E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 452 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 22 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Transporturilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului si este autoritatea de stat in domeniul transporturilor.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:
    a) In domeniul autoritatii de stat:
    (1) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (2) stabileste norme obligatorii de siguranta a navigatiei si circulatiei in transporturi si controleaza respectarea acestora;
    (3) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
    (4) reprezinta autoritatea de registru pentru toate sistemele si mijloacele de transport;
    (5) autorizeaza si acorda licenta agentilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa si de calatori pe caile de comunicatii, pentru lucrarile ce se executa la acestea, precum si la porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) acorda navelor comerciale dreptul de arborare  si schimbare a pavilionului romanesc;
    (7) autorizeaza intrarea in si plecarea din porturi a navelor  si a altor mijloace plutitoare, precum si survolarile, aterizarile si decolarile de aeronave in spatiul aerian si pe aeroporturile din Romania;
    (8) autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale si in conformitate cu dispozitiile acestuia;
    (9) asigura atestarea, brevetarea, licentierea si autorizarea personalului navigant, de dirijare si de sol, precum si a celui din domeniul operarii portuare, certificarea si inmatricularea navelor si aeronavelor civile;
    (10) autorizeaza activitatea porturilor si terenurilor de aeronautica civila, asigura autorizarea functionarii agentilor economici in perimetrul infrastucturilor de transport si al zonelor libere, precum si pentru activitatile de pilotaj, cautare si salvare; avizeaza lucrarile de investitii pe terenurile cu restrictii aeronautice;
    (11) stabileste zonele din marea teritoriala, caile navigabile interioare si porturile in care pilotajul navelor este obligatoriu;
    (12) reglementeaza si controleaza, conform legii, navigatia in apele nationale, precum si circulatia aeronavelor civile in spatiul aerian al Romaniei, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
    (13) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative  pentru domeniul sau de activitate.
    b) Alte atributii specifice:
    (1) stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice, obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si metrou, astfel incat acestea sa corespunda si pentru nevoile de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitati;
    (2) stabileste, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, cu Ministerul de Interne, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
    (3) asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si situatiilor de pericol pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat ; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
    (4) aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;
    (5) reglementeaza, controleaza si asigura, conform legii si specificului activitatii din transporturi, asistenta medicala, inclusiv cea psihologica, precum si asistenta medicala de urgenta la bordul navelor, in porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) asigura functionarea si dezvoltarea armonioasa a tuturor sectoarelor de transport public si complementaritatea modurilor si sistemelor de transport, pe baza reglementarilor interne si internationale;
    (7) controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
    (8) reprezinta Romania in organismele internationale ca autoritatile de stat pentru fiecare mod de transport;
    (9) elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. Agentia Zonelor Libere este organizata la nivel de directie generala, iar inspectoratele, la nivel de directii.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului transporturilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 350, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Reteaua medicala a Ministerului Transporturilor asigura asistenta medicala si sanitara pentru intregul personal, inclusiv pensionarii din transporturi si telecomunicatii
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 7
    (1) Ministrul transporturilor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto, normal conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Pentru activitatile de inspectie si control care se desfasoara pe intreg teritoriul tarii, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto propriu de 7 autoturisme.
    Art. 9
    Anexele nr. 1, si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Hotararea Guvernului nr. 798/1992, republicata, privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu exceptia alin. (3) al art. 9, completat prin Hotararea Guvernului nr. 202/1994, se abroga, iar Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane se modifica in mod corespunzator.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Aurel Novac

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

  Numarul maxim de posturi: 350
  (exclusiv demnitarii)
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS
    - CONTROLUL MINISTRULUI *)
    - DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE, MANAGEMENT SI RESURSE
    - CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI RELATII BUGETARE
            - DIRECTIA GENERALA ACORDURI SI CONVENTII INTERNATIONALE
            - DIRECTIA GENERALA MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA
            - INSPECTORATUL FEROVIAR
            - INSPECTORATUL NAVIGATIEI CIVILE
            - INSPECTORATUL RUTIER
            - INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE
            - SERVICIUL PROBLEME SPECIALE
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A INFRASTRUCTURILOR TERESTRE
            - DIRECTIA GENERALA A DUNARII SI CANALELOR NAVIGABILE
            - DIRECTIA AEROPORTURILOR SI TRAFICULUI AERIAN
      - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA DE TRANSPORTURI TERESTRE
            - DIRECTIA PORTURILOR SI NAVIGATIEI MARITIME
            - DIRECTIA GENERALA A AVIATIEI CIVILE
            - AGENTIA ZONELOR LIBERE


    ANEXA 2

                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor
--------------------------------------------------------------------
Nr.         Denumirea unitatii         Sursa de        Localitatea
crt.                                  finantare
--------------------------------------------------------------------
 0                  1                    2                  3
--------------------------------------------------------------------
  1. Aeroclubul Romaniei              Bugetul de stat  Bucuresti
  2. Capitania Zonala Constanta       Bugetul de stat  Constanta
  3. Capitania Zonala Galati          Bugetul de stat  Galati
  4. Capitania Zonala Giurgiu         Bugetul de stat  Giurgiu
  5. Capitania Zonala Drobeta-Turnu
     Severin                          Bugetul de stat  Drobeta-Turnu
                                                       Severin
  6. Capitania Zonala Tulcea          Bugetul de stat  Tulcea
  7. Grupul de Interventii si Salvare
     Navala                           Bugetul de stat  Constanta

     Unitatile de la nr. crt. 1-7 pot
     utiliza un numar maxim de
     1.880 posturi.

  8. Spitalul nr. 1 Cai Ferate
     "Witting" Bucuresti              Bugetul de stat  Bucuresti
  9. Spitalul nr. 2 Cai Ferate
     Bucuresti                        Bugetul de stat  Bucuresti
 10. Spitalul Cai Ferate Iasi         Bugetul de stat  Iasi
 11. Spitalul Cai Ferate Cluj         Bugetul de stat  Cluj-Napoca
 12. Spitalul Cai Ferate Timisoara    Bugetul de stat  Timisoara
 13. Spitalul Cai Ferate Ploiesti     Bugetul de stat  Ploiesti
 14. Spitalul Cai Ferate Galati       Bugetul de stat  Galati
 15. Spitalul Cai Ferate Constanta    Bugetul de stat  Constanta
 16. Spitalul Cai Ferate Brasov       Bugetul de stat  Brasov
 17. Spitalul Cai Ferate Pascani      Bugetul de stat  Pascani
 18. Spitalul Cai Ferate Simeria      Bugetul de stat  Simeria
 19. Spitalul Cai Ferate Oradea       Bugetul de stat  Oradea
 20. Spitalul Cai Ferate Craiova      Bugetul de stat  Craiova
 21. Spitalul Cai Ferate Sibiu        Bugetul de stat  Sibiu
 22. Spitalul Cai Ferate Drobeta-
     Turnu Severin                    Bugetul de stat  Drobeta-Turnu
                                                       Severin
 23. Centrul de Medicina Preventiva
     Bucuresti                        Bugetul de stat  Bucuresti
 24. Centrul de Medicina Preventiva
     Cluj                             Bugetul de stat  Cluj-Napoca
 25. Centrul de Medicina Preventiva
     Constanta                        Bugetul de stat  Constanta
 26. Centrul de Medicina Preventiva
     Brasov                           Bugetul de stat  Brasov
 27. Centrul de Medicina Preventiva
     Galati                           Bugetul de stat  Galati
 28. Centrul de Medicina Preventiva
     Iasi                             Bugetul de stat  Iasi
 29. Centrul de Medicina Preventiva
     Timisoara                        Bugetul de stat  Timisoara
 30. Centrul de Medicina Preventiva
     Craiova                          Bugetul de stat  Craiova

     Unitatile de la nr. crt. 8-30
     pot utiliza un numar maxim de
     6.751 posturi.

 31. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Aviatia Civila
     Bucuresti                        Extrabugetara     Bucuresti
 32. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Marina Civila si
     Clasificare Personal pentru
     Exploatare Portuara Constanta     Extrabugetara    Constanta
 33. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Navigatia
     Fluviala                          Extrabugetara    Galati
 34. Oficiul Rutier Central
     - Servicii rutiere judetene ca
     servicii publice descentralizate  Extrabugetara    Bucuresti

            Regii autonome
 35. Administratia Portului
     Constanta - R.A.                                   Constanta
 36. Administratia Porturilor Dunarii
     Maritime - R.A. Galati                             Galati
 37. Administratia Canalelor
     Navigabile Constanta R.A.                          Constanta
 38. Radionav Constanta - R.A.                          Constanta
 39. Administratia Fluviala a Dunarii
     de Jos Galati - R.A.                               Galati
 40. Registrul Naval Roman - R.A.                       Bucuresti
 41. Administratia Porturilor Dunarii
     Fluviale Giurgiu                                   Giurgiu
 42. Societatea Nationala a Cailor
     Ferate Romane - S.N.C.F.R.                         Bucuresti
 43. Regia de Exploatare a Metroului
     "Metrorex" Bucuresti                               Bucuresti
 44. Registrul Feroviar Roman - REFER                   Bucuresti
 45. Administratia romana a
     serviciilor trafic aerian
     "Romatsa" - R.A.                                   Bucuresti
 46. Aeroportul Arad - R.A.                             Arad
 47. Aeroportul Bacau - R.A.                            Bacau
 48. Aeroportul Baia Mare - R.A.                        Baia Mare
 49. Aeroportul
     Bucuresti-baneasa - R.A.                           Bucuresti
 50. Aeroportul Cluj-Napoca - R.A.                      Cluj-Napoca
 51. Aeroportul Caransebes -R.A.                        Caransebes
 52. Aeroportul Craiova - R.A.                          Craiova
 53. Aeroportul International
     Constanta "Mihai
     Kogalniceanu" - R.A.                               Constanta
 54. Aeroportul Iasi - R.A.                             Iasi
 55. Aeroportul Oradea - R.A.                           Oradea
 56. Aeroportul International
     Bucuresti- Otopeni - R.A.                          Bucuresti
 57. Aeroportul Satu Mare - R.A.                        Satu Mare
 58. Aeroportul International
     Timisoara - R.A.                                   Timisoara
 59. Aeroportul Suceava - R.A.                          Suceava
 60. Aeroportul Sibiu - R.A.                            Sibiu
 61. Aeroportul Targu Mures - R.A.                      Targu Mures
 62. Aeroportul Tulcea - R.A.                           Tulcea
 63. Autoritatea Aeronautica
     Civila Romana                                      Bucuresti
 64. Administratia Nationala a
     Drumurilor                                         Bucuresti
 65. Registrul Auto Roman - R.A.                        Bucuresti
 66. Administratia Zonei Libere
     Sulina                                             Sulina
 67. Administratia Zonei Libere
     Constanta-sud                                      Constanta
 68. Administratia Zonei Libere
     Braila                                             Braila
 69. Administratia Zonei Libere
     Galati                                             Galati
                                                                   
                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 452/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 452 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 452/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu