Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 274 din 12 aprilie 1991

privind taxele cu privire la marci de  fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  9 mai 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cererile persoanelor juridice si fizice romane si straine pentru obtinerea protectiei in Romania a marcilor si denumirilor de origine a produselor sunt supuse platii unor taxe.
    Nivelul taxelor din prezenta hotarare se stabileste in valuta (dolari S.U.A.), in raport cu practica internationala, iar echivalentul in lei al acestora, pe baza cursului de schimb valutar oficial in vigoare.
    Taxele in lei se pot modifica la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, ca urmare a schimbului valutar oficial.
    Art. 2
    Taxele pentru protectia marcilor, prevazute in cap. II, precum si cele referitoare la denumiri de origine a produselor, prevazute in cap. III, constituie venit la bugetul statului si trebuie sa asigure acoperirea cheltuielilor legate de aceste activitati.
    Modificarea nivelului taxelor in valuta (dolari S.U.A.) se poate face la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, in functie de evolutia preturilor si de practica pe plan international privind taxele.
    Art. 3
    Taxele datorate de persoanele fizice si juridice romane se platesc in lei, prin virament sau numerar, conform dispozitiilor in vigoare, in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Taxele datorate de persoane fizice si juridice straine, cu domiciliul sau sediul in alte state sau in Romania, se platesc in valuta (dolari S.U.A.) in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Banca Romana de Comert Exterior.

    CAP. 2
    Taxele cu privire la marci

    Art. 5
    Pentru inregistrarea, examinarea si reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la marcile de fabrica, de comert si de serviciu se platesc taxe dupa cum urmeaza:
    1. pentru inregistrarea cererii in registrul marcilor depuse si constituirea depozitului reglementar - 1.200 lei/20$
    2. pentru examinarea cererii din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei:
    A) pentru marci individuale (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru o perioada de 10 ani (intreaga perioada de protectie): 4.800 lei/80 $
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  2.400 lei/40$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    B) pentru marci colective (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru 10 ani                    -  9.600 lei/160$
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  4.800 lei/80$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    C) taxa suplimentara per clasa de produse sau servicii:
    - pentru clasa a doua   -    1.200 lei/20$
    - pentru clasa a treia  -    1.800 lei/30$
    - pentru clasa a patra  -    2.400 lei/40$
    - pentru fiecare clasa suplimentara peste clasa a patra -  3.000 lei/50$
    D) taxa suplimentara pentru o marca continand un element figurativ sau pentru o marca verbala intr-un grafic special - 600 lei/10$
    3. inregistrarea cererii de invocare a dreptului de prioritate (din alt stat sau expozitie), pentru fiecare prioritate  -  1.200 lei/20$
    4. examinarea cererii de reinnoire a marcii:
    A) pentru marci individuale:
    - pentru 10 ani                   -  6.000 lei/100$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  3.600 lei/60$
    B) pentru marci colective:
    - pentru 10 ani                   - 12.000 lei/200$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  7.200 lei/120$
    5. cercetare prealabila, documentara, studii pe diferite probleme de marci:
    A) pentru o clasa de produse si servicii  -  1.800 lei/30$
    B) pentru fiecare clasa suplimentara de produse sau servicii -  600 lei/10$
    6. inregistrarea transmiterii drepturilor cu privire la marci (cesiuni, licente), pentru fiecare transmitere si eliberare de adeverinte pentru confirmarea inregistrarii transmiterii  -  1.800 lei/30$
    7. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si la sediul sau adresa titularilor de marci, precum si a oricaror modificari intervenite in perioada de protectie a marcilor, pentru fiecare modificare si eliberare de adeverinta de confirmare a inregistrarii modificarii - 1.500 lei/25$
    8. eliberarea certificatelor de prioritate pentru fiecare certificat - 1.500 lei/25$
    9. eliberarea altor certificate, adeverinte sau acte  prin care se  atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatelor, pentru  fiecare act  - 900 lei/15$
    10. inregistrarea si examinarea unei contestatii  -  4.200 lei/70$
    11. pentru clasificarea produselor si serviciilor:
    A) daca produsele si serviciile n-au fost clasificate sau nu au fost grupate pe clase  -   900 lei/15$
    B) daca clasificarea indicata este incorecta, pentru fiecare cuvant  -  120 lei/2$
    12. inscrierea unui mandatar, a schimbarii mandatarului sau orice modificare referitoare la mandatar  -  1.800 lei/30$
    13. pentru utilizarea unui termen de gratie: 50% din taxele datorate.
    Art. 6
    Taxele conform art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 si 11 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la registratura Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau, in cazul in care s-a facut o contestatie, cel mai tarziu pana la termenul fixat pentru solutionarea contestatiei.
    Termenul precizat la alineatul precedent poate fi prelungit de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pe baza de reciprocitate cu alte oficii, pana la 6 luni.
    Celelalte taxe prevazute la art. 5 pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 12 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Taxele pentru reinnoirea inregistrarii marcilor, neplatite in termenul prevazut la alin. 1, pot fi platite in urmatoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata in termen a taxelor legate de inregistrarea sau reinnoirea marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea prioritatii, pierderea dreptului de prioritate invocat.
    Art. 7
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata pentru taxele prevazute in prezenta hotarare, cu plata unei majorari de 75% .

    CAP. 3
    Taxele cu privire la denumirile de origine

    Art. 8
    Pentru inregistrarea denumirilor de origine ale produselor, precum si pentru celelalte acte si servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la denumiri de origine, se platesc taxe, dupa cum urmeaza:
    1. inregistrarea cererii prin care se solicita inregistrarea unei denumiri de origine si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei  -   4.200 lei/70$
    2. inregistrarea cererii prin care se solicita inscrierea unui nou titular al unei denumiri de origine inregistrata si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor legale: 1800lei/30$
    3. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si sediul sau adresa titularilor denumirilor de origine, precum si a altor modificari intervenite in timpul protectiei denumirilor de origine, pentru fiecare modificare - 1.500 lei/25$
    4. eliberarea de certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatului pentru fiecare act - 900 lei/15$.
    Art. 9
    Taxele de la art. 8 pct. 1 si 2 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata, cu inca 3 luni, cu  majorare de 50% .
    Celelalte taxe prevazute la art. 8 pct. 3 si 4 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Neplata in termenul prevazut la alin. 1 si 2 are ca efect pierderea datei de constituire a depozitului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 10
    Cotele-parti din taxele pentru inregistrarea internationala a marcilor ce revin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci prin Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), ca urmare a examinarii acestor marci, sunt cele prevazute prin regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor.
    Plata se face de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, anual, in franci elvetieni.
    Art. 11
    Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice romane su straine, neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului, pentru inregistrarile de marci efectuate anterior acestei date la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se platesc in termen de maximum 3 luni, conform prevederilor legale prevazute in decizia de constituire a depozitului reglementar. In cazul depasirii se aplica taxele din prezenta hotarare a Guvernului.
    Pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pentru care nu s-au constituit sau transmis la solicitanti deciziile de constituire a depozitelor reglementare ale marcilor, se platesc taxele prevazute in prezenta hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru examinarea marcilor internationale, se platesc contributiile datorate la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, respectiv la conventiile internationale din domeniul proprietatii industriale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, cat si prin examinarea de marci internationale, o cota-parte de pana la 30% se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor in valuta legate de dotarea oficiului cu aparatura, echipamente de lucru, documentatii, cat si pentru participarea personalului oficiului la cursuri internationale de instruire si la reuniunile internationale de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga capitolul VII (taxele cu privire la marci) din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 77/22 ianuarie 1968 pentru aplicarea Legii nr. 28/1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu.


                       PRIM MINISTRU
                        PETRE ROMAN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 274/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 274 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu