E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 866 din  3 decembrie 1998

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din 15 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, prin reorganizarea Institutului de Cercetare pentru Turism, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti este persoana juridica romana, in coordonarea Ministerului Turismului, si functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Sediul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism I.N.C.D.T. Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. - Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, este de 73.704 mii lei si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare pentru Turism.
    (2) Stabilirea valorii patrimoniului net se va finaliza dupa efectuarea operatiunilor de reevaluare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, precum si celorlalte acte normative incidente in domeniu, in conditiile legii.
    Art. 5
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare pentru Turism si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 7
    Ministerul Turismului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii de investitii, dotari, aparatura si echipamente.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul turismului,
                       Sorin Frunzaverde

                       p. Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Mircea Pusca,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul interimar al reformei,
                       presedinte al Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL TURISMULUI
    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
    DEZVOLTARE IN TURISM - I.N.C.D.T. BUCURESTI

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA

                            _______________
                           | CONSILIUL DE  |
                           | ADMINISTRATIE |
                           |_______________|
                                   |
 ______________            ________|_________           _______________
| CONSILIUL    |          |                  |         | COMITETUL DE  |
| STIINTIFIC   |----------| DIRECTOR GENERAL |---------| DIRECTIE      |
|______________|          |__________________|         |_______________|
                                   |
         __________________________|____________________________
        |                          |                            |
 _______|______            ________|_________            _______|_______
| DIRECTOR     |          |                  |          |               |
| (ADJUNCT)    |          |    CONTENCIOS    |          |    DIRECTOR   |
| STIINTIFIC   |          |                  |          |    ECONOMIC   |
|______________|          |__________________|          |_______________|
    ____|_________________________                              |
   |                              |                             |
 __|___________             ______|_______               _______|_______
| LABORATOR DE |           | LABORATOR DE |             | SERVICIUL     |
| VALORIFICARE |           | MARKETING    |             | ECONOMIC-     |
| A RESURSELOR |           | ANALIZE      |             | ADMINISTRATIV |
| TURISTICE    |           | ECONOMICE    |             |               |
|______________|           |______________|             |_______________|
   |                          |                            |
   |    _______________       |   __________________       |   _______________
   |   | Colectiv de   |      |  | Colectiv         |      |  | Financiar-    |
   |___| valorificare- |      |  | analize          |      |__| contabilitate |
   |   | dezvoltare    |      |__| economice,       |      |  |_______________|
   |   | strategii     |      |  | prognoze, studii |      |   _______________
   |   |_______________|      |  | de evaluare si   |      |__| Resurse umane |
   |    _______________       |  | fezabilitate     |      |  |_______________|
   |   | Colectiv      |      |  |__________________|      |   _______________
   |___| proiectare-   |      |   __________________       |__| Administrativ |
   |   | amenajare     |      |  | Colectiv de      |         |_______________|
   |   |_______________|      |__| marketing si     |
   |    _______________       |  | management       |
   |   | Colectiv      |      |  |__________________|
   |___| protejarea    |      |   __________________
   |   | resurselor    |      |  | Colectiv         |
   |   | turistice     |      |  | informatizare,   |
   |   |_______________|      |__| tehnica de       |
   |    _______________          | calcul, baze de  |
   |   | Colectiv fond |         | date             |
   |___| documentar    |         |__________________|
       | editie        |
       |_______________|

    ANEXA 2

                              REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Turismului, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    (1) Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul turismului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare si la realizarea programelor si obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
    (2) Obiectul de activitate al institutului consta in:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) in cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, institutul realizeaza cercetari fundamentale si aplicative privind dezvoltarea si promovarea turismului.
    In acest scop, institutul realizeaza:
    a) 1. cercetari fundamentale de baza pentru dezvoltarea turismului, a metodelor si metodologiei de studiere;
    a) 2. cercetari aplicative pentru dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de turism si integrarea turismului romanesc in cel mondial, care se refera la: valorificarea optima a resurselor turistice si protejarea acestora, dezvoltarea si diversificarea ofertei turistice, modernizarea si dezvoltarea turismului romanesc in ansamblu, la nivel sectorial si teritorial, recastigarea pietelor turistice traditionale si atragerea de noi piete, optimizarea activitatii de turism, cresterea competitivitatii ofertei si serviciilor turistice romanesti pe piata externa, integrarea turismului romanesc in cel european si mondial, imbunatatirea imaginii Romaniei peste hotare prin turism;
    a) 3. studii si cercetari privind: conjunctura pietei interne si internationale, investigatii sociologice in domeniu, cunoasterea motivatiilor turistilor straini, prognoze si strategii pentru dezvoltarea turismului, politici de marketing si management in turism, stimularea pietei interne pentru consumul de produse si programe turistice, monitorizarea si managementul resurselor turistice, informatizare, banci de date in turism, proiectare si design in amenajarea si dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor materiale, financiare si umane in turism, sinteze si materiale documentare tehnico-stiintifice;
    b) in afara Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, institutul efectueaza cercetari privind: impactul socioeconomic si asupra mediului inconjurator, fundamentarea unor criterii si norme de identificare a resurselor turistice, de clasificare si protejare a acestora, determinarea capacitatii de suport ecologic in localitatile si zonele ce se amenajeaza in scopuri turistice, elaborarea si perfectionarea metodelor, metodologiilor de cercetare si a tehnicilor de calcul in domeniu.
    B. Activitati conexe:
    a) asistenta tehnica de specialitate pentru restructurarea agentilor economici si modernizarea turismului;
    b) asistenta tehnica pentru proiectarea si executia obiectivelor de investitii din turism;
    c) expertize de specialitate privind oportunitatea acordarii de credite bancare;
    d) practica studentilor si asigurarea documentarii acestora in domeniul turismului, in limitele spatiului, timpului si dotarilor disponibile;
    e) studii de fezabilitate, evaluari de active pentru societati comerciale, documentatii in vederea participarii la licitatii pentru proiectare, modernizare, executie in turism;
    f) evaluari si expertize de terenuri din patrimoniul turistic;
    g) proiecte pentru modernizarea si executia constructiilor din domeniul turistic.
    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate prin pregatire profesionala si specializare de nivel mediu, in cooperare cu unitatile de invatamant de profil
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    a) Revista Romana de Turism;
    b) studii, rapoarte, sinteze, ghiduri si harti turistice, editare si tiparire de materiale de specialitate si materiale publicitare pentru institut si pentru domeniul turismului.
    E. Activitate de transfer stiintific al rezultatelor cercetarii din turism catre alte unitati de cercetare interesate sau catre agenti economici
    F. Valorificarea rezultatelor cercetarii din turism prin reteaua de turism sau prin alte unitati interesate, inclusiv din invatamant
    G. Activitate de testare pe piata turistica a programelor si produselor turistice create in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii in domeniu.
    (3) Activitatile prevazute la alin. (2) pot fi efectuate si in cadrul unor contracte externe.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    (1) Conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, institutul are un patrimoniu net in valoare de 73.704 mii lei.
    (2) Stabilirea valorii patrimoniului net se va finaliza dupa efectuarea operatiunilor de reevaluare potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/1994 si celorlalte acte normative incidente in domeniu.
    Art. 5
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite si trec in administrarea sa, daca prin contract nu se prevede altfel, inregistrandu-se in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor actelor normative incidente in domeniu si cu aprobarea Ministerului Turismului, organul coordonator, si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 6
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati (filiale) fara personalitate juridica, precum si servicii, laboratoare, colective si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    (3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestora imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 7
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de catre acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 8
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    a) consiliul de administratie;
    b) comitetul de directie;
    c) directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 9
    (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie are urmatoarea structura:
    a) presedinte;
    b) vicepresedinte;
    c) 7 membri.
    Art. 10
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului, presedinte;
    b) un reprezentant al Ministerului Turismului, organ coordonator;
    c) un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    e) presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi cercetatori, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului turismului, cu avizul ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului lor se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani, avand urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in consiliul de administratie cu o indemnizatie lunara stabilita de acesta;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 13
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 15
    La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati un reprezentant al sindicatului si un reprezentant al salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 16
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 17
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si daca au comunicat in scris despre aceasta organului coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 11 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 18
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor metodologii, metode si tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala din domeniul turismului;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Turismului propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului: exploatarea si dezvoltarea tehnicii de calcul, dezvoltarea bazei materiale a cercetarii;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 33 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 19
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 20
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 21
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general, directorul adjunct, directorul economic, precum si din sefii filialelor si ai laboratoarelor.
    Art. 22
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 23
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 24
    (1) La nivelul subunitatilor din structura institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 25
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general numit prin ordin al ministrului turismului, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala in turism.
    Art. 26
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul propriu conform prevederilor legale;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile personalului rezultate din negocierea directa;
    g) aproba propunerile de premiere si alte drepturi banesti ale personalului din subordine;
    h) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal, gradele I, II, III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimentele proprii specializate;
    k) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998;
    l) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    m) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    n) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

    Consiliul stiintific
    Art. 27
    (1) Consiliul stiintific este format din 9 membri, reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si cu cercetari in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul adjunct al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 28
    Atributiile principale al consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si de promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific si cercetator principal gradele III, II si I;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatiile financiare

    Art. 29
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 30
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 31
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuieli totale de efectuat.
    Art. 32
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 33
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 34
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legea de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Turismului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 35
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta din casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    Art. 36
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 37
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 38
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Turismului si cu avizul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 39
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 40
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 866/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 866 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu