E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.150 din 17.07.2012

privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 637 din 07 septembrie 2012SmartCity1


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.955 din 19 iunie 2012 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,în baza prevederilor art. II alin. (4) din Legea nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂREGULAMENT pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament, asigură cadrul organizatoric şi metodologia pentru desfăşurarea procedurilor în vederea acordării protecţiei noilor soiuri de plante. Articolul 2Acordarea protecţiei se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (testul DUS), care constă în examinarea tehnică a soiurilor în condiţii de câmp în centrele de testare ale Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) şi a verificării caracterului de noutate al soiului candidat. Articolul 3Prevederile prezentului regulament se referă la drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante, persoane fizice sau juridice, care pot fi cetăţeni români sau străini, cu domiciliul în ţară sau în afara României. Articolul 4Orice soi care face obiectul unei protecţii comunitare acordat de Oficiul comunitar al soiurilor de plante nu mai poate face obiectul unei protecţii naţionale a soiurilor de plante şi nici al unui brevet, protecţia comunitară fiind valabilă şi pe teritoriul României. Articolul 5Definirea termenilor de specialitate utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament este următoarea: a)lege - Legea nr. 255/1998, republicată, cu modificările ulterioare; b)soi candidat - soiul pentru care s-a depus la ISTIS o cerere de brevet pentru soi; c)soi esenţial derivat - soiul derivat dintr-un alt soi iniţial, care reţine expresia caracterelor esenţiale, rezultate dintr-un genotip al soiului iniţial sau dintr-o combinaţie de genotipuri. Soiul esenţial derivat trebuie să se distingă clar de soiul iniţial printr-unul sau mai multe caractere care pot fi descrise precis; d)soi similar - soiul declarat de solicitant în cerere ca fiind cel mai apropiat de soiul candidat; e)reprezentant autorizat - consilier în protecţia soiurilor de plante, atestat de ISTIS şi împuternicit de solicitant sau de titular să îl reprezinte în procedurile în faţa ISTIS; f)Buletin oficial - Buletinul oficial privind protecţia noilor soiuri de plante. Articolul 6Reprezentarea
(1) Solicitantul sau titularul unui brevet pentru soi poate fi reprezentat în procedurile în faţa ISTIS printr-un reprezentant autorizat, definit la art. 5 lit. e).
(2) Desemnarea reprezentantului autorizat se face printr-o procură, transmisă la ISTIS, în care sunt înscrise numele, prenumele şi semnătura solicitantului sau ale titularului, după caz.
(3) Procura se va referi la o singură cerere de brevet pentru soi sau la un brevet pentru soi.
(4) Orice act solicitat prin reprezentantul autorizat cu privire la retragerea cererii de brevet pentru soi, renunţarea la brevetul pentru soi, precum şi orice cerere vizând transferul de drepturi cu privire la un soi se vor face numai pe baza unei procuri speciale care trebuie să menţioneze expres actul retragerii, renunţării sau transmiterii.
(5) În cazul în care depunerea la ISTIS a cererii de brevet pentru soi se face prin reprezentant autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pentru soi pe baza procurii date de solicitant. Procura se depune odată cu cererea de brevet pentru soi.
(6) Solicitantul sau titularul nu poate avea decât un singur reprezentant autorizat. În cazul în care sunt înscrişi în cerere sau într-un alt act, separat, mai mulţi reprezentanţi, nu va fi luat în considerare decât primul înscris.
Capitolul IICondiţiile care reglementează acordarea protecţiei naţionale a soiurilor Articolul 7Denumirea soiurilor
(1) Fiecare soi pentru care se solicită protecţie poartă o denumire propusă de solicitant în cerere.
(2) Cerinţele pentru eligibilitatea denumirii unui soi se referă la mai multe cazuri:a)în cazul unui drept anterior al unei părţi terţe care ia forma unei mărci înregistrate, folosirea acestei denumiri pentru un soi nu se ia în considerare de către ISTIS dacă produsul, marcă înregistrată, este identic sau similar cu soiul în cauză; b)în cazul indicaţiei geografice sau a indicaţiei produselor de origine agricolă ca drept aprioric a unei părţi terţe, denumirea unui soi pe teritoriul Uniunii Europene şi, implicit, al României se consideră a fi imposibilă când denumirea soiului încalcă prevederile art. 13 ale Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare, în ceea ce priveşte indicaţia geografică sau indicaţia originii protejate într-un stat membru sau în Uniunea Europeană; c)acceptarea pentru eligibilitatea denumirii datorate dreptului aprioric la care se referă lit. b) poate fi remediată prin acordul scris al titularului dreptului anterior în ceea ce priveşte folosirea denumirii pentru soiul obţinut, cu condiţia ca acest acord să nu fie susceptibil de a induce publicul în eroare despre adevărata origine a produsului.
(3) La prezentarea propunerii pentru denumirea soiului în formularul de cerere, solicitantul trebuie să indice dacă denumirea propusă este prezentată sub forma unui „nume“ sau a unui „cod“.
(4) Numele soiului se consideră dificil de recunoscut sau de reprodus dacă:a)constă într-o singură literă; b)este alcătuit sau conţine ca entitate separată o serie de litere care formează un cuvânt care nu se poate pronunţa; totuşi, atunci când această serie este o abreviere consacrată, aceasta trebuie să se limiteze la două grupe de câte 3 caractere, cel mult, situate la fiecare extremitate a denumirii; c)conţine o cifră, exceptând cazul în care aceasta face parte integrantă din nume; d)este alcătuit din mai mult de 3 cuvinte sau elemente; e)conţine sau este alcătuit dintr-un cuvânt sau element foarte lung; f)conţine un semn de punctuaţie sau alt simbol.
(5) Când denumirea se prezintă sub forma unui „cod“, aceasta nu corespunde dacă:a)este alcătuită doar dintr-unul sau mai multe numere, cu excepţia cazului în care este vorba despre o linie consangvinizată sau despre tipuri de soiuri similare; b)este alcătuită dintr-o singură literă; c)conţine mai mult de 10 litere sau litere şi numere; d)conţine mai mult de 4 grupuri diferite, formate dintr-o literă sau mai multe litere şi dintr-un număr sau mai multe numere; e)conţine un semn de punctuaţie sau un alt simbol, un indice, un exponent sau un desen.
(6) Când se evaluează dacă o denumire este identică cu aceea a altui soi sau dacă există riscul de a fi confundată cu aceasta, se aplică următoarele dispoziţii:a)prin „poate fi confundată cu“ se înţelege în special o denumire de soi care diferă doar printr-o literă sau unul ori mai multe accente de denumirea soiului unei specii înrudite, oficial autorizată pentru a fi comercializată în cadrul Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în cadrul unei părţi contractante la Convenţia Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), ori este subiectul unui drept de denumire a unui soi în cadrul teritoriilor menţionate anterior. Cu toate acestea, prezenta dispoziţie nu se aplică în cazul unei diferenţe de o singură literă într-o abreviere consacrată care constituie o entitate separată de cea a denumirii soiului; b)în cazul codurilor, o diferenţă de un singur caracter, de o singură literă sau de o singură cifră este considerată a fi o distincţie suficientă.
(7) Pentru speciile înrudite există mai multe cazuri:a)în cazul în care există mai mult de o clasă în cadrul unui gen, se aplică lista claselor din tabelul 1; b)în cazul în care clasele cuprind mai mult de un gen, se aplică lista claselor din tabelul 2; c)pentru genurile şi speciile care nu sunt acoperite de lista claselor enumerate în tabelele 1 şi 2, un gen este considerat a fi o clasă.Tabelul 1 Clase în cadrul unui gen

Clase Denumirile ştiinţifice
Clasa 1.1 Brassica oleracea L.
Clasa 1.2 Brassica, altele decât Brassica oleracea L.
Clasa 2.1 Beta vulgaris L. - sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră
Clasa 2.2 Beta vulgaris - sfeclă roşie, inclusiv sfeclă Cheltenham, sfeclă de peţiol sau mangold
Clasa 2.3 Beta, altele decât clasele 2.1 şi 2.2
Clasa 3.1 Cucumis sativus L.
Clasa 3.2 Cucumis melo L.
Clasa 3.3 Cucumis, altele decât clasele 3.1 şi 3.2
Clasa 4.1 Solanum tuberosum L.
Clasa 4.2 Solanum, altele decât clasa 4.1

Tabelul 2 Clase cuprinzând mai mult decât un gen

Clase Denumirile ştiinţifice
Clasa 201 Secale, Triticale, Triticum
Clasa 203*) Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum şi Poa
Clasa 204*) Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium
Clasa 205 Cichorium, Lactuca

*) Clasele 203 şi 204 nu sunt stabilite exclusiv pe baza speciilor înrudite.
(8) O denumire de soiuri poate să inducă în eroare sau să producă confuzie dacă:a)creează falsa impresie că soiul posedă caracteristici speciale sau o valoare specială; b)creează falsa impresie că soiul este înrudit sau derivă dintr-un alt soi; c)conţine comparative sau superlative ori denumirea botanică sau denumirea comună a unei specii.
Capitolul III Etapele de parcurs pentru acordarea protecţiei unui nou soi Articolul 8Procesul de verificare a soiului în vederea brevetării presupune parcurgerea următoarelor etape: a)depunerea cererii de brevet pentru soi; b)examinarea formală a cererii de brevet pentru soi; c)examinarea pe fond a cererii de brevet pentru soi; d)examinarea tehnică a noului soi; e)hotărârile ISTIS; f)protecţia provizorie; g)eliberarea brevetului şi înregistrarea denumirii soiului; h)revocarea brevetului pentru soi. Articolul 9Conţinutul cererii de brevet pentru soi
(1) Cererea de brevet pentru soi se depune în limba română, în două exemplare, pe formulare tip nr. 1, modelul fiind prevăzut în anexa nr. 1, şi trebuie să cuprindă:a)numele solicitantului (persoană fizică sau juridică) şi datele lui de identificare; b)reprezentantul autorizat (mandatarul), dacă este cazul; c)denumirea speciei; d)denumirea propusă soiului; e)denumirea provizorie a soiului (denumirea de referinţă dată de ameliorator); f)menţiunea dacă soiul este modificat genetic; g)amelioratorul/amelioratorii (numele şi adresa); h)dacă amelioratorii nu sunt aceiaşi cu solicitantul, modul cum a fost transferat soiul solicitantului; i)informaţii despre orice alte solicitări făcute într-un stat membru al Uniunii Europene sau UPOV; j)dreptul la prioritate; k)exploatarea comercială a soiului; l)examinarea tehnică oficială.
(2) Cererea trebuie să fie însoţită de:a)chestionarul tehnic elaborat de Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau de UPOV sau ghid naţional, completat de ameliorator; b)chestionarul tehnic partea confidenţială, numai pentru liniile parentale ale soiurilor hibride (formularul-tip nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2); c)dovada de plată a tarifului de înregistrare a cererii; d)procura de reprezentare a solicitantului în limba română sau însoţită de traducerea autentificată în limba română, dacă este cazul; e)formularul pentru desemnarea reprezentantului (mandatarului) completat de solicitant, unde este cazul (formularul-tip nr. 3, prevăzut în anexa nr. 3); f)numele amelioratorului şi o declaraţie din partea solicitantului din care să rezulte că după propria sa cunoştinţă nicio altă persoană nu a mai fost implicată în munca de creare, descoperire şi dezvoltare a noului soi; g)actul de cesiune a dreptului la acordarea brevetului pentru soi, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoană cu amelioratorul; h)documente care confirmă dreptul de prioritate dintr-un alt stat; i)alte documente şi informaţii cu privire la provenienţa şi condiţiile de cultură pentru soiul candidat.
(3) Odată cu cererea pot fi depuse raportul de examinare tehnică şi certificatul de înregistrare a soiurilor, dacă acestea au fost emise până la data solicitării protecţiei.
(4) Propunerea de denumire a soiului se face de către solicitant pe un formular-tip separat (formularul-tip nr. 4, prevăzut în anexa nr. 4).
(5) Cererea poate fi însoţită de orice alte documente ce dau indicaţii despre o primă cerere de protecţie pentru soiul în cauză, depusă dintr-un alt stat.
(6) La punctul 7 al cererii, în cazul în care există mai mulţi amelioratori, numele şi adresele lor se înscriu în rubrica „Continuarea rubricii nr. ...“ de la sfârşitul cererii.
Articolul 10 Examinarea formală a cererii
(1) Examinarea formală a cererii se face în termen de o lună de la data achitării tarifului pentru înregistrarea cererii de brevet pentru soi şi constă în analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) din lege şi la art. 9 din prezentul regulament.
(2) Se examinează:a)dacă solicitantul este persoana îndreptăţită la brevetul pentru soi; b)dacă dreptul la brevetul pentru soi aparţine unuia sau mai multor amelioratori; c)numele amelioratorilor declaraţi care trebuie să coincidă cu numele amelioratorilor înscrişi în raportul de examinare tehnică a soiului candidat, dacă acesta a fost realizat până la data cererii; d)actul de cesiune a dreptului la brevetul pentru soi, acolo unde este cazul; e)dacă rubricile din cererea de brevet pentru soi şi din formularul privind denumirea soiului sunt completate corect.
(3) Chestionarul tehnic tip UPOV sau CPVO ori ghid naţional trebuie completat exclusiv de către ameliorator. Dacă acesta nu este complet, solicitantului i se acordă două luni pentru completare.
(4) Formularul de cerere se completează obligatoriu la rubrica prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a comercializat soiul, în conformitate cu prevederile art. 6 din lege, sau că l-a comercializat, de la ce dată şi în ce state.
(5) În situaţia în care după examinarea cererii se constată că sunt îndeplinite prevederile prevăzute la alin. (2)-(4), cererea se înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri şi în interval de o lună se notifică solicitantului acceptarea cererii.
(6) Cererile se publică în următorul Buletin oficial editat în maximum 3 luni de la data înregistrării în Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri.
(7) Pentru fiecare soi candidat se publică specia din care face parte şi denumirea propusă sau denumirea provizorie a soiului, data de depozit a cererii, prioritatea revendicată, dacă este cazul, şi datele de identificare ale solicitantului.
(8) În situaţia în care se constată că solicitantul nu este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului şi/sau că stabilirea paternităţii noului soi face obiectul unui litigiu în curs de judecare, ISTIS suspendă procedura de examinare a cererii de brevet pentru soi până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă. Persoana interesată va comunica la ISTIS această hotărâre.
(9) În situaţia în care cererea este incompletă, incorectă sau conţine neclarităţi, se notifică solicitantului şi i se acordă un termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru remedierea rezultatelor.
(10) În situaţia în care solicitantul nu răspunde şi nici nu solicită o prelungire a termenului acordat la alin. (9) sau nu completează chestionarul tehnic în termenul de două luni acordat, conform alin. (3), cererea este respinsă de Comisia de examinare din cadrul ISTIS.
(11) Comisia de examinare din cadrul ISTIS este constituită din 3 membri, responsabili cu acordarea protecţiei soiurilor în cadrul institutului.
Articolul 11Examinarea pe fond a cererii
(1) În conformitate cu art. 17 alin. (1) din lege, documentaţia prezentată de solicitant la înscrierea pentru acordarea protecţiei va fi examinată în ceea ce priveşte noutatea şi denumirea soiului candidat.
(2) Cererea care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege va fi examinată pe fond dacă:a)are ca obiect un soi, în înţelesul art. 2 lit. a) din lege; b)soiul se încadrează în taxonul botanic declarat; c)soiul este nou, conform prevederilor art. 6 din lege; d)dreptul de prioritate al soiului este menţionat, conform art. 14 din lege, unde este cazul; e)denumirea propusă de solicitant este corectă şi îndeplineşte prevederile art. 15 din lege şi ale art. 7 din prezentul regulament.
(3) Denumirea este verificată de către experţii ISTIS în bazele de date ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante, ale Organizaţiei Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, pentru a corespunde prevederilor art. 7 alin. (6) lit. a) şi b) şi alin. (7).
(4) În cazul în care ISTIS va lua hotărârea de respingere a cererii de brevet pentru soi pentru neîndeplinirea cerinţelor privind noutatea sau denumirea ori prin nerespectarea termenului-limită de 6 luni pentru examinarea pe fond datorită solicitantului, care nu a achitat tariful privind această examinare, notifică această hotărâre solicitantului, inclusiv motivele de respingere a cererii, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru răspuns.
(5) La cererea expresă a solicitantului, termenul pentru răspuns prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu încă două luni, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din lege şi cu plata tarifului legal.
(6) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat, ISTIS respinge cererea de brevet pentru soi.
(7) În situaţia în care cererea îndeplineşte cumulativ prevederile art. 6, 10, 12 şi 16 din lege, Comisia de examinare din cadrul ISTIS hotărăşte începerea examinării tehnice a soiului candidat.
(8) Condiţiile în care se efectuează examinarea tehnică a soiului candidat la ISTIS sau de către o altă autoritate naţională, cu care ISTIS a încheiat un acord administrativ bilateral, sau dacă această examinare a fost deja efectuată de către ISTIS sau de o altă ţară membră a Uniunii Europene şi a rezultat un raport de examinare tehnică favorabil, sunt stipulate în art. 17 alin. (4) din lege.
(9) Raportul de examinare tehnică, eliberat de ISTIS sau de o altă autoritate din statele membre ale Uniunii Europene, dacă există la data depunerii cererii, poate fi predat odată cu cererea de acordare a brevetului pentru soi.
Articolul 12Examinarea tehnică a noului soi
(1) Examinarea tehnică se organizează şi se execută de către ISTIS, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, ţinând seama de reglementările CPVO şi UPOV în domeniu.
(2) În sensul art. 18 alin. (2) din lege, examinarea tehnică a soiului poate fi efectuată şi de către o autoritate similară dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu care ISTIS are contract administrativ bilateral.
(3) Datele-limită de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a seminţelor şi cantităţile de seminţe şi material săditor necesare pentru testare şi păstrare în colecţia de referinţă se regăsesc în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În urma examinării tehnice prin teste în vegetaţie pentru soiul care îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se eliberează un raport de examinare tehnică.
(5) În vederea desfăşurării corecte a testelor în vegetaţie, amelioratorul va furniza materiale informative cu privire la modul de cultură a soiului candidat.
(6) După primul an de testare se va transmite solicitantului un raport interimar în care vor fi înscrise şi caracterele care nu corespund normelor, unde este cazul.
(7) În cazuri excepţionale, durata de testare se poate prelungi de către ISTIS sau la cererea solicitantului, cu plata tarifului legal.
(8) În urma examinărilor în câmp, dacă soiul a îndeplinit condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, ISTIS eliberează raportul tehnic de examinare care cuprinde şi descrierea soiului, în conformitate cu cerinţele UPOV, CPVO sau ghidul naţional.
(9) În situaţia în care rezultatele testului sunt negative, aceasta se notifică solicitantului, căruia i se acordă un termen de 3 luni pentru răspuns. La expirarea acestui termen, dacă solicitantul nu răspunde, ISTIS ia hotărârea de respingere a cererii de brevet pentru soi, care se publică în Buletinul oficial.
Articolul 13Hotărârile ISTIS
(1) În urma examinării formale şi pe fond a cererii şi a raportului de examinare tehnică, ISTIS acordă soiului candidat brevetul pentru soi sau respinge cererea în conformitate cu art. 20 din lege.
(2) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6-9 şi 15 din lege şi s-a eliberat un raport de examinare tehnică favorabil, ISTIS ia hotărârea de acordare a brevetului pentru soi şi publică menţiunea acordării în primul număr al Buletinului oficial, care apare după luarea hotărârii.
(3) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de reexaminare în termen de 90 de zile de la depunerea contestaţiei, conform art. 41 alin. (2) din lege.
(4) Hotărârile comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucureşti, iar hotărârea Tribunalului Bucureşti la Curtea de Apel Bucureşti, cu recurs, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) şi (4) din lege.
Articolul 14Protecţia provizorie
(1) Protecţia provizorie se acordă unui soi în condiţiile art. 22 alin. (1) din lege.
(2) Solicitantul cererii de brevet pentru soi poate cere oprirea drepturilor prevăzute la art. 30 din lege, numai după publicarea cererii de brevet pentru soi.
Articolul 15Prelungirea termenului-limită În aplicarea art. 23 alin. (1) din lege, prelungirea termenului de examinare se face printr-o cerere motivată transmisă la ISTIS, care va fi însoţită de plata tarifului legal, în funcţie de procedura la care se referă. Articolul 16Retragerea cererii de brevet pentru soi
(1) Pentru aplicarea art. 24 din lege, retragerea cererii se face numai la cererea expresă a solicitantului sau a reprezentantului acestuia, pe baza procurii, conform art. 4 din lege.
(2) Data primirii cererii de retragere la ISTIS este şi data de la care cererea se consideră retrasă.
Articolul 17Revocarea brevetului pentru soi
(1) În sensul art. 25 alin. (1) din lege, în termen de 3 luni de la data publicării hotărârii acordării brevetului pentru soi în Buletinul oficial, orice persoană poate formula în scris şi motivat la ISTIS o cerere de revocare a brevetului dacă:a)soiul nu este nou, în conformitate cu art. 6 din lege; b)soiul nu este distinct, în conformitate cu art. 7 din lege; c)soiul nu este uniform, în conformitate cu art. 8 din lege; d)soiul nu este stabil, în conformitate cu art. 9 din lege; e)solicitantul nu este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului pentru soi, în conformitate cu art. 10 din lege; f)denumirea soiului nu este corespunzătoare sau încalcă unele drepturi anterioare, în conformitate cu art. 15 din lege.
(2) Cererea de revocare va fi însoţită de documente justificative şi de dovada de plată a tarifului de examinare a cererii de revocare prevăzut, iar persoana care a solicitat revocarea are acces la documentaţia care a dus la acordarea protecţiei.
(3) În vederea luării hotărârii de revocare, comisia de reexaminare desemnată poate solicita persoanei care solicită revocarea informaţii suplimentare cu privire la soiul în cauză.
(4) În cazul în care cererea de revocare se întemeiază pe neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi/sau stabilitate, comisia de reexaminare poate solicita repetarea testelor în vegetaţie de către ISTIS, cu plata tarifelor în vigoare, sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea în câmp a soiului în cauză.
(5) ISTIS va informa solicitantul despre formularea unei cereri de revocare a brevetului şi va acorda un termen pentru transmiterea observaţiilor.
(6) În cazul repetării testelor în vegetaţie, conform alin. (4), solicitantul va putea inspecta experienţele de câmp pentru a-şi putea susţine soiul.
Capitolul IVTarifele pentru acordarea protecţiei noului soi Articolul 18Tarifele pentru eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului
(1) Tarifele pentru înregistrarea cererii de brevet şi examinarea denumirii soiului se plătesc odată cu depunerea cererii la ISTIS.
(2) Tarifele pentru revendicarea priorităţii se pot plăti odată cu depunerea cererii sau în maximum 3 luni de la depunerea cererii.
(3) Tarifele pentru examinarea pe fond a cererii de brevet pentru soi se plătesc până la publicarea cererii de brevet pentru soi.
(4) În situaţia în care solicitantul omite să plătească tariful de examinare pe fond până la data publicării cererii, ISTIS notifică aceasta solicitantului şi percepe o majorare de 50%. Plata ulterioară a examinării pe fond va fi făcută de solicitant în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării cererii.
(5) Tarifele pentru testul de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (testul DUS) se plătesc la ISTIS, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate, în vigoare.
(6) Pentru examinările tehnice efectuate de către o autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data depunerii cererii de brevet pentru soi, solicitantul nu mai plăteşte tarifele pentru examinarea tehnică a soiului, dar trebuie să cumpere raportul tehnic.
(7) Tariful de cumpărare a raportului tehnic de la o altă autoritate competentă a unui stat membru UE se achită de către solicitant la autoritatea care a testat soiul şi a elaborat raportul de examinare tehnică.
(8) Tarifele pentru eliberarea brevetului pentru soi se achită în termen de 3 luni de la data publicării hotărârii de acordare, dacă în acest interval nu se depune o contestaţie la hotărârea de acordare sau o cerere de renunţare la brevetul pentru soi.
(9) În cazul unei cereri de anulare a brevetului, tariful de examinare a cererii de anulare se achită odată cu solicitarea anulării brevetului pentru soi, potrivit legii.
(10) Tariful de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi se plăteşte anual şi devine scadent în prima zi a fiecărui an de protecţie, ce decurge de la data acordării brevetului pentru soi.
(11) În cazul în care tariful de menţinere în vigoare nu a fost achitat până la începerea anului următor de protecţie, acesta se poate plăti în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% din tariful anual cuvenit.
Capitolul VProtecţia juridică a soiului Articolul 19Durata de protecţie a soiului Protecţia unui soi durează 25 sau 30 de ani şi este stabilită în funcţie de specie, în conformitate cu prevederile art. 29 din lege. Articolul 20Drepturile titularului de brevet pentru soi
(1) Drepturile titularului de brevet pentru soi sunt stipulate în art. 30 alin. (1) din lege.
(2) Fără a aduce atingere art. 31 şi 32 din lege, titularul acordă autorizaţie pentru activităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din lege în legătură cu constituenţii soiului sau cu materialul recoltat aparţinând soiului protejat.
(3) Exercitarea drepturilor conferite de protecţia prin brevetul pentru soi nu poate încalcă nicio prevedere legală referitoare la moralitatea publică, ordine şi siguranţă publică, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor, animalelor şi plantelor, protecţia mediului, protecţia proprietăţii industriale sau comerciale ori în vederea salvgardării concurenţei, comerţului şi producţiei agricole.
Articolul 21Privilegiul fermierului
(1) Micii fermieri care cultivă plante din speciile de plante agricole, prevăzute în anexa la lege, au dreptul să folosească seminţe şi să cultive soiuri protejate în conformitate cu prevederile art. 32 din lege.
(2) Valoarea remuneraţiei, modul de plată şi data se vor stabili prin contract încheiat între părţi, respectiv între titular şi fermier sau reprezentanţii acestora.
Capitolul VIÎncetarea efectelor brevetului pentru soi Articolul 22Anularea brevetului pentru soi ISTIS declară brevetul pentru soi nul, în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege. Articolul 23Decăderea din drepturi a titularului de brevet pentru soi Titularul de brevet pentru soi decade din drepturile care decurg din acesta, în condiţiile art. 35 alin. (1) din lege. Articolul 24Renunţarea la brevetul pentru soi Renunţarea la brevetul pentru soi se face potrivit art. 36 alin. (1) din lege, printr-o declaraţie scrisă, depusă la ISTIS şi însoţită de dovada transmiterii prin poştă a intenţiei de renunţare către ameliorator. Capitolul VIIExploatarea soiului protejat Articolul 25Menţinerea soiului protejat
(1) Pentru verificarea menţinerii soiului protejat, titularul este obligat să furnizeze la cererea ISTIS-ului, la intervale de timp prestabilite, în funcţie de specie, eşantioane din soiul protejat şi din componentele acestuia, pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi.
(2) În situaţia în care titularul nu dă curs cererii de furnizare de informaţii şi material de înmulţire, conform alin. (1), şi nu achită tarifele de menţinere, în vigoare, este decăzut din drepturile conferite de brevetul pentru soi.
Articolul 26Transmiterea drepturilor asupra soiului Transmiterea drepturilor asupra soiului se face în conformitate cu prevederile art. 38 din lege. Articolul 27Contractul de licenţă Licenţa exclusivă şi licenţa neexclusivă se acordă în condiţiile art. 39 din lege. Articolul 28Licenţa obligatorie Licenţa obligatorie, neexclusivă, se acordă pentru motive de interes public de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor art. 40 din lege.
Capitolul VIIIApărarea drepturilor privind noile soiuri de plante Articolul 29Căile de atac împotriva hotărârilor ISTIS
(1) Contestaţiile la hotărârile ISTIS, cererile de revocare, anulare sau revalidare a brevetului pentru soi trebuie să fie formulate la ISTIS, în scris şi motivat, însoţite de acte doveditoare şi de dovada plăţii tarifului în vigoare.
(2) Pentru cazuri speciale, justificate, care necesită eventuale repetări ale testelor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate în vegetaţie în vederea soluţionării lor, termenul de luare a hotărârilor se poate prelungi.
Articolul 30Competenţele instanţelor judecătoreşti
(1) Litigiile care sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sunt menţionate în art. 42 din lege.
(2) În urma rezolvării litigiilor privind protecţia soiului de către instanţele judecătoreşti, persoanele interesate vor comunica la ISTIS în termen de 30 de zile hotărârea definitivă pentru a fi înscrisă, după caz, în Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri sau în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri şi publicată în Buletinul oficial.
Articolul 31Menţinerea registrelor
(1) Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri şi Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri se completează şi se păstrează la ISTIS.
(2) Registrele menţionate la alin. (1) vor cuprinde rubricile specificate în art. 48 şi 49 din lege.
Articolul 32Publicaţiile periodice Cel puţin o dată la 3 luni, ISTIS publică Buletinul oficial, care va cuprinde următoarele informaţii: a)cererile de protecţie ale soiurilor de plante, cu precizarea taxonului botanic, a denumirii provizorii a soiului, a datei de depunere, precum şi a numelui şi adresei solicitantului, ale amelioratorului şi ale oricărui reprezentant autorizat în cauză; b)toate cazurile de încetare a procedurii privind cererile de protecţie comunitară a soiurilor de plante, cu menţionarea datelor prevăzute la lit. a); c)propunerile de denumire a soiului; d)modificările privind persoana titularului sau a mandatarului; e)data începerii şi încetării protecţiei, precum şi motivele încetării acesteia; f)hotărârile instanţelor judecătoreşti, atunci când este cazul. Articolul 33Datele referitoare la un soi pe toată perioada în care acesta beneficiază de protecţie provizorie şi protecţie definitivă, publicate în buletinele oficiale, se transmit spre informare CPVO. Articolul 34
(1) Prevederile prezentului regulament se adresează ISTIS, amelioratorilor persoane fizice şi juridice, precum şi titularilor de brevete pentru soi, care vor aplica prevederile prezentului regulament.
(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament Formularul-tip nr. 1 CERERE DE BREVET PENTRU SOI

Registrul naţional: Număr depozit: Data de depozit:

A se completa de solicitant

Specia: Subspecia:
Denumirea provizorie a soiului:
1. Solicitantul (persoană fizică sau juridică):
Dacă solicitantul este persoană fizică Adresa:
Telefon: Fax:
E-mail:
Dacă solicitatul este persoană juridică (firmă sau companie), se indică adresa sediului central Adresa:
Telefon: Fax:
E-mail:
Numele şi adresa persoanei fizice, angajat al persoanei juridice, autorizată să reprezinte persoana juridică (directorul companiei sau un asociat) Numele: Adresa: Telefon: Fax: E-mail:
2. Dacă a fost desemnat un mandatar: Numele: Adresa:
3. Adresa la care se va trimite corespondenţa, dacă diferă de cea de la pct. 1 sau 2: Telefon: Fax: E-mail:
4. Specia: Subspecia: Denumirea comună a speciei:
5. Denumirea propusă a soiului: (cu majuscule) Denumirea provizorie a soiului (denumirea de referinţă a amelioratorului): (cu majuscule)
6. Soiul este organism modificat genetic (OMG) (se va anexa autorizaţia de introducere deliberată în mediu) Da  Nu 
7. Amelioratorul/Amelioratorii este/sunt:  solicitantul  persoanele de mai jos Numele şi adresele, dacă sunt diferite de cele ale solicitantului: Telefon: Fax: E-mail: (Dacă este necesar, continuaţi pe o pagină separată) Dacă amelioratorul/amelioratorii nu este/sunt solicitantul, cum a fost soiul transferat solicitantului?  prin cesiune  prin succesiune  în alt mod (specificaţi) Vă rugăm să depuneţi documentele justificative corespunzătoare în original sau în copie legalizată.
8. Informaţii despre orice alte solicitări făcute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) pentru:  Protecţia soiurilor de plante  Catalogul oficial al soiurilor  Brevet Depunere: Data: Statul: Instituţia: Cererea nr.: Stadiul: Denumirea de referinţă a amelioratorului: (Dacă este necesar, continuaţi pe o pagină separată)
9. Dreptul la prioritate se solicită ţinând cont de cererea de acordare a dreptului de proprietate, depusă cel mai devreme: în (ţara): la (data la care a fost depusă cererea): cu numărul:
10. Exploatarea comercială a soiului:
10.1. Soiul a fost vândut sau cedat spre exploatare într-un alt mod
în România sau Da la data: Nu  cu denumirea: 
în alte ţări Da în ţara: (dacă da, se indică data la care şi ţara  la data: Nu în care soiul a fost cedat pentru prima oară cu denumirea:  şi denumirea folosită)
10.2. Se foloseşte soiul în mod repetat pentru producerea unuia sau mai multor soiuri hibride:  Da  Nu Dacă da, vă rugăm să furnizaţi pentru fiecare soi hibrid informaţiile cerute la pct. 10.1.
Data Ţara Denumirea
10.3. Soiul a fost folosit de către ameliorator sau cu acordul acestuia în alte circumstanţe decât cele menţionate la pct. 10.1 sau 10.2:  Da  Nu Detalii:
11. Examinarea tehnică oficială:
11.1. A fost deja efectuată  ţara
11.2. Este în curs de efectuare  ţara
11.3. Nu a fost încă efectuată 
11.4. Dacă soiul candidat este linia parentală a unui hibrid şi este (a fost) examinat odată cu examinarea hibridului, se indică denumirea hibridului şi ţara în care examinarea este (a fost) realizată:
12. Declaraţie: Subsemnatul/Subsemnaţii declară următoarele: - Subsemnatul/Subsemnaţii declar/declarăm prin prezenta că solicităm acordarea protecţiei soiului menţionat. - Autorizăm ISTIS să schimbe cu autorităţile de examinare toate informaţiile necesare şi tot materialul referitor la soi atât timp cât drepturile amelioratorului sunt asigurate. - Subsemnatul/Subsemnaţii declar/declarăm prin prezenta cerere că, după cunoştinţele mele/noastre, informaţiile necesare pentru examinarea cererii, furnizate în prezenta cerere şi în anexe, sunt complete şi corecte. - Declarăm că nicio persoană în afara celor menţionate în această cerere nu a fost implicată în ameliorarea sau descoperirea şi dezvoltarea soiului. - Declarăm că soiul nu a fost vândut şi nici nu a fost pus, într-un alt mod, la dispoziţia terţilor de către ameliorator sau cu acordul acestuia pe teritoriul României cu mai mult de un an înaintea depunerii cererii de brevet pentru soi şi pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani înaintea depunerii cererii pentru soiurile de pomi şi viţă-de-vie şi cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.  Da  Nu Semnături: Data:
13. Semnături solicitant/mandatar: LS
14. Formulare şi documente depuse la ISTIS de solicitant/mandatar odată cu cererea: 15. Documente primite la ISTIS:
14.1. Formular de cerere (F 7.10-01) în ....... exemplare, a ........file în ..... exemplare, a ..... file
14.2. Chestionarul tehnic (tip CPVO sau UPOV sau ghid naţional), completat de ameliorator*
14.3. Chestionarul tehnic, partea confidenţială (pentru hibrizi)
14.4. Propunerea de denumire a soiului (F 7.10-02)
14.5. Autorizaţia de introducere deliberată în mediu pentru soiurile modificate genetic (OMG), eliberată de autoritatea stabilită de legislaţia în vigoare
14.6. Document privind dreptul la acordarea brevetului pentru soi
14.7. Formular de desemnare a unui mandatar* (F 7.10-03)
14.8. Actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi
14.9. Document de plată a tarifului de înregistrare a cererii
14.10. Document privind prioritatea (o copie certificată a primei cereri) a ...... file a ..... file
14.11. Fotografii (pentru pomii fructiferi şi plantele ornamentale)
14.12. Alte documente Specificaţi: a ...... file a ..... file
Semnătura * Chestionarul tehnic şi formularul de desemnare a unui mandatar fac parte din cerere. Semnătura
Continuarea rubricii nr. ....
Continuarea rubricii nr. ....

Instrucţiuni de completare a rubricilor formularului de cerere de brevet pentru soi Cererea de brevet pentru soi se întocmeşte în două exemplare pe formularul-tip nr. 1, în limba română, electronic sau de mână. Depunerea cererii se poate face: a)direct la Registratura Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS); b)prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire; c)în formă electronică, dacă există semnătură electronică.Dacă spaţiul alocat unei rubrici din formularul de cerere nu este suficient pentru completarea unor date, se va continua scrierea în rubrica „Continuarea rubricii nr. ...“ de la sfârşitul cererii. 1. Se indică numele şi prenumele sau denumirea, adresa (stradă, număr, oraş, judeţ, ţară) ori sediul solicitantului, inclusiv codul poştal, telefon şi fax cu prefixul zonei, e-mail. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, pentru fiecare dintre aceştia se va aplica aceeaşi regulă. 2. Se completează când solicitantul este reprezentat prin mandatar autorizat, indicând numele şi prenumele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, inclusiv codul poştal, telefon şi fax, e-mail, precum şi numărul de înregistrare la registrul comerţului. Odată cu cererea se depune şi formularul-tip nr. 3 de desemnare a mandatarului. Procura se va depune odată cu cererea de brevet pentru soi. 3. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, iar aceştia nu sunt reprezentaţi în faţa ISTIS printr-un mandatar autorizat, în această rubrică se va indica unul din solicitanţi care este desemnat pentru corespondenţa cu ISTIS. În caz contrar, ISTIS va purta corespondenţă cu primul solicitant înscris în cerere. 4. Se completează cu denumirea taxonului botanic în limba latină (gen, specie, subspecie, varietate) şi denumirea comună a speciei. 5. Se completează cu denumirea soiului propusă de solicitant, scrisă cu majuscule, care se va înscrie şi în formularul-tip nr. 4 pentru denumire. Se completează şi denumirea provizorie a soiului (denumirea de referinţă dată de ameliorator) cu majuscule. 6. Se specifică prin „Da“ sau „Nu“ dacă soiul este modificat genetic. Dacă „Da“, se va anexa autorizaţia de introducere deliberată în mediu. 7. Se completează numele şi adresele amelioratorilor. Dacă amelioratorul/amelioratorii nu este/sunt solicitantul, se specifică modul în care soiul a fost transferat solicitantului (cesiune, succesiune sau în alt mod) şi se confirmă cu documentul original sau copia legalizată, anexată cererii. 8. Se completează numai de către solicitanţii care au cereri depuse în alte state membre ale UE sau Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), care vor da indicaţii privitoare la protecţia soiului printr-un certificat, dacă este înscris într-un catalog oficial sau dacă este protejat printrun brevet de invenţie. Pentru fiecare din aceste situaţii se indică ţara, numărul şi data depozitului, oficiul, stadiul şi denumirea soiului sau denumirea de referinţă dată de ameliorator. 9. În cazul în care se revendică una sau mai multe priorităţi din cereri anterioare, întâi se va indica statul, data şi numărul primei cereri anterioare. Actele de confirmare a priorităţii revendicate se pot depune odată cu cererea sau în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii. 10.1. Se indică data, ţara şi denumirea sub care soiul a fost vândut sau exploatat în cazul în care, la data înregistrării cererii de brevet sau la data invocării priorităţii, materialul de înmulţire sau recoltat a fost exploatat comercial în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările ulterioare. 10.2. În cazul în care soiul a fost utilizat în mod repetat pentru producerea unor soiuri hibride, solicitantul va indica pentru fiecare dintre acestea data, ţara şi denumirea soiului. 10.3. În cazul în care soiul a fost pus la dispoziţia terţilor de către ameliorator sau cu acordul acestuia în alte circumstanţe decât cele menţionate la rubrica 10.1 sau rubrica 10.2 se vor preciza care sunt acestea. 11. Solicitantul va da indicaţii exacte privitoare la testul de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (testul DUS), în conformitate cu normele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), UPOV sau ghidul naţional. Dacă un asemenea examen a fost deja efectuat sau este în curs de efectuare, este obligatorie indicarea ţării respective (rubricile 11.1-11.3). La rubrica 11.4, dacă soiul candidat este linia parentală a unui hibrid şi este (a fost) examinat odată cu examinarea hibridului, se indică denumirea hibridului şi ţara în care examinarea este (a fost) realizată. 12. Se bifează căsuţa corespunzătoare referitoare la caracterul de noutate al soiului şi se semnează declaraţia. 13. Se semnează cererea de către solicitant/mandatar. 14. Se bifează rubricile corespunzătoare pentru documentele anexate la cerere, indicând numărul de file/exemplare. 15. Se completează şi se semnează de persoana desemnată de către ISTIS. ANEXA Nr. 2la regulament Formularul-tip nr. 2 CHESTIONAR TEHNIC Partea confidenţială (numai pentru liniile parentale ale soiurilor hibride)

1. Solicitant: Nume: Adresa:
2. Denumirea provizorie a soiului:
3. Informaţii legate de componentele soiurilor hibride, inclusiv date legate de cultivarea lor (data semănatului):
Schema (se indică în primul rând mama)
Solicit ca informaţiile de mai sus să rămână confidenţiale. Data: ........ ........ ......... Semnătura: ........ ........ .........

ANEXA Nr. 3la regulament Formularul-tip nr. 3 DESEMNAREA MANDATARULUI Subsemnatul/Subsemnaţii: Adresa: Desemnez/Desemnăm pe: Adresă: Telefon: Fax: E-mail: ca mandatar al meu/nostru pentru: A.  cererea mea/noastră de protecţie a soiurilor de plante;  titularul protecţiei soiurilor de plante, pentru următorul soi: denumire ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. denumirea de referinţă a amelioratorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ specie (denumirea latină): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ specie (denumirea comună): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ B.  alte proceduri (ex. obiecţii, apeluri) Se precizează: Dacă prezenta desemnare se referă la o cerere sau acordare de protecţie existentă, vă rugăm să precizaţi numărul dosarului. DATA NUMELE SEMNĂTURA/SEMNĂTURILE ANEXA Nr. 4la regulament Formularul-tip nr. 4 PROPUNERE DE DENUMIRE A SOIULUI

1. Solicitantul Numele: Adresa:
2. Denumirea provizorie a soiului (denumirea de referinţă a amelioratorului):
3. Specia: Subspecia: Denumirea comună a speciei:
4. Numărul dosarului/data (dacă se cunoaşte deja):
5. Propunerea de denumire a soiului (se indică unul sau mai multe nume, scrise cu majuscule): Denumirea este sub forma:  Cod  Nume
6. Dacă este cazul, propunerea anterioară pentru denumirea soiului, adresată ISTIS:
7. Denumiri propuse sau denumiri reţinute pentru a fi înregistrate oficial într-un stat membru al UE sau UPOV:
Depozitul Statul membru Denumirea (dacă diferă de pct. 5)
8.  Denumirea propusă a fost depusă sau înregistrată în beneficiul solicitantului ca marcă înregistrată în Uniunea Europeană sau într-un stat membru al UPOV sau la Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală (OMPI), pentru produse identice sau similare în accepţiunea legii mărcilor înregistrate.
Statul şi/sau OMPI Data solicitării Data înregistrării Număr de înregistrare
Prin prezenta propunere declar/declarăm că, după cunoştinţa mea/noastră, informaţiile furnizate în acest formular sunt complete şi corecte. Locul: Data: Semnătura:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 150/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 150 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu