Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 274 din 12 aprilie 1991

privind taxele cu privire la marci de  fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  9 mai 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cererile persoanelor juridice si fizice romane si straine pentru obtinerea protectiei in Romania a marcilor si denumirilor de origine a produselor sunt supuse platii unor taxe.
    Nivelul taxelor din prezenta hotarare se stabileste in valuta (dolari S.U.A.), in raport cu practica internationala, iar echivalentul in lei al acestora, pe baza cursului de schimb valutar oficial in vigoare.
    Taxele in lei se pot modifica la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, ca urmare a schimbului valutar oficial.
    Art. 2
    Taxele pentru protectia marcilor, prevazute in cap. II, precum si cele referitoare la denumiri de origine a produselor, prevazute in cap. III, constituie venit la bugetul statului si trebuie sa asigure acoperirea cheltuielilor legate de aceste activitati.
    Modificarea nivelului taxelor in valuta (dolari S.U.A.) se poate face la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu acordul Ministerului Finantelor, in functie de evolutia preturilor si de practica pe plan international privind taxele.
    Art. 3
    Taxele datorate de persoanele fizice si juridice romane se platesc in lei, prin virament sau numerar, conform dispozitiilor in vigoare, in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Taxele datorate de persoane fizice si juridice straine, cu domiciliul sau sediul in alte state sau in Romania, se platesc in valuta (dolari S.U.A.) in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, stabilit de Banca Romana de Comert Exterior.

    CAP. 2
    Taxele cu privire la marci

    Art. 5
    Pentru inregistrarea, examinarea si reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la marcile de fabrica, de comert si de serviciu se platesc taxe dupa cum urmeaza:
    1. pentru inregistrarea cererii in registrul marcilor depuse si constituirea depozitului reglementar - 1.200 lei/20$
    2. pentru examinarea cererii din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei:
    A) pentru marci individuale (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru o perioada de 10 ani (intreaga perioada de protectie): 4.800 lei/80 $
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  2.400 lei/40$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    B) pentru marci colective (pentru o clasa de produse sau servicii):
    - pentru 10 ani                    -  9.600 lei/160$
    - pentru prima perioada de 5 ani   -  4.800 lei/80$
    - pentru a doua perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    C) taxa suplimentara per clasa de produse sau servicii:
    - pentru clasa a doua   -    1.200 lei/20$
    - pentru clasa a treia  -    1.800 lei/30$
    - pentru clasa a patra  -    2.400 lei/40$
    - pentru fiecare clasa suplimentara peste clasa a patra -  3.000 lei/50$
    D) taxa suplimentara pentru o marca continand un element figurativ sau pentru o marca verbala intr-un grafic special - 600 lei/10$
    3. inregistrarea cererii de invocare a dreptului de prioritate (din alt stat sau expozitie), pentru fiecare prioritate  -  1.200 lei/20$
    4. examinarea cererii de reinnoire a marcii:
    A) pentru marci individuale:
    - pentru 10 ani                   -  6.000 lei/100$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  3.000 lei/50$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  3.600 lei/60$
    B) pentru marci colective:
    - pentru 10 ani                   - 12.000 lei/200$
    - pentru prima perioada de 5 ani  -  6.000 lei/100$
    - pentru a doua perioada de 5 ani -  7.200 lei/120$
    5. cercetare prealabila, documentara, studii pe diferite probleme de marci:
    A) pentru o clasa de produse si servicii  -  1.800 lei/30$
    B) pentru fiecare clasa suplimentara de produse sau servicii -  600 lei/10$
    6. inregistrarea transmiterii drepturilor cu privire la marci (cesiuni, licente), pentru fiecare transmitere si eliberare de adeverinte pentru confirmarea inregistrarii transmiterii  -  1.800 lei/30$
    7. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si la sediul sau adresa titularilor de marci, precum si a oricaror modificari intervenite in perioada de protectie a marcilor, pentru fiecare modificare si eliberare de adeverinta de confirmare a inregistrarii modificarii - 1.500 lei/25$
    8. eliberarea certificatelor de prioritate pentru fiecare certificat - 1.500 lei/25$
    9. eliberarea altor certificate, adeverinte sau acte  prin care se  atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatelor, pentru  fiecare act  - 900 lei/15$
    10. inregistrarea si examinarea unei contestatii  -  4.200 lei/70$
    11. pentru clasificarea produselor si serviciilor:
    A) daca produsele si serviciile n-au fost clasificate sau nu au fost grupate pe clase  -   900 lei/15$
    B) daca clasificarea indicata este incorecta, pentru fiecare cuvant  -  120 lei/2$
    12. inscrierea unui mandatar, a schimbarii mandatarului sau orice modificare referitoare la mandatar  -  1.800 lei/30$
    13. pentru utilizarea unui termen de gratie: 50% din taxele datorate.
    Art. 6
    Taxele conform art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 si 11 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la registratura Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau, in cazul in care s-a facut o contestatie, cel mai tarziu pana la termenul fixat pentru solutionarea contestatiei.
    Termenul precizat la alineatul precedent poate fi prelungit de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pe baza de reciprocitate cu alte oficii, pana la 6 luni.
    Celelalte taxe prevazute la art. 5 pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 12 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Taxele pentru reinnoirea inregistrarii marcilor, neplatite in termenul prevazut la alin. 1, pot fi platite in urmatoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Neplata in termen a taxelor legate de inregistrarea sau reinnoirea marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea prioritatii, pierderea dreptului de prioritate invocat.
    Art. 7
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata pentru taxele prevazute in prezenta hotarare, cu plata unei majorari de 75% .

    CAP. 3
    Taxele cu privire la denumirile de origine

    Art. 8
    Pentru inregistrarea denumirilor de origine ale produselor, precum si pentru celelalte acte si servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la denumiri de origine, se platesc taxe, dupa cum urmeaza:
    1. inregistrarea cererii prin care se solicita inregistrarea unei denumiri de origine si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de acordare a protectiei  -   4.200 lei/70$
    2. inregistrarea cererii prin care se solicita inscrierea unui nou titular al unei denumiri de origine inregistrata si examinarea acesteia din punct de vedere al indeplinirii conditiilor legale: 1800lei/30$
    3. inregistrarea modificarilor referitoare la denumirea sau numele si sediul sau adresa titularilor denumirilor de origine, precum si a altor modificari intervenite in timpul protectiei denumirilor de origine, pentru fiecare modificare - 1.500 lei/25$
    4. eliberarea de certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatului pentru fiecare act - 900 lei/15$.
    Art. 9
    Taxele de la art. 8 pct. 1 si 2 se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plata, cu inca 3 luni, cu  majorare de 50% .
    Celelalte taxe prevazute la art. 8 pct. 3 si 4 se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Neplata in termenul prevazut la alin. 1 si 2 are ca efect pierderea datei de constituire a depozitului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 10
    Cotele-parti din taxele pentru inregistrarea internationala a marcilor ce revin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci prin Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), ca urmare a examinarii acestor marci, sunt cele prevazute prin regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor.
    Plata se face de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), in contul valutar al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, anual, in franci elvetieni.
    Art. 11
    Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice romane su straine, neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului, pentru inregistrarile de marci efectuate anterior acestei date la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se platesc in termen de maximum 3 luni, conform prevederilor legale prevazute in decizia de constituire a depozitului reglementar. In cazul depasirii se aplica taxele din prezenta hotarare a Guvernului.
    Pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pentru care nu s-au constituit sau transmis la solicitanti deciziile de constituire a depozitelor reglementare ale marcilor, se platesc taxele prevazute in prezenta hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru examinarea marcilor internationale, se platesc contributiile datorate la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, respectiv la conventiile internationale din domeniul proprietatii industriale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Din veniturile realizate in valuta de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, cat si prin examinarea de marci internationale, o cota-parte de pana la 30% se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor in valuta legate de dotarea oficiului cu aparatura, echipamente de lucru, documentatii, cat si pentru participarea personalului oficiului la cursuri internationale de instruire si la reuniunile internationale de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga capitolul VII (taxele cu privire la marci) din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 77/22 ianuarie 1968 pentru aplicarea Legii nr. 28/1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu.


                       PRIM MINISTRU
                        PETRE ROMAN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 274/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 274 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu