E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 462 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si, respectiv, a hotararilor Guvernului, asigura transpunerea lor concreta in viata, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniul tineretului si sportului;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economica-sociala, de restructurare si dezvoltare in concordanta cu cerintele economiei de piata;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniul tineretului si sportului, in corelare cu tendintele existente pe plan mondial;
    (5) conduce activitatea unitatilor din subordinea sa;
    (6) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului si sportului, conlucrind, in acest scop, cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si activitatii sportive;
    (10) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul tineretului si sportului;
    (11) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor;
    (12) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice in domeniul tineretului:
    (1) elaboreaza programe pentru promovarea participarii tineretului la viata economico-sociala si culturala;
    (2) sprijina activitatea organizatiilor de tineret legal constituite;
    (3) stimuleaza infiintarea si functionarea, conform legii si propriilor statute, a unor institutii autonome, pentru aplicarea programelor de tineret;
    (4) sprijina activitatea fundatiilor pentru tineret, judetene si a municipiului Bucuresti, in conditiile legii, in vederea realizarii scopurilor de utilitate publica pentru care acestea au fost infiintate;
    (5) finanteaza actiuni proprii destinate tineretului, pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului; sprijina financiar actiunile unor organizatii de tineret care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului, cu respectarea reglementarilor legale; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si participarea acestuia la viata economico-sociala, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat.
    Finantarea tuturor acestor actiuni se face in limita resurselor alocate din bugetul de stat;
    (6) stabileste legaturi cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau cu preocupari privind activitatea de tineret;
    (7) faciliteaza crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internationale directe intre organizatii de tineret, in vederea cunoasterii reciproce si realizarii de programe comune;
    (8) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Tineretului si Sportului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate in rezolvarea problemelor de formare profesionala, de munca si de viata ale tineretului.
    Art. 4
    In domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    (1) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii nivelului de pregatire fizica si pastrarii sanatatii populatiei;
    (2) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    (3) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    (4) conlucreaza cu Ministerul Invatamantului pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar; colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in organizarea si dezvoltarea institutiilor medicale specializate pentru asigurarea asistentei specifice sportivilor de performanta;
    (5) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice si cu cele din domeniul social-cultural, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    (6) in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, finanteaza federatiile si cluburile sportive proprii; sprijina financiar si alte unitati sportive in vederea pregatirii si participarii la competitii a sportivilor de performanta; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat;
    (7) stabileste norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    (8) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor si unitatilor sportive;
    (9) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive proprii; indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic, si celelalte unitati sportive.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive, de uz public, se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.
    (4) In numarul maxim de posturi al Ministerului Tineretului si Sportului nu este cuprins numarul de posturi al federatiilor sportive.
    (5) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este asigurata de ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (6) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau sport. Infiintarea si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (7) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Atributiile si sarcinile, pe compartimente, pentru aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Federatiile sportive sunt organisme autonome, care au personalitate juridica si statut propriu. Ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva.
    Art. 9
    (1) Oficiile pentru tineret si sport, judetene si al municipiului Bucuresti, isi schimba denumirea in directii pentru tineret si sport (judetene si a municipiului Bucuresti).
    (2) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, reprezinta servicii publice descentralizate ale ministerului in unitatile administrativ-teritoriale, cu personalitate juridica.
    (3) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (4) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin organizatiilor si fundatiilor pentru tineret.
    (5) In domeniul sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni sportive proprii si exercita, in cadrul judetului si a municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 alin. (9).
    Art. 10
    Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 11
    Federatiile, cluburile si asociatiile sportive, precum si complexele sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 12
    In limita resurselor alocate anual pentru cheltuielile de personal, Ministerul Tineretului si Sportului poate utiliza, prin incheierea de contracte civile, colaboratori care vor fi platiti pe baza de tarife negociate, in conditiile legii.
    Art. 13
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul tineretului si sportului,
                        Alexandru Mironov

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 160 (exclusiv demnitarii)

        MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - SERVICIUL CONTENCIOS
    - SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE, SECRETARIAT, PROTOCOL
    - DIRECTIA ECONOMICA
          - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR EDUCATIONALE PENTRU TINERET
          - DIRECTIA PROMOVAREA PROGRAMELOR DE PARTENERIAT SI FORMARE
             PROFESIONALA A TINERETULUI
          - CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU TINERET *)
      - SECRETAR DE STAT
          - DIRECTIA TEHNICA PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI
          - DIRECTIA ORGANIZAREA SI PROMOVAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE
---------------------------
    *)  Organizat ca serviciu.


    ANEXA 2

            UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
----------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea                                Sursa de
crt.           unitatii                               finantare
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Directii pentru tineret si sport, judetene      Venituri extrabugetare si
si a municipiului Bucuresti, servicii publice       subventii de la bugetul
descentralizate                                     de stat
 2. Federatii, cluburi si complexe sportive         Venituri extrabugetare si
nationale                                           subventii de la bugetul
                                                    de stat
 3. Muzeul Sportului*)                              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul
                                                    de stat
 4. Asociatii sportive                              Venituri extrabugetare
 5. Centrul de Studii si Cercetari pentru
Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)                    Venituri extrabugetare
 6. Centrul de Cercetari pentru Probleme de
Sport (C.C.P.S.)                                    Venituri extrabugetare
 7. Editura pentru Tineret si Sport "Editis"        Venituri extrabugetare
------------------------------------------------------------------------------
    *)  Muzeul Sportului va functiona din anul 1995.

   NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1, 2 si 3 pot utiliza un numar maxim de 3.736 posturi.
                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 462/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 462 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 462/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu