Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 274 din 12 aprilie 1991

privind taxele cu privire la marci de  fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  9 mai 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cererile persoanelor juridice si fizice romane si straine pentru obtinerea protectiei in Romania a marcilor si denumirilor de origine a produselor sunt supuse platii unor taxe.
    Nivelul taxelor din prezenta hotarare se stabileste in valuta (dolari S.U.A.), in raport cu practica internationala, iar echivalentul in lei al acestora, pe baza cursului de schimb valutar oficial in vigoare.
    Taxele in lei se pot modifica la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, ca urmare a schimbului valutar oficial.
    Art. 2
    Taxele pentru protectia marcilor, prevazute in cap. II, precum si cele referitoare la denumiri de origine a produselor, prevazute in cap. III, constituie venit la bugetul statului si trebuie sa asigure acoperirea cheltuielilor legate de aceste activitati.
    Modificarea nivelului taxelor in valuta (dolari S.U.A.) se poate face la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, in functie de evolutia preturilor si de practica pe plan international privind taxele.
    Art. 3
    Taxele datorate de persoanele fizice si juridice romane se platesc in lei, prin virament sau numerar, conform dispozitiilor in vigoare, in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Taxele datorate de persoane fizice si juridice straine, cu domiciliul sau sediul in alte state sau in Romania, se platesc in valuta (dolari S.U.A.) in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Banca Romana de Comert Exterior.

    CAP. 2
    Taxele cu privire la marci

    Art. 5
    Pentru inregistrarea, examinarea si reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la marcile de fabrica, de comert si de serviciu se platesc taxe dupa cum urmeaza:
    1. pentru inregistrarea cererii in registrul marcilor depuse si constituirea depozitului reglementar - 1.200 lei/20$
    2. pentru examinarea cererii din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei:
    A) pentru marci individuale (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru o perioada de 10 ani (intreaga perioada de protectie): 4.800 lei/80 $
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  2.400 lei/40$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    B) pentru marci colective (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru 10 ani                    -  9.600 lei/160$
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  4.800 lei/80$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    C) taxa suplimentara per clasa de produse sau servicii:
    - pentru clasa a doua   -    1.200 lei/20$
    - pentru clasa a treia  -    1.800 lei/30$
    - pentru clasa a patra  -    2.400 lei/40$
    - pentru fiecare clasa suplimentara peste clasa a patra -  3.000 lei/50$
    D) taxa suplimentara pentru o marca continand un element figurativ sau pentru o marca verbala intr-un grafic special - 600 lei/10$
    3. inregistrarea cererii de invocare a dreptului de prioritate (din alt stat sau expozitie), pentru fiecare prioritate  -  1.200 lei/20$
    4. examinarea cererii de reinnoire a marcii:
    A) pentru marci individuale:
    - pentru 10 ani                   -  6.000 lei/100$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  3.600 lei/60$
    B) pentru marci colective:
    - pentru 10 ani                   - 12.000 lei/200$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  7.200 lei/120$
    5. cercetare prealabila, documentara, studii pe diferite probleme de marci:
    A) pentru o clasa de produse si servicii  -  1.800 lei/30$
    B) pentru fiecare clasa suplimentara de produse sau servicii -  600 lei/10$
    6. inregistrarea transmiterii drepturilor cu privire la marci (cesiuni, licente), pentru fiecare transmitere si eliberare de adeverinte pentru confirmarea inregistrarii transmiterii  -  1.800 lei/30$
    7. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si la sediul sau adresa titularilor de marci, precum si a oricaror modificari intervenite in perioada de protectie a marcilor, pentru fiecare modificare si eliberare de adeverinta de confirmare a inregistrarii modificarii - 1.500 lei/25$
    8. eliberarea certificatelor de prioritate pentru fiecare certificat - 1.500 lei/25$
    9. eliberarea altor certificate, adeverinte sau acte  prin care se  atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatelor, pentru  fiecare act  - 900 lei/15$
    10. inregistrarea si examinarea unei contestatii  -  4.200 lei/70$
    11. pentru clasificarea produselor si serviciilor:
    A) daca produsele si serviciile n-au fost clasificate sau nu au fost grupate pe clase  -   900 lei/15$
    B) daca clasificarea indicata este incorecta, pentru fiecare cuvant  -  120 lei/2$
    12. inscrierea unui mandatar, a schimbarii mandatarului sau orice modificare referitoare la mandatar  -  1.800 lei/30$
    13. pentru utilizarea unui termen de gratie: 50% din taxele datorate.
    Art. 6
    Taxele conform art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 si 11 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la registratura Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau, in cazul in care s-a facut o contestatie, cel mai tarziu pana la termenul fixat pentru solutionarea contestatiei.
    Termenul precizat la alineatul precedent poate fi prelungit de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pe baza de reciprocitate cu alte oficii, pana la 6 luni.
    Celelalte taxe prevazute la art. 5 pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 12 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Taxele pentru reinnoirea inregistrarii marcilor, neplatite in termenul prevazut la alin. 1, pot fi platite in urmatoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata in termen a taxelor legate de inregistrarea sau reinnoirea marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea prioritatii, pierderea dreptului de prioritate invocat.
    Art. 7
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata pentru taxele prevazute in prezenta hotarare, cu plata unei majorari de 75% .

    CAP. 3
    Taxele cu privire la denumirile de origine

    Art. 8
    Pentru inregistrarea denumirilor de origine ale produselor, precum si pentru celelalte acte si servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la denumiri de origine, se platesc taxe, dupa cum urmeaza:
    1. inregistrarea cererii prin care se solicita inregistrarea unei denumiri de origine si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei  -   4.200 lei/70$
    2. inregistrarea cererii prin care se solicita inscrierea unui nou titular al unei denumiri de origine inregistrata si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor legale: 1800lei/30$
    3. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si sediul sau adresa titularilor denumirilor de origine, precum si a altor modificari intervenite in timpul protectiei denumirilor de origine, pentru fiecare modificare - 1.500 lei/25$
    4. eliberarea de certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatului pentru fiecare act - 900 lei/15$.
    Art. 9
    Taxele de la art. 8 pct. 1 si 2 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata, cu inca 3 luni, cu  majorare de 50% .
    Celelalte taxe prevazute la art. 8 pct. 3 si 4 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Neplata in termenul prevazut la alin. 1 si 2 are ca efect pierderea datei de constituire a depozitului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 10
    Cotele-parti din taxele pentru inregistrarea internationala a marcilor ce revin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci prin Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), ca urmare a examinarii acestor marci, sunt cele prevazute prin regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor.
    Plata se face de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, anual, in franci elvetieni.
    Art. 11
    Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice romane su straine, neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului, pentru inregistrarile de marci efectuate anterior acestei date la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se platesc in termen de maximum 3 luni, conform prevederilor legale prevazute in decizia de constituire a depozitului reglementar. In cazul depasirii se aplica taxele din prezenta hotarare a Guvernului.
    Pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pentru care nu s-au constituit sau transmis la solicitanti deciziile de constituire a depozitelor reglementare ale marcilor, se platesc taxele prevazute in prezenta hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru examinarea marcilor internationale, se platesc contributiile datorate la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, respectiv la conventiile internationale din domeniul proprietatii industriale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, cat si prin examinarea de marci internationale, o cota-parte de pana la 30% se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor in valuta legate de dotarea oficiului cu aparatura, echipamente de lucru, documentatii, cat si pentru participarea personalului oficiului la cursuri internationale de instruire si la reuniunile internationale de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga capitolul VII (taxele cu privire la marci) din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 77/22 ianuarie 1968 pentru aplicarea Legii nr. 28/1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu.


                       PRIM MINISTRU
                        PETRE ROMAN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 274/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 274 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu