E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 109 1997 abrogat de Legea 62 2011
Articolul 1 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 2 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 2 din actul Legea 109 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 5 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 6 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 7 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 8 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 9 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 10 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 13 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 14 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 18 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 19 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 20 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 21 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 23 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 26 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 27 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 28 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 29 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 31 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 35 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 36 din actul Legea 109 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 40 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 41 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 42 din actul Legea 109 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 58 2003
Articolul 35 din actul Legea 109 1997 completat de Legea 492 2001
Articolul 37 din actul Legea 109 1997 articole noi... Legea 492 2001
Legea 109 1997 in legatura cu Hotărârea 477 1997
Legea 109 1997 promulgat de Decretul 273 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din  2 iulie 1997

privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  7 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se constituie Consiliul Economic si Social, organism tripartit, autonom, de interes public, in scopul realizarii dialogului social dintre Guvern, sindicate si patronat, a climatului de pace sociala.
    Art. 2
    Consiliul Economic si Social are rol consultativ in stabilirea politicii economice si sociale, precum si in medierea starilor conflictuale intervenite intre partenerii sociali, inainte de a se declansa procedurile prevazute in Legea nr. 15/1991 pentru solutionarea conflictelor de munca.
    Art. 3
    (1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.
    (2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei lege, precum si ale regulamentului de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului Economic si Social

    Art. 5
    Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri, in conditiile prevazute de lege, privind:
    a) restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) privatizarea agentilor economici;
    c) relatiile de munca;
    d) politica salariala;
    e) protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    f) invatamantul si cercetarea.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea rolului consultativ in solutionarea problemelor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are urmatoarele atributii:
    a) formuleaza, in conditiile prezentei legi, avize la proiecte de hotarari si ordonante ale Guvernului si la proiecte de legi ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
    b) semnaleaza Guvernului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
    c) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute si face propuneri de rezolvare a acestora in interes national:
    d) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii.
    Art. 7
    (1) Initiatorii proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevazute la art. 5 vor solicita, pentru acestea, avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (2) Acest aviz va insoti proiectul de act normativ pana la adoptare.
    Art. 8
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 7, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de hotarari si de ordonante ale Guvernului sau, dupa caz, de legi ordinare;
    b) in termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de legi organice.
    (2) Depasirea termenelor prevazute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii.
    Art. 9
    (1) Consiliul Economic si Social mediaza, la cererea partenerilor sociali interesati, starile conflictuale intervenite intre acestia, la nivel de ramura sau la nivel national, care privesc domeniile de activitate prevazute la art. 5, precum si cele din sectoarele de activitate in care, potrivit Legii nr. 15/1991, este interzisa greva.
    (2) Consiliul Economic si Social are obligatia de a invita partile, precum si institutiile, cu atributii in solutionarea revendicarilor, si de a starui in rezolvarea starii conflictuale, in conditiile prevazute de lege.
    (3) In masura in care partile cu atributii in solutionarea revendicarilor nu ajung la o intelegere in termen de 30 de zile de la data la care s-au adresat Consiliului Economic si Social, atributiile de mediere ale acestuia inceteaza. In astfel de cazuri, Consiliul Economic si Social are obligatia de a comunica partilor incetarea atributiilor de mediere, precum si punctul sau de vedere privind revendicarile formulate.
    (4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu acordul partii care a formulat revendicarile.
    Art. 10
    Pe durata medierilor prevazute la art. 9, partenerii sociali au obligatia de a suspenda masurile care au generat conflictul si de a se abtine de la forme specifice de sustinere a revendicarilor.
    Art. 11
    Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii internationale din domeniile social si al muncii.
    Art. 12
    Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

    CAP. 3
    Structura Consiliului Economic si Social

    Art. 13
    (1) Consiliul Economic si Social are o structura tripartita si este compus dintr-un numar de 27 de membri, numiti de partenerii sociali, dupa cum urmeaza:
    a) 9 membri numiti de Guvern;
    b) 9 membri numiti, de comun acord de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative, la nivel national, confederatiile nationale sindicale si patronale care au dobandit aceasta calitate potrivit Legii contractului colectiv de munca.
    Art. 14
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) au implinit varsta de 30 de ani;
    c) au capacitate de exercitiu;
    d) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 15
    Membrii Consiliului Economic si Social sunt numiti pe o perioada de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 16
    (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.
    (2) In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social, membrii numiti de partenerii sociali sunt validati individual, dupa verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 14.
    (3) Partenerii sociali urmeaza sa numeasca noi membri in locul celor care nu au fost confirmati.
    Art. 17
    (1) Consiliul Economic si Social se considera legal constituit la data la care toti membrii numiti de partenerii sociali au fost confirmati.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu Economic si Social, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului, consiliul anterior isi continua activitatea.
    (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare si functionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliu Economic si Social, isi continua activitatea pana la constituirea noului consiliu.
    Art. 18
    (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in situatia in care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa;
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 14 lit. a), c) si d).
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 19
    In situatiile prevazute de art. 18, partenerul social va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre confirmare, potrivit art. 16.
    Art. 20
    (1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.
    (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, in principal, urmatoarele:
    a) Comisia pentru restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) Comisia pentru privatizarea agentilor economici;
    c) Comisia pentru relatiile de munca si pentru mediere;
    d) Comisia pentru politica salariala;
    e) Comisia pentru protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    f) Comisia pentru invatamant si cercetare;
    g) Comisia pentru relatiile cu organizatiile neguvernamentale si internationale.
    (3) Prin regulamentul de organizare si functionare pot fi constituite si alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domeniile specifice de activitate.
    Art. 21
    Comisiile de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social au o organizare tripartita, numarul membrilor acestora neputand depasi 9 persoane, repartizati in mod egal pentru fiecare partener social.
    Art. 22
    (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiti dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social.
    (2) Pot fi numiti membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social si alte persoane decat cele prevazute la alin. (1). In acest caz, procedura de numire a acestora se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare, respectandu-se conditiile prevazute pentru membrii Consiliului Economic si Social.

    CAP. 4
    Organizarea, functionarea si conducerea Consiliului Economic si Social

    Art. 23
    Organele care asigura functionarea Consiliului Economic si Social sunt urmatoarele:
    a) plenul;
    b) biroul executiv;
    c) presedintele si vicepresedintii;
    d) secretarul general.
    Art. 24
    (1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste lunar in sesiuni ordinare.
    (2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.
    Art. 25
    (1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 15 membri, cu conditia ca fiecare partener social sa fie reprezentat de cel putin 5 persoane.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.
    Art. 26
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti;
    b) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    c) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;
    d) dezbate si aproba proiectul propriu de buget de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;
    e) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;
    f) dezbate si avizeaza proiectele de legi organice si programele de interes national intocmite de Guvern;
    g) numeste pe secretarul general al Consiliului Economic si Social.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 27
    (1) In exercitarea atributiilor sale, plenul adopta hotarari, de regula, prin consensul partenerilor sociali.
    (2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu majoritatea de trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social.
    (3) In cazul in care nu se poate adopta o hotarare a plenului in conditiile prevazute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate in plenul Consiliului Economic si Social partii care a sesizat acest organism.
    Art. 28
    (1) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social este alcatuit din presedinte, 2 vicepresedinti si un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarui partener social.
    (2) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.
    Art. 29
    (1) Presedintele Consiliului Economic si Social este numit de Parlament, pe o perioada de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor.
    (2) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social se va face de catre Parlament, la propunerea Consiliului Economic si Social.
    Art. 30
    Atributiile presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 31
    Presedintele Consiliului Economic si Social reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate in biroul executiv.
    Art. 32
    (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor prevazute la art. 5 si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.
    (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit, prin rotatie, de catre fiecare partener social.
    (3) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute.
    Art. 33
    Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.
    Art. 34
    (1) In structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de secretarul general, atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar general este incompatibila cu functia de membru in Consiliul Economic si Social.

    CAP. 5
    Alte dispozitii

    Art. 35
    (1) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de intretinere si functionare si cheltuielile de capital, care se vor stabili anual;
    b) salariile pentru un numar minim de 6 angajati ai Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social, stabilite potrivit nivelurilor prevazute in Legea nr. 40/1991, republicata, precum si contributia pentru Fondul asigurarilor sociale de stat si contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, aferente;
    c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic si Social si pentru 12 dintre membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social.
    (2) In anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alineatul precedent din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    (3) Alte venituri pot fi constituite din donatii si contributii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice si juridice, unanim acceptate.
    Art. 36
    Structura de personal a Consiliului Economic si Social este urmatoarea:
    a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;
    b) expertii comisiilor de specialitate.
    Art. 37
    (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic si Social si ai comisiilor de specialitate permanente si temporare ale acestuia primesc o indemnizatie lunara.
    (2) In cazul in care membrii Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara sau in strainatate, precum si in alte situatii deosebite, acestia au dreptul si la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, conform dispozitiilor legale.
    Art. 38
    Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.
    Art. 39
    (1) Consiliul Economic si Social are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligatia sa transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare, datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor consiliului.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si informatiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizatiile sindicale de tip confederatie si organizatiile patronale reprezentative la nivel national vor numi, prin consens, o comisie de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social.
    (2) Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social este formata din 9 membri, cate 3 din partea fiecarui partener social.
    Art. 41
    Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social;
    b) face propuneri pentru numirea in functie a secretarului general;
    c) confirma in functie pe membrii Consiliului Economic si Social, numiti de catre fiecare partener social;
    d) convoaca plenul Consiliului Economic si Social la prima sa sedinta.
    Art. 42
    Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic si Social isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                   MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 109/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu