E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 512 din 26 iunie 1996

privind reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerul Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 15 iulie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale", cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin fuzionarea regiilor autonome prevazute in anexa nr. 1, care se desfiinteaza.
    (2) Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" este regie autonoma de interes national cu specific deosebit, are personalitate juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    (3) Aeroporturile restructurate, potrivit alin. (1), in cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale", prevazute in anexa nr. 2, functioneaza ca subunitati fara personalitate juridica, cu autonomie operativa si decizionala.
    (4) Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" se constituie din suma patrimoniilor regiilor autonome care fuzioneaza si va fi definitivat, pe baza proceselor-verbale de predare-preluare incheiate cu aceste, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este cuprins in anexa nr. 3.
    (6) Personalul care trece la Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" ca urmare a aplicarii prezenti hotarari se considera transferat.
    Art. 2
    (1) Sub autoritatea Ministerului Transporturilor isi desfasoara activitatea Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-baneasa", regie aeroportuara de interes national cu specific deosebit.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a regiei autonome prevazute la alin. (1) este cuprins in anexa nr. 4.
    Art. 3
    Regiile autonome aeroportuare de interes national cu specific deosebit, prevazute la art. 1 si 2, au ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea isi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traficului de pasageri si marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile de administrare si de intretinere ale regiilor aeroportuare de interes national cu specific deosebit care depasesc veniturile proprii se suporta de la bugetul de stat sub forma de transferuri, in limita prevederilor aprobate prin legea bugetara anuala.
    (2) Cheltuielile de capital ale regiilor aeroportuare de interes national cu specific deosebit se acopera din resurse proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate prin legea bugetara anuala.
    Art. 5
    Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare de interes national cu specific deosebit se stabileste, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 6
    Pentru serviciile aeroportuare asigurate persoanelor fizice si juridice romane sau straine, precum si pentru activitatile specificate in anexele nr. 3 si 4, consiliile de administratie vor stabili, potrivit legii, tarife si redevente in lei si in valuta, cu respectarea reglementarilor interne si a intelegerilor internationale in acest domeniu.
    Art. 7
    La solicitarea directorului Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale", cu aprobarea Ministerului Transporturilor - Directia generala a aviatiei civile, a Ministerului Finantelor - Directia generala a vamilor si a Ministerului de Interne, cu cel putin 48 de ore inainte, se poate aproba operarea de curse aeriene in traficul international de pasageri si marfuri pe aeroporturile care nu au statut de aeroport international.
    Art. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995, se completeaza la capitolul "Regii autonome" cu o noua pozitie "Aeroporturile teritoriale", iar pozitiile nr. 47-49, 51-56, 58-63 din anexa nr. 2 la aceeasi hotarare se abroga, dandu-se acestora o noua numerotare.
    (2) La aceeasi data, reglementarile cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania, referitoare la regiile autonome prevazute la art. 1 si 2 din prezenta hotarare, precum si orice alte prevederi contrare se abroga.


                         PRIM-MINISTRU
                        NICOLAE VACAROIU

                                   Contrasemneaza:
                                   Ministrul transporturilor,
                                   Aurel Novac

                                   Ministru de stat,
                                   ministrul finantelor,
                                   Florin Georgescu

                                   Ministru de stat,
                                   presedintele Consiliului
                                   pentru Coordonare,
                                   Strategie si Reforma Economica,
                                   Mircea Cosea


    ANEXA 1

                             LISTA
               regiilor autonome care fuzioneaza
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Patrimoniul
                                                                     existent la
                                                                   30 septembrie
                                                                        1995,
                                                                      reevaluat
                                                                       conform
                                                                     hotararilor
                                                                      Guvernului
 Nr.     Denumirea                        Sediul                   nr. 945/1990,
crt.    regiei autonome                 regiei autonome              nr. 26/1992
                                                                          si
                                                                    nr. 500/1994
                                                                    - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Regia Autonoma                    str. Bodrogului, Arad,           2.158.384
    "Aeroportul Arad"                 judetul Arad
 2. Regia Autonoma                    str. Aeroportului nr. 1, Bacau,    954.243
    "Aeroportul Bacau"                judetul Bacau
 3. Regia Autonoma                    comuna Tautii-magheraus,         4.211.903
    "Aeroportul Baia Mare"            judetul Maramures
 4. Regia Autonoma                    str. Aeroportului nr. 1,
    "Aeroportul Caransebes"           Caransebes,                        445.962
                                      judetul Caras-severin
 5. Regia Autonoma                    str. Traian Vuia nr. 149,        3.415.340
    "Aeroportul Cluj-Napoca"          Cluj-Napoca, judetul Cluj
 6. Regia Autonoma                    sos. Tudor Vladimirescu nr. 4,   6.001.246
    "Aeroportul International          comuna Mihail Kogalniceanu,
    Constanta-mihail Kogalniceanu"    judetul Constanta
 7. Regia Autonoma                    sos. Craiova-bucuresti km 7,       809.863
    "Aeroportul Craiova"              Craiova, judetul Dolj
 8. Regia Autonoma "Aeroportul Iasi"  Iasi, judetul Iasi                 601.908
 9. Regia Autonoma                    calea Aradului km 6, Oradea,     1.326.975
    "Aeroportul Oradea"               judetul Bihor
10. Regia Autonoma                    sos. Satu Mare-zalau km 9,5,     8.674.992
    "Aeroportul Satu Mare"            judetul Satu Mare
11. Regia Autonoma                    sos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu,   2.847.021
    "Aeroportul Sibiu"                judetul Sibiu
12. Regia Autonoma                    comuna Salcea, judetul Suceava   3.059.029
    "Aeroportul Suceava"
13. Regia Autonoma                    comuna Vidrasau, judetul Mures   3.986.949
    "Aeroportul Targu Mures"
14. Regia Autonoma                    bd. Revolutiei nr. 3-5,
    "Aeroportul International         Timisoara,                      22.235.311
      Timisoara"                      judetul Timis
15. Regia Autonoma                    sos. Tulcea-Constanta km 15,     4.471.517
    "Aeroportul Tulcea"               judetul Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                   LISTA
subunitatilor cu autonomie operativa si decizionala care functioneaza fara personalitate juridica in cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Patrimoniul
                                                                     existent la
                                                                   30 septembrie
                                                                        1995,
                                                                      reevaluat
                                                                       conform
                                                                     hotararilor
                                                                      Guvernului
 Nr.     Denumirea                        Sediul                   nr. 945/1990,
crt.    regiei autonome                 regiei autonome              nr. 26/1992
       si a subunitatilor                                                si
          componente                                                nr. 500/1994
                                                                    - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
    Regia Autonoma                bd. Dinicu Golescu nr. 38,          63.200.643
    "Aeroporturile Teritoriale"   sectorul 1, Bucuresti
 1. Aeroportul Arad               str. Bodrogului, Arad, judetul Arad  2.158.384
 2. Aeroportul Bacau              str. Aeroportului nr. 1, Bacau,        954.243
                                  judetul Bacau
 3. Aeroportul Baia Mare          comuna Tautii-magheraus,             4.211.903
                                  judetul Maramures
 4. Aeroportul Caransebes         str. Aeroportului nr. 1,               445.962
                                  Caransebes, judetul Caras-severin
 5. Aeroportul Cluj-Napoca        str. Traian Vuia nr. 149,            3.415.340
                                  Cluj-Napoca, judetul Cluj
 6. Aeroportul International      sos. Tudor Vladimirescu              6.001.246
    Constanta-mihail Kogalniceanu  nr. 4, comuna Mihail
                                  Kogalniceanu, judetul Constanta
 7. Aeroportul Craiova            sos. Craiova-bucuresti km 7,           809.863
                                  Craiova, judetul Dolj
 8. Aeroportul Iasi               Iasi, judetul Iasi                     601.908
 9. Aeroportul Oradea             calea Aradului km 6, Oradea,         1.326.975
                                  judetul Bihor
10. Aeroportul Satu Mare          sos. Satu Mare-zalau km 9,5,         8.674.992
                                  judetul Satu Mare
11. Aeroportul Sibiu              sos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu,       2.847.021
                                   judetul Sibiu
12. Aeroportul Suceava            comuna Salcea, judetul Suceava       3.059.029
13. Aeroportul Targu Mures        comuna Vidrasau, judetul Mures       3.986.949
14. Aeroportul International      bd. Revolutiei nr. 3-5, Timisoara,
    Timisoara                     judetul Timis                       22.235.311
15. Aeroportul Tulcea             sos. Tulcea-Constanta km 15,         4.471.517
                                  judetul Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
                a Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"

    I . Dispozitii generale
    Art. 1
    Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale", regie de interes national cu specific deosebit, este persoana juridica care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficiaza de transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 4 din hotarare. In cadrul ei functioneaza aeroporturile specificate in anexa nr. 2 la hotarare, subunitati fara personalitate juridica, cu autonomie operativa si decizionala in limitele competentelor stabilite de consiliul de administratie si prin reglementarile in domeniu.
    Art. 2
    Sediul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

    II. Obiectul de activitate
    Art. 3
    Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" are ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traficului de pasageri si marfuri, precum si a activitatilor de aviatie generala militara;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior prin compartimentele proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" are urmatoarele atributii principale:
    a) In domeniul tehnic
    1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogari, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu standardele internationale;
    2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;
    3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
    4. elaboreaza studii si executa programe prin asociere sau prin alte forme si modalitati cu parteneri din tara sau din strainatate, pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
    5. organizeaza si tine evidenta de cadastru al bazei aeroportuare;
    6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj; elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
    7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;
    8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
    9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;
    10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;
    11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
    12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare.
    b) In domeniul operational
    1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;
    2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii calitative si de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri executate de transportatorii interni si externi;
    3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroporturilor din componenta;
    4. asigura si coordoneaza la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
    5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;
    6. coordoneaza si participa prin personal propriu la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroporturilor;
    7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;
    8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;
    9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar la cerere, pe baza de contract, al personalului aeronautic ce apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroporturi, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala la cerere si cea de urgenta pentru public in aerogara si aeroport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
    10. asigura respectarea disciplinei muncii, atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;
    11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agentii economici si persoane fizice;
    12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii in vederea asigurarii rapide computerizate a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian regiile autonome isi pot diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;
    14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu autobuze din parcul propriu.
    c) In domeniul economico-financiar
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare a regiei autonome;
    2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;
    3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmarind elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;
    4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;
    6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii emise in acest scop. Autorizatiile sunt emise in scopul asigurarii functionalitatii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.
    III. Patrimoniul regiei autonome
    Art. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este cel determinat conform datelor din bilantul contabil la data de 30 septembrie 1995, reevaluat conform prevederilor hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994 si se constituie din suma patrimoniilor aeroporturilor care fuzioneaza si care sunt prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    IV. Structura organizatorica a regiei autonome
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica si functionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie in conformitate cu normele legale in vigoare.
    (2) Organizarea subunitatilor din structura regiei autonome se stabileste de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    V. Organele de conducere ale regiei autonome
    Art. 7
    Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de manager, in conditiile legii.
    Art. 8
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    - aproba programele de servicii aeroportuare;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regie si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome;
    - aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand regie, autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
    - elaboreaza si aproba statutul personalului regiei autonome;
    - aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii;
    - aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 9
    Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transporturilor si este alcatuit din 7-15 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
    - managerul, care este directorul general al regiei autonome si presedinte al consiliului de administratie;
    - reprezentantul Ministerului Transporturilor;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
    - alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate a regiei autonome.
    La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau a altor organe.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei poate fi inlocuita la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.
    Art. 14
    Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.
    Art. 15
    Directorii aeroporturilor din componenta Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" sunt comandanti unici ai tuturor fortelor si mijloacelor de paza, aparare si securitate, raspunzand de aplicarea reglementarilor privind apararea subunitatii si activitatilor impotriva actelor ilicite.
    VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii
    Art. 16
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul de stat, in conditiile legii. Statul asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.
    Art. 17
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la institutii bancare din tara si din strainatate.
    Art. 18
    Potrivit art. 6 din hotarare, tarifele si redeventele in lei si in valuta, percepute de regia autonoma de la beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala de aviatie civila.
    Art. 19
    Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
    Art. 20
    Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
    Art. 21
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite prin lege.
    VII. Dispozitii referitoare la personal
    Art. 22
    Personalul regiei autonome de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului din aviatia civila.
    Art. 23
    Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
    Art. 24
    Personalul propriu care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.
    Art. 25
    Personalul de reprezentare, intretinere exploatare, care in desfasurarea activitatii intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat.
    Locurile de munca in care se poarta echipamentul vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.
    VIII. Dispozitii finale
    Art. 26
    Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.
    Art. 27
    Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.

    ANEXA 4

                 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
     a Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-baneasa"

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-baneasa", regie de interes national cu specific deosebit, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficiaza de transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 4 din hotarare, se organizeaza si functioneaza in conditiile legii si potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-baneasa" este in Bucuresti, sos. Bucuresti-ploiesti nr. 40, sectorul 1.
    II. Obiectul de activitate
    Art. 3
    Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-baneasa" are ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traficului de pasageri si marfuri, precum si a activitatilor de aviatie generala si militara;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul propriu de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior prin compartimentele proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti- Baneasa" are urmatoarele atributii principale:
    a) in domeniul tehnic
    1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogara, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu standardele internationale;
    2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;
    3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
    4. elaboreaza studii si executa programe prin asociere sau prin alte forme si modalitati cu parteneri din tara sau din strainatate, pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
    5. organizeaza si tine evidenta de cadastru a bazei aeroportuare;
    6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
    7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar, potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;
    8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
    9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;
    10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;
    11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
    12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare.
    b) In domeniul operational
    1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatie Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;
    2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii calitative si de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri executate de transportatorii interni si externi;
    3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportului;
    4. asigura si coordoneaza la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
    5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;
    6. coordoneaza si participa prin personal propriu la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroportului;
    7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;
    8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;
    9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe baza de contract, si al personalului aeronautic ce apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroport, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala la cerere si cea de urgenta pentru public in aerogara si aeroport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
    10. asigura respectarea disciplinei muncii, atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;
    11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agentii economici si persoane fizice;
    12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii, in vederea asigurarii rapide computerizate a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian, regiile isi pot diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;
    14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu autobuze din parcul propriu.
    c) In domeniul economico-financiar
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare a regiei autonome;
    2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;
    3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmarind elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;
    4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin  compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;
    6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii emise in acest scop. Autorizatiile sunt emise in scopul asigurarii functionalitatii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.
    III. Patrimoniul regiei autonome
    Art. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-baneasa" este cel determinat conform datelor din bilantul contabil la data de 30 septembrie 1995, reevaluat conform prevederilor hotararilor Guvernului nr. 975/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994.
    IV. Structura organizatorica a regiei autonome
    Art. 6
    Structura organizatorica si functionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    V. Organele de conducere ale regiei autonome
    Art. 7
    Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de manager, in conditiile legii.
    Art. 8
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    - aproba programele de servicii aeroportuare;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regia autonoma si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome;
    - aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand regiei autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
    - elaboreaza si aproba statutul personalului regiei autonome;
    - aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii;
    - aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 9
    Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transporturilor si este alcatuit din 7-15 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
    - managerul, care este directorul general al regiei autonome si presedinte al consiliului de administratie;
    - reprezentantul Ministerului Transporturilor;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
    - alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate a regiei autonome.
    La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau a altor organe.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei poate fi inlocuita la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-baneasa" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.
    Art. 14
    Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.
    VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii
    Art. 15
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul de stat, in conditiile legii. Statul asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.
    Art. 16
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la institutii bancare din tara si din strainatate.
    Art. 17
    Potrivit art. 6 din hotarare, tarifele si redeventele in lei si in valuta, percepute de regia autonoma de la beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala de aviatie civila.
    Art. 18
    Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
    Art. 19
    Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
    Art. 20
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite prin lege.
    VII. Dispozitii referitoare la personal
    Art. 21
    Personalul regiei autonome de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor statutului personalului din aviatia civila.
    Art. 22
    Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
    Art. 23
    Personalul propriu care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.
    Art. 24
    Personalul de reprezentare, intretinere si exploatare, care in desfasurarea activitatii intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat.
    Locurile de munca in care se poarta echipamentul vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.
    VIII. Dispozitii finale
    Art. 25
    Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-baneasa" respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.
    Art. 26
    Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 512/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 512 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu