E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 454 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Comertului este organul administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza politica comerciala si aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul relatiilor economice externe si al comertului interior.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Comertului are urmatoarele atributii:
    (1) studiaza tendintele pietelor - interna si externa - in vederea informarii si orientarii activitatilor de productie si de servicii pentru satisfacerea optiunilor populatiei, in conditii de competitivitate si profitabilitate;
    (2) initiaza masuri pentru stimularea exportului de produse si servicii, pentru asigurarea echilibrului valutar si formarea de disponibilitati valutare din activitatea de comert exterior si alte prestatii internationale;
    (3) ia masuri pentru continuarea reformei economice in domeniul comertului, in conformitate cu programul Guvernului;
    (4) initiaza, promoveaza sau, dupa caz, avizeaza norme, alte reglementari si mecanisme ale economiei de piata, vizand desfasurarea activitatii agentilor economici din sectorul public si privat, in domeniul comertului exterior si interior;
    (5) asigura si urmareste, in conditiile legii, pastrarea climatului de concurenta loiala si participa la protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale agentilor economici, pe piata externa si interna;
    (6) realizeaza banca de date pentru activitatile de comert in conformitate cu prevederile legale; publica situatii generale statistice si economice necesare orientarii politicii comertului, asigurand activitatea de informare-comunicare;
    (7) urmareste aplicarea legislatiei, a normelor si a altor reglementari specifice de catre toti agentii economici care desfasoara activitati de comert, indiferent de forma de proprietate, in conditiile licentei de comert;
    (8) initiaza si elaboreaza reguli de orientare si de ordonare a pietei, precum si pentru raporturile dintre Ministerul Comertului, Camerele de comert si agentii economici cu activitate de comert;
    (9) negociaza direct sau participa la negocierea si incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    (10) promoveaza interesele economice si comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu grupari economice;
    (11) numeste personalul de specialitate din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare care asigura reprezentarea economica si comerciala externa si indruma activitatea acestuia;
    (12) elibereaza, potrivit legii, licentele de export si import, pornind de la interesele economiei nationale si in conformitate cu angajamentele internationale asumate in Romania;
    (13) participa la elaborarea si aplicarea politicii vamale a Romaniei, in concordanta cu reglementarile in vigoare;
    (14) participa la examinarea si avizarea propunerilor de operatiuni pentru livrari in exterior de masini, utilaje si echipamente si angajarea executarii de obiective in strainatate, in conditii de credit si/sau garantii guvernamentale; sprijina, in cadrul competentelor legale ce-i revin, realizarea acestor tranzactii;
    (15) initiaza negocieri si participa la incheierea de acorduri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale;
    (16) gestioneaza, in conditiile legii, fondurile bugetare destinate promovarii comertului exterior, precum si fondurile din asistenta economica externa destinate promovarii cooperarii si schimburilor comerciale internationale;
    (17) elaboreaza programul anual si coordoneaza activitatea de participare a Romaniei la targurile si expozitiile internationale cu pavilion national;
    (18) organizeaza actiuni pentru urmarirea evolutiei raportului dintre cerere si oferta;
    (19) urmareste si analizeaza evolutia preturilor bunurilor de consum;
    (20) elaboreaza analize periodice privind conjunctura pietei interne;
    (21) reglementeaza si organizeaza licentierea agentilor economici care desfasoara activitate de comert si servicii comerciale;
    (22) elaboreaza si, dupa caz, avizeaza norme privind comercializarea bunurilor de consum si a serviciilor comerciale, in vederea orientarii si ordonarii pietei interne;
    (23) realizeaza clasificarea unitatilor comerciale si de alimentatie publica;
    (24) organizeaza actiuni proprii pentru perfectionarea profesionala a personalului care functioneaza in domeniul comertului exterior si interior;
    (25) sprijina agentii economici romani in concretizarea operatiunilor de comert exterior si cooperare economica;
    (26) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Comertului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Comertului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comertului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 340, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministerul Comertului are reprezentanti proprii in strainatate pentru activitatea de comert exterior, in numar de cel mult 265 posturi, in afara numarului de posturi prevazut la alin. (3) din prezentul articol.
    Ministerul Comertului poate propune Guvernului organizarea in exterior, in situatii deosebite, de oficii sau birouri comerciale proprii in centre comerciale de interes pentru Romania.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comertului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului comertului.
    Art. 4
    Conducerea Ministerului Comertului este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Comertului colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 6
    Ministrul conduce intreaga activitate a Ministerului Comertului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Art. 7
    (1) In subordinea Ministerului Comertului functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Comertului se aproba prin ordin al ministrului comertului.
    Art. 8
    Ministerul Comertului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 815 din 28 decembrie 1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        ---------------
                     Ministrul comertului,
                       Cristian Ionescu

                      Ministru de stat,
             ministrul muncii si protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

               Ministru de stat, ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1
  Numarul maxim de posturi: 340
   (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL COMERTULUI
     MINISTRU
         - CONSILIERI
         - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
         - CONTROLUL MINISTRULUI
         - DIRECTIA JURIDICA, CONTENCIOS
             - DIRECTIA GENERALA PENTRU STRATEGIE SI POLITICA COMERCIALA
                    - Directia de strategie si sinteza
                    - Directia de promovare, cooperare
                    - Directia de licente si politica vamala
                    - Directia de supraveghere a concurentei
           - SECRETAR DE STAT
             - DIRECTIA GENERALA DE INTEGRARE SI RELATII MULTILATERALE
                    - Directia de integrare economica europeana si regionala
                    - Directia de relatii multilaterale
               - Directia valutara
               - Directia relatii economice cu Europa
               - Directia relatii economice cu America
               - Directia relatii economice cu Africa si Orientul Mijlociu
               - Directia relatii economice cu Asia si Oceania
            - DIRECTIA GENERALA PENTRU COMERT INTERIOR
               - Directia pentru strategia restructurarii
               - Directia pentru supravegherea ofertei, preturilor si
                 concurentei
            - Directia management si relatii mass-media
            - Directia resurse financiare, administrativa-protocol.

    ANEXA 2

                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Comertului
------------------------------------------------------------
Nr.        Denumirea unitatii          Sursa de finantare
crt.
------------------------------------------------------------
1. Institutul National de Cercetari
   Comerciale "Virgil Madgearu"
   (are in componenta doua unitati
   de cercetare pentru comert
   exterior si interior, precum si
   Redactia "Jurnalul Afacerilor")    Venituri extrabugetare
2. Centrul de formare si Management
   pentru Comert                      Venituri extrabugetare
                                                           
                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 454/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 454 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu