E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 460 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Sanatatii este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si al realizarii procesului de reforma in sectorul sanitar.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
    (1) asigura si raspunde de organizarea activitatii de asistenta medicala preventiva, de urgenta, curativa si de recuperare medicala ce se acorda prin unitatile sanitare;
    (2) stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si al reformei in sectorul sanitar;
    (3) indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitare-antiepidemice in mediul de viata al populatiei si la locul de munca; indeplineste, prin organele sale de specialitate, functia de inspectie sanitara de stat; dispune, in situatii deosebite, masuri antiepidemice;
    (4) stabileste si urmareste, impreuna cu organele competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;
    (5) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea unitatilor de ocrotire si asistenta medicala a mamei si copilului, asistenta medicala de urgenta si la locul de munca;
    (6) colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu si avizeaza utilizarea si functionarea statiunilor balneoclimaterice;
    (7) coordoneaza si indruma, impreuna cu organele competente, activitatea de medicina a culturii fizice;
    (8) autorizeaza producerea, inregistrarea, introducerea si folosirea, in practica medicala, a medicamentelor, produselor biologice de uz uman si reactivilor, a plantelor medicinale si cosmetice, precum si a echipamentelor medicale;
    (9) organizeaza, indruma si controleaza, prin Inspectia de farmacie, activitatea in reteaua farmaceutica; organizeaza si raspunde de controlul calitatii medicamentelor; coordoneaza importurile de medicamente, aparatura medicala si alte produse necesare retelei sanitare, prin agenti economici;
    (10) coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si al produselor stupefiante, psihotrope si toxice, in conformitate cu prevederile legale;
    (11) intocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordoneaza si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi, in unitatile sanitare de stat;
    (12) organizeaza, in situatii deosebite, asistenta medicala, asigurand rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare;
    (13) organizeaza si elaboreaza, impreuna cu Academia de Stiinte Medicale, strategia si orientarea activitatii de cercetare stiintifica;
    (14) initiaza, negociaza si incheie, din imputernicirea Guvernului, documentele de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii;
    (15) sprijina informarea si documentarea personalului sanitar in probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice;
    (16) analizeaza si evalueaza periodic criteriile de performanta ale unitatilor medicale si indicatorii starii de sanatate;
    (17) indruma si controleaza activitatea privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitar;
    (18) emite norme in conformitate cu reglementarile legale, de formare, angajare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar; stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;
    (19) stabileste structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si normativele de personal ale unitatilor sanitare din sectorul public; avizeaza infiintarea, schimbarea sediului, profilului si structurii unitatilor sanitare;
    (20) avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar;
    (21) avizeaza activitatile bazate pe libera initiativa in domeniul medical si farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala si ia masuri de protejare a intereselor bolnavilor si ale populatiei;
    (22) emite, in vederea aplicarii legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, celelalte sectoare si pentru populatie; avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administratiei publice, care intereseaza sanatatea;
    (23) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, legi si hotarari ale Guvernului;
    (24) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (25) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Sanatatii colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (26) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (27) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de sanatate;
    (28) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    (29) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Sanatatii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului sanatatii se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 185, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Sanatatii este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii;
    (5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii;
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii;
    (7) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (8) Directiile sanitare, judetene si a municipiului Bucuresti, persoane juridice, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Sanatatii, in subordinea carora functioneaza unitati sanitare cu personalitate juridica.
    Art. 4
    (1) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Bucuresti, cu personalitate juridica, se va numi "Institutul de Igiena, Sanatate Publica, Servicii de Sanatate si de Conducere", cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Institutul national pentru servicii de sanatate si conducere Bucuresti, Institutul de sanatate publica si cercetari medicale Iasi, Institutul de sanatate publica si cercetari medicale Cluj-Napoca, Institutul de sanatate publica si cercetari medicale Timisoara si Centrul de sanatate publica si cercetari medicale Sibiu se reorganizeaza ca centrale medicale si de servicii de sanatate si conducere fara personalitate juridica si vor functiona in structura Institutului de Igiena, Sanatate Publica, Servicii de Sanatate si de Conducere Bucuresti.
    Art. 5
    (1) Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti, cu personalitate juridica, se va denumi "Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala", cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Centrul de documentare medicala "Dr. Dimitrie Nanu" Bucuresti se reorganizeaza ca centru de documentare medicala fara personalitate juridica si va functiona in structura Centrului de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti.
    Art. 6
    Unitatile prevazute la art. 4 si 5, care se reorganizeaza fara personalitate juridica, trec cu patrimoniul, indicatorii economico-financiari si personalul la unitatile in structura carora vor functiona.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Sanatatii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 8
    (1) In vederea asigurarii respectarii normelor morale si ale deontologiei medicale, precum si pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de catre personalul medico-sanitar si farmaceutic, functioneaza Colegiul central si colegiile judetene si al municipiului Bucuresti; modul de organizare si de functionare a colegiilor se stabileste prin regulament aprobat de ministrul sanatatii.
    (2) Dupa intrarea in vigoare a legii exercitarii profesiei medicale si organizarea Colegiului medicilor si Colegiului farmacistilor, acestea vor functiona potrivit acestei legi.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii emite ordine si instructiuni.
    Art. 10
    Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sanatatii poate constitui comisii de specialitate in domeniul sanitar.
    Art. 11
    Ministerul Sanatatii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        prof. dr. doc. Iulian Mincu

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

  Numarul maxim de posturi: 185 (exclusiv demnitarii)
    MINISTERUL SANATATII
        MINISTRU
           - CONSILIERI
           - DIRECTIA CONTROL FINANCIAR PROPRIU
           - LEGISLATIE SI CONTENCIOS
           - SECRETAR DE STAT
                - DIRECTIA GENERALA A ASISTENTEI MEDICALE
                     - Directia asistentei medicale
                     - Directia ocrotirii mamei si copilului
                     - Directia farmaceutica si aparatura medicala
                - Directia generala a medicinei preventive si a promovarii
                   sanatatii
                 - DIRECTIA GENERALA REFORMA, PROGRAME DE SANATATE SI ACREDITARE
                     - Directia programe de sanatate
                     - Directia reforma si acreditare
                - Directia asigurari pentru sanatate si privatizare
                - Directia resurse umane, formare profesionala si relatii
                   internationale
            - SECRETAR DE STAT
                - Directia strategie, dezvoltare si management
                - Directia bugetului sanatatii
                - Directia relatii publice, informatica, administrativ si
                   protocol
                - Secretariatul Comitetului Roman pentru Adoptii

    ANEXA 2

                      LISTA
unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.                Denumirea unitatii
-----------------------------------------------------------------------------
     A.  Unitati finantate din venituri de la bugetul de stat
 1. Directii sanitare, judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice
descentralizate - in subordinea carora functioneaza unitati sanitare cu
personalitate juridica

            Spitale, sanatorii
 2. Spitalul Clinic Fundeni Bucuresti
 3. Spitalul Universitar Bucuresti
 4. Spitalul Interdepartamental Bucuresti
 5. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna
 6. Spitalul de Copii Neuropsihici Siret
 7. Spitalul de Recuperare Borsa
 8. Sanatoriul TBC Moroeni
 9. Sanatoriul Climateric de Nevroze Predeal
10. Sanatoriul Balneoclimateric de copii Busteni
11. Sanatoriul Balnear "Efosan" Eforie Nord
12. Policlinica Corpului Diplomatic Bucuresti*)

            Institute, centre medicale
13. Institutul Oncologic Bucuresti
14. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca
15. Institutul de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti
16. Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti
17. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" Bucuresti
18. Institutul Inimii Cluj-Napoca
19. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie si Recuperare Medicala
    Bucuresti
20. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti
21. Institutul de Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu"
    Bucuresti
22. Institutul de Ftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti
23. Institutul de Fiziologie Normala si Patologica "D. Danielopolu" Bucuresti
24. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"
    Bucuresti
25. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari
    Farmaceutice Bucuresti
26. Institutul de Hematologie Bucuresti
27. Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti
28. Institutul de Igiena, Sanatate Publica, Servicii de Sanatate si Conducere
    Bucuresti
29. Centrul Medical de Fonoaudiologie, Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. Dr.
    Dorin Hociota" Bucuresti
30. Centrul de Cardiologie Timisoara
31. Centrul Metodologic de Reumatologie "Prof. Dr. I. Stoia" Bucuresti
32. Centrul de Medicina Sociala "Christiana" Bucuresti
33. Centrul de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
34. Centrul de Chirurgie Plastica si Reparatorie Bucuresti*)
35. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman
    Bucuresti

            Unitati de perfectionare a personalului
36. Institutul de Pregatire Postuniversitara si Educatie Continua a Medicilor
    si Farmacistilor Bucuresti
37. Centrul de Perfectionare si Pregatire Superioara de Specialitate "Nursing"
    Bucuresti

            Alte unitati bugetare
38. Academia de Stiinte Medicale
39. Oficiul Central de Stocare
40. Statia Centrala de Salvare
41. Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale
42. Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala

       Unitatile de la nr. crt. 1-42 pot utiliza un numar mediu de 272.589
     posturi pentru sanatate si 196 posturi pentru Oficiul Central de Stocare.

    B.  Unitati finantate extrabugetar
43. Institutul "Cantacuzino"
44. Institutul "Victor Babes"
45. Institutul de Neurologie si Psihiatrie

    C.  Regii autonome
46. Regia Autonoma "Unifarm"
                                                                              
    *) Va avea regimul juridic stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 365/1994.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 460/1994
Hotărârea 244 1997
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 16 1997
privind reorganizarea Comitetului National pentru Protectia Copilului ca departament in cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 1188 1996
privind reorganizarea unor unitati sanitare
Hotărârea 966 1996
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 692 1996
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, precum si pentru reorganizarea unor unitati sanitare
Hotărârea 294 1995
referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucuresti si stabilirea unor masuri in aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania
Rectificare 460 1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu