E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 462 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din  5 martie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 8 din 12 ianuarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 18 ianuarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 462 din 29 iulie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 23 august 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 470 din 30 iunie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1995, si prin Hotararea Guvernului nr. 976 din 5 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995.

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si, respectiv, a hotararilor Guvernului, asigura transpunerea lor concreta in viata, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniul tineretului si sportului;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economico-sociala, de restructurare si dezvoltare in concordanta cu cerintele economiei de piata
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniul tineretului si sportului, in corelare cu tendintele existente pe plan mondial;
    (5) conduce activitatea unitatilor din subordinea sa;
    (6) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului si sportului, conlucrand, in acest scop, cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si activitatii sportive;
    (10) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul tineretului si sportului;
    (11) initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor;
    (12) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice in domeniul tineretului:
    (1) elaboreaza programe pentru promovarea participarii tineretului la viata economico-sociala si culturala;
    (2) sprijina activitatea organizatiilor de tineret legal constituite;
    (3) stimuleaza infiintarea si functionarea, conform legii si propriilor statute, a unor institutii autonome, pentru aplicarea programelor de tineret;
    (4) sprijina activitatea fundatiilor pentru tineret, judetene si a municipiului Bucuresti, in conditiile legii, in vederea realizarii scopurilor de utilitate publica pentru care acestea au fost infiintate;
    (5) finanteaza actiuni proprii destinate tinerilor avand varsta intre 15 si 26 de ani inclusiv, pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului; sprijina financiar actiuni ale unor organizatii de tineret care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului si ai caror membri au varsta cuprinsa intre 15 si 26 de ani inclusiv; poate incheia contracte pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si participarea lui la viata economico-sociala cu institutii publice, agenti economici, precum si cu alte persoane juridice.
    Finantarea programelor si a actiunilor pentru tineret se face, integral sau partial, din venituri realizate din derularea acestora, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop;
    (6) stabileste legaturi cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau cu preocupari privind activitatea de tineret;
    (7) faciliteaza crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internationale directe intre organizatii de tineret, in vederea cunoasterii reciproce si realizarii de programe comune;
    (8) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Tineretului si Sportului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate in rezolvarea problemelor de formare profesionala, de munca si de viata ale tineretului.
    Art. 4
    In domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    (1) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii nivelului de pregatire fizica si pastrarii sanatatii populatiei;
    (2) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    (3) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    (4) conlucreaza cu Ministerul Invatamantului pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar; colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in organizarea si dezvoltarea institutiilor medicale specializate pentru asigurarea asistentei specifice sportivilor de performanta;
    (5) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice si cu cele din domeniul social-cultural, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    (6) in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, finanteaza federatiile si cluburile sportive proprii; sprijina financiar si alte unitati sportive in vederea pregatirii si participarii la competitii a sportivilor de performanta; poate incheia contracte civile, prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat;
    (7) stabileste norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    (8) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor si unitatilor sportive;
    (9) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive proprii; indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic, si celelalte unitati sportive.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive de uz public se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului, se pot organiza numai servicii sau birouri; precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 170, exclusiv demnitarii.
    (4) In numarul maxim de posturi al Ministerului Tineretului si Sportului nu este cuprins numarul de posturi al federatiilor sportive.
    (5) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este asigurata de ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (6) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau sport. Infiintarea si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (7) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Atributiile si sarcinile, pe compartimente, pentru aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Federatiile sportive sunt organisme autonome, care au personalitate juridica si statut propriu. Ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva.
    Art. 9
    (1) Oficiile pentru tineret si sport, judetene si al municipiului Bucuresti, isi schimba denumirea in directii pentru tineret si sport (judetene si a municipiului Bucuresti).
    (2) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, reprezinta servicii publice descentralizate ale ministerului in unitatile administrativ-teritoriale, cu personalitate juridica.
    (3) Directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (4) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin organizatiilor si fundatiilor pentru tineret.
    (5) In domeniul sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza actiuni sportive proprii si exercita, in cadrul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 alin. (9).
    Art. 10
    Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport, judetene si a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 11
    Federatiile, cluburile si asociatiile sportive, precum si complexele sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 12
    In limita resurselor alocate anual pentru cheltuielile de personal, Ministerul Tineretului si Sportului poate utiliza, prin incheierea de contracte civile, colaboratori care vor fi platiti pe baza de tarife negociate, in conditiile legii.
    Art. 13
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.


    ANEXA 1


 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI             Numarul maxim de posturi: 170
                                                     (exclusiv demnitarii)
                          ----------------
                          |              |
                          |   MINISTRU   |
                          |              |
                          |______________|
                                 |
  ---------------------          |                  ------------------------
  |     CONSILIERI    |__________|__________________| SERVICIUL CONTENCIOS |
  |___________________|          |                  |______________________|
                                 |
                                 |   ---------------------------------------
                                 |___| SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PROPRIU |
                                 |   |_____________________________________|
 ___________________________________________________________________
 |      |      |                            |                      |
 |      |      |                ------------|----------  ----------|------------
 |      |      |                | SECRETARIAT DE STAT |  | SECRETARIAT DE STAT |
 |      |      |                ------------|----------  ----------|------------
 |      |      |                        ____|____              ____|____
 |      |      |                        |       |              |       |
_|_    _|_    _|_                      _|_     _|_            _|_     _|_
 1      2      3                        4       5              6       7

    SEMNIFICATIA CAMPURILOR DIN ANEXA 1

    1  =  DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
    2  =  DIRECTIA INVESTITII
    3  =  DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE, SECRETARIAT, PROTOCOL
    4  =  DIRECTIA GENERALA STRATEGIA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE TINERET
    5  =  CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU TINERET *)
    6  =  DIRECTIA GENERALA ORGANIZAREA SI PROMOVAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE
    7  =  DIRECTIA GENERALA TEHNICA PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI
-----------------------
    *) Organizat ca directie.    ANEXA 2


                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.          Denumirea unitatii                     Sursa de finantare
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Directii pentru tineret si sport,            Venituri extrabugetare
    judetene si a municipiului Bucuresti,        si subventii de la bugetul de
    servicii publice  descentralizate            stat
 2. Federatii sportive; cluburi sportive         Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de stat
 3. Complexe sportive nationale                  Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de stat
 4. Muzeul Sportului                             Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de stat
 5. Centrul Roman pentru Promovarea Cooperarii   Venituri extrabugetare si
    Europene in Domeniul Tineretului (EUROTIN)*) subventii de la bugetul de stat
 6. Centrul de Studii si Cercetari pentru        Venituri extrabugetare
    Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 7. Centrul de Cercetari pentru Probleme de
    Sport (C.C.P.S.)                             Venituri extrabugetare
 8. Editura pentru Tineret si Sport "Editis"     Venituri extrabugetare
--------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1-5 pot utiliza un numar maxim de 3.736 de posturi.
--------------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 976 din 5 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 462/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 462 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu