E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 58 1997 abrogat de articolul 12 din actul OUG 56 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 866 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 738 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 1998
Hotărârea 58 1997 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 601 1997
Articolul 11 din actul Hotărârea 58 1997 modificat de Hotărârea 208 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 10 martie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 14 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Turismului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza, promoveaza si aplica politicile de dezvoltare si strategia Guvernului in domeniul turismului;
    2. initiaza si promoveaza acte normative, norme si reglementari vizand activitatea de turism si protectia turistilor si avizeaza reglementarile altor ministere care influenteaza aceasta activitate;
    3. initiaza armonizarea reglementarilor in domeniul turismului cu cele existente in Uniunea Europeana;
    4. organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul turismului;
    5. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu asociatii, fundatii si alte organizatii neguvernamentale;
    6. asigura monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    7. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    8. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    9. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    10. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare in tara si in strainatate;
    11. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului, alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    12. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    13. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Invatamantului, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    14. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    15. coordoneaza activitatea Oficiului de Autorizare si Control in Turism si a Oficiului de Promovare a Turismului;
    16. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Turismului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica este prevazuta in anexa nr. 1.
    In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului turismului.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 4
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    - licentierea agentiilor de turism;
    - brevetarea personalului de specialitate;
    - clasificarea structurilor de primire turistice;
    - avizarea documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    - controlul calitatii serviciilor din turism;
    - alte activitati de autorizare, clasificare, avizare si control.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din prestari de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agentii economici din turism.
    Nivelul tarifelor prestarilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.A.C.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului.
    (5) Activitatea O.A.C.T se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialisti desemnati de consiliile judetene si de consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 5
    (1) Se infiinteaza Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T., ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin actiuni specifice si prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.
    Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicatii si prestari de servicii de promovare turistica.
    Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, in conditiile legii, si mijloace materiale si banesti de la parteneri interni si externi, sub forma de donatii si alte forme de sprijin.
    (4) O.P.T. va fi dotat, la infiintare, cu mijloace fixe si obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul si pasivul aferente birourilor de promovare si informare turistica din strainatate vor fi preluate de O.P.T. pe baza de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse in evidenta contabila.
    (5) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (6) Conducerea O.P.T. va fi asigurata de un consiliu de administratie si un director.
    Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai Ministerului Turismului, ai asociatiilor profesionale, ai consiliilor judetene si ai consiliilor locale, ai camerelor de comert si industrie.
    Numirea directorului si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecarei institutii
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali, care isi vor desfasura activitatea impreuna cu specialistii desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale din turism.
    Prin reprezentantii zonali, consiliile judetene si consiliile locale vor beneficia de informatii privind activitatea de turism la nivel national si international.
    Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    Art. 6
    (1) Institutiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul turismului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    Pentru realizarea unei politici nationale in domeniul turismului si pentru coordonarea programelor, actiunilor si activitatilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influenteaza, pe langa ministrul turismului functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului.
    Componenta, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    Art. 9
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (3) privind finantarea celor doua oficii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Pana la aceasta data, oficiile se finanteaza integral din bugetul Ministerului Turismului.
    (3) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul turismului,
                          Akos Birtalan

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de stat

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 52
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL TURISMULUI

                       ----------
                      | MINISTRU |
                       ----------
      ------------        |         ------------
     | Consilieri |<------|------->| Contencios |
      ------------        |         ------------
                          |         -------------------
                          |------->| Control financiar |
                          |        |     propriu       |
                          |         -------------------
                          |
                 -----------------------
                |    SECRETAR DE STAT   |
                 -----------------------
                          |
                          |
         -------------------------------------
        |                 |                   |
        |                 |                   |
  ------------------   ------------------   ----------
 | Directia generala| | Directia generala| |Directia  |
 | strategie si     | |     relatii      | |economica |
 | reglementare     | |                  | |          |
  ------------------   ------------------   ----------

    ANEXA 2
                  INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea Ministerului Turismului
-----------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea unitatii              Sursa de finantare
-----------------------------------------------------------
 1. Oficiul de Autorizare si         Venituri extrabugetare
    Control in Turism*)              si alocatii de la
                                     bugetul de stat
 2. Oficiul de Promovare             Venituri extrabugetare
    a Turismului*)                  si alocatii de la
                                     bugetul  de stat
 3. Institutul National de
    Formare si Management
    pentru Turism
    (cu personalitate
    juridica, care isi
    desfasoara activitatea
    in regim de
    autofinantare prin
    baza de aplicatie)              Venituri extrabugetare
 4. Institutul de Cercetare
    pentru Turism (cu
    personalitate juridica,
    care isi desfasoara
    activitatea in regim de
    autonomie economica)            Venituri extrabugetare
-----------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali.
    *) Numarul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanti zonali si 16 posturi la birouri de informare si promovare turistica din strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 58/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu