E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 58 1997 abrogat de articolul 12 din actul OUG 56 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 866 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Hotărârea 58 1997 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 601 1997
Articolul 11 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de Hotărârea 208 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 10 martie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 14 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Turismului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza, promoveaza si aplica politicile de dezvoltare si strategia Guvernului in domeniul turismului;
    2. initiaza si promoveaza acte normative, norme si reglementari vizand activitatea de turism si protectia turistilor si avizeaza reglementarile altor ministere care influenteaza aceasta activitate;
    3. initiaza armonizarea reglementarilor in domeniul turismului cu cele existente in Uniunea Europeana;
    4. organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul turismului;
    5. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu asociatii, fundatii si alte organizatii neguvernamentale;
    6. asigura monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    7. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    8. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    9. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    10. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare in tara si in strainatate;
    11. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului, alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    12. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    13. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Invatamantului, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    14. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    15. coordoneaza activitatea Oficiului de Autorizare si Control in Turism si a Oficiului de Promovare a Turismului;
    16. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Turismului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica este prevazuta in anexa nr. 1.
    In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului turismului.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 4
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    - licentierea agentiilor de turism;
    - brevetarea personalului de specialitate;
    - clasificarea structurilor de primire turistice;
    - avizarea documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    - controlul calitatii serviciilor din turism;
    - alte activitati de autorizare, clasificare, avizare si control.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din prestari de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agentii economici din turism.
    Nivelul tarifelor prestarilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.A.C.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului.
    (5) Activitatea O.A.C.T se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialisti desemnati de consiliile judetene si de consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 5
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin actiuni specifice si prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicatii si prestari de servicii de promovare turistica.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.P.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul si pasivul aferente birourilor de promovare si informare turistica din strainatate vor fi preluate de O.P.T. pe baza de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse in evidenta contabila.
    (5) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.P.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale, ai camerelor de comert si industrie.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialistii desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 6
    (1) Institutiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul turismului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    Pentru realizarea unei politici nationale in domeniul turismului si pentru coordonarea programelor, actiunilor si activitatilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influenteaza, pe langa ministrul turismului functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului.
    Componenta, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 9
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (3) privind finantarea celor doua oficii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Pana la aceasta data, oficiile se finanteaza integral din bugetul Ministerului Turismului.
    (3) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul turismului,
                          Akos Birtalan

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de stat

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 52
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL TURISMULUI

                       ----------
                      | MINISTRU |
                       ----------
      ------------        |         ------------
     | Consilieri |<------|------->| Contencios |
      ------------        |         ------------
                          |         -------------------
                          |------->| Control financiar |
                          |        |     propriu       |
                          |         -------------------
                          |
                 -----------------------
                |    SECRETAR DE STAT   |
                 -----------------------
                          |
                          |
         -------------------------------------
        |                 |                   |
        |                 |                   |
  ------------------   ------------------   ----------
 | Directia generala| | Directia generala| |Directia  |
 | strategie si     | |     relatii      | |economica |
 | reglementare     | |                  | |          |
  ------------------   ------------------   ----------

    ANEXA 2
                  INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea Ministerului Turismului
-----------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea unitatii              Sursa de finantare
-----------------------------------------------------------
 1. Oficiul de Autorizare si         Venituri extrabugetare
    Control in Turism*)              si alocatii de la
                                     bugetul de stat
 2. Oficiul de Promovare             Venituri extrabugetare
    a Turismului*)                  si alocatii de la
                                     bugetul  de stat
 3. Institutul National de
    Formare si Management
    pentru Turism
    (cu personalitate
    juridica, care isi
    desfasoara activitatea
    in regim de
    autofinantare prin
    baza de aplicatie)              Venituri extrabugetare
 4. Institutul de Cercetare
    pentru Turism (cu
    personalitate juridica,
    care isi desfasoara
    activitatea in regim de
    autonomie economica)            Venituri extrabugetare
-----------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali.
    *) Numarul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali si 16 posturi la birouri de informare si promovare turistica din strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 58/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu