E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 58 1997 abrogat de articolul 12 din actul OUG 56 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 866 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Hotărârea 58 1997 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 601 1997
Articolul 11 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de Hotărârea 208 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 10 martie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 14 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Turismului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza, promoveaza si aplica politicile de dezvoltare si strategia Guvernului in domeniul turismului;
    2. initiaza si promoveaza acte normative, norme si reglementari vizand activitatea de turism si protectia turistilor si avizeaza reglementarile altor ministere care influenteaza aceasta activitate;
    3. initiaza armonizarea reglementarilor in domeniul turismului cu cele existente in Uniunea Europeana;
    4. organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul turismului;
    5. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu asociatii, fundatii si alte organizatii neguvernamentale;
    6. asigura monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    7. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    8. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    9. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    10. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare in tara si in strainatate;
    11. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului, alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    12. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    13. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Invatamantului, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    14. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    15. coordoneaza activitatea Oficiului de Autorizare si Control in Turism si a Oficiului de Promovare a Turismului;
    16. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Turismului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica este prevazuta in anexa nr. 1.
    In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului turismului.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 4
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    - licentierea agentiilor de turism;
    - brevetarea personalului de specialitate;
    - clasificarea structurilor de primire turistice;
    - avizarea documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    - controlul calitatii serviciilor din turism;
    - alte activitati de autorizare, clasificare, avizare si control.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din prestari de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agentii economici din turism.
    Nivelul tarifelor prestarilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.A.C.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului.
    (5) Activitatea O.A.C.T se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialisti desemnati de consiliile judetene si de consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 5
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin actiuni specifice si prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicatii si prestari de servicii de promovare turistica.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.P.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul si pasivul aferente birourilor de promovare si informare turistica din strainatate vor fi preluate de O.P.T. pe baza de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse in evidenta contabila.
    (5) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.P.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale, ai camerelor de comert si industrie.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialistii desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 6
    (1) Institutiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul turismului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    Pentru realizarea unei politici nationale in domeniul turismului si pentru coordonarea programelor, actiunilor si activitatilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influenteaza, pe langa ministrul turismului functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului.
    Componenta, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 9
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (3) privind finantarea celor doua oficii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Pana la aceasta data, oficiile se finanteaza integral din bugetul Ministerului Turismului.
    (3) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul turismului,
                          Akos Birtalan

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de stat

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 52
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL TURISMULUI

                       ----------
                      | MINISTRU |
                       ----------
      ------------        |         ------------
     | Consilieri |<------|------->| Contencios |
      ------------        |         ------------
                          |         -------------------
                          |------->| Control financiar |
                          |        |     propriu       |
                          |         -------------------
                          |
                 -----------------------
                |    SECRETAR DE STAT   |
                 -----------------------
                          |
                          |
         -------------------------------------
        |                 |                   |
        |                 |                   |
  ------------------   ------------------   ----------
 | Directia generala| | Directia generala| |Directia  |
 | strategie si     | |     relatii      | |economica |
 | reglementare     | |                  | |          |
  ------------------   ------------------   ----------

    ANEXA 2
                  INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea Ministerului Turismului
-----------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea unitatii              Sursa de finantare
-----------------------------------------------------------
 1. Oficiul de Autorizare si         Venituri extrabugetare
    Control in Turism*)              si alocatii de la
                                     bugetul de stat
 2. Oficiul de Promovare             Venituri extrabugetare
    a Turismului*)                  si alocatii de la
                                     bugetul  de stat
 3. Institutul National de
    Formare si Management
    pentru Turism
    (cu personalitate
    juridica, care isi
    desfasoara activitatea
    in regim de
    autofinantare prin
    baza de aplicatie)              Venituri extrabugetare
 4. Institutul de Cercetare
    pentru Turism (cu
    personalitate juridica,
    care isi desfasoara
    activitatea in regim de
    autonomie economica)            Venituri extrabugetare
-----------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali.
    *) Numarul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali si 16 posturi la birouri de informare si promovare turistica din strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 58/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu