E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 462 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si, respectiv, a hotararilor Guvernului, asigura transpunerea lor concreta in viata, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniul tineretului si sportului;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economica-sociala, de restructurare si dezvoltare in concordanta cu cerintele economiei de piata;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniul tineretului si sportului, in corelare cu tendintele existente pe plan mondial;
    (5) conduce activitatea unitatilor din subordinea sa;
    (6) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului si sportului, conlucrind, in acest scop, cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si activitatii sportive;
    (10) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul tineretului si sportului;
    (11) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor;
    (12) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice in domeniul tineretului:
    (1) elaboreaza programe pentru promovarea participarii tineretului la viata economico-sociala si culturala;
    (2) sprijina activitatea organizatiilor de tineret legal constituite;
    (3) stimuleaza infiintarea si functionarea, conform legii si propriilor statute, a unor institutii autonome, pentru aplicarea programelor de tineret;
    (4) sprijina activitatea fundatiilor pentru tineret, judetene si a municipiului Bucuresti, in conditiile legii, in vederea realizarii scopurilor de utilitate publica pentru care acestea au fost infiintate;
    (5) finanteaza actiuni proprii destinate tineretului, pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului; sprijina financiar actiunile unor organizatii de tineret care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului, cu respectarea reglementarilor legale; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si participarea acestuia la viata economico-sociala, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat.
    Finantarea tuturor acestor actiuni se face in limita resurselor alocate din bugetul de stat;
    (6) stabileste legaturi cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau cu preocupari privind activitatea de tineret;
    (7) faciliteaza crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internationale directe intre organizatii de tineret, in vederea cunoasterii reciproce si realizarii de programe comune;
    (8) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Tineretului si Sportului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate in rezolvarea problemelor de formare profesionala, de munca si de viata ale tineretului.
    Art. 4
    In domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    (1) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii nivelului de pregatire fizica si pastrarii sanatatii populatiei;
    (2) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    (3) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    (4) conlucreaza cu Ministerul Invatamantului pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar; colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in organizarea si dezvoltarea institutiilor medicale specializate pentru asigurarea asistentei specifice sportivilor de performanta;
    (5) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice si cu cele din domeniul social-cultural, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    (6) in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, finanteaza federatiile si cluburile sportive proprii; sprijina financiar si alte unitati sportive in vederea pregatirii si participarii la competitii a sportivilor de performanta; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat;
    (7) stabileste norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    (8) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor si unitatilor sportive;
    (9) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive proprii; indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic, si celelalte unitati sportive.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive, de uz public, se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.
    (4) In numarul maxim de posturi al Ministerului Tineretului si Sportului nu este cuprins numarul de posturi al federatiilor sportive.
    (5) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este asigurata de ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (6) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau sport. Infiintarea si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (7) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Atributiile si sarcinile, pe compartimente, pentru aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Federatiile sportive sunt organisme autonome, care au personalitate juridica si statut propriu. Ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva.
    Art. 9
    (1) Oficiile pentru tineret si sport, judetene si al municipiului Bucuresti, isi schimba denumirea in directii pentru tineret si sport (judetene si a municipiului Bucuresti).
    (2) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, reprezinta servicii publice descentralizate ale ministerului in unitatile administrativ-teritoriale, cu personalitate juridica.
    (3) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (4) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin organizatiilor si fundatiilor pentru tineret.
    (5) In domeniul sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni sportive proprii si exercita, in cadrul judetului si a municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 alin. (9).
    Art. 10
    Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 11
    Federatiile, cluburile si asociatiile sportive, precum si complexele sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 12
    In limita resurselor alocate anual pentru cheltuielile de personal, Ministerul Tineretului si Sportului poate utiliza, prin incheierea de contracte civile, colaboratori care vor fi platiti pe baza de tarife negociate, in conditiile legii.
    Art. 13
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul tineretului si sportului,
                        Alexandru Mironov

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 160 (exclusiv demnitarii)

        MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - SERVICIUL CONTENCIOS
    - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE, SECRETARIAT, PROTOCOL
    - DIRECTIA ECONOMICA
          - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR EDUCATIONALE PENTRU TINERET
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR DE PARTENERIAT SI FORMARE
             PROFESIONALA A TINERETULUI
          - CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU TINERET *)
      - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA TEHNICA PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI
          - DIRECTIA ORGANIZAREA SI PROMOVAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE
---------------------------
    *)  Organizat ca serviciu.


    ANEXA 2

            UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
----------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea                                Sursa de
crt.           unitatii                               finantare
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Directii pentru tineret si sport, judetene      Venituri extrabugetare si
si a municipiului Bucuresti, servicii publice       subventii de la bugetul
descentralizate                                     de stat
 2. Federatii, cluburi si complexe sportive         Venituri extrabugetare si
nationale                                           subventii de la bugetul
                                                    de stat
 3. Muzeul Sportului*)                              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul
                                                    de stat
 4. Asociatii sportive                              Venituri extrabugetare
 5. Centrul de Studii si Cercetari pentru
Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)                    Venituri extrabugetare
 6. Centrul de Cercetari pentru Probleme de
Sport (C.C.P.S.)                                    Venituri extrabugetare
 7. Editura pentru Tineret si Sport "Editis"        Venituri extrabugetare
------------------------------------------------------------------------------
    *)  Muzeul Sportului va functiona din anul 1995.

   NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1, 2 si 3 pot utiliza un numar maxim de 3.736 posturi.
                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 462/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 462 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 462/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu