E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 255 din 30 decembrie 1998

privind protectia noilor soiuri de plante

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul protectiei
    Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin eliberarea unui brevet de soi de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    Art. 2
    Definitii
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
    a) soi - grup de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:
    1. definit prin expresia caracterelor rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinatie de genotipuri;
    2. distinct fata de orice alt grup de plante prin expresia a cel putin unuia dintre caracterele mentionate la pct. 1;
    3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare.
    Este considerat soi si hibridul cu formele parentale;
    b) soi protejat - soi cultivat pentru care a fost acordat un brevet de soi de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    c) material de inmultire - seminte, plante intregi sau diferite parti de plante, care au capacitatea sa reproduca plante intregi;
    d) ameliorator este:
    1. persoana care a creat sau a descoperit si dezvoltat un nou soi;
    2. persoana care a angajat persoana prevazuta la pct. 1 sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, cand legea aplicabila in cauza sau contractul prevede ca dreptul de ameliorator apartine celui dintai;
    3. succesorul in drepturi al persoanei prevazute la pct. 1 sau pct. 2, dupa caz;
    e) solicitant - persoana care a inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci protectia prin brevet a unui nou soi;
    f) titular al brevetului de soi - persoana care detine brevetul de soi;
    g) oficiu - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    h) teste de crestere - experientele organizate in vegetatie pentru determinarea distinctivitatii, omogenitatii si stabilitatii noului soi fata de un soi-martor.
    Art. 3
    Tratamentul national
    De dispozitiile prezentei legi beneficiaza si persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv cu sediul in afara teritoriului Romaniei, in conditiile conventiilor internationale privind protectia noilor soiuri, la care Romania este parte.
    Art. 4
    Reprezentare
    Persoanele fizice si juridice care solicita protectia pentru un nou soi pot fi reprezentate in procedurile privind protectia de noi soiuri, in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, de catre un mandatar autorizat, cu domiciliul, respectiv cu sediul in Romania. Pentru persoanele straine reprezentarea prin mandatar autorizat este obligatorie.

    CAP. 2
    Brevetabilitatea noilor soiuri de plante

    Art. 5
    Conditii pentru acordarea protectiei
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci acorda protectie pentru un nou soi de planta si elibereaza brevetul de soi, daca acesta este:
    a) nou;
    b) distinct;
    c) omogen;
    d) stabil;
    e) poarta o denumire in conformitate cu prevederile art. 15.
    Art. 6
    Noutatea
    (1) Soiul este nou, daca la data inregistrarii cererii de brevet de soi sau la data invocarii prioritatii materialul de inmultire sau recoltat nu a fost vandut si nici nu a fost pus, printr-un alt mod, la dispozitie tertilor de catre ameliorator sau cu acordul acestuia, in scopul exploatarii comerciale a noului soi:
    a) pe teritoriul Romaniei, cu mai mult de un an inaintea depunerii cererii de brevet de soi;
    b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani inaintea depunerii cererii de brevet de soi pentru pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali si cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.
    (2) De asemenea, nu isi pierde noutatea soiul care:
    a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, daca anterior inregistrarii cererii nu a avut loc exploatarea comerciala a noului soi;
    b) face obiectul unui acord intre ameliorator si o alta persoana, in virtutea caruia amelioratorul autorizeaza producerea materialului de inmultire sub controlul sau;
    c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un tert privind efectuarea unui studiu sau experiment in plin camp sau in laborator ori a unor experimentari pe un esantion mic de plante in vederea evaluarii noului soi;
    d) a fost pus la dispozitie unui tert, sub forma de material de inmultire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii in scopurile specificate la art. 29, si care nu este folosit pentru inmultiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comerciala a noului soi, in sensul prevederilor art. 29;
    e) a fost pus la dispozitie, ca urmare a faptului ca amelioratorul a expus soiul intr-o expozitie recunoscuta oficial;
    f) a fost pus la dispozitie unui organism oficial, in cadrul unei obligatii legale sau pe baza de contract, in vederea producerii, reproducerii, multiplicarii, conditionarii sau a depozitarii, fara ca persoana care a solicitat protectia sa isi piarda dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu conditia ca nici o alta punere la dispozitie in scop comercial sa nu fi fost facuta anterior; daca o astfel de punere la dispozitie a soiului a fost utilizata pentru producerea unui hibrid si acesta a fost comercializat, se aplica prevederile alin. (1);
    g) a fost pus la dispozitie de o unitate sau de o firma unei alte unitati sau unei firme careia ii este subordonata sau daca amandoua unitatile sau firmele apartin in intregime unei terte unitati sau firme, cu conditia sa nu fi avut loc o alta punere la dispozitie.
    Art. 7
    Distinctivitatea
    (1) Soiul este distinct, daca se deosebeste clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezulta dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinatie de genotipuri, de orice alt soi a carui existenta este notoriu cunoscuta la data depunerii cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau, dupa caz, la data de prioritate invocata.
    (2) Caracterele care definesc si determina distinctivitatea unui nou soi pot fi de natura morfologica sau fiziologica, cu conditia ca aceste caractere sa poata fi recunoscute si descrise.
    (3) Este considerat notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi in special acel soi care a facut obiectul unui titlu de protectie, al unei cereri depuse pentru acordarea unui brevet de soi sau al unei alte forme de protectie similara sau care este inregistrat intr-un registru oficial de soiuri din orice tara, cu conditia ca cererea sa conduca la acordarea protectiei solicitate pentru acel soi.
    Art. 8
    Omogenitatea
    Soiul este omogen, daca, supus variatiilor previzibile pe parcursul ciclului de inmultire, plantele raman suficient de uniforme in caracterele relevante, inclusiv in examinarea distinctivitatii soiului, ca si in orice alte caractere folosite pentru descrierea soiului.
    Art. 9
    Stabilitatea
    Soiul este stabil, daca, dupa inmultiri repetate sau in cazuri speciale, la sfarsitul fiecarui ciclu de inmultire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivitatii sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului raman neschimbate.

    CAP. 3
    Dreptul la protectie

    Art. 10
    Dreptul la eliberarea brevetului de soi
    (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine amelioratorului. In cazul in care acest drept a fost transmis in conditiile art. 35, dreptul apartine persoanei careia i s-a transmis acest drept.
    (2) Daca mai multi amelioratori au creat in comun un nou soi, dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine in comun acestora.
    (3) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate apartine in comun amelioratorului si oricarei alte persoane, daca amelioratorul si cealalta persoana declara in scris ca sunt de acord sa detina in comun dreptul asupra brevetului de soi.
    (4) Amelioratorul care a creat un nou soi in timpul serviciului este indreptatit, daca nu este altfel prevazut in contractul sau individual de munca, sa i se recunoasca dreptul de ameliorator si sa primeasca o remuneratie echitabila.
    (5) La stabilirea cuantumului remuneratiei se vor avea in vedere valoarea economica a soiului, precum si veniturile unitatii care ar putea fi obtinute din exploatarea soiului, estimate pe toata durata de valabilitate a brevetului de soi. Marimea remuneratiei se stabileste printr-un contract incheiat intre ameliorator/amelioratori si unitate, iar in lipsa acordului dintre parti, de instanta judecatoreasca.
    (6) In cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca se constata ca o persoana, alta decat cea mentionata in brevetul de soi, este indreptatita la eliberare, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci elibereaza brevetul de soi persoanei indreptatite si publica schimbarea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    CAP. 4
    Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi

    Art. 11
    Depunerea cererii de brevet de soi
    Cererea de brevet de soi se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de orice persoana fizica sau juridica care are dreptul la eliberarea brevetului de soi, conform art. 10, sau de reprezentantul acesteia, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 12
    Continutul cererii de brevet de soi
    (1) Cererea de brevet de soi trebuie sa contina:
    a) solicitarea eliberarii unui brevet de soi si datele de identificare a solicitantului sau, daca este cazul, a solicitantilor;
    b) propunerea privind denumirea noului soi;
    c) precizarea taxonului botanic, denumirea in limba latina si denumirea populara;
    d) chestionarul tehnic in care noul soi este prezentat intr-o forma standardizata;
    e) invocarea prioritatii, decurgand dintr-o prima cerere depusa intr-un alt stat, daca este cazul.
    (2) Cererea de brevet de soi va fi insotita de:
    a) dovada de plata a taxei de inregistrare a cererii;
    b) documentele care confirma prioritatea, in cazul in care aceasta este revendicata;
    c) procura, in cazul in care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat;
    d) o declaratie a solicitantului pe propria raspundere, din care sa rezulte ca soiul pentru care se solicita protectia nu a fost exploatat comercial, in conformitate cu prevederile art. 6;
    e) numele amelioratorului/amelioratorilor si o declaratie din partea solicitantului, potrivit careia, dupa propria sa cunostinta, nici o alta persoana nu a mai fost implicata in ameliorarea sau in descoperirea si dezvoltarea noului soi;
    f) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, daca solicitantul nu este aceeasi persoana cu amelioratorul;
    g) orice alte documente si informatii, care pot da indicatii despre provenienta si testarea noului soi sau despre o prima cerere de brevet de soi depusa intr-o alta tara;
    h) originea geografica a soiului.
    (3) Cererea de brevet de soi trebuie sa se refere numai la un singur soi.
    (4) Intreaga documentatie trebuie prezentata in limba romana.
    Art. 13
    Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi
    (1) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este data inregistrarii cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, continand cel putin elementele cuprinse la art. 12 alin. (1) lit. a) - d), insotita de dovada platii taxei de inregistrare a cererii.
    (2) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este cea stabilita la alin. (1) si in cazul in care, pentru motive justificate, solicitantii, persoane fizice sau juridice straine, au depus documentatia intr-o limba straina, cu conditia ca in termen de 3 luni de la inregistrarea cererii de brevet de soi sa depuna o traducere in limba romana a documentatiei.
    Art. 14
    Dreptul de prioritate
    (1) Depozitul cererii de brevet de soi asigura un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit efectuat ulterior pentru un soi care nu se poate distinge clar de acest soi, conform art. 7.
    (2) Orice persoana care a depus anterior o prima cerere intr-un stat membru al unei conventii internationale in domeniul protectiei noilor soiuri, la care Romania este parte, beneficiaza de un drept de prioritate de 12 luni de la data depunerii primei cereri, daca solicita in acest termen la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci eliberarea unui brevet pentru acelasi soi, cu conditia ca prima cerere sa existe la data invocarii prioritatii.
    (3) Pentru dovedirea prioritatii din alt stat, solicitantul trebuie sa prezinte la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, intr-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificata de pe documentele primei cereri, precum si materialul de inmultire sau alte documente din care sa rezulte ca soiul este identic pentru ambele cereri.
    (4) Recunoasterea prioritatii solicitate conform alin. (3) se face sub conditia achitarii taxei de prioritate prevazute de lege.
    (5) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) sau neplata taxei de prioritate atrage nerecunoasterea prioritatii invocate.
    (6) Actele savarsite in intervalul prevazut la alin. (2), cum ar fi depunerea altei cereri, publicarea sau folosirea soiului care constituie obiectul primei cereri, nu constituie un motiv de respingere a cererii ulterioare si nici nu dau nastere la drepturi pentru terti.
    Art. 15
    Denumirea soiului
    (1) Soiul va purta o denumire generica pentru a permite identificarea acestuia.
    (2) Denumirea soiului se mentioneaza in brevetul eliberat si va fi folosita si dupa expirarea duratei de valabilitate a brevetului de soi.
    (3) Denumirea soiului trebuie sa fie diferita de orice denumire care desemneaza un alt soi existent, apartinand aceleiasi specii de plante sau unei specii inrudite indeaproape cu aceasta.
    (4) Denumirea soiului nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia cazurilor cand aceasta practica este recunoscuta pentru desemnarea anumitor soiuri.
    (5) Denumirea soiului nu trebuie sa induca in eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la valoarea sau la identitatea acestuia sau a amelioratorului.
    (6) Daca o cerere de eliberare a unui brevet de soi este depusa in acelasi timp in Romania si in alte tari, soiul trebuie sa fie inregistrat cu aceeasi denumire in toate tarile in care s-a depus o astfel de cerere, cu exceptia cazului cand denumirea este apreciata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca nepotrivita.
    (7) Daca, in virtutea unui drept obtinut anterior, o denumire este folosita pentru un alt soi sau poate crea confuzie in utilizarea denumirii altui soi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va cere solicitantului sa stabileasca o alta denumire pentru soiul sau.
    (8) In vederea stabilirii unei denumiri corecte, solicitantul poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu plata taxei de examinare prealabile, efectuarea unei cercetari documentare privind denumirea soiului.
    (9) Orice persoana care ofera, spre vanzare sau comercializare, material de inmultire apartinand soiului protejat este obligata sa foloseasca denumirea acestui soi, chiar dupa expirarea termenului de valabilitate a protectiei soiului.
    (10) In cazul in care soiul protejat este oferit spre vanzare sau este comercializat, pe soiul protejat se poate aplica o marca de produs sau un alt semn distinctiv, care sa permita identificarea soiului pe piata.
    (11) Denumirea soiului se inregistreaza in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate o data cu eliberarea brevetului de soi.
    (12) In cazul in care cel putin una dintre conditiile prevazute la alin. (1) - (9) nu este indeplinita, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate hotari radierea denumirii inregistrate.
    Art. 16
    Examinarea formala a cererii de brevet de soi
    (1) In termen de doua luni de la depunerea cererii de brevet de soi pentru un nou soi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza documentatia depusa de solicitant, sub aspectul regularitatii formale, respectiv al indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) - (4) si la art. 12.
    (2) Daca in urma examinarii formale se constata ca cererea indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), aceasta se inregistreaza in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri. Inscrierea in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri se notifica solicitantului.
    (3) Cererile de brevet de soi pentru noile soiuri inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se publica, in termen de 3 luni de la data inregistrarii, in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, sectiunea Soiuri protejate prin brevete.
    (4) In cazul in care cererea de brevet de soi nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 10 si 12, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci hotaraste, in cadrul unei comisii de examinare, respingerea cererii.
    Art. 17
    Examinarea in fond a cererii de brevet de soi
    (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va examina in fond, in termen de 9 luni de la data inregistrarii cererii, documentatia cererii de brevet de soi privind noutatea si denumirea soiului, in conformitate cu prevederile art. 6, 15 si 16.
    (2) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci notifica solicitantului sau succesorului sau in drepturi rezultatul examinarii in fond a cererii; in cazul unui rezultat negativ, se acorda un termen de maximum 3 luni pentru raspuns.
    (3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere prelungirea cu doua luni a termenului de raspuns acordat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    (4) Daca in urma examinarii in fond Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci hotaraste, in cadrul comisiei de examinare, ca cererea indeplineste conditiile prevazute la art. 6, 10, 12 si 16, aceasta va fi supusa examinarii tehnice de catre autoritatea nationala competenta, careia Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ii va transmite documentatia in termen de o luna de la luarea hotararii.
    (5) Daca cererea nu indeplineste conditiile prevazute la art. 6, 10, 12 si 16, iar solicitantul nu raspunde in termen notificarii Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si nici nu cere o prelungire a termenului de raspuns, oficiul respinge cererea.
    Art. 18
    Examinarea tehnica a noului soi
    (1) Soiul va fi supus unei examinari tehnice pentru a se stabili:
    a) daca soiul apartine taxonului botanic declarat;
    b) indeplinirea conditiilor de distinctivitate, omogenitate si stabilitate, prevazute la art. 7 - 9;
    c) descrierea oficiala a soiului.
    (2) Examinarea tehnica a noului soi va fi efectuata de catre o autoritate nationala competenta, daca solicitantul nu prezinta la inregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci teste de crestere efectuate de o alta autoritate competenta, recunoscuta international.
    (3) In cazul in care testele de crestere pentru un nou soi nu au fost efectuate de autoritatea nationala sau de o autoritate recunoscuta international, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate lua in considerare raportul tehnic efectuat de o alta autoritate competenta, cu acordul solicitantului, cumparat sub conditia platii taxei prevazute de lege.
    (4) Autoritatea nationala competenta sau unitatea delegata pentru testare efectueaza lucrarile necesare verificarii indeplinirii prevederilor art. 7 - 9. Solicitantul va pune la dispozitie executantului testelor materialul de inmultire in cantitatea ceruta si va notifica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci data transmiterii materialului de inmultire.
    (5) In termen de 2 ani de la initierea testelor de crestere, autoritatea nationala competenta, pe baza rezultatelor obtinute, intocmeste un raport care trebuie sa contina rezultatele testarilor, caracterele morfologice si fiziologice ale soiului testat in comparatie cu soiul-martor si concluziile cu privire la indeplinirea prevederilor art. 7 - 9.
    (6) Daca testele sunt efectuate de o autoritate competenta straina sau de catre ameliorator, acestea pot fi supuse unei analize de catre autoritatea nationala. Confirmarea valabilitatii testelor se face printr-o notificare, transmisa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 6 luni de la primirea documentatiei. Respingerea valabilitatii testelor se va face in scris si motivat de catre autoritatea nationala.
    (7) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci respinge cererea de brevet de soi, daca valabilitatea testelor este infirmata de catre autoritatea nationala.
    (8) Hotararea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci poate fi contestata de solicitant la comisia de reexaminare din cadrul oficiului in termen de 3 luni de la comunicare.
    (9) Comisia de reexaminare poate hotari:
    a) admiterea contestatiei solicitantului, dispunand acordarea brevetului de soi;
    b) admiterea contestatiei solicitantului, dispunand retransmiterea cererii pentru examinarea de fond si, dupa caz, refacerea testelor;
    c) respingerea contestatiei solicitantului.
    Art. 19
    Testarea noului soi
    (1) In vederea testarii noului soi, autoritatea nationala poate sa organizeze teste de crestere proprii sau se poate baza pe testele efectuate de solicitant.
    (2) Testele de crestere se organizeaza in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pe baza normelor internationale privind testarea noilor soiuri.
    (3) Dupa primirea documentatiei si efectuarea examinarii formale, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci stabileste, impreuna cu autoritatea nationala, locul si cantitatea de material necesara organizarii experientelor si le notifica solicitantului, invitandu-l sa transmita materialul de inmultire solicitat. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si autoritatea nationala pot cere solicitantului sa transmita toate informatiile, documentele si materialele necesare pentru desfasurarea examinarii tehnice in bune conditii.
    (4) Daca in intervalul acordat informatiile, documentele si materialele cerute nu au fost transmise, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci respinge cererea de brevet de soi.
    (5) Solicitantul are dreptul ca, pe perioada de testare a noului soi, sa ceara vizitarea culturilor.
    Art. 20
    Hotararile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
    (1) Pe baza raportului tehnic al autoritatii nationale sau al unei autoritati recunoscute international, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci stabileste daca noul soi indeplineste conditiile prevazute la art. 7 - 9 si la art. 16 si, dupa caz, acorda brevet de soi sau respinge cererea de brevet de soi.
    (2) O hotarare de respingere poate fi luata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci numai dupa ce solicitantului i-au fost notificate motivele respingerii si dupa ce i-a fost acordat un termen de cel putin 3 luni pentru raspuns.
    (3) Hotararile de acordare a brevetelor de soi, la care se anexeaza descrierea soiului protejat, se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 3 luni de la luarea hotararii.
    (4) Pe baza evolutiei cunostintelor agrobiologice si a metodologiei de descriere a soiului, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau solicitantul poate, dupa o consultare reciproca, sa adapteze descrierea oficiala a soiului protejat in cursul duratei de valabilitate a brevetului, fara modificarea intinderii protectiei acordate si a caracteristicilor noului soi. Adaptarile aduse descrierii oficiale se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    (5) Hotararile luate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pot fi contestate, motivat, de catre solicitant la comisia de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1).
    Art. 21
    Protectia provizorie
    (1) Pe perioada de la data publicarii cererii de brevet de soi, conform art. 16 alin. (3), pana la data eliberarii brevetului de soi, solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet, prevazute la art. 27.
    (2) Incalcarea drepturilor prevazute la alin. (1) de catre terti atrage, pentru persoanele vinovate, obligatia de despagubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului de soi.
    (3) Persoanele care in perioada de protectie provizorie savarsesc, fara autorizatia titularului, actele prevazute la art. 27 poarta raspunderea conform art. 40 alin. (2).
    (4) In cazul in care cererea de brevet de soi a fost respinsa, solicitantul nu beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1).
    Art. 22
    Prelungirea termenului limita
    Termenele privind examinarea cererii de brevet de soi, precum si pentru verificarea testelor de crestere a plantelor pot fi prelungite cu un an, cu plata taxelor prevazute la nr. crt. 3 si 4 din anexa.
    Art. 23
    Retragerea cererii de brevet de soi
    Cererea de brevet de soi poate fi retrasa in orice moment, pana la luarea hotararii de eliberare a brevetului de soi, printr-o notificare depusa de catre solicitant la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 24
    Revocarea hotararii de acordare a brevetului de soi
    (1) Orice persoana interesata poate cere Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 3 luni de la publicare, revocarea hotararii de acordare a brevetului de soi, daca nu este indeplinita cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 6 - 10 si la art. 15; cererea se face in scris si trebuie motivata.
    (2) Cererea de revocare va fi examinata de catre comisia de reexaminare in termen de 3 luni de la depunerea ei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    (3) Daca considera necesar, comisia de reexaminare poate solicita autoritatii nationale sa repete testele de crestere pentru soiul in cauza sau sa foloseasca serviciile unui specialist care sa participe la reexaminarea noului soi.
    (4) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare.
    (5) Hotararea comisiei de reexaminare poate fi supusa cailor de atac prevazute la art. 38.
    (6) Hotararile ramase definitive se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 30 de zile.
    Art. 25
    Eliberarea brevetului de soi si inregistrarea denumirii soiului
    (1) Brevetul de soi este eliberat de catre directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in temeiul hotararii de acordare a brevetului de soi.
    (2) Brevetul de soi si denumirea soiului se inscriu in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate, care este public si poate fi consultat de terti, cu plata taxei de inspectare prevazute de lege.
    (3) In cazul cererii depuse de mai multi solicitanti, brevetul de soi se elibereaza primului solicitant mentionat in cerere, iar celorlalti li se elibereaza cate un duplicat al brevetului de soi.
    (4) Amelioratorul, in cazul in care nu este titularul brevetului, este indreptatit sa primeasca, la cerere, o copie de pe brevetul de soi eliberat.

    CAP. 5
    Protectia soiului

    Art. 26
    Durata protectiei soiului
    (1) Durata protectiei soiului este de 25 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.
    (2) Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali durata protectiei este de 30 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.

    CAP. 6
    Drepturile titularului

    Art. 27
    Dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
    (1) Titularul brevetului de soi beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi si de dreptul de a interzice oricarei persoane sa efectueze, fara autorizatia sa, urmatoarele acte privind materialul de inmultire si materialul recoltat din soiul protejat:
    a) producerea sau reproducerea;
    b) conditionarea in scopul inmultirii;
    c) oferirea spre vanzare;
    d) vanzarea sau orice alta forma de comercializare;
    e) importul;
    f) exportul;
    g) depozitarea pentru unul din scopurile mentionate la lit. a) - f).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru soiurile care:
    a) sunt esentialmente derivate din soiul protejat, in cazul in care soiul protejat nu este el insusi derivat;
    b) nu se disting in mod clar de soiul protejat, in conformitate cu prevederile art. 7;
    c) pentru a fi produse, este necesara folosirea repetata a soiului protejat.
    (3) In sensul prevederilor alin. (2) lit. a), un soi este considerat esentialmente derivat din altul, daca:
    a) este predominant derivat din soiul initial sau dintr-un soi care, la randul sau, este predominant derivat din soiul initial;
    b) este distinct, in conformitate cu art. 7, de soiul initial din care a derivat;
    c) este in esenta identic cu soiul initial in expresia caracterelor care rezulta din genotipul sau din combinatia de genotipuri ale acestuia, cu exceptia deosebirilor care rezulta din derivare.
    Art. 28
    Exceptii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
    (1) Drepturile titularului de brevet de soi, prevazute la art. 27, nu se extind asupra urmatoarelor acte:
    a) folosirea soiului in scop personal si in scopuri necomerciale;
    b) folosirea soiului in scopuri experimentale, precum si in procesul de ameliorare, ca material initial pentru obtinerea altor soiuri.
    (2) Persoanele care folosesc soiul protejat in scopurile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa furnizeze titularului de brevet de soi informatiile cerute de catre acesta.
    Art. 29
    Epuizarea dreptului titularului de brevet de soi
    Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de inmultire si la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi la care se refera art. 27 alin. (2) si nici asupra celor referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vandut sau a fost comercializat de catre titular ori cu consimtamantul acestuia, decat daca astfel de acte implica:
    a) inmultirea soiului protejat;
    b) exportul de material din soiul protejat intr-o tara terta care nu protejeaza soiurile de plante din genurile sau speciile carora le apartine soiul protejat, cu exceptia cazului cand materialul exportat este destinat consumului alimentar.

    CAP. 7
    Incetarea efectelor brevetului de soi

    Art. 30
    Anularea brevetului de soi
    (1) Persoana interesata poate solicita Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, oricand pe durata protectiei soiului, anularea brevetului de soi.
    (2) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, daca constata una dintre situatiile urmatoare:
    a) soiul nu era nou, in sensul art. 6, sau distinct, in sensul art. 7, la data depunerii cererii sau, daca este cazul, la data invocarii prioritatii;
    b) acordarea brevetului de soi s-a bazat pe experimentarile desfasurate, pe informatiile si pe documentele furnizate de ameliorator si soiul nu a fost omogen potrivit art. 8, sau stabilit conform art. 9, la data acordarii brevetului de soi;
    c) persoana careia i s-a eliberat brevetul de soi nu era indreptatita la aceasta, cu exceptia cazului cand a avut loc o transmitere a dreptului catre persoana indreptatita.
    (3) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi supusa cailor de atac prevazute la art. 38.
    (4) Hotararea de anulare a brevetului de soi, ramasa definitiva, se inscrie in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si se publica in Buletinul Oficial pentru Proprietate Industriala, sectiunea Soiuri protejate prin brevete.
    (5) Hotararea de anulare a brevetului de soi produce efecte de la data depunerii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a cererii de brevet de soi.
    Art. 31
    Decaderea din drepturi a titularului de brevet de soi
    (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci decade titularul de brevet de soi din drepturile decurgand din acesta, atunci cand constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) titularul de brevet de soi nu isi indeplineste obligatia de mentinere a soiului protejat, prevazuta la art. 33 alin. (1);
    b) titularul de brevet de soi nu da curs cererii Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau a autoritatii nationale de a furniza informatii sau material, in scopul verificarii soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului de soi;
    c) titularul de brevet de soi nu propune, in termenul acordat, o denumire adecvata pentru soi, atunci cand Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci solicita schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai satisface conditiile prevazute la art. 15;
    d) titularul de brevet de soi nu plateste taxele de mentinere in vigoare a brevetului de soi.
    (2) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci nu va proceda la decaderea titularului de brevet de soi din drepturi inainte de a-i notifica neindeplinirea uneia dintre obligatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - c). Decaderea titularului de brevet de soi din drepturi se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si produce efecte de la data inscrierii in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate.
    (3) Titularul de brevet de soi poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii.
    (4) Hotararea comisiei de reexaminare privind cererea de revalidare a brevetului de soi se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi supusa cailor de atac prevazute la art. 38. Revalidarea brevetului se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    (5) Nu constituie o incalcare a drepturilor prevazute la art. 25 si 27 exploatarea soiului de catre terti in intervalul cuprins intre decaderea din drepturi a titularului de brevet de soi si revalidarea brevetului.
    Art. 32
    Renuntarea la brevetul de soi
    (1) Titularul de brevet de soi poate renunta oricand, pe durata protectiei soiului, la brevetul de soi, pe baza unei declaratii scrise, depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    (2) Titularul brevetului de soi este obligat sa comunice amelioratorului intentia sa de renuntare. La cererea amelioratorului, titularul este obligat sa-i transmita acestuia dreptul asupra brevetului inainte de depunerea declaratiei scrise de renuntare.
    (3) Renuntarea la brevetul de soi produce efecte de la data inregistrarii ei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Renuntarea se inscrie in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    (4) Daca brevetul de soi a facut obiectul unui contract de licenta, renuntarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei.

    CAP. 8
    Exploatarea soiului protejat

    Art. 33
    Mentinerea soiului protejat
    (1) Titularul de brevet de soi este obligat ca, pe toata durata de valabilitate a brevetului de soi, sa mentina soiul, astfel incat acesta sa-si pastreze toate caracterele prezentate in descrierea oficiala la data eliberarii brevetului de soi.
    (2) Pentru verificarea distinctivitatii, omogenitatii si a stabilitatii noului soi, autoritatea nationala poate cere titularului de brevet de soi sa furnizeze seminte, material de inmultire, documente sau orice alte informatii necesare verificarii.
    (3) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate cere titularului de brevet de soi, pe toata durata da valabilitate a brevetului, informatii si documente din care sa rezulte existenta soiului si mentinerea caracteristicilor acestuia.
    (4) Daca nu da curs cererii adresate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, titularul de brevet de soi este decazut din drepturile conferite de brevetul de soi, conform art. 31 alin. (1) lit. a).
    Art. 34
    Transmiterea drepturilor asupra soiului
    (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi, dreptul asupra brevetului de soi, drepturile ce decurg din inregistrarea cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si drepturile nascute din brevetul de soi pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
    (2) Transmiterea drepturilor se efectueaza printr-un contract de cesiune, printr-un contract de licenta sau prin succesiune legala ori testamentara.
    (3) Drepturile asupra unui nou soi se transmit si in cazul urmaririi silite a titularului de brevet de soi, in conditiile legii.
    (4) Transmiterea drepturilor nu afecteaza drepturile dobandite de terti inainte de data transmiterii.
    (5) Cesiunea sau licenta exclusiva se inscrie, dupa caz, in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri sau in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si devine opozabila tertilor de la data inscrierii.
    Art. 35
    Contractul de cesiune
    Soiul pentru care s-a depus cerere de brevet sau pentru care s-a acordat un brevet poate constitui obiectul unui contract de cesiune.
    Art. 36
    Contractul de licenta
    (1) Un soi pentru care s-a eliberat un brevet poate constitui obiectul unui contract de licenta.
    (2) In cazul licentei exclusive, licentiatul beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi, in limitele prevazute in contractul de licenta.
    (3) Atunci cand se acorda licenta neexclusiva, titularul de brevet de soi isi pastreaza dreptul de a acorda licenta si altor persoane. Licentiatul nu are dreptul sa acorde tertilor un drept de exploatare a soiului pentru care a primit licenta.
    (4) Titularul de brevet de soi poate publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala oferta sa de a acorda o licenta de exploatare a soiului protejat.
    (5) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va inregistra contractul de licenta exclusiva in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si il va publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. La solicitarea persoanei interesate, se pot inregistra si celelalte contracte de licenta.
    Art. 37
    Licenta obligatorie
    (1) La cererea oricarei persoane interesate, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda o licenta obligatorie la expirarea unui termen de 5 ani de la data eliberarii brevetului de soi, daca:
    a) titularul de brevet de soi nu exploateaza soiul protejat sau nu isi poate justifica inactiunea;
    b) soiul protejat prezinta un interes public.
    (2) Licenta obligatorie este neexclusiva si este acordata in conditii determinate in ceea ce priveste durata, exploatarea soiului si nivelul drepturilor banesti cuvenite titularului de brevet de soi.
    (3) Licenta obligatorie confera beneficiarului acesteia dreptul de a primi de la titularul de brevet de soi materialul de inmultire original.
    (4) Acordarea unei licente obligatorii nu impiedica titularul de brevet de soi sa exploateze soiul sau sa acorde licente de exploatare unor terti.
    (5) Licenta obligatorie se acorda de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci prin comisia de reexaminare, din a carei componenta vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (6) In cazul constatarii neindeplinirii de catre beneficiarul licentei a obligatiei de exploatare a soiului, in conditiile stabilite, licenta obligatorie poate fi retrasa, la cererea titularului de brevet de soi, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin comisia prevazuta la alin. (5).
    (7) Hotararile comisiei de reexaminare privind acordarea sau retragerea licentei obligatorii se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si sunt supuse cailor de atac prevazute la art. 38.
    (8) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inregistreaza licenta obligatorie in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si o publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    CAP. 9
    Apararea drepturilor privind noile soiuri de plante

    Art. 38
    Caile de atac impotriva hotararilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
    (1) Hotararile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pot fi contestate la oficiu de catre persoanele interesate in termen de 3 luni de la comunicare.
    (2) Contestatia sau, dupa caz, cererea de revocare sau de anulare a brevetului de soi va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre comisia de reexaminare. Componenta acestei comisii va fi alta decat cea a comisiei de examinare si va fi formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ai Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (3) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata la Tribunalul Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (4) Decizia Tribunalului Municipiului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicare.
    (5) La cererea instantei judecatoresti, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.
    Art. 39
    Competentele instantelor judecatoresti
    Litigiile cu privire la calitatea de ameliorator, titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi nascute din brevetul de soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului, din contractul de cesiune sau licenta ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) si ale art. 34 sunt de competenta instantelor judecatoresti.

    CAP. 10
    Infractiuni si pedepse

    Sectiunea 1
    Art. 40
    Infractiunile de contrafacere si divulgare
    (1) Constituie infractiune de contrafacere, in sensul prezentei legi, efectuarea, fara autorizatia titularului brevetului de soi, a oricarui act prevazut la art. 27, precum si a oricarui act din cele prevazute mai jos:
    a) folosirea pentru materialul de inmultire, produs si vandut, a unei alte denumiri decat denumirea inregistrata a noului soi;
    b) folosirea denumirii inregistrate a unui nou soi pentru materialul de inmultire, produs si vandut, care nu apartine acestui soi;
    c) atribuirea pentru materialul de inmultire, produs si vandut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel incat sa poata produce confuzii;
    d) vanzarea de material de inmultire, cu mentiunea falsa ca apartine soiului pentru care s-a acordat brevet de soi, inducand astfel in eroare cumparatorul;
    e) falsul la inscrierea unui soi in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate;
    f) intocmirea de rapoarte false, precum si falsificarea documentatiilor cerute de prezenta lege;
    g) furnizarea de documente care contin informatii false.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3 milioane lei la 15 milioane lei, cuantumul acesteia fiind reactualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei. Tentativa se pedepseste.
    (3) Divulgarea de date si informatii reprezentand un secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet de soi se pedepseste conform legii penale. Tentativa se pedepseste.
    (4) Daca vreuna dintre infractiunile prevazute la alin. (1) si (3) este savarsita de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
    (5) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.
    (6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet de soi acesta are dreptul la despagubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafacute pot fi confiscate potrivit legii penale.

    Sectiunea a 2-a
    Art. 41
    Actiunea in contrafacere
    (1) O actiune in contrafacere poate fi pornita de titular numai dupa publicarea cererii de brevet de soi.
    (2) Cand o licenta a fost acordata si daca in contract nu se prevede altfel, beneficiarul licentei nu poate introduce in justitie o actiune in contrafacere fara consimtamantul titularului brevetului de soi.
    (3) Detinatorul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, daca l-a instiintat pe titularul brevetului de soi si daca acesta nu a actionat in termenul solicitat de licentiat.
    (4) Cand o actiune in contrafacere a fost pornita de catre titularul brevetului de soi, oricare dintre licentiati poate sa intervina pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat ca urmare a contrafacerii savarsite.

    CAP. 11
    Masuri asiguratorii, probe si taxe

    Art. 42
    Masuri asiguratorii, probe
    (1) Titularul brevetului unui nou soi poate solicita instantei judecatoresti:
    a) ordonarea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor decurgand din brevetul de soi si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
    b) ordonarea, imediat dupa urmarire, a unor masuri privind incetarea faptelor de incalcare a drepturilor decurgand din brevetul de soi, savarsite de o terta persoana cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi;
    c) ordonarea masurii confiscarii sau a distrugerii materialului de inmultire prevazut la art. 40 alin. (1) lit. b) - d).
    (2) Instanta va putea dispune autorului incalcarii drepturilor decurgand din brevetul de soi sa informeze titularul asupra identitatii tertilor care au participat la producerea si distribuirea materialelor de inmultire prevazute la art. 40 alin. (1) lit. b) - d).
    (3) Pentru ordonarea masurilor prevazute la alin. (1) sunt aplicabile dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedura civila.
    (4) Cand ordona masuri asiguratorii, instanta poate obliga reclamantul la plata unei cautiuni, in suma stabilita de aceasta.
    (5) Instanta va putea cere reclamantului sa furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi ca este detinatorul dreptului care a fost incalcat ori a carui incalcare este inevitabila.
    (6) In cazurile in care mijloacele de proba in sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanta va putea ordona ca probele sa fie produse de catre parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.
    (7) Instanta va putea ordona reclamantului sa plateasca toate daunele cauzate paratului, ca urmare a unei exercitari abuzive a drepturilor procedurale cu privire la un nou soi.
    Art. 43
    Taxe
    (1) Taxele pentru procedurile prevazute de prezenta lege se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si la termenele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice si juridice romane, solicitanti sau titulari de brevete de soi, platesc taxele in lei. Persoanele fizice si juridice straine, care sunt solicitanti, titulari de brevete de soi sau care au preluat un drept de proprietate industriala, platesc taxele datorate in valuta. In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari de brevete de soi, romani si straini, taxele datorate in comun se platesc in valuta.
    (3) Solicitantii sau titularii de brevete de soi, care nu au preluat sau nu au transmis in conditiile legii dreptul lor pana la data platii, platesc taxele prevazute in anexa, reduse cu 50% din fiecare taxa, daca este persoana fizica sau juridica ori unitate de cercetare sau de invatamant autohtona.
    (4) Reducerea prevazuta la alin. (3) se aplica, la data platii, pentru fiecare procedura in parte, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alineatul respectiv si daca sunt sustinute cu acte doveditoare la data platii.
    (5) Taxele pentru cererile de brevet de soi si pentru brevetele de soi privind procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci constituie venituri ale acestuia si se utilizeaza in regim extrabugetar, in conditiile legii.
    (6) Din taxele incasate Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va achita autoritatilor tehnice nationale sau internationale, dupa caz, tarifele datorate pentru efectuarea testelor de crestere.
    Art. 44
    Competente
    (1) Competentele pentru punerea in aplicare a prezentei legi apartin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ca organ de specialitate in subordinea Guvernului si unica autoritate pe teritoriul Romaniei pentru acordarea protectiei in domeniul proprietatii industriale, acorda brevete de soi pentru noile soiuri, in conformitate cu prezenta lege si cu respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte, si are urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza, publica si examineaza cererile de acordare a brevetelor de soi pentru noile soiuri;
    b) organizeaza si tine Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri si Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate;
    c) editeaza periodic Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - sectiunea Soiuri protejate prin brevete, care contine informatii cu privire la cererile de brevet de soi, la denumirea de noi soiuri si propunerile de denumiri, precum si la noile soiuri pentru care s-au acordat brevete;
    d) asigura schimbul de publicatii cu administratiile nationale similare straine si cu organismele si organizatiile internationale de profil;
    e) stabileste, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, caracteristicile cuprinse in chestionarul tehnic, in conformitate cu normele internationale privind protectia noilor soiuri;
    f) atesta reprezentantii autorizati pentru procedurile privind protectia noilor soiuri in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in exercitarea atributiilor sale:
    a) decide, din punct de vedere tehnic, asupra metodologiei de testare a noilor soiuri;
    b) coopereaza cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ca asociatiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete de soi, cu asociatia producatorilor de seminte si de material de inmultire, cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", cu institutele si statiunile de cercetare de profil, in vederea stabilirii caracteristicilor legate de protectia noilor soiuri;
    c) desemneaza reprezentantii Ministerului Agriculturii si Alimentatiei in cadrul comisiei de reexaminare.
    (4) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei dezvolta relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale specializate, la care Romania este parte, in domeniul protectiei noilor soiuri.
    Art. 45
    Protectia noilor soiuri in strainatate
    Persoanele fizice si juridice romane au dreptul sa isi aleaga statul in care vor sa depuna, pentru prima data, cererea de acordare a brevetului de soi sau a unui titlu de protectie similar.

    CAP. 12
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 46
    (1) Cererile de brevete de soi, inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie si ale Hotararii Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o hotarare de admitere sau de respingere, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va aproba, la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, regulamentul pentru aplicarea prezentei legi.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile referitoare la protectia soiurilor si hibrizilor de plante, prevazute la art. 7 alin. 3 si la art. 11 din Legea nr. 64/1991, dispozitiile referitoare la soiuri si hibrizi de plante din cap. III al Hotararii Guvernului nr. 152/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            PAULA IVANESCU

    ANEXA 1

                  TERMENELE DE PLATA SI CUANTUMUL TAXELOR
       pentru cererile de brevet de soi si pentru brevetele de soi
_______________________________________________________________________________
Nr.  Obiectul            Termenul              Cuantum           Cuantum
crt. platii              de plata            - mii lei*) -    - dolari S.U.A. -
_______________________________________________________________________________
 1.  Inregistrarea       o data cu                 140                 20
     cererii de brevet   cererea de
     de soi              inregistrare
 2.  Invocarea
     prioritatii:
     a) o data cu        la depunerea              350                 50
     inregistrarea       cererii de
     cererii             brevet de soi
                         sau la 3 luni
                         de la depunere
     b) in termen de     la data                   700                100
     pana la 3 luni de   solicitarii
     la depunerea
     cererii de brevet
     de soi
 3.  Examinarea cererii
     de brevet de soi
     pe grupe, pentru
     fiecare an de
     examinare
     1                   la data                   910                130
                         solicitarii
     2 si 3              la data                   560                 80
                         solicitarii
     4                   la data                   350                 50
                         solicitarii
 4.  Verificarea         o data cu               1.400                200
     testelor de         solicitarea
     crestere (la
     cerere)
 5.  Examinarea          o data cu                 350                 50
     prealabila a        solicitarea
     denumirii unui
     soi
 6.  Eliberarea          dupa 6 luni               700                100
     brevetului de       de la data
     soi                 publicarii
                         hotararii de
                         acordare
 7.  Examinarea unei     o data cu                 350                 50
     contestatii         solicitarea
 8.  Examinarea unei     o data cu               1.050                 50
     cereri de revocare  solicitarea
 9.  Examinarea unei     o data cu               1.050                 50
     cereri de anulare   solicitarea
10.  Mentinerea in       la incheierea     1  2   3   4   5   1   2   3  4  5
     vigoare a unui      fiecarui an de   38 350 315 280      55  50  45 40
     brevet de soi:      protectie
     - de la anul 1
     pana la anul 5
     - anii urmatori,    la incheierea    77 700 630 560     110 100  90 80
     pentru fiecare      fiecarui an de
     an in parte         protectie
11.  Examinarea unei     o data cu                 700              100
     cereri de           solicitarea
     revalidare a
     brevetului de soi
12.  Cumpararea          o data cu               2.450              350
     raportului tehnic   solicitarea de
     international al    catre Oficiul
     unui nou soi        de Stat pentru
                         Inventii si
                         Marci
13.  Inspectarea         la cerere                 350               50
     Registrului
     National al
     Brevetelor de
     Soiuri Protejate
14.  Inregistrarea unei
     modificari in
     situatia juridica
     a cererii de
     brevet sau a
     brevetului de
     soi:
     a) cesiuni          o data cu                 140               20
                         inregistrarea
                         si solicitarea
                         inscrierii
     b) licente          idem                      350               50
     c) alte modificari  idem                      175               25
15.  Eliberarea de       o data cu                  70               10
     duplicate, copii,   inregistrarea
     adeverinte          la Oficiul de
                         Stat pentru
                         Inventii si
                         Marci a
                         solicitarii
_______________________________________________________________________________

    Grupuri de soiuri: 1. cereale si plante tehnice;
                       2. plante furajere;
                       3. pomi si arbusti fructiferi, vita de vie;
                       4. plante legumicole, floricole si arbori ornamentali.
           
    *) Se calculeaza la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data platii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 255/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 255 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 255/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu