E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 678 din  7 octombrie 1969

privind regimul de paza al frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 106 din  7 octombrie 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Paza frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania  se asigura, potrivit legii, de trupele de graniceri sub conducerea Ministerului Fortelor Armate.
    Pentru asigurarea pazei si apararea frontierei de stat, trupele de graniceri coopereaza cu celelalte comandamente de arma ale Ministerului Fortelor Armate, cu organele Ministerului Afacerilor Interne, C.S.S. si cu comitetele executive ale consiliilor populare.
    In indeplinirea  de  paza a frontierei de stat, trupele de graniceri se sprijina de  asemenea  pe serviciile pazei obstesti din comunele situate in zona de frontiera si pe concursul voluntar al cetatenilor.
    Art. 2
    Pentru asigurarea pazei frontierei de stat se constituie:
    a) zona de frontiera, alcatuita din teritoriul comunelor, oraselor si municipiilor care au, potrivit organizarii administrative a teritoriului R.S.R., limita comuna cu frontiera de stat, mai putin teritoriul municipiului Constanta. Localitatile incluse in zona de frontiera vor fi aduse la cunostinta populatiei prin grija comitetelor executive ale consiliilor populare ale judetelor limitrofe cu frontiera de stat;
    b) fisia trupelor de graniceri, de-a lungul frontierei de stat, cu exceptia litoralului Marii Negre si a porturilor de la  Dunare situate la frontiera, lata de 20 m.
    Latimea fisiei trupelor de graniceri se  stabileste incepand de la linia frontierei de stat, pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape, in afara cazurilor de inundatie, pentru frontiera de apa.
    In locurile din imediata apropiere a frontierei, in care terenurile sunt mlastinoase, supuse erodarilor sau avalanselor, ori unde au fost construite diguri de protectie, precum si in cazul ostroavelor pe care amenajarea nu este posibila, fisia trupelor de graniceri se constituie mai in adancime.
    Fisia trupelor de graniceri se administreaza de catre unitatile de graniceri, cu exceptia terenurilor aferente constructiilor si instalatiilor apar tinand M.F.A., M.A.I., C.S.S. sau altor organizatii socialiste. Pe aceste terenuri trupele  de graniceri au dreptul sa circule, sa instaleze posturi de paza si mijloace pentru asigurarea pazei frontierei de stat.
    Suprafetele de teren cuprinse intre fisia trupelor de graniceri constituita mai in adancime si linia de frontiera se administreaza de catre organizatiile socialiste carora le apartin, cu respectarea normelor prezentului decret.

    CAP. 2
    Atributiile trupelor de graniceri

    Art. 3
    Pentru indeplinirea misiunii ce le revine, trupele de graniceri au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si realizeaza paza de-a lungul frontierei de stat a R.S.R.;
    b) supravegheaza spatiul aerian de-a lungul frontierei de stat, marea teritoriala si apele de frontiera ale R.S.R.;
    c) asigura, prin imputernicitii de frontiera, respectarea regimului frontierei de stat stabilit prin tratatele incheiate de R.S.R. cu statele vecine;
    d) organizeaza si realizeaza cooperarea cu organele de graniceri ale statelor vecine;
    e) asigura paza, intretinerea si reconstituirea semnelor de frontiera si executa lucrarile necesare  pentru  mentinerea in  buna  stare a culuarului de frontiera stabilit prin tratatele incheiate cu statele vecine;
    f) controleaza persoanele, mijloacele de transport si alte bunuri, care potrivit intelegerilor dintre R.S.R. si statele vecine au dreptul sa treaca frontiera, pe baza actelor legale, prin alte locuri decat punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
    g) iau masurile necesare, pe o adancime de 30-40 km de la linia de frontiera spre interior, pentru descoperirea, identificarea si retinerea  persoanelor care au savarsit infractiuni de  frontiera; depasirea  acestei limite este permisa in situatii deosebite si in cazul actiunilor de urmarire;
    h) executa lucrari genistice si instaleaza  mijloace  de semnalare in zona de frontiera, iar pe timpul actiunilor pentru descoperirea, identificarea si retinerea persoanelor care au savarsit infractiuni de frontiera - si pe adincimea prevazuta la lit. g din prezentul articol;
    i) organizeaza  aplicarea  si controleaza respectarea regulilor regimului de frontiera;
    j) executa, in cooperare cu organele M.A.I., paza pe Dunarea interioara, folosind navele graniceresti;
    k) opresc si conduc pentru cercetari, in porturile R.S.R., navele care au incalcat dispozitiile legale privind regimul marii teritoriale si al apelor de frontiera;
    l) folosesc armamentul in indeplinirea misiunilor de serviciu, conform normelor legale;
    m) exercita orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 4
    In cazul infractiunilor de frontiera, ofiterii de graniceri efectueaza acte de cercetare penala, iar subofiterii de graniceri au dreptul sa incheie acte de constatare, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala.

    CAP. 3
    Regimul de frontiera

    Art. 5
    Persoanele sosite intr-o localitate din zona de frontiera sunt obligate sa se prezinte la organul local al militiei, in termen de 24 ore de la sosire, pentru a anunta durata sederii in acea localitate.
    Anuntarea la organul militiei a minorilor sub 14 ani sositi in localitatile situate in zona de frontiera se face de catre persoanele majore care ii insotesc sau la care sosesc, in termenul prevazut la alineatul precedent. Fac exceptie minorii care urmeaza cursurile unei scoli aflate in zona de frontiera si care au acces pe baza dovezii eliberate, la inceputul fiecarui an, de scoala unde sunt inscrisi.
    Persoanele sosite in interes de serviciu pe o durata mai mica de 45 zile la o organizatie socialista situata in zona de frontiera vor fi anuntate nominal organelor militiei, in termen de 24 ore, prin grija organizatiei socialiste. Pentru persoanele sosite in zona de frontiera pe o durata mai mare de 45 zile, organizatia socialista va solicita, in acelasi termen, organelor militiei efectuarea mentiunii de stabilire a resedintei.
    Art. 6
    Cetatenii straini si persoanele fara cetatenie au acces in localitatile din zona de frontiera in baza unui act legal de identitate si in conditiile stabilite prin normele legale cu privire la deplasarea acestor persoane.
    Art. 7
    Se excepteaza de la obligatia de a se prezenta si anunta durata sederii la organul militiei:
    a) persoanele domiciliate in localitatile situate in zona de frontiera, cand se deplaseaza intr-o localitate vecina situata de asemenea in zona de frontiera, la targuri, adunari populare sau alte manifestatii cu caracter organizat;
    b) angajatii care au locul de munca in localitatile din zona de frontiera, dar domiciliaza in afara acestor localitati si se deplaseaza zilnic la serviciu;
    c) militarii din M.F.A., M.A.I. si din C.S.S. sositi in interes de serviciu in localitatile situate in zona de frontiera;
    d) persoanele care ocupa functii de  conducere din  aparatul de partid si de stat, precum si alte categorii de angajati, ce se vor stabili prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 8
    Accesul in fisia trupelor de graniceri si pana la linia de frontiera este permis numai angajatilor organizatiilor socialiste si membrilor cooperativelor agricole de productie pentru efectuarea unor lucrari, cu aprobarea comandantului subunitatii sau unitatii de graniceri.
    Art. 9
    Accesul in zona de frontiera, pana la fisia trupelor de graniceri, este permis in timpul zilei persoanelor care participa la efectuarea muncilor agricole, lucrarilor de intretinere a comunicatiilor, telecomunicatiilor si a altor  munci, cu conditia sa aiba asupra lor acte de identitate cu care sa poata dovedi ca se afla in una din urmatoarele situatii:
    a) domiciliaza in localitatea din zona de frontiera unde se executa lucrarile sau intr-o localitate limitrofa acesteia, situata  de  asemenea in zona de frontiera;
    b) sunt angajati ai organizatiilor socialiste sau ai unor persoane fizice, cu sediul intr-o localitate situata in zona de frontiera;
    c) sunt inregistrate sau exceptate de la inregistrare la organele militiei.
    Obligatia  de a avea asupra lor  acte de identitate revine si celorlalte persoane care domiciliaza sau locuiesc temporar in zona de frontiera.
    Art. 10
    Circulatia pe timpul noptii a persoanelor, cu sau fara mijloace de transport, pe o  adancime de  2000 m de la linia frontierei de stat spre interior - pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, este  permisa numai pe drumurile publice care se vor stabili de comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraselor sau municipiilor din zona de frontiera, cu acordul prealabil al comandantilor subunitatilor sau unitatilor de graniceri si al organelor militiei.
    Ramanerea persoanelor pe timpul noptii pe o adancime de 500 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru  frontiera de apa, in afara vetrei satelor sau a perimetrului construit al oraselor si municipiilor, este permisa numai cu aprobarea  prealabila  data de comandantul subunitatii sau unitatii de graniceri.
    Art. 11
    Semanarea culturilor inalte - porumb, floarea-soarelui sau alte asemenea culturi - este permisa pana la distanta de 50 m de fisia trupelor de graniceri.
    Pentru asigurarea pazei frontierei de stat, in situatii deosebite, pe anumite directii, comandantii unitatilor de graniceri, cu acordul organelor locale ale administratiei de stat, pot sa  mareasca aceasta limita pana la 250 m.
    In cazurile cerute de nevoia consolidarii terenului, plantatiile de protectie de-a lungul cailor ferate, drumurilor si cailor navigabile pot fi cultivate si in cuprinsul fisiei trupelor de graniceri, cu aprobarea prealabila a Comandamentului trupelor de graniceri.
    Art. 12
    Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat pe adincimea de 500 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, este interzisa.
    Pe baza deciziilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si a aprobarii prealabile a Comandamentului trupelor de graniceri, este permisa pe adincimea mentionata la alineatul precedent numai vanatoarea organizata a animalelor de prada.
    Art. 13
    Pasunatul animalelor este permis in timpul zilei pana la  fisia trupelor de graniceri, iar in timpul noptii pana la distanta de 500 m de la linia de frontiera - pentru  frontiera  de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa.
    Art. 14
    Orice lucrari de constructii pe o adancime de 500 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, in afara vetrei satelor sau a perimetrului construit al oraselor si municipiilor, se vor executa dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale, inclusiv a Comandamentului trupelor de graniceri.
    Construirea de stini, salase, precum si depozitarea paielor, fanului, cocenilor si a altor asemenea furaje sau plante tehnice pe o adancime de 500 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, de-a lungul intregii frontiere de stat, sunt interzise.
    Art. 15
    Modul de folosire a apelor de frontiera pentru pescuit sportiv, scaldat, plaja, aprovizionare  cu apa si adapatul animalelor se stabileste de catre comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraselor sau municipiilor din zona de frontiera, cu acordul prealabil al comandantilor unitatilor de graniceri, in raport cu nevoile populatiei.
    Scaldatul persoanelor in rada porturilor situate in zona de frontiera este interzis.
    Art. 16
    Pescuitul in apele de frontiera si in marea teritoriala de catre organizatiile socialiste se efectueaza in timpul zilei si in mod organizat, cu respectarea dispozitiilor legale si a urmatoarelor reguli:
    a) pescarul este obligat sa aiba asupra sa buletinul de identitate, autorizatia de pescuit, permisul graniceresc si carnetul de ambarcatiune. Permisul graniceresc este obligatoriu si pentru membrii echipajelor navelor de pescuit;
    b) navele  si ambarcatiunile de pescuit vor purta pavilioanele si semnele de identificare prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    In timpul noptii, in apele de frontiera si in marea teritoriala, pescuitul este permis cu aprobarea comandantului unitatii de graniceri, in afara de cazurile cand, prin tratatele incheiate de statul roman cu statele vecine, se prevede altfel.
    Art. 17
    Pescuitul individual in apele de frontiera si in marea teritoriala de catre pescarii amatori - membri ai Asociatiei generale a vanatorilor si pescarilor sportivi - este permis numai daca acestia poseda si un permis graniceresc.
    Art. 18
    Detinerea si  folosirea barcilor  fara inscrierea acestora la  capitania portului sau la comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraselor sau municipiilor din zona de frontiera, acolo unde nu exista capitanii de port, sunt interzise.
    Barcile se pastreaza in locuri special amenajate la malul apelor de frontiera si tarmul Marii Negre, asigurate si pazite prin grija celor care le folosesc.
    Art. 19
    Excursiile pentru vizitarea unor obiective cu caracter economic, istoric sau turistic situate in fisia trupelor de graniceri, sau intre aceasta fisie si linia de frontiera, se efectueaza numai ziua, obtinindu-se toate aprobarile legale, inclusiv pe aceea a comandantilor unitatilor de graniceri.
    Art. 20
    Excursiile pe Dunare in sectorul care constituie frontiera de stat sau pe marea teritoriala, cu alte nave decat acelea care fac curse regulate de pasageri, se efectueaza cu aprobarea comandantilor unitatilor de graniceri pentru persoanele care domiciliaza in localitatile situate in zona de frontiera, iar pentru celelalte categorii de persoane cu aprobarea Comandamentului trupelor de graniceri.
    Pentru excursiile organizate de O.N.T. al R.S.R., aprobarea se da de catre comandantii unitatilor de graniceri in sectorul carora se afla locul de imbarcare sau de catre Comandamentul trupelor de graniceri.
    Cand excursiile se organizeaza cu nave apartinand Ministerului Transporturilor, altele decat cele destinate curselor regulate de pasageri, nu este necesara aprobarea comandantilor unitatilor de graniceri. In aceste situatii, organizatorii excursiilor, cu 24 de ore inainte, vor comunica itinerariul pe  care-l urmeaza, punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat - cand imbarcarea se face in aceste puncte, sau subunitatilor de graniceri - cand imbarcarea se face in afara punctelor pentru trecerea frontierei.
    Navele cu excursionisti nu au voie sa acosteze decat in porturile R.S.R. aflate pe itinerariul stabilit. In cazurile de forta majora, acostarea se va putea face in orice punct de pe malul teritoriului roman, anuntindu-se imediat primul post de graniceri.
    Dispozitiile acestui articol se aplica si posesorilor de barci proprietate personala.
    Art. 21
    Aprobarile prevazute la art. 19 si 20 din prezentul decret vor fi cerute cu cel putin 24 ore inainte de data efectuarii excursiilor. O.N.T. al R.S.R., de la caz la caz, va putea solicita aprobari si sub acest termen.
    Art. 22
    Organizarea concursurilor nautice pe Dunare, in sectorul care constituie frontiera de stat sau in marea teritoriala, este permisa cu autorizarea data de comandantii unitatilor de graniceri, la cererea organizatorilor, prezentata unitatii de graniceri cu cel putin 2 zile inaintea datei concursului.
    Ambarcatiunile sportive nu au voie sa acosteze decat in punctele stabilite prin programul concursului. In cazurile de forta majora, acostarea ambarcatiunilor se va putea face in orice punct de pe malul teritoriului roman, anuntindu-se imediat primul post de graniceri.
    Art. 23
    Accesul, in interes de serviciu, a angajatilor organizatiilor socialiste la bordul navelor sub pavilion strain stationate in porturi, este permis pe baza unei legitimatii, ordin de serviciu sau delegatie, semnate de conducatorul organizatiei socialiste la care sunt angajati.
    Angajatii care lucreaza permanent in porturi au acces la  bordul navelor sub pavilion roman si strain, in stationare, pe baza de legitimatie cu fotografie, iar cei temporari - pe baza de tabel nominal semnat de conducatorul unitatii portuare.
    Art. 24
    Membrii corpului diplomatic si consular, membrii cu statut diplomatic ai reprezentantelor comerciale, reprezentantii si functionarii organizatiilor internationale aflati pe teritoriul R.S.R., in limitele conventiilor privind aceste organizatii la care statul roman este parte, au acces la bordul navelor de comert stationate in porturi pe baza carnetului de identitate eliberat de M.A.E. .
    Personalul tehnic-administrativ si de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale are acces la bordul navelor de comert stationate in porturi, pe baza autorizatiei eliberate la cerere, de la caz la caz, de catre M.A.E. .
    Art. 25
    Specialistii, tehnicienii si comerciantii straini au acces la bordul navelor sub pavilionul statului propriu sau sub pavilionul altor state straine, stationate in porturi, pe baza aprobarii date  de organele centrale ale administratiei de stat interesate.
    Personalul  agentiilor de  navigatie aero si navale straine are acces la bordul navelor sub pavilion strain, altul decat cel al statului pentru care lucreaza, stationate in porturi, pe baza aprobarii date de seful punctului de control pentru trecerea frontierei de stat.
    Personalul  prevazut in  alineatul precedent are acces la bordul navelor sub pavilion roman sau al statului pentru care lucreaza, ce stationeaza in porturi, pe baza permisului de acces la bordul navei, eliberat la cererea agentiei de navigatie, de catre Ministerul Transporturilor.
    Marinarii straini au acces la bordul altor nave sub pavilion strain pe baza livretului sau a carnetului de marinar si a permisului de acces la uscat.
    Art. 26
    Alte cerinte  privind accesul persoanelor la bordul navelor sub pavilion roman, in stationare sau in miscare, precum si accesul la uscat al membrilor echipajelor navelor sub pavilion strain si roman, se stabilesc, pe baza legii, prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 27
    Sunt exceptate de la obligatia de a  poseda  legitimatii pentru acces la bordul navelor persoanele care ocupa functiile de conducere din aparatul de partid si de stat mentionate la art. 7 lit. d din prezentul decret, precum si ofiterii si subofiterii din M.A.I. si C.S.S. aflati in executarea sarcinilor de serviciu.
    Art. 28
    Normele stabilite in prezenta sectiune sunt aplicabile si navelor sub pavilion strain stationate in porturile Tulcea, Galati, Braila, Cernavoda si Harsova.
    Art. 29
    Portul Mangalia este port militar; delimitarea si reglementarea accesului, pe apa si pe uscat, la acest port, se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 30
    Accesul navelor sub pavilion strain in portul militar Mangalia este permis numai cu aprobarea ministrului fortelor armate. Interdictia accesului navelor sub pavilion strain va fi comunicata de M.F.A. prin avize pentru navigatori.
    Art. 31
    Accesul strainilor din localitatile Arsa, Albesti, Limanu si Hagieni, limitrofe portului militar, este interzis, cu exceptia cazurilor ce se vor stabili prin hotarare a Consiliului de Ministri.

    CAP. 4
    Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul de frontiera

    Art. 32
    Incalcarea dispozitiilor din prezentul decret, mentionate in acest articol, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) contraventiile la art. 5, art. 6, art. 9, art. 15 alin. 2, art. 17, art. 18 si art. 19, cu amenda intre 100 si 200 lei;
    b) contraventiile la art. 8, art. 10, art. 20 si art. 22, cu amenda intre 150 si 300 lei;
    c) contraventiile la art. 11, art. 12, art. 13 si art. 16, cu amenda intre 150 si 400 lei;
    d) contraventiile la art. 14, art. 23, art. 24 alin. 2, art. 25, art. 30 si art. 31, cu amenda intre 200 si 500 lei.
    Constatarea contraventiilor prevazute in prezentul articol  si aplicarea amenzilor se face de catre ofiterii, maistrii militari si subofiterii de graniceri, ofiterii si subofiterii din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si ai militiei.
    Art. 33
    Contravenientii pot face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Plangerea se solutioneaza, dupa caz, de comandantul unitatii de graniceri sau de sefii inspectoratelor judetene  de  militie din  judetele  limitrofe frontierei de stat, in subordinea carora se afla agentii constatatori.
    In cazul in care constatarea contraventiei si aplicarea amenzii s-au facut de persoanele aratate in alineatul precedent, plangerea se solutioneaza de comandantul trupelor de graniceri, respectiv de seful Inspectoratului general al militiei.
    Art. 34
    Prevederile art. 32 si 33 se completeaza cu dispozitiile cuprinse in legea privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 35
    Suprafetele de teren  ramase  disponibile prin  reducerea latimii fisiei trupelor de graniceri de la 25 m la 20 m vor fi transmise organizatiilor socialiste, potrivit legii.
    Art. 36SmartCity5

COMENTARII la Decretul 678/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 678 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu