E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 452 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 22 septembrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 714 din 11 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 20 septembrie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 452 din 29 iulie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 865 din 2 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 20 decembrie 1994.

    Art. 1
    (1) Ministerul Transporturilor este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului si este autoritate de stat in domeniul transporturilor.
    (2) Ministerul Transporturilor coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:
    a) In domeniul autoritatii de stat:
    (1) exercita atributiile ce ii revin potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (2) stabileste norme obligatorii de siguranta a navigatiei si circulatiei in transporturi si controleaza respectarea acestora;
    (3) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
    (4) reprezinta autoritatea de registru pentru toate sistemele si mijloacele de transport;
    (5) autorizeaza si acorda licenta agentilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa si de calatori pe caile de comunicatii, pentru lucrarile ce se executa la acestea, precum si la porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) acorda navelor comerciale dreptul de arborare si schimbare a pavilionului romanesc;
    (7) autorizeaza intrarea in si plecarea din porturi a navelor si a altor mijloace plutitoare, precum si survolurile, aterizarile si decolarile de aeronave in spatiul aerian si pe aeroporturile din Romania;
    (8) autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale si in conformitate cu dispozitiile acestuia;
    (9) asigura atestarea, brevetarea, licentierea si autorizarea personalului navigant, de dirijare si de sol, precum si a celui din domeniul operarii portuare, certificarea si inmatricularea navelor si aeronavelor civile;
    (10) autorizeaza activitatea porturilor si terenurilor de aeronautica civila, asigura autorizarea functionarii agentilor economici in perimetrul infrastructurilor de transport si al zonelor libere, precum si pentru activitatile de pilotaj, remorcaj, cautare si salvare; avizeaza lucrarile de investitii pe terenurile cu restrictii aeronautice;
    (11) stabileste zonele din marea teritoriala, caile navigabile interioare si porturile in care pilotajul navelor este obligatoriu;
    (12) reglementeaza si controleaza, conform legii, navigatia in apele nationale, precum si circulatia aeronavelor civile in spatiul aerian al Romaniei, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
    (13) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    b) Alte atributii specifice:
    (1) stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice, obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si metrou, astfel incat acestea sa corespunda si pentru nevoile de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitatii;
    (2) stabileste, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, cu Ministerul de Interne, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
    (3) asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si situatiilor de pericol pentru limitarea sau dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
    (4) aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;
    (5) reglementeaza, controleaza si asigura, conform legii si specificului activitatii din transporturi, asistenta medicala, inclusiv cea psihologica, precum si asistenta medicala de urgenta la bordul navelor, in porturi, aeroporturi si statii de cale ferata;
    (6) asigura functionarea si dezvoltarea armonioasa a tuturor sectoarelor de transport public si complementaritatea modurilor si sistemelor de transport, pe baza reglementarilor interne si internationale;
    (7) controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
    (8) reprezinta Romania in organismele internationale ca autoritate de stat pentru fiecare mod de transport;
    (9) elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. Controlul ministrului, Agentia Zonelor Libere si inspectoratele se organizeaza la nivel de directie generala. Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutiera se organizeaza la nivel de directie.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prevazuta in anexa nr. 1. in cadrul acesteia, prin ordin al ministrului transporturilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 375, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Reteaua medicala a Ministerului Transporturilor asigura asistenta medicala si sanitara pentru intregul personal, inclusiv pensionarii din transporturi si telecomunicatii.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 7
    (1) Ministrul transporturilor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto, normat conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Pentru activitatile de inspectie si control care se desfasoara pe intreg teritoriul tarii, Ministerul Transporturilor are in dotare un parc auto propriu de 13 autoturisme, stabilit conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Hotararea Guvernului nr. 798/1992, republicata, privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu exceptia alin. (3) al art. 9, completat prin Hotararea Guvernului nr. 202/1994, se abroga, iar Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane se modifica in mod corespunzator.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

    ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

    Numarul maxim de posturi = 375 (exclusiv demnitarii)
                              ------------
                              | MINISTRU |
                              ------------   ---------------------------------
                                    |-------| DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS |
  ----------------------------      |        ---------------------------------
 |        CONSILIERI          |-----|
  ----------------------------      |       ----------------------------------
                                    |------|     CONTROL FINANCIAR PROPRIU    |
  ----------------------------      |       ----------------------------------
 |   CONTROLUL MINISTRULUI    |-----|
  ----------------------------      |        ---------------------------------
                                    |-------|   SECRETARIATUL CONSILIULUI     |
                                    |       |INTERMINISTERIAL PENTRU SIGURANTA|
  ----------------------------      |       |             RUTIERA             |
 |   DIRECTIA GENERALA        |     |         --------------------------------
 |DE STRATEGIE, MANAGEMENT  |-----|
 |   SI INTEGRARE EUROPEANA   |     |
  ----------------------------      |
                                    |
              ------------------------------------------------------
              |                          |                         |
     ---------------------       -------------------     --------------------
    |   SECRETAR DE STAT  |     |  SECRETAR DE STAT |   |  SECRETAR DE STAT  |
     ---------------------       -------------------     --------------------
      |  |  |  |  |  |  |           |   |   |   |            |    |    |
      1  2  3  4  5  6  7           8   9   10  11          12    13   14

    1 - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI RELATII BUGETARE
    2 - DIRECTIA GENERALA DE ACORDURI SI CONVENTII INTERNATIONALE
    3 - INSPECTORATUL FEROVIAR
    4 - INSPECTORATUL NAVIGATIEI CIVILE
    5 - INSPECTORATUL RUTIER
    6 - INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE
    7 - SERVICIUL PROBLEME SPECIALE

    8 - DIRECTIA GENERALA A INFRASTRUCTURILOR TERESTRE
    9 - DIRECTIA GENERALA A DUNARII SI CAILOR NAVIGABILE
   10 - AGENTIA ZONELOR LIBERE
   11 - DIRECTIA GENERALA MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA

   12 - DIRECTIA GENERALA A TRANSPORTURILOR TERESTRE
   13 - DIRECTIA GENERALA A TRANSPORTURILOR MARITIME
   14 - DIRECTIA GENERALA A AVIATIEI CIVILE    ANEXA 2

             UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Sursa
crt.     Denumirea unitatii         de finantare             Localitatea
-------------------------------------------------------------------------------
 O            1                        2                         3
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    Aeroclubul Romaniei          Bugetul de stat     Bucuresti
  2.    Capitania Zonala Constanta   Bugetul de stat     Constanta
  3.    Capitania Zonala Galati      Bugetul de stat     Galati
  4.    Capitania Zonala Giurgiu     Bugetul de stat     Giurgiu
  5.    Capitania Zonala
        Drobeta-Turnu Severin        Bugetul de stat     Drobeta-Turnu Severin
  6.    Capitania Zonala Tulcea      Bugetul de stat     Tulcea
  7.    Grupul de Interventii si
        Salvare Navala               Bugetul de stat     Constanta
   Unitatile de la nr. crt. 1-7 pot utiliza un numar maxim de 1.880 posturi.
  8.    Spitalul nr. 1 Cai Ferate
        "Witting" Bucuresti          Bugetul de stat     Bucuresti
  9.    Spitalul nr. 2 Cai Ferate
        Bucuresti                    Bugetul de stat     Bucuresti
 10.    Spitalul Cai Ferate Iasi     Bugetul de stat     Iasi
 11.    Spitalul Cai Ferate Cluj     Bugetul de stat     Cluj-Napoca
 12.    Spitalul Cai Ferate
        Timisoara                    Bugetul de stat     Timisoara
 13.    Spitalul Cai Ferate
        Ploiesti                     Bugetul de stat     Ploiesti
 14.    Spitalul Cai Ferate Galati   Bugetul de stat     Galati
 15.    Spitalul Cai Ferate
        Constanta                    Bugetul de stat     Constanta
 16.    Spitalul Cai Ferate Brasov   Bugetul de stat     Brasov
 17.    Spitalul Cai Ferate Pascani  Bugetul de stat     Pascani
 18.    Spitalul Cai Ferate Simeria  Bugetul de stat     Simeria
 19.    Spitalul Cai Ferate Oradea   Bugetul de stat     Oradea
 20.    Spitalul Cai Ferate Craiova  Bugetul de stat     Craiova
 21.    Spitalul Cai Ferate Sibiu    Bugetul de stat     Sibiu
 22.    Spitalul Cai Ferate
        Drobeta-Turnu Severin        Bugetul de stat     Drobeta-Turnu Severin
 23.    Centrul de Medicina
        Preventiva Bucuresti         Bugetul de stat     Bucuresti
 24.    Centrul de Medicina
        Preventiva Cluj              Bugetul de stat     Cluj-Napoca
 25.    Centrul de Medicina
        Preventiva Constanta         Bugetul de stat     Constanta
 26.    Centrul de Medicina
        Preventiva Brasov            Bugetul de stat     Brasov
 27.    Centrul de Medicina
        Preventiva Galati            Bugetul de stat     Galati
 28.    Centrul de Medicina
        Preventiva Iasi              Bugetul de stat     Iasi
 29.    Centrul de Medicina
        Preventiva Timisoara         Bugetul de stat     Timisoara
 30.    Centrul de Medicina
        Preventiva Craiova           Bugetul de stat     Craiova

  Unitatile de la nr. crt. 8-30 pot utiliza un numar maxim de 6.751 posturi.

 31.    Centrul de Perfectionare a
        Personalului din Aviatia
        Civila Bucuresti              Extrabugetara      Bucuresti
 32.    Centrul de Perfectionare a
        Personalului din Marina
        Civila si Calificare
        Personal pentru Exploatare
        Portuara Constanta            Extrabugetara      Constanta
 33.    Centrul de Perfectionare
        a Personalului din
        Navigatia Fluviala Galati     Extrabugetara      Galati
 34.    Oficiul Rutier Central
        -Servicii rutiere judetene
        ca servicii publice
        descentralizate               Extrabugetara      Bucuresti
 35.    Clubul Sportiv "Rapid"        Extrabugetara si
                                      subventii de la
                                      bugetul de stat    Bucuresti

                              Regii autonome
 36.    Administratia Portului Constanta                 Constanta
 37.    Administratia Porturilor Dunarii
        Maritime-Galati                                  Galati
 38.    Administratia Canalelor
        Navigabile Constanta                             Constanta
 39.    Radionav Constanta                               Constanta
 40.    Administratia Fluviala a
        Dunarii de Jos Galati                            Galati
 41.    Registrul Naval Roman                            Bucuresti
 42.    Administratia Porturilor
        Dunarii Fluviale Giurgiu                         Giurgiu
 43.    Societatea Nationala a Cailor
        Ferate Romane - S.N.C.F.R.                       Bucuresti
 44.    Regia de Exploatare a
        Metroului "Metrorex"
        Bucuresti                                        Bucuresti
 45.    Registrul Feroviar Roman
        - REFER                                          Bucuresti
 46.    Administratia Romana a
        Serviciilor de Trafic
        Aerian "Romatsa"                                 Bucuresti
 47.    Aeroportul Arad                                  Arad
 48.    Aeroportul Bacau                                 Bacau
 49.    Aeroportul Baia Mare                             Baia Mare
 50.    Aeroportul Bucuresti
        - Baneasa                                        Bucuresti
 51.    Aeroportul Cluj-Napoca                           Cluj-Napoca
 52.    Aeroportul Caransebes                            Caransebes
 53.    Aeroportul Craiova                               Craiova
 54.    Aeroportul International
        Constanta "Mihail
        Kogalniceanu"                                    Constanta
 55.    Aeroportul Iasi                                  Iasi
 56.    Aeroportul Oradea                                Oradea
 57.    Aeroportul International
        Bucuresti - Otopeni                              Bucuresti
 58.    Aeroportul Satu Mare                             Satu Mare
 59.    Aeroportul International
        Timisoara                                        Timisoara
 60.    Aeroportul Suceava                               Suceava
 61.    Aeroportul Sibiu                                 Sibiu
 62.    Aeroportul Targu Mures                           Targu Mures
 63.    Aeroportul Tulcea                                Tulcea
 64.    Autoritatea Aeronautica
        Civila Romana                                    Bucuresti
 65.    Administratia Nationala a
        Drumurilor din Romania                           Bucuresti
 66.    Registrul Auto Roman                             Bucuresti
 67.    Administratia Zonei Libere
        Sulina                                           Sulina
 68.    Administratia Zonei Libere
        Constanta-sud                                    Constanta
 69.    Administratia Zonei Libere
        Braila                                           Braila
 70.    Administratia Zonei Libere
        Galati                                           Galati


    ANEXA 3
                            DOTAREA
Ministerului Transporturilor cu autoturisme pentru desfasurarea activitatii specifice de inspectie si control si consumul lunar de combustibil admis

        A. Numar de autoturisme:
        1. Inspectoratul rutier                  5
        2. Inspectoratul aviatiei civile         2
        3. Inspectoratul ferovial                3
        4. Inspectoratul navigatiei civile       3

        TOTAL:                                  13
        B. Consumul lunar de combustibil maxim
           admis pentru un autoturism: 300 litri.
                                                                             
     Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autoturisme aprobat fiecarei institutii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 452/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 452 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 452/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu