E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 38 din 26 februarie 1997

privind reorganizarea activitatii aeroporturilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din  4 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza regiile autonome ale aeroporturilor din Romania, cu denumirile, sediile si patrimoniile prevazute in anexa nr. 1, prin divizarea Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti.
    (2) Regiile autonome ale aeroporturilor din Romania, regii autonome de interes national cu specific deosebit, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    (3) Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii stabilite pentru cele 15 regii autonome infiintate prin prezenta hotarare.
    Art. 2
    Regiile autonome nou-infiintate sunt persoane juridice si isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Patrimoniile initiale ale regiilor autonome infiintate sunt cele prevazute in anexa nr. 1, conform datelor din bilantul contabil la 30 septembrie 1996 al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (2) Patrimoniile regiilor autonome infiintate vor fi definitivate prin procesele-verbale de predare-primire incheiate intre acestea si Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, pe baza bilantului contabil la 31 decembrie 1996.
    (3) Regiile autonome nou-infiintate vor prelua in completare, in patrimoniu, lucrarile de investitii in curs de executie.
    Art. 4
    Regiile autonome de interes national cu specific deosebit, prevazute la art. 1, au ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea, asigurarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri si de marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu institutiile similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 5
    (1) Cheltuielile de administrare si de intretinere ale regiilor autonome de interes national cu specific deosebit se asigura din veniturile proprii si, in completare, de la bugetul de stat, sub forma de transferuri, in limita prevederilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Cheltuielile de capital ale regiilor autonome de interes national cu specific deosebit se acopera din resurse proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate prin legea bugetara anuala.
    Art. 6
    (1) Personalul aeroporturilor din cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti trece la regiile autonome infiintate prin prezenta hotarare, se considera transferat si isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si gradatia avuta.
    (2) Personalul din aparatul central al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti, disponibilizat ca urmare a reorganizarii, care se incadreaza in termen de 30 de zile la una dintre regiile autonome infiintate potrivit art. 1 alin. (1), se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 7
    (1) Salarizarea personalului din regiile autonome de interes national cu specific deosebit se face in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 523/1996.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere care se aplica personalului din regiile autonome care se infiinteaza sunt cele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 523/1996 pentru regiile autonome fara unitati componente.
    Art. 8
    Pentru serviciile aeroportuare efectuate persoanelor fizice si juridice romane sau straine, precum si pentru activitatile specificate in anexa nr. 2, consiliile de administratie vor stabili, potrivit legii, tarife si redevente in lei si in valuta, cu respectarea reglementarilor interne si a intelegerilor internationale in domeniu.
    Art. 9
    Pentru aeroporturile care nu au statut de aeroport international, la solicitarea directorului regiei autonome se pot opera curse aeriene in traficul international de pasageri si de marfuri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor, Ministerului Apararii Nationale si a Ministerului de Interne, obtinuta cu cel putin 48 de ore inainte.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995, se completeaza, la capitolul "Regii autonome", cu regiile autonome cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, dandu-se acestora o noua numerotare.
    (2) La aceeasi data, Hotararea Guvernului nr. 512/1996 privind reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor se abroga.
    (3) Textele din Hotararea Guvernului nr. 523/1996 si din anexele nr. 1, 2 si 3 la aceasta, care se refera la Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti, desfiintata, si la unitatile componente ale acesteia, se abroga.

                      PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

                            Ministrul muncii si
                            protectiei sociale,
                            Alexandru Athanasiu

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                               LISTA
regiilor autonome care se infiinteaza prin divizarea Regiei Autonome
"Aeroporturile Teritoriale" Bucuresti
------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea                 Sediul                 Patrimoniul
crt.    regiei autonome        regiei autonome            existent la
                                                          30 septembrie
                                                          1996
                                                          - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
 1. Aeroportul Arad          Arad, Str. Bodrogului,
                             judetul Arad                  16.102.491
 2. Aeroportul Bacau         Bacau, Str. Aeroportului
                             nr. 1, judetul Bacau           1.057.555
 3. Aeroportul Baia Mare     Comuna Tautii Magheraus,
                             judetul Maramures              4.703.534
 4. Aeroportul Caransebes    Caransebes,
                             Str. Aeroportului nr. 1,
                             judetul Caras-Severin            514.566
 5. Aeroportul Cluj-Napoca   Cluj-Napoca, str. Traian Vuia
                             nr. 149, judetul Cluj          3.415.340
 6. Aeroportul international Comuna Mihail Kogalniceanu,
    Constanta-Mihail         sos. Tudor Vladimirescu
    Kogalniceanu             nr. 4, judetul Constanta       14.021.681
 7. Aeroportul Craiova       Craiova, sos. Craiova-Bucuresti
                             km 7, judetul Dolj              1.026.489
 8. Aeroportul Iasi          Iasi, judetul Iasi                800.056
 9. Aeroportul Oradea        Oradea, Calea Aradului km 6,
                             judetul Bihor                   1.622.085
10. Aeroportul Satu Mare     Sos. Satu Mare-Zalau km 9,5,
                             judetul Satu Mare               8.718.792
11. Aeroportul Sibiu         Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 73,
                             judetul Sibiu                   3.012.210
12. Aeroportul Suceava       Comuna Salcea, judetul Suceava  3.214.148
13. Aeroportul Targu Mures   Comuna Vidrasau, judetul Mures  4.006.849
14. Aeroportul International Timisoara, Bd. Revolutiei
    Timisoara                nr. 3-5, judetul Timis         22.575.871
15. Aeroportul Tulcea        Sos. Tulcea - Constanta km 15,
                             judetul Tulcea                  4.624.990
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

               REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Regiei Autonome "Aeroportul .........................."

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Aeroportul .................", regie autonoma de interes national cu specific deosebit, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficiaza de transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 5 din hotarare, se organizeaza si functioneaza in conditiile legii si potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul Regiei Autonome "Aeroportul ................." este in ............, str. ......... nr. ..............., judetul ............ .

    II. Obiectul de activitate
    Art. 3
    Regia Autonoma "Aeroportul .................." are ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea, asigurarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri si de marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu institutiile similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aeroportul ..... ......................" are urmatoarele atributii principale:
    a) in domeniul tehnic
    1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogara, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu standardele internationale;
    2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor lor aeroportuare in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;
    3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
    4. elaboreaza studii si executa programe, prin asociere sau prin alte forme si modalitati, cu parteneri din tara si din strainatate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
    5. organizeaza si tine evidenta de cadastru al bazei aeroportuare;
    6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
    7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar, potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;
    8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
    9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;
    10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;
    11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
    12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare;
    b) in domeniul operational
    1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;
    2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii, calitative si de siguranta, a transporturilor aeriene de pasageri si de marfuri, executate de transportatorii interni si externi;
    3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportuara;
    4. asigura si coordoneaza la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila, in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
    5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si de mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;
    6. coordoneaza si participa, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroportului;
    7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor pe aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;
    8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii, in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;
    9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe baza de contract, si al personalului aeronautic ce apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroport, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala, la cerere si de urgenta, pentru public in aerogara si aeroport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
    10. asigura respectarea, de catre personalul propriu, a disciplinei muncii, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale in desfasurarea activitatii aeroportuare;
    11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatoriu pentru agentii economici si pentru persoanele fizice;
    12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii, in vederea asigurarii rapide, computerizate, a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian, isi poate diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;
    14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu, la si de la locul de munca, cu autobuze din parcul propriu;
    c) in domeniul economico-financiar
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare proprii;
    2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;
    3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmand elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice:
    4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;
    6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii, emise in acest scop. Autorizatiile sunt omise in scopul asigurarii functionarii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.
    III. Patrimoniul
    Art. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroportul ........................", este cel determinat conform datelor din bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1996.
    IV. Structura organizatorica
    Art. 6
    Structura organizatorica si functionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    V. Organele de conducere
    Art. 7
    Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de catre manager, in conditiile legii.
    Art. 8
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    - aproba programele de servicii aeroportuare;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regia autonoma si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    - propune bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome ce se aproba prin hotarare a Guvernului;
    - aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand regiei autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
    - elaboreaza si aproba statutul personalului;
    - aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii;
    - aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 9
    Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transporturilor si este alcatuit din 7-9 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
    - managerul, care este directorul general al regiei autonome si presedinte al consiliului de administratie;
    - reprezentantul Ministerului Transporturilor;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
    - alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate al regiei autonome.
    La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia acelora care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau a altor organe.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroportul ................" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.
    ART 14
    Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.
    VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii
    Art. 15
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul de stat, in conditiile legii. Statul asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.
    Art. 16
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la unitatile bancare din tara si din strainatate.
    Art. 17
    Potrivit art. 8 din hotarare, tarifele redeventele in lei si in valuta, percepute de regia autonoma de la beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala de aviatie civila.
    Art. 18
    Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
    Art. 19
    Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
    Art. 20
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite prin lege.
    VII. Dispozitii referitoare la personal
    Art. 21
    Personalul regiei autonome, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului din aviatia civila.
    Art. 22
    Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
    Art. 23
    Personalul propriu care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.
    Art. 24
    Personalul de reprezentare, intretinere si exploatare, care, in desfasurarea activitatii, intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat. Locurile de munca in care se poarta echipamentul vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.
    VIII. Dispozitii finale
    Art. 25
    Regia Autonoma "Aeroportul ................." respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.
    Art. 26
    Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 38/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 38 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 38/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu