E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 109 1997 abrogat de Legea 62 2011
Articolul 1 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 2 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 2 din actul Legea 109 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 5 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 6 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 7 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 8 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 9 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 10 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 13 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 14 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 18 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 19 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 20 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 21 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 23 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 26 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 27 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 28 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 29 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 31 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 35 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 36 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 40 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 41 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 42 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 35 din actul Legea 109 1997 completat de Legea 492 2001
Articolul 37 din actul Legea 109 1997 articole noi... Legea 492 2001
Legea 109 1997 in legatura cu Hotărârea 477 1997
Legea 109 1997 promulgat de Decretul 273 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din  2 iulie 1997

privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  7 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se constituie Consiliul Economic si Social, organism tripartit, autonom, de interes public, in scopul realizarii dialogului social dintre Guvern, sindicate si patronat, a climatului de pace sociala.
    Art. 2
    Consiliul Economic si Social are rol consultativ in stabilirea politicii economice si sociale, precum si in medierea starilor conflictuale intervenite intre partenerii sociali, inainte de a se declansa procedurile prevazute in Legea nr. 15/1991 pentru solutionarea conflictelor de munca.
    Art. 3
    (1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.
    (2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei lege, precum si ale regulamentului de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului Economic si Social

    Art. 5
    Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri, in conditiile prevazute de lege, privind:
    a) restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) privatizarea agentilor economici;
    c) relatiile de munca;
    d) politica salariala;
    e) protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    f) invatamantul si cercetarea.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea rolului consultativ in solutionarea problemelor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are urmatoarele atributii:
    a) formuleaza, in conditiile prezentei legi, avize la proiecte de hotarari si ordonante ale Guvernului si la proiecte de legi ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
    b) semnaleaza Guvernului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
    c) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute si face propuneri de rezolvare a acestora in interes national:
    d) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii.
    Art. 7
    (1) Initiatorii proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevazute la art. 5 vor solicita, pentru acestea, avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (2) Acest aviz va insoti proiectul de act normativ pana la adoptare.
    Art. 8
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 7, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de hotarari si de ordonante ale Guvernului sau, dupa caz, de legi ordinare;
    b) in termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de legi organice.
    (2) Depasirea termenelor prevazute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii.
    Art. 9
    (1) Consiliul Economic si Social mediaza, la cererea partenerilor sociali interesati, starile conflictuale intervenite intre acestia, la nivel de ramura sau la nivel national, care privesc domeniile de activitate prevazute la art. 5, precum si cele din sectoarele de activitate in care, potrivit Legii nr. 15/1991, este interzisa greva.
    (2) Consiliul Economic si Social are obligatia de a invita partile, precum si institutiile, cu atributii in solutionarea revendicarilor, si de a starui in rezolvarea starii conflictuale, in conditiile prevazute de lege.
    (3) In masura in care partile cu atributii in solutionarea revendicarilor nu ajung la o intelegere in termen de 30 de zile de la data la care s-au adresat Consiliului Economic si Social, atributiile de mediere ale acestuia inceteaza. In astfel de cazuri, Consiliul Economic si Social are obligatia de a comunica partilor incetarea atributiilor de mediere, precum si punctul sau de vedere privind revendicarile formulate.
    (4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu acordul partii care a formulat revendicarile.
    Art. 10
    Pe durata medierilor prevazute la art. 9, partenerii sociali au obligatia de a suspenda masurile care au generat conflictul si de a se abtine de la forme specifice de sustinere a revendicarilor.
    Art. 11
    Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii internationale din domeniile social si al muncii.
    Art. 12
    Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

    CAP. 3
    Structura Consiliului Economic si Social

    Art. 13
    (1) Consiliul Economic si Social are o structura tripartita si este compus dintr-un numar de 27 de membri, numiti de partenerii sociali, dupa cum urmeaza:
    a) 9 membri numiti de Guvern;
    b) 9 membri numiti, de comun acord de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative, la nivel national, confederatiile nationale sindicale si patronale care au dobandit aceasta calitate potrivit Legii contractului colectiv de munca.
    Art. 14
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) au implinit varsta de 30 de ani;
    c) au capacitate de exercitiu;
    d) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 15
    Membrii Consiliului Economic si Social sunt numiti pe o perioada de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 16
    (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.
    (2) In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social, membrii numiti de partenerii sociali sunt validati individual, dupa verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 14.
    (3) Partenerii sociali urmeaza sa numeasca noi membri in locul celor care nu au fost confirmati.
    Art. 17
    (1) Consiliul Economic si Social se considera legal constituit la data la care toti membrii numiti de partenerii sociali au fost confirmati.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu Economic si Social, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului, consiliul anterior isi continua activitatea.
    (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare si functionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliu Economic si Social, isi continua activitatea pana la constituirea noului consiliu.
    Art. 18
    (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in situatia in care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa;
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 14 lit. a), c) si d).
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 19
    In situatiile prevazute de art. 18, partenerul social va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre confirmare, potrivit art. 16.
    Art. 20
    (1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.
    (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, in principal, urmatoarele:
    a) Comisia pentru restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) Comisia pentru privatizarea agentilor economici;
    c) Comisia pentru relatiile de munca si pentru mediere;
    d) Comisia pentru politica salariala;
    e) Comisia pentru protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    f) Comisia pentru invatamant si cercetare;
    g) Comisia pentru relatiile cu organizatiile neguvernamentale si internationale.
    (3) Prin regulamentul de organizare si functionare pot fi constituite si alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domeniile specifice de activitate.
    Art. 21
    Comisiile de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social au o organizare tripartita, numarul membrilor acestora neputand depasi 9 persoane, repartizati in mod egal pentru fiecare partener social.
    Art. 22
    (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiti dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social.
    (2) Pot fi numiti membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social si alte persoane decat cele prevazute la alin. (1). In acest caz, procedura de numire a acestora se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare, respectandu-se conditiile prevazute pentru membrii Consiliului Economic si Social.

    CAP. 4
    Organizarea, functionarea si conducerea Consiliului Economic si Social

    Art. 23
    Organele care asigura functionarea Consiliului Economic si Social sunt urmatoarele:
    a) plenul;
    b) biroul executiv;
    c) presedintele si vicepresedintii;
    d) secretarul general.
    Art. 24
    (1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste lunar in sesiuni ordinare.
    (2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.
    Art. 25
    (1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 15 membri, cu conditia ca fiecare partener social sa fie reprezentat de cel putin 5 persoane.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.
    Art. 26
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti;
    b) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    c) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;
    d) dezbate si aproba proiectul propriu de buget de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;
    e) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;
    f) dezbate si avizeaza proiectele de legi organice si programele de interes national intocmite de Guvern;
    g) numeste pe secretarul general al Consiliului Economic si Social.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 27
    (1) In exercitarea atributiilor sale, plenul adopta hotarari, de regula, prin consensul partenerilor sociali.
    (2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu majoritatea de trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social.
    (3) In cazul in care nu se poate adopta o hotarare a plenului in conditiile prevazute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate in plenul Consiliului Economic si Social partii care a sesizat acest organism.
    Art. 28
    (1) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social este alcatuit din presedinte, 2 vicepresedinti si un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarui partener social.
    (2) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.
    Art. 29
    (1) Presedintele Consiliului Economic si Social este numit de Parlament, pe o perioada de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor.
    (2) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social se va face de catre Parlament, la propunerea Consiliului Economic si Social.
    Art. 30
    Atributiile presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 31
    Presedintele Consiliului Economic si Social reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate in biroul executiv.
    Art. 32
    (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor prevazute la art. 5 si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.
    (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit, prin rotatie, de catre fiecare partener social.
    (3) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute.
    Art. 33
    Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.
    Art. 34
    (1) In structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de secretarul general, atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar general este incompatibila cu functia de membru in Consiliul Economic si Social.

    CAP. 5
    Alte dispozitii

    Art. 35
    (1) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de intretinere si functionare si cheltuielile de capital, care se vor stabili anual;
    b) salariile pentru un numar minim de 6 angajati ai Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social, stabilite potrivit nivelurilor prevazute in Legea nr. 40/1991, republicata, precum si contributia pentru Fondul asigurarilor sociale de stat si contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, aferente;
    c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic si Social si pentru 12 dintre membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social.
    (2) In anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alineatul precedent din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    (3) Alte venituri pot fi constituite din donatii si contributii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice si juridice, unanim acceptate.
    Art. 36
    Structura de personal a Consiliului Economic si Social este urmatoarea:
    a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;
    b) expertii comisiilor de specialitate.
    Art. 37
    (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic si Social si ai comisiilor de specialitate permanente si temporare ale acestuia primesc o indemnizatie lunara.
    (2) In cazul in care membrii Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara sau in strainatate, precum si in alte situatii deosebite, acestia au dreptul si la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, conform dispozitiilor legale.
    Art. 38
    Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.
    Art. 39
    (1) Consiliul Economic si Social are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligatia sa transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare, datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor consiliului.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si informatiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizatiile sindicale de tip confederatie si organizatiile patronale reprezentative la nivel national vor numi, prin consens, o comisie de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social.
    (2) Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social este formata din 9 membri, cate 3 din partea fiecarui partener social.
    Art. 41
    Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social;
    b) face propuneri pentru numirea in functie a secretarului general;
    c) confirma in functie pe membrii Consiliului Economic si Social, numiti de catre fiecare partener social;
    d) convoaca plenul Consiliului Economic si Social la prima sa sedinta.
    Art. 42
    Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                   MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 109/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu