E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 74 din 26 ianuarie 1991

privind infiintarea Regiei autonome "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 29 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data de 1 decembrie 1990 se infiinteaza Regia autonoma "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration), cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, ca persoana juridica, functionind pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, putind beneficia de subventii de la bugetul de stat.
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunitatilor, formatiilor si obiectivelor prevazute in anexa nr. 1, impreuna cu baza materiala si personalul aferent acestora.
    Art. 2
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian are ca obiect principal de activitate administrarea si exploatarea cailor aeriene, organizarea si asigurarea tehnica a acestora, dirijarea si controlul circulatiei aeriene pentru aeronavele romanesti si straine in spatiul aerian al Romaniei repartizat aviatiei civile, organizarea si realizarea informarii aeronautice si meteorologice a transportatorilor aerieni romani si straini, asigurarea legaturilor permanente ale cailor aeriene nationale cu cele ale statelor vecine si cu aeroporturile din tara, precum si organizarea si realizarea serviciului de telecomunicatii aeronautice.
    Art. 3
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian este imputernicita sa elaboreze programul de perfectionare a pregatirii de specialitate a intregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protectie a navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice.
    Art. 4
    Patrimoniul Administratiei romane a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1004229 mii lei, conform datelor din bilantul contabil incheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunitatilor prevazute in anexa nr. 1 si va fi definitivat pe baza reevaluarii acestuia, in conditiile prevazute de lege, pina la data de 1 martie 1991.
    Art. 5
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian poate coopera in domeniul sau de activitate cu organele similare din statele cu care se intretin relatii aviatice civile si cu organizatiile internationale specializate in acest domeniu.
    Art. 6
    Pentru realizarea activitatii proprii, Administratia romana a serviciilor de trafic aerian poate incheia contracte de import-export si de asigurare de asistenta tehnica sau servicii cu parteneri din tara sau strainatate.
    Art. 7
    Tarifele si taxele, in lei si in valuta, pentru serviciile asigurate transportatorilor romani sau straini se stabilesc de consiliul de administratie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale si intelegerilor internationale incheiate in acest domeniu.
    In vederea dezvoltarii si modernizarii rapide impuse de standardele internationale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din incasari, conform legii.
    Art. 8
    Organizarea si functionarea Regiei autonome "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac in conformitate cu regulamentul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Personalul care trece la Administratia romana a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicarii prevederilor din prezenta hotarire se considera transferat in interesul serviciului, iar in cazul in care este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz, timp de trei luni.
    Art. 10
    Salarizarea personalului din aparatul central al ROMATSA se face potrivit prevederilor anexei VI, lit. A din Legea nr. 57/1974, iar a personalului din unitatile componente conform dispozitiilor din anexele IV, V si VII din aceeasi lege, pina la aparitia noilor reglementari din acest domeniu de activitate.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 12
    Pe data prezentei hotariri orice dispozitii contrare se abroga.

                          PRIM-MINISTRU
                           PETRE ROMAN

    ANEXA 1

    Subunitatile, formatiile, obiectivele din compunerea Regiei autonome "Administratia serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
___________________________________________________________________________
Nr.     Denumirea subunitatilor             Unitatile economice din care
crt.    componente ale regiei ROMATSA       se preiau parti din patrimoniu
                                            si personal
___________________________________________________________________________
1. Formatia NOTAM (NOTICE TO AIRMAN)        Departamentul aviatiei civile
2. Centrul regional de dirijare Bucuresti   Aeroportul Bucuresti - Otopeni
3. Centrul national de protectie            Aeroportul Bucuresti - Otopeni
   meteorologica a navigatiei aeriene
4. Radiofar de ruta Floresti                Aeroportul Bucuresti - Otopeni
5. Radiofar de ruta Strejnic                Aeroportul Bucuresti - Otopeni
6. Radiofar de ruta Urziceni                Aeroportul Bucuresti - Otopeni
7. Radiofar de ruta Mizil                   Aeroportul Bucuresti - Otopeni
8. Radiofar de ruta Tandarei                Aeroportul Bucuresti - Otopeni
9. Radiofar de ruta Curtea de Arges         Aeroportul Bucuresti - Otopeni
10. Centrul regional de dirijare Cluj       Aeroportul Cluj
11. Centrul regional de dirijare Arad       Aeroportul Arad
12. Centrul regional de dirijare Bacau      Aeroportul Bacau
13. Radiofar de ruta Galati                 Aeroportul Bacau
14. Centrul de dirijare Constanta           Aeroportul Constanta
    M. Kogalniceanu                         M. Kogalniceanu
15. Radiofar de ruta Brasov                 Aeroportul Sibiu
16. Radiofar de ruta Deva                   Aeroportul Sibiu
17. Radiofar de ruta Tirgu Jiu              Aeroportul Craiova
18. Centrul national de telecomunicatii     Baza de deservire tehnica si
    aeronautice                             reparatii aeroportuare
___________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si functionare al Regiei autonome "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA administreaza si exploateaza caile aeriene romane, asigura conducerea si dezvoltarea unitara a activitatilor de dirijare a aeronavelor apartinind companiilor aeriene romane si straine, urmareste integrarea in sistemul specializat european (Organizatia Europeana pentru Securitatea Zborurilor - EUROCONTROL), asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, utilizarea coordonata a spatiului aerian al Romaniei de catre aviatia civila si militara.
    Art. 2
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian este persoana juridica romana, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, poate beneficia de subventii de la bugetul de stat si isi desfasoara activitatea in baza prezentului regulament, avind statut de regie autonoma.
    Art. 3
    Sediul principal al ROMATSA este in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti km 16,5.
    Administratia romana a serviciilor de trafic aerian are in structura la data infiintarii urmatoarele categorii de subunitati, fara personalitate juridica:
    3.1. Directia regionala a cailor aeriene Bucuresti;
    3.2. Directia regionala a cailor aeriene Arad;
    3.3. Directia regionala a cailor aeriene Bacau;
    3.4. Directia regionala a cailor aeriene Cluj;
    3.5. Directia regionala a cailor aeriene Constanta;
    3.6. Centrul national de protectie meteorologica a navigatiei aeriene;
    3.7. Centrul national de telecomunicatii aeronautice;
    3.8. Radiofaruri de ruta: Floresti, Strejnic, Mizil, Urziceni, Tandarei, Curtea de Arges, Tirgu Jiu, Deva, Brasov, Galati;
    3.9. Servicii si birouri;
    3.10. Formatia NOTAM (NOTICE TO AIRMAN).
    Modalitatea de constituire, drepturile si obligatiile pentru subunitatile din structura sint stabilite in prezentul regulament.

    II. Obiectul de activitate

    Art. 4
    ROMATSA are ca obiect de activitate administrarea si exploatarea cailor aeriene, organizarea si asigurarea tehnica a acestora, dirijarea si controlul circulatiei aeronavelor romanesti si straine pe caile aeriene in spatiul aerian al Romaniei repartizat aviatiei civile, organizarea si realizarea informarii aeronautice si meteorologice a transportatorilor aerieni romani si straini, asigurarea legaturilor permanente ale cailor aeriene nationale cu cele ale statelor vecine si cu aeroporturile din tara, precum si realizarea serviciului de telecomunicatii aeronautice si meteo.
    Art. 5
    In realizarea obiectului de activitate, ROMATSA are urmatoarele atributii principale:
    5.1. In domeniul tehnic:
    5.1.1. Asigura caile aeriene nationale cu echipamente si instalatii moderne de control si dirijare a zborurilor si de telecomunicatii aeronautice;
    5.1.2. Asigura intretinerea si exploatarea mijloacelor tehnice de protectie a navigatiei aeriene, meteorologice si telecomunicatii aeronautice necesare dirijarii traficului aerian pe caile aeriene in deplina siguranta pentru a satisface cerintele transportatorilor aerieni interni si externi si pentru nevoile de aparare a tarii;
    5.1.3. Elaboreaza si aplica norme tehnice proprii pentru exploatarea si intretinerea mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene, meteorologice si de telecomunicatii aeronautice;
    5.1.4. Aplica reglementarile internationale O.A.C.I. privind gestionarea frecventelor pentru dirijarea traficului aerian international si intern;
    5.1.5. Realizeaza, in colaborare cu organisme specializate, lucrarile de revizie si reparatii ale instalatiilor si echipamentelor proprii;
    5.1.6. Optimizeaza tehnic dotarile si exploatarea instalatiilor si echipamentelor in vederea asigurarii sigurantei depline a activitatilor de trafic aerian pe caile aeriene;
    5.1.7. Asigura proiectarea, executarea si punerea in functiune, prin contracte cu alte unitati, a noilor obiective regionale de dirijare si control al traficului aerian;
    5.1.8. Incheie contracte de asistenta tehnica sau servicii executate in strainatate de personalul roman de trafic aerian, meteorologic sau de protectia navigatiei aeriene;
    5.1.9. Organizeaza aprovizionarea tehnico-materiala a subunitatilor din structura pentru produsele din tara si din import, colaborind cu compartimentele de specialitate din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului.
    5.2. In domeniul operational:
    5.2.1. Asigura, prin subunitatile din structura, dirijarea aeronavelor romane si straine pe caile aeriene organizate in spatiul aerian controlat al Romaniei repartizat aviatiei civile, in conditii de siguranta a zborurilor, realizind un control permanent al circulatiei acestora potrivit normelor si recomandarilor internationale de control si dirijare a zborurilor precum si a reglementarilor nationale;
    5.2.2. Elaboreaza studii privind dezvoltarea si modernizarea retelei de cai aeriene nationale pe baza tendintelor de crestere a traficului aerian si a stadiului de dezvoltare tehnologica a mijloacelor de control si dirijare a zborurilor si de automatizare a procedurilor de programare si urmarire a activitatii de zbor;
    5.2.3. Elaboreaza proiecte de regulamente, reguli si proceduri de dirijare si coordonare a zborurilor, de telecomunicatii aeronautice si protectie a navigatiei aeriene in concordanta cu regulile si procedurile internationale;
    5.2.4. Asigura publicarea internationala a reglementarilor nationale de control si dirijare a zborurilor in spatiul aerian al Romaniei repartizat aviatiei civile si informarea operativa si permanenta asupra starii mijloacelor si modificarilor survenite in caile aeriene nationale, prin A.I.P. Romania, precum si informarea permanenta a organelor de trafic aerian de pe aeroporturile internationale din tara cu privire la situatia cailor aeriene ale tuturor statelor cu care intretin legaturi aviatice civile;
    5.2.5. Organizeaza si exploateaza, prin subunitatile din structura, reteaua nationala de meteorologie aeronautica si asigura informarea meteorologica a echipajelor ce executa zboruri in spatiul aerian al tarii noastre precum si informarea organelor aeroportuare interesate cu privire la situatia meteorologica pe caile aeriene ale statelor cu care se intretin legaturi aviatice civile;
    5.2.6. Realizeaza, prin subunitatile sale, in conformitate cu regulile si reglementarile centrului de telecomunicatii aeronautice, transmiterea si tranzitarea tuturor mesajelor telegrafice, radiotelegrafice si de radiocomunicatii, privind organizarea si desfasurarea in conditii de siguranta a zborurilor;
    5.2.7. Coopereaza cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale pentru folosirea in comun a spatiului aerian national si organizeaza in comun activitatea de dirijare si control a zborurilor aeronavelor militare pe caile aeriene, informarea meteorologica aeronautica a acestora in conditii de siguranta a zborurilor precum si pentru rezolvarea problemelor comune in domeniul apararii nationale si de actiune in situatii de calamitate sau alte situatii speciale;
    5.2.8. Organizeaza si controleaza pregatirea profesionala a intregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protectie a navigatiei aeriene si de telecomunicatii aeronautice;
    5.2.9. Colaboreaza cu organele aeroportuare in domeniul controlului, dirijarii, informarii aeronautice si meteorologice, de protectie a navigatiei aeriene si telecomunicatiilor;
    5.2.10. Realizeaza cooperarea, in domeniul sau de activitate, cu unitatile similare din statele cu care se intretin relatii aviatice civile si cu organizatiile internationale specializate in acest domeniu, stabileste, cu respectarea reglementarilor nationale, proceduri comune de dirijare a zborurilor impreuna cu organele similare ale statelor vecine sau cu organele aeroportuare;
    5.2.11. Declanseaza investigarea incidentelor de trafic produse in spatiul aerian al tarii noastre si participa in comisiile de anchetare a incidentelor si accidentelor de aviatie civila;
    5.2.12. Asigura aplicarea programului national de securitate a aviatiei civile in unitatile sale componente;
    5.2.13. Asigura si raspunde de pregatirea disponibilizarii unitatilor componente si a personalului pentru nevoile de aparare;
    5.2.14. Participa la planurile de actiune privind alarmarea, cautarea si salvarea aeronavelor aflate in dificultate;
    5.2.15. Asigura efectuarea controlului medical pentru personalul ce executa serviciu operativ, respectarea disciplinei muncii in desfasurarea prestatiilor, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal, in baza statutului personalului;
    5.2.16. Organizeaza activitatea de management in subunitatile din structura, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, in vederea asigurarii rapide a tuturor informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    5.3. In domeniul economico-financiar:
    5.3.1. Realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmeste proiectele bugetelor anuale de venituri si cheltuieli, urmareste executia acestora conform legislatiei in vigoare;
    5.3.2. Fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a subunitatilor;
    5.3.3. Elaboreaza programul de dezvoltare al subunitatilor si asigura finantarea si realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmarind elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice de executie;
    5.3.4. Efectueaza direct operatii de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
    5.3.5. ROMATSA stabileste prin contracte, tarifele sau salariile pentru personalul roman ce executa in strainatate activitati de asistenta tehnica sau asigurari de servicii;
    5.4. Administratia romana a serviciilor de trafic aerian se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul obiectului sau de activitate.

    III. Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul initial al ROMATSA este de 1004229 mii lei conform datelor din bilantul contabil de la 30.06.1990 prin preluarea patrimoniilor subunitatilor prevazute in anexa nr. 1.
    ROMATSA isi va definitiva patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia in conditiile prevazute de lege, activitate ce se va finaliza pina la data de 31 decembrie 1990.

    IV. Structura regiei. Drepturile si obligatiile unitatilor din cadrul ROMATSA

    Art. 7
    ROMATSA aproba infiintarea de subunitati, potrivit legii, stabilind relatiile acestora in cadrul regiei si cu terti, pentru acte si fapte juridice din domeniile tehnico-economice, administrative, financiare si altele.
    Organizarea si conducerea subunitatilor din structura se stabileste de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 8
    Subunitatile din structura ROMATSA au competentele prevazute pentru regie cu urmatoarele limitari:
    8.1. nu intretin relatii directe cu bugetul statului;
    8.2. nu pot fi subventionate decit in limitele stabilite de ROMATSA.
    Art. 9
    Directiile regionale sint conduse de un director care este si presedintele consiliului director compus din 3 - 7 persoane, numit de consiliul de administratie al regiei.

    V. Organele de conducere ale ROMATSA

    Art. 10
    Conducerea regiei se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 11
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului si este compus din 15 persoane, conform legii.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare.
    Art. 13
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:
    13.1. Aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    13.2. Aproba, potrivit legii, investitiile ce urmeaza a fi realizate din fonduri proprii ale ROMATSA;
    13.3. Propune, potrivit reglementarilor, investitiile de amploare ce necesita subventii de la stat;
    13.4. Aproba bugetul regiei cu marcarea veniturilor si cheltuielilor;
    13.5. Stabileste si face propuneri pentru subventiile necesare de la bugetul de stat pe destinatii;
    13.6. Stabileste cererile de imprumuturi pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora;
    13.7. Raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    13.8. Aproba instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
    13.9. Stabileste taxe si tarife proprii pentru prestatiile si serviciile efectuate;
    13.10. Aproba utilizarea fondului valutar potrivit legii;
    13.11. Asigura si raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    13.12. Aproba statutul personalului din ROMATSA;
    13.13. Stabileste potrivit legii nivelurile de salarizare a personalului, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime legale de salarizare;
    13.14. Stabileste functiile si meseriile specifice;
    13.15. Aproba orice alte probleme privind activitatea consiliului de administratie, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cite ori este nevoie la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai.
    Art. 15
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contracte.
    Art. 16
    Consiliul de administratie prezinta anual Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.
    Art. 17
    Directorul general al ROMATSA este numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului. El nu poate ocupa functii (remunerate sau nu) in consiliile de administratie ale unor societati comerciale cu capital privat.
    Art. 18
    Directorul general al ROMATSA conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice. De asemenea angajeaza si concediaza personalul aparatului propriu si numeste prin decizie conducatorii subunitatilor din structura regiei in conformitate cu prevederile legale.

    VI. Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 19
    Corelat cu volumul prestatiilor si serviciilor, ROMATSA determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Regia realizeaza venituri in lei si valuta din taxele percepute pentru activitatile specifice pentru operatorii interni si ai statelor cu care sint intretinute relatii aviatice civile, in conformitate cu normele interne si internationale.
    Art. 20
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se subventioneaza de la bugetul de stat in conditiile legii.
    Statul asigura in conditiile legii alocatii bugetare pentru realizarea obiectivelor de investitii si modernizare ale directiilor regionale de dirijare.
    Art. 21
    Regia intocmeste buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 22
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 23
    Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, Regia autonoma ROMATSA constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare si orice alte fonduri pe care le considera necesare desfasurarii activitatii si satisfacerii nevoilor sale de functionare, plateste cotele de asigurare si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Pentru dezvoltarea si modernizarea rapida, impusa de standardele internationale, se pot utiliza fonduri valutare, realizate din incasari, conform legii.
    Art. 24
    ROMATSA hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare.
    Art. 25
    Operatiunile de incasari si plati ale ROMATSA si subunitatilor componente se efectueaza prin conturi in lei si valuta deschise la Banca Nationala a Romaniei si la alte institutii bancare.
    Art. 26
    Subunitatile regiei care au autonomie functionala limitata:
    - intocmesc buget de venituri si cheltuieli proprii;
    - intocmesc bilant contabil si situatia principalilor indicatori financiari;
    - efectueaza incasari si plati in lei si valuta prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, in limitele acordate de regie;
    - primesc, utilizeaza si raspund de buna gospodarire a sumelor alocate drept subventii de catre ROMATSA si a creditelor de la banci.
    Art. 27
    Decontarile cu bugetul statului pentru intregul sistem se efectueaza in mod unitar de catre ROMATSA.
    Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta, fara plata, cu acordul regiei.

    VII. Relatiile comerciale

    Art. 28
    Taxele si tarifele in lei si valuta percepute pentru activitatile specifice pentru operatorii interni si ai statelor cu care intretin relatii aviatice civile se stabilesc in conformitate cu reglementarile interne si internationale de aviatia civila.
    Taxele si tarifele se stabilesc in functie de greutatea aeronavelor si distanta de zbor parcursa in spatiul aerian al Romaniei si dupa aprobare se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 29
    In cadrul obiectului sau de activitate, regia autonoma poate, conform legii, sa-si asigure investitii pe baza de licitatie publica prin orice societati comerciale din tara si strainatate.
    Adjudecarea licitatiilor se efectueaza conform prevederilor legale; licitatiile pentru lucrarile cu o valoare mai mare de 5 milioane lei se publica in Monitorul Oficial.
    Termenele pentru licitatiile publice sint de cel putin 30 de zile de la data publicarii.

    VIII. Controlul activitatii

    Art. 30
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii.

    IX. Dispozitii referitoare la personal

    Art. 31
    Personalul ROMATSA, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administratie, precum si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice.
    Prin statut se reglementeaza cel putin:
    - criteriile de angajare, promovare, autorizare pe post;
    - indatoririle salariatilor pe niveluri ierarhice;
    - modul de aplicare a sanctiunilor;
    - relatiile cu persoanele fizice si juridice din afara regiei autonome;
    - pastrarea secretului de stat si de serviciu, limite si competente privind transmiterea informatiilor catre persoane fizice si juridice din afara ROMATSA;
    - sistemul propriu de salarizare cu incadrarea in limitele legale;
    - sistemul de recompensare;
    - alte prevederi specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
    Art. 32
    Personalul incadrat in regia autonoma beneficiaza de asistenta medicala fara plata si de control periodic, potrivit reglementarilor aeronautice, contractelor si conventiilor speciale incheiate.
    Art. 33
    Personalul regiei autonome beneficiaza, fara plata, de forme de perfectionare profesionala, prin Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic pe baza de contract, costurile fiind suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei.
    Art. 34
    Pentru contributia deosebita la buna desfasurare a activitatii, consiliul de administratie poate hotari, in limita disponibilitatilor in valuta, acordarea de premii si plati in valuta convertibila angajatilor sai, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 35
    Personalul propriu ce executa activitati in strainatate in baza unui contract de asistenta tehnica sau asigurari de servicii incheiat prin ROMATSA cu parteneri externi, este considerat detasat si beneficiaza de continuitate in munca conform legislatiei in vigoare.

    X. Dispozitii finale

    Art. 36
    Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian respecta si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislatia generala interna, precum si din legislatia specifica si a reglementarilor emise de Autoritatea Aeronautica pentru Aviatia Civila si O.A.C.I, (Organizatia Internationala a Aviatiei Civile).
    Art. 37
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 74/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 74 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 74/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu