depozitului; in caz contrar se notifica solicitantului ca, in lipsa procurii, cererea se considera abandonata si se va respinge.
    C. Actul de prioritate
    (1) In cazul in care au fost invocate in cererea de brevet de inventie una sau mai multe prioritati conventionale conform art. 20 sau art. 21 din lege, este necesar sa se depuna unu sau mai multe acte de prioritate, in cel mult 3 luni de la data constituirii depozitului reglementar, conform art. 22 din lege.
    Nedepunerea actelor de prioritate in termenul de mai sus conduce la nerecunoasterea prioritatii invocate.
    (2) O.S.I.M. poate cere solicitantului o traducere conforma in limba romana a certificatului de prioritate, daca aceasta este necesara in vederea recunoasterii prioritatii invocate.
    (3) Actul de prioritate, conform art. 20 din lege, trebuie sa contina un certificat eliberat de administratia la care s-a constituit primul depozit, din care sa rezulte cel putin tara, data si numarul depozitului, datele de identificare a solicitantului si titlul inventiei. Certificatul va fi insotit de o copie a primului depozit.
    Actul de prioritate poate confirma depozitul unei cereri de brevet de inventie, al unei cereri de protectie, al unui model de utilitate sau al unei cereri pentru acordarea dreptului de ameliorator, in cazul unui soi de planta sau al unei rase de animal.
    (4) Invocarea prioritatii conform art. 21 din lege se justifica cu certificatul de garantie, care trebuie sa cuprinda:
    - numele si adresa administratiei care a organizat expozitia in care a fost expusa inventia;
    - denumirea expozitiei, adresa si data deschiderii acesteia;
    - numele, prenumele si adresa persoanei fizice sau sediul persoanei juridice care a depus obiectul in expozitie;
    - data la care s-a facut expunerea publica;
    - numarul si data certificatului de garantie;
    - o copie a descrierii obiectului expus, certificata de administratia expozitiei din care sa rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris si o traducere in limba romana a acestei descrieri.
    (5) Conform art. 47 din lege, invocarea unei prioritati este supusa unei taxe care trebuie platita in termen de 3 luni de la data depozitului.
    Daca in cerere sunt invocate mai multe prioritati, pentru fiecare prioritate invocata se va plati taxa legal stabilita.
    Neplata taxelor in termenul prevazut va conduce la nerecunoasterea prioritatilor invocate.
    (6) Cand pentru o cerere de brevet de inventie sunt invocate una sau mai multe prioritati, prioritatea poate fi recunoscuta numai pentru acele elemente continute in cererea primului depozit sau in cererile ulterioare invocate, cu respectarea conditiei de unitate.
    (7) Daca unele elemente ale inventiei pentru care prioritatea a fost invocata nu figureaza in nici o revendicare formulata in cererea anterioara, prioritatea poate fi recunoscuta, daca din ansamblul cererii anterioare rezulta evident aceste elemente.
    (8) Invocarea prioritatii va fi publicata de O.S.I.M. in conditiile art. 23 din lege.
    (9) Pot fi invocate pentru o cerere de brevet de inventie mai multe prioritati ale unor cereri anterioare provenind din tari diferite.
    (10) Daca pentru o cerere de brevet de inventie au fost invocate mai multe prioritati, termenele de la care incepe data de prioritate sunt calculate tinand cont de data de prioritate cea mai veche.
    (11) Nu se admite invocarea mai multor prioritati in cascada.
    (12) Atunci cand se invoca una sau mai multe prioritati si O.S.I.M. a solicitat traducerea certificatului de prioritate, solicitantul sau succesorul sau in drepturi va indica si pasajele din descriere, revendicarile si, daca este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecarui act de prioritate.
    D. Autorizatia privind dreptul la invocarea prioritatii
    (1) In cazul in care solicitantul cererii de brevet de inventie invoca un drept de prioritate care apartine altei persoane, pentru recunoasterea prioritatii este necesara depunerea la O.S.I.M. a unei autorizatii din partea cedentului, din care sa rezulte ca solicitantul are dreptul sa invoce prioritatea primului depozit.
    (2) Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la invocarea prioritatii; in caz contrar, O.S.I.M. nu recunoaste prioritatea invocata.
    E. Actul de certificare a depunerii microorganismelor
    (1) Daca cererea de brevet de inventie se refera la un microorganism, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din lege, este necesara depunerea la O.S.I.M. a unui act care sa certifice depunerea microorganismului intr-o institutie nationala de depozit, desemnata de Guvern sau la o autoritate de depozit internationala.
    Actul care atesta constituirea depozitului microorganismului, intr-o colectie nationala sau internationala, oficial recunoscuta, in cazul in care se solicita acordarea unui brevet de inventie pentru un nou microorganism sau un procedeu in care este folosit un microorganism, trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
    - denumirea si adresa colectiei nationale sau internationale, oficial recunoscuta, la care s-a facut depozitul microorganismului;
    - data (anul, luna, ziua) depunerii microorganismului in colectia nationala sau internationala, oficial recunoscuta;
    - denumirea microorganismului;
    - numarul depozitului microorganismului;
    - caracteristicile morfologice, taxonomice si biochimice ale microorganismului inregistrat.
    (2) Din acest act mentionat la alineatul precedent trebuie sa rezulte ca microorganismul a fost depus la o institutie de depozit la o data anterioara datei de inregistrare a cererii de brevet de inventie la O.S.I.M.
    (3) Actul prevazut la pct. (1) trebuie depus la O.S.I.M. pana la luarea unei hotarari; in caz contrar, cererea se considera abandonata si se respinge.
    F. Declararea inventatorilor
    (1) Daca in cerere nu au fost declarati inventatorii, solicitantul este obligat sa-i declare pana in luna a 15-a de la data depozitului reglementar sau de la data prioritatii invocate; in cazul cererilor de brevet de inventie care se incadreaza in prevederile art. 44 alin. 2 si 3 din lege, declararea inventatorilor se va face pana la publicarea sau pana la luarea unei hotarari de catre O.S.I.M.
    (2) In cazul in care solicitantul nu raspunde la notificarea O.S.I.M. privind declararea inventatorilor la termenele prevazute mai sus, cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge.
    (3) Declararea inventatorilor se face pe raspunderea solicitantului.
    Litigiile intervenite intre solicitanti si inventatori privind declararea acestora sunt de competenta instantelor judecatoresti conform art. 61 din lege.
    Hotararile definitive ale instantei se depun la O.S.I.M. de catre partea interesata, in vederea executarii lor.
    (4) Inventatorul sau inventatorii, declarati de solicitanti, pot cere in scris la O.S.I.M. sa nu fie mentionati la publicarea cererii de brevet de inventie sau in brevetul de inventie.
    (5) In cazul in care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie sa depuna la O.S.I.M. o declaratie autentificata, din care sa rezulte ca persoanele initial mentionate in cerere ca inventatori sunt de acord cu:
    a) excluderea unuia sau mai multora dintre ei;
    b) includerea altor persoane, ordinea in care acestia urmeaza sa fie inscrisi in brevetul de inventie, dovada acceptului inventatorilor inclusi, cat si acordul lor pentru transmiterea drepturilor catre solicitant.
    Depunerea declaratiei la O.S.I.M. poate fi facuta cel mai tarziu pana la luarea hotararii de acordare a brevetului de inventie; in caz contrar, O.S.I.M. nu ia in considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.
    G. Actul de transmitere a dreptului la eliberarea brevetului de inventie
    (1) Daca inventatorul sau inventatorii au cedat dreptul la eliberarea brevetului de inventie unei persoane fizice sau juridice inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, solicitantul va depune la O.S.I.M. actul din care rezulta aceasta transmitere.
    (2) In cazul in care din documentatia cererii de brevet de inventie nu rezulta ca solicitantul este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie, O.S.I.M. va cere acestuia actul in temeiul caruia are dreptul la brevet.
    (3) Actul se va depune in original sau in copie autentificata, in termen de maximum 6 luni de la data solicitarii examinarii in fond; in caz contrar, cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge.
    (4) Daca dreptul la eliberarea brevetului de inventie s-a transmis dupa constituirea depozitului reglementar, actul de transmitere va fi depus in forma prevazuta la pct. (2) pana la luarea unei hotarari de catre O.S.I.M.; in caz contrar, brevetul de inventie se elibereaza pe numele solicitantului cererii de brevet.
    SECTIUNEA 5
    Cereri internationale depuse prin procedura Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor (P.C.T.)
    Regula 19 - O.S.I.M. - oficiu receptor
    (1) In vederea brevetarii inventiilor, in alte state, prin procedura prevazuta de Tratatul P.C.T., O.S.I.M. actioneaza in calitate de oficiu receptor pentru cererile internationale ai caror solicitanti sunt cetateni romani, cetateni straini cu domiciliul stabil in Romania sau persoane juridice romane si straine cu sediul in Romania, in conformitate cu dispozitiile Tratatului P.C.T. si ale Regulamentului P.C.T.
    (2) Cererea internationala se intocmeste de solicitant, in 3 exemplare, si va respecta conditiile prevazute de Tratatul P.C.T. si Regulamentul P.C.T. Formularul tip al cererii este elaborat de Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Industriale (O.M.P.I.) si va fi completat de catre solicitant prin dactilografiere sau pe calculator, intr-una din limbile franceza, engleza, germana sau rusa. Descrierea, revendicarile si rezumatul vor fi redactate intr-una din aceste limbi, si anume, aceea aleasa de solicitant.
    (3) Oficiul constata daca documentele cererii internationale indeplinesc conditiile prevazute de Tratatul P.C.T. si Regulamentul P.C.T.
    (4) In cererea internationala, solicitantul trebuie sa declare inventatorii, sa indice statele desemnate in care doreste protectia inventiei sale, precum si sa invoce, daca este cazul, datele de prioritate ale primului depozit.
    (5) Cererea internationala va fi semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat; daca solicitantul va fi reprezentat de un mandatar autorizat, in cererea internationala este obligatoriu sa fie inscrise datele de identificare a mandatarului.
    (6) In cazul cand intr-o cerere internationala se invoca prioritatea unuia sau a mai multor depozite nationale, actul sau actele respective de prioritate trebuie sa fie depuse la O.S.I.M., o data cu cererea, sau trimise ulterior de catre solicitant Biroului International al O.M.P.I. intr-un termen de maximum 16 luni de la data prioritatii cererii.
    (7) O.S.I.M. verifica corectitudinea intocmirii cererii internationale, in conformitate cu dispozitiile Tratatului P.C.T. si Regulamentului P.C.T. si invita solicitantul, printr-o notificare, sa faca corecturile necesare intr-un termen de o luna. Daca solicitantul nu da curs acestei invitatii, O.S.I.M. considera cererea abandonata si o respinge. Decizia de apreciere a corecturilor, ca o constatare a lipsei acestora, trebuie luata in raport cu efectuarea unei publicari internationale rezonabile.
    (8) In cazul in care cererea internationala indeplineste toate conditiile prevazute de Tratatul P.C.T. si Regulamentul P.C.T., aceasta va fi inscrisa in Registrul cererilor internationale depuse si O.S.I.M. va acorda data de depozit international.
    (9) Solicitantul din cererea internationala este obligat sa plateasca taxele in moneda stabilita in Ghidul Depozantului P.C.T.
    (10) Dovada de plata a taxelor referitoare la o cerere internationala trebuie depusa la O.S.I.M., fie o data cu cererea internationala, fie cel mai tarziu la o data la care O.S.I.M. sa poata respecta termenele prevazute de procedura Tratatului P.C.T. si Regulamentului P.C.T., pentru primirea la Biroul International al O.M.P.I., Administratia de Documentare Internationala sau Administratia de Examinare Preliminara Internationala a taxelor cuvenite, inscrise in Ghidul Depozantului P.C.T.
    Neprimirea la O.S.I.M. a dovezilor de plata a taxelor prevazute in procedura P.C.T. conduce la considerarea cererii internationale ca abandonata si O.S.I.M. suspenda procedura de tratare a acesteia ca o cerere internationala.
    (11) Solicitantul impreuna cu O.S.I.M. stabilesc Administratia Internationala care sa execute, pentru cererea internationala, procedurile prevazute in Tratatul P.C.T. si Regulamentul P.C.T.
    (12) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ca oficiu receptor transmite cererea internationala la Biroul International al O.M.P.I. si la Administratia de Documentare Internationala cel mai tarziu in luna a 12-a de la data cererii internationale sau a 13-a, daca este invocata o prioritate.
    Regula 20 - O.S.I.M. - oficiu desemnat
    (1) In cazul in care, in cererea internationala a unui solicitant strain, Romania a fost desemnata ca stat in care se solicita protectia inventiei, solicitantul, prin mandatar autorizat in Romania, va deschide in Romania faza nationala de tratare a cererii internationale, in termen de 20 de luni de la data prioritatii cererii internationale.
    (2) Deschiderea fazei nationale se face prin depunerea la O.S.I.M. a formularului de solicitare a deschiderii fazei nationale, insotit de o copie a cererii internationale, traducerea cererii internationale in limba romana, intelegand prin aceasta descrierea, revendicarile, desenele, rezumatul inventiei si dovada de plata a taxelor nationale. Formularul pentru deschiderea fazei nationale este publicat in Ghidul  Depozantului P.C.T.
    (3) Data depozitului cererii de brevet de inventie va fi data cererii internationale si aceasta data va fi inscrisa in Registrul national al cererilor depuse, conform art. 11.3 din Tratatul P.C.T.
    (4) O data deschisa faza nationala, cererea internationala va fi supusa procedurilor prevazute in legea nationala privind brevetele de inventie si in prezentul regulament.
    (5) In cazul in care O.S.I.M. constata ca lipsesc acte sau notificari prevazute de Tratatul P.C.T. si Regulamentul P.C.T. (o copie a cererii internationale, notificarea privind desemnarea Romaniei, notificarea privind depunerea actelor de prioritate la Biroul International al O.M.P.I., notificarea privind administratia care executa documentarea sau examinarea preliminara, raportul de cercetare documentara, raportul de examinare preliminara, daca solicitantul a ales aceasta procedura etc.), O.S.I.M. va informa despre aceasta Biroul International si va solicita completarea documentatiei cererii internationale.
    (6) Pentru deschiderea fazei nationale, O.S.I.M., ca oficiu desemnat, nu va pretinde pentru o cerere internationala alte conditii de forma sau continut decat cele prevazute de Tratatul P.C.T. si de Regulamentul P.C.T.
    (7) Pentru cererea internationala, intrata in faza nationala, solicitantul va remite la O.S.I.M. traducerea, revendicarile modificate de acesta, in urma efectuarii raportului de documentare din faza internationala, precum si traducerea titlului inventiei, daca acesta a fost modificat de Administratia de Documentare Internationala.
    Modificarile revendicarilor, in aceasta situatie, nu trebuie sa depaseasca limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor.
    (8) Cand solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse initial si traducerea revendicarilor modificate conform prevederilor Tratatului P.C.T., O.S.I.M. invita pe solicitant sa trimita, in termen de 90 de zile, traducerea, conform dispozitiilor Regulii 49.5 c-bis) din Regulamentul P.C.T., coroborat cu prevederile art. 28 din lege. In cazul in care in termenul fixat in invitatie nu a fost primita traducerea care lipseste, O.S.I.M. considera cererea retrasa si o respinge.
    (9) Descrierea si revendicarile cererii internationale pentru care s-a deschis faza nationala in Romania, traduse in limba romana, vor fi publicate in termen de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale, daca o prioritate a fost invocata, sau in termen de 18 luni de la data deschiderii fazei nationale, in conformitate cu prevederile art. 23 din lege si a regulii 25 din prezentul regulament.
    (10) Protectia provizorie, prevazuta de art. 35 din lege, curge, pentru cererile internationale, dupa publicarea prevazuta la pct. (9) de mai sus.
    Regula 21 - O.S.I.M. - oficiu ales
    (1) In vederea intrarii in faza nationala de tratare a cererii internationale, conform art. 39 al Tratatului P.C.T., solicitantul trebuie sa prezinte, intr-un termen de 30 de luni de la data prioritatii cererii internationale, cand se prevaleaza si de un raport de examinare preliminara, internationala, traducerea in limba romana a cererii internationale, taxele nationale si o copie a cererii internationale, daca nu a avut loc comunicarea conform art. 20 al Tratatului P.C.T., precum si formularul, conform pct. (2) al regulii 20 a prezentului regulament.
    (2) In cazul cand a fost stabilit un raport de examinare preliminara internationala, traducerea modificarilor facute in virtutea art. 19 al Tratatului P.C.T. este ceruta numai daca modificarile respective sunt anexate la raport.
    (3) Daca solicitantul, in conditiile prevazute de Tratatul P.C.T., retrage cererea de examinare preliminara, internationala, sau alegerea O.S.I.M., aceasta nu este considerata ca o retragere a cererii internationale, daca Romania ramane stat desemnat.
    Regula 22 - Tratamentul cererilor internationale revizuite de O.S.I.M. ca
                oficiu desemnat
    In cazul cand un oficiu receptor a refuzat sa acorde o data de depozit international sau a declarat ca cererea internationala este considerata retrasa sau cand Biroul International al O.M.P.I. o considera ca retrasa, deoarece nu a primit exemplarul original, O.S.I.M. va trata ca o cerere nationala acea cerere internationala, daca solicitantul va indeplini, pentru inregistrarea acesteia la O.S.I.M., conditiile prevazute de art. 14 si 16 din lege.

    CAP. 2
    Examinarea cererilor de brevet de inventie

    SECTIUNEA 1
    Examinarea preliminara
    Regula 23 - Analiza depozitului national reglementar
    (1) Dupa constituirea depozitului national reglementar conform art. 14 alin. 1 din lege, cererile de brevet de inventie vor fi supuse unei analize preliminare, din care sa reiasa:
    a) daca solicitantul are dreptul la brevet de inventie, in cazul in care el este alta persoana decat inventatorul sau inventatorii;
    b) dreptul mandatarului autorizat pentru a reprezenta solicitantul in fata O.S.I.M.;
    c) daca sunt declarati inventatorii;
    d) daca prioritatea conventionala este corect invocata si sustinuta de acte de prioritate depuse la O.S.I.M.;
    e) daca plata taxelor este corespunzatoare procedurilor solicitate in cererea de brevet de inventie;
    f) indeplinirea conditiilor de forma a cererii de brevet de inventie;
    g) indeplinirea conditiilor prescrise pentru intocmirea descrierii, revendicarilor si desenelor;
    h) indeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte care sunt anexate la cererea de brevet de inventie;
    i) daca cererea de brevet de inventie care cuprinde un grup de inventii respecta la prima vedere unitatea inventiei.
    (2) Daca in urma analizei depozitului cererii de brevet de inventie si a documentelor anexate, O.S.I.M. constata iregularitati privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege si prezentul regulament, acestea se notifica solicitantului, acordindu-i un termen de raspuns.
    (3) Nici o procedura cu privire la cererea de brevet de inventie inregistrata de O.S.I.M. nu va incepe inca, daca nu s-au depus actele necesare solicitate si dovada platii taxelor, in termenele prevazute de lege si de prezentul regulament.
    Regula 24 - Clasificarea cererii de brevet
    O.S.I.M. clasifica cererea de brevet de inventie pe baza revendicarilor si obiectului inventiei, in termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar, utilizand clasificarea internationala a brevetelor (editia in vigoare) si inscrie pe fiecare cerere de brevet de inventie indicii de clasificare a inventiei.
    SECTIUNEA 2
    Publicarea cererii de brevet de inventie
    Regula 25 - Conditii de publicare
    (1) Cererea de brevet de inventie, pentru care s-a constituit depozitul national reglementar, au fost platite taxele, iar O.S.I.M. nu a luat o hotarare, se publica in termenul prevazut la art. 23 sau 24 din lege, dupa caz.
    (2) Termenul de depunere a dovezii de plata a taxei de publicare este de 3 luni de la constituirea depozitului, pentru cererile care invoca o prioritate, sau de 6 luni pentru celelalte cereri de brevet de inventie.
    Taxa de publicare a cererii de brevet de inventie nu se datoreaza in cazul cererilor pentru care, o data cu inregistrarea, s-a solicitat examinarea in fond sau la cele pentru care s-a solicitat examinarea de urgenta, pana in luna a 6-a, de la data depozitului reglementar; pentru aceste proceduri se platesc celelalte taxe legale corespunzatoare.
    (3) In cazul in care nu s-a solicitat expres procedura de publicare a cererii de brevet de inventie, plata taxei de publicare constituie acordul solicitantului pentru efectuarea acestei proceduri.
    (4) Daca in termenul prevazut la pct. (2) taxa de publicare nu a fost platita si solicitantul nu a cerut examinarea in fond a cererii de brevet de inventie, cererea se considera abandonata si se respinge.
    (5) Daca solicitantul a platit taxa de examinare intre lunile a 4-a pana la a 6-a de la data depozitului reglementar, fara sa plateasca si taxa de publicare, acest lucru se notifica solicitantului cu precizarea ca O.S.I.M. nu va trece la examinarea in fond, acordandu-se solicitantului un nou termen de 30 de zile, in care acesta va trebui sa aleaga una dintre variantele urmatoare:
    a) sa plateasca taxa de publicare;
    b) sa comunice acordul sau privind retinerea de catre O.S.I.M. a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare platita, urmand ca in vederea efectuarii examinarii in fond sa completeze taxa de examinare;
    c) sa plateasca taxa de mentinere in regim confidential a cererii de brevet de inventie.
    (6) Daca in termenul acordat de O.S.I.M. conform pct. (5) solicitantul nu da curs nici uneia dintre variantele a), b) sau c), cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge, iar taxele de examinare se returneaza solicitantului.
    (7) Nu se publica urmatoarele cereri de brevet de inventie:
    a) cererea de brevet de inventie respinsa sau retrasa in intervalul de la data depozitului reglementar pana la a 15-a luna;
    b) cererea de brevet de inventie pentru care solicitantul a cerut examinarea o data cu inregistrarea cererii de brevet de inventie sau in termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, a platit taxele de examinare si O.S.I.M. a luat hotararea de acordare a brevetului de inventie;
    c) cererea de brevet de inventie pentru care s-a solicitat examinarea de urgenta pana in luna a 6-a de la data depozitului reglementar;
    d) cererea de brevet de inventie care se incadreaza in prevederile art. 44 alin. 2 si 3 din lege si pentru care s-a platit pentru primul an de la data depozitului reglementar taxa legala de mentinere la secret.
    (8) Daca, in urma analizei preliminare, O.S.I.M. constata ca cererea de brevet de inventie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, acordindu-i un termen pentru divizare de cel mult 60 de zile inainte de publicare.
    Daca solicitantul nu a facut divizarea pana la aceasta data, cererea de brevet de inventie se publica sub forma neunitara.
    (9) Daca pana in luna a 15-a de la data depozitului reglementar, in urma analizei preliminare, solicitantul depune modificari sau completari la descriere, revendicari sau desene in vederea publicarii, este necesar ca solicitantul, fie sa transmita la O.S.I.M. paginile redactilografiate cu includerea modificarilor sau completarilor, fie sa reformuleze intreaga documentatie ce urmeaza sa fie publicata.
    Regula 26 - Data publicarii
    (1) Publicarea cererii de brevet de inventie se face prin depunerea la sala de lectura a O.S.I.M. sau prin tiparire a descrierii, revendicarilor si desenelor inventiei.
    (2) Cererea de brevet de inventie publicata contine o parte editata de O.S.I.M., continand datele bibliografice ale cererii de brevet de inventie si rezumatul acceptat de solicitant, si o parte care contine descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele explicative redactate de solicitant conform conditiilor prescrise de acest regulament.
    (3) Daca solicitantul a adus modificari sau completari descrierii pana in luna a 16-a de la data depozitului reglementar si examinarea in fond nu a fost ceruta, modificarile sau completarile se publica o data cu cererea de brevet de inventie.
    (4) Taxele de publicare pentru cererile prevazute la art. 44 alin. 2 si 3 din lege se datoreaza de solicitant sau succesorul sau in drepturi, in termen de 3 luni de la data scoaterii lor din regimul secret; O.S.I.M. publica cererea de brevet de inventie in termen de 2 luni de la plata acestei taxe.
    (5) Cererile de brevet de inventie publicate in conditiile art. 23 din lege beneficiaza de protectia provizorie prevazuta de art. 35 din lege de la data depozitului reglementar.
    Intinderea protectiei provizorii acordate in conditiile art. 35 din lege este determinata numai de continutul revendicarilor, asa cum au fost ele publicate in cererea de brevet de inventie.
    (6) Daca printr-o hotarare judecatoreasca se constata ca o alta persoana decat cea inscrisa in cererea de brevet de inventie publicata este inventator, O.S.I.M. executa hotararea si publica modificarea.
    Regula 27 - Raportul de documentare
    (1) O.S.I.M. intocmeste, la cererea solicitantului, un raport de documentare a cererii de brevet de inventie pe baza revendicarilor, descrierii si desenelor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) s-a acordat o data de depozit reglementar;
    b) au fost platite taxele pentru publicare si intocmirea raportului de documentare;
    c) cererea de brevet de inventie nu a fost retrasa sau respinsa.
    (2) Raportul de documentare a cererii de brevet de inventie se publica.
    (3) Raportul de documentare contine materialele documentare selectate din stadiul tehnicii, materiale care sunt existente la dispozitia O.S.I.M. la data respectiva.
    Solicitantul, in sprijinul efectuarii raportului de documentare, poate depune la O.S.I.M. materialele documentare publice de care dispune, urmand ca dupa efectuarea raportului de documentare, O.S.I.M. sa returneze solicitantului aceste materiale, daca ele au fost originale. O.S.I.M. nu se va limita insa ca raportul de documentare sa fie efectuat numai pe baza materialelor transmise de solicitant.
    (4) Taxa pentru raportul de documentare se poate plati pana in luna a 9-a de la data depozitului reglementar, caz in care raportul va fi publicat o data cu cererea; la cererile pentru care taxa a fost platita intre luna a 9-a si luna a 18-a, raportul de documentare se va publica ulterior publicarii cererii.
    (5) O.S.I.M. returneaza solicitantului taxa pentru raportul de documentare si nu efectueaza raportul daca inventia se incadreaza in prevederile art. 12, 13 sau 18 din lege.
    (6) In cazul in care cererea de brevet de inventie nu se publica conform art. 23 sau art. 44 alin. 2 sau 3 din lege si a fost platita taxa pentru un raport de documentare, aceasta taxa se returneaza solicitantului sau, cu acordul acestuia, taxa aferenta poate fi transferata pentru alte proceduri.
    (7) In raportul de documentare se citeaza documentele publice din stadiul tehnicii care pot fi luate in considerare pentru aprecierea noutatii inventiei in legatura cu revendicarile la care se refera, indicand, daca este necesar, partile pertinente ale documentului invocat.
    (8) In raportul de documentare se inscriu indicii clasificarii internationale a brevetelor de inventie in domeniul sau domeniile cercetate.
    (9) Daca in procesul de efectuare a raportului de documentare se constata ca cererea de brevet de inventie contine doua sau mai multe inventii, respectiv nu satisface criteriul unitatii inventiei conform art. 19 alin. 1 din lege, si O.S.I.M. nu a notificat aceasta solicitantului dupa constituirea depozitului national reglementar, lipsa unitatii inventiei se notifica la momentul constatarii, cerind solicitantului:
    a) plata suplimentara pentru efectuarea raportului de documentare si pentru celelalte inventii;
    b) sa indice acea inventie sau grup de inventii din depozitul pentru care raportul de documentare poate fi executat in baza taxei platite.
    Daca, in termenul acordat de O.S.I.M., solicitantul nu a platit taxele necesare si nu a indicat inventia aleasa, raportul de documentare se va efectua pentru prima inventie sau grup de inventii unitar, revendicat.
    (10) Raportul de documentare efectuat se notifica solicitantului impreuna cu copii ale documentelor citate, pana la maximum 20 de pagini. La cererea solicitantului se pot transmite, contra cost, si celelalte copii ale documentelor citate in raport.
    (11) Data de publicare a raportului este data de publicare a Buletinului Oficial de Proprietate Industriala, in care sunt anuntate cererile de brevet de inventie pentru care O.S.I.M. a efectuat un raport de documentare.
    (12) Dupa publicarea cererii de brevet de inventie si a raportului de documentare, solicitantul poate cere modificarea revendicarilor. Aceste modificari se depun la O.S.I.M. si vor fi analizate in cursul examinarii de fond a cererii de brevet de inventie, daca aceasta examinare a fost ceruta conform art. 26 din lege.
    SECTIUNEA 3
    Examinarea in fond a cererilor de brevet de inventie
    Regula 28 - Conditii pentru inceperea examinarii in fond
    (1) Procedura de examinare in fond a unei cereri de brevet de inventie incepe daca este indeplinita una dintre conditiile urmatoare:
    a) examinarea a fost ceruta in scris in termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar si taxa de examinare a fost platita in termen de 3 luni de la solicitarea examinarii;
    b) dovada de plata a taxei de examinare a fost depusa la O.S.I.M. in termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar.
    (2) Termenul de 18 luni pentru efectuarea examinarii in fond a cererii de brevet de inventie conform art. 29 alin. 1 din lege curge de la data indeplinirii uneia dintre conditiile prevazute la pct. (1) lit. a) sau b) din aceasta regula.
    (3) In functie de momentul in care se cere examinarea in fond a cererii de brevet de inventie, O.S.I.M. va proceda dupa cum urmeaza:
    a) daca solicitarea examinarii s-a facut o data cu inregistrarea cererii de brevet de inventie sau in termen de 3 luni de la data depozitului reglementar si taxa a fost platita in acest termen, cererea de brevet de inventie nu se publica si O.S.I.M. va lua o hotarare in termen de 18 luni de la data depozitului reglementar; in cazul in care taxa de examinare nu a fost platita in termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, cererea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege;
    b) daca solicitarea examinarii s-a facut incepand cu luna a 4-a pana in luna a 30-a de la data depozitului reglementar si taxele de examinare si publicare au fost platite, cererea de brevet de inventie va fi examinata in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii, iar cererea urmeaza procedura de publicare prevazuta la art. 23 din lege;
    c) daca se solicita examinarea de urgenta si s-a platit taxa corespunzatoare, O.S.I.M. va examina cererea de brevet de inventie in termen de 6 luni de la data prezentarii dovezii de plata a taxei de urgenta; publicarea cererii de brevet de inventie va fi conditionata de data la care s-a solicitat examinarea cu urgenta, respectiv daca aceasta s-a facut pana in luna a 15-a de la data depozitului reglementar, cererea de brevet de inventie nu se publica, iar dupa aceasta luna, ea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege.
    (4) Daca dupa publicare o alta persoana cere examinarea in fond, acest fapt se notifica solicitantului.
    (5) In cazul retragerii cererii de brevet de inventie dupa inceperea examinarii, taxele de examinare nu se restituie.
    (6) O.S.I.M. efectueaza examinarea in fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate in ordinea datei de depozit reglementar si a indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul regulament.
    Regula 29 - Dezvaluirea inventiei
    (1) Dezvaluirea inventiei in descrieri, revendicari si desene, dupa caz, trebuie sa indeplineasca prevederile art. 18 din lege.
    (2) Daca O.S.I.M. constata ca inventia nu este suficient dezvaluita, aceasta se notifica solicitantului.
    (3) Atunci cand, din proprie initiativa sau la cererea O.S.I.M., solicitantul aduce modificari descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificari trebuie sa respecte prevederile art. 28 alin. 3 din lege.
    (4) Modificarile si completarile aduse de solicitant vor fi admise de O.S.I.M. daca:
    a) se refera la elemente existente in descrierea si desenele din depozitul initial si contin precizari si explicatii cu privire la acestea;
    b) se refera la continutul revendicarilor, dar se bazeaza pe elemente existente in descrierea si desenele din depozitul initial;
    c) se refera la desene, dar se bazeaza pe elemente existente in descriere;
    d) nu sunt continute in depozitul initial, dar nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc elemente noi in revendicarile initiale, ele fiind destinate unei bune intelegeri a inventiei sau largirii domeniului de folosire a inventiei.
    (5) Daca modificarile sau completarile aduse de solicitant nu sunt admise, O.S.I.M. va notifica motivat solicitantului si va trece la examinarea cererii de brevet de inventie privind indeplinirea conditiilor prevazute de art. 10 din lege si regulii 32 lit. C. din prezentul regulament.
    (6) Daca modificarile sau completarile aduse de solicitant au fost admise, O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului si cere refacerea paginilor din descriere sau desene, care cuprind modificarile sau completarile aduse.
    Regula 30 - Stadiul tehnicii
    (1) Stadiul tehnicii, fata de care este comparata inventia pentru stabilirea noutatii, cuprinde cunostintele accesibile publicului, oriunde in lume, inainte de data depozitului reglementar sau a prioritatii recunoscute, cu conditia ca data punerii la dispozitia publicului sa fie identificabila.
    (2) Din stadiul tehnicii fac parte cererile de brevet de inventie publicate in conformitate cu art. 23 si 24 din lege.
    (3) Daca o cerere a fost retrasa, abandonata sau respinsa inainte de publicarea ei, aceasta nu este considerata ca facand parte din stadiul tehnicii.
    (4) O.S.I.M. nu ia in considerare divulgarea facuta in intervalul de 12 luni care a precedat inregistrarea unei cereri de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute, daca aceasta divulgare:
    a) emana de la inventator sau succesorul sau in drepturi;
    b) a fost facuta de un tert si inventatorul sau succesorul sau in drepturi confirma in scris la O.S.I.M. ca informatiile respective au fost obtinute direct sau indirect de la el.
    (5) O.S.I.M. nu ia in considerare divulgarea prin publicarea cererii de brevet de inventie in conformitate cu art. 23 si 24 din lege, daca inventatorul sau succesorul sau in drepturi, in intervalul de 12 luni de la publicare, revendica, intr-o noua cerere de brevet de inventie, parti nerevendicate din prima sa cerere de brevet de inventie publicata.
    Regula 31 - Unitatea inventiei
    (1) Cererea de brevet de inventie trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii, astfel legate incat sa formeze un singur concept inventiv general.
    (2) Unitatea inventiei permite ca intr-o singura cerere de brevet de inventie sa poata fi incluse:
    a) revendicari independente de categorii diferite;
    b) revendicari independente de aceeasi categorie;
    c) revendicari dependente.
    (3) Daca o cerere de brevet de inventie se refera la un grup de inventii, unitatea inventiei este respectata daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    a) grupul de inventii contribuie la rezolvarea aceleiasi probleme tehnice;
    b) determina obtinerea acelorasi efecte tehnice;
    c) intre ele exista o interdependenta tehnica;
    d) cel putin una dintre inventiile din grup nu poate fi realizata sau aplicata fara celelalte;
    e) lipsa a cel putin unei inventii din grup face aplicabila pe oricare din celelalte inventii din grup.
    (4) Intr-o cerere de brevet de inventie care se refera la un grup de inventii si care satisfac conditiile de la pct. (3) din aceasta regula se admit revendicari independente de categorii diferite, grupate in una dintre urmatoarele posibilitati:
    a) o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului si o revendicare independenta pentru o folosire a produsului;
    b) o revendicare independenta pentru un procedeu dat si o revendicare independenta pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului;
    c) o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului si o revendicare independenta pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului.
    (5) Intr-o cerere de brevet de inventie care se refera la un grup de inventii care satisfac conditiile de la pct. (3) din aceasta regula se admit doua sau mai multe revendicari independente de aceeasi categorie (exemplu: produs, procedeu, mijloc de folosire) numai daca nu pot fi acoperite in intregime printr-o singura revendicare generica.
    (6) Daca o cerere de brevet de inventie se refera la doua sau mai multe inventii care nu satisfac conditia unitatii inventiei conform pct. (2) din aceasta regula, cererea de brevet de inventie este neunitara si pentru protectia tuturor inventiilor este necesara divizarea cererii de brevet de inventie.
    (7) In cazul in care se constata ca cererea de brevet de inventie este neunitara, O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului sau succesorului sau in drepturi.
    Solicitantul are posibilitatea sa divizeze cererea, depunind la O.S.I.M. cate o cerere de brevet de inventie divizionara pentru fiecare grup de inventii care respecta conditiile unitatii inventiei si are obligatia ca, in termen de 6 luni de la solicitarea examinarii, sa depuna o optiune scrisa si o descriere, revendicari si desene pentru inventia care va fi examinata in depozitul initial.
    In lipsa acestei optiuni, O.S.I.M. va examina prima inventie revendicata sau primul grup de inventii care respecta conditia unitatii inventiei.
    (8) Cererile de brevet de inventie divizionare se pot depune la O.S.I.M. pana la luarea unei hotarari asupra depozitului initial; in aceste conditii, cererile divizionare depuse vor beneficia de data de depozit al cererii din care au fost divizate, precum si de dreptul de prioritate a acesteia, daca solicitantul va respecta, pentru fiecare inventie divizionara, limitele dezvaluirii ei din primul depozit.
    In cazul in care in cererea de brevet de inventie initiala au fost invocate prioritati multiple, solicitantul va trebui sa indice in fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzatoare.
    (9) In cazul in care, pana la luarea unei hotarari asupra primului depozit, solicitantul nu a depus cereri de brevet de inventie divizionare, inventiile care nu respecta conditia unitatii vor ramane in descriere, fara insa sa faca obiectul revendicarilor.
    (10) Lipsa unitatii inventiei nu poate fi invocata in cadrul actiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de inventie.
    Regula 32 - Examinarea indeplinirii conditiilor pentru existenta inventiei
                brevetabile
    A. Noutatea
    (1) Noutatea unei inventii brevetabile se stabileste in conformitate cu prevederile art. 8 din lege, in raport cu continutul revendicarilor si al domeniului de aplicare precizat in descriere.
    (2) La stabilirea noutatii unei inventii, materialele din stadiul tehnicii nu pot fi luate in considerare decat individual, pentru fiecare inventie (nu sunt opozabile materialele din stadiul tehnicii in sistem mozaic).
    (3) Intr-un grup de inventii care respecta unitatea inventiei, materialele din stadiul tehnicii vor fi luate in considerare individual, pentru fiecare inventie.
    (4) Fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutatii, continutul cererilor de brevet de inventie astfel cum au fost ele depuse la O.S.I.M., care au o data de depozit reglementar sau de prioritate anterioara si care au devenit publice inainte sau dupa data cererii ulterioare.
    (5) Sunt considerate materiale pertinente acele materiale din stadiul tehnicii al caror continut acopera partial sau total intinderea protectiei cerute de solicitant prin revendicari.
    (6) O.S.I.M. notifica solicitantului sau succesorului sau in drepturi materialul documentar pertinent din stadiul tehnicii, considerat ca acopera partial sau total elementele noi revendicate in cererea de brevet de inventie.
    Notificarea va fi insotita de copia materialului documentar si va contine un comentariu privind elementele din revendicari care se regasesc in material.
    O.S.I.M. va acorda un termen solicitantului pentru raspuns. Daca solicitantul raspunde in termen, dovedind interes pentru a-si sustine cererea de brevet, O.S.I.M. va continua corespondenta cu solicitantul pana la lamurirea tuturor obiectiilor, in vederea luarii unei hotarari juste. Nici o hotarare nu poate fi luata de O.S.I.M. daca materialul documentar nu a fost transmis solicitantului.
    B. Activitatea inventiva
    (1) Activitatea inventiva se apreciaza in raport cu revendicarile si cu problema tehnica pe care o rezolva inventia, in conformitate cu prevederile art. 9 din lege.
    (2) La aprecierea activitatii inventive se stabileste stadiul tehnicii din care se formeaza un mozaic de solutii tehnice ce se compara, in totalitatea lui, cu revendicarile. Cererile de brevet de inventie inregistrate la O.S.I.M., care au devenit publice dupa data de depozit a cererii care se afla in examinare, nu sunt luate in considerare la aprecierea activitatii inventive, chiar daca data lor de depozit este anterioara.
    Daca din analiza totalitatii solutiilor din stadiul tehnicii rezulta, printr-o sinteza ulterioara, ca o persoana de specialitate in domeniu, fara sa depuna un efort creativ, poate ajunge la solutia care face obiectul cererii de brevet de inventie, atunci acest obiect nu are la baza o activitate inventiva.
    (3) O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca este indeplinita cel putin una dintre conditiile urmatoare:
    a) nu rezulta ca evidenta in stadiul tehnicii din domeniul de aplicare a inventiei sau dintr-un domeniu apropiat acestuia;
    b) specialistul din domeniu, pe baza cunostintelor din stadiul tehnicii, nu poate rezolva problema asa cum o rezolva inventia;
    c) necesitatea rezolvarii problemei exista de mult timp si rezolvarile cunoscute nu sunt la nivelul rezolvarii din inventie;
    d) inventia este folosita cu sau fara modificari intr-un alt domeniu pentru solutionarea unei alte probleme si efectul tehnic obtinut este fie acelasi, fie neasteptat sau superior efectelor obtinute de alte inventii din domeniul in care se transpune inventia, cu conditia ca cele doua domenii sa nu fie apropiate;
    e) consta in combinarea elementelor cunoscute din stadiul tehnicii, astfel incat rezulta o legatura organica functionala, o influentare reciproca, o interactiune sau o interconditionare si aceasta conduce la obtinerea unui efect global pozitiv;
    f) inventia are ca obiect un procedeu analog care realizeaza un efect tehnic nou sau prin acest procedeu se obtine o substanta cu calitati noi, neasteptate sau superioare ori daca materiile prime sunt noi chiar daca efectele tehnice obtinute sunt aceleasi.
    (4) O inventie nu implica o activitate inventiva daca:
    a) consta intr-o simpla enuntare a unei probleme tehnice fara a o rezolva, chiar daca problema este noua;
    b) rezolva numai o problema privind economisirea de materiale sau energie, optimizarea dimensiunilor sau reducerea preturilor de cost, fara a se obtine efecte tehnice noi sau superioare;
    c) rezolva problema numai printr-o simpla inlocuire de materiale cu caracteristici cunoscute care conduc la efecte previzibile;
    d) problema se refera numai la o modificare a formei sau a aspectului in scop estetic;
    e) rezolva problema printr-o simplificare, fara sa mentina cel putin performantele cunoscute din stadiul tehnicii;
    f) rezolvarea problemei se face prin mijloace echivalente existente in stadiul tehnicii si conduce la obtinerea acelorasi efecte;
    g) rezolvarea problemei se face prin folosirea in comun a doua sau mai multe solutii cunoscute si daca efectul tehnic previzibil rezulta din simpla insumare a efectelor fiecarei solutii (juxtapunerea solutiilor cunoscute);
    h) rezolvarea unei probleme din domeniul chimiei sau biologiei care consta intr-o selectie a unui caz particular dintr-o multime de componenti, protejata anterior, fara ca acest caz selectat sa conduca la calitati sau efecte deosebite comparativ cu cele ale multimii componentilor din care a fost selectat;
    i) rezolvarea problemei se refera la alegerea unui material corespunzator cunoscut si/sau la executarea unor modificari constructive dupa reguli in sine cunoscute;
    j) inventia se refera la un produs natural asupra caruia nu s-a intervenit tehnologic.
    (5) In cazul in care in urma examinarii de fond se apreciaza ca obiectul inventiei nu indeplineste conditia existentei unei activitati inventive, aceasta se notifica solicitantului, anexindu-se materialele din stadiul tehnicii luate in considerare la aprecierea activitatii inventive si se acorda un termen pentru raspuns.
    C. Aplicabilitate industriala
    (1) O inventie este susceptibila de aplicare industriala conform art. 10 din lege, daca din descrierea inventiei rezulta cumulativ urmatoarele:
    a) obiectul inventiei poate fi folosit cel putin intr-un domeniu;
    b) problema tehnica si rezolvarea ei;
    c) dezvaluirea inventiei in exemplele de realizare, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa poata realiza inventia fara a desfasura o activitate inventiva conform art. 18 din lege;
    d) inventia poate fi reprodusa cu aceleasi caracteristici si efecte, ori de cate ori este necesar.
    (2) Daca, in urma examinarii de fond, se constata ca descrierea inventiei prezentate de solicitant nu indeplineste una din conditiile prevazute la pct. (1) de mai sus, aceasta se notifica solicitantului, acordindu-i-se un termen pentru raspuns.
    Regula 33 - Inventia de perfectionare
    (1) Solicitantul unui brevet de inventie de perfectionare poate fi titularul unui brevet de inventie in vigoare sau o terta persoana.
    (2) In cererea de brevet de inventie solicitantul va mentiona explicit ca inventia perfectioneaza o alta inventie, indicand datele necesare identificarii acesteia.
    (3) O.S.I.M. va notifica solicitantului prevederile art. 36 din lege, in cazul in care acesta este diferit de titularul brevetului de inventie in vigoare.
    (4) Descrierea inventiei de perfectionare va cuprinde, de regula, in capitolul "stadiul tehnicii" aceleasi materiale cu cele luate in considerare in descrierea inventiei pe care o perfectioneaza, daca intre datele lor de depozit reglementar nu au mai aparut si alte materiale pertinente.
    (5) La redactarea revendicarilor inventiei de perfectionare solicitantul va mentiona, in partea caracteristica, elementele noi ale inventiei in interdependenta tehnica numai cu acele elemente ale inventiei pe care le perfectioneaza si la care se aplica, astfel incat sa rezulte legatura lor organica.
    (6) O.S.I.M. hotaraste acordarea unui brevet de inventie de perfectionare in aceleasi conditii ca si la celelalte inventii brevetabile si anume cele prevazute de art. 7, 8, 10, 18 si 19 din lege.
    (7) In examinarea noutatii inventiei de perfectionare se vor lua in considerare stadiul tehnicii citat in descrierea inventiei pe care o perfectioneaza, precum si materialele din stadiul tehnicii aparute intre datele de depozit reglementar al celor doua inventii.
    (8) In cursul examinarii unei cereri de brevet de inventie de perfectionare, O.S.I.M. analizeaza, pe baza revendicarilor, daca inventia poate fi aplicata independent de inventia la care se refera perfectionarea.
    (9) O.S.I.M. hotaraste acordarea unui brevet de inventie de perfectionare numai in cazul in care este indeplinita conditia de la pct. (8) de mai sus si inventia la care se refera perfectionarea este protejata printr-un brevet in vigoare.
    Regula 34 - Notificarile O.S.I.M.
    (1) In notificarile transmise solicitantului, O.S.I.M. indica termenul de raspuns. Solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de raspuns.
    (2) O.S.I.M. nu poate lua hotarari inainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru raspuns.
    (3) Daca in termenul fixat solicitantul nu raspunde si nici nu a cerut o prelungire a termenului de raspuns, cererea se considera abandonata si se respinge.
    SECTIUNEA 4
    Hotararile O.S.I.M.
    Regula 35 - Comisia de examinare
    (1) In urma examinarii cererii de brevet de inventie, in conformitate cu prevederile legii si prezentului regulament, examinatorul de stat de specialitate intocmeste raportul de examinare, pe baza caruia o comisie de examinare din O.S.I.M. ia hotararea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie.
    (2) Cand este cazul, comisia ia act de retragere a cererii de brevet de inventie.
    (3) Comisiile de examinare din O.S.I.M. sunt constituite pe domenii de specialitate.
    (4) Comisia de examinare este formata din presedinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M. si 2 membri desemnati de seful serviciului de examinare de specialitate.
    (5) Examinatorul de stat de specialitate care a intocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare.
    (6) Toate hotararile luate de comisie se comunica solicitantului sau succesorului sau in drepturi, in termen de 30 de zile de la luarea lor, si se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse.
    (7) Hotararile de acordare a brevetului de inventie se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de 30 de zile.
    (8) Incepand cu data publicarii fiecarui Buletin Oficial de Proprietate Industriala, inventiile pentru care s-a acordat brevet, anuntate in acest buletin, se publica prin punerea la dispozitia persoanelor interesate a descrierii, revendicarilor si desenelor, la sediul O.S.I.M., timp de 6 luni de la aceasta data.
    (9) Descrierea si desenele inventiilor care urmeaza a fi publicate dupa luarea hotararii de acordare a brevetului de inventie vor trebui sa poarte acordul solicitantului sau succesorului sau in drepturi asupra continutului.
    SECTIUNEA 5
    Atacarea hotararilor O.S.I.M. pe cale administrativa
    Regula 36 - Contestatia si cererea de revocare
    (1) Impotriva hotararii O.S.I.M. privind cererea de brevet de inventie, persoanele interesate pot formula contestatii sau cereri de revocare in termenele prevazute de lege si prezentul regulament.
    (2) Hotararile O.S.I.M. pot fi contestate de catre solicitant in termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 55 din lege.
    (3) Potrivit art. 56 din lege, orice persoana interesata poate cere revocarea, in tot sau in parte, a hotararilor de acordare a brevetului de inventie in termen de 6 luni de la publicarea descrierii, revendicarilor si desenelor, pentru neindeplinirea oricarei conditii prevazute la art. 7-11 din lege.
    Cererea de revocare va cuprinde expunerea pe larg a motivelor si documentele publice in sustinere, fara a putea fi invocata nerespectarea conditiilor de forma sau procedura.
    O copie a cererii de revocare se notifica de catre O.S.I.M. titularului, in vederea expunerii argumentelor sale; notificarea va indica termenul de solutionare a cererii de revocare pana la care titularul va comunica pozitia sa.
    Regula 37 - Comisia de reexaminare a O.S.I.M.
    (1) Contestatiile si cererile de revocare se solutioneaza de catre comisia de reexaminare, formata din presedinte si 2-4 membri desemnati de catre directorul general al O.S.I.M.
    (2) Presedintele comisiei de reexaminare este directorul general al O.S.I.M. ori imputernicitul acestuia.
    (3) Componenta comisiei de reexaminare este alta decat cea a comisiei de examinare care a luat hotararea atacata. Membrii comisiei pot fi sefii de serviciu ori loctiitorii de drept, sau examinatorii de stat de specialitate, gr. I. Unul din membrii comisiei este consilier juridic.
    (4) Comisia va da posibilitatea partii interesate sa-si prezinte punctul de vedere, fie reprezentat, fie personal sau asistat.
    (5) Dosarul cererii de brevet de inventie va fi prezentat comisiei de reexaminare de catre presedintele comisiei de examinare si examinator, care vor prezenta in scris, pana la solutionare, punctul lor de vedere cu privire la contestatia sau cererea de revocare formulata.
    (6) Comisia de reexaminare poate hotari:
    a) admiterea contestatiei sau cererii de revocare, dispunand acordarea brevetului de inventie ori respingerea cererii de brevet de inventie, sau trimiterea cauzei spre reexaminare in serviciul de specialitate al O.S.I.M.;
    b) respingerea contestatiei sau cererii de revocare.
    (7) Hotararile comisiei de reexaminare se iau cu majoritate de voturi si se comunica in termen de 15 zile.
    (8) Hotararile de respingere luate de comisia de reexaminare pot fi atacate la Tribunalul municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
    (9) Comisia de reexaminare se va putea sesiza din oficiu asupra iregularitatilor oricarei proceduri in care se afla o cerere de brevet de inventie, precum si asupra hotararilor luate si va proceda, dupa caz, potrivit art. 30 din lege.
    (10) Contestatiile formulate sub incidenta Legii nr. 62/1974 vor fi solutionate de comisia de reexaminare.
    SECTIUNEA 6
    Eliberarea brevetului de inventie
    Regula 38 - Conditii pentru eliberarea brevetului de inventie
    (1) O.S.I.M. elibereaza brevetul de inventie in conditiile art. 31 din lege, daca nu a fost revocata hotararea de acordare a brevetului de inventie in conditiile art. 56 din lege si taxa legala pentru tiparirea si eliberarea brevetului de inventie a fost platita de titular.
    (2) Titularul brevetului de inventie va plati taxa de tiparire si eliberare a brevetului de inventie in termen de 6 luni de la publicarea hotararii.
    (3) O.S.I.M., in termen de 3 luni de la data la care hotararea de acordare a brevetului a ramas definitiva, tipareste descrierile, revendicarile si desenele, in fascicul, si elibereaza brevetul de inventie titularului de brevet.
    (4) Dupa eliberarea brevetului de inventie, titularul datoreaza taxele de mentinere in vigoare a brevetului, pe perioada de la data depozitului reglementar pana la eliberarea brevetului conform legii. Aceste taxe se platesc o data pentru toata perioada, in maximum 3 luni de la data eliberarii brevetului de inventie.
    (5) In cazul in care titularul nu a achitat taxele de mentinere in vigoare conform pct. (4) de mai sus, O.S.I.M. publica decaderea brevetului de inventie in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, imediat dupa expirarea termenului. Titularul poate cere la O.S.I.M. revalidarea brevetului in conditiile prevazute de art. 40 din lege.

    CAP. 3
    Protectia prin brevet a noilor soiuri de plante si rase de animale

    Regula 39 - Definitii
    Soi inseamna un grup de plante ce apartin unui taxon botanic cunoscut, de rangul cel mai scazut, care raspunde conditiilor pentru acordarea unui brevet de inventie, cu recunoasterea dreptului de ameliorator:
    - definit prin expresia caracterelor unui anumit genotip sau unei combinatii de genotipuri;
    - distinct de orice alt grup de plante, prin cel putin un caracter;
    - considerat ca o entitate cu privire la aptitudinea sa de a fi reprodus intocmai.
    Rasa inseamna un grup de animale ce apartin unei specii sau varietati de animale cunoscute, de rangul cel mai scazut, care raspund conditiilor pentru acordarea unui brevet de inventie cu recunoasterea dreptului de ameliorator.
    Material de inmultire pentru soiuri inseamna seminte, rasaduri, material de plantat, diferite parti de plante folosite pentru inmultire.
    Material de inmultire pentru rase inseamna embrioni, sperma, animale vii, oua folosite pentru inmultire.
    Ameliorator inseamna persoana fizica care a creat sau a descoperit si dezvoltat un soi sau o rasa. In cazul in care la aceasta au contribuit mai multe persoane, toate sunt considerate amelioratori.
    Dreptul amelioratorului inseamna dreptul exclusiv al titularului de brevet de inventie de a exploata inventia al carei obiect il constituie un soi de planta sau o rasa de animal.
    Mentinator inseamna persoana fizica sau juridica responsabila in mentinerea unui soi sau a unei rase; in cazul de fata, titularul brevetului de inventie poate fi amelioratorul, persoana fizica sau juridica, careia i-a fost transmis acest drept sau succesorul sau in drepturi.
    Regula 40 - Competente
    (1) Potrivit legii, O.S.I.M. elibereaza brevete de inventie pentru noile soiuri de plante si rase de animale, daca acestea respecta conditiile prevazute de art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege.
    Nici o alta conditie nu poate fi impusa pentru eliberarea brevetului de inventie, daca solicitantul indeplineste toate formalitatile prevazute de prezentul regulament.
    (2) O.S.I.M. considera indeplinite conditiile prevazute de art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege, daca ele au fost confirmate in scris de catre autoritatile competente carora le revine responsabilitatea cu privire la verificarea si testarea noilor soiuri sau rase.
    (3) Prin acordarea brevetului de inventie se recunoaste dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, pentru o perioada de minimum 20 de ani, drept ce va fi inscris in brevetul eliberat.
    (4) In cazul in care noul soi de planta sau noua rasa de animal au fost create in conditiile prevazute de art. 5 alin. 1 lit. a) sau alin. 2 din lege de catre amelioratorul care este salariat, titularul brevetului de inventie va fi unitatea in care s-a creat soiul sau rasa, acesteia recunoscindu-i-se dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, cu obligatia legala de a plati o remuneratie suplimentara, echitabila, amelioratorului soiului sau rasei, remuneratie stabilita prin act aditional la contractul de munca individual al acestuia.
    Regula 41 - Conditii specifice pentru existenta unei inventii brevetabile al
                carei obiect este un soi sau o rasa
    A. Noutatea
    (1) Soiul sau rasa sunt considerate noi in sensul art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege, daca, la data depunerii cererii pentru acordarea protectiei, materialul de inmultire recoltat nu a fost vandut sau nu a fost pus la dispozitia tertilor printr-un alt mod de catre ameliorator sau cu acordul acestuia, in urmatoarele conditii:
    (i) pe teritoriul Romaniei cu un an inaintea depunerii cererii de brevet de inventie;
    (ii) pe teritoriul altor state cu mai mult de 4 ani inaintea depunerii cererii de brevet de inventie sau 6 ani inaintea inregistrarii cererii de brevet de inventie pentru arbori, pomi fructiferi si vita-de-vie.
    (2) Faptul ca un soi este cunoscut sau ca existenta sa a fost dezvaluita nu face ca acesta sa-si piarda noutatea in sensul pct. (1) de mai sus.
    B. Distinctivitatea
    (1) Soiul sau rasa sunt considerate distincte daca se disting clar de orice alt soi sau rasa a caror existenta este notoriu cunoscuta la data inregistrarii cererii.
    (2) In particular, depozitul unei cereri de brevet de inventie sau inscrierea unui soi intr-un registru oficial din orice alta tara este considerat ca notoriu cunoscut incepand cu data depozitului reglementar al cererii, cu conditia ca acesta sa conduca la acordarea protectie sau, dupa caz, cu data la care acest soi a fost inscris intr-un registru oficial de noi soiuri.
    C. Omogenitatea
    (1) Soiul sau rasa vor fi considerate omogene daca sunt suficient de uniforme in caracterele lor, relevante sub rezerva unei variatii previzibile, tinand seama de particularitatile lor de inmultire sexuala sau vegetativa.
    D. Stabilitatea
    Soiul sau rasa vor fi considerate stabile daca dupa inmultiri repetate sau, in cazul unui ciclu de inmultire, la sfarsitul fiecarui ciclu, raman neschimbate in ceea ce priveste caracterele relevante.
    Regula 42 - Inregistrarea si publicarea cererii de brevet de inventie
    (1) Inregistrarea si publicarea cererii de brevet de inventie se fac in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament, cu urmatoarele cerinte suplimentare:
    a) soiul sau rasa vor fi individualizate prin denumire, asa cum prevede regulamentul, atat in cererea de brevet de inventie, cat si in descriere si revendicare;
    b) pentru respectarea conditiei de unitate a inventiei, pentru fiecare soi sau rasa identificata prin denumirea sa se vor intocmi cereri de brevet de inventie separate;
    c) la cererea de brevet de inventie se va anexa o declaratie a solicitantului, din care sa rezulte ca soiul sau rasa nu au fost oferite pentru vanzare sau comercializare in Romania cu un an inaintea depunerii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., sau in strainatate, cu 4 ani inainte;
    d) la cererea de brevet solicitantul trebuie sa anexeze o declaratie cu privire la efectuarea testelor conform prevederilor art. 7 alin. 3 din lege. In cazul in care aceste teste exista, ele trebuie sa fie anexate si trebuie sa provina de la o autoritate competenta;
    e) descrierea si revendicarile vor fi insotite, daca este necesar, de fotografii ale soiului sau rasei, realizate color sau alb-negru, cu indicarea codului de culoare;
    f) actele de prioritate, in cazul solicitantilor straini care au efectuat un prim depozit in alta tara membra a Conventiei de la Paris, trebuie sa contina rezultatele testelor emise de autoritatea competenta privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 alin. 3 din lege.
    (2) Descrierea soiului sau rasei trebuie sa fie astfel intocmita incat sa evidentieze caracteristicile si conditiile impuse de art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege, in urmatoarele capitole expuse succesiv in ordinea de mai jos:
    a) Titlul (denumirea) noului soi sau a noii rase
    Titlul va cuprinde denumirea generica a noului soi sau a noii rase, denumirea ei stiintifica in limba latina (gen, specie, subspecie, varietate, covarietate), in conformitate cu codul international pentru nomenclatura plantelor cultivate si a raselor;
    b) Domeniul de activitate, cu precizarea pozitiei taxonomice
    Acest capitol va cuprinde modul de ameliorare a noului soi de planta sau a noii rase de animale (incrucisare, selectie etc.), domeniul de aplicare (agricultura, legumicultura, pomicultura, floricultura, viticultura, sericicultura, zootehnie etc.).
    c) Stadiul cunoscut al tehnicii
    Acest capitol va cuprinde o scurta prezentare a soiurilor sau raselor de aceeasi categorie, cu care se aseamana si s-ar putea confunda. Se vor prezenta, pe scurt, caracterele morfologice, fiziologice, biochimice si de productie ale acestor soiuri si rase, dupa caz.
    d) Problema pe care o rezolva inventia
    In acest capitol se prezinta problema pe care o rezolva noul soi de planta sau noua rasa de animal si care se poate referi la urmatoarele probleme principale:
    - productii mai mari si asigurate;
    - rezistenta sporita la factorii naturali nefavorabili;
    - rezistenta sporita la agentii patogeni (boli si daunatori);
    - marirea procentului de substante utile etc.
    e) Prezentarea solutiei tehnice
    In acest capitol se prezinta caracterele importante: morfologice, fiziologice, biochimice, distincte, omogene si stabile ale noului soi de planta sau ale noii rase de animal.
    f) Prezentarea fotografiilor (figurilor)
    La fiecare descriere se vor anexa fotografiile de foarte buna calitate, care sa ilustreze aspectul plantei intregi si al partilor constructive reprezentative (ramuri, frunze, inflorescente, flori, fructe intregi si sectionate, seminte), daca este necesar pentru identificare.
    La acestea, daca autorul considera necesar, se pot adauga si alte aspecte. Acelasi lucru este valabil si pentru noile rase.
    In cazul in care se revendica culori sau nuante de culori, la descriere se anexeaza, in mod obligatoriu, fotografii color.
    g) Descrierea detaliata a noului soi de planta sau a noii rase de animal (exemplu de realizare)
    Acest capitol va cuprinde, in prima parte, locul si modul de obtinere a noului soi de planta sau a noii rase de animal (genitorii, modul de lucru, lucrarile de ameliorare si de selectie, eventual si scheme de lucru).
    Descrierea se va face conform normelor stabilite de autoritatile competente, in conformitate cu standardele internationale.
    Vor fi prezentate caracterele fiziologice, rezistenta la factorii climatici, la boli, la cadere, precocitate, perioada de vegetatie, scuturare, biochimice (gustul, aroma, parfumul), precum si continutul in elemente chimice si de productie la unitatea de suprafata.
    In cadrul descrierilor este recomandabil ca nuantele de culori sa fie prezentate sub forma unor indici de culoare, conform unui catalog oficial.
    In acest capitol se vor prezenta si sub forma enuntiativa, fara motivari, principalele avantaje care se obtin prin cultivarea noului soi sau a noii rase, conform inventiei, fara indicarea valorilor economice sau sociale.
    (3) Revendicarile trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    - sa fie clare, concise, sa reflecte caracterele morfologice si fiziologice distincte ale soiului sau rasei care la individualizeaza si care sa fie omogene si stabile;
    - in preambulul primei revendicari independente se vor trece denumirea soiului sau rasei, cu denumirea taxonomica a speciei, precum si elementele din prima faza a descrierii; dupa expresia: "caracterizat prin aceea ca ..." se vor enunta caracterele morfologice relevante, care permit individualizarea noului soi sau a noii rase;
    - in revendicarea a doua, dependenta de prima, se vor prezenta caracteristicile fiziologice;
    - in revendicarea a treia, dependenta de prima si a doua, se vor prezenta caracteristicile biochimice si tehnologice.
    Se pot formula si alte revendicari dependente, care sa detalieze revendicarile independente la care se refera sau care pot sa prezinte o metoda sau un procedeu de utilizare a soiului sau rasei respective ori alte caracteristici.
    (4) Rezultatul inventiei trebuie sa contina denumirea completa a noului soi sau a noii rase, inclusiv denumirea taxonomica, domeniul de aplicare, principalele caractere morfologice, fiziologice si tehnologice, care le individualizeaza.
    Regula 43 - Denumirea soiului sau rasei
    (1) Soiul de planta sau rasa de animal vor fi desemnate printr-o denumire destinata identificarii si desemnarii lor genetice.
    (2) Denumirea nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia cazurilor cand aceasta practica este recunoscuta pentru desemnarea soiurilor sau raselor respective. Ea nu trebuie sa induca in eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracteristicile, valoarea sau identificarea soiului, rasei sau cu privire la identificarea producatorului. Ea trebuie sa fie diferita de alte denumiri existente.
    (3) Denumirea soiului sau rasei este indicata de producator o data cu inregistrarea cererii de brevet de inventie. Daca O.S.I.M. constata ca denumirea nu raspunde exigentelor de la pct. (2) de mai sus, se refuza inregistrarea denumirii si se cere producatorului sa propuna o alta denumire, intr-un termen de 2 luni de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie.
    Denumirea soiului sau a rasei va fi inscrisa in brevetul de inventie eliberat.
    (4) Drepturile anterioare ale tertilor nu vor fi afectate daca, in virtutea unui drept anterior, utilizarea denumirilor soiului sau rasei este interzisa unei persoane care, conform pct. (6) de mai jos este obligata sa o foloseasca; in acest caz, O.S.I.M. va cere solicitantului sa dea o alta denumire acestuia.
    (5) O.S.I.M. va inregistra denumirea asa cum este ceruta de solicitantul strain, cu exceptia cazurilor cand aceasta denumire este neadecvata pe teritoriul Romaniei si, in acest caz, se va cere solicitantului sa propuna o alta denumire.
    (6) Orice alta persoana, care ofera pentru vanzare materiale pentru inmultire dintr-un soi sau o rasa protejata pe teritoriul Romaniei, este obligata sa foloseasca denumirea inregistrata la O.S.I.M. chiar si dupa expirarea termenului de protectie, cu exceptia dispozitiilor pct. (4) de mai sus referitor la drepturile anterioare.
    (7) In cazul in care solicitantul a omis sa indice, in cererea de brevet de inventie si/sau descriere, denumirea soiului sau rasei, O.S.I.M. va notifica aceasta solicitantului, acordindu-i un termen pentru completarea cererii de brevet de inventie cu denumirea propusa.
    (8) Atunci cand denumirea propusa nu satisface cerintele cuprinse in pct. (1)-(7), O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului, invitindu-l sa-si modifice denumirea intr-un termen acordat. Daca solicitantul nu da curs acestei invitatii in termenul acordat, cererea de brevet de inventie de soi sau rasa se respinge.
    (9) Atunci cand un soi sau rasa sunt oferite pentru vanzare, acestea pot fi insotite de o marca, de o denumire comerciala sau de alte indicatii similare, care permit sa fie usor recunoscute.
    (10) Pentru comercializarea unui nou soi sau a unei noi rase care a obtinut protectie, trebuie sa se eticheteze materialul de inmultire in mod vizibil, astfel incat sa fie usor recunoscut si/sau poate fi insotit de un semn distinctiv.
    (11) O.S.I.M. va publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala denumirile soiurilor sau raselor, conform regulii.
    Regula 44 - Testele pentru soiuri si rase
    (1) In cazul in care, la inregistrarea cererii de brevet de inventie, solicitantul declara ca soiul sau rasa nu au fost verificate si testate de autoritatea competenta, O.S.I.M. va invita imediat solicitantul sa transmita autoritatilor competente documentele necesare si sa informeze in scris O.S.I.M. asupra datei la care aceste documente au fost depuse. In acelasi timp, O.S.I.M. va notifica si autoritatii competente datele cererii de brevet de inventie inregistrate.
    (2) Autoritatea competenta pentru primirea documentatiei necesare va stabili locul si data testarii soiului sau rasei, va notifica aceasta solicitantului, putand totodata sa ceara, intr-un anumit termen, solicitantului, urmatoarele:
    a) furnizarea de materiale pentru efectuarea testelor de crestere;
    b) furnizarea informatiilor pentru efectuarea testelor de crestere a soiului sau rasei respective;
    c) va desemna cantitatea si natura materialului de inmultire necesar testelor;
    d) felul testelor si metodelor standard ce se aplica.
    (3) Autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor va informa periodic solicitantul asupra stadiului si problemelor ce se ivesc in timpul testarilor, solicitindu-i acestuia, dupa caz, asistenta tehnica.
    (4) La incheierea lucrarilor de testare, autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor va redacta un raport care va trebui sa contina:
    a) rezultatele testarilor;
    b) caracteristicile morfologice si fiziologice ale soiului sau rasei, analizate in comparatie cu cele ale genitorilor din care provine;
    c) concluziile privind conditiile prevazute in art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege.
    Acest raport se transmite sub semnatura, in copie, direct la O.S.I.M. si la solicitant, intr-un interval de 2 ani de la inceperea testelor.
    (5) Solicitantul, in termen de 2 luni de la primirea raportului, are posibilitatea de a se pronunta asupra rezultatelor transmise de autoritatea respectiva.
    (6) In cazul nerespectarii termenelor de efectuare a testelor sau in caz de litigiu, O.S.I.M. va apela la alte autoritati calificate din tara sau din strainatate, in vederea efectuarii acestor teste.
    (7) In cazul in care autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor este ea insasi solicitantul unui brevet de inventie, raportul privind rezultatele testarilor va fi avizat de o alta autoritate competenta din Romania.
    (8) In procedura de examinare, O.S.I.M. va lua in considerare testele efectuate de alte autoritati competente din strainatate, daca acestea sunt parti la tratate si conventii internationale la care este si Romania parte sau pe baza de reciprocitate.
    Regula 45 - Examinarea cererilor de brevet de inventie care au ca obiect un
                soi de planta sau o rasa de animal
    (1) Examinarea in fond a cererilor se efectueaza dupa verificarea conditiilor prevazute de regula 28.
    (2) Examinarea in fond a cererilor de brevet de inventie care au ca obiect un soi de planta sau o rasa de animal consta in analiza indeplinirii conditiilor prevazute de art. 7 alin. 3 si art. 11 din lege, precum si a respectarii prevederilor din regulile referitoare la testele de crestere efectuate de catre autoritatile competente.
    (3) In cazul in care se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. (1) de mai sus, O.S.I.M. hotaraste acordarea brevetului de inventie; in caz contrar, cererea de brevet de inventie se respinge.
    (4) Pentru alte proceduri decat cele prevazute in prezentul capitol, se aplica dispozitiile regulamentului privind examinarea cererii de brevet de inventie.
    Regula 46 - Drepturile si obligatiile ce decurg din protectia prin brevet de
                inventie a soiurilor si raselor
    (1) In conformitate cu art. 34 si 35 din lege, urmatoarele acte privitoare la materialul de inmultire necesita autorizatia amelioratorului sau succesorului sau in drepturi:
    i) producerea sau reproducerea (multiplicarea);
    ii) conditionarea in scopul inmultirii;
    iii) oferirea pentru vanzare;
    iv) vanzarea sau alte forme de comercializare;
    v) exportarea;
    vi) importarea;
    vii) stocarea in scopul efectuarii actelor de mai sus.
    (2) Amelioratorul sau succesorul sau in drepturi poate acorda autorizatia in anumite conditii sau cu anumite limitari.
    (3) In conformitate cu art. 34 si 35 din lege, actele privitoare la materialul recoltat, prezentate la pct. (1) (i-vii) necesita, de asemenea, autorizatia amelioratorului sau a succesorului sau in drepturi.
    (4) Prevederile cuprinse la pct. (1)-(3) din prezenta regula se aplica pentru:
    i) soiurile sau rasele care deriva dintr-un soi sau o rasa protejata, cu exceptia cazului in care soiul sau rasa protejata nu sunt ele insele provenite din soiuri sau rase derivate;
    ii) soiurile sau rasele care nu se disting clar, respectiv nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 7 alin. 3 din lege si din regula 46 din prezentul regulament;
    iii) soiurile sau rasele a caror producere necesita folosirea repetata a unui soi sau a unei rase protejate;
    iv) soiurile sau rasele derivate, ce pot fi obtinute prin selectarea unei mutante naturale sau induse sau obtinute somaclonal, selectia unui individ din soiul initial, retroincrucisare sau transformare prin inginerie genetica.
    Regula 47 - Exceptii privind dreptul amelioratorului
    (1) Dreptul amelioratorului nu se extinde si la urmatoarele acte:
    i) actele efectuate intr-un cadru privat sau pentru scopuri necomerciale;
    ii) actele efectuate in scopul crearii altor soiuri sau rase, conform regulii anterioare;
    iii) actele efectuate in scop experimental.
    (2) Dreptul amelioratorului nu se extinde nici in cazul actelor efectuate de micii fermieri care cumpara material de inmultire dintr-un soi sau o rasa protejata, in scopul cultivarii pentru consum.
    Regula 48 - Obligatiile titularului de brevet de inventie
    Titularul brevetului de inventie pentru un soi de planta sau o rasa de animal este obligat sa fie mentinatorul pe toata durata de valabilitate de protectie, respectiv sa detina material de inmultire.
    In cazul in care, pe perioada de protectie, titularul nu poate furniza, la cererea autoritatii competente, material de inmultire, aceasta autoritate va notifica O.S.I.M. ca titularul este considerat decazut din drepturi.
    O.S.I.M. va inscrie decaderea in registrul brevetelor de inventie si o va publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    CAP. 4
    Dispozitii privind aplicarea art. 5 din lege - inventiile salariatilor

    Regula 49 - Dreptul salariatului la brevet de inventie
    (1) Dreptul la brevetul de inventie, in cazul inventiilor create de salariat, apartine salariatului, in urmatoarele situatii:
    a) exista o clauza contractuala prin care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului;
    b) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege si nu exista o clauza contrara intr-un contract privind inventiile salariatului;
    c) inventia realizata de salariat in timpul contractului individual de munca nu este in legatura cu activitatea unitatii si nu a fost creata prin exercitarea functiei salariatului sau;
    d) inventia se creeaza intr-una din situatiile de la regula 40 si salariatul a informat in scris unitatea, conform prevederilor de la regula 50, dar, in termen de 60 de zile de la data informarii, unitatea nu a depus cererea de brevet de inventie la O.S.I.M. si nu exista o alta conventie intre parti;
    e) unitatea nu este interesata, conform prevederilor art. 65 alin. 2 din lege.
    Regula 50 - Dreptul unitatii la brevetul de inventie
    (1) Potrivit art. 5 din lege, dreptul la brevetul de inventie, in cazul inventiilor create de salariati, apartine unitatii, in urmatoarele situatii:
    a) inventia a fost creata in cadrul unui contract cu misiune inventiva. Contractul cu misiune inventiva poate fi un contract individual de munca incheiat la angajare, un contract de munca reinnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act anexat la contractul de munca individual existent, daca intervine o misiune inventiva.
    Misiunea inventiva va face obiectul unei clauze speciale a contractului, prin care se stabileste, in mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice, pentru a caror rezolvare salariatul se angajeaza sa le solutioneze cu aport creativ corespunzator functiei sale;
    b) inventia a fost creata in cadrul unui contract de cercetare.
    In contractul de cercetare se poate prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie apartine fie unitatii care a comandat cercetarea, fie unitatii de cercetare, fie ambelor unitati.
    Daca in contractul de cercetare nu este prevazuta o asemenea clauza, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea;
    c) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege si exista, intr-un contract incheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie apartine unitatii.
    Regula 51 - Relatiile dintre salariatii - inventatori si unitatea in care lucreaza
    (1) Salariatul, autor al unei inventii, trebuie sa informeze imediat, in scris, conducatorul unitatii in care lucreaza asupra inventiei create in conditiile prevazute de art. 5 din lege.
    (2) In cazul in care inventia a fost creata de mai multi inventatori, informarea va fi facuta in comun de toti inventatorii sau de imputernicitul acestora.
    (3) Informarea va contine suficiente date pentru a permite unitatii sa aprecieze incadrarea inventiei intr-una din categoriile prevazute la art. 5 din lege si in regulile 49 si 50.
    Informarea va contine:
    - obiectul inventiei si domeniul de aplicare;
    - conditiile in care a fost creata inventia;
    - incadrarea inventiei in prevederile art. 5 din lege, facuta de salariatul inventator.
    (4) Informarea trebuie insotita de o descriere a inventiei, in cazul in care unitatea are dreptul la brevetul de inventie.
    Descrierea va expune problema pusa, tinand cont de stadiul tehnicii, solutia propusa si un exemplu de realizare.
    (5) Informarea cu privire la inventie se face personal, cu numar de inregistrare la unitate prin scrisoare recomandata, astfel incat sa poata constitui un mijloc de proba al informarii unitatii, cu respectarea confidentialitatii.
    (6) Termenul de 60 de zile prevazut la art. 5 alin. 5 din lege incepe sa curga de la data inregistrarii informarii insotite de descriere.
    (7) Daca unitatea si salariatul nu au ajuns la o intelegere privind dreptul la brevet de inventie, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti, conform art. 61 din lege. In acest caz, in vederea asigurarii protectiei inventiei, cererea de brevet de inventie va fi depusa la O.S.I.M. de catre inventator inainte de sesizarea instantei judecatoresti, cu obligatia acestuia de a informa unitatea.
    (8) Incalcarea, in toate cazurile, a obligatiei de informare reciproca atrage raspunderea pentru prejudiciile cauzate conform art. 5 alin. 4 din lege.
    (9) Unitatea si salariatul, pe tot parcursul procedurii pana la publicarea cererii de brevet de inventie, se vor abtine de la orice divulgare a inventiei.
    (10) In cazul unei inventii create in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege, pentru care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului, acesta are obligatia sa faca prima oferta de licenta sau de cesiune unitatii al carei angajat este.
    Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie sa-si manifeste interesul pentru preluarea de drepturi in termen de 3 luni de la oferta, in cadrul unui contract incheiat cu salariatul sau.
    Daca in acest interval unitatea nu si-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului de inventie, are dreptul de a exploata inventia sa pe baza de contract cu orice tert.
    Daca unitatea si-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o intelegere privind pretul contractului, litigiul se solutioneaza de instantele judecatoresti potrivit art. 61 din lege.
    (11) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii vor elabora metodologia privind inventiile create in domeniul lor de activitate, respectand conditiile art. 5 din lege si ale prezentului regulament.
    Regula 52 - Drepturile banesti ale inventatorilor salariati
    (1) In cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet de inventie apartine unitatii, conform regulii 50, inventatorul salariat are dreptul la o remuneratie suplimentara independent de salariul de incadrare, remuneratie stabilita prin contractul cu misiune inventiva sau intr-un act aditional la contractul individual de munca, potrivit art. 5 lit. a) din lege.
    (2) Cuantumul remuneratiei suplimentare, modul si termenele de plata se stabilesc prin negociere intre parti.
    Remuneratia suplimentara poate consta intr-o suma fixa, independent de aplicarea inventiei si redevente.
    (3) In cazul in care inventia a fost creata in cadrul unui contract de cercetare, remuneratia suplimentara cuvenita salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act aditional la contractul individual de munca, potrivit art. 5 alin. 2 din lege.

    CAP. 5
    Drepturile banesti ale inventatorilor prevazute de art. 66 alin. 2 din lege

    Regula 53 - Inventiile aplicate si nerecompensate sau partial recompensate
    (1) In intelesul art. 66 alin. 2 din lege, din drepturile banesti cuvenite inventatorului pentru inventiile nerecompensate sau partial recompensate pana la data intrarii in vigoare a legii se cuprind toate drepturile materiale prevazute de legile anterioare, inclusiv echivalentul banesc al celorlalte drepturi legale rezultate din calitatea de autor al inventiei, aplicate in economia nationala.
    Aceste obligatii banesti sunt restante ca urmare a neindeplinirii de catre stat, reprezentat prin unitatile titulare de brevet de inventie si prin alte unitati care au aplicat inventiile, au obligatiile legale si contractuale rezultate din actul de cesiune incheiat cu privire la dreptul de eliberare a brevetului.
    (2) La negocierea drepturile banesti prevazute de art. 66 alin. 2 din lege se va putea utiliza:
    a) postcalculul avantajelor economice anuale obtinute prin aplicarea inventiei, intocmit de unitatea care a aplicat inventia.
    In cazul in care postcalculul nu este intocmit la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, unitatea care a aplicat inventia are obligatia, la solicitarea inventatorului, sa intocmeasca si sa aprobe postcalculul;
    b) avantajele economice sau sociale stabilite de unitate prin apreciere, atunci cand nu se poate efectua un postcalcul direct al avantajelor economice (diferenta de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor etc.).
    (3) In vederea inceperii negocierii, inventatorii, pe baza postcalculul intocmit de unitatea care a aplicat inventia, solicita acesteia drepturile banesti cuvenite, completind si inaintand unitatii nota de calcul (anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul regulament), in functie de data inregistrarii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., respectiv inainte sau dupa data de 2 februarie 1975.
    (4) Totalul inscris in nota de calcul (partea I a anexei nr. 1 sau 2) reprezinta nivelul minim de la care partile vor putea incepe negocierea.
    Rezultatele negocierii se consemneaza in nota de negociere (partea a II-a a anexei nr. 1 sau 2), care se semneaza si constituie un contract ce se executa conform dispozitiilor legale.
    (5) Daca partile nu ajung la o intelegere in urma negocierilor, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti.

    ANEXA 1

    (pentru situatiile in care data de inregistrare a cererii de brevet de inventie este inainte de 2 februarie 1975, cand a intrat in vigoare Legea nr. 62/1974)

    PARTEA I

                         NOTA DE CALCUL
a drepturilor banesti de la care va incepe negocierea intre unitate si inventator in baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991

    1. Nr. brevetului de inventie si autorul(ii) ...........................
    2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obtinute prin aplicarea inventiei si nr. de inregistrare sub care a fost emis ..................................................................
    3. Unitatea care a emis postcalculul sau care prin preluare (in totalitate sau in parte) a patrimoniului unitatii de la pct. 2 sau a activitatii aferente inventiei urmeaza sa negocieze cu inventatorul si sa faca plata direct catre inventator ............................................................
    4. Economia anuala postcalculata a anului de aplicare, ales de inventator pentru negociere ......................................................
    5. Recompensa calculata conform tabelului de la art. 35 din H.C.M. nr. 2250/1967 .............................................................
    6. Majorarea recompensei cu 50% (conform art. 36 din H.C.M. nr. 2250/1967) .......................................................................
    7. Restituirea cheltuielilor, direct catre inventator, pentru toate documentatiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetari cu prototipuri si piloti, montaje si altele asemenea, efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei, potrivit Decretului nr. 884/1967. Daca nu exista tarifare oficiala, inventatorul poate oferta:
        7.1. tarifare dupa normele de proiectare - cercetare in vigoare la data
             cea mai apropiata de intocmire a documentatiilor, la care se aplica
             costul actual al orei-medii de proiectare-cercetare ..............
        7.2. tarifare directa dupa tarifele actuale in vigoare ................
    8. Cota in proportie de 50% din economia postcalculata a anului de negociere
ales (poz. 4) si 25% din economia postcalculata a anului urmator - cand acesti
ani sunt ulteriori datei de intrare in vigoare a Decretului nr. 383/1984
(1.11.1984):  0,5  x ................ = ...............
              0,25 x ................ = ...............
                 TOTAL = ..............................
    9. Indexare:
                      Salariul minim pe economie in anul efectuarii platii
    (5) + (6) + (8) x -----------------------------------------------------
                      Salariul minim pe economie in anul de negociere ales
    10. TOTAL reprezentand obligatia fixa de plata a partii debitoare catre
inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune legal, dintre inventator si
stat si de la care incepe negocierea cu unitatea
         (7) + (9) = .............................................
    Numele si semnatura inventatorului: ..........................
    Data ........................


    PARTEA a II-a

                        NOTA DE NEGOCIERE

    1. Adaos prin negociere la partea I, in cazul cand durata de aplicare efectiva de catre unitate a inventiei, conform postcalculului unitatii, depaseste durata anului de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixa, stabilita de legea aplicabila la data inregistrarii cererii de brevet de inventie ............................................
    - Negocierea va incepe de la totalul partii I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cota anuala care prin inmultire cu restul numarului anilor de aplicare (exclusiv anul de calcul al recompensei) determina adaosul negociat la partea I ................................
    - Cand inventia se aplica si in prezent se va intocmi un contract nou.
    2. Adaos prin negociere la partea I, in cazul cand, prin aplicarea inventiei de catre unitate, pe langa avantajele economice postcalculate s-au obtinut si avantaje sociale, inca neevaluate, cum sunt: reducerea toxicitatii locului de munca, reducerea poluarii mediului inconjurator, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea in alte scopuri a unor utilaje importate si altele asemenea ........................
    3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand dobanda la creantele datorate inventatorului .............................
    4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand contravaloarea prejudiciilor materiale si sociale produse inventatorului, urmare incalcarii obligatiilor legale de catre unitatea care a aplicat inventia (neanuntarea O.S.I.M., neinscrierea in plan a sarcinilor de experimentare, depasirea termenului legal de experimentare etc.) .............
    5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand diferenta dintre impozitul datorat la data negocierii si impozitul datorat la data cand dupa lege trebuia facuta plata ........................................
    6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand prestatia in ore peste program si cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru intocmirea formelor de brevetare, prevazute de lege a fi executate cu aportul unitatii ............
    7. TOTAL stabilit prin negociere directa intre inventator si unitate: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ...................................
    8. Plata integrala sau partiala in suma de ................ se va face la data de ........... prin virare in contul personal al inventatorului nr. ...... deschis la ............
    9. Pentru diferenta neachitata de lei ................ se intocmeste un act care va fi autentificat.

        Conducerea unitatii,                            Inventator,
       .....................                           .............

       Data ................


    ANEXA 2


    (pentru situatiile in care data de inregistrare a cererii de brevet este dupa 2 februarie 1975, cand a intrat in vigoare Legea nr. 62/1974)

    PARTEA I

                      NOTA DE CALCUL
a drepturilor banesti de la care va incepe negocierea intre unitate si inventator in baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991

    1. Nr. brevetului de inventie si autorul(ii) ...........................
    2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obtinute prin aplicarea inventiei si nr. de inregistrare sub care a fost emis ..................................................................
    3. Unitatea care a emis postcalculul sau care, prin preluare (in totalitate sau in parte) a patrimoniului unitatii de la pct. 2 sau a activitatii aferente inventiei, urmeaza sa negocieze cu inventatorul si sa faca plata direct catre inventator ............................................................
    4. Economiile anuale postcalculate din 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi alesi din postcalcul de inventator pentru negociere ........................
    5. Recompensele anuale calculate conform tabelului 4 din Decretul nr. 93/1976 pentru fiecare an din cei 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi, plafonate anual la 3 salarii cercetator gr. I .................................
    6. TOTALUL recompenselor calculate la poz. 5 ..............................
    7. Cota in proportie de 50% din economia postcalculata a primului an de negociere ales si 25% din economia postcalculata a anului urmator cand acesti ani sunt ulteriori datei de intrare in vigoare a Decretului nr. 383/1984 (1.11.1984):
               0,5 x ................ = ...............
              0,25 x ................ = ...............
    8. Echivalentul banesc al drepturilor legale rezultate din calitatea de autor al inventiei aplicate in economia nationala (indemnizatia baneasca prevazuta de titlul stiintific in vigoare de la data cand trebuia facuta plata recompensei pana la negociere, plus indemnizatiile pentru ordin si medalie in aceeasi perioada; valoarea treptelor intre salariul inventatorului si gradul profesional urmator de care a fost lipsit, precum si indemnizatia de conducere prevazuta de functia urmatoare de la orice loc de munca al inventatorului, ambele de la data cand trebuia facuta plata inventiei pana la negociere) .......
    9. Indexare:
                      Salariul minim pe economie in anul efectuarii platii
    (6) + (7) + (8) x ---------------------------------------------------------
                      Salariul minim pe economie in primul an de negociere ales
    10. TOTAL reprezentand obligatia fixa de plata a partii debitoare catre inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune dintre inventator si stat si de la care incepe negocierea cu unitatea ...............
    Numele si semnatura inventatorului ..........................
    Data ........................


    PARTEA a II-a

                        NOTA DE NEGOCIERE

    1. Adaos prin negociere la partea I, in cazul cand durata de aplicare efectiva de catre unitate a inventiei, conform postcalculului unitatii, depaseste durata celor 5 (cinci) ani consecutivi de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixa stabilita de legea aplicabila la data inregistrarii cererii de brevet de inventie ............................................
    - Negocierea va incepe de la totalul partii I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cota anuala care prin inmultire cu restul numarului anilor de aplicare (exclusiv cei 5 (cinci) ani consecutivi de calcul al recompensei) determina adaosul negociat la partea I ..........................
    - Cand inventia se aplica si in prezent se va intocmi un contract nou.
    2. Adaos prin negociere la partea I in cazul cand prin aplicarea inventiei de catre unitate, pe langa avantajele economice postcalculate s-au obtinut si avantaje sociale inca neevaluate, cum sunt: reducerea toxicitatii locului de munca, reducerea poluarii mediului inconjurator, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea in alte scopuri a unor utilaje importate si altele asemenea ........................
    3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand dobanda la creantele datorate inventatorului .............................
    4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand contravaloarea prejudiciilor materiale si sociale produse inventatorului, urmare incalcarii obligatiilor legale de catre unitatea care a aplicat inventia (neanuntarea O.S.I.M., neinscrierea in plan a sarcinilor de experimentare, depasirea termenului legal de experimentare etc.) .............
    5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand diferenta dintre impozitul datorat la data negocierii si impozitul datorat la data cand dupa lege trebuia facuta plata ........................................
    6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentand prestatia in ore peste program si cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru intocmirea formelor de brevetare prevazute de lege a fi executate cu aportul unitatii ............
    7. TOTAL stabilit prin negociere directa intre inventator si unitate:
       (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ...................................
    8. Plata integrala sau partiala in suma de ................ se va face la data de ........... prin virare in contul personal al inventatorului nr. ...... deschis la ............
    9. Pentru diferenta neachitata de lei ................ se intocmeste un act care va fi autentificat.

        Conducerea unitatii,                            Inventator,
       .....................                           .............

       Data ................

                                                     


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 152/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 152 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu