E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 21 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 24 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 31 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 32 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica Hotărârea 594 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 594 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1004 2000 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 594 1999
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1004 din 26 octombrie 2000

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 540 din  1 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea salarizarii nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 4 august 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se abroga.
    2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 1 va urmatorul cuprins:
    "b) grilele de salarizare compuse din intervale de valori minime si maxime pentru salariul de baza corespunzator fiecarei functii de executie, fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale;"
    3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Limitele minime si maxime ale salariului de baza reprezinta limitele intre care se stabilesc salariile de baza corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Grilele de salarizare corespunzatoare fiecarei functii de executie, fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4 la prezenta hotarare.
    (2) Pentru functiile de conducere, altele decat functia de administrator al regiei autonome aeroportuare care nu beneficiaza de indemnizatie de conducere, indemnizatiile de conducere sunt prevazute in anexa nr. 5 la prezenta hotarare."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In limita resurselor financiare bugetare aprobate anual potrivit competentelor prevazute de lege salariile de baza intre limite prevazute de prezenta hotarare, corespunzatoare functiilor, gradelor sau treptelor profesionale, dupa caz, pot fi majorate cu pana la 25%, cu aprobarea anuala a consiliului judetean.
    (2) Categoriile de personal care pot beneficia de aceasta majorare, precum si procentul de majorare pentru fiecare dintre acestea se aproba anual prin hotarare a consiliului judetean."
    6. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Administratorul sau directorul general dupa caz, al regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit va stabili prin dispozitie cuantumul premiilor individuale, pe categorii de functii si pe intreaga structura organizatorica aprobata, pe baza performantelor profesionale individuale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii."
    7. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc de catre administratorul sau directorul general, dupa caz, al regiei autonome aeroportuare, la propunerea sefului ierarhic, o data pe an, dupa aprobarea bugetului, in raport cu performantele profesionale individuale obtinute pentru activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare."
    8. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Drepturile salariale, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, care nu se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul anual al regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, se suporta, in conditiile legii, de catre persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale."
    9. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, potrivit legii, actele normative care vor modifica sau vor completa drepturile salariale ale personalului cu contract de munca din administratia publica locala se vor aplica in mod corespunzator, prin hotarare a consiliului judetean, si personalului angajat prevazut in prezenta hotarare. Proiectul de hotarare a consiliului judetean va fi avizat in comun de Ministerul Functiei Publice si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; avizul respectiv are caracter conform."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va proceda la recalcularea salariilor de baza care se vor acorda angajatilor incepand cu luna octombrie 2000, pe baza limitelor minime si maxime ale salariului de baza prevazute de prezenta hotarare pentru functia, gradul sau treapta profesionala a angajatului, cu pastrarea punctajului total obtinut prin evaluarea performantelor profesionale individuale, pe baza caruia s-a calculat si s-a stabilit nivelul salariului de baza pe anul 2000.
    Art. 3
    In textul Hotararii Guvernului nr. 594/1999, acolo unde este cazul, sintagma "consiliul de administratie" se inlocuieste cu sintagma "consiliul de administratie sau, dupa caz, administratori".
    Art. 4
    Anexele nr. 2 - 5 la Hotararea Guvernului nr. 594/1999 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 594/1999, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Simona Marinescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotararea
    Guvernului nr. 594/1999)

                              SALARIUL DE BAZA
            pentru functii de executie pe grade profesionale
____________________________________________________________________________
Nr.                                                      Salariul de baza
crt.    Functia                               Nivelul          (lei)
                                             studiilor   -------------------
                                                          minim       maxim
____________________________________________________________________________
  1. Consilier, inspector de specialitate,     S*)      1.627.000  3.905.000
     revizor contabil; gradul IA
  2. Inspector de specialitate, referent de    S*)      1.439.000  3.452.000
     specialitate, revizor contabil;
     gradul I
  3. Inspector de specialitate, referent de    S*)      1.250.000  2.999.000
     specialitate, revizor contabil;
     gradul II
  4. Inspector de specialitate, referent       S*)      1.132.000  2.717.000
     de specialitate, revizor contabil;
     gradul III
  5. Referent, inspector, revizor contabil;    S*)      1.061.000      -
     debutant
  6. Consilier juridic; gradul IA              S*)     2.193.000  4.358.000
  7. Consilier juridic; gradul I               S*)     2.005.000  3.905.000
  8. Consilier juridic; gradul II              S*)     1.816.000  3.452.000
  9. Consilier juridic; gradul III             S*)     1.627.000  2.999.000
 10. Consilier juridic; gradul IV              S*)     1.462.000  2.603.000
 11. Consilier juridic; debutant               S*)     1.448.000      -
 12. Referent de specialitate, subinginer,     SSD*)  1.160.000  2.996.000
     asistent veterinar; gradul I
 13. Referent de specialitate, subinginer,     SSD*)  1.004.000  2.408.000
     asistent veterinar; gradul II
 14. Referent de specialitate, subinginer,     SSD*)    937.000  2.247.000
     asistent veterinar; gradul III
 15. Referent, subinginer, asistent            SSD*)    923.000      -
     veterinar, debutant
 16. Asistent medical principal                PL*)  1.179.000  3.054.000
 17. Asistent medical                          PL*)  1.027.000  2.727.000
 18. Asistent medical debutant                 PL*)    913.000      -
 19. Medic primar                              S*)      2.661.000  5.562.000
 20. Medic specialist                          S*)      2.281.000  3.981.000
 21. Medic                                     S*)      1.521.000  3.490.000
 22. Medic stagiar                             S*)      1.521.000      -
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    *) Absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai institutiilor de invatamant superior de specialitate tehnica, economica, universitara sau de alta specialitate, cu durata studiilor de 4 - 6 ani, invatamant de zi, sau 5 - 6 ani, invatamant seral sau fara frecventa, precum si absolventii cu diploma ai scolii de aviatie cu durata studiilor de 3 - 4 ani, invatamant de zi.
    *) Absolventii cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior cu specialitate juridica, cu durata studiilor de 4 - 6 ani.
    *) Absolventii cu diploma ai unei institutii de invatamant cu studii de scurta durata de specialitate tehnica, economica, universitara sau de alta specialitate, cu durata studiilor de 2 - 3 ani, invatamant de zi, sau de 3 - 4 ani, invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Absolventii invatamantului postliceal medical, pentru care in prezenta anexa sunt prevazute studii postliceale (PL), vor fi incadrati pe functiile specifice, cu avizul si in conditiile de ocupare stabilite de Ministerul Sanatatii.
    In toate cazurile se vor respecta conditiile de incadrare conform specificului fiecarei functii.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Hotararea
    Guvernului nr. 594/1999)

                            SALARIUL DE BAZA
pentru functii de executie pe trepte profesionale, specifice activitatilor din regiile autonome aeroportuare
_____________________________________________________________________________
Nr.                                                        Salariul de baza
crt.    Functia                             Nivelul             (lei)
                                           studiilor     --------------------
                                                          minim       maxim
_____________________________________________________________________________
     A. Functii de executie pentru activitatea de dirijare la sol

  1. Instructor cu autorizatie, controlor  M si curs de  1.368.000  2.943.000
     trafic de dirijare la sol; treapta    calificare
     IA                                    si licenta
  2. Controlor trafic de dirijare la sol;  M si curs de  1.132.000  2.717.000
     treapta I                             calificare
                                           si licenta
  3. Controlor trafic de dirijare la sol;  M si curs de  1.014.000  2.434.000
     treapta II                            calificare
                                           si licenta
  4. Controlor trafic de dirijare la sol;  M si curs de    920.000  2.207.000
     treapta III                           calificare
                                           si licenta
  5. Controlor trafic de dirijare la sol;  M si curs de    896.000       -
     stagiar                               calificare
  6. Dispecer la sol, debutant             M               849.000

     B. Functii de executie pentru activitatea de securitate aeroportuara

  7. Agent de control antiterorist si      M si curs de  1.368.000  2.943.000
     antideturnare; treapta I              calificare;
                                           G*) si curs
                                           de
                                           calificare
  8. Agent de control antiterorist si      M si curs de  1.085.000  2.547.000
     antideturnare; treapta II             calificare;
                                           G*) si curs
                                           de
                                           calificare
  9. Agent de control antiterorist si      M si curs de  1.038.000      -
     antideturnare; debutant               calificare

     C. Functii de executie pentru activitatea de P.S.I. si salvare aeroportuara

 10. Agent salvare aeroportuara si         M; G*)        1.109.000  2.603.000
     instalatii de stins incendii;
     treapta I
 11. Agent salvare aeroportuara si         M; G*)          920.000  2.207.000
     instalatii de stins incendii;
     treapta II
 12. Agent salvare aeroportuara si         M; G*)          849.000  2.037.000
     instalatii de stins incendii;
     treapta III

     D. Functii de executie pentru activitatea de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii ale mijloacelor si instalatiilor de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol, mijloacelor tehnice aeroportuare, autospecialelor si instalatiilor energetice, precum si pentru activitatea de intretinere si de deservire a infrastructurii aeroportuare si pentru deservirea tehnica aeroportuara

     a*)
 13. Mecanic de aviatie specialist;                      1.321.000  2.943.000
     treapta I
 14. Mecanic de aviatie specialist;                      1.227.000  2.717.000
     treapta II
 15. Mecanic de aviatie specialist;                      1.062.000  2.320.000
     treapta III
 16. Mecanic de aviatie specialist;                        991.000      -
     debutant

     b*)
 17. Muncitor calificat; treapta I                       1.095.000  2.176.000
 18. Muncitor calificat; treapta II                      1.032.000  2.061.000
 19. Muncitor calificat; treapta III                       969.000  1.922.000
 20. Muncitor calificat; treapta IV                        905.000  1.806.000
 21. Muncitor calificat; treapta V                         842.000  1.667.000
 22. Muncitor calificat; treapta VI                        779.000  1.551.000

    E*). Functii de executie pentru activitatea de transport aeroportuar pe grupe de autovehicule

    a1) Grupa I - autovehicule cu capacitatea de transport pana la 1,9 tone inclusiv, autovehicule pentru transport de persoane pana la 8 locuri

 23. Sofer; treapta I                                    1.095.000  2.176.000
 24. Sofer; treapta II                                   1.032.000  2.061.000
 25. Sofer; treapta III                                    969.000  1.922.000
 26. Sofer                                                 905.000  1.806.000

    a2) Grupa II - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de la 2 tone pana la 9,9 tone inclusiv, autovehicule pentru transport de persoane de la 9 locuri pana la 29 de locuri inclusiv

 27. Sofer; treapta I                                    1.116.000  2.269.000
 28. Sofer; treapta II                                   1.032.000  2.176.000
 29. Sofer; treapta III                                    969.000  2.061.000
 30. Sofer                                                 905.000  1.922.000

    a3) Grupa III - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de la 10 tone pana la 19,9 tone inclusiv, autovehicule pentru transport de persoane de la 30 de locuri pana la 55 de locuri inclusiv

 31. Sofer; treapta I                                    1.137.000  2.593.000
 32. Sofer; treapta II                                   1.077.000  2.269.000
 33. Sofer; treapta III                                  1.012.000  2.176.000
 34. Sofer                                                 969.000  2.061.000

    a4) Grupa IV - autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitatea de transport de 20 de tone si peste, autovehicule pentru transport de persoane peste 55 de locuri

 35. Sofer; treapta I                                    1.197.000  2.830.000
 36. Sofer; treapta II                                   1.137.000  2.593.000
 37. Sofer; treapta III                                  1.077.000  2.269.000
 38. Sofer                                               1.012.000  2.176.000
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    *) Conditia de studii generale este valabila pentru persoanele incadrate in functie anterior prezentei hotarari.
    a*) Functia de mecanic de aviatie specialist va fi ocupata de personalul cu studii medii sau cu studii generale si cu pregatire prin curs de calificare, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare in specialitatile corespunzatoare navigatiei aeriene si care are licenta de functionare, la zi, pentru tipurile de aeronave pe care le deserveste.
    b*) Functiile de muncitor vor fi ocupate de absolventi cu diploma sau echivalent cu studii medii ori cu studii generale si cu pregatire prin curs de calificare, in specialitatile:
    b1) electronica, electrotehnica, electromecanica, mecanica si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de protectie a navigatiei aeriene, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, pentru activitatea de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii ale mijloacelor si instalatiilor de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol;
    b2) prelucrare prin aschiere, lacatuserie mecanica, vopsitorie si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii ale mijloacelor tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare;
    b3) zugrav, zidar, fierar-betonist, lacatus, dulgher, tamplar, betonist si alte meserii corespunzatoare domeniului de intretinere si deservire a infrastructurii aeroportuare, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare;
    b4) masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist si alte meserii corespunzatoare domeniului de activitate de transport aeroportuar si de deservire tehnica aeroportuara, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare.
    E*) Soferii vor fi salarizati pe baza salariilor de baza corespunzatoare grupei auto respective numai pe perioada in care deservesc autovehicule incadrate in aceeasi grupa. La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund salarii de baza intre limite superioare, incadrarea personalului respectiv se face pe baza performantelor profesionale individuale obtinute pe autovehiculul deservit anterior. Soferii care deservesc mai multe autovehicule din grupe auto diferite vor fi incadrati in grupa din care fac parte autovehiculele pe care le deservesc mai mult de 50% din timpul de lucru.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la Hotararea
    Guvernului nr. 594/1999)

                               SALARII DE BAZA
             pentru functii de executie pe trepte profesionale
____________________________________________________________________________
Nr.                                                       Salariul de baza
crt.    Functia                             Nivelul             (lei)
                                           studiilor    --------------------
                                                          minim       maxim
____________________________________________________________________________
  1. Secretar-dactilograf, secretar;        M; G          905.806  1.806.000
     treapta I
  2. Secretar-dactilograf, secretar;        M; G          821.000  1.644.000
     treapta II
  3. Secretar-dactilograf, secretar;        M; G          817.000     -
     debutant
  4. Tehnician veterinar; treapta IA        M           1.048.000  2.568.000
  5. Tehnician veterinar; treapta I         M             959.000  2.301.000
  6. Tehnician veterinar; treapta II        M             870.000  2.087.000
  7. Tehnician veterinar; debutant          M             807.000     -
  8. Asistent medical principal             M           1.141.000  2.836.000
  9. Asistent medical                       M             989.000  2.400.000
 10. Sora medicala principala               M           1.065.000  2.618.000
 11. Sora medicala                          M             913.000  2.182.000
 12. Referent, tehnician, functionar;       M*)         1.048.000  2.568.000
     treapta IA
 13. Referent, tehnician; treapta I         M*)           988.000  2.408.000
 14. Referent tehnician, treapta II         M*); G        938.000  2.248.000
 15. Referent tehnician, treapta III        M*); G        888.000  2.100.000
 16. Referent, tehnician; debutant          M*)           860.000      -
 17. Administrator I                        M           1.158.000  2.292.000
 18. Administrator II                       M           1.053.000  2.084.000
 19. Administrator III                      M             947.000  1.876.000
 20. Sef depozit I                          M           1.032.000  2.061.000
 21. Sef depozit II                         M             947.000  1.876.000
 22. Casier, magaziner; I                   M           1.011.000  2.014.000
 23. Casier, magaziner; II                  M; G          905.000  1.806.000
 24. Casier, magaziner; debutant            M; G          901.000      -
 25. Functionar, arhivar; I                 M             990.000  1.968.000
 26. Functionar, arhivar; II                M             905.000  1.806.000
 27. Functionar, arhivar; III               M             821.000  1.644.000
 28. Functionar, arhivar; debutant          M             817.000      -
 29. Portar, paznic, ingrijitor,                          779.000  1.551.000
     bufetier, guard, manipulant bunuri,
     curier; treapta I
 30. Portar, paznic, ingrijitor,                          716.000  1.436.000
     bufetier, guard, manipulant bunuri,
     curier; treapta II
 31. Muncitor necalificat*)                              716.000  1.436.000
____________________________________________________________________________

   NOTA:
    *) Absolventii cu diploma de bacalaureat ai invatamantului mediu liceal sau, dupa caz, cu diploma ai invatamantului postliceal tehnic si de alte specialitati, inclusiv de maistri. In toate cazurile se vor respecta conditiile de incadrare conform specificului fiecarei functii.
    *) Consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare stabileste si aproba lucrarile necalificate, pe categorii de lucrari corespunzatoare pentru munca foarte grea, munca grea si munca obisnuita, si le diferentiaza pe niveluri ale sporului pentru conditii grele de munca.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 5 la Hotararea
    Guvernului nr. 594/1999)

               Indemnizatii pentru functii de conducere
_____________________________________________________________________
Nr.                                                  Limita maxima a
crt.    Functia de conducere                         indemnizatiei de
                                                     conducere, in
                                                     procente din
                                                     salariul de baza
                                                           (%)
_____________________________________________________________________
 1.  Director general                                      55
 2.  Director                                              50
 3.  Contabil-sef, inginer-sef                             40
 4.  Sef serviciu, sef sector, sef centru                  30
 5.  Sef birou, sef atelier, sef statie, sef oficiu        25
 6.  Sef tura*), sef formatie muncitori*)                 15
_____________________________________________________________________

    NOTA:
    *) Tura va fi constituita din minimum 3 persoane.
    *) In situatiile in care conducerea formatiei de lucru este prevazuta in categoria de incadrare a muncitorilor, marimea indemnizatiei de conducere se va stabili potrivit indicatorului tarifar de calificare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1004/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1004 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu