E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 461 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Culturii este organ al administratiei publice centrale de specialitate, care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul culturii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Culturii are urmatoarele atributii:
    (1) coordoneaza si urmareste aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul culturii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniului culturii, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau colaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte si acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in domeniul culturii;
    (6) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (7) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza activitatea Ministerului Culturii;
    (8) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (9) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii, evalueaza si decide in legatura cu oportunitatea continuitatii activitatii acestora;
    (10) elaboreaza masuri normative necesare asigurarii protectiei mediului in domeniul culturii;
    (11) elaboreaza, potrivit reglementarilor legale, norme si normative pentru domeniul sau de activitate, aplicabile tuturor institutiilor si asezamintelor culturale, indiferent de subordonare, in contextul desfasurarii actiunii conjugate a tuturor factorilor implicati in procesul punerii in opera a principiilor reformei;
    (12) ocroteste dezvoltarea personalitatii creatoare in folosul individului si al societatii;
    (13) actioneaza, prin forme si modalitati specifice, pentru protectia si promovarea culturii;
    (14) apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura si arta din Romania, in tara si in strainatate;
    (15) organizeaza, incurajeaza si finanteaza, potrivit legii, activitati de creatie prin achizitii, concursuri si alte modalitati specifice;
    (16) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, actiuni de interes national in toate domeniile culturii si artei, achizitii muzeale si de alta natura, precum si expozitii interne si externe;
    (17) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri internationale de creatie si interpretare si faciliteaza participarea artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    (18) contribuie la crearea cadrului si la asigurarea unor sanse egale pentru dezvoltarea artei si culturii minoritatilor nationale din Romania;
    (19) promoveaza actiuni culturale cu participarea diasporei romanesti pentru intarirea prestigiului culturii noastre in tara si in strainatate;
    (20) asigura conditii pentru conservarea si valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural national, a ansamblurilor, monumentelor si siturilor istorice, precum si a centrelor de cultura;
    (21) actioneaza, prin masuri specifice de protejare, pentru revitalizarea si consolidarea traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale;
    (22) organizeaza atestarea artistilor liber-profesionisti si a traducatorilor;
    (23) stabileste norme unitare de structura pentru institutiile publice de cultura, precum si criteriile de clasificare specifice;
    (24) stabileste conditiile si avizeaza infiintarea institutiilor culturale private, organizeaza atestarea specialistilor din domeniul respectiv si elaboreaza norme privind obligatiile acestora fata de stat;
    (25) suspenda sau retrage avizele si atestatele acordate institutiilor de cultura particulare si specialistilor acestora, in cazul nerespectarii prevederilor legale si a normelor care le reglementeaza;
    (26) avizeaza infiintarea de legi, fundatii, asociatii culturale etc. si le controleaza potrivit legii;
    (27) coopereaza cu uniunile si asociatiile de creatie si coopteaza membri ai acestora in cadrul comisiilor de experti ale Ministerului Culturii;
    (28) asigura cadrul institutional necesar protectiei drepturilor de autor si celorlalte drepturi conexe, in tara si in strainatate;
    (29) numeste si revoca, dupa caz, directorii institutiilor publice direct subordonate si avizeaza numirea sau revocarea directorilor institutiilor publice de cultura de importanta judeteana;
    (30) elaboreaza, potrivit legii, normative privind stabilirea preturilor si tarifelor pentru domeniul sau de activitate;
    (31) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma din domeniul sau de activitate;
    (32) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (33) indeplineste orice atributii prevazute de lege in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Culturii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Culturii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministerului culturii, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul culturii conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Culturii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Culturii se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 5
    (1) Atributiile Ministerului Culturii in planul activitatii cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de inspectoratele de cultura - servicii publice descentralizate -, cu personalitate juridica, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, conduse de cate un consilier teritorial sef, numit de ministrul culturii, cu avizul prefectului.
    (2) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de catre consilierul teritorial sef, cu avizul Ministerului Culturii, in conditiile legii.
    (3) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura, judetene si al municipiului Bucuresti, atributiile si sarcinile specifice acestora se stabilesc prin regulamente elaborate de Ministerul Culturii.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Culturii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 811/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii,
                         Marin Sorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 175
    (exclusiv demnitari)
              MINISTERUL CULTURII
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - CONTROL AL MINISTRULUI
    - LEGISLATIE, CONTENCIOS
    - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - SECRETAR DE STAT
        - Directia generala arte si programe culturale
            - Directia asezaminte culturale teritoriu
            - Directia institutii profesioniste de spectacole si
              concerte
            - Directia patrimoniu cultural national
            - Directia cultura scrisa
        - Directia pentru minoritati nationale
        - Directia relatii culturale internationale
        - Directia generala strategie, management cultural, resurse,
          investitii
            - Directia strategie culturala, prognoza, management
            - Directia resurse financiare
            - Directia dezvoltare, investitii
            - Directia resurse umane, salarizare

    ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii
----------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.       Denumirea unitatii                    Sursa de
                                                    finantare
-----------------------------------------------------------------------------
   0                         1                           2
------------------------------------------------------------------------------
      I.  Institutii publice finantate de la
          bugetul de stat
 1. Directia Muzeelor si Colectiilor               Bugetul de stat
 2. Directia Monumentelor, Ansamblurilor si
    Siturilor Istorice                             Bugetul de stat
 3. Directia pentru Administrarea Centrelor de
    Cultura                                        Bugetul de stat
 4. Biblioteca Nationala                           Bugetul de stat
 5. Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor
    de Autor                                       Bugetul de stat
 6. Centrul National de Conservare si
    Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1-6 pot utiliza un
    numar maxim de 750 posturi.

 7. Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George"                                         Bugetul de stat

    NOTA:
    Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George" poate utiliza un numar maxim de 20
    posturi.

 8. Inspectoratele pentru cultura, judetene,
    al municipiului Bucuresti si sectorului
    agricol Ilfov - servicii publice
    descentralizate ale Ministerului Culturii       Bugetul de stat

   NOTA:
   Se poate utiliza un numar maxim de
   400 posturi.
   Repartizarea pe judete si pe municipiul
   Bucuresti a numarului de posturi se
   face prin ordin al ministrului culturii.

    II.  Institutiile publice finantate din
         venituri extrabugetare si subventii
         de la bugetul de stat
 9. Muzeul National de Arta a Romaniei              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
10. Muzeul National de Istorie a Romaniei           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
11. Muzeul National "Brukenthal" Sibiu              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
12. Muzeul National "Peles" Sinaia                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
13. Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale       Venituri extrabugetare si
"Astra" Sibiu                                       subventii de la bugetul de
                                                    stat
14. Muzeul Satului                                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
15. Muzeul Taranului Roman                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
16. Muzeul Literaturii Romane                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
17. Muzeul Bran                                     Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
18. Muzeul National Cotroceni                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
19. Muzeul "George Enescu"                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
20. Memorialul Ipotesti - Centrul National de       Venituri extrabugetare si
Studii "Mihai Eminescu"                             subventii de la bugetul de
                                                    stat
21. Muzeul National al Unirii Alba Iulia            Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
22. Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca"    Venituri extrabugetare si
Targoviste                                          subventii de la bugetul de
                                                    stat
23. Muzeul National al Bucovinei, Suceava           Venituri extrabugetare si
(inclusiv Curtea Domneasca)                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
24. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei      Venituri extrabugetare si
Cluj-Napoca                                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
25. Complexul National Muzeal "Moldova" Iasi        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
26. Complexul Cultural National "Constantin         Venituri extrabugetare si
Brancusi" Targu Jiu (inclusiv Ansamblul monumental  subventii de la bugetul de
"Calea Eroilor")                                    stat
27. Teatrul National "I. L. Caragiale" Bucuresti    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
28. Teatrul National Cluj-Napoca                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
29. Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
30. Teatrul National "Matei Millo" Timisoara        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
31. Teatrul National Craiova                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
32. Teatrul National Targu Mures                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
33. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
34. Teatrul de Proiecte Culturale                   Venituri extrabugetare si
"Teatrum Mundi"                                     subventii de la bugetul de
                                                    stat
35. Teatrul "Masca" Bucuresti                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
36. Teatrul "Excelsior" Bucuresti                   Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
37. Opera Nationala Romana                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
38. Opera Romana Cluj-Napoca                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
39. Opera Maghiara Cluj-Napoca                      Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
40. Opera Romana Iasi                               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
41. Opera Romana Timisoara                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
42. Teatrul de Opereta "Ion Dacian" Bucuresti       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
43. Filarmonica "George Enescu" Bucuresti           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
44. Centrul de Cultura "Tinerimea Romana"           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
45. Oficiul National pentru Documentare si          Venituri extrabugetare si
Expozitii de Arta                                   subventii de la bugetul de
                                                    stat
46. Studioul de Creatie Cinematografica             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
47. Editura "Video"                                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
48. Centrul European de Cultura Sinaia              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
49. Centrul National de Cultura Mogosoaia           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
50. Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
51. Centrul de Cultura "Kalinderu"                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
52. Centrul de Cultura Bran, Brasov                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
53. Centrul de Cultura Arcus, Covasna               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
54. Centrul de Cultura "Bratianu",                  Venituri extrabugetare si
Stefanesti-arges                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
55. Centrul de Cultura Tescani, Bacau               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
56. Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza"           Venituri extrabugetare si
Bucuresti                                           subventii de la bugetul de
                                                    stat
    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 9-56 pot utiliza un
    numar maxim de 7.100 posturi.

57. Casa de Presa si Editura "Cultura Nationala"    Venituri extrabugetare
58. Centrul de Perfectionare a Personalului din
Cultura si Arta, Pregatire Postliceala si
Postuniversitara                                    Venituri extrabugetare
59. Centrul de Informatica si Memorie Culturala     Venituri extrabugetare
60. ARTEXIM                                         Venituri extrabugetare.

    III.  Regii autonome
61. Regia Autonoma a Imprimeriilor "Coresi"                     
                                                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu