E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 398 din  4 august 1997

privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 186 din  6 august 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes national, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, trec sub autoritatea consiliilor judetene, ca regii autonome cu specific deosebit, de interes local, conform anexei nr. 1.
    (2) Trecerea regiilor autonome, prevazute la alin. (1), sub autoritatea consiliilor judetene, se face cu activul si pasivul existent la data de 30 iunie 1997.
    Art. 2
    Regiile autonome prevazute la art. 1 isi desfasoara activitatea pe baza regulamentelor de organizare si functionare proprii, elaborate conform regulamentului-cadru prevazut in anexa nr. 2, aprobate de consiliile judetene sub a caror autoritate functioneaza, si cu respectarea reglementarilor specifice aviatiei civile.
    Art. 3
    (1) Cheltuielile de administrare si de intretinere ale regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, se asigura din veniturile proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul local, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Cheltuielile de capital ale regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, se asigura din surse proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul local, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 4
    Se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 7.582.212 mii lei prin diminuarea, cu aceeasi valoare, a creditelor bugetare alocate Ministerului Transporturilor prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 5
    Se suplimenteaza sumele defalcate din impozitul pe salarii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu suma de 7.582.212 mii lei, repartizata pe judete conform anexei nr. 4.
    Art. 6
    (1) Regiile autonome nominalizate in anexa nr. 1 vor prezenta Ministerului Transporturilor deconturile justificative pentru sumele primite de la bugetul de stat in perioada cat au functionat sub autoritatea acestuia. Deconturile justificative se vor intocmi si prezenta Ministerului Transporturilor conform normelor comune ale Ministerului Finantelor nr. DM/1162/1994 si ale Ministerului Transporturilor nr. AN/621/1994.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, regiile autonome prevazute in anexa nr. 1 vor restitui in contul Ministerului Transporturilor sumele primite de la bugetul statului, nejustificate potrivit alin. (1).
    Art. 7
    In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, consiliile judetene nominalizate in anexa nr. 1 vor aproba bugetele de venituri si cheltuieli regiilor autonome preluate de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    Numirea directorului general al regiei autonome se face de catre consiliul judetean, cu avizul Ministerului Transporturilor.
    Art. 8
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 1997, rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 si 5.
    Art. 9
    Personalul aeroporturilor din cadrul regiilor autonome care trec sub autoritatea consiliilor judetene se considera transferat si isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si gradatia avute.
    Art. 10
    Salarizarea personalului din regiile autonome care trec sub autoritatea consiliilor judetene se face conform Hotararii Guvernului nr. 523/1996 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, competentele acestuia fiind preluate de consiliile judetene.
    Art. 11
    Regiile autonome cu specific deosebit, de interes local, care fac obiectul prezentei hotarari, se vor reorganiza prin grija consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997.
    Art. 12
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activitatii aeroporturilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, pozitiile nr. 1-5, 7-13 si 15, precum si anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, pozitiile nr. 47-52, 54-56, 58-61 se abroga.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

                            Ministru de stat,
                            ministrul reformei,
                            Ulm Spineanu

                            Ministrul muncii si
                            protectiei sociale,
                            Alexandru Athanasiu

                            Ministru delegat pe
                            langa primul-ministru
                            pentru coordonarea
                            Secretariatului General
                            al Guvernului si a
                            Departamentului pentru
                            Administratie Publica Locala,
                            Remus Opris

    ANEXA 1

                    LISTA
regiilor autonome aeroportuare care trec sub autoritatea consiliilor judetene
-------------------------------------------------------------------------
                                       Patrimoniul
                                     regiei autonome la
Nr.   Denumirea        Sediul        31 decembrie 1996     Autoritatea
crt.  regiei           regiei            (mii lei)
      autonome         autonome
-------------------------------------------------------------------------
 1. Aeroportul   Arad, str. Bodrogului,   16.087.802   Consiliul judetean
    Arad         judetul Arad                          Arad
 2. Aeroportul   Bacau, str. Aeroportului  1.064.308   Consiliul judetean
    Bacau        nr. 1, judetul Bacau                  Bacau
 3. Aeroportul   Comuna Tautii-Magheraus,  5.039.458   Consiliul judetean
    Baia Mare    judetul Maramures                     Maramures
 4. Aeroportul   Caransebes, str.            579.683   Consiliul judetean
    Caransebes   Aeroportului nr. 1,                   Caras-Severin
                 judetul Caras-Severin
 5. Aeroportul   Cluj-Napoca, str.         4.366.070   Consiliul judetean
    Cluj-Napoca  Traian Vuia nr. 149,                  Cluj
                 judetul Cluj
 6. Aeroportul   Craiova, sos. Craiova-    1.086.204   Consiliul judetean
    Craiova      Bucuresti km 7,                       Dolj
                 judetul Dolj
 7. Aeroportul   Iasi, judetul Iasi          923.023   Consiliul judetean
    Iasi                                               Iasi
 8. Aeroportul   Oradea, calea Aradului    1.698.638   Consiliul judetean
    Oradea       km 6, judetul Bihor                   Bihor
 9. Aeroportul   Satu Mare, sos. Satu      8.898.792   Consiliul judetean
    Satu Mare    Mare-Zalau km 9,5,                    Satu Mare
                 judetul Satu Mare
10. Aeroportul   Sibiu sos. Alba Iulia     3.051.996   Consiliul judetean
    Sibiu        nr. 73, judetul Sibiu                 Sibiu
11. Aeroportul   Comuna Salcea, judetul    3.214.148   Consiliul judetean
    Suceava      Suceava                               Suceava
12. Aeroportul   Comuna Vidrasau,          4.113.980   Consiliul judetean
    Targu Mures  judetul Mures                         Mures
13. Aeroportul   Tulcea, sos. Tulcea -     4.754.472   Consiliul judetean
    Tulcea       Constanta km 15,                      Tulcea
                 judetul Tulcea
-------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                    REGULAMENTUL-CADRU
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroportul .............."

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Regia Autonoma "Aeroportul ...........................................", regie cu specific deosebit, de interes local, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficiaza de transferuri de la bugetul local, in conditiile art. 3 din hotarare, se organizeaza si functioneaza in conditiile legii si potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul Regiei Autonome "Aeroportul ..................." este in .........., str. ...................... nr. ......, judetul ................... .
    II. Obiectul de activitate
    Art. 3
    Regia Autonoma "Aeroportul ................... ", are ca obiect de activitate:
    a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;
    c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave romanesti si straine;
    d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;
    e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri si de marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;
    f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;
    g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    h) realizarea cooperarii in domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu institutiile similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;
    i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.
    Art. 4
    Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aeroportul ................ " are urmatoarele atributii principale:
    a) in domeniul tehnic
    1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parkinguri, aerogara, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare, in concordanta cu standardele internationale;
    2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele: mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;
    3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
    4. elaboreaza studii si executa programe, prin asociere sau prin alte forme si modalitati, cu parteneri din tara si din strainatate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
    5. organizeaza si tine evidenta de cadastru a bazei aeroportuare;
    6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
    7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar, potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;
    8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
    9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;
    10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;
    11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
    12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare;
    b) in domeniul operational
    1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;
    2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii, calitative si de siguranta, a transporturilor aeriene de pasageri, si de marfuri, executate de transportatorii interni si externi;
    3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportuara;
    4. asigura si coordoneaza, la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila, in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
    5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;
    6. coordoneaza si participa, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroportului;
    7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor pe aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;
    8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii, in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;
    9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe baza de contract, si al personalului aeronautic care apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroport, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala, la cerere si cea de urgenta, pentru public, in aerogara si aeroport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
    10. asigura respectarea disciplinei muncii, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;
    11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agentii economici si pentru persoanele fizice;
    12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii, in vederea asigurarii rapide, computerizate, a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
    13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian, isi pot diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;
    14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu la si de la locul de munca;
    c) in domeniul economico-financiar
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare proprii;
    2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;
    3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmand elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;
    4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;
    6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii, emise in acest scop. Autorizatiile sunt emise in scopul asigurarii functionarii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.
    III. Patrimoniul
    Art. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroportul ......................" este cel determinat conform datelor din bilantul contabil la data de 31 decembrie 1996.
    IV. Structura organizatorica
    Art. 6
    Structura organizatorica si functionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    V. Organele de conducere
    Art. 7
    (1) Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de catre directorul general, in conditiile legii.
    (2) Numirea si schimbarea directorului general al regiei autonome se va face de catre consiliul judetean, cu avizul Ministerului Transporturilor.
    Art. 8
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    - aproba programele de servicii aeroportuare;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite de lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regia autonoma si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    - propune bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome ce se aproba prin hotarare a Consiliului judetean .....................;
    - aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand regiei autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta intregului patrimoniu;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
    - elaboreaza si aproba statutul personalului regiei autonome;
    - aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii regiei;
    - aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 9
    Consiliul de administratie este numit prin hotarare a Consiliului judetean .................. si este alcatuit din 7-9 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
    - directorul general al regiei autonome, care este si presedinte al consiliului de administratie;
    - reprezentantul Consiliului judetean ...................;
    - reprezentantul Ministerului Transporturilor;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
    - reprezentantul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate al regiei autonome.
    La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta directorului general sau a altor organe.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul lor poate fi inlocuita la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Consiliului judetean .................. inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroportul .............. " intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie, acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.
    Art. 14
    Directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.
    VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii
    Art. 15
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul local, in conditiile legii. Consiliul judetean .................. asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.
    In functie de dezvoltarea zonala, si alte consilii judetene pot contribui cu surse financiare la intretinerea si dezvoltarea aeroportului.
    Art. 16
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la societatile bancare din tara si din strainatate.
    Art. 17
    Tarifele si redeventele in lei si in valuta, percepute de regia autonoma de la beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala privind aviatia civila.
    Art. 18
    Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
    Art. 19
    Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
    Art. 20
    Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite prin lege.
    VII. Dispozitii referitoare la personal
    Art. 21
    Personalul regiei autonome, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului din aviatia civila.
    Art. 22
    Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice, referitoare la protectia sociala a personalului.
    Art. 23
    Personalul propriu, care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.
    Art. 24
    Personalul de reprezentare, intretinere si exploatare, care, in desfasurarea activitatii intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara, este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat. Locurile de munca in care se poarta echipamentul vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.
    VIII. Dispozitii finale
    Art. 25
    Regia Autonoma "Aeroportul .........................." respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.
    Art. 26
    Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.

    ANEXA 3

                          TRANSFERURI
aferente serviciilor publice de interes local, preluate din bugetul Ministerului Transporturilor - Cap. 68.O1 "Transporturi si comunicatii" - la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in aplicarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
-------------------------------------------------------------------------
                                               din care:
                               -------------------------------
Nr.    Activitatea/   Total                                    Consiliul
crt    Regia          sume     Transferuri   A    B    C   D   care preia
       autonoma    - mii lei - - mii lei -                     regia
                                                               autonoma
-------------------------------------------------------------------------
   AVIATIE TOTAL,    7.582.212    7.582.212
   din care:
 1. Aeroportul         825.274      825.274                   Consiliul
    Arad                                                      Judetean
                                                              Arad
 2. Aeroportul         418.816      418.816                   Consiliul
    Bacau                                                     Judetean
                                                              Bacau
 3. Aeroportul         402.000      402.000                   Consiliul
    Baia Mare                                                 Judetean
                                                              Maramures
 4. Aeroportul         155.000      155.000                   Consiliul
    Caransebes                                                Judetean
                                                              Caras -
                                                              Severin
 5. Aeroportul Cluj -  553.685      553.685                   Consiliul
    Napoca                                                    Judetean
                                                              Cluj
 6. Aeroportul          49.000       49.000                   Consiliul
    Craiova                                                   Judetean
                                                              Dolj
 7. Aeroportul Iasi  1.438.600    1.438.600                   Consiliul
                                                              Judetean
                                                              Iasi
 8. Aeroportul         608.956      608.956                   Consiliul
    Oradea                                                    Judetean
                                                              Bihor
 9. Aeroportul         965.700      965.700                   Consiliul
    Satu Mare                                                 Judetean
                                                              Satu Mare
10. Aeroportul Sibiu   350.400      350.400                   Consiliul
                                                              judetean
                                                              Sibiu
11. Aeroportul       1.175.818    1.175.818                   Consiliul
    Suceava                                                   Judetean
                                                              Suceava
12. Aeroportul         435.645      435.645                   Consiliul
    Targu Mures                                               Judetean
                                                              Mures
13. Aeroportul         203.318      203.318                   Consiliul
    Tulcea                                                    judetean
                                                              Tulcea
-------------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA COLOANELOR
    A = Subventii pentru produse si activitati
    B = Cheltuieli de capital
    C = Rambursari de credite externe, dobanzi si comisioane aferente
    D = Intrari de credite externe

    ANEXA 4

                            LISTA
consiliilor judetene carora li se aloca sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru regiile autonome preluate de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
                                     - mii lei -
------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea                       Suma
 crt.   consiliului judetean            alocata
------------------------------------------------
    AVIATIE TOTAL,                     7.582.212
    din care:
 1. Consiliul Judetean Arad              825.274
 2. Consiliul Judetean Bacau             418.816
 3. Consiliul Judetean Maramures         402.000
 4. Consiliul Judetean Caras-Severin     155.000
 5. Consiliul Judetean Cluj              553.685
 6. Consiliul Judetean Dolj               49.000
 7. Consiliul Judetean Iasi            1.438.600
 8. Consiliul Judetean Bihor             608.956
 9. Consiliul Judetean Satu Mare         965.700
10. Consiliul Judetean Sibiu             350.400
11. Consiliul Judetean Suceava         1.175.818
12. Consiliul Judetean Mures             435.645
13. Consiliul Judetean Tulcea            203.318
                                                SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 398/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 398 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu