E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 58 1997 abrogat de articolul 12 din actul OUG 56 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 866 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Hotărârea 58 1997 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 601 1997
Articolul 11 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de Hotărârea 208 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 10 martie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 14 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Turismului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza, promoveaza si aplica politicile de dezvoltare si strategia Guvernului in domeniul turismului;
    2. initiaza si promoveaza acte normative, norme si reglementari vizand activitatea de turism si protectia turistilor si avizeaza reglementarile altor ministere care influenteaza aceasta activitate;
    3. initiaza armonizarea reglementarilor in domeniul turismului cu cele existente in Uniunea Europeana;
    4. organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul turismului;
    5. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu asociatii, fundatii si alte organizatii neguvernamentale;
    6. asigura monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    7. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    8. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    9. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    10. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare in tara si in strainatate;
    11. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului, alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    12. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    13. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Invatamantului, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    14. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    15. coordoneaza activitatea Oficiului de Autorizare si Control in Turism si a Oficiului de Promovare a Turismului;
    16. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Turismului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica este prevazuta in anexa nr. 1.
    In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului turismului.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 4
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    - licentierea agentiilor de turism;
    - brevetarea personalului de specialitate;
    - clasificarea structurilor de primire turistice;
    - avizarea documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    - controlul calitatii serviciilor din turism;
    - alte activitati de autorizare, clasificare, avizare si control.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din prestari de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agentii economici din turism.
    Nivelul tarifelor prestarilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.A.C.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului.
    (5) Activitatea O.A.C.T se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialisti desemnati de consiliile judetene si de consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 5
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin actiuni specifice si prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicatii si prestari de servicii de promovare turistica.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.P.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul si pasivul aferente birourilor de promovare si informare turistica din strainatate vor fi preluate de O.P.T. pe baza de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse in evidenta contabila.
    (5) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.P.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale, ai camerelor de comert si industrie.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialistii desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 6
    (1) Institutiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul turismului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    Pentru realizarea unei politici nationale in domeniul turismului si pentru coordonarea programelor, actiunilor si activitatilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influenteaza, pe langa ministrul turismului functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului.
    Componenta, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 9
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (3) privind finantarea celor doua oficii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Pana la aceasta data, oficiile se finanteaza integral din bugetul Ministerului Turismului.
    (3) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul turismului,
                          Akos Birtalan

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de stat

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 52
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL TURISMULUI

                       ----------
                      | MINISTRU |
                       ----------
      ------------        |         ------------
     | Consilieri |<------|------->| Contencios |
      ------------        |         ------------
                          |         -------------------
                          |------->| Control financiar |
                          |        |     propriu       |
                          |         -------------------
                          |
                 -----------------------
                |    SECRETAR DE STAT   |
                 -----------------------
                          |
                          |
         -------------------------------------
        |                 |                   |
        |                 |                   |
  ------------------   ------------------   ----------
 | Directia generala| | Directia generala| |Directia  |
 | strategie si     | |     relatii      | |economica |
 | reglementare     | |                  | |          |
  ------------------   ------------------   ----------

    ANEXA 2
                  INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea Ministerului Turismului
-----------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea unitatii              Sursa de finantare
-----------------------------------------------------------
 1. Oficiul de Autorizare si         Venituri extrabugetare
    Control in Turism*)              si alocatii de la
                                     bugetul de stat
 2. Oficiul de Promovare             Venituri extrabugetare
    a Turismului*)                  si alocatii de la
                                     bugetul  de stat
 3. Institutul National de
    Formare si Management
    pentru Turism
    (cu personalitate
    juridica, care isi
    desfasoara activitatea
    in regim de
    autofinantare prin
    baza de aplicatie)              Venituri extrabugetare
 4. Institutul de Cercetare
    pentru Turism (cu
    personalitate juridica,
    care isi desfasoara
    activitatea in regim de
    autonomie economica)            Venituri extrabugetare
-----------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali.
    *) Numarul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali si 16 posturi la birouri de informare si promovare turistica din strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 58/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu