E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 66 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 32 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 35 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 38 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 40 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 40 din actul Ordonanţa 66 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 41 din actul Ordonanţa 66 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 44 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Ordonanţa 66 2000 republicat de Ordonanţa 66 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 66 din 17 august 2000

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 23 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Activitatea de consilier in proprietate industriala consta in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau straine in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti.
    Art. 2
    Consilierul in proprietate industriala este persoana fizica atestata in conditiile prezentei ordonante si inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 3
    In scopul reprezentarii si ocrotirii la nivel national si international a intereselor consilierilor in proprietate industriala se infiinteaza Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania, denumita in continuare Camera.
    Art. 4
    Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata numai de persoana fizica inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care este membra a Camerei.

    CAP. 2
    Dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala

    Art. 5
    Poate dobandi calitatea de consilier in proprietate industriala persoana care face dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    a) are cetatenie romana;
    b) are domiciliul in Romania;
    c) are deplina capacitate de exercitiu;
    d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;
    e) are o practica de cel putin 3 ani in domeniul pregatirii profesionale de baza si de cel putin 3 ani in domeniul proprietatii industriale;
    f) nu a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala;
    g) a promovat examenul sustinut in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in conditiile specificate in prezenta ordonanta;
    h) face dovada, pe baza de certificat sau diploma, a cunoasterii unei limbi de circulatie internationala.
    Art. 6
    In cazul specialistilor in domeniul proprietatii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci o perioada de cel putin 5 ani, precum si al cadrelor didactice care fac dovada ca au predat disciplina proprietatii industriale in facultati de drept acreditate, cel putin 5 ani, inainte de dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala nu este necesara indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 lit. g) pentru domeniul de proprietate industriala in care si-au desfasurat activitatea.
    Art. 7
    (1) Examenul pentru atestarea in profesia de consilier in proprietate industriala se desfasoara pentru urmatoarele obiecte ale dreptului de proprietate industriala:
    a) brevete de inventie;
    b) marci si indicatii geografice;
    c) desene si modele industriale;
    d) topografii de circuite integrate.
    (2) Conditiile privind pregatirea profesionala a persoanei care este admisa la examenul de atestare pentru obiectele dreptului de proprietate industriala precizate la alin. (1) sunt stabilite in instructiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

    CAP. 3
    Inscrierea in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala

    Art. 8
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este depozitarul Registrului national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 9
    (1) In vederea dobandirii calitatii de consilier in proprietate industriala Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci organizeaza examenul de atestare care se sustine in fata unei comisii a carei componenta nominala se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (2) Comisia este formata din 3 - 7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industriala pentru care se organizeaza examenul.
    (3) Componenta comisiei este urmatoarea:
    - presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci cu atributii in domeniul protectiei proprietatii industriale;
    - membri, care sunt persoane cu pregatire tehnica sau (si) juridica si au experienta in domeniul proprietatii industriale, specialisti cu vechime de minimum 5 ani in cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in activitatea de examinare ori cadre didactice care au predat dreptul proprietatii industriale.
    (4) Daca sesiunea de examen este organizata pentru mai multe obiecte ale dreptului proprietatii industriale, se vor constitui in cadrul comisiei subcomisii corespunzatoare, prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (5) Din comisie fac parte si 3 reprezentanti ai Camerei.
    Art. 10
    Rezultatele examenului pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si sunt reanalizate de o comisie constituita in acest scop, al carei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau imputernicitul acestuia.
    Art. 11
    Deciziile comisiei prevazute la art. 10, de admitere sau de respingere a contestatiei, se comunica in scris candidatului in termen de 30 de zile de la inregistrarea contestatiei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 12
    Inscrierea consilierilor atestati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala se face de drept, nominal si trebuie sa fie insotita de mentionarea profesiei de baza conform diplomei de absolvire a unei institutii de invatamant superior, domeniul de proprietate industriala in care au fost atestati, respectiv inventii, marci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, precum si alte date relevante cu privire la activitatea consilierului.
    Art. 13
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala listele cuprinzand consilierii in proprietate industriala inregistrati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala pe baza datelor comunicate de Camera.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle consilierilor in proprietate industriala

    Art. 14
    Consilierul in proprietate industriala cu practica libera, inscris in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si in evidentele Camerei, are dreptul sa asiste si sa reprezinte in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti orice persoana fizica si juridica romana sau straina, in temeiul unei procuri de reprezentare insusite in scris de ambele parti.
    Art. 15
    Pentru activitatea sa profesionala consilierul in proprietate industriala are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.
    Art. 16
    Consilierul in proprietate industriala este obligat sa nu divulge datele si informatiile primite de la clientul sau decat in limitele mandatului si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 17
    Consilierul in proprietate industriala este obligat sa actioneze cu buna-credinta si probitate profesionala si numai in limitele mandatului.
    Art. 18
    Consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesionala compatibile cu profesia sa.

    CAP. 5
    Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

    Art. 19
    (1) Sunt consilieri in proprietate industriala cu libera practica persoanele care isi desfasoara activitatea in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale ori in societati comerciale avand ca unic obiect activitatile in domeniul proprietatii industriale prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Consilierul in proprietate industriala isi poate exercita profesia si ca salariat specializat in domeniul protectiei proprietatii industriale in cadrul unei unitati cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sau in cadrul unei societati comerciale.
    Art. 20
    (1) Consilierii in proprietate industriala, salariati specializati in domeniul protectiei proprietatii industriale, isi vor exercita profesia pentru societatile comerciale sau unitatile la care sunt incadrati si nominalizati in statele de functii in limitele de competenta atribuite functiei respective.
    (2) Consilierii in proprietate industriala mentionati la alin. (1) pot desfasura, pe baza de contract si procura de reprezentare, activitati specifice profesiei si pentru alte persoane, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba aprobarea organelor de conducere ale unitatii la care isi desfasoara activitatea;
    b) sa respecte Codul deontologiei profesionale;
    c) sa faca dovada inregistrarii fiscale legale pentru desfasurarea activitatii.
    Art. 21
    Consilierul in proprietate industriala nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare in aceeasi speta sau in spete conexe si nu poate actiona impotriva unui mandant care l-a consultat mai intai in legatura cu speta respectiva.
    Art. 22
    (1) Consilierul in proprietate industriala, fost salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, desfasoara toate activitatile prevazute la art. 1.
    (2) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in unul dintre urmatoarele domenii ale proprietatii industriale: marci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei in domeniile mentionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, dupa ce salariatul si-a incetat activitatea in cadrul institutiei.
    (3) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplica in mod similar, daca inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt in domeniul tehnic de baza in care fostul salariat si-a desfasurat activitatea.
    Art. 23
    Consilierul in proprietate industriala, care nu doreste sa accepte o solicitare a serviciilor sale profesionale sau isi retrage serviciile in termen de 3 zile lucratoare de la luarea deciziei, va informa clientul in legatura cu aceasta, va lua masurile necesare care sa permita clientului sa evite sa fie prejudiciat si va informa Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci despre aceasta.
    Art. 24
    Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompatibila cu:
    a) ocupatii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier in proprietate industriala;
    b) desfasurarea de activitati care genereaza concurenta neloiala;
    c) exercitarea nemijlocita de acte de comert care se incadreaza in sfera dreptului de proprietate industriala;
    d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

    CAP. 6
    Reprezentarea

    Art. 25
    (1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industriala sau a persoanelor interesate in toate procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.
    (2) In cazul procurii generale, comunicarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a unui exemplar din aceasta va fi suficienta, cu conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere anterioara si ulterioara procura in baza careia actioneaza.
    (3) In procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci consilierul in proprietate industriala nu poate reprezenta un client decat pentru domeniul de proprietate industriala in care a fost atestat.
    (4) In cazul reprezentarii, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care sa contina mentiuni exprese cu privire la aceste acte.
    Art. 26
    (1) Pentru solutionarea contestatiilor si, dupa caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat si de un avocat sau consilier juridic.
    (2) Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de catre consilierii in proprietate industriala este conditionata de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

    CAP. 7
    Suspendarea si incetarea exercitarii profesiei de consilier in proprietate industriala

    Art. 27
    Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala se suspenda:
    a) in caz de incompatibilitate;
    b) in cazul neindeplinirii obligatiilor fata de Camera timp de un an;
    c) pe perioada interdictiei exercitarii dreptului de a profesa, dispusa prin sanctiune disciplinara mentinuta prin efectul unei hotarari judecatoresti.
    Art. 28
    Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala inceteaza:
    a) prin renuntarea scrisa la exercitarea profesiei, depusa la Camera;
    b) in cazul pierderii sau renuntarii la cetatenia romana;
    c) daca impotriva consilierului in proprietate industriala s-a luat masura interdictiei definitive a dreptului de a profesa;
    d) in cazul in care consilierul in proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala;
    e) prin deces.

    CAP. 8
    Raspunderea disciplinara

    Art. 29
    Sanctiunile disciplinare care se aplica consilierilor in proprietate industriala sunt:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) interdictia exercitarii dreptului de a profesa pe o perioada de 3 - 12 luni;
    d) interdictia definitiva a exercitarii dreptului de a profesa.
    Art. 30
    Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 29 lit. a) - d) se aplica de o comisie de disciplina care functioneaza in cadrul Camerei. Procedura solutionarii sesizarilor cu privire la incalcari ale Codului deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale este prevazuta in statutul Camerei.
    Art. 31
    (1) Comisia de disciplina a Camerei este alcatuita din 5 membri, consilieri in proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime, si presedinte.
    (2) Presedintele comisiei de disciplina este presedintele Camerei.
    (3) Hotararile comisiei de disciplina se iau cu majoritate de voturi.
    Art. 32
    (1) Impotriva hotararii Comisiei de disciplina a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevazuta la art. 29 se poate formula plangere la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.
    (2) Hotararile Comisiei de disciplina a Camerei impotriva carora nu s-a formulat plangere la instanta judecatoreasca in termenul prevazut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci imediat dupa scurgerea acestui termen.
    (3) Hotararile instantelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei, se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pentru a fi mentionate in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si publicate in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    CAP. 9
    Organizarea si functionarea Camerei

    Art. 33
    (1) Camera este o organizatie profesionala, neguvernamentala, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica.
    (2) Camera are sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) Activitatea Camerei este finantata din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activitati editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizari sau din alte surse.
    Art. 34
    Consilierul in proprietate industriala are dreptul sa devina, la cererea sa, membru al Camerei.
    Art. 35
    (1) Camera are urmatoarele atributii:
    a) asigura, impreuna cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala si colaboreaza cu acesta in probleme de deontologie profesionala;
    b) gestioneaza si transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci evidenta membrilor sai, cu mentionarea, dupa caz, a societatii comerciale sau a unitatii la care acestia isi desfasoara activitatea;
    c) asigura apararea intereselor profesionale ale membrilor sai;
    d) contribuie la diseminarea cunostintelor de baza privind domeniul proprietatii industriale;
    e) asigura respectarea Codului deontologiei profesionale de catre membrii sai;
    f) colaboreaza pe linie nationala si internationala cu organisme de profil.
    (2) Atributiile Camerei privind reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai nu pot fi exercitate de nici o alta institutie sau asociatie profesionala fara acordul Camerei, cu exceptia celor reglementate prin alte dispozitii legale.
    Art. 36
    (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:
    a) conferinta;
    b) consiliul de conducere;
    c) presedintele Camerei.
    (2) Persoanele alese in consiliul de conducere si presedintele Camerei sunt reeligibile, fara a putea exercita mai mult de doua mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.
    Art. 37
    (1) Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei si are urmatoarele atributii:
    a) adopta si modifica Statutul Camerei si Codul deontologiei profesionale;
    b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;
    c) alege si revoca presedintele Camerei;
    d) alege si revoca membrii consiliului de conducere al Camerei;
    e) alege membrii comisiilor de specialitate din cadrul Camerei;
    f) aproba regulamentul de functionare a Camerei;
    g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei si da descarcare de gestionare a fondurilor Camerei.
    (2) Conferinta este legal constituita la prima convocare in prezenta majoritatii absolute a membrilor Camerei, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
    (3) Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare conferinta adopta hotararile cu majoritate simpla a membrilor prezenti.
    Art. 38
    (1) Activitatea curenta a Camerei este condusa de consiliul de conducere care este format din 5 - 7 membri.
    (2) Consiliul de conducere al Camerei stabileste nivelul onorariilor minimale care urmeaza a fi percepute pentru serviciile prestate de consilierii in proprietate industriala, precum si reducerile care pot fi acordate pentru anumite categorii de persoane.
    Art. 39
    Convocarea, organizarea si desfasurarea reuniunilor, competenta forurilor de conducere, comisiile de specialitate ale Camerei infiintate de conferinta, precum si drepturile si obligatiile membrilor Camerei vor fi stabilite in statutul Camerei.
    Art. 40
    Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Camera in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    b) incheie conventii si contracte in numele Camerei;
    c) este presedintele consiliului de conducere;
    d) convoaca si conduce sedintele consiliului de conducere;
    e) ordonanteaza cheltuielile Camerei;
    f) alte atributii stabilite de conferinta.

    CAP. 10
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 41
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate sustine material si financiar functionarea Camerei in baza unor protocoale incheiate intre conducerile celor doua institutii.
    Art. 42
    Persoanele fizice care au dobandit calitatea de consilier in proprietate industriala anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor fi inscrise de drept in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 43
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante punctele (4) - (12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotararea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum si orice dispozitii contrare se abroga.
    Art. 44
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale.
    Art. 45
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 46
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va elabora instructiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Directorul general al
                      Oficiului de Stat
                      pentru Inventii si Marci,
                      Gabor Varga

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Smaranda Dobrescu

                      p. Ministrul industriei
                      si comertului,
                      Constantin Isbasoiu,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 66/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 66 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu