E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 461 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Culturii este organ al administratiei publice centrale de specialitate, care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul culturii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Culturii are urmatoarele atributii:
    (1) coordoneaza si urmareste aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul culturii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniului culturii, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau colaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte si acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in domeniul culturii;
    (6) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (7) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza activitatea Ministerului Culturii;
    (8) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (9) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii, evalueaza si decide in legatura cu oportunitatea continuitatii activitatii acestora;
    (10) elaboreaza masuri normative necesare asigurarii protectiei mediului in domeniul culturii;
    (11) elaboreaza, potrivit reglementarilor legale, norme si normative pentru domeniul sau de activitate, aplicabile tuturor institutiilor si asezamintelor culturale, indiferent de subordonare, in contextul desfasurarii actiunii conjugate a tuturor factorilor implicati in procesul punerii in opera a principiilor reformei;
    (12) ocroteste dezvoltarea personalitatii creatoare in folosul individului si al societatii;
    (13) actioneaza, prin forme si modalitati specifice, pentru protectia si promovarea culturii;
    (14) apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura si arta din Romania, in tara si in strainatate;
    (15) organizeaza, incurajeaza si finanteaza, potrivit legii, activitati de creatie prin achizitii, concursuri si alte modalitati specifice;
    (16) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, actiuni de interes national in toate domeniile culturii si artei, achizitii muzeale si de alta natura, precum si expozitii interne si externe;
    (17) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri internationale de creatie si interpretare si faciliteaza participarea artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    (18) contribuie la crearea cadrului si la asigurarea unor sanse egale pentru dezvoltarea artei si culturii minoritatilor nationale din Romania;
    (19) promoveaza actiuni culturale cu participarea diasporei romanesti pentru intarirea prestigiului culturii noastre in tara si in strainatate;
    (20) asigura conditii pentru conservarea si valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural national, a ansamblurilor, monumentelor si siturilor istorice, precum si a centrelor de cultura;
    (21) actioneaza, prin masuri specifice de protejare, pentru revitalizarea si consolidarea traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale;
    (22) organizeaza atestarea artistilor liber-profesionisti si a traducatorilor;
    (23) stabileste norme unitare de structura pentru institutiile publice de cultura, precum si criteriile de clasificare specifice;
    (24) stabileste conditiile si avizeaza infiintarea institutiilor culturale private, organizeaza atestarea specialistilor din domeniul respectiv si elaboreaza norme privind obligatiile acestora fata de stat;
    (25) suspenda sau retrage avizele si atestatele acordate institutiilor de cultura particulare si specialistilor acestora, in cazul nerespectarii prevederilor legale si a normelor care le reglementeaza;
    (26) avizeaza infiintarea de legi, fundatii, asociatii culturale etc. si le controleaza potrivit legii;
    (27) coopereaza cu uniunile si asociatiile de creatie si coopteaza membri ai acestora in cadrul comisiilor de experti ale Ministerului Culturii;
    (28) asigura cadrul institutional necesar protectiei drepturilor de autor si celorlalte drepturi conexe, in tara si in strainatate;
    (29) numeste si revoca, dupa caz, directorii institutiilor publice direct subordonate si avizeaza numirea sau revocarea directorilor institutiilor publice de cultura de importanta judeteana;
    (30) elaboreaza, potrivit legii, normative privind stabilirea preturilor si tarifelor pentru domeniul sau de activitate;
    (31) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma din domeniul sau de activitate;
    (32) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (33) indeplineste orice atributii prevazute de lege in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Culturii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Culturii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministerului culturii, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul culturii conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Culturii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Culturii se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 5
    (1) Atributiile Ministerului Culturii in planul activitatii cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de inspectoratele de cultura - servicii publice descentralizate -, cu personalitate juridica, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, conduse de cate un consilier teritorial sef, numit de ministrul culturii, cu avizul prefectului.
    (2) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de catre consilierul teritorial sef, cu avizul Ministerului Culturii, in conditiile legii.
    (3) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura, judetene si al municipiului Bucuresti, atributiile si sarcinile specifice acestora se stabilesc prin regulamente elaborate de Ministerul Culturii.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Culturii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 811/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii,
                         Marin Sorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 175
    (exclusiv demnitari)
              MINISTERUL CULTURII
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - CONTROL AL MINISTRULUI
    - LEGISLATIE, CONTENCIOS
    - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - SECRETAR DE STAT
        - Directia generala arte si programe culturale
            - Directia asezaminte culturale teritoriu
            - Directia institutii profesioniste de spectacole si
              concerte
            - Directia patrimoniu cultural national
            - Directia cultura scrisa
        - Directia pentru minoritati nationale
        - Directia relatii culturale internationale
        - Directia generala strategie, management cultural, resurse,
          investitii
            - Directia strategie culturala, prognoza, management
            - Directia resurse financiare
            - Directia dezvoltare, investitii
            - Directia resurse umane, salarizare

    ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii
----------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.       Denumirea unitatii                    Sursa de
                                                    finantare
-----------------------------------------------------------------------------
   0                         1                           2
------------------------------------------------------------------------------
      I.  Institutii publice finantate de la
          bugetul de stat
 1. Directia Muzeelor si Colectiilor               Bugetul de stat
 2. Directia Monumentelor, Ansamblurilor si
    Siturilor Istorice                             Bugetul de stat
 3. Directia pentru Administrarea Centrelor de
    Cultura                                        Bugetul de stat
 4. Biblioteca Nationala                           Bugetul de stat
 5. Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor
    de Autor                                       Bugetul de stat
 6. Centrul National de Conservare si
    Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1-6 pot utiliza un
    numar maxim de 750 posturi.

 7. Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George"                                         Bugetul de stat

    NOTA:
    Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George" poate utiliza un numar maxim de 20
    posturi.

 8. Inspectoratele pentru cultura, judetene,
    al municipiului Bucuresti si sectorului
    agricol Ilfov - servicii publice
    descentralizate ale Ministerului Culturii       Bugetul de stat

   NOTA:
   Se poate utiliza un numar maxim de
   400 posturi.
   Repartizarea pe judete si pe municipiul
   Bucuresti a numarului de posturi se
   face prin ordin al ministrului culturii.

    II.  Institutiile publice finantate din
         venituri extrabugetare si subventii
         de la bugetul de stat
 9. Muzeul National de Arta a Romaniei              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
10. Muzeul National de Istorie a Romaniei           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
11. Muzeul National "Brukenthal" Sibiu              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
12. Muzeul National "Peles" Sinaia                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
13. Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale       Venituri extrabugetare si
"Astra" Sibiu                                       subventii de la bugetul de
                                                    stat
14. Muzeul Satului                                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
15. Muzeul Taranului Roman                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
16. Muzeul Literaturii Romane                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
17. Muzeul Bran                                     Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
18. Muzeul National Cotroceni                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
19. Muzeul "George Enescu"                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
20. Memorialul Ipotesti - Centrul National de       Venituri extrabugetare si
Studii "Mihai Eminescu"                             subventii de la bugetul de
                                                    stat
21. Muzeul National al Unirii Alba Iulia            Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
22. Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca"    Venituri extrabugetare si
Targoviste                                          subventii de la bugetul de
                                                    stat
23. Muzeul National al Bucovinei, Suceava           Venituri extrabugetare si
(inclusiv Curtea Domneasca)                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
24. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei      Venituri extrabugetare si
Cluj-Napoca                                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
25. Complexul National Muzeal "Moldova" Iasi        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
26. Complexul Cultural National "Constantin         Venituri extrabugetare si
Brancusi" Targu Jiu (inclusiv Ansamblul monumental  subventii de la bugetul de
"Calea Eroilor")                                    stat
27. Teatrul National "I. L. Caragiale" Bucuresti    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
28. Teatrul National Cluj-Napoca                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
29. Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
30. Teatrul National "Matei Millo" Timisoara        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
31. Teatrul National Craiova                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
32. Teatrul National Targu Mures                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
33. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
34. Teatrul de Proiecte Culturale                   Venituri extrabugetare si
"Teatrum Mundi"                                     subventii de la bugetul de
                                                    stat
35. Teatrul "Masca" Bucuresti                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
36. Teatrul "Excelsior" Bucuresti                   Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
37. Opera Nationala Romana                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
38. Opera Romana Cluj-Napoca                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
39. Opera Maghiara Cluj-Napoca                      Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
40. Opera Romana Iasi                               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
41. Opera Romana Timisoara                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
42. Teatrul de Opereta "Ion Dacian" Bucuresti       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
43. Filarmonica "George Enescu" Bucuresti           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
44. Centrul de Cultura "Tinerimea Romana"           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
45. Oficiul National pentru Documentare si          Venituri extrabugetare si
Expozitii de Arta                                   subventii de la bugetul de
                                                    stat
46. Studioul de Creatie Cinematografica             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
47. Editura "Video"                                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
48. Centrul European de Cultura Sinaia              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
49. Centrul National de Cultura Mogosoaia           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
50. Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
51. Centrul de Cultura "Kalinderu"                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
52. Centrul de Cultura Bran, Brasov                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
53. Centrul de Cultura Arcus, Covasna               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
54. Centrul de Cultura "Bratianu",                  Venituri extrabugetare si
Stefanesti-arges                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
55. Centrul de Cultura Tescani, Bacau               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
56. Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza"           Venituri extrabugetare si
Bucuresti                                           subventii de la bugetul de
                                                    stat
    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 9-56 pot utiliza un
    numar maxim de 7.100 posturi.

57. Casa de Presa si Editura "Cultura Nationala"    Venituri extrabugetare
58. Centrul de Perfectionare a Personalului din
Cultura si Arta, Pregatire Postliceala si
Postuniversitara                                    Venituri extrabugetare
59. Centrul de Informatica si Memorie Culturala     Venituri extrabugetare
60. ARTEXIM                                         Venituri extrabugetare.

    III.  Regii autonome
61. Regia Autonoma a Imprimeriilor "Coresi"                     
                                                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu