E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 6 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 2 din actul OUG 14 2000
Articolul 6 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 3 din actul OUG 14 2000
Articolul 6 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 4 din actul OUG 14 2000
Articolul 6 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 8 din actul OUG 14 2000
Articolul 6 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 2 din actul OUG 14 2000
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 28 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 33 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 39 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 42 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 43 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 44 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 45 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 47 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 50 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 52 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 66 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 73 din actul Legea 106 1996
Articolul 4 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 75 din actul Legea 106 1996
Articolul 5 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 47 1994
Articolul 5 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 47 1994
Articolul 5 din actul OUG 179 2000 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 47 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 179 din 26 octombrie 2000

privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din 31 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Comandamentul protectiei civile cu unitatile militare subordonate, cu actuala organizare, trece de la Ministerul Apararii Nationale in structura Ministerului de Interne.
    (2) Trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne se face in termen de 6 luni, pe baza de protocol.
    (3) Protocolul privind trecerea protectiei civile la Ministerul de Interne se va incheia intre Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Functiei Publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Personalul incadrat in Comandamentul protectiei civile si in unitatile militare subordonate se transfera de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Cladirile, terenurile si bunurile din patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, aflate in administrarea Comandamentului protectiei civile, trec, fara plata, in patrimoniul Ministerului de Interne, in conditiile stabilite prin protocol.
    (3) Transferul mijloacelor tehnice se va face fara sa fie afectata operativitatea retelelor de comunicatii si informatica existente in functiune la nivelul Comandamentului protectiei civile pentru instiintare, lucrul operativ si de serviciu.
    (4) Ministerul Apararii Nationale, prefecturile, consiliile judetene si locale, celelalte institutii vor asigura in continuare spatiile pentru functionarea inspectoratelor de protectie civila judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor este autorizat sa opereze transferul, din bugetul aprobat Ministerului Apararii Nationale, al fondurilor alocate Comandamentului protectiei civile la capitolul 72.01.07 "Protectie civila", in bugetul Ministerului de Interne.
    Art. 4
    Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 1 al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Seful protectiei civile in Romania este primul-ministru. Acesta conduce activitatea de protectie civila prin ministrul de interne. Coordonarea generala a protectiei civile pe intregul teritoriu al tarii si exercitarea controlului se realizeaza de Comandamentul protectiei civile care functioneaza in structura Ministerului de Interne."
    2. Alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Inspectoratele de protectie civila judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului de Interne din unitatile administrativ-teritoriale respective. Organizarea, functionarea, precum si structura acestora se aproba de ministrul de interne la propunerea comandantului Comandamentului protectiei civile."
    3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Unitatile, subunitatile si formatiunile de protectie civila se constituie, din timp de pace, la: centralele nuclearoelectrice, combinatele chimice sau la alte obiective economice care constituie surse potentiale de risc nuclear, chimic sau biologic, in raport cu importanta acestora. Completarea cu militari in termen, militari care isi satisfac stagiul militar alternativ sau voluntari se asigura prin structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale. Unitatile, subunitatile si formatiunile de protectie civila se infiinteaza si se completeaza la mobilizare, in raport cu planurile intocmite in acest scop."
    4. La articolul 23 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Formarea, perfectionarea pregatirii si specializarea personalului Comandamentului protectiei civile se realizeaza in institutiile de invatamant ale Ministerului de Interne si ale Ministerului Apararii Nationale, precum si in alte institutii abilitate."
    5. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    In cazul unui atac aerian iminent, atunci cand nu s-a declarat stare de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului de interne in baza instiintarilor Statului Major al Fortelor Aeriene Militare si Statului Major al Fortelor Navale."
    6. Alineatul 1 al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, agentii economici, precum si proprietarii de imobile cu destinatie locativa au obligatia sa prevada, la noile investitii in constructie sau la extinderile imobilelor existente, adaposturi de protectie civila, potrivit instructiunilor si normelor tehnice aprobate de ministrul de interne. Cheltuielile pentru aceste lucrari se suporta de proprietarii investitiei respective si nu pot depasi 5% din valoarea de constructii-montaj a acestora. La eliberarea autorizatiei de constructie se obtin, in mod obligatoriu, si avizele Comandamentului protectiei civile, inspectoratelor de protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, care se elibereaza in conditiile stabilite prin instructiuni de specialitate."
    7. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Organizarea, conducerea, principiile de intrebuintare a inspectoratelor, comisiilor, unitatilor militare si formatiunilor de protectie civila in actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor atacurilor sau ale dezastrelor, precum si planurile operative intocmite in acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine si instructiuni elaborate de Comandamentul protectiei civile si aprobate de ministrul de interne."
    8. Alineatul 1 al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Munitiile se distrug in poligoane ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apararii Nationale sau pe terenuri puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala se executa lucrari de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea munitiei se amenajeaza potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice, elaborate de Comandamentul protectiei civile si aprobate de ministrul de interne, cu respectarea stricta a factorilor de mediu."
    9. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei ramase neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Comandamentului protectiei civile si a inspectoratelor de protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre Ministerul de Interne prin comandamentele judetene de jandarmi. Contravaloarea materialelor explozive si a mijloacelor de aprindere se suporta de Ministerul de Interne."
    10. Alineatul 2 al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Functiei Publice impreuna cu Comandamentul protectiei civile organizeaza si coordoneaza pregatirea categoriilor de personal cu atributii in domeniul protectiei civile, stabilite prin hotarare a Guvernului."
    11. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Ministerul de Interne, in colaborare cu autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, realizeaza masurile de protectie civila prin Comandamentul protectiei civile, scop in care:
    a) elaboreaza regulamente, instructiuni si norme cu privire la organizarea, inzestrarea si intrebuintarea inspectoratelor, comisiilor, unitatilor si formatiunilor de protectie civila, executarea misiunilor si atributiilor ce revin autoritatilor administratiei publice si agentilor economici;
    b) organizeaza, indruma si controleaza pregatirea de protectie civila, precum si a populatiei;
    c) analizeaza periodic, impreuna cu autoritatile administratiei publice, stadiul realizarii masurilor de protectie civila;
    d) prezinta rapoarte si propuneri Consiliului Suprem de Aparare a Tarii cu privire la realizarea masurilor de protectie civila;
    e) organizeaza si asigura instiintarea organelor de conducere de la unele autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, de la judete si localitati despre pericolul atacurilor din aer, al contaminarii radioactive, chimice si biologice, precum si alarmarea populatiei; stabileste semnalele de alarma aeriana, alarma la dezastre, alarma chimica si de incetare a alarmei;
    f) asigura inzestrarea cu bunuri materiale in timp de pace si de razboi a Comandamentului protectiei civile, a inspectoratelor, unitatilor si subunitatilor de proiectie civila;
    g) conduce si organizeaza, prin Comandamentul protectiei civile, inspectoratele de protectie civila judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, actiunile de limitare si de inlaturare a urmarilor atacurilor sau ale dezastrelor;
    h) asigura participarea unitatilor de pompieri militari, jandarmi, politie si politie de frontiera la executarea actiunilor de protectie si interventie in sprijinul populatiei afectate;
    i) conduce actiunile de mentinere sau de restabilire a ordinii publice in zonele afectate;
    j) asigura pregatirea populatiei si a angajatilor in probleme de protectie civila prin folosirea mijloacelor de informare in masa;
    k) avizeaza proiectele planurilor de asigurare materiala, tehnica si financiara, pentru protectia civila, ale autoritatilor administratiei publice;
    l) controleaza activitatea de supraveghere radioactiva si chimica a mediului si realizarea masurilor de protectie a populatiei, a colectivitatilor mari de animale, a bunurilor materiale, precum si a florei si faunei naturale;
    m) participa prin institutele sale specializate la executarea unor studii si cercetari stiintifice privind realizarea si aplicarea masurilor de protectie civila;
    n) stabileste gradul de protectie pentru punctele de comanda destinate Presedintiei, Parlamentului si Guvernului Romaniei si asigura, prin organele de specialitate de protectie civila, starea de operativitate a acestora, cu mijloacele materiale si financiare puse la dispozitie de institutiile beneficiare;
    o) intocmeste planurile si tematica de invatamant pentru pregatirea militarilor din unitatile subordonate, in domeniul protectiei civile;
    p) organizeaza si conduce activitatile nemijlocite de evacuare a populatiei in situatii de conflict armat sau de dezastre;
    r) organizeaza si conduce asanarea terenurilor de munitia ramasa neexplodata."
    12. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Ministerul Apararii Nationale exercita urmatoarele atributii:
    a) participa, la solicitarea autoritatilor administratiei publice si a structurilor specializate ale Ministerului de Interne, la actiunile de protectie, evacuare a populatiei si a bunurilor materiale, la limitarea si inlaturarea urmarilor atacurilor inamicului sau ale dezastrelor, precum si la alte actiuni de protectie civila;
    b) asigura, prin structurile specializate proprii, transmiterea informatiilor despre pericolul producerii atacurilor din aer;
    c) participa cu unitati si subunitati specializate din structura proprie la executarea controlului contaminarii radioactive, chimice sau biologice, precum si la decontaminarea terenului, a populatiei si a bunurilor materiale din zonele afectate;
    d) asigura aplicarea masurilor de protectie civila in unitatile si subunitatile subordonate, in baza legii, a regulamentelor si a instructiunilor proprii;
    e) participa la executarea unor studii de cercetari stiintifice privind realizarea unor mijloace de protectie civila."
    13. Litera b) a articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
    "b) colaboreaza, prin Comandamentul protectiei civile, cu Ministerul de Interne si cu alte ministere interesate la stabilirea metodelor, a procedeelor si mijloacelor de mascare, de protectie, de limitare si de inlaturare a urmarilor atacurilor din aer si dezastrelor;"
    14. Litera c) a articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
    "c) emite, cu acordul Ministerului de Interne, instructiuni privind organizarea, inzestrarea si functionarea formatiunilor medico-sanitare destinate asistentei medicale de urgenta a victimelor din randul populatiei, in timp de razboi sau la dezastre;"
    15. Litera d) a articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
    "d) stabileste si asigura, impreuna cu Ministerul de Interne si cu Ministerul Sanatatii, mijloacele tehnice necesare in vederea controlului contaminarii radioactive si chimice si executa operatiunile de decontaminare a mijloacelor de transport din zona de responsabilitate;"
    16. Litera a) a articolului 52 va avea urmatorul cuprins:
    "a) participa, impreuna cu Ministerul de Interne, la elaborarea instructiunilor de proiectare si de executare a punctelor de comanda, a adaposturilor de protectie civila, precum si a cailor de acces spre acestea;"
    17. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Inzestrarea si dotarea cu bunuri materiale in timp de pace si de razboi a Comandamentului protectiei civile, inspectoratelor judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, unitatilor si subunitatilor militare de protectie civila se asigura de Ministerul de Interne pe baza normelor de inzestrare aprobate de seful protectiei civile din Romania."
    18. Alineatul 1 al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Materialele didactice necesare pentru protectia civila, precum: filme, diafilme, planse, manuale, brosuri, pliante si altele, se realizeaza si se asigura, contra cost, de Ministerul de Interne si se difuzeaza autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici."
    19. Alineatul 3 al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Materialele pentru marcarea focului, necesare in vederea pregatirii prin aplicatii si exercitii, se asigura, fara plata, de Ministerul de Interne."
    20. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Personalul inspectoratelor, al comisiilor si formatiunilor de protectie civila, pe timpul interventiei, al aplicatiilor sau al activitatilor de pregatire, poarta uniforme cu insemnele protectiei civile, iar contravaloarea uniformelor se suporta de autoritatile administratiei publice, institutiile publice si agentii economici. Modelul uniformelor si portul acestora se stabilesc prin instructiuni aprobate de ministrul de interne. Autovehiculele destinate protectiei civile poarta insemne distincte si se doteaza cu mijloace tehnice necesare pentru legaturi si avertizare."
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "c) Comisia centrala pentru accident nuclear si caderi de obiecte cosmice - la Ministerul de Interne;"
    2. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii specifice:
    a) participa, in sprijinul populatiei, la solicitarea autoritatilor administratiei publice si a institutiilor cu atributii in domeniu sau din proprie initiativa, la activitatile de prevenire si protectie in caz de dezastre;
    b) organizeaza si conduce realizarea masurilor de protectie in caz de dezastre in unitatile si subunitatile proprii;
    c) participa cu forte si mijloace specializate la executarea controlului nuclear, chimic si biologic, la decontaminarea populatiei, cladirilor si terenului, la evacuarea populatiei, distribuirea unor materiale si produse de prima necesitate catre populatia afectata, inclusiv la acordarea asistentei medicale specializate."
    3. Dupa litera e) a articolului 21 se introduc literele f), g), h), i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "f) coordoneaza si participa la realizarea sistemului unitar de supraveghere, avertizare, cercetare si inlaturare a urmarilor dezastrelor;
    g) coordoneaza realizarea sistemelor de alarmare a populatiei in zonele de risc nuclear, chimic, in aval de constructiile hidrotehnice sau pentru alte situatii periculoase si verifica periodic starea de functionare a acestora;
    h) coordoneaza intocmirea planurilor pentru evacuarea populatiei, a bunurilor materiale si a animalelor in caz de dezastru;
    i) elaboreaza programele de pregatire a populatiei pentru protectia si interventia in cazul dezastrelor, conduce exercitii si aplicatii de pregatire a agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, a populatiei din zonele de risc si verifica aplicabilitatea masurilor din planurile de aparare in caz de dezastre;
    j) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, activitatile de decontaminare a populatiei, a solului si a bunurilor in caz de accident nuclear."
    Art. 6
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Literele e) si f) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "e) participa la asigurarea cu apa potabila a populatiei din zonele dezastrului;
    f) participa la distribuirea hranei si a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;"
    2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Personalul militar incadrat in formatiuni provine din Ministerul de Interne.
    (2) Selectionarea, pregatirea si promovarea personalului se fac de Comandamentul protectiei civile, pe baza criteriilor stabilite in acest sens de Ministerul de Interne."
    3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului civil se fac in conditiile actelor normative in vigoare."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Fondurile necesare in vederea salarizarii si pregatirii formatiunilor care se infiinteaza, inzestrarii cu tehnica si materialele prevazute in anexele nr. 3 si 4 se asigura din bugetul de stat repartizat Ministerului de Interne pentru Comandamentul protectiei civile.
    (2) Completarea sau achizitionarea altor categorii de tehnica si materiale, considerate necesare pentru interventia eficienta, in functie de riscurile din zona de competenta a formatiunilor, se asigura de consiliile judetene si locale, precum si din donatii sau alte fonduri legal constituite.
    (3) Fondurile necesare pentru interventie in situatii de dezastre si in alte situatii specifice, precum si pentru completarea materialelor consumate pe timpul acesteia se asigura de consiliile judetene sau locale pe al caror teritoriu s-a executat interventia, pe baza confirmarilor date de sefii protectiei civile.
    (4) Cladirile si terenurile necesare in vederea bunei functionari si pregatirii formatiunilor vor fi puse la dispozitie acestora de Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si de consiliile locale, potrivit anexei nr. 2."
    5. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 7
    In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul de Interne va initia un proiect de lege pentru unificarea reglementarilor din domeniul protectiei civile si apararii impotriva dezastrelor.
    Art. 8
    Prevederile din alte acte normative referitoare la subordonarea Comandamentului protectiei civile fata de Ministerul Apararii Nationale trebuie reevaluate potrivit prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta
    a Guvernului nr. 14/2000)

                              TABEL
cuprinzand dislocarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre si zonele lor de responsabilitate
_______________________________________________________________________________
     \
        \        Detalii
           \                 Zona de responsabilitate    Locul de dislocare
 Nr.          \                      (judete)
crt.  Garnizoana \
          de        \
      dislocare        \
__________________________\____________________________________________________
  1       2                              3                             4
_______________________________________________________________________________
  1. Bucuresti               Municipiul Bucuresti,    Sediul Inspectoratului
                             Ilfov, Prahova           de Protectie Civila al
                                                      Municipiului Bucuresti
  2. Alexandria              Teleorman, Giurgiu, Olt  Sediul Inspectoratului
                                                      de Protectie Civila
                                                      Judetean Teleorman
  3. Craiova                 Dolj, Gorj, Mehedinti    Sediul Inspectoratului de
                                                      Protectie Civila Judetean
                                                      Dolj
  4. Resita                  Timis, Arad,             Spatiu pus la dispozitie
                             Caras-Severin            de Consiliul Local al
                                                      Municipiului Caransebes
  5. Baia Mare               Maramures, Satu Mare,    Sediul Inspectoratului de
                             Bistrita-Nasaud          Protectie Civila Judetean
                                                      Maramures
  6. Cluj-Napoca             Cluj, Salaj, Mures,      Sediul Inspectoratului de
                             Bihor                    Protectie Civila Judetean
                                                      Cluj
  7. Alba Iulia              Hunedoara, Alba, Sibiu,  Spatiu pus la dispozitie
                             Brasov                   de Consiliul Local al
                                                      Municipiului Alba Iulia
  8. Pitesti                 Arges, Valcea, Dambovita Sediul Inspectoratului de
                                                      Protectie Civila Judetean
                                                      Arges
  9. Galati                  Buzau, Vrancea, Galati,  Sediul Inspectoratului de
                             Braila                   Protectie Civila Judetean
                                                      Galati
 10. Constanta               Constanta, Tulcea,       Spatiu pus la dispozitie
                             Ialomita, Calarasi       de Ministerul Apararii
                                                      Nationale
 11. Bacau                   Bacau, Vaslui, Covasna,  Sediul Inspectoratului de
                             Harghita                 Protectie Civila Judetean
                                                      Bacau
 12. Suceava                 Suceava, Botosani, Iasi, Spatiu pus la dispozitie
                             Neamt                    de Consiliul Judetean
                                                      Suceava
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 179/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 179 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 179/2000
Ordonanţa 88 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Legea 431 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
OUG 291 2000
privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere
Hotărârea 1398 2000
privind unele masuri referitoare la transferul competentelor in domeniul protectiei civile de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu