E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 594 1999 abrogat de Hotărârea 809 2017
Articolul 31 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 32 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 21 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Articolul 24 din actul Hotărârea 594 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 594 din 27 iulie 1999

privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din  4 august 1999


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea salarizarii nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Salarizarea personalului angajat pe baza de contract individual de munca in regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene se stabileste pe baza urmatoarelor elemente:
    a) coeficientul de ierarhizare egal cu 1, cu o valoare de 685.872 lei, care se utilizeaza ca baza de calcul pentru salariile de baza corespunzatoare grilelor de salarizare specifice;
    b) grilele de salarizare compuse din intervale de valori minime si maxime pentru coeficienti de ierarhizare corespunzatori fiecarei functii de executie, grad sau treapta profesionala;
    c) criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite pe baza evaluarii performantelor profesionale ale angajatilor pentru indeplinirea atributiilor si raspunderilor corespunzatoare postului caracterizat prin cerinte de ocupare.
    (2) Limitele minime si maxime ale coeficientilor de ierarhizare, inmultite cu salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare egal cu 1, reprezinta limitele intre care se stabilesc salariile de baza corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale.
    (3) Regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) In limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, potrivit competentelor prevazute de lege, fiecare regie autonoma aeroportuara isi intocmeste organigrama si statul de functii, cu respectarea nomenclatorului de functii si de personal din aeroporturi, stabilit de Ministerul Transporturilor potrivit art. 11 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998.
    (2) Organigrama, statul de functii, numarul de personal, precum si fisele de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de consiliul judetean.
    (3) Pana la intrarea in vigoare a Reglementarii de aeronautica civila privind nomenclatorul de functii si de personal din aeroporturi care concura la siguranta traficului aerian, orice modificare a organigramelor sau a statelor de functii ale regiilor autonome aeroportuare va fi supusa avizarii Ministerului Transporturilor.
    Art. 3
    Fondul destinat platii drepturilor salariale prevazute in prezenta hotarare, aprobat de catre consiliul judetean, se asigura din veniturile proprii ale regiei autonome aeroportuare si, in completare, din transferuri de la bugetul judetean sub autoritatea caruia functioneaza regia autonoma aeroportuara, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.

    CAP. 2
    Stabilirea salariului de baza individual intre limite

    Art. 4
    (1) Salariul de baza individual intre limite si, dupa caz, indemnizatia de conducere individuala, precum si angajarea si promovarea personalului din regiile autonome aeroportuare se stabilesc in conformitate cu prezenta hotarare, cu Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 157/1999, care se aplica corespunzator, precum si cu actele normative specifice domeniului aeronautic.
    (2) Criteriile cuprinse in fisa de evaluare a postului prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 775/1998 se aproba de catre consiliul judetean, la propunerea consiliului de administratie al regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit.
    Art. 5
    (1) Salariul de baza corespunzator functiei de executie pentru personalul angajat in regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit este cuprins intre limitele corespunzatoare functiei, gradului sau treptei profesionale si se stabileste pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale ale angajatului, in raport cu indeplinirea atributiilor si raspunderilor prevazute in fisa postului.
    (2) La salariul de baza individual intre limite, stabilit potrivit alin. (1), se adauga, dupa caz, sporuri la salariul de baza si alte drepturi salariale prevazute in prezenta hotarare.
    (3) La salariul de baza individual intre limite, stabilit potrivit alin. (1) si (2), pentru personalul cu functii de conducere se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariul de baza.
    (4) In limita resurselor financiare anuale si cu aprobarea consiliului de administratie al regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, angajatii acesteia pot beneficia si de alte drepturi sau facilitati, reglementate prin acte normative specifice si prin contractul colectiv de munca.
    Art. 6
    (1) Grilele de salarizare corespunzatoare fiecarei functii de executie, grad profesional sau treapta profesionala sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4 la prezenta hotarare.
    (2) Pentru functiile de conducere indemnizatiile de conducere sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 7
    In limita resurselor financiare bugetare aprobate anual potrivit competentelor prevazute de lege, coeficientii de ierarhizare intre limite, corespunzatori functiilor, gradelor si treptelor profesionale, dupa caz, ale personalului operativ specific activitatilor din regiile autonome aeroportuare pot fi majorati cu pana la 15%, cu aprobarea anuala a consiliului judetean.

    CAP. 3
    Sporuri la salariul de baza

    Art. 8
    (1) Pentru vechimea in munca salariatii beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in programul normal de lucru, astfel:
-------------------------------------------------------------
 Transa de vechime             Cota din salariul de baza
 in munca                  ----------------------------------
                           pentru personalul    pentru restul
                           operativ             personalului
--------------------------------------------------------------
- intre 1 si 3 ani                11%                 -
- intre 3 si 5 ani                12%                 5%
- intre 5 si 10 ani               15%                10%
- intre 10 si 15 ani              18%                15%
- intre 15 si 20 de ani           21%                20%
- peste 20 de ani                 25%                25%
--------------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu inceperea datei de intai a lunii urmatoare celei in care angajatul a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii.
    (5) Categoriile de personal operativ specific activitatilor din regiile autonome aeroportuare se propun de catre directorul general al regiei si se aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare, cu respectarea nomenclatorului de functii si de personal din aeroporturi, stabilit de Ministerul Transporturilor potrivit art. 11 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998.
    Art. 9
    Sporul pentru conditii grele de munca este in cuantum lunar de pana la 15% din salariul de baza si se acorda pentru atragerea si mentinerea fortei de munca a personalului angajat care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, in mediu umed, in conditii de izolare sau trepidatii.
    Art. 10
    Sporul pentru conditii nocive de munca este in cuantum lunar de pana la 15% din salariul de baza si se acorda personalului de la locurile de munca in care sunt depasite concentratiile de noxe maxim admise de normele de protectie a muncii.
    Art. 11
    (1) Sporul pentru conditii vatamatoare sau periculoase este in cuantum lunar de pana la 15% din salariul de baza si se acorda personalului de la locurile de munca la care exista riscul de accidentare sub circulatie, in actiunile de stingere a incendiilor, in lucrul la inaltime, in alimentarea aeronavelor cu oxigen, azot sau produse petroliere, precum si in transportul si manuirea acestor produse.
    (2) Personalul care participa la actiuni de cautare-salvare a aeronavelor si a pasagerilor primeste un spor suplimentar de 20% din salariul de baza.
    Art. 12
    (1) Sporul pentru aviatie este in cuantum lunar de pana la 20% din salariul de baza si se acorda pentru categoriile de personal aprobate de consiliul judetean, la propunerea consiliului de administratie.
    (2) Sporul pentru aviatie face parte din salariul de baza si este luat in calcul la stabilirea bazei de calcul pentru toate sporurile care se adauga la salariul de baza, potrivit prezentei hotarari.
    Art. 13
    Sporul pentru deservirea unor instalatii suplimentare din dotarea autovehiculelor poate fi in cuantum lunar de pana la 25% din salariul de baza.
    Art. 14
    Sporul pentru exercitarea temporara a atributiilor unei functii de executie suplimentare, alta decat functia de executie de baza a angajatului, poate fi in cuantum lunar de pana la 30% din salariul de baza si se acorda cu aprobarea consiliului de administratie al regiei autonome aeroportuare.
    Art. 15
    Sporul pentru utilizarea unor limbi straine de circulatie internationala este in cuantum lunar de pana la 10% din salariul de baza si se acorda, in cazul folosirii acestora mai mult de jumatate din programul normal de lucru, angajatilor ale caror functii nu au ca cerinta de ocupare a postului respectiv cunoasterea uneia sau mai multor limbi straine.
    Art. 16
    Sporul pentru orele lucrate in timpul noptii, potrivit programului de lucru, in intervalul cuprins intre orele 22,00 - 6,00, este in cuantum de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 17
    Sporul pentru fidelitate poate fi in cuantum de pana la 15% din salariul de baza si se acorda, cu aprobarea anuala a consiliului judetean, la propunerea consiliului de administratie, personalului angajat in cadrul regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Art. 18
    (1) Locurile de munca, conditiile concrete de acordare si categoriile de personal care pot beneficia de sporurile prevazute la art. 9 - 16 se stabilesc potrivit legislatiei in vigoare, pentru fiecare regie autonoma aeroportuara, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate.
    (2) Marimea concreta a sporurilor prevazute la art. 9 - 15 si la art. 17 se propune de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare, dupa consultarea sindicatului si inaintea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, si se aproba anual de catre consiliul judetean.
    Art. 19
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul angajat in functii de executie sunt ore suplimentare si se compenseaza cu timp liber corespunzator, in urmatoarele 30 de zile.
    (2) Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile calendaristice si cel in cauza este de acord, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare ori pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
    (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata in conditiile alin. (2), pana la 120 de ore anual pe o persoana, iar in situatii cu totul deosebite, peste acest plafon, dar fara a se depasi 360 de ore anual, cu consultarea sindicatului.
    (4) Orele prestate in program de tura pentru desfasurarea continua a activitatilor aeroportuare, care in cursul unei luni depasesc durata normala a timpului de lucru, se compenseaza cu timp liber corespunzator, iar daca nu este posibil si daca cel in cauza este de acord, cu sporurile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. a) si b).
    (5) Munca peste durata normala de lucru nu poate depasi 360 de ore anual si se aproba, potrivit reglementarilor legale, de catre conducerea regiei, dupa consultarea sindicatului.
    (6) Daca munca prestata in conditiile prevazute la alin. (4) nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi platite cu un spor de 100% din salariul de baza.

    CAP. 4
    Premii

    Art. 20
    (1) Pentru premierea individuala a personalului angajat care s-a remarcat printr-o activitate deosebita regiile autonome aeroportuare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Fondul de premiere constituit potrivit alin. (1) se aproba de catre consiliul de administratie si se cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome aeroportuare.
    Art. 21
    (1) Directorul general al regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit va stabili cuantumul premiilor individuale, prin dispozitie, pe categorii de functii si pe intreaga structura organizatorica aprobata, pe baza performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii.
    (2) Pentru evaluarea performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii, seful ierarhic va utiliza fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale adaptata la specificul activitatii respective.
    Art. 22
    Cu respectarea legislatiei in vigoare, in limita resurselor financiare anuale si dupa acoperirea cheltuielilor de administrare si de intretinere ale regiei autonome aeroportuare, cu aprobarea consiliului de administratie, personalul angajat poate beneficia, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual de pana la nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat in anul pentru care se face plata.
    Art. 23
    Premiile prevazute la art. 21 si 22 nu se acorda personalului angajat care in cursul anului a obtinut performante profesionale individuale care nu corespund sub raport profesional cerintelor postului pe care il ocupa si nici personalului care a avut abateri pentru care a fost sanctionat disciplinar.

    CAP. 5
    Alte drepturi

    Art. 24
    (1) Pentru rezultate deosebite, obtinute in activitatea desfasurata, personalul angajat poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza.
    (2) Cuantumul salariului de merit poate fi de pana la 15% din salariul de baza si se aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare.
    (3) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc de catre directorul general al regiei autonome aeroportuare, la propunerea sefului ierarhic, o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu performantele profesionale individuale obtinute pentru activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al regiei autonome aeroportuare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 25
    Angajarea in cadrul regiei autonome aeroportuare a personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei sau al agentului economic la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune programului functiei in care este incadrat. In acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 26
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 27
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala avuta anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie pentru care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    (4) Drepturile personalului mutat in alta localitate sunt cele ce se acorda personalului din unitatile bugetare.
    Art. 28
    (1) Persoanele din alte localitati, solicitate sa fie transferate la regiile autonome aeroportuare din localitatile unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, precum si personalul mutat, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate, au dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si pentru membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii de instalare care poate fi echivalenta cu pana la doua salarii de baza lunare;
    c) plata unei indemnizatii egale cu o patrime din salariul de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se face de catre regia autonoma aeroportuara care a solicitat transferul.
    (3) Drepturile banesti prevazute la alin. (1) se restituie, pe baza unui titlu executoriu, in conditiile legii, de catre persoanele care le-au primit, daca acestea, din vina lor, nu au lucrat cel putin 30 de luni in cadrul regiei autonome aeroportuare respective.
    (4) Stabilirea localitatilor unde specialistii sunt atrasi cu mare greutate se face de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare impreuna cu consiliul judetean si cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 29
    Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si avansate, pe baza de concurs sau examen, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 30
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari fiecarui angajat i se va mentine salariul de baza avut, stabilit conform Hotararii Guvernului nr. 523/1996 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar compensatiile acordate prin hotararile Guvernului de indexare a salariilor se vor cuprinde in salariul de baza.
    (2) Angajatii al caror salariu de baza, stabilit potrivit alin. (1), se situeaza sub nivelul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale avute, vor fi incadrati la nivelul minim al intervalului respectiv din prezenta hotarare.
    Art. 31
    (1) Pentru anul 1999 salariul de baza individual si, dupa caz, indemnizatia de conducere individuala se stabilesc pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale obtinute in perioada 15 iulie 1998 - 15 iulie 1999.
    (2) Performantele profesionale individuale ale angajatului, evaluate anual potrivit art. 4, pot determina, anual, diminuarea sau majorarea salariului de baza individual intre limite si a indemnizatiei de conducere individuale, dupa caz, care se va efectua cu respectarea prevederilor art. 3.
    Art. 32
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna iulie 1999 pana la reorganizarea, potrivit legii, a regiilor autonome aeroportuare prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Actele normative care vor modifica sau vor completa drepturile salariale ale personalului angajat din sectorul bugetar se vor aplica in mod corespunzator si personalului angajat prevazut in prezenta hotarare.
    Art. 33
    Pe data aplicarii prezentei hotarari se abroga art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 6 august 1997, Hotararea Guvernului nr. 523/1996 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 34
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Ioan Onisei

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Gheorghe Banu,
                       secretar de stat

                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea                  Sediul regiei            Autoritatea
 crt. regiei autonome            autonome
----------------------------------------------------------------------------
 1.   Aeroportul Bacau       Bacau, Str. Aeroportului   Consiliul Judetean
                             nr. 1, judetul Bacau       Bacau
 2.   Aeroportul Baia Mare   Comuna Tautii-Magheraus,   Consiliul Judetean
                             judetul Maramures          Maramures
 3.   Aeroportul Cluj-Napoca Cluj-Napoca,               Consiliul Judetean
                             str. Traian Vuia nr. 149,  Cluj
                             judetul Cluj
 4.   Aeroportul Craiova     Craiova, sos.              Consiliul Judetean
                             Craiova - Bucuresti km. 7, Dolj
                             judetul Dolj
 5.   Aeroportul Iasi        Iasi, judetul Iasi         Consiliul Judetean
                                                        Iasi
 6.   Aeroportul Oradea      Oradea, Calea Aradului     Consiliul Judetean
                             km 6, judetul Bihor        Bihor
 7.   Aeroportul Satu Mare   Satu Mare, sos.            Consiliul Judetean
                             Satu Mare - Zalau km. 9,5, Satu Mare
                             judetul Satu Mare
 8.   Aeroportul Sibiu       Sibiu, sos. Alba Iulia     Consiliul Judetean
                             nr. 73, judetul Sibiu      Sibiu
 9.   Aeroportul Suceava     Comuna Salcea, judetul     Consiliul Judetean
                             Suceava                    Suceava
10.   Aeroportul Targu Mures Comuna Vidrasau, judetul   Consiliul Judetean
                             Mures                      Mures
11.   Aeroportul Tulcea      Tulcea, sos.               Consiliul Judetean
                             Tulcea - Constanta km 15,  Tulcea
                             judetul Tulcea
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                         COEFICIENTII DE IERARHIZARE
           pentru functiile de executie, pe grade profesionale
----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Functia                                 Nivelul      Coeficientul de
crt.                                           studiilor      ierarhizare
                                                          ------------------
                                                           maxim    minim
----------------------------------------------------------------------------
 1. Consilier, inspector de specialitate,
    revizor contabil; gradul IA                 S*)        1,725    3,450
 2. Inspector de specialitate, referent de
    specialitate, revizor contabil; gradul I    S*)        1,525    3,050
 3. Inspector de specialitate, referent de
    specialitate, revizor contabil; gradul II   S*)        1,325    2,650
 4. Inspector de specialitate, referent de
    specialitate, revizor contabil; gradul III  S*)        1,200    2,400
 5. Referent, inspector, revizor contabil;
    debutant                                    S*)        1,125      -
 6. Consilier juridic; gradul IA                S*)       2,325    3,850
 7. Consilier juridic; gradul I                 S*)       2,125    3,450
 8. Consilier juridic gradul II                 S*)       1,925    3,050
 9. Consilier juridic; gradul III               S*)       1,725    2,650
10. Consilier juridic; gradul IV                S*)       1,550    2,300
11. Consilier juridic; debutant                 S*)       1,535      -
12. Referent de specialitate, subinginer,
    asistent veterinar; gradul I                SSD*)    1,300    2,800
13. Referent de specialitate, subinginer,
    asistent veterinar; gradul II               SSD*)    1,125    2,250
14. Referent de specialitate, subinginer,
    asistent veterinar; gradul III              SSD*)    1,050    2,100
15. Referent, subinginer, asistent veterinar;
    debutant                                    SSD*)    1,035      -
16. Asistent medical principal                  PL*)    1,300    2,800
17. Asistent medical                            PL*)    1,100    2,475
18. Asistent medical debutant                   PL*)    1,059      -
19. Medic primar                                S*)        2,000    5,100
20. Medic specialist                            S*)        1,500    3,650
21. Medic                                       S*)        1,400    3,200
22. Medic stagiar                               S*)        1,344      -
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai institutiilor de invatamant superior de specialitate tehnica, economica, universitara sau de alta specialitate, cu durata studiilor de 4 - 6 ani, invatamant de zi, sau 5 - 6 ani, invatamant seral sau fara frecventa, precum si absolventii cu diploma ai scolii de aviatie cu durata studiilor de 3 - 4 ani, invatamant de zi.
    *) Absolventii cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior cu specialitate juridica, cu durata studiilor de 4 - 6 ani.
    *) Absolventii cu diploma ai unei institutii de invatamant cu studii de scurta durata de specialitate tehnica, economica, universitara sau de alta specialitate, cu durata studiilor de 2 - 3 ani, invatamant de zi, sau 3 - 4 ani, invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Absolventii invatamantului postliceal medical, pentru care in prezenta anexa sunt prevazute studii postliceale (PL), vor fi incadrati pe functiile specifice, cu avizul si in conditiile de ocupare stabilite de Ministerul Sanatatii.
    In toate cazurile se vor respecta conditiile de incadrare conform specificului fiecarei functii.

    ANEXA 3

                         COEFICIENTII DE IERARHIZARE
pentru functiile de executie, pe trepte profesionale, specifice activitatilor
din regiile autonome aeroportuare
----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Functia                                 Nivelul      Coeficientul de
crt.                                           studiilor      ierarhizare
                                                          ------------------
                                                           maxim    minim
----------------------------------------------------------------------------
    A. Functii de executie pentru activitatea de dirijare la sol

 1. Instructor cu autorizatie, controlor    M si curs de
    trafic de dirijare la sol; treapta IA   calificare
                                            si licenta     1,450     2,600
 2. Controlor trafic de dirijare la sol;    M si curs de
    treapta I                               calificare
                                            si licenta     1,200     2,400
 3. Controlor trafic de dirijare la sol;    M si curs de
    treapta II                              calificare
                                            si licenta     1,075     2,150
 4. Controlor trafic de dirijare la sol;    M si curs de
    treapta III                             calificare
                                            si licenta     0,975     1,950
 5. Controlor trafic de dirijare la sol;    M si curs de
    stagiar                                 calificare     0,950       -
 6. Dispecer la sol debutant                M              0,900       -

    B. Functii de executie pentru activitatea de securitate aeroportuara

 7. Agent de control antiterorist           M si curs de
    si antideturnare; treapta I             calificare;
                                            G*) si curs
                                            de calificare  1,450     2,600
 8. Agent de control antiterorist si        M si curs
    antideturnare; treapta II               de calificare;
                                            G*) si curs de
                                            calificare     1,150     2,250
 9. Agent de control antiterorist si        M si curs
    antideturnare; debutant                 de calificare  1,100       -

    C. Functii de executie pentru activitatea de P.S.I. si salvare aeroportuara

10. Agent salvare aeroportuara si
    instalatii de stins incendii;           M; G*)         1,175     2,300
    treapta I
11. Agent salvare aeroportuara si
    instalatii de stins incendii;
    treapta II                              M; G*)         0,975     1,950
12. Agent salvare aeroportuara si
    instalatii de stins incendii;
    treapta III                             M; G*)         0,900     1,800

    D. Functii de executie pentru activitatea de exploatare, intretinere,
fabricatie si reparatii ale mijloacelor si instalatiilor de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol, mijloacelor tehnice aeroportuare, autospecialelor si instalatiilor energetice, precum si pentru activitatea de intretinere si de deservire a infrastructurii aeroportuare si pentru deservirea tehnica aeroportuara

    a*)
13. Mecanic de aviatie specialist;
    treapta I                                              1,400     2,600
14. Mecanic de aviatie specialist;
    treapta II                                             1,300     2,400
15. Mecanic de aviatie specialist;
    treapta III                                            1,125     2,050
16. Mecanic de aviatie specialist;
    debutant                                               1,050       -

    b*)
17. Muncitor calificat; treapta I                          1,300     2,350
18. Muncitor calificat; treapta II                         1,225     2,225
19. Muncitor calificat; treapta III                        1,150     2,075
20. Muncitor calificat; treapta IV                         1,075     1,950
21. Muncitor calificat; treapta V                          1,000     1,800
22. Muncitor calificat; treapta VI                         0,925     1,675

    E*). Functii de executie pentru activitatea de transport aeroportuar pe grupe de autovehicule

    a1) Grupa I - autovehicule cu capacitatea de transport pana la 1,9 tone inclusiv, autovehicule pentru transport de persoane pana la 8 locuri

23. Sofer; treapta I                                       1,250     2,350
24. Sofer; treapta II                                      1,225     2,250
25. Sofer; treapta III                                     1,175     2,150
26. Sofer                                                  0,950     1,700

    a2) Grupa II - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de la 2 tone pana la 9,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la 9 locuri pana la 29 de locuri inclusiv

27. Sofer; treapta I                                       1,300     2,400
28. Sofer; treapta II                                      1,275     2,300
29. Sofer; treapta III                                     1,225     2,200
30. Sofer                                                  1,000     1,750

    a3) Grupa III - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de la 10 tone pana la 19,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la 30 de locuri pana la 55 de locuri inclusiv

31. Sofer; treapta I                                       1,350     2,450
32. Sofer; treapta II                                      1,325     2,350
33. Sofer; treapta III                                     1,275     2,250
34. Sofer                                                  1,050     1,800

    a4) Grupa IV - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de 20 tone si peste; autovehicule pentru transport de persoane peste 55 de locuri

35. Sofer; treapta I                                       1,400     2,500
36. Sofer; treapta II                                      1,375     2,400
37. Sofer; treapta III                                     1,325     2,300
38. Sofer                                                  1,100     1,850
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Conditia de studii generale este valabila pentru persoanele incadrate in functie anterior prezentei hotarari.
    a*) Functia de mecanic de aviatie specialist va fi ocupata de personalul cu studii medii sau cu studii generale si cu pregatire prin curs de calificare, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare in specialitatile corespunzatoare navigatiei aeriene, si care are licenta de functionare, la zi, pentru tipurile de aeronave pe care le deserveste.
    b*) Functiile de muncitor vor fi ocupate de absolventi cu diploma sau echivalent cu studii medii sau cu studii generale si cu pregatire prin curs de calificare, in specialitatile:
    b1) electronica, electrotehnica, electromecanica, mecanica si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de protectie a navigatiei aeriene, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, pentru activitatea de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii ale mijloacelor si instalatiilor de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol;
    b2) prelucrare prin aschiere, lacatuserie mecanica, vopsitorie si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii ale mijloacelor tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare;
    b3) zugrav, zidar, fierar-betonist, lacatus, dulgher, tamplar, betonist si alte meserii corespunzatoare domeniului de intretinere si deservire a infrastructurii aeroportuare, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare;
    b4) masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist si alte meserii corespunzatoare domeniului de activitate de transport aeroportuar si deservire tehnica aeroportuara, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare.
    E*) Soferii vor fi salarizati pe baza coeficientilor de multiplicare corespunzatori grupei auto respective numai pe perioada in care deservesc autovehicule incadrate in aceeasi grupa. La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund coeficienti de multiplicare superiori, incadrarea personalului respectiv se face pe baza performantelor profesionale individuale obtinute pe autovehiculul deservit anterior. Soferii care deservesc mai multe autovehicule din grupe auto diferite vor fi incadrati la grupa din care fac parte autovehiculele pe care le deservesc mai mult de jumatate din timpul de lucru.

    ANEXA 4

                  COEFICIENTII DE IERARHIZARE
    pentru functiile de executie, pe trepte profesionale
----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Functia                                 Nivelul      Coeficientul de
crt.                                           studiilor      ierarhizare
                                                          ------------------
                                                           maxim    minim
----------------------------------------------------------------------------
 1. Secretar-dactilograf, secretar; treapta I    M; G      1,075    1,950
 2. Secretar-dactilograf, secretar; treapta II   M; G      0,975    1,775
 3. Secretar-dactilograf, secretar; debutant     M; G      0,970      -
 4. Tehnician veterinar; treapta IA              M         1,175    2,400
 5. Tehnician veterinar; treapta I               M         1,075    2,150
 6. Tehnician veterinar; treapta II              M         0,975    1,950
 7. Tehnician veterinar; debutant                M         0,905      -
 8. Asistent medical principal                   M         1,100    2,156
 9. Asistent medical                             M         0,930    1,725
10. Sora medicala principala                     M         1,015    1,926
11. Sora medicala                                M         0,885    1,639
12. Referent, tehnician, functionar;
    treapta IA                                   M*)       1,300    2,400
13. Referent, tehnician; treapta I               M*)       1,200    2,225
14. Referent, tehnician; treapta II              M*); G    1,075    2,000
15. Referent, tehnician; treapta III             M*); G    0,975    1,825
16. Referent, tehnician; debutant                M*)       0,945      -
17. Administrator I                              M         1,375    2,475
18. Administrator II                             M         1,250    2,250
19. Administrator III                            M         1,125    2,025
20. Sef depozit I                                M         1,225    2,225
21. Sef depozit II                               M         1,125    2,025
22. Casier, magaziner; I                         M         1,200    2,175
23. Casier, magaziner; II                        M; G      1,075    1,950
24. Casier, magaziner; debutant                  M; G      1,070      -
25. Functionar, arhivar; I                       M         1,175    2,125
26. Functionar, arhivar; II                      M         1,075    1,950
27. Functionar, arhivar; III                     M         0,975    1,775
28. Functionar, arhivar; debutant                M         0,970      -
29. Portar, paznic, ingrijitor, bufetier,
    guard, manipulant bunuri, curier;
    treapta I                                              0,925    1,675
30. Portar, paznic, ingrijitor, bufetier,
    guard manipulant bunuri, curier;
    treapta II                                             0,850    1,550
31. Muncitor necalificat;*)                               0,825    1,675
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Absolventii cu diploma de bacalaureat ai invatamantului mediu liceal sau, dupa caz, cu diploma a invatamantului postliceal tehnic si de alte specialitati, inclusiv de maistri. In toate cazurile se vor respecta conditiile de incadrare conform specificului fiecarei functii.
    *) Consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare stabileste si aproba lucrarile necalificate, pe categorii de lucrari corespunzatoare pentru munca foarte grea, munca grea si munca obisnuita, si le diferentiaza pe niveluri ale sporului pentru conditii grele de munca.

    ANEXA 5

                         INDEMNIZATIILE
               pentru functiile de conducere
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Functia de conducere                        Limita maxima a
crt.                                                 indemnizatiei de
                                                     conducere, in procente
                                                     din salariul de baza
                                                             (%)
---------------------------------------------------------------------------
 1.  Director general                                         55
 2.  Director                                                 50
 3.  Contabil-sef, inginer-sef                                40
 4.  Sef serviciu, sef sector, sef centru                     30
 5.  Sef birou, sef atelier, sef statie, sef oficiu           25
 6.  Sef tura*), sef formatie muncitori*)                    15
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Tura va fi constituita din minimum 3 persoane.
    *) In situatiile in care conducerea formatiei de lucru este prevazuta in categoria de incadrare a muncitorilor, marimea indemnizatiei de conducere se va stabili potrivit indicatorului tarifar de calificare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 594/1999

 
11.03.2014 12:17:24  Anonim  a scris :
Îmi poate spune cineva daca această hotărâre mai produce efecte sau nu? Mulțumesc
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu