E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 405 din 12 august 1993

privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 207 din 27 august 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Autoritatea Aeronautica Civila Romana, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 16,5, care functioneaza ca regie autonoma de interes public national, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Autoritatea Aeronautica Civila Romana are ca obiect de activitate asigurarea aplicarii reglementarilor aeronautice nationale si supravegherea respectarii lor de catre persoanele juridice si fizice, romane sau straine, care desfasoara activitati aeronautice civile ori proiecteaza sau executa produse si servicii pentru aviatia civila pe teritoriul Romaniei, precum si executarea prevederilor intelegerilor si acordurilor aeronautice internationale la care statul roman este parte.
    Art. 3
    Atributiile privind organizarea si realizarea informarii aeronautice a transportatorilor aerieni romani si straini si activitatea NOTAM din cadrul Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    Art. 4
    Organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Aeronautice Civile Romane sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Patrimoniul Autoritatii Aeronautice Civile Romane este de 17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fara plata, a valorilor de 15.389.641 lei de la Ministerul Transporturilor si 1.900.000 lei de la Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente activitatilor preluate.
    (2) Valoarea reala va fi definitivata pe baza protocoalelor de predare-primire incheiate la data intrarii in functiune a Autoritatii Aeronautice Civile Romane.
    Art. 6
    Finantarea cheltuielilor de functionare si de investitii ale Autoritatii Aeronautice Civile Romane se asigura integral din veniturile inregistrate in urma realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 7
    (1) Pentru serviciile aeronautice prestate persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, Autoritatea Aeronautica Civila Romana percepe tarife.
    (2) In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Transporturilor va supune aprobarii, potrivit legii, tarifele pentru servicii]e prestate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    Art. 8
    Personalul care trece de la Departamentul Aviatiei Civile si de la Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" la Autoritatea Aeronautica Civila Romana, potrivit prevederilor prezentei hotarari, se considera transferat.
    Art. 9
    (1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevazut la art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 74/1991, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 731/1992, se diminueaza cu valoarea bunurilor predate, pe baza de protocol, Autoritatii Aeronautice Civile Romane.
    (2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 74/1991 se abroga.
    Art. 10
    (1) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor se vor modifica corespunzator.
    (2) Ministerul Transporturilor va lua masuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 11
    Prevederile prezentei hotarari se pun in aplicare in termen de 30 de zile de la data aprobarii tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

                PRIM- MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Paul Teodoru

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Autoritatea Aeronautica Civila Romana este persoana juridica romana, functioneaza ca regie autonoma, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, si isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament si legilor in vigoare.
    Sediul Autoritatii Aeronautice Civile Romane este in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 16,5.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 2
    Autoritatea Aeronautica Civila Romana indeplineste atributiile ce decurg din lege sau din reglementarile aeronautice nationale, precum si din conventiile si acordurile aeronautice internationale la care Romania este parte.
    Reglementarile, normele, procedurile si instructiunile pentru aeronautica civila, decurgand din prevederile Conventiei aviatiei civile internationale, precum si din alte intelegeri si acorduri aeronautice internationale, recunoscute de statul roman, sunt obligatorii pentru institutiile publice, agentii economici si cetatenii de pe intreg teritoriul Romaniei.
    Proiectantii, constructorii, reparatorii si operatorii de tehnica aeronautica cu destinatie civila din Romania, precum si aeroporturile si aerodromurile civile si organele de dirijare a traficului aerian sunt obligate sa se supuna supravegherii exercitate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in ceea ce priveste respectarea reglementarilor in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Autoritatea Aeronautica Civila Romana realizeaza, pe principii economice, obiectul sau de activitate care consta in asigurarea aplicarii reglementarilor aeronautice nationale si supravegherea respectarii lor de catre persoanele juridice si fizice, romane sau straine, care desfasoara activitati aeronautice civile ori proiecteaza sau executa produse si servicii pentru aviatia civila, pe teritoriul Romaniei, precum si in executarea prevederilor intelegerilor si acordurilor aeronautice internationale la care statul roman este parte.
    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, Autoritatea Aeronautica Civila Romana are urmatoarele atributii:
    4.1. stabileste norme, proceduri si instructiuni de aplicare a reglementarilor nationale in domeniul aeronauticii civile, in concordanta cu cele internationale, privind proiectarea, certificarea, construirea, intretinerea, exploatarea si repararea tehnicii de aviatie pentru asigurarea navigabilitatii, privind activitatile de zbor si navigatie aeriana, de dirijare si control al traficului aerian, informare aeronautica si meteorologica, precum si privind sistemele de protectie a navigatiei aeriene, activitatile aeroportuare, operationale si comerciale specifice operatorilor aerieni; supravegheaza aplicarea lor;
    4.2. aproba documentatia de exploatare tehnica a aeronavelor, supravegheaza respectarea acesteia si stabileste masuri privind navigabilitatea, inclusiv masuri de suspendare a autorizatiei de functionare; executa verificarea proiectelor si a documentatiei pentru prototipurile de aeronave civile, de motoare si de echipamente ale acestora; efectueaza certificarea de tip a tehnicii de aviatie si valideaza certificatele de tip emise de alte autoritati; certifica individual navigabilitatea aeronavelor; prelungeste valabilitatea certificatului de navigabilitate si valideaza, pentru aeronavele importate, certificatele de navigabilitate individuale de export emise de autoritatile competente straine;
    4.3. avizeaza studiile privind realizarea in tara sau pentru procurarea din import a tehnicii de aviatie civila si asigura autorizarea si supravegherea tehnica a unitatilor care proiecteaza, construiesc, exploateaza, intretin, repara si opereaza tehnica de aviatie, inclusiv pentru cele care stocheaza si distribuie produse de aviatie;
    4.4. elibereaza, valideaza, suspenda sau retrage certificatele de navigabilitate si de inmatriculare emise aeronavelor civile si alte documente similare si aproba programul de intretinere a aeronavelor si documentele asociate, inclusiv cele privind resursele tehnice si duratele de functionare;
    4.5. completeaza Registrul de evidenta a navigabilitatii aeronavelor civile din Romania, Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile in Romania, Registrul foilor de sarcini, Registrul de evidenta a operatorilor aerieni si Registrul de evidenta a autorizarilor tehnice pentru executantii de servicii/produse destinate aeronauticii civile; aproba manualele de prezentare si documentele asociate aferente operatorilor aerieni si/sau agentilor economici din domeniul aeronautic; evalueaza stadiul de indeplinire a prevederilor acestor documente in scopul emiterii certificatului de autorizare/operare si asigura eliberarea acestor documente, supraveghind mentinerea conditiilor in vederea prelungirii valabilitatii autorizarii;
    4.6. (1) emite directive de navigabilitate privind tehnica de aviatie, aproba formularistica pentru evidenta obligatorie in exploatarea aeronavelor, aproba dispozitiile pentru aplicarea buletinelor/scrisorilor de serviciu, analizeaza rapoartele privind defectele tehnice ale aeronavelor si neregularitatile de zbor, elaborand documente cu continut informational tehnic obligatoriu, verificand, totodata, evidenta si aplicarea acestora;
    (2) stabileste proceduri specifice de supraveghere a activitatilor metrologice, a instalatiilor sub presiune si de ridicat utilizate in activitatea aeronautica civila si efectueaza aceasta supraveghere;
    4.7. aproba manualele de zbor, listele de control al cabinei si documentele obligatorii de bord, la bord si de aeronava, procedurile de apropiere instrumentala si valorile inaltimilor/altitudinilor minime de trecere deasupra obstacolelor, continutul si aplicabilitatea normelor de exploatare a aeroporturilor, precum si minimele meteorologice operationale propuse de operatorii aerieni din Romania, procedurile de coordonare a zborurilor dintre organele de trafic limitrofe, precum si dintre organele de trafic civile si militare privind dirijarea, controlul si coordonarea zborurilor, alarmarea organelor de cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate;
    4.8. stabileste cerintele operationale minime pentru echipamentele destinate navigatiei aeriene, comunicatiilor aeriene si controlului circulatiei, pentru mijloacele de dirijare si control al traficului aerian si de informare aeronautica si meteorologica, aproba continutul informational al publicatiei A.I.P. - Romania, asigura informarea aeronautica internationala;
    4.9. stabileste conditiile impuse terenurilor de aeronautica civila - aeroporturi, aerodromuri, helioporturi, terenuri de lucru, indiferent de detinator, precum si procedurile de interventie in cazul producerii de incendii la aeronave, in vederea aplicarii prevederilor actelor normative nationale specifice si a reglementarilor aeronautice internationale recunoscute de tara noastra;
    4.10. aproba reglementarile de exploatare a terenurilor de aeronautica civila si participa in comisiile de omologare, receptie si punere in functiune a acestora si a mijloacelor PNA-Tc de ruta si zona de aeroport, precum si la zborurile de deschidere a unor noi cai aeriene;
    4.11. gestioneaza frecventele de telecomunicatii alocate de organismele interne si internationale de telecomunicatii Ministerului Transporturilor pentru activitatea de aviatie civila;
    4.12. verifica si autorizeaza utilizarea terenurilor de aeronautica civila, a platformelor de compensare, precum si a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene; executa verificarea periodica din zbor a functionarii echipamentelor si instalatiilor de protectie a navigatiei aeriene si asigura efectuarea intretinerii echipamentelor specifice aeronavei-laborator;
    4.13. aplica prevederile legale privind inchiderea, deschiderea, redeschiderea sau exploatarea terenurilor de aeronautica civila si avizeaza, potrivit normelor legale in vigoare, amplasarea constructiilor si amenajarilor de orice fel in vecinatatea terenurilor de aeronautica civila sau a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene;
    4.14. stabileste auditorii experti si coordoneaza activitatea de auditare a sistemelor de asigurare a securitatii de zbor in aviatia civila si la agentii economici cu profil aeronautic civil;
    4.15. stabileste reglementari specifice, conform recomandarilor internationale, privind planul tematic minimal de pregatire, examinare teoretica si practica, precum si pentru atestarea personalului aeronautic civil navigant, tehnic, de dirijare si control al traficului, de protectie a navigatiei aeriene, telecomunicatii si meteorologie aeronautice, in scopul atestarii initiale si al calificarilor superioare sau de tip;
    4.16. stabileste programele minimale necesare cursurilor de pregatire in domeniul calitatii, navigabilitatii si securitatii zborurilor in aeronautica civila, metodologiile de control in zbor al personalului navigant, exercita controlul in zbor al acestui personal si asigura, prin conventii cu operatorii aerieni, mentinerea antrenamentului personalului de inspectie propriu al autoritatii;
    4.17. organizeaza examinarea periodica, teoretica si practica, dupa caz, a personalului aeronautic si asigura eliberarea, potrivit reglementarilor interne si internationale, a brevetelor si documentelor de calificare a personalului atestat, prelungeste valabilitatea acestor documente si tine evidenta personalului aeronautic atestat; echivaleaza si valideaza documentele nominale de calificare emise de autoritatile aeronautice ale altor state, efectueaza autorizarea persoanelor pentru procese speciale, incercari nedistructive in domeniul aeronautic si a persoanelor care conduc activitatea de asigurare a calitatii la unitatile autorizate;
    4.18. stabileste norme specifice personalului din aeronautica civila privind regimul de munca si repaus, in scopul asigurarii securitatii zborurilor;
    4.19. la solicitarea Ministerului Transporturilor, participa la cercetarea evenimentelor de zbor produse pe teritoriul Romaniei sau in afara acestui teritoriu;
    4.20. constata abaterile de la normele si reglementarile aeronautice privind securitatea zborului si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit competentelor stabilite conform legislatiei in vigoare;
    4.21. elaboreaza, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme pentru asigurarea medicala a zborurilor si pentru asistenta medicala de urgenta si controleaza, impreuna cu organele de specialitate din Ministerul Transporturilor si Ministerul Sanatatii, aceste activitati;
    4.22. propune Ministerului Transporturilor tarifele in lei si valuta pentru activitatile si prestatiile ce le executa, in vederea aprobarii acestora potrivit legii;
    4.23. urmareste aplicarea reglementarilor internationale cu privire la activitatea operationala si comerciala specifica aeronauticii civile si propune masuri corespunzatoare;
    4.24. aproba orarele si frecventele curselor aeriene in conformitate cu acordurile aeriene bilaterale si conventiile internationale la care Romania este parte;
    4.25. colaboreaza, potrivit legii, cu organele Ministerului Apararii Nationale pentru organizarea spatiului aerian al Romaniei;
    4.26. realizeaza actiunile de cooperare cu autoritati aeronautice similare ale altor state si, pe baza mandatului dat de Ministerul Transporturilor, cu organismele de aviatie civila internationala;
    4.27. analizeaza si face propuneri Ministerului Transporturilor cu privire la cererile de autorizare a operatorilor aerieni, precum si cu privire la retragerea autorizarii; aproba drepturi de trafic operatorilor aerieni romani pentru noi linii aeriene; aproba cererile de survol al teritoriului Romaniei, potrivit legii;
    4.28. executa activitati de statistica aeronautica, de prognoza, organizare, dezvoltare si dotare a sistemului aeronautic civil national.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Patrimoniul Autoritatii Aeronautice Civile Romane este de 17.289.641 lei, reevaluat si definitivat, in conformitate cu prevederile legale, prin protocoalele incheiate cu Ministerul Transporturilor si Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa".

    CAP. 4
    Structura Autoritatii Aeronautice Civile Romane

    Art. 6
    Structura organizatorica a Autoritatii Aeronautice Civile Romane poate cuprinde compartimente, birouri, servicii, directii si inspectii si se stabileste potrivit legii.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 7
    (1) Conducerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane este asigurata de consiliul de administratie si de directorul general.
    (2) Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 8
    (1) Consiliul de administratie se constituie cu un numar de 11 membri.
    (2) In componenta sa, consiliul de administratie cuprinde, pe langa specialisti din domeniul aeronauticii civile, un reprezentant al Ministerului Transporturilor si un reprezentant al Ministerului Finantelor.
    (3) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare.
    (4) Consiliul de administratie numeste directorul general cu avizul ministrului transporturilor.
    (5) Directorul general reprezinta Autoritatea Aeronautica Civila Romana in relatiile oficiale, conduce activitatea curenta si angajeaza sau concediaza personalul de executie al acesteia.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 9
    (1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana stabileste si aproba anual bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Veniturile Autoritatii Aeronautice Civile Romane provin din tarifele in lei si valuta percepute de la persoane fizice si juridice, romane sau straine, pentru servicii prestate acestora.
    (3) Cheltuielile directe si indirecte legate de pregatirea aeronavelor, mijloacelor si tehnicii de aviatie in vederea efectuarii zborurilor tehnice sau a altor verificari specifice, precum si orice alte cheltuieli aferente acestor activitati, necuprinse in cuantumul tarifelor ce se percep, vor fi suportate de beneficiarii serviciilor.
    (4) Cheltuielile de deplasare si cazare ale personalului de inspectie si control din Autoritatea Aeronautica Civila Romana, neincluse in tarife, efectuate pentru prestarea unor servicii sau indeplinirea unor activitati solicitate de catre agenti economici, institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice, vor fi suportate de catre acestia.
    Art. 10
    Controlul financiar de gestiune se realizeaza de organele proprii, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 405/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 405 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu