E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 461 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 23 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Culturii este organ al administratiei publice centrale de specialitate, care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul culturii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Culturii are urmatoarele atributii:
    (1) coordoneaza si urmareste aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul culturii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniului culturii, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau colaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte si acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in domeniul culturii;
    (6) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (7) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza activitatea Ministerului Culturii;
    (8) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (9) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii, evalueaza si decide in legatura cu oportunitatea continuitatii activitatii acestora;
    (10) elaboreaza masuri normative necesare asigurarii protectiei mediului in domeniul culturii;
    (11) elaboreaza, potrivit reglementarilor legale, norme si normative pentru domeniul sau de activitate, aplicabile tuturor institutiilor si asezamintelor culturale, indiferent de subordonare, in contextul desfasurarii actiunii conjugate a tuturor factorilor implicati in procesul punerii in opera a principiilor reformei;
    (12) ocroteste dezvoltarea personalitatii creatoare in folosul individului si al societatii;
    (13) actioneaza, prin forme si modalitati specifice, pentru protectia si promovarea culturii;
    (14) apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura si arta din Romania, in tara si in strainatate;
    (15) organizeaza, incurajeaza si finanteaza, potrivit legii, activitati de creatie prin achizitii, concursuri si alte modalitati specifice;
    (16) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, actiuni de interes national in toate domeniile culturii si artei, achizitii muzeale si de alta natura, precum si expozitii interne si externe;
    (17) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri internationale de creatie si interpretare si faciliteaza participarea artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    (18) contribuie la crearea cadrului si la asigurarea unor sanse egale pentru dezvoltarea artei si culturii minoritatilor nationale din Romania;
    (19) promoveaza actiuni culturale cu participarea diasporei romanesti pentru intarirea prestigiului culturii noastre in tara si in strainatate;
    (20) asigura conditii pentru conservarea si valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural national, a ansamblurilor, monumentelor si siturilor istorice, precum si a centrelor de cultura;
    (21) actioneaza, prin masuri specifice de protejare, pentru revitalizarea si consolidarea traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale;
    (22) organizeaza atestarea artistilor liber-profesionisti si a traducatorilor;
    (23) stabileste norme unitare de structura pentru institutiile publice de cultura, precum si criteriile de clasificare specifice;
    (24) stabileste conditiile si avizeaza infiintarea institutiilor culturale private, organizeaza atestarea specialistilor din domeniul respectiv si elaboreaza norme privind obligatiile acestora fata de stat;
    (25) suspenda sau retrage avizele si atestatele acordate institutiilor de cultura particulare si specialistilor acestora, in cazul nerespectarii prevederilor legale si a normelor care le reglementeaza;
    (26) avizeaza infiintarea de legi, fundatii, asociatii culturale etc. si le controleaza potrivit legii;
    (27) coopereaza cu uniunile si asociatiile de creatie si coopteaza membri ai acestora in cadrul comisiilor de experti ale Ministerului Culturii;
    (28) asigura cadrul institutional necesar protectiei drepturilor de autor si celorlalte drepturi conexe, in tara si in strainatate;
    (29) numeste si revoca, dupa caz, directorii institutiilor publice direct subordonate si avizeaza numirea sau revocarea directorilor institutiilor publice de cultura de importanta judeteana;
    (30) elaboreaza, potrivit legii, normative privind stabilirea preturilor si tarifelor pentru domeniul sau de activitate;
    (31) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma din domeniul sau de activitate;
    (32) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (33) indeplineste orice atributii prevazute de lege in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Culturii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Culturii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministerului culturii, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul culturii conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Culturii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Culturii se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 5
    (1) Atributiile Ministerului Culturii in planul activitatii cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de inspectoratele de cultura - servicii publice descentralizate -, cu personalitate juridica, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, conduse de cate un consilier teritorial sef, numit de ministrul culturii, cu avizul prefectului.
    (2) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de catre consilierul teritorial sef, cu avizul Ministerului Culturii, in conditiile legii.
    (3) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura, judetene si al municipiului Bucuresti, atributiile si sarcinile specifice acestora se stabilesc prin regulamente elaborate de Ministerul Culturii.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Culturii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 811/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii,
                         Marin Sorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 175
    (exclusiv demnitari)
              MINISTERUL CULTURII
    MINISTRU
    - CONSILIERI
    - CONTROL AL MINISTRULUI
    - LEGISLATIE, CONTENCIOS
    - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - SECRETAR DE STAT
        - Directia generala arte si programe culturale
            - Directia asezaminte culturale teritoriu
            - Directia institutii profesioniste de spectacole si
              concerte
            - Directia patrimoniu cultural national
            - Directia cultura scrisa
        - Directia pentru minoritati nationale
        - Directia relatii culturale internationale
        - Directia generala strategie, management cultural, resurse,
          investitii
            - Directia strategie culturala, prognoza, management
            - Directia resurse financiare
            - Directia dezvoltare, investitii
            - Directia resurse umane, salarizare

    ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii
----------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.       Denumirea unitatii                    Sursa de
                                                    finantare
-----------------------------------------------------------------------------
   0                         1                           2
------------------------------------------------------------------------------
      I.  Institutii publice finantate de la
          bugetul de stat
 1. Directia Muzeelor si Colectiilor               Bugetul de stat
 2. Directia Monumentelor, Ansamblurilor si
    Siturilor Istorice                             Bugetul de stat
 3. Directia pentru Administrarea Centrelor de
    Cultura                                        Bugetul de stat
 4. Biblioteca Nationala                           Bugetul de stat
 5. Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor
    de Autor                                       Bugetul de stat
 6. Centrul National de Conservare si
    Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 1-6 pot utiliza un
    numar maxim de 750 posturi.

 7. Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George"                                         Bugetul de stat

    NOTA:
    Institutul de Studii Orientale "Sergiul Al.
    George" poate utiliza un numar maxim de 20
    posturi.

 8. Inspectoratele pentru cultura, judetene,
    al municipiului Bucuresti si sectorului
    agricol Ilfov - servicii publice
    descentralizate ale Ministerului Culturii       Bugetul de stat

   NOTA:
   Se poate utiliza un numar maxim de
   400 posturi.
   Repartizarea pe judete si pe municipiul
   Bucuresti a numarului de posturi se
   face prin ordin al ministrului culturii.

    II.  Institutiile publice finantate din
         venituri extrabugetare si subventii
         de la bugetul de stat
 9. Muzeul National de Arta a Romaniei              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
10. Muzeul National de Istorie a Romaniei           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
11. Muzeul National "Brukenthal" Sibiu              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
12. Muzeul National "Peles" Sinaia                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
13. Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale       Venituri extrabugetare si
"Astra" Sibiu                                       subventii de la bugetul de
                                                    stat
14. Muzeul Satului                                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
15. Muzeul Taranului Roman                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
16. Muzeul Literaturii Romane                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
17. Muzeul Bran                                     Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
18. Muzeul National Cotroceni                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
19. Muzeul "George Enescu"                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
20. Memorialul Ipotesti - Centrul National de       Venituri extrabugetare si
Studii "Mihai Eminescu"                             subventii de la bugetul de
                                                    stat
21. Muzeul National al Unirii Alba Iulia            Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
22. Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca"    Venituri extrabugetare si
Targoviste                                          subventii de la bugetul de
                                                    stat
23. Muzeul National al Bucovinei, Suceava           Venituri extrabugetare si
(inclusiv Curtea Domneasca)                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
24. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei      Venituri extrabugetare si
Cluj-Napoca                                         subventii de la bugetul de
                                                    stat
25. Complexul National Muzeal "Moldova" Iasi        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
26. Complexul Cultural National "Constantin         Venituri extrabugetare si
Brancusi" Targu Jiu (inclusiv Ansamblul monumental  subventii de la bugetul de
"Calea Eroilor")                                    stat
27. Teatrul National "I. L. Caragiale" Bucuresti    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
28. Teatrul National Cluj-Napoca                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
29. Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
30. Teatrul National "Matei Millo" Timisoara        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
31. Teatrul National Craiova                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
32. Teatrul National Targu Mures                    Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
33. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
34. Teatrul de Proiecte Culturale                   Venituri extrabugetare si
"Teatrum Mundi"                                     subventii de la bugetul de
                                                    stat
35. Teatrul "Masca" Bucuresti                       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
36. Teatrul "Excelsior" Bucuresti                   Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
37. Opera Nationala Romana                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
38. Opera Romana Cluj-Napoca                        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
39. Opera Maghiara Cluj-Napoca                      Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
40. Opera Romana Iasi                               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
41. Opera Romana Timisoara                          Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
42. Teatrul de Opereta "Ion Dacian" Bucuresti       Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
43. Filarmonica "George Enescu" Bucuresti           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
44. Centrul de Cultura "Tinerimea Romana"           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
45. Oficiul National pentru Documentare si          Venituri extrabugetare si
Expozitii de Arta                                   subventii de la bugetul de
                                                    stat
46. Studioul de Creatie Cinematografica             Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
47. Editura "Video"                                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
48. Centrul European de Cultura Sinaia              Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
49. Centrul National de Cultura Mogosoaia           Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
50. Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau        Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
51. Centrul de Cultura "Kalinderu"                  Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
52. Centrul de Cultura Bran, Brasov                 Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
53. Centrul de Cultura Arcus, Covasna               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
54. Centrul de Cultura "Bratianu",                  Venituri extrabugetare si
Stefanesti-arges                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
55. Centrul de Cultura Tescani, Bacau               Venituri extrabugetare si
                                                    subventii de la bugetul de
                                                    stat
56. Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza"           Venituri extrabugetare si
Bucuresti                                           subventii de la bugetul de
                                                    stat
    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 9-56 pot utiliza un
    numar maxim de 7.100 posturi.

57. Casa de Presa si Editura "Cultura Nationala"    Venituri extrabugetare
58. Centrul de Perfectionare a Personalului din
Cultura si Arta, Pregatire Postliceala si
Postuniversitara                                    Venituri extrabugetare
59. Centrul de Informatica si Memorie Culturala     Venituri extrabugetare
60. ARTEXIM                                         Venituri extrabugetare.

    III.  Regii autonome
61. Regia Autonoma a Imprimeriilor "Coresi"                     
                                                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu