E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 455 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Turismului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are urmatoarele atributii:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul turismului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) elaboreaza, promoveaza si aplica politicile de dezvoltare si strategia Guvernului in domeniul turismului, orientind in acest sens activitatea agentilor economici;
    (3) initiaza si promoveaza acte normative, norme si reglementari vizand activitatea de turism si protectia turistilor si avizeaza reglementarile altor ministere care influenteaza aceasta activitate;
    (4) colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (5) acorda licente agentilor economici din turism pentru obiectul activitatii pe care o desfasoara, indiferent de forma de proprietate, si brevete de atestare a capacitatii profesionale persoanelor care exercita o activitate de turism;
    (6) efectueaza clasificarea unitatilor de cazare, de alimentatie si de agrement pentru turism, indiferent de forma de proprietate;
    (7) elaboreaza reglementari privind organizarea si functionarea pensiunilor turistice si fermelor agro-turistice;
    (8) propune acordarea de facilitati agentilor economici din turism pentru realizarea de investitii;
    (9) asigura valorificarea si protejarea patrimoniului turistic conform legii, elaboreaza, coordoneaza si avizeaza programe si documentatii pentru valorificarea acestuia, inclusiv a resurselor naturale balneare;
    (10) avizeaza planurile de urbanism pentru dezvoltarea zonelor, statiunilor si localitatilor turistice, amplasarea obiectivelor turistice in cadrul acestora, precum si documentatiile tehnice pentru noile constructii cu destinatie turistica, indiferent de forma de proprietate;
    (11) verifica aplicarea legislatiei, a normelor, reglementarilor specifice si corelarea calitatii serviciilor cu preturile si tarifele practicate de catre toti agentii economici din turism;
    (12) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (13) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    (14) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    (15) realizeaza promovarea turistica prin actiuni specifice si prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate, in limita resurselor financiare pentru aceasta activitate, constituite potrivit legii;
    (16) promoveaza, coordoneaza si organizeaza congrese, colocvii, simpozioane, targuri, expozitii de importanta nationala si internationala si alte actiuni similare in tara si in strainatate, acordand consultanta si sprijin tuturor initiatorilor unor astfel de manifestari;
    (17) coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Comunitatea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului, alte organisme internationale, precum si programul de integrare european in domeniul turismului;
    (18) stabileste orientarea si planurile tematice privind programele de cercetare in turism, in colaborarea cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei;
    (19) initiaza si controleaza, impreuna cu Ministerul Invatamantului, infiintarea si functionarea institutiilor de invatamant specializate in domeniul turistic; elaboreaza nomenclatoarele de meserii specifice, planurile si programele de invatamant de specialitate, potrivit legii;
    (20) realizeaza banca de date, in conformitate cu reglementarile Organizatiei Mondiale a Turismului; publica situatii generale statistice si economice necesare orientarii politicii turismului romanesc, asigurand activitatea de informare-comunicare;
    (21) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Turismului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministrului Turismului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 102, exclusiv demnitarii si birourile de promovare si informare turistica din strainatate, care se organizeaza in limita a 18 posturi, coordonate de Ministerul Turismului.
    (4) Ministrul turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministrul functioneaza un colegiu al ministerului ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului turismului.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Turismului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul turismului emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    Pentru realizarea unei politici nationale in domeniul turismului si pentru coordonarea programelor, actiunilor si activitatilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau o influenteaza, functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului.
    Consiliul Consultativ al Turismului este constituit din reprezentanti ai ministerelor, ai unor institutii publice, ai organizatiilor patronale si sindicale, precum si ai unor asociatii nationale profesionale, implicate in activitatea de turism.
    Componenta, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu.
    Art. 7
    Ministerul Turismului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 796/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Dan Matei Agathon

                         Ministru de stat, ministrul
                         muncii si protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

      MINISTERUL TURISMULUI
      Numarul maxim de posturi: 102
         (exclusiv demnitarii)

     MINISTRU
  - Consilieri
  - Contencios
  - Control financiar propriu
  - SECRETAR DE STAT
          - Directia generala de strategie si reforma in turism
          - Directia generala de relatii internationale si promovarea
            turismului
          - Directia generala a clasificarii, brevetarii, licentierii si
            control servicii turistice
          - Directia economica

    ANEXA 2

                       UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Turismului
----------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea unitatii            Sursa de finantare
crt.
----------------------------------------------------------
  1. Institutul de Cercetare
     pentru Turism (cu
     personalitate juridica,
     care isi desfasoara
     activitatea in regim de
     autonomie economica)          Venituri extrabugetare
  2. Institutul National de
     Formare si Management
     pentru Turism (cu
     personalitate juridica,
     care isi desfasoara
     activitatea in regim de
     autofinantare prin baza
     de aplicatie)                 Venituri extrabugetare
                                                         


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 455/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 455 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu