E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 13, literele d) si g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) o suma de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;
    ...........................................................................
    g) o cota de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase, care se vireaza de catre Regia Nationala a Padurilor si de catre alti proprietari de paduri, persoane juridice sau fizice;"
    2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua puncte noi, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
    "13^1. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua litere noi, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
    n) o suma de 10.000 lei/kg anvelopa, de catre persoanele juridice care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
    o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu.
    13^2. Dupa alineatul (3) al articolului 8 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    (3^1) Din obligatiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agentii economici producatori si importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agentilor economici care desfasoara activitati de comert cu amanuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat si maruntit deseuri de ambalaje, avizate de catre Administratia Fondului."
    3. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cuantumul valoric al sumelor prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) si n) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor."
    4. La articolul I, punctul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "15. Dupa alineatul (5) al articolului 8 se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    (6) Baza de calcul la care se aplica cotele mentionate la alin. (1) reprezinta valoarea incasata, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilita prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (8) Suma prevazuta la alin. (1) lit. n) se va plati numai in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenta dintre obligatiile anuale prevazute in anexa nr. 3 la hotararea Guvernului mai sus mentionata si obligatiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii."
    5. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Sumele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - g) si n) se declara si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, intr-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu."
    6. La articolul I punctul 19, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Neplata sumelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - g) si lit. n) constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:"
    7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (2) se fac de catre personalul imputernicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Ministerului Finantelor Publice si al Garzii Nationale de Mediu."
    8. La anexa nr. 1, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
    "Gaze cu efect de sera (dioxid de carbon,         100 lei/tona de CO2
     oxid de carbon, metan, protoxid de azot)         echivalent"
    9. La anexa nr. 2, titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile"
    10. La anexa nr. 3, dupa punctul 115 se introduce un punct nou, punctul 115^1, cu urmatorul cuprins:
    "115^1. Nichel si compusi"
    11. La anexa nr. 3, dupa punctul 133 se introduce un punct nou, punctul 133^1, cu urmatorul cuprins:
    "133^1. Plumb si compusi"
    12. La anexa nr. 3, punctul 135 se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 333/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 333 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu