E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 13, literele d) si g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) o suma de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;
    ...........................................................................
    g) o cota de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase, care se vireaza de catre Regia Nationala a Padurilor si de catre alti proprietari de paduri, persoane juridice sau fizice;"
    2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua puncte noi, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
    "13^1. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua litere noi, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
    n) o suma de 10.000 lei/kg anvelopa, de catre persoanele juridice care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
    o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu.
    13^2. Dupa alineatul (3) al articolului 8 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    (3^1) Din obligatiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agentii economici producatori si importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agentilor economici care desfasoara activitati de comert cu amanuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat si maruntit deseuri de ambalaje, avizate de catre Administratia Fondului."
    3. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cuantumul valoric al sumelor prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) si n) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor."
    4. La articolul I, punctul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "15. Dupa alineatul (5) al articolului 8 se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    (6) Baza de calcul la care se aplica cotele mentionate la alin. (1) reprezinta valoarea incasata, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilita prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (8) Suma prevazuta la alin. (1) lit. n) se va plati numai in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenta dintre obligatiile anuale prevazute in anexa nr. 3 la hotararea Guvernului mai sus mentionata si obligatiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii."
    5. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Sumele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - g) si n) se declara si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, intr-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu."
    6. La articolul I punctul 19, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Neplata sumelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - g) si lit. n) constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:"
    7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (2) se fac de catre personalul imputernicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Ministerului Finantelor Publice si al Garzii Nationale de Mediu."
    8. La anexa nr. 1, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
    "Gaze cu efect de sera (dioxid de carbon,         100 lei/tona de CO2
     oxid de carbon, metan, protoxid de azot)         echivalent"
    9. La anexa nr. 2, titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile"
    10. La anexa nr. 3, dupa punctul 115 se introduce un punct nou, punctul 115^1, cu urmatorul cuprins:
    "115^1. Nichel si compusi"
    11. La anexa nr. 3, dupa punctul 133 se introduce un punct nou, punctul 133^1, cu urmatorul cuprins:
    "133^1. Plumb si compusi"
    12. La anexa nr. 3, punctul 135 se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 333/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 333 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu