E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 452 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Transporturilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului si este autoritatea de stat in domeniul transporturilor.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:
    a) In domeniul autoritatii de stat:
    (1) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (2) stabileste norme obligatorii de siguranta a navigatiei si circulatiei in transporturi si controleaza respectarea acestora;
    (3) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
    (4) reprezinta autoritatea de registru pentru toate sistemele si mijloacele de transport;
    (5) autorizeaza si acorda licenta agentilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa si de calatori pe caile de comunicatii, pentru lucrarile ce se executa la acestea, precum si la porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) acorda navelor comerciale dreptul de arborare  si schimbare a pavilionului romanesc;
    (7) autorizeaza intrarea in si plecarea din porturi a navelor  si a altor mijloace plutitoare, precum si survolarile, aterizarile si decolarile de aeronave in spatiul aerian si pe aeroporturile din Romania;
    (8) autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale si in conformitate cu dispozitiile acestuia;
    (9) asigura atestarea, brevetarea, licentierea si autorizarea personalului navigant, de dirijare si de sol, precum si a celui din domeniul operarii portuare, certificarea si inmatricularea navelor si aeronavelor civile;
    (10) autorizeaza activitatea porturilor si terenurilor de aeronautica civila, asigura autorizarea functionarii agentilor economici in perimetrul infrastucturilor de transport si al zonelor libere, precum si pentru activitatile de pilotaj, cautare si salvare; avizeaza lucrarile de investitii pe terenurile cu restrictii aeronautice;
    (11) stabileste zonele din marea teritoriala, caile navigabile interioare si porturile in care pilotajul navelor este obligatoriu;
    (12) reglementeaza si controleaza, conform legii, navigatia in apele nationale, precum si circulatia aeronavelor civile in spatiul aerian al Romaniei, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
    (13) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative  pentru domeniul sau de activitate.
    b) Alte atributii specifice:
    (1) stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice, obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si metrou, astfel incat acestea sa corespunda si pentru nevoile de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitati;
    (2) stabileste, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, cu Ministerul de Interne, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
    (3) asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si situatiilor de pericol pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat ; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
    (4) aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;
    (5) reglementeaza, controleaza si asigura, conform legii si specificului activitatii din transporturi, asistenta medicala, inclusiv cea psihologica, precum si asistenta medicala de urgenta la bordul navelor, in porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) asigura functionarea si dezvoltarea armonioasa a tuturor sectoarelor de transport public si complementaritatea modurilor si sistemelor de transport, pe baza reglementarilor interne si internationale;
    (7) controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
    (8) reprezinta Romania in organismele internationale ca autoritatile de stat pentru fiecare mod de transport;
    (9) elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. Agentia Zonelor Libere este organizata la nivel de directie generala, iar inspectoratele, la nivel de directii.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului transporturilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 350, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Reteaua medicala a Ministerului Transporturilor asigura asistenta medicala si sanitara pentru intregul personal, inclusiv pensionarii din transporturi si telecomunicatii
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 7
    (1) Ministrul transporturilor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto, normal conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Pentru activitatile de inspectie si control care se desfasoara pe intreg teritoriul tarii, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto propriu de 7 autoturisme.
    Art. 9
    Anexele nr. 1, si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Hotararea Guvernului nr. 798/1992, republicata, privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu exceptia alin. (3) al art. 9, completat prin Hotararea Guvernului nr. 202/1994, se abroga, iar Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane se modifica in mod corespunzator.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Aurel Novac

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

  Numarul maxim de posturi: 350
  (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS
    - CONTROLUL MINISTRULUI *)
    - DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE, MANAGEMENT SI RESURSE
    - CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI RELATII BUGETARE
            - DIRECTIA GENERALA ACORDURI SI CONVENTII INTERNATIONALE
            - DIRECTIA GENERALA MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA
            - INSPECTORATUL FEROVIAR
            - INSPECTORATUL NAVIGATIEI CIVILE
            - INSPECTORATUL RUTIER
            - INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE
            - SERVICIUL PROBLEME SPECIALE
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A INFRASTRUCTURILOR TERESTRE
            - DIRECTIA GENERALA A DUNARII SI CANALELOR NAVIGABILE
            - DIRECTIA AEROPORTURILOR SI TRAFICULUI AERIAN
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA DE TRANSPORTURI TERESTRE
            - DIRECTIA PORTURILOR SI NAVIGATIEI MARITIME
            - DIRECTIA GENERALA A AVIATIEI CIVILE
            - AGENTIA ZONELOR LIBERE


    ANEXA 2

                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor
--------------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii         Sursa de        Localitatea
crt.                                  finantare
--------------------------------------------------------------------
 0                  1                    2                  3
--------------------------------------------------------------------
  1. Aeroclubul Romaniei              Bugetul de stat  Bucuresti
  2. Capitania Zonala Constanta       Bugetul de stat  Constanta
  3. Capitania Zonala Galati          Bugetul de stat  Galati
  4. Capitania Zonala Giurgiu         Bugetul de stat  Giurgiu
  5. Capitania Zonala Drobeta-Turnu
     Severin                          Bugetul de stat  Drobeta-Turnu
                                                       Severin
  6. Capitania Zonala Tulcea          Bugetul de stat  Tulcea
  7. Grupul de Interventii si Salvare
     Navala                           Bugetul de stat  Constanta

     Unitatile de la nr. crt. 1-7 pot
     utiliza un numar maxim de
     1.880 posturi.

  8. Spitalul nr. 1 Cai Ferate
     "Witting" Bucuresti              Bugetul de stat  Bucuresti
  9. Spitalul nr. 2 Cai Ferate
     Bucuresti                        Bugetul de stat  Bucuresti
 10. Spitalul Cai Ferate Iasi         Bugetul de stat  Iasi
 11. Spitalul Cai Ferate Cluj         Bugetul de stat  Cluj-Napoca
 12. Spitalul Cai Ferate Timisoara    Bugetul de stat  Timisoara
 13. Spitalul Cai Ferate Ploiesti     Bugetul de stat  Ploiesti
 14. Spitalul Cai Ferate Galati       Bugetul de stat  Galati
 15. Spitalul Cai Ferate Constanta    Bugetul de stat  Constanta
 16. Spitalul Cai Ferate Brasov       Bugetul de stat  Brasov
 17. Spitalul Cai Ferate Pascani      Bugetul de stat  Pascani
 18. Spitalul Cai Ferate Simeria      Bugetul de stat  Simeria
 19. Spitalul Cai Ferate Oradea       Bugetul de stat  Oradea
 20. Spitalul Cai Ferate Craiova      Bugetul de stat  Craiova
 21. Spitalul Cai Ferate Sibiu        Bugetul de stat  Sibiu
 22. Spitalul Cai Ferate Drobeta-
     Turnu Severin                    Bugetul de stat  Drobeta-Turnu
                                                       Severin
 23. Centrul de Medicina Preventiva
     Bucuresti                        Bugetul de stat  Bucuresti
 24. Centrul de Medicina Preventiva
     Cluj                             Bugetul de stat  Cluj-Napoca
 25. Centrul de Medicina Preventiva
     Constanta                        Bugetul de stat  Constanta
 26. Centrul de Medicina Preventiva
     Brasov                           Bugetul de stat  Brasov
 27. Centrul de Medicina Preventiva
     Galati                           Bugetul de stat  Galati
 28. Centrul de Medicina Preventiva
     Iasi                             Bugetul de stat  Iasi
 29. Centrul de Medicina Preventiva
     Timisoara                        Bugetul de stat  Timisoara
 30. Centrul de Medicina Preventiva
     Craiova                          Bugetul de stat  Craiova

     Unitatile de la nr. crt. 8-30
     pot utiliza un numar maxim de
     6.751 posturi.

 31. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Aviatia Civila
     Bucuresti                        Extrabugetara     Bucuresti
 32. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Marina Civila si
     Clasificare Personal pentru
     Exploatare Portuara Constanta     Extrabugetara    Constanta
 33. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Navigatia
     Fluviala                          Extrabugetara    Galati
 34. Oficiul Rutier Central
     - Servicii rutiere judetene ca
     servicii publice descentralizate  Extrabugetara    Bucuresti

            Regii autonome
 35. Administratia Portului
     Constanta - R.A.                                   Constanta
 36. Administratia Porturilor Dunarii
     Maritime - R.A. Galati                             Galati
 37. Administratia Canalelor
     Navigabile Constanta R.A.                          Constanta
 38. Radionav Constanta - R.A.                          Constanta
 39. Administratia Fluviala a Dunarii
     de Jos Galati - R.A.                               Galati
 40. Registrul Naval Roman - R.A.                       Bucuresti
 41. Administratia Porturilor Dunarii
     Fluviale Giurgiu                                   Giurgiu
 42. Societatea Nationala a Cailor
     Ferate Romane - S.N.C.F.R.                         Bucuresti
 43. Regia de Exploatare a Metroului
     "Metrorex" Bucuresti                               Bucuresti
 44. Registrul Feroviar Roman - REFER                   Bucuresti
 45. Administratia romana a
     serviciilor trafic aerian
     "Romatsa" - R.A.                                   Bucuresti
 46. Aeroportul Arad - R.A.                             Arad
 47. Aeroportul Bacau - R.A.                            Bacau
 48. Aeroportul Baia Mare - R.A.                        Baia Mare
 49. Aeroportul
     Bucuresti-baneasa - R.A.                           Bucuresti
 50. Aeroportul Cluj-Napoca - R.A.                      Cluj-Napoca
 51. Aeroportul Caransebes -R.A.                        Caransebes
 52. Aeroportul Craiova - R.A.                          Craiova
 53. Aeroportul International
     Constanta "Mihai
     Kogalniceanu" - R.A.                               Constanta
 54. Aeroportul Iasi - R.A.                             Iasi
 55. Aeroportul Oradea - R.A.                           Oradea
 56. Aeroportul International
     Bucuresti- Otopeni - R.A.                          Bucuresti
 57. Aeroportul Satu Mare - R.A.                        Satu Mare
 58. Aeroportul International
     Timisoara - R.A.                                   Timisoara
 59. Aeroportul Suceava - R.A.                          Suceava
 60. Aeroportul Sibiu - R.A.                            Sibiu
 61. Aeroportul Targu Mures - R.A.                      Targu Mures
 62. Aeroportul Tulcea - R.A.                           Tulcea
 63. Autoritatea Aeronautica
     Civila Romana                                      Bucuresti
 64. Administratia Nationala a
     Drumurilor                                         Bucuresti
 65. Registrul Auto Roman - R.A.                        Bucuresti
 66. Administratia Zonei Libere
     Sulina                                             Sulina
 67. Administratia Zonei Libere
     Constanta-sud                                      Constanta
 68. Administratia Zonei Libere
     Braila                                             Braila
 69. Administratia Zonei Libere
     Galati                                             Galati
                                                                   
                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 452/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 452 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 452/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu