E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 462 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si, respectiv, a hotararilor Guvernului, asigura transpunerea lor concreta in viata, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniul tineretului si sportului;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economica-sociala, de restructurare si dezvoltare in concordanta cu cerintele economiei de piata;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniul tineretului si sportului, in corelare cu tendintele existente pe plan mondial;
    (5) conduce activitatea unitatilor din subordinea sa;
    (6) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului si sportului, conlucrind, in acest scop, cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si activitatii sportive;
    (10) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul tineretului si sportului;
    (11) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor;
    (12) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice in domeniul tineretului:
    (1) elaboreaza programe pentru promovarea participarii tineretului la viata economico-sociala si culturala;
    (2) sprijina activitatea organizatiilor de tineret legal constituite;
    (3) stimuleaza infiintarea si functionarea, conform legii si propriilor statute, a unor institutii autonome, pentru aplicarea programelor de tineret;
    (4) sprijina activitatea fundatiilor pentru tineret, judetene si a municipiului Bucuresti, in conditiile legii, in vederea realizarii scopurilor de utilitate publica pentru care acestea au fost infiintate;
    (5) finanteaza actiuni proprii destinate tineretului, pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului; sprijina financiar actiunile unor organizatii de tineret care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului, cu respectarea reglementarilor legale; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si participarea acestuia la viata economico-sociala, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat.
    Finantarea tuturor acestor actiuni se face in limita resurselor alocate din bugetul de stat;
    (6) stabileste legaturi cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau cu preocupari privind activitatea de tineret;
    (7) faciliteaza crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internationale directe intre organizatii de tineret, in vederea cunoasterii reciproce si realizarii de programe comune;
    (8) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Tineretului si Sportului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate in rezolvarea problemelor de formare profesionala, de munca si de viata ale tineretului.
    Art. 4
    In domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    (1) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii nivelului de pregatire fizica si pastrarii sanatatii populatiei;
    (2) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    (3) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    (4) conlucreaza cu Ministerul Invatamantului pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar; colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in organizarea si dezvoltarea institutiilor medicale specializate pentru asigurarea asistentei specifice sportivilor de performanta;
    (5) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice si cu cele din domeniul social-cultural, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    (6) in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, finanteaza federatiile si cluburile sportive proprii; sprijina financiar si alte unitati sportive in vederea pregatirii si participarii la competitii a sportivilor de performanta; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat;
    (7) stabileste norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    (8) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor si unitatilor sportive;
    (9) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive proprii; indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic, si celelalte unitati sportive.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive, de uz public, se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.
    (4) In numarul maxim de posturi al Ministerului Tineretului si Sportului nu este cuprins numarul de posturi al federatiilor sportive.
    (5) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este asigurata de ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (6) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau sport. Infiintarea si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (7) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Atributiile si sarcinile, pe compartimente, pentru aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Federatiile sportive sunt organisme autonome, care au personalitate juridica si statut propriu. Ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva.
    Art. 9
    (1) Oficiile pentru tineret si sport, judetene si al municipiului Bucuresti, isi schimba denumirea in directii pentru tineret si sport (judetene si a municipiului Bucuresti).
    (2) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, reprezinta servicii publice descentralizate ale ministerului in unitatile administrativ-teritoriale, cu personalitate juridica.
    (3) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (4) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin organizatiilor si fundatiilor pentru tineret.
    (5) In domeniul sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni sportive proprii si exercita, in cadrul judetului si a municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 alin. (9).
    Art. 10
    Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 11
    Federatiile, cluburile si asociatiile sportive, precum si complexele sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 12
    In limita resurselor alocate anual pentru cheltuielile de personal, Ministerul Tineretului si Sportului poate utiliza, prin incheierea de contracte civile, colaboratori care vor fi platiti pe baza de tarife negociate, in conditiile legii.
    Art. 13
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul tineretului si sportului,
                        Alexandru Mironov

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 160 (exclusiv demnitarii)

        MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - SERVICIUL CONTENCIOS
    - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE, SECRETARIAT, PROTOCOL
    - DIRECTIA ECONOMICA
          - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR EDUCATIONALE PENTRU TINERET
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR DE PARTENERIAT SI FORMARE
             PROFESIONALA A TINERETULUI
          - CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU TINERET *)
      - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA TEHNICA PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI
          - DIRECTIA ORGANIZAREA SI PROMOVAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE
---------------------------
    *)  Organizat ca serviciu.


    ANEXA 2

            UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
----------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea                                Sursa de
crt.           unitatii                               finantare
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Directii pentru tineret si sport, judetene      Venituri extrabugetare si
si a municipiului Bucuresti, servicii publice       subventii de la bugetul
descentralizate                                     de stat
 2. Federatii, cluburi si complexe sportive         Venituri extrabugetare si
nationale                                           subventii de la bugetul
                                                    de stat
 3. Muzeul Sportului*)                              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul
                                                    de stat
 4. Asociatii sportive                              Venituri extrabugetare
 5. Centrul de Studii si Cercetari pentru
Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)                    Venituri extrabugetare
 6. Centrul de Cercetari pentru Probleme de
Sport (C.C.P.S.)                                    Venituri extrabugetare
 7. Editura pentru Tineret si Sport "Editis"        Venituri extrabugetare
------------------------------------------------------------------------------
    *)  Muzeul Sportului va functiona din anul 1995.

   NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1, 2 si 3 pot utiliza un numar maxim de 3.736 posturi.
                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 462/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 462 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 462/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu