E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 66 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 32 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 35 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 38 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 40 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 40 din actul Ordonanţa 66 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 41 din actul Ordonanţa 66 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 44 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 66 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 437 2002
Ordonanţa 66 2000 republicat de Ordonanţa 66 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 66 din 17 august 2000

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 23 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Activitatea de consilier in proprietate industriala consta in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau straine in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti.
    Art. 2
    Consilierul in proprietate industriala este persoana fizica atestata in conditiile prezentei ordonante si inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 3
    In scopul reprezentarii si ocrotirii la nivel national si international a intereselor consilierilor in proprietate industriala se infiinteaza Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania, denumita in continuare Camera.
    Art. 4
    Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata numai de persoana fizica inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care este membra a Camerei.

    CAP. 2
    Dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala

    Art. 5
    Poate dobandi calitatea de consilier in proprietate industriala persoana care face dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    a) are cetatenie romana;
    b) are domiciliul in Romania;
    c) are deplina capacitate de exercitiu;
    d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;
    e) are o practica de cel putin 3 ani in domeniul pregatirii profesionale de baza si de cel putin 3 ani in domeniul proprietatii industriale;
    f) nu a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala;
    g) a promovat examenul sustinut in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in conditiile specificate in prezenta ordonanta;
    h) face dovada, pe baza de certificat sau diploma, a cunoasterii unei limbi de circulatie internationala.
    Art. 6
    In cazul specialistilor in domeniul proprietatii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci o perioada de cel putin 5 ani, precum si al cadrelor didactice care fac dovada ca au predat disciplina proprietatii industriale in facultati de drept acreditate, cel putin 5 ani, inainte de dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala nu este necesara indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 lit. g) pentru domeniul de proprietate industriala in care si-au desfasurat activitatea.
    Art. 7
    (1) Examenul pentru atestarea in profesia de consilier in proprietate industriala se desfasoara pentru urmatoarele obiecte ale dreptului de proprietate industriala:
    a) brevete de inventie;
    b) marci si indicatii geografice;
    c) desene si modele industriale;
    d) topografii de circuite integrate.
    (2) Conditiile privind pregatirea profesionala a persoanei care este admisa la examenul de atestare pentru obiectele dreptului de proprietate industriala precizate la alin. (1) sunt stabilite in instructiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

    CAP. 3
    Inscrierea in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala

    Art. 8
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este depozitarul Registrului national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 9
    (1) In vederea dobandirii calitatii de consilier in proprietate industriala Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci organizeaza examenul de atestare care se sustine in fata unei comisii a carei componenta nominala se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (2) Comisia este formata din 3 - 7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industriala pentru care se organizeaza examenul.
    (3) Componenta comisiei este urmatoarea:
    - presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci cu atributii in domeniul protectiei proprietatii industriale;
    - membri, care sunt persoane cu pregatire tehnica sau (si) juridica si au experienta in domeniul proprietatii industriale, specialisti cu vechime de minimum 5 ani in cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in activitatea de examinare ori cadre didactice care au predat dreptul proprietatii industriale.
    (4) Daca sesiunea de examen este organizata pentru mai multe obiecte ale dreptului proprietatii industriale, se vor constitui in cadrul comisiei subcomisii corespunzatoare, prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (5) Din comisie fac parte si 3 reprezentanti ai Camerei.
    Art. 10
    Rezultatele examenului pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si sunt reanalizate de o comisie constituita in acest scop, al carei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau imputernicitul acestuia.
    Art. 11
    Deciziile comisiei prevazute la art. 10, de admitere sau de respingere a contestatiei, se comunica in scris candidatului in termen de 30 de zile de la inregistrarea contestatiei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 12
    Inscrierea consilierilor atestati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala se face de drept, nominal si trebuie sa fie insotita de mentionarea profesiei de baza conform diplomei de absolvire a unei institutii de invatamant superior, domeniul de proprietate industriala in care au fost atestati, respectiv inventii, marci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, precum si alte date relevante cu privire la activitatea consilierului.
    Art. 13
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala listele cuprinzand consilierii in proprietate industriala inregistrati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala pe baza datelor comunicate de Camera.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle consilierilor in proprietate industriala

    Art. 14
    Consilierul in proprietate industriala cu practica libera, inscris in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si in evidentele Camerei, are dreptul sa asiste si sa reprezinte in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti orice persoana fizica si juridica romana sau straina, in temeiul unei procuri de reprezentare insusite in scris de ambele parti.
    Art. 15
    Pentru activitatea sa profesionala consilierul in proprietate industriala are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.
    Art. 16
    Consilierul in proprietate industriala este obligat sa nu divulge datele si informatiile primite de la clientul sau decat in limitele mandatului si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 17
    Consilierul in proprietate industriala este obligat sa actioneze cu buna-credinta si probitate profesionala si numai in limitele mandatului.
    Art. 18
    Consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesionala compatibile cu profesia sa.

    CAP. 5
    Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

    Art. 19
    (1) Sunt consilieri in proprietate industriala cu libera practica persoanele care isi desfasoara activitatea in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale ori in societati comerciale avand ca unic obiect activitatile in domeniul proprietatii industriale prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Consilierul in proprietate industriala isi poate exercita profesia si ca salariat specializat in domeniul protectiei proprietatii industriale in cadrul unei unitati cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sau in cadrul unei societati comerciale.
    Art. 20
    (1) Consilierii in proprietate industriala, salariati specializati in domeniul protectiei proprietatii industriale, isi vor exercita profesia pentru societatile comerciale sau unitatile la care sunt incadrati si nominalizati in statele de functii in limitele de competenta atribuite functiei respective.
    (2) Consilierii in proprietate industriala mentionati la alin. (1) pot desfasura, pe baza de contract si procura de reprezentare, activitati specifice profesiei si pentru alte persoane, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba aprobarea organelor de conducere ale unitatii la care isi desfasoara activitatea;
    b) sa respecte Codul deontologiei profesionale;
    c) sa faca dovada inregistrarii fiscale legale pentru desfasurarea activitatii.
    Art. 21
    Consilierul in proprietate industriala nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare in aceeasi speta sau in spete conexe si nu poate actiona impotriva unui mandant care l-a consultat mai intai in legatura cu speta respectiva.
    Art. 22
    (1) Consilierul in proprietate industriala, fost salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, desfasoara toate activitatile prevazute la art. 1.
    (2) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in unul dintre urmatoarele domenii ale proprietatii industriale: marci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei in domeniile mentionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, dupa ce salariatul si-a incetat activitatea in cadrul institutiei.
    (3) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplica in mod similar, daca inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt in domeniul tehnic de baza in care fostul salariat si-a desfasurat activitatea.
    Art. 23
    Consilierul in proprietate industriala, care nu doreste sa accepte o solicitare a serviciilor sale profesionale sau isi retrage serviciile in termen de 3 zile lucratoare de la luarea deciziei, va informa clientul in legatura cu aceasta, va lua masurile necesare care sa permita clientului sa evite sa fie prejudiciat si va informa Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci despre aceasta.
    Art. 24
    Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompatibila cu:
    a) ocupatii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier in proprietate industriala;
    b) desfasurarea de activitati care genereaza concurenta neloiala;
    c) exercitarea nemijlocita de acte de comert care se incadreaza in sfera dreptului de proprietate industriala;
    d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

    CAP. 6
    Reprezentarea

    Art. 25
    (1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industriala sau a persoanelor interesate in toate procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.
    (2) In cazul procurii generale, comunicarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a unui exemplar din aceasta va fi suficienta, cu conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere anterioara si ulterioara procura in baza careia actioneaza.
    (3) In procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci consilierul in proprietate industriala nu poate reprezenta un client decat pentru domeniul de proprietate industriala in care a fost atestat.
    (4) In cazul reprezentarii, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care sa contina mentiuni exprese cu privire la aceste acte.
    Art. 26
    (1) Pentru solutionarea contestatiilor si, dupa caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat si de un avocat sau consilier juridic.
    (2) Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de catre consilierii in proprietate industriala este conditionata de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

    CAP. 7
    Suspendarea si incetarea exercitarii profesiei de consilier in proprietate industriala

    Art. 27
    Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala se suspenda:
    a) in caz de incompatibilitate;
    b) in cazul neindeplinirii obligatiilor fata de Camera timp de un an;
    c) pe perioada interdictiei exercitarii dreptului de a profesa, dispusa prin sanctiune disciplinara mentinuta prin efectul unei hotarari judecatoresti.
    Art. 28
    Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala inceteaza:
    a) prin renuntarea scrisa la exercitarea profesiei, depusa la Camera;
    b) in cazul pierderii sau renuntarii la cetatenia romana;
    c) daca impotriva consilierului in proprietate industriala s-a luat masura interdictiei definitive a dreptului de a profesa;
    d) in cazul in care consilierul in proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala;
    e) prin deces.

    CAP. 8
    Raspunderea disciplinara

    Art. 29
    Sanctiunile disciplinare care se aplica consilierilor in proprietate industriala sunt:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) interdictia exercitarii dreptului de a profesa pe o perioada de 3 - 12 luni;
    d) interdictia definitiva a exercitarii dreptului de a profesa.
    Art. 30
    Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 29 lit. a) - d) se aplica de o comisie de disciplina care functioneaza in cadrul Camerei. Procedura solutionarii sesizarilor cu privire la incalcari ale Codului deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale este prevazuta in statutul Camerei.
    Art. 31
    (1) Comisia de disciplina a Camerei este alcatuita din 5 membri, consilieri in proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime, si presedinte.
    (2) Presedintele comisiei de disciplina este presedintele Camerei.
    (3) Hotararile comisiei de disciplina se iau cu majoritate de voturi.
    Art. 32
    (1) Impotriva hotararii Comisiei de disciplina a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevazuta la art. 29 se poate formula plangere la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.
    (2) Hotararile Comisiei de disciplina a Camerei impotriva carora nu s-a formulat plangere la instanta judecatoreasca in termenul prevazut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci imediat dupa scurgerea acestui termen.
    (3) Hotararile instantelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei, se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pentru a fi mentionate in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si publicate in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

    CAP. 9
    Organizarea si functionarea Camerei

    Art. 33
    (1) Camera este o organizatie profesionala, neguvernamentala, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica.
    (2) Camera are sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) Activitatea Camerei este finantata din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activitati editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizari sau din alte surse.
    Art. 34
    Consilierul in proprietate industriala are dreptul sa devina, la cererea sa, membru al Camerei.
    Art. 35
    (1) Camera are urmatoarele atributii:
    a) asigura, impreuna cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala si colaboreaza cu acesta in probleme de deontologie profesionala;
    b) gestioneaza si transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci evidenta membrilor sai, cu mentionarea, dupa caz, a societatii comerciale sau a unitatii la care acestia isi desfasoara activitatea;
    c) asigura apararea intereselor profesionale ale membrilor sai;
    d) contribuie la diseminarea cunostintelor de baza privind domeniul proprietatii industriale;
    e) asigura respectarea Codului deontologiei profesionale de catre membrii sai;
    f) colaboreaza pe linie nationala si internationala cu organisme de profil.
    (2) Atributiile Camerei privind reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai nu pot fi exercitate de nici o alta institutie sau asociatie profesionala fara acordul Camerei, cu exceptia celor reglementate prin alte dispozitii legale.
    Art. 36
    (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:
    a) conferinta;
    b) consiliul de conducere;
    c) presedintele Camerei.
    (2) Persoanele alese in consiliul de conducere si presedintele Camerei sunt reeligibile, fara a putea exercita mai mult de doua mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.
    Art. 37
    (1) Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei si are urmatoarele atributii:
    a) adopta si modifica Statutul Camerei si Codul deontologiei profesionale;
    b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;
    c) alege si revoca presedintele Camerei;
    d) alege si revoca membrii consiliului de conducere al Camerei;
    e) alege membrii comisiilor de specialitate din cadrul Camerei;
    f) aproba regulamentul de functionare a Camerei;
    g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei si da descarcare de gestionare a fondurilor Camerei.
    (2) Conferinta este legal constituita la prima convocare in prezenta majoritatii absolute a membrilor Camerei, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
    (3) Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare conferinta adopta hotararile cu majoritate simpla a membrilor prezenti.
    Art. 38
    (1) Activitatea curenta a Camerei este condusa de consiliul de conducere care este format din 5 - 7 membri.
    (2) Consiliul de conducere al Camerei stabileste nivelul onorariilor minimale care urmeaza a fi percepute pentru serviciile prestate de consilierii in proprietate industriala, precum si reducerile care pot fi acordate pentru anumite categorii de persoane.
    Art. 39
    Convocarea, organizarea si desfasurarea reuniunilor, competenta forurilor de conducere, comisiile de specialitate ale Camerei infiintate de conferinta, precum si drepturile si obligatiile membrilor Camerei vor fi stabilite in statutul Camerei.
    Art. 40
    Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Camera in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    b) incheie conventii si contracte in numele Camerei;
    c) este presedintele consiliului de conducere;
    d) convoaca si conduce sedintele consiliului de conducere;
    e) ordonanteaza cheltuielile Camerei;
    f) alte atributii stabilite de conferinta.

    CAP. 10
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 41
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate sustine material si financiar functionarea Camerei in baza unor protocoale incheiate intre conducerile celor doua institutii.
    Art. 42
    Persoanele fizice care au dobandit calitatea de consilier in proprietate industriala anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor fi inscrise de drept in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.
    Art. 43
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante punctele (4) - (12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotararea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum si orice dispozitii contrare se abroga.
    Art. 44
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale.
    Art. 45
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 46
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va elabora instructiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Directorul general al
                      Oficiului de Stat
                      pentru Inventii si Marci,
                      Gabor Varga

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Smaranda Dobrescu

                      p. Ministrul industriei
                      si comertului,
                      Constantin Isbasoiu,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 66/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 66 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu