E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 adauga dupa articolul 2 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 5 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 abrogă articolul 9 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 abrogă articolul 10 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 13 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 14 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 18 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 19 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 20 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 26 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 27 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 28 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 29 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 31 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 modifica articolul 36 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 abrogă articolul 40 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 abrogă articolul 41 din actul Legea 109 1997
Articolul 1 din actul Legea 58 2003 abrogă articolul 42 din actul Legea 109 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 58 din 28 februarie 2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 21 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national dintre patronat, sindicate si Guvern si a climatului de stabilitate si pace sociala."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Consiliul Economic si Social are rol consultativ in stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale, in aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel national aparute intre partenerii sociali, precum si in realizarea, promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale."
    3. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    (1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor de acte normative si ai proiectelor de programe si strategii nematerializate in proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenta. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative si la proiectele de programe si strategii.
    (2) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de patronatele si sindicatele reprezentative asupra unor stari de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes national. In urma acestor sesizari Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri Guvernului si Parlamentului, in conditiile prevazute de lege, privind:
    a) restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) privatizarea, functionarea si cresterea competitivitatii agentilor economici;
    c) relatiile de munca si politica salariala;
    d) protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    e) invatamantul, cercetarea si cultura;
    f) politicile monetare, financiare, fiscale si de venituri."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Pentru indeplinirea rolului consultativ in solutionarea problemelor prevazute la art. 5 Consiliul Economic si Social are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si avizeaza proiectele de hotarari si de ordonante ale Guvernului si proiectele de lege ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
    b) analizeaza si avizeaza proiectele de programe si strategii nematerializate in proiecte de acte normative, inainte de adoptarea lor;
    c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
    d) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute la nivel national sau de ramura si face propuneri de rezolvare a acestora in interes national;
    e) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;
    f) elaboreaza si sustine implementarea de strategii, programe, metodologii si standarde in domeniul dialogului social;
    g) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Initiatorii proiectelor de acte normative si de programe si strategii nationale sau sectoriale care privesc domeniile prevazute la art. 5 au obligatia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (2) Avizul prevazut la alin. (1) va insoti obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie pana la adoptare."
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 7 Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative, de programe si strategii primite si de a transmite avizul sau, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de hotarari si de ordonante ale Guvernului sau, dupa caz, de legi ordinare;
    b) in termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de legi organice si in cazul proiectelor de programe si strategii nematerializate in acte normative.
    (2) Depasirea termenelor prevazute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa adopte strategiile si programele nematerializate in proiecte de acte normative si sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii."
    8. Articolele 9 si 10 se abroga.
    9. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Consiliul Economic si Social este compus dintr-un numar de 27 de membri care constituie plenul Consiliului Economic si Social, numiti de partenerii sociali, dupa cum urmeaza:
    a) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
    b) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 9 membri numiti de Guvern."
    10. Dupa alineatul (1) al articolului 13 se introduc alineatele (1^1) - (1^5) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Repartizarea locurilor intre confederatiile patronale reprezentative la nivel national se realizeaza de comun acord, inainte de nominalizarea reprezentantilor acestora in cadrul Consiliului Economic si Social.
    (1^2) Repartizarea locurilor intre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national se realizeaza de comun acord, inainte de nominalizarea reprezentantilor acestora in cadrul Consiliului Economic si Social.
    (1^3) Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national care detine unul sau mai multe locuri in Consiliul Economic si Social nominalizeaza persoana sau persoanele, dupa caz, care urmeaza sa reprezinte confederatia in cadrul Consiliului Economic si Social.
    (1^4) Guvernul poate hotari inlocuirea a cate unui membru care reprezinta Guvernul cu cate un reprezentant al altor asociatii profesionale, organizatii neguvernamentale si altor asemenea organizatii ale societatii civile.
    (1^5) Procedura de inlocuire a membrilor Consiliului Economic si Social numiti de Guvern se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social."
    11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si patronale care au dobandit aceasta calitate potrivit legislatiei in vigoare."
    12. Litera d) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "d) nu au antecedente penale."
    13. Litera d) a alineatului (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "d) in situatia in care plenul Consiliului Economic si Social sau, dupa caz, confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;"
    14. Dupa litera e) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a nominalizat isi pierde calitatea de organizatie reprezentativa la nivel national."
    15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    In situatiile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) - e) confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, dupa caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre validare potrivit art. 16."
    16. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisiile de specialitate permanente sunt, in principal, urmatoarele:
    a) Comisia pentru restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
    b) Comisia pentru privatizarea, functionarea si cresterea competitivitatii agentilor economici;
    c) Comisia pentru relatiile de munca si politica salariala;
    d) Comisia pentru protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
    e) Comisia pentru invatamant, cercetare si cultura;
    f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri."
    17. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 9 persoane, repartizati in mod egal intre partenerii sociali reprezentati."
    18. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:
    a) plen;
    b) biroul executiv;
    c) presedinte si vicepresedinti;
    d) secretarul general."
    19. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege, la propunerea partenerilor sociali, presedintele si il propune spre validare Parlamentului;
    b) ii alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti si pe membrii biroului executiv;
    c) adopta regulamentul de organizare si functionare;
    d) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;
    e) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;
    f) adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;
    g) avizeaza proiecte de acte normative si proiecte de programe si strategii;
    h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social."
    20. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti."
    21. Dupa alineatul (1) al articolului 28 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte, sunt asigurate prin rotatie de fiecare partener social. Pentru functia de presedinte rotatia se va efectua cu respectarea duratei fiecarui mandat."
    22. Alineatul (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Presedintele Consiliului Economic si Social este validat de Parlament, pe o perioada de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor."
    23. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Presedintele Consiliului Economic si Social reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate in plen sau in biroul executiv."
    24. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) salariile angajatilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001;
    c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic si Social si pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;"
    25. Dupa litera d) a alineatului (1) al articolului 35 se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) contributiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentand salarii si indemnizatii platite persoanelor prevazute la lit. b) si c), conform reglementarilor in domeniu."
    26. Alineatul (2) al articolului 35 se abroga.
    27. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Angajatii Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social nu au statut de functionari publici."
    28. La capitolul VI - Dispozitii finale, articolele 40, 41 si 42 se abroga.
    Art. 2
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 24, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 3
    Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 58/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 58 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu