E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de Hotărârea 1120 1996
Articolul 2 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de Hotărârea 1120 1996
Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 512 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 60 1996
Articolul 6 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 60 1996
Articolul 9 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 60 1996
Articolul 2 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 60 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 725 1994
Articolul 4 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 731 1992
Articolul 2 din actul Hotărârea 125 1992 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 731 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 125 din  9 martie 1992    * Republicata

privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 11 mai 1994


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 23 din 17 ianuarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 2 martie 1994, dandu-se articolelor si punctelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 125/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 2 aprilie 1992.

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza regiile autonome ale aeroporturilor din Romania, cu denumirile, sediile si patrimoniile prevazute in anexa nr. 1, prin divizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM".
    (2) Regiile autonome ale aeroporturilor din Romania, regii de interes national cu specific deosebit, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Cheltuielile de administrare si intretinere care depasesc veniturile se suporta de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, sub forma de subventii.
    Art. 2
    Regiile autonome nou-infiintate sunt persoane juridice si isi desfasoara activitatea pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute in anexele nr. 2.1. - 2.17. *).
    Art. 3
    (1) Patrimoniile initiale *) ale regiilor autonome nou-infiintate sunt cele prevazute in anexa nr. 1, conform datelor din bilantul contabil la 31.XII.1991, ca rezultat al divizarii patrimoniului Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM".
    (2) Regiile autonome nou-infiintate isi vor definitiva patrimoniile pe baza reevaluarii acestora in conditiile prevazute de lege, activitate care se va finaliza pana la data de 31.III.1992.
    Art. 4
    (1) Regiile autonome ale aeroporturilor din Romania au ca obiect de activitate administrarea si exploatarea bazelor aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor si pasagerilor, asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare.
    (2) Regiile autonome nou-infiintate asigura dezvoltarea, modernizarea si reinnoirea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor, constructiilor si celorlalte mijloace din dotare, intretinerea si reparatiile acestora, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.
    Art. 5
    (1) Regiile autonome nou-infiintate realizeaza cooperarea in domeniul lor de activitate cu organele similare din statele cu care se intretin relatii aviatice civile si cu organizatiile internationale specializate in acest domeniu, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor si Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (O.A.C.I.).
    (2) Pentru realizarea activitatii proprii, aceste regii autonome pot incheia contracte de import-export si de asigurare de asistenta tehnica sau servicii cu partenerii din tara sau strainatate.
    Art. 6
    (1) Regiile autonome nou-infiintate vor prelua, in completare, in patrimoniu, lucrarile de investitii in curs de executare.
    (2) Pentru modernizarea Aeroportului Bucuresti - Otopeni, Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" se va substitui "Administratiei Nationale a Aeroporturilor din Romania - ANAROM" in toate documentele incheiate de aceasta ca urmare a licitatiei din 6.VI.1991.
    Art. 7
    Elaborarea si aprobarea normelor si normativelor, a reglementarilor si instructiunilor de serviciu pentru protectia navigatiei aeriene, exploatarea, intretinerea si repararea bazei tehnice aeroportuare, constructiilor si celorlalte mijloace din dotare sunt de competenta regiilor autonome nou-infiintate.
    Art. 8
    (1) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM" se desfiinteaza pe data aprobarii prezentei hotarari.
    (2) Personalul care trece la noile unitati infiintate, ca urmare a aplicarii prezentei hotarari, se considera transferat in interesul serviciului.
    (3) Personalul transferat in interesul serviciului si trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici, precum si personalul ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prezentei hotarari, beneficiaza de salariul de baza avut si de sporul de vechime timp de 3 luni de la data aprobarii prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Pentru salarizarea personalului regiilor autonome nou-infiintate se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 439/1991 cu modificarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 22/1992 cu modificarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor referitoare la atributiile, functiile si salarizarea personalului din aparatul propriu al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM", care se abroga.
    (2) Salarizarea personalului fiecarei regii autonome nou-infiintate se face corespunzator marimilor de organizare ale unitatilor Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM", existente la data aplicarii prezentei hotarari.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2.1. - 2.17. fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Hotararea Guvernului nr. 1338/1990, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari se abroga.

--------------------------------
    *) Anexele nr. 2.1. - 2.17. se comunica unitatilor interesate. Regulamentul-cadru al regiilor autonome infiintate conform art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.
    *) A se vedea art. IV din Hotararea Guvernului nr. 731/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 84/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993.

    ANEXA 1

               DENUMIREA, SEDIUL SI PATRIMONIUL
regiilor autonome care se infiinteaza prin divizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM"
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                Denumirea                     Sediul    Patrimo-  Patrimo-
crt.                                                    niul initial  niul ree-
                                                         - mii lei -  valuat la
                                                                      data de
                                                                     31.03.1994
                                                                    - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Regia Autonoma "Aeroportul Arad"   str. Bodrogului,       87.732    799.742
                                       Arad, judetul Arad
 2. Regia Autonoma "Aeroportul Bacau"  str. Aeroportului      61.984    126.858
                                       nr. 1, Bacau, judetul
                                       Bacau
 3. Regia Autonoma "Aeroportul Baia    comuna Tautii-Maghe-   84.670  1.154.422
    Mare"                              rus, judetul Mara-
                                       mures
 4. Regia Autonoma "Aeroportul         sos. Bucuresti-Plo-   158.577  1.278.785
    Bucuresti-baneasa"                 iesti nr. 40, sector
                                       1, Bucuresti
 5. Regia Autonoma "Aeroportul Cluj -  str. Traian Vuia nr.  117.360    321.760
    Napoca"                            149, Cluj-Napoca, ju-
                                       detul Cluj
 6. Regia Autonoma "Aeroportul Caran-  str. Aeroportului nr.  25.426     71.151
    sebes"                             1, Caransebes, jude-
                                       tul Caras-severin
 7. Regia Autonoma "Aeroportul         sos. Craiova-bucuresti 15.572     72.149
    Craiova"                           km. 7, Craiova, ju-
                                       detul Dolj
 8. Regia Autonoma "Aeroportul Inter-  sos. Tudor Vladimi-   289.884    890.500
    national Constanta - Mihail        rescu nr. 4, comuna
    Kogalniceanu"                      Mihail Kogalniceanu,
                                       judetul Constanta
 9. Regia Autonoma "Aeroportul Iasi"   Iasi, judetul Iasi     70.122    555.456
10. Regia Autonoma "Aeroportul Oradea" calea Aradului km. 6,  68.909    678.819
                                       Oradea, judetul Bihor
11. Regia Autonoma "Aeroportul Inter-  sos. Bucuresti-Plo-  904.096*)18.025.207
    national Bucuresti-otopeni"        iesti km. 16,5 sector
                                       1, Bucuresti
12. Regia Autonoma "Aeroportul Satu    sos. Satu-Mare-Zalau   90.217    500.982
    Mare"                              km. 9,5 judetul Satu
                                       Mare
13. Regia Autonoma "Aeroportul Sibiu"  sos. Alba Iulia nr.    60.499    354.963
                                       73, Sibiu, judetul
                                       Sibiu
14. Regia Autonoma "Aeroportul Suceava"comuna Salcea, jude-   76.351    386.186
                                       tul Suceava
15. Regia Autonoma "Aeroportul Inter-  b-dul Revolutiei nr.  306.895  3.355.785
    national Timisoara"                3-5, Timisoara, jude-
                                       tul Timis
16. Regia Autonoma "Aeroportul Targu   comuna Vidrasau, ju-  107.429    468.109
    Mures"                             detul Mures
17. Regia Autonoma "Aeroportul Tulcea" sos Tulcea-Constanta   48.482  2.398.550
                                       km. 15, judetul Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------
    *) Include patrimoniul aferent Bazei de deservire tehnica si reparatii aeroportuare in valoare de 118.610 mii lei si patrimoniul aferent aparatului propriu al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania - ANAROM", in valoare de 225 mii lei.

    ANEXA 2

                   REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroportul ............... "

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Aeroportul ................ " este regie de interes national cu specific deosebit, persoana juridica romana functionand pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Cheltuielile de administrare si intretinere care depasesc veniturile se suporta de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, sub forma de subventii. Cheltuielile de capital se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Regia autonoma se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul Regiei Autonome "Aeroportul .................. " este in ......... .
    II. Obiectul de activitate
    Art. 3
    (1) Regia autonoma are ca obiect de activitate: administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor si a pasagerilor, asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare.
    (2) Regia asigura dezvoltarea, modernizarea si reinnoirea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor, constructiilor si celorlalte mijloace din dotare, intretinerea si reparatiile acestora, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.
    Art. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, regia autonoma are urmatoarele atributii principale:
    a) In domeniul tehnic:
    1. asigura exploatarea si intretinerea mijloacelor tehnice proprii de productie a navigatiei aeriene, meteorologice si de telecomunicatii necesare dirijarii traficului aerian, precum si a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuara, in concordanta cu standardele internationale, in vederea satisfacerii cerintelor de transporturi aeriene interne si internationale de interes public, precum si pentru asigurarea necesitatilor de aparare a tarii;
    2. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii, pentru exploatarea si intretinerea infrastructurii, a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene, mecano-energetice, de transport si deservire aeroportuara;
    3. aplica reglementarile internationale ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) privind utilizarea frecventelor mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene;
    4. elaboreaza studii si executa programe proprii sau in cooperare cu parteneri din tara sau din strainatate pentru modernizarea dotarii tehnice de asigurare a protectiei navigatiei aeriene, a mijloacelor de transport si de deservire aeroportuara;
    5. asigura executarea lucrarilor de revizie si reparatie a instalatiilor si echipamentelor aeroportuare;
    6. organizeaza si tine evidenta de cadastru a tehnicii aeroportuare, precum si a dotarilor destinate controlului si dirijarii zborurilor;
    7. asigura dotarea cu instalatii aeroportuare proprii, precum si exploatarea acestora in vederea realizarii activitatilor de trafic aerian si de deservire aeroportuara, in deplina securitate;
    8. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
    9. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in zona sa de trafic aerian, potrivit reglementarilor internationale recunoscute de Romania;
    10. organizeaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit reglementarilor aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
    11. asigura controlul desfasurarii proceselor tehnologice specifice, al respectarii instructiunilor de serviciu si ia masuri in vederea realizarii protectiei umane, a instalatiilor si a mediului inconjurator;
    12. elaboreaza si propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la aprobarea investitiilor si exproprierilor terenurilor necesare pentru realizarea acestora;
    13. asigura, prin mijloace proprii, realizarea activitatilor de proiectare, executare si punere in functiune a unor dotari noi;
    14. organizeaza si desfasoara activitati de cooperare economica si tehnica cu firme din tara si din strainatate in domeniul sau in activitate, potrivit normelor interne si internationale in vigoare;
    15. ia masurile necesare pentru realizarea activitatilor de import si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
    16. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern sau extern, a personalului regiei. Atesta calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitatilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele in vigoare, interne sau internationale, prevad alte conditii de atestare.
    b) In domeniul operational:
    1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationala, potrivit anexelor la Conventia  de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari aeronautice interne si internationale, pe linia activitatii aeroportuare;
    2. asigura facilitatile de infrastructura, protectia navigatiei aeriene si mecano-energetice necesare desfasurarii in conditii de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri, executate de transportatori interni si externi;
    3. asigura datele de informare aeronautica interna si internationala cu privire la starea si functionarea unitatilor si a mijloacelor din activitatea aeroportuara;
    4. asigura aplicarea, la nivelul aeroportului, a programului national de securitate a aviatiei civile, colaborand cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
    5. coordoneaza si controleaza intocmirea si calitatea documentelor de mobilizare, verifica modul de instiintare si scoatere a personalului si mijloacelor de alarma in situatii deosebite;
    6. participa la planurile de actiune privind alarmarea, cautarea si salvarea aeronavelor aflate in dificultate;
    7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor pe aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluiditatii traficului aerian;
    8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic si omologarea terenurilor si instalatiilor aeronautice, in vederea emiterii certificatelor de exploatare si a prelungirii duratelor lor de valabilitate;
    9. asigura conditiile necesare pentru efectuarea controlului medical al personalului aeronautic si aeroportuar, pentru siguranta zborurilor, potrivit reglementarilor speciale in acest domeniu, precum si pentru asistenta medicala de urgenta a publicului in aerogara si pe aeroport, ca si respectarea normelor igienico-sanitare in spatiile aeroportuare destinate activitatii publice;
    10. asigura transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu suportarea de catre acesta a contravalorii unui abonament lunar asimilat regiilor de transport local pentru liniile preorasenesti. Diferenta dintre valoarea costurilor efective lunare si valoarea abonamentului se va suporta de catre aeroporturi in cadrul alocatiei bugetare repartizate;
    11. asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea proceselor de productie si prestatii aeroportuare, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal, in baza statutului personalului;
    12. organizeaza activitatea de management din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, in vederea asigurarii rapide a tuturor informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    13. in cadrul obiectului sau de activitate isi poate diversifica serviciile, in scopul cresterii veniturilor si satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare.
    c) In domeniul economico-financiar:
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, urmareste executarea acestora, conform legislatiei in vigoare;
    2. asigura finantarea programului de dezvoltare a aeroportului privind realizarea obiectivelor, urmarind avizarea legala a documentatiei tehnice de executie;
    3. pregateste elementele necesare si fundamenteaza cheltuielile de administratie si exploatare aeroportuara, pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor in lei si in valuta aplicate prestatiilor efectuate;
    4. inchiriaza spatiile comerciale din aeroport, in conditiile legislatiei in vigoare;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitatii pe care o desfasoara;
    6. efectueaza, in conditiile legii, operatiuni de comert exterior in domeniul sau de activitate, prin compartimente proprii specializate de import, marketing si conjunctura;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul aeroporturilor, in conditiile stabilite de lege.
    III. Patrimoniul regiei *)
    Art. 5
    (1) Patrimoniul initial al Regiei Autonome "Aeroportul ............... " este de ............. mii lei, conform datelor din bilantul contabil la 31.XII.1991.
    (2) Regia autonoma isi va definitiva patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia, in conditiile prevazute de lege, pana la 31.III.1992.
    IV. Structura organizatorica a regiei
    Art. 6
    Structura organizatorica si functionala a regiei, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii, in domeniile sale de activitate, se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    V. Organele de conducere ale regiei
    Art. 7
    Conducerea regiei se asigura de catre:
    a) consiliul de administratie;
    b) director.
    Art. 8
    Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transporturilor si este alcatuit din minimum 7 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
    - directorul regiei;
    - reprezentantul Ministerului Transporturilor;
    - reprezentantul Departamentului Administratiei Publice Locale, atunci cand este cazul;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
    - alte persoane numite dintre inginerii, juristii, economistii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 9
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba programele de servicii aeroportuare;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate din fondurile proprii ale regiei si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei;
    - aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand regiei, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
    - aproba masurile privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator;
    - elaboreaza si aproba statutul personalului regiei;
    - aproba, potrivit legii, sistemul de salarizare a personalului regiei, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii, in limita alocatiei bugetare stabilite cu aceasta destinatie;
    - aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 10
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a unei treimi din membrii sai.
    Art. 11
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora se va compensa material, conform intelegerii pe baza de contract.
    Art. 12
    In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 13
    Directorul regiei autonome este numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului transporturilor.
    Art. 14
    Directorul regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice si juridice.
    Art. 15
    Directorul angajeaza si concediaza personalul regiei.
    Atributiile si raspunderile sale vor fi incluse in regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie al regiei.
    VI. Relatii comerciale
    Art. 16
    Taxele si tarifele in lei si in valuta pentru prestatiile aeroportuare efectuate se stabilesc de catre regie in conformitate cu reglementarile interne si internationale din domeniul aviatiei civile. Dupa aprobare, in conditiile legii, taxele si tarifele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei *).
    Art. 17
    Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
    Art. 18
    Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
    VII. Controlul activitatii economico-financiare
    Art. 19
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele sale de specialitate, precum si de alte organe stabilite prin lege.
    VIII. Dispozitii referitoare la personal
    Art. 20
    (1) In termen de 90 de zile de la data infiintarii regiei va fi elaborat statutul personalului, care se aproba de catre consiliul de administratie.
    (2) Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
    (3) Personalul regiei beneficiaza de celelalte facilitati aprobate prin normele legale in vigoare.
    Art. 21
    (1) Personalul regiei care, in desfasurarea activitatii curente, intra in relatii directe cu publicul este obligat sa poarte uniforma.
    (2) Locurile de munca, categoriile de personal si modul de plata a uniformelor se stabilesc, potrivit legii, de catre consiliul de administratie al regiei.
    IX. Dispozitii finale
    Art. 22
    Regia autonoma are obligatia de a respecta si raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare, a reglementarilor aeronautice interne si internationale.
    Art. 23
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
---------------------------
    *) A se vedea anexa 1 (pag. 5).
    *) A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 10/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993.

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 125/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 125 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 125/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu