Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 200 din 17 martie 2000

privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 30 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Oficiului de Stat
                       pentru Inventii si Marci,
                       Gabor Varga

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    REGULA 1
    Obiectul protectiei
    Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante, protejate in conditiile legii, sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin eliberarea unui brevet de soi de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

    REGULA 2
    Definitii
    In sensul prezentului regulament se intelege prin:
    a) lege - Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998;
    b) regulament - Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante;
    c) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    d) M.A.A. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    e) autoritatea nationala competenta - Institutul de Stat pentru Testarea si inregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) sau o alta autoritate desemnata de M.A.A.;
    f) Registrul national al cererilor de brevete de soiuri - registrul in care se inscriu cererile de brevete de soi (RNCBS);
    g) Registrul national al brevetelor de soiuri protejate - registrul in care se inscriu brevetele de soi acordate (RNBSP);
    h) Buletinul oficial de proprietate industriala - sectiunea soiuri protejate prin brevete de soi (BOPI - SSPBS);
    i) mandatar autorizat - persoana fizica sau juridica cu domiciliul sau cu sediul in Romania, atestata de O.S.I.M. si imputernicita de solicitant sau de titular sa il reprezinte in procedurile in fata O.S.I.M.;
    j) soi candidat - soiul pentru care s-a depus la O.S.I.M. o cerere de brevet de soi;
    k) soi protejat - soiul cultivat nou-creat pentru care O.S.I.M. a acordat un brevet de soi;
    l) soi initial - soiul protejat si care poate constitui material de baza pentru un soi nou, esentialmente derivat;
    m) soi dependent - soiul care, in vederea producerii, necesita folosirea repetata a unui soi initial, protejat, sau care este esentialmente derivat dintr-un soi protejat, cu conditia ca la randul sau acesta sa nu fi fost si el esentialmente derivat; soiul dependent poate face obiectul unui brevet de soi independent de soiul protejat, initial, daca indeplineste conditiile de distinctivitate, omogenitate si stabilitate, potrivit legii;
    n) soi esentialmente derivat - soiul derivat dintr-un alt soi initial, protejat, daca este predominant derivat din soiul initial, sau dintr-un alt soi care este predominant derivat din soiul initial si retine expresia caracteristicilor esentiale, rezultate dintr-un genotip al soiului initial sau dintr-o combinatie de genotipuri; soiul esentialmente derivat trebuie sa se distinga clar de soiul initial, protejat, prin una sau mai multe caracteristici ce pot fi precis descrise;
    o) soi modificat genetic - orice soi obtinut prin folosirea tehnicilor de inginerie genetica;
    p) soi de arbori ornamentali - soi de arbori apartinand oricarei specii horticole sau silvice asupra caruia s-a desfasurat o activitate de ameliorare;
    r) soi notoriu cunoscut - soi prezent intr-o colectie de referinta recunoscuta, intr-o banca de gene sau intr-un catalog/registru oficial si care se poate reproduce si cultiva atunci cand este necesar.

    REGULA 3
    Reprezentarea
    (1) Solicitantul sau titularul unui brevet de soi poate fi reprezentat in procedurile in fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul sau cu sediul in Romania.
    (2) Solicitantul sau titularul unui brevet de soi care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei va fi reprezentat obligatoriu in fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat.
    (3) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisa, transmisa la O.S.I.M., denumita procura, in care sunt inscrise numele si semnatura solicitantului sau ale titularului, dupa caz.
    (4) Procura se va referi la o singura cerere de brevet de soi sau la un brevet de soi apartinand persoanei care a dat mandatul.
    (5) Orice act solicitat prin mandatar cu privire la retragerea cererii de brevet de soi, de renuntare la brevetul de soi, precum si la orice cerere vizand transferul de drepturi cu privire la un soi se va face numai pe baza unui mandat special, in care sa se mentioneze expres actul retragerii, al renuntarii sau al transmiterii.
    (6) In cazul in care solicitantul este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea de brevet de soi pe baza procurii date de solicitant. Daca in termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentata la O.S.I.M., cererea se respinge in conditiile art. 20 alin. (2) din lege.
    (7) Solicitantul sau titularul nu poate avea decat un singur mandatar, iar in caz ca sunt inscrisi in cerere sau intr-un alt act separat mai multi mandatari, nu va fi luat in considerare decat primul inscris.

    CAP. 2
    Brevetabilitatea noilor soiuri de plante

    REGULA 4
    Conditii pentru acordarea protectiei
    O.S.I.M. acorda un brevet pentru un nou soi, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 5 din lege, respectiv noutate, distinctivitate, omogenitate si stabilitate, in functie de grupa de specii din care face parte soiul pentru care se solicita protectie, si daca acesta poarta o denumire corecta, conform art. 15 din lege.

    REGULA 5
    Noutatea
    (1) Soiul nu isi pierde noutatea in sensul art. 6 alin. (2) din lege, daca:
    a) constituie obiectul unui contract prin care o persoana produce material de inmultire din soiul in cauza in numele amelioratorului ori al succesorului sau in drepturi, cu conditia ca materialul de inmultire produs sa se intoarca la ameliorator sau la succesorul sau in drepturi si sa nu fie folosit pentru inmultirea unui alt soi;
    b) constituie obiectul unui contract prin care o persoana desfasoara teste de crestere in camp sau in laborator ori cultiva soiul pe suprafete mici in vederea evaluarii acestuia;
    c) formeaza obiectul unei obligatii administrative in ceea ce priveste securitatea biologica sau inregistrarea soiurilor intr-un catalog oficial de soiuri admise pentru comert;
    d) implica material recoltat ca subprodus, produs secundar sau surplus provenit de la soiul nou-creat sau din activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) - c).
    (2) In aplicarea art. 6 alin. (2) din lege nu sunt distrugatoare de noutate actele:
    a) exploatarea comerciala a soiului de catre ameliorator in Romania, pana la un an inainte de transmiterea cererii de brevet de soi la O.S.I.M.; amelioratorul poate vinde numai cu un an inainte de completarea cererii materialul de inmultire sau productia obtinuta in vederea verificarii pietei;
    b) pentru soiurile create de solicitanti straini exploatarea comerciala a soiului sau punerea la dispozitie a acestuia in vederea comercializarii in alte state, cu 4 ani inainte de depunerea cererii de brevet de soi la O.S.I.M.; pentru speciile de pomi fructiferi, arbori, precum si pentru vita de vie exploatarea comerciala este de pana la 6 ani inainte de depunerea cererii la O.S.I.M.

    REGULA 6
    Distinctivitatea
    (1) Distinctivitatea se stabileste, conform art. 7 din lege, comparativ cu soiul martor si fata de orice alt soi notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi sau la data de prioritate revendicata, daca soiul candidat se deosebeste clar prin unul sau prin mai multe caractere relevante.
    (2) Caracterele morfologice, fiziologie si/sau biochimice, luate in considerare la examinarea soiului pentru stabilirea distinctivitatii, sunt caracterele considerate relevante si independente de conditiile de mediu si usor de descris.
    (3) Depunerea cererii de protectie pentru un nou soi sau inregistrarea unui soi inscris intr-un catalog de soiuri admise pentru comercializare face ca soiul sa fie considerat parte integranta din soiurile notorii cunoscute, cu conditia ca cererea sa conduca la acordarea si recunoasterea dreptului amelioratorului si ca soiul sa existe sub forma de material biologic.
    (4) In aprecierea notorietatii unui soi pe teritoriul Romaniei pot fi prezentate documente si inscrisuri din care sa rezulte exploatarea soiului, inregistrarea intr-un catalog de soiuri oficial sau tinut de o asociatie profesionala inregistrata, daca este inclus intr-o colectie de referinta recunoscuta pe plan international sau intr-un stat membru al Uniunii Internationale privind Protectia Noilor Soiuri de Plante.
    (5) De regula, la stabilirea distinctivitatii unui soi pot fi luate in considerare si caracterele care afecteaza valoarea agronomica a soiului; acestea se folosesc numai pentru unele specii agricole si in masura in care caracterele respective sunt agrobotanice, fiind precise si nesupuse fluctuatiilor de mediu.

    REGULA 7
    Omogenitatea
    (1) Omogenitatea se determina tinandu-se seama de grupa de specii careia ii apartine si de variatiile interspecifice cunoscute, ce se produc in timpul inmultirii sexuate sau vegetative, daca soiul ramane uniform in caracterele relevante folosite pentru stabilirea distinctivitatii si pentru descrierea soiului.
    (2) Pentru soiurile care se inmultesc pe cale vegetativa si pentru soiurile care sunt obtinute din plante autopolenizatoare gradul de omogenitate se stabileste in functie de specie.
    (3) Pentru soiurile care apartin speciilor cu polenizare incrucisata si care au un grad mare de eterogenitate nivelul de omogenitate cerut este masurat in relatie cu cel gasit la soiurile de comparatie.

    REGULA 8
    Stabilitatea
    Stabilitatea unui soi candidat in sensul art. 9 din lege se determina dupa reproduceri repetate si in conformitate cu specificitatea fiecarui ciclu de reproducere a noului soi, daca ramane neschimbat in caracterele relevante folosite pentru examinarea distinctivitatii, precum si pentru descrierea soiului.

    CAP. 3
    Dreptul la protectie

    REGULA 9
    Dreptul la eliberarea brevetului de soi
    (1) Persoana indreptatita la acordarea protectiei in sensul art. 10 alin. (1) din lege este amelioratorul care a creat, a descoperit si a dezvoltat noul soi.
    (2) Daca amelioratorul a transmis drepturile sale asupra soiului printr-un contract de cesiune, printr-o licenta sau printr-o alta modalitate de transmitere a drepturilor, in conformitate cu prevederile art. 35 din lege, acestea apartin succesorului sau in drepturi. Transmiterile se publica in BOPI,
    (3) Daca doua sau mai multe persoane au creat, au descoperit si au dezvoltat impreuna noul soi, brevetul de soi se acorda in comun.
    (4) Daca doua persoane au creat, au descoperit si au dezvoltat in mod independent acelasi soi, persoana indreptatita la eliberarea brevetului de soi este cea care a depus prima cerere de brevet de soi.
    (5) Daca cererile pentru acelasi soi au fost depuse de 2 solicitanti in aceeasi zi la O.S.I.M., protectia se acorda ambilor solicitanti si soiul se va exploata in mod egal.
    (6) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate apartine in comun amelioratorului si unei alte persoane, daca cei 2 declara in scris ca vor sa detina acest drept in comun.
    (7) Daca o persoana interesata notifica O.S.I.M. ca solicitantul nu este persoana indreptatita la protectie pentru un nou soi si ca stabilirea paternitatii noului soi face obiectul unui litigiu in curs de judecare, O.S.I.M. suspenda procedura de examinare a cererii de brevet de soi pana cand i se comunica hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.

    CAP. 4
    Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi

    REGULA 10
    Depunerea cererii de brevet de soi
    (1) Orice persoana fizica sau juridica, care doreste sa protejeze un soi nou-creat si care are dreptul la eliberarea brevetului, poate sa depuna cererea la O.S.I.M. direct sau printr-un mandatar autorizat.
    (2) Depunerea cererii de brevet de soi la O.S.I.M. se poate face:
    a) direct si cu confirmare de primire de la Registratura generala a O.S.I.M.;
    b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire;
    c) prin mijloace electronice, cu transmiterea ulterioara a originalului prin posta.
    (3) Registratura generala mentioneaza pe cerere anul, luna si ziua primirii.

    REGULA 11
    Continutul cererii de brevet de soi
    (1) Cererea de brevet de soi se intocmeste in doua exemplare, pe formulare tip, si se refera la un singur soi.
    (2) Cererea de brevet de soi trebuie sa contina:
    a) solicitarea expresa de eliberare a unui brevet de soi;
    b) numele si prenumele/denumirea si adresa/sediul solicitantului sau solicitantilor;
    c) numele si prenumele/denumirea si adresa/sediul amelioratorului, daca acesta nu este si solicitantul cererii;
    d) cand solicitantul este o persoana fizica sau juridica straina, denumirea statului al carui cetatean este sau denumirea statului in care isi are domiciliul ori sediul;
    e) cand este reprezentat de un mandatar autorizat, numele si domiciliul acestuia;
    f) denumirea taxonului botanic in limba latina, insotita de denumirea populara a speciei careia ii apartine soiul pentru care se solicita protectie;
    g) propunerea de denumire a soiului, facuta de ameliorator pe un formular tip, separat;
    h) in cazul in care se revendica prioritatea unei prime cereri din alt stat, o declaratie de prioritate din care sa rezulte data depozitului reglementar constituit in acel stat;
    i) o descriere standardizata a soiului prezentat, in conformitate cu normele internationale privind descrierea soiurilor protejate, insotita de cel putin o reproducere color;
    j) originea geografica a soiului;
    k) semnatura solicitantului ori a mandatarului sau, dupa caz.
    (3) Cererea de brevet de soi trebuie sa fie insotita de:
    a) dovada platii taxei de inregistrare a cererii de brevet de soi;
    b) procura de reprezentare a solicitantului sau titularului, intocmita in limba romana sau insotita de traducerea autentificata in limba romana;
    c) o declaratie din partea solicitantului, facuta pe propria raspundere, din care sa rezulte ca soiul nu a fost exploatat comercial in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) din lege;
    d) numele/denumirea amelioratorului si o declaratie din partea solicitantului, din care sa rezulte ca, dupa propria sa cunostinta, nici o alta persoana nu a mai fost implicata in munca de creare, descoperire si dezvoltare a noului soi;
    e) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, cand solicitantul nu este aceeasi persoana cu amelioratorul;
    f) documente care confirma prioritatea dintr-un alt stat.
    (4) Cererea de brevet de soi poate fi insotita de orice alte documente care dau indicatii despre o prima cerere de protectie pentru soiul in cauza, depusa intr-o alta tara.
    (5) Intreaga documentatie care insoteste cererea de brevet de soi trebuie depusa in limba romana.
    (6) In cazul revendicarii prioritatii pentru o prima cerere depusa in alt stat, O.S.I.M. va cere solicitantului ca in termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soi sa transmita o traducere autentificata in limba romana a acestei cereri.

    REGULA 12
    Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi
    (1) Data depozitului reglementar al unei cereri de brevet de soi este data depunerii la O.S.I.M. a cererii de brevet de soi continand cel putin elementele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) - d) din lege, redactata in limba romana si insotita de dovada platii taxei de inregistrare a acesteia conform art. 12 alin. (2) lit. a) din lege.
    (2) Data depozitului reglementar este cea prevazuta la art. 13 alin. (1) din lege si pentru solicitantii, persoane fizice sau juridice, care au depus cererea intr-o limba straina, cu conditia ca in termen de 3 luni de la inregistrarea cererii de brevet de soi sa transmita la O.S.I.M. traducerea in limba romana, autentificata, a documentatiei.
    (3) In termen de doua luni de la data primirii cererii O.S.I.M. examineaza daca aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) - d) si alin. (2) lit. a) din lege. In caz afirmativ O.S.I.M. decide atribuirea datei de depozit reglementar, inscrierea datelor cererii in RNCBS, notifica aceasta solicitantului si publica elementele de identificare ale cererii in BOPI - SSPBS.
    (4) In cazul in care din cerere lipsesc unele dintre elementele prevazute la alin. (3), O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului, acordandu-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea acestora in vederea acordarii datei de depozit reglementar.
    (5) Daca solicitantul completeaza cererea in termenul prevazut la alin. (4), data depozitului reglementar va fi data primirii documentatiei la O.S.I.M.
    (6) In cazul in care solicitantul nu completeaza cererea in termenele stabilite, O.S.I.M, va considera ca cererea nu a fost depusa si va inapoia solicitantului documentatia, cu restituirea taxelor de examinare a cererii, daca acestea au fost platite.

    REGULA 13
    Dreptul de prioritate
    (1) Dispozitiile art. 14 alin. (1) si (2) din lege se aplica si pentru cererile de brevet de inventie sau pentru alte cereri avand ca obiect noi soiuri de plante, daca legislatia in baza careia au fost depuse prevede criterii identice de acordare a protectiei, respectiv distinctivitate, omogenitate si stabilitate.
    (2) Daca o prioritate a fost revendicata in conditiile art. 14 alin. (2) din lege, solicitantul va face o mentiune expresa in cererea de brevet de soi depusa la O.S.I.M. si va depune documentele de identificare ale primului depozit de la administratia nationala a tarii unde a fost constituit.
    (3) In scopul dovedirii prioritatii din alta tara, solicitantul trebuie sa transmita la O.S.I.M., in termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soi, o traducere in limba romana, autentificata, a documentelor de prioritate prevazute la alin. (2).
    (4) Daca solicitantul nu respecta termenul prevazut la alin. (3) si nu achita taxa de prioritate, O.S.I.M. decide nerecunoasterea prioritatii invocate.
    (5) Depunerea altor cereri in termen de 12 luni de la constituirea primului depozit, publicarea datelor de identificare ale altor cereri, folosirea soiului pentru care s-a solicitat protectia nu pot fi motive de respingere a cererii ulterioare in acest interval de timp si nu dau nastere la drepturi pentru terti.
    (6) Nerecunoasterea prioritatii pentru un nou soi va fi considerata ca si cum cererea a fost depusa prima data la O.S.I.M.

    REGULA 14
    Denumirea soiului
    (1) Soiul protejat va purta o denumire generica, care sa permita identificarea acestuia pe piata. Denumirea este mentionata in brevetul de soi.
    (2) Denumirea soiului va fi propusa de solicitant si va fi transmisa la O.S.I.M. o data cu cererea de brevet de soi, fiind completata pe un formular tip.
    (3) De regula, denumirea soiului este alcatuita dintr-un cuvant sau dintr-o combinatie de cuvinte cu sau fara semnificatie, la care se pot adauga litere sau cifre, astfel incat sa poata fi diferentiata de orice alta denumire a altui soi existent, cunoscut, protejat sau inscris intr-un catalog de soiuri protejate ori de comert si care apartine unei specii sau subspecii, varietati, subvarietati de plante, inrudita indeaproape cu soiul si de rangul botanic cel mai scazut pentru care se solicita protectie.
    (4) Denumirea noului soi nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia cazurilor recunoscute ca facand parte din practica internationala de desemnare pentru denumirea acelei specii.
    (5) Este interzisa pe teritoriul Romaniei, pe toata perioada de valabilitate a brevetului de soi, folosirea denumirii soiului protejat pentru desemnarea altui soi inrudit, care ar putea da nastere la confuzii cu privire la caracterele sale distincte.
    (6) Interdictia prevazuta la alin. (5) se mentine si dupa expirarea perioadei de valabilitate a brevetului de soi, daca exploatarea soiului continua sau daca denumirea cade sub incidenta art. 7 din lege.
    (7) Orice persoana care ofera spre vanzare, vinde sau comercializeaza intr-un alt mod material de inmultire apartinand soiului protejat este obligata sa foloseasca denumirea soiului. Aceasta dispozitie se aplica si pentru soiurile la care se refera prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din lege.
    (8) Daca o cerere de brevet pentru acelasi soi este depusa in Romania si in alte state, soiul se inregistreaza cu aceeasi denumire, in afara de cazurile in care:
    a) denumirea este apreciata de O.S.I.M. ca fiind nepotrivita pentru acest soi;
    b) denumirea a fost folosita anterior de terti pentru acel soi sau pentru un alt soi, creand confuzie pe piata autohtona.
    In situatiile prevazute la lit. a) si b) O.S.I.M. cere solicitantului sa propuna o alta denumire pentru soiul candidat.
    (9) Inregistrarea denumirii unui soi va fi refuzata daca va contine un element de natura sa aduca atingere sau sa creeze un risc de confuzie cu o alta denumire comerciala a altui soi sau a unei marci ori a unui alt drept de proprietate industriala sau intelectuala protejat anterior.
    (10) Daca O.S.I.M. considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 din lege, denumirea propusa de solicitant pentru soiul candidat la protectie este publicata in BOPI - SSPBS.
    (11) In termen de 3 luni de la data publicarii, orice persoana interesata poate formula obiectii in scris si motivat referitoare la denumirea soiului candidat.
    (12) O.S.I.M. comunica obiectiile solicitantului si il invita sa depuna observatiile sale in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
    (13) In termenul acordat de, O.S.I.M., prevazut la alin. (12), solicitantul poate transmite o noua propunere de denumire a soiului.
    (14) Noua propunere de denumire a soiului va fi supusa examinarii si va fi publicata in BOPI - SSPBS, daca indeplineste conditiile prevazute in anexa la lege.
    (15) Cand noua denumire a soiului nu este in conformitate cu prevederile art. 15 din lege, O.S.I.M. va notifica aceasta solicitantului, cerandu-i sa propuna o alta denumire. Daca solicitantul nu raspunde, cererea de brevet de soi va fi respinsa.
    (16) Denumirea inregistrata va fi mentionata in brevetul de soi.
    (17) O.S.I.M. radiaza denumirea inregistrata, daca:
    a) se constata ca a fost inregistrata cu nerespectarea cel putin a uneia dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) - (9) din lege;
    b) solicitantul cere aceasta, demonstrand ca exista un interes legitim;
    c) exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care interzice folosirea denumirii pentru acel soi.
    (18) O.S.I.M. va informa solicitantul despre motivele radierii prevazute la alin. (17) lit. a) sau c) si ii va cere sa propuna o noua denumire a soiului in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
    (19) Denumirea propusa va fi supusa procedurii de examinare si publicare.
    (20) Orice persoana interesata, inainte de a depune o cerere de brevet de soi si pentru a propune o denumire corecta pentru soiul candidat la protectie, poate solicita la O.S.I.M. efectuarea unei cercetari documentare preliminare, cu plata taxelor prevazute in anexa la lege.

    REGULA 15
    Examinarea formala a cererii de brevet de soi
    (1) Examinarea formala a cererii de brevet de soi se face de catre O.S.I.M. si consta in a analiza daca documentatia depusa de solicitant satisface cerintele art. 10 alin. (1) - (4) si ale art. 12 din lege.
    (2) O.S.I.M. examineaza, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) - (4) din lege, daca:
    a) solicitantul, persoana indreptatita la eliberarea brevetului de soi, este amelioratorul;
    b) dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine mai multor amelioratori;
    c) dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine in comun amelioratorului si altei persoane, conform unei declaratii scrise si semnate de acestea;
    d) amelioratorul fiind salariat si creand soiul in timpul serviciului, dreptul la brevet apartine unitatii al carei angajat este.
    (3) O.S.I.M. examineaza, in conformitate cu prevederile art. 12 din lege, daca cererea de brevet de soi contine:
    a) numele/denumirea si adresa/sediul solicitantului;
    b) propunerea de denumire pentru noul soi;
    c) taxonul botanic (denumirea in limba latina a genului, familiei, speciei, subspeciei sau varietatii careia ii apartine soiul), denumirea populara si/sau comerciala;
    d) originea geografica a noului soi;
    e) prezentarea noului soi in forma standardizata, conform normelor internationale pentru descrierea unui nou soi in functie de specia de apartenenta; daca aceasta nu este completa, solicitantului i se acorda doua luni pentru a o completa;
    f) prioritatea anterioara a unei prime cereri pentru soiul ce face obiectul cererii de brevet de soi, daca aceasta a fost revendicata, precum si documentele de prioritate; si
    g) daca cererea de brevet de soi este insotita de dovada privind plata taxei de inregistrare a cererii;
    h) daca exista procura de reprezentare semnata de solicitant;
    i) declaratia prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a comercializat noul soi in conformitate cu prevederile art. 6 din lege;
    j) numele si adresa amelioratorului sau ale amelioratorilor implicati in crearea sau descoperirea si in dezvoltarea noului soi;
    k) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, daca este cazul;
    l) alte documentatii si informatii cu privire la provenienta si conditiile de cultura pentru soiul candidat.
    (4) Cand dupa examinarea cererii de brevet de soi se constata ca sunt indeplinite prevederile art. 12 din lege, cererea de brevet de soi primeste o data de depozit reglementar, se inregistreaza in RNCBS si se notifica solicitantului.
    (5) Cererile inregistrate se publica in BOPI - SSPBS in termen de maximum 3 luni de la data depozitului reglementar.
    (6) Pentru fiecare soi candidat se publica specia si denumirea soiului sau denumirea provizorie, data depunerii cererii, prioritatea invocata, unde este cazul, numele si adresa solicitantului.
    (7) Cand cererea este incompleta, incorecta sau contine neclaritati, O.S.I.M. notifica solicitantului neregulile si ii acorda un termen de 30 de zile de la primirea notificarii, pentru remedierea deficientelor.
    (8) Daca solicitantul nu raspunde si nici nu solicita o prelungire a termenului acordat pentru remedierea deficientelor si nu isi completeaza descrierea standardizata in intervalul acordat, O.S.I.M. respinge cererea de brevet de soi.

    REGULA 16
    Examinarea in fond a cererii de brevet de soi
    (1) Cererea de brevet de soi care indeplineste conditiile prevazute la art. 16 alin. (1) din lege va fi examinata in fond pe baza informatiilor transmise de solicitant, pentru a se constata daca:
    a) cererea se refera la un soi in intelesul art. 2 lit. a) din lege;
    b) soiul se incadreaza in taxonul botanic declarat;
    c) soiul candidat este nou conform prevederilor art. 6 din lege;
    d) denumirea propusa de solicitant este corecta si indeplineste prevederile art. 15 din lege.
    (2) O.S.I.M. nu va lua o decizie de respingere a cererii de brevet de soi decat dupa notificarea catre solicitant a motivelor respingerii, acordandu-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea acestora.
    (3) La cererea expresa a solicitantului termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit de O.S.I.M. cu inca doua luni, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din lege.
    (4) Daca cererea indeplineste cumulat prevederile art. 6, 10, 12 si 16 din lege, O.S.I.M. hotaraste inceperea examinarii tehnice, cerand solicitantului sa transmita materialul biologic de inmultire necesar pentru efectuarea testelor de crestere.
    (5) In cazul in care solicitantul nu raspunde in termenul acordat, O.S.I.M. respinge cererea de brevet de soi.

    REGULA 17
    Examinarea tehnica a noului soi
    (1) I.S.T.I.S. sau autoritatea desemnata de M.A.A. examineaza, in conformitate cu art. 18 din lege, daca:
    a) soiul candidat apartine taxonului botanic declarat de solicitant si identificat in cadrul examinarii formale;
    b) soiul este distinct, omogen si stabil conform art. 7 - 9 din lege;
    c) redactarea descrierii oficiale a noului soi este efectuata astfel incat sa permita diferentierea acestuia de un alt soi cunoscut.
    (2) Daca solicitantul nu prezinta rezultatele testarii noului soi, efectuata de o alta autoritate competenta, recunoscuta international, se vor organiza teste de crestere autohtone, in vederea stabilirii distinctivitatii, omogenitatii si stabilitatii:
    a) de catre I.S.T.I.S. sau de o alta autoritate desemnata in numele ei de M.A.A.;
    b) de catre solicitant, la cererea I.S.T.I.S. sau a O.S.I.M., pentru speciile rare pentru care nu exista colectia de referinta.
    (3) In vederea desfasurarii corecte a testelor de crestere, solicitantul va furniza materiale informative cu privire la modul de cultura a soiului candidat.
    (4) In situatia in care nu au fost efectuate testari de catre I.S.T.I.S. sau de autoritatea desemnata de M.A.A. ori de o autoritate recunoscuta international, O.S.I.M. poate hotari acordarea protectiei pe baza raportului tehnic efectuat de o alta autoritate competenta, daca solicitantul este de acord sa cumpere acest raport tehnic, platind taxa prevazuta in anexa la lege.
    (5) In vederea efectuarii testelor de crestere, solicitantul este obligat sa furnizeze, fara plata, material de inmultire in cantitatile cerute de executantul testarilor si sa notifice in scris atat autoritatii nationale competente, cat si O.S.I.M. cantitatea si felul materialului de inmultire transmis, precum si data la care a fost livrat.
    (6) In cazuri exceptionale durata de testare poate fi prelungita de I.S.T.I.S sau la cererea solicitantului, cu plata taxei legale prevazute in anexa la lege.
    (7) In cazul respingerii protectiei si al contestarii acestei decizii, solicitantul poate cere repetarea experimentarilor, cu plata taxei de verificare a testelor de crestere, prevazuta in anexa la lege.
    (8) Pe baza experimentarilor practice efectuate I.S.T.I.S. elaboreaza un raport tehnic care trebuie sa contina caracterele morfologice si fiziologice relevante care fac soiul distinct, omogen si stabil fata de orice alt soi notoriu cunoscut apartinand aceluiasi taxon botanic.
    (9) Raportul tehnic efectuat de o autoritate internationala sau de ameliorator se poate supune analizei formale a autoritatii nationale competente, in vederea validarii sau invalidarii acestuia.
    (10) Daca O.S.I.M. constata ca testele sunt invalidate de autoritatea nationala competenta, notifica solicitantului rezultatul, acordandu-i un termen de 3 luni pentru raspuns. La expirarea acestui termen, daca solicitantul nu va raspunde, O.S.I.M. ia hotararea de respingere a cererii de brevet de soi si o publica in BOPI - SSPBS.
    (11) Pe intreaga perioada de examinare a noului soi O.S.I.M. si autoritatea nationala competenta se vor informa reciproc despre stadiul examinarii cererii de brevet de soi, in vederea acordarii protectiei.
    (12) Hotararea de respingere a cererii de brevet de soi poate fi contestata de solicitant la comisia de reexaminare a O.S.I.M. in termen de 3 luni de la comunicare. Contestatia va fi formulata in scris, va fi motivata si se va plati taxa prevazuta in anexa la lege.
    (13) Comisia de reexaminare hotaraste, dupa caz:
    a) admiterea contestatiei si acordarea brevetului pentru soiul candidat;
    b) admiterea contestatiei si retransmiterea cererii de brevet de soi pentru examinarea in fond, iar daca este cazul, refacerea testelor de crestere;
    c) respingerea contestatiei si mentinerea hotararii de respingere a cererii de brevet de soi.
    (14) Hotararile luate de comisia de reexaminare se inscriu in RNCBS si se publica in BOPI - SSPBS.

    REGULA 18
    Testarea noului soi
    (1) Autoritatea nationala competenta, in functie de specia careia ii apartine soiul, organizeaza si conduce teste de crestere cu mijloace proprii si poate sa ia in considerare si/sau sa inspecteze culturile si testele efectuate de ameliorator si/sau de solicitant si sa aprecieze daca soiul in cauza indeplineste conditiile de distinctivitate, omogenitate si stabilitate.
    (2) Metodologia de conducere a testelor de crestere este stabilita de M.A.A. impreuna cu O.S.I.M., pe baza normelor existente pe plan international, prezentate in forma standardizata si completate cu normele nationale existente pentru analizarea soiurilor introduse in lista oficiala a soiurilor sau cu cele considerate specifice conditiilor pedoclimatice ale tarii, pentru fiecare specie.
    (3) In cazul efectuarii testelor de crestere conform art. 19 alin. (3) din lege, O.S.I.M. impreuna cu autoritatea nationala competenta stabilesc cantitatea de material de inmultire necesara pentru organizarea experimentarilor, locul si adresa la care trebuie transmise de catre solicitant.
    (4) O.S.I.M. si/sau I.S.T.I.S. ori autoritatea desemnata de M.A.A., in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a examinarii tehnice, pot cere solicitantului informatii, materiale si documente pentru aceasta, acordand un termen pentru transmiterea lor.
    (5) Daca solicitantul nu raspunde la cererile prevazute la alin. (4) in termenul acordat si nici nu cere o amanare in care sa prezinte o motivatie temeinica, cererea de brevet de soi se respinge.
    (6) Solicitantul are dreptul pe perioada de testare, oricand, la solicitarea sa expresa, sa poata vizita culturile experimentale efectuate, in vederea stabilirii distinctivitatii, omogenitatii si stabilitatii pentru soiul sau.

    REGULA 19
    Hotararile O.S.I.M.
    (1) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 7 - 9 si la art. 16 din lege, O.S.I.M. ia hotararea de acordare a brevetului de soi si o publica in BOPI. In caz contrar noul soi se considera necalificat pentru protectie si cererea de brevet de soi va fi respinsa.
    (2) Hotararea de respingere nu se ia inainte ca O.S.I.M. sa transmita solicitantului in scris motivele respingerii cererii de brevet de soi si sa ii acorde un termen de cel putin 3 luni pentru a formula un raspuns. Pentru motive intemeiate solicitantul poate cere o amanare in vederea formularii unui raspuns pertinent.
    (3) In termen de 3 luni de la data publicarii orice persoana interesata poate formula in scris si motivat obiectii la acordarea brevetului de soi si poate cere revocarea, cu conditia platii taxei de revocare prevazute in anexa la lege.
    (4) O data devenita publica, descrierea oficiala poate fi adaptata de catre titular sau de catre O.S.I.M. pe intreaga perioada de valabilitate a brevetului de soi, fara ca intinderea protectiei sa fie afectata, daca evolutia cunostintelor agrobiologice si/sau metodologice de descriere a soiului o cere. Adaptarile se fac de catre O.S.I.M. numai dupa ce s-a cerut acordul titularului si au avut loc consultari reciproce. Adaptarile descrierii oficiale se publica in BOPI - SSPBS.
    (5) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M., acestea fiind depuse si formulate, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din lege, in termen de 3 luni de la publicarea hotararilor luate.

    REGULA 20
    Protectia provizorie
    (1) Solicitantul cererii de brevet de soi poate cere sa li se interzica tertilor sa efectueze actele prevazute la art. 27 din lege numai dupa publicarea cererii de brevet de soi, in termenul prevazut la art. 16 alin. (3) din lege.
    (2) In cazul in care cererea de brevet de soi a fost respinsa, solicitantul nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 27 din lege.

    REGULA 21
    Prelungirea termenului limita
    (1) Solicitantul poate cere prelungirea termenului de examinare pana la maximum un an.
    (2) Prelungirea termenului de examinare se face printr-o cerere scrisa transmisa la O.S.I.M., in care se vor preciza motivele, si care va fi insotita de plata taxei prevazute in anexa la lege, in functie de procedura la care se refera.

    REGULA 22
    Retragerea cererii de brevet de soi
    (1) Solicitantul poate sa retraga cererea de brevet de soi depusa la O.S.I.M. in orice moment pana la luarea hotararii de acordare a brevetului de soi.
    (2) Daca procedura de examinare tehnica a soiului a inceput, taxele de examinare nu se restituie solicitantului.
    (3) Retragerea cererii de brevet de soi de catre solicitant se face prin depunerea unei notificari la O.S.I.M.

    REGULA 23
    Revocarea hotararii de acordare a brevetului de soi
    (1) Hotararea de acordare a brevetului de soi se publica in BOPI - SSPBS.
    (2) In termen de 3 luni de la data publicarii orice persoana interesata poate cere revocarea hotararii numai pentru urmatoarele obiectii:
    a) soiul nu este nou;
    b) soiul nu este distinct;
    c) soiul nu este omogen;
    d) soiul nu este stabil;
    e) solicitantul nu este persoana indreptatita la protectie;
    f) denumirea soiului nu este corespunzatoare sau incalca unele drepturi anterioare.
    Cererea de revocare se face in scris, motivat, si va fi insotita de dovada privind plata taxei de examinare a acesteia, prevazuta de lege, si de documente in sustinerea revocarii.
    (3) In termen de maximum 3 luni de la depunere comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. va analiza cererea de revocare si va lua o hotarare cu privire la soiul candidat.
    (4) In vederea luarii unei decizii O.S.I.M. poate solicita persoanei care a formulat cererea de revocare documente si informatii suplimentare cu privire la soiul in cauza.
    (5) In cazul in care cererea de revocare se intemeiaza pe neindeplinirea conditiei de distinctivitate, omogenitate si/sau stabilitate, comisia de reexaminare poate solicita repetarea testelor de catre I.S.T.I.S. sau de o alta autoritate desemnata de M.A.A.
    (6) Comisia de reexaminare poate solicita analizarea soiului candidat de catre experti atestati in culturile respective.
    (7) In aceste cazuri solicitantul va fi informat de catre O.S.I.M. ca a fost formulata o cerere de revocare si i se va acorda un termen pentru raspuns.
    (8) In cazul repetarii testelor de crestere solicitantul va putea inspecta loturile de cultura pentru a-si putea sustine soiul.
    (9) In termen de 15 zile de la pronuntare hotararea comisiei de reexaminare va fi comunicata atat solicitantului, cat si persoanei care a cerut revocarea.
    (10) Hotararile ramase definitive si irevocabile se publica in BOPI - SSPBS in termen de 30 de zile si sunt supuse cailor de atac prevazute la art. 38 din lege.

    REGULA 24
    Eliberarea brevetului de soi si inregistrarea denumirii soiului
    (1) Daca dupa examinarea soiului se stabileste ca acesta indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 5 din lege si ca solicitantul este indreptatit la eliberarea brevetului de soi, comisia de examinare din cadrul O.S.I.M. hotaraste acordarea brevetului de soi. In termen de 6 luni de la publicarea hotararii in BOPI - SSPBS directorul general al O.S.I.M. elibereaza un brevet de soi la care se anexeaza descrierea oficiala a soiului protejat.
    (2) Soiul protejat este inscris in RNBSP, acesta fiind deschis tertilor pentru inspectarea publica contra taxei de inspectare prevazute in anexa la lege.
    (3) Cand cererea de brevet de soi este depusa la O.S.I.M. de doi sau de mai multi solicitanti, brevetul de soi insotit de descrierea oficiala se elibereaza primului solicitant, ceilalti fiind indreptatiti sa primeasca cate un duplicat, cu conditia platii taxei prevazute in anexa la lege.

    CAP. 5

    REGULA 25
    Durata protectiei soiului
    (1) Durata protectiei soiului este de 25 ani de la data eliberarii brevetului de soi.
    (2) Durata protectiei pentru noile soiuri de pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali, incluzand si speciile silvice, este de 30 de ani de la data eliberarii brevetului de soi.
    (3) Pe intreaga durata a protectiei soiului solicitantul va achita taxele anuale de mentinere in vigoare a brevetului de soi la termenele prevazute in anexa la lege.

    CAP. 6
    Dreptul titularului brevetului de soi

    REGULA 26
    Dreptul exclusiv al titularului brevetului de soi
    In aplicarea prevederilor art. 27 din lege titularul brevetului de soi beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi si poate interzice tertilor sa efectueze fara autorizatia sa urmatoarele acte: producerea si reproducerea materialului biologic in vederea inmultirii, conditionarea in scopul inmultirii, oferirea spre vanzare sau vanzarea, exportul ori importul si depozitarea, in aceste scopuri.

    REGULA 27
    Exceptii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
    Orice persoana interesata, in conformitate cu art. 28 din lege, poate sa efectueze fara autorizatia titularului urmatoarele acte:
    a) folosirea soiului protejat in scop personal si necomercial, de exemplu de catre un fermier pentru necesitatile familiale sau de catre un amator in gradina sa;
    b) folosirea soiului protejat in scopuri experimentale si in procesul de ameliorare care permite continuarea folosirii soiurilor protejate si asigurarea continuarii muncii de creare de noi soiuri.

    REGULA 28
    Epuizarea dreptului titularului brevetului de soi
    (1) In sensul art. 29 din lege, actele care se refera la orice material din soiul protejat nu sunt considerate o incalcare a dreptului titularului pentru soiul protejat sau pentru un soi acoperit de prevederile art. 27 din lege, daca a fost vandut sau comercializat de titular ori cu consimtamantul acestuia.
    (2) Este considerat material, conform alin. (1):
    a) materialul de inmultire de orice fel;
    b) plantele intregi sau partile de plante; si
    c) orice produs obtinut direct din materialul recoltat.

    CAP. 7
    Incetarea efectelor brevetului de soi

    REGULA 29
    Anularea brevetului de soi
    (1) Persoana interesata poate solicita la O.S.I.M., oricand in perioada de protectie a soiului, anularea brevetului de soi pentru oricare dintre motivele prevazute la art. 30 alin. (2) din lege.
    (2) Cererea de anulare a brevetului de soi va fi prezentata comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M., in scris, motivata si insotita de documente de sustinere a anularii, precum si de dovada privind plata taxei legale.
    (3) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, daca:
    a) persoana interesata dovedeste ca la data depunerii cererii de brevet de soi acesta nu indeplinea conditia de noutate in intelesul art. 6 din lege;
    b) persoana interesata dovedeste ca soiul nu era distinct in intelesul art. 7 din lege;
    c) soiul nu era omogen in conformitate cu prevederile art. 8 din lege;
    d) soiul nu era stabil in conformitate cu prevederile art. 9 din lege la data acordarii brevetului de soi;
    e) constata, pe baza notificarii transmise de persoana interesata, ca solicitantul nu era indreptatit la protectie.
    (4) Daca o transmitere de drepturi asupra unui soi a avut loc si brevetul de soi a fost eliberat cu nerespectarea art. 10 alin. (1) din lege, O.S.I.M. anuleaza brevetul de soi acordat si elibereaza un alt brevet de soi persoanei careia i-a fost transmis dreptul la brevet de soi.
    (5) Comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. nu ia nici o hotarare inainte de a-i comunica solicitantului ca a fost depusa o cerere de anulare a brevetului de soi si de a-i da posibilitatea acestuia sa isi prezinte punctul de vedere in fata comisiei.
    (6) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si este supusa cailor de atac prevazute la art. 38 din lege.
    (7) Hotararea de anulare a brevetului de soi, definitiva si irevocabila, se inscrie in RNBSP si se publica in BOPI - SSPBS.
    (8) Brevetul de soi se considera anulat incepand cu data la care s-a depus cererea de brevet de soi la O.S.I.M.

    REGULA 30
    Decaderea din drepturi a titularului brevetului de soi
    (1) O.S.I.M. nu va proceda la decaderea titularului din drepturi decat dupa notificarea catre titular a neindeplinirii uneia dintre conditiile prevazute la art. 31 alin. (1) din lege si dupa acordarea unui termen de 3 luni pentru raspuns.
    (2) Daca titularul nu raspunde in termenul acordat si nici nu cere o prelungire a termenului in vederea remedierii deficientelor, O.S.I.M. decade titularul din drepturile conferite de brevetul de soi, inscrie decaderea in RNBSP si o publica in BOPI - SSPBS, aceasta producand efecte de la data inscrierii.
    (3) Titularul beneficiaza de un termen de 6 luni de la publicarea decaderii din drepturi pentru a cere revalidarea brevetului de soi dupa remedierea deficientelor si achitarea taxei anuale aferente.
    (4) Cererea de revalidare a brevetului de soi se depune la O.S.I.M. si va fi solutionata de comisia de reexaminare, in functie de motivul pentru care titularul a fost decazut din drepturi.
    (5) Hotararile comisiei de reexaminare, referitoare la cererea de revalidare a brevetului de soi, se comunica titularului in termen de 15 zile de la pronuntare si pot fi supuse cailor de atac prevazute la art. 38 din lege.
    (6) Hotararile de revalidare, definitive si irevocabile, se publica in BOPI - SSPBS.
    (7) Savarsirea de catre terti a actelor prevazute la art. 27 din lege, respectiv exploatarea soiului in scopuri comerciale in perioada dintre decaderea titularului din drepturi si revalidarea brevetului de soi, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din lege, nu constituie o incalcare a drepturilor titularului.

    REGULA 31
    Renuntarea la brevetul de soi
    (1) Renuntarea la brevetul de soi se face printr-o declaratie scrisa, depusa la O.S.I.M., semnata de titular.
    (2) Titularul, inainte de a renunta la brevetul de soi, va comunica amelioratorului intentia de renuntare.
    (3) Amelioratorul are dreptul sa ceara titularului transmiterea drepturilor asupra brevetului de soi, iar titularul are obligatia de a acorda acest drept.
    (4) Renuntarea la brevetul de soi sau, dupa caz, transmiterea dreptului asupra soiului protejat produce efecte de la data inscrierii in RNBSP.

    CAP. 8
    Exploatarea soiului protejat

    REGULA 32
    Mentinerea soiului protejat
    (1) La cerere titularul va furniza O.S.I.M., I.S.T.I.S. sau autoritatii desemnate de M.A.A., intr-o perioada prestabilita, esantioane din soiul protejat sau, unde este necesar, componente ale acestuia.
    (2) O.S.I.M. poate solicita titularului sa mentina si sa conserve mostre de material de inmultire in numele O.S.I.M., I.S.T.I.S. sau al autoritatii desemnate de M.A.A.
    (3) La cererea O.S.I.M. titularul este obligat sa furnizeze material de inmultire in vederea verificarii daca a fost mentinut corespunzator sau daca soiul protejat mai satisface conditiile de distinctivitate, omogenitate sau stabilitate.
    (4) Titularul este obligat sa transmita, la cererea O.S.I.M., informatii si documente in vederea verificarii existentei soiului protejat.
    (5) Nerespectarea cererilor formulate de O.S.I.M. si/sau de I.S.T.I.S. ori de autoritatea desemnata de M.A.A. atrage si decaderea titularului din drepturile conferite de brevetul de soi, conform prevederilor art. 31 alin. (1) lit. a) din lege.

    REGULA 33
    Transmiterea drepturilor asupra soiului
    (1) Transmiterea drepturilor asupra soiului se face conform art. 34 din lege si poate fi totala sau partiala.
    (2) In cazul soiurilor protejate, dependente de alte soiuri protejate, transmiterea drepturilor este posibila numai in totalitate, cu acordul titularului primului soi protejat.
    (3) Cererea de inscriere a transmiterii dreptului va fi depusa la O.S.I.M. si va fi insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
    a) contract de cesiune;
    b) contract de licenta;
    c) act de succesiune legala/testamentara;
    d) alte documente care sa dovedeasca transferul catre un nou titular.
    (4) Transmiterea drepturilor nu va afecta drepturile obtinute de terti anterior transmiterii.
    (5) Cesiunea sau licenta se inscrie in RNCBS sau in RNBSP, dupa caz, o data cu publicarea in BOPI - SSPBS, si produce efecte fata de terti de la data inscrierii.
    (6) Inscrierea in registrele prevazute la alin. (5) se face cu conditia platii taxei prevazute in anexa la lege.

    REGULA 34
    Contractul de cesiune
    Cesiunea se va face in scris, printr-un contract de cesiune in care se vor mentiona datele de identificare a amelioratorului si a persoanei careia i s-a cesionat dreptul, obiectul cesiunii, data si semnaturile partilor interesate, prezentate in forma autentica.

    REGULA 35
    Contractul de licenta
    (1) Licenta poate fi exclusiva, cand se acorda unei singure persoane, sau neexclusiva, cand se acorda mai multor persoane interesate.
    (2) In cazul contractului de licenta exclusiva titularul acorda licentiatului dreptul exclusiv de exploatare a soiului protejat.
    (3) Licenta exclusiva se acorda pentru o anumita perioada.
    (4) Persoana care a primit un contract de licenta neexclusiva de la titular nu are dreptul sa acorde altor persoane un drept de exploatare asupra soiului pentru care a incheiat contractul de licenta neexclusiva.
    (5) Licenta neexclusiva se poate inscrie in RNBSP, la cerere, cu plata taxei prevazute in anexa la lege.
    (6) La solicitarea titularului si cu plata taxei legale, O.S.I.M. publica oferta de acordare a licentelor de exploatare in BOPI, indicand soiul protejat si datele de identificare a titularului, pentru a fi contactat de persoanele interesate in obtinerea licentei.

    REGULA 36
    Licenta obligatorie
    (1) Orice persoana interesata poate depune la O.S.I.M. o cerere pentru acordarea unei licente obligatorii, in conditiile prevazute la art. 37 din lege.
    (2) Cererea de acordare a licentei obligatorii trebuie sa contina datele de identificare a solicitantului, motivul pentru care solicita acordarea licentei obligatorii, documente care sa dovedeasca faptul ca are competenta, conditii materiale si facilitati pentru exploatarea corespunzatoare a soiului protejat pentru care solicita licenta obligatorie.
    (3) Cererea de acordare a licentei obligatorii trebuie sa fie insotita de dovada privind plata taxei prevazute in anexa la lege.
    (4) Licenta obligatorie confera licentiatului un drept neexclusiv de exploatare a soiului protejat.
    (5) Licenta obligatorie fiind neexclusiva permite titularului brevetului de soi sa exploateze in continuare noul soi si/sau sa acorde licente de exploatare unor terti.
    (6) O.S.I.M. va acorda licente obligatorii de exploatare, la cererea unei persoane interesate, numai dupa o analiza temeinica, putand solicita avizul organizatiilor profesionale specializate.
    (7) Comisia de reexaminare va stabili conditiile de exploatare a soiului protejat, durata licentei obligatorii, precum si drepturile banesti cuvenite titularului de brevet de soi.
    (8) Nerespectarea conditiilor de catre beneficiarul licentei obligatorii poate atrage retragerea licentei de catre O.S.I.M.
    (9) Licenta obligatorie poate fi retrasa si la cererea titularului de brevet de soi, pentru motive intemeiate.
    (10) Retragerea licentei obligatorii se face de O.S.I.M. prin comisia de reexaminare.
    (11) O.S.I.M. poate prelungi licenta obligatorie, daca exista in continuare un interes public si se mentine situatia pentru care a fost initial acordata.
    (12) Hotararile de acordare sau de retragere a licentei obligatorii se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare, se publica in BOPI - SSPBS si sunt supuse cailor de atac prevazute la art. 38 din lege.

    CAP. 9
    Apararea drepturilor

    REGULA 37
    Hotararile O.S.I.M.
    (1) Toate hotararile luate de O.S.I.M. pot fi contestate la comisia de reexaminare in termen de 3 luni de la comunicare.
    (2) Contestatiile, cererile de revocare, de anulare sau de revalidare a brevetului de soi trebuie sa fie formulate in scris si motivat, insotite de acte doveditoare si de dovada privind plata taxei legale.
    (3) Comisia de reexaminare va avea o alta componenta decat comisia de examinare si va fi formata dintr-un presedinte si din 2 sau 4 membri, in functie de motivele expuse in aceste cereri, in componenta sa fiind numiti atat experti ai M.A.A., cat si ai O.S.I.M., dupa caz; un membru al comisiei va fi consilier juridic din cadrul O.S.I.M.
    (4) Membrii comisiei de reexaminare vor fi aprobati prin ordin al directorului general al O.S.I.M.
    (5) Comisia de reexaminare va analiza cererile in interval de maximum 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.
    (6) Pentru cazuri speciale, justificate, care necesita eventuale repetari ale testelor de crestere in vederea solutionarii lor, termenul de luare a hotararilor se poate prelungi.

    CAP. 10

    REGULA 38
    Competente
    (1) In aplicarea art. 44 alin. (2) din lege O.S.I.M. are urmatoarele competente:
    a) inregistreaza cererile de brevet de soi;
    b) publica cererile de brevet de soi, cu data de depozit, in BOPI - SSPBS;
    c) examineaza formal si in fond cererile de brevet de soi, in conformitate cu regulile 15 si 16;
    d) transmite cererea de brevet de soi examinata formal si in fond, admisa, autoritatii nationale competente pentru validare, atunci cand solicitantul depune rezultate ale examenului tehnic sau pentru organizarea de teste de crestere in vederea stabilirii distinctivitatii, omogenitatii si stabilitatii soiului candidat;
    e) acorda si elibereaza brevetele de soi si stabileste descrierea finala pe baza rezultatelor transmise in forma standardizata de catre I.S.T.I.S. sau de autoritatea competenta desemnata de M.A.A.;
    f) organizeaza si gestioneaza RNCBS si RNBSP.
    (2) O.S.I.M. editeaza la intervale regulate BOPI - SSPBS, in care sunt cuprinse toate informatiile cu privire la cererile de brevete de soi si brevetele de soi acordate.
    (3) O.S.I.M. publica in BOPI urmatoarele informatii:
    a) cererile de brevete de soi;
    b) cererile de denumire a soiurilor;
    c) denumirile inregistrate pentru soiurile protejate;
    d) retragerile de cereri de brevete de soi;
    e) respingerile de cereri de brevete de soi;
    f) acordarile de brevete de soi;
    g) schimbarile de persoane, respectiv de solicitanti si de titulari;
    h) schimbarea mandatarilor autorizati;
    i) decaderile de brevete de soi;
    j) licente;
    k) alte modificari si observatii.
    (4) Informatiile de mai sus se vor inregistra si in forma electronica pe CD, in vederea asigurarii schimbului de informatii cu oficiile si administratiile nationale din alte tari si cu organizatiile si organismele internationale de specialitate.
    (5) O.S.I.M. impreuna cu M.A.A. stabilesc pentru fiecare specie caracteristicile ce trebuie inscrise in chestionarul tehnic si in descrierea standard, parte integranta a cererii de brevet de soi, depusa la O.S.I.M. in vederea examinarii si acordarii protectiei pentru un nou soi.
    (6) In vederea reprezentarii solicitantilor de catre mandatarii autorizati in procedurile de examinare, O.S.I.M. impreuna cu M.A.A. organizeaza cursuri de pregatire si ii atesta in aceasta calitate.
    (7) M.A.A., in aplicarea art. 18 si 19 din lege, are urmatoarele competente:
    a) stabileste metodologia de conducere a testelor de crestere si de organizare a experientelor in camp si/sau in sere, in conformitate cu experienta existenta in tara si cu normele internationale;
    b) stabileste fluxul de examinare tehnica a soiurilor de plante;
    c) coopereaza cu O.S.I.M., cu asociatia nationala a amelioratorilor, cu detinatorii de brevete de soi, cu asociatiile producatorilor de seminte si de alte materiale de inmultire si cu alte organisme prevazute la art. 44 alin. (3) lit. b) din lege;
    d) stabileste diferite criterii de apreciere a noilor soiuri si a modificarii metodologiilor de lucru si solicita experti sau cercetatori-amelioratori pentru speciile la care este necesara elaborarea metodologiilor de conducere a testelor de crestere si de identificare a noilor soiuri de plante;
    e) desemneaza pentru comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. experti de culturi, in cazurile in care motivele contestatiilor sunt legate de examinarea tehnica a soiului candidat.

    REGULA 39
    Termene
    (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zilele calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput termenul si nici ziua cand s-a implinit acesta. Termenele stabilite pe luni se implinesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
    (2) Termenul care incepe la data de 29, 30 sau 31 a lunii si se implineste intr-o luna care nu are asemenea zi se va considera implinit in prima zi a lunii urmatoare.
    (3) Termenul care se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se va prelungi pana la sfarsitul primei zile lucratoare.
    (4) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, intelegandu-se prin aceasta data la care actul emis de O.S.I.M. a fost primit de solicitant, de titular sau de mandatar, dupa caz. Aceasta data se confirma cu stampila oficiului postal receptor.
    (5) Actele de procedura trimise la O.S.I.M. prin posta se considera indeplinite in termen, daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea termenului.
    (6) Neindeplinirea actelor de procedura in termenele notificate de O.S.I.M. nu atrage sanctiunile prevazute in lege, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat de o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei.

    REGULA 40
    Formulare
    (1) In procedurile in fata O.S.I.M. se vor utiliza formulare tip.
    (2) O.S.I.M. furnizeaza la cerere formularele prevazute la alin. (1).

    REGULA 41
    Registrul national al cererilor de brevete de soiuri
    In RNCBS se inscriu urmatoarele elemente:
    a) numarul cererii;
    b) specia, taxonul botanic si denumirea;
    c) data de depozit;
    d) numele si adresa solicitantului;
    e) numele si adresa amelioratorului;
    f) numele si adresa mandatarului;
    g) modificari in situatia juridica.

    REGULA 42
    Registrul national al brevetelor de soiuri protejate
    In RNBSP se inscriu urmatoarele elemente:
    a) data si numarul cererii depuse la O.S.I.M.;
    b) data de prioritate;
    c) data de depozit;
    d) numele si adresa solicitantului;
    e) statul pe teritoriul caruia solicitantul isi are domiciliul;
    f) numele si adresa mandatarului;
    g) numele si adresa amelioratorului;
    h) taxonul botanic;
    i) denumirea definitiva a soiului;
    j) numele/denumirea si adresa/sediul titularului;
    k) modificari privind adresa si numele titularului;
    l) orice modificare si transmitere de drepturi;
    m) plata taxelor de eliberare si de mentinere in vigoare a brevetului de soi;
    n) titularul brevetului de soi;
    o) declaratia titularului de renuntare la brevetul de soi;
    p) hotararea de anulare sau hotararea de decadere a titularului din drepturi, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 200/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 200 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 200/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu