E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 89 2000 abrogat de Legea 297 2018
Ordonanţa 89 2000 modificat si completat de OUG 88 2018
Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 60 2012
Ordonanţa 89 2000 completat de Legea 60 2012
Ordonanţa 89 2000 modificat de OUG 79 2011
Ordonanţa 89 2000 completat de OUG 79 2011
Articolul 28 din actul Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Ordin 2409 2004
Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Instrucţiuni 3128 2003
Articolul 28 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 266 2003
Articolul 27 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 28 din actul Ordonanţa 89 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 29 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 89 2000 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 18 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 20 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Articolul 26 din actul Ordonanţa 89 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003
Ordonanţa 89 2000 aprobat de Legea 298 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 29 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 89 2000 modificat de Legea 298 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Ordin 552 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Ordin 766 2002
Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Instrucţiuni 1235 2001
Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Ordin 1324 2000
Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Instrucţiuni 2325 2000
Ordonanţa 89 2000 in legatura cu Ordin 2506 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 89 din 29 august 2000

privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) titlul VI - titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice";
    b) regulament - Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999;
    c) operator - persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inscrierea avizelor de garantie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
    d) agent - persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inscrierea avizelor de garantie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
    e) arhiva - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
    f) aviz de garantie - dupa caz:
    1. avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial;
    2. avizul modificator al avizului de garantie initial, vizand descrierea bunului in garantie, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum si rectificarea oricarei erori materiale survenite;
    3. avizul de cesiune a creantei;
    4. avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    5. avizul de prelungire a avizului de garantie initial;
    6. avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga garantie;
    7. avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie;
    8. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie;
    9. avizul de inscriere a celorlalte acte juridice, supuse prevederilor titlului VI in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea.
    Art. 2
    (1) Inregistrarea operatiunilor privind garantiile reale mobiliare si publicitatea actelor juridice, prevazute de titlul VI, se efectueaza in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, care constituie un sistem de evidenta a prioritatii garantiilor reale mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.
    (2) Inscrierea avizelor de garantie, prevazuta la titlul VI, in arhiva se efectueaza de operatori si de agentii acestora, in conditiile prevazute in titlul VI, in regulament si in prezenta ordonanta.
    Art. 3
    (1) Ministerul Justitiei se constituie in Autoritatea de Supraveghere a arhivei.
    (2) In calitatea sa, Autoritatea de Supraveghere exercita urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza operatorii, in vederea inscrierii avizelor de garantie in arhiva;
    b) supravegheaza activitatea de inscriere a avizelor de garantie de catre operatori si agentii acestora;
    c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta, care contine dispozitivele de stocare a copiilor fisierelor din baza de date a arhivei, si efectueaza inscrieri de avize de garantie in arhiva, in scopul aplicarii prevederilor legale privind garantiile reale, in cazuri de extrema urgenta, atunci cand operatorii autorizati nu pot face fata cererii de inscrieri si cand aceasta conduce la o intarziere mai mare de 3 zile in efectuarea inscrierilor de catre operatori. Pentru efectuarea inscrierilor de catre Autoritatea de Supraveghere nu se percep tarife;
    d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. In acest scop, Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora;
    e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directorii de arhiva sau de agentii imputerniciti a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru indreptarea situatiei;
    f) constata, prin organele sale specializate, savarsirea contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta si aplica sanctiunile corespunzatoare;
    g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile de concurenta loiala, sesizeaza Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inscriere in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996; dupa acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu hotararea Consiliului Concurentei, respectiv a instantei judecatoresti;
    h) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua inscrieri in arhiva, in cazul in care constata ca acestia au incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile sale, mentionate la lit. d);
    i) coopereaza cu operatorii si agentii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii arhivei, precum si a relatiei dintre arhiva si terminalele care o deservesc;
    j) asigura, in conditiile art. 54 alin. (2) din titlul VI, accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor inscrise in arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva.
    (3) Autoritatea de Supraveghere are competenta de a solicita operatorului si personalului acestuia orice document sau informatie pe care o considera necesara, precum si de a ridica toate inregistrarile arhivei, in cazul in care constata incalcari grave si repetate ale legii in functionarea serviciului respectiv.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii.
    Art. 5
    Poate dobandi calitatea de operator orice persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 6
    Numai operatorii autorizati si agentii imputerniciti ai acestora au dreptul sa efectueze inscrieri in arhiva.
    Art. 7
    (1) Persoanele juridice autorizate sa opereze in arhiva vor desemna unul sau mai multi directori de arhiva care vor exercita drepturile si vor indeplini obligatiile incredintate de persoana juridica in legatura cu activitatea arhivei.
    (2) Directorul/directorii de arhiva reprezinta persoana juridica in raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertii.
    (3) Raporturile dintre persoana juridica si directorul/directorii sai de arhiva sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a precizat altfel in actele constitutive sau in conventia partilor.
     (4) Persoanele fizice autorizate sa opereze in arhiva, romane sau straine, vor putea desemna o alta persoana in calitate de director de arhiva, in cazul in care aceasta atributie nu va fi indeplinita de ele insesi.
    (5) Directorul de arhiva trebuie sa aiba pe perioada indeplinirii atributiilor sale domiciliul sau resedinta in Romania.
    Art. 8
    (1) Actele juridice efectuate de directorul de arhiva, in limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului insusi.
    (2) Faptele licite sau ilicite savarsite de director obliga operatorul insusi, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii atributiilor acestuia.
    (3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor, savarsite de directorul de arhiva in exercitarea atributiilor care i-au fost conferite, atrag raspunderea solidara a directorului si a operatorului fata de terti.
    Art. 9
    Operatorul poate ratifica actele incheiate in numele si pe seama sa de director in absenta sau cu depasirea limitelor imputernicirii.
    Art. 10
    Nu poate fi director de arhiva persoana care, potrivit legii, este incapabila sau care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute in titlul VIII din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Persoanele juridice straine vor putea, cu respectarea principiului specialitatii de folosinta, sa infiinteze in Romania, in conditiile legii, reprezentante sau alte sedii secundare, fara personalitate juridica, al caror obiect de activitate sa il constituie efectuarea operatiunilor prevazute in titlul VI.
    (2) Persoanele juridice straine vor desemna un director de arhiva pentru reprezentantele acestora din Romania.
    Art. 12
    (1) In termen de 30 de zile de la data autorizarii primilor operatori, acestia se vor constitui, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, intr-o asociatie profesionala denumita Corpul operatorilor, care sa le reprezinte interesele in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertele persoane.
    (2) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizarii.
    (3) Corpul operatorilor isi va desfasura activitatea potrivit urmatoarelor principii:
    a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune. Nivelul contributiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel incat sa poata asigura acoperirea cheltuielilor;
    b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei;
    c) fiecare operator va avea un vot in adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;
    d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, precum si presedintele acestuia si le va stabili atributiile;
    e) in sarcina Corpului operatorilor vor intra si suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea si sustinerea retelei informatice a arhivei, administrarea si operarea arhivei, precum si indeplinirea oricaror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;
    f) adoptarea deciziilor se va realiza in prezenta majoritatii simple a membrilor Corpului operatorilor.
    (4) Statutul Corpului operatorilor, precum si modificarile acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enuntate mai sus.
    (5) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea titlului VI, a regulamentului si a prezentei ordonante.
    (6) Operatorii pot angaja discutii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contributiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.
    (7) Incetarea valabilitatii autorizatiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calitatii de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment inceteaza si obligatia operatorului de a suporta cota-parte din contributia sa la cheltuielile comune.
    Art. 13
    (1) Persoanele care doresc sa obtina autorizatia de operator vor inainta Autoritatii de supraveghere urmatoarele documente:
    a) persoana fizica:
    1. cerere prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numarul de inmatriculare la registrul comertului, locul principalului punct de desfasurare a activitatii etc.;
    2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de politie;
    3. atributele de identificare si certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhiva desemnat, in cazul in care aceasta atributie nu va fi indeplinita de insasi persoana fizica solicitanta;
    b) persoana juridica:
    1. o cerere semnata de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhiva si a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, nationalitatea, firma, contul bancar, numarul de inmatriculare la registrul comertului, codul fiscal etc.;
    2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului, registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv mentionarea actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei, in cazul reprezentantelor persoanelor juridice straine;
    3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhiva si pentru orice alta persoana fizica imputernicita sa reprezinte persoana juridica in mod legal.
    Art. 14
    Persoanele fizice sau cele juridice vor atasa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfasurarea unei astfel de activitati, daca pentru exercitarea unei activitati de asemenea natura exista obligatia obtinerii unei astfel de aprobari.
    Art. 15
    (1) In termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei.
    (2) Autorizarea se face prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii periodice.
    (3) In vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica conditiile stabilite de lege, precum si gradul de satisfacere a urmatoarelor criterii:
    a) gradul de raspandire in teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator;
    b) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, in vederea inscrierii in arhiva;
    c) existenta unei garantii pentru raspunderea profesionala, superioara nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);
    d) oferirea serviciilor de inscriere pentru publicul larg;
    e) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse in arhiva;
    f) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi.
    (4) Prin instructiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzator fiecarui criteriu si va putea, in functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reduca sfera criteriilor prevazute la alin. (3).
    Art. 16
    (1) Operatorii sunt abilitati sa imputerniceasca agenti, care vor actiona in numele si pe seama acestora, sa inregistreze direct in arhiva avizele de garantie.
    (2) Operatorul este raspunzator solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia in exercitarea atributiilor incredintate.
    (3) Agentul imputernicit este obligat sa mentioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent imputernicit, precum si numele/denumirea operatorului care l-a imputernicit.
    (4) Raporturile dintre operatori si agentii acestora se stabilesc pe baze contractuale.
    Art. 17
    (1) In termen de 24 de ore de la imputernicirea unui agent, operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, astfel cum figureaza in cuprinsul art. 13.
    (2) Operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, orice modificari ale elementelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii.
    (3) Orice corespondenta a Autoritatii de Supraveghere cu agentii imputerniciti se va face la adresa acestora, astfel cum figureaza in registrele Autoritatii de Supraveghere, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    Art. 18
    (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare sau suspendare a autorizatiei de functionare va fi publicata pe pagina de web a arhivei si intr-un ziar de larga circulatie si va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa in pagina de web.
    (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului si al agentilor sai de a efectua inscrieri a fost sau urmeaza sa fie suspendat sau revocat.
    (3) In termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii in pagina de web a arhivei, Autoritatea de Supraveghere va comunica masura luata tuturor agentilor operatorului in cauza.
    Art. 19
    (1) Operatorii sunt obligati sa garanteze profesional impotriva eventualelor prejudicii rezultand din inscrierea necorespunzatoare a avizelor de garantie.
    (2) Garantarea profesionala se realizeaza prin subscriere unei polite de asigurare la o societate de asigurare sau prin obtinerea unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiar-bancare de specialitate.
    (3) In cazul in care operatorul insusi este o societate de asigurare sau o institutie financiar-bancara, polita de asigurare, respectiv scrisoarea de garantie, trebuie sa fie emisa de o alta societate de asigurare sau, dupa caz, institutie financiar-bancara, la care operatorul nu detine:
    a) calitatea de membru in consiliul de administratie, comitetul de directie sau comisia de cenzori;
    b) calitatea de actionar avand cel putin o pozitie de control in structura actionariatului entitatii respective, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile ulterioare.
    (4) Dispozitiile alin. (3) se aplica, in mod corespunzator, in cazul in care operatorul, persoana fizica, sotul sau rudele pana la gradul al patrulea inclusiv detin una dintre calitatile prevazute la lit. a) sau b).
    (5) Durata contractului de asigurare, respectiv a scrisorii de garantie, trebuie sa acopere cel putin perioada in care operatorului ii poate fi angajata raspunderea civila.
    Art. 20
    (1) Indemnizatia de asigurare, respectiv scrisoarea de garantie, va reprezenta cel putin echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de operatiuni de inscriere, efectuate de operatori si agentii acestora.
    (2) Daca operatorul doreste sa efectueze inscrieri peste numarul de inscrieri pentru care exista garantie, acesta trebuie sa isi constituie o garantie suplimentara corespunzatoare inainte de a proceda la efectuarea de noi inscrieri.
    (3) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numarul inscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicandu-i acestuia, prin intermediul arhivei, instiintari periodice cu privire la numarul de inscrieri ramase acoperite de garantie. Dupa efectuarea ultimei inscrieri acoperite de garantie, accesul operatorului se va bloca automat, daca nu se va face dovada constituirii garantiei suplimentare. Accesul se va debloca de indata ce operatorul va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garantiei suplimentare, facand dovada corespunzatoare in acest sens.
    (4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizatia daca in termen de 3 luni de la data blocarii accesului operatorului la arhiva acesta nu va face dovada corespunzatoare ca a constituit garantia suplimentara.
    Art. 21
    (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit titlului VI si regulamentului, inclusiv cele care angajeaza, in conditiile legii, raspunderea civila rezultand din savarsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare sau cu scrisoarea de garantie.
    (2) In cazul neacoperirii intregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.
    (3) Raspunderea operatorilor vizand exercitarea atributiilor care privesc inscrierile avizelor de garantie in arhiva, in modul prevazut in titlul VI, in regulament si in prezenta ordonanta, se apreciaza in abstracto, in conditiile stabilite de art. 1.080 alin. (1) din Codul civil.
    Art. 22
    Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de garantie in raport cu formularele de avize de garantie predate de solicitantul inscrierii, este de 2 ani si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, dar cel mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inscrierii avizului de garantie in arhiva.
    Art. 23
    (1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 2.000.000 lei.
    (2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent imputernicit sa efectueze inscrieri in arhiva.
    Art. 24
    (1) Beneficiarii serviciilor de inscriere a avizelor de garantie in arhiva vor plati o taxa de 300.000 lei pentru fiecare aviz de garantie initial.
    (2) Pentru celelalte avize de garantie se vor plati urmatoarele taxe:
    a) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garantie initial;
    b) 100.000 lei pentru avizul de nulitate al avizului de garantie initial;
    c) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garantie initial;
    d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creantei;
    e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    f) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garantie initial.
    Art. 25
    (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei, in completarea alocatiilor de la bugetul de stat.
    (2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Disponibilitatile ramase la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
    (4) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (1), precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor si din cadrul Ministerului Justitiei.
    (5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.
    Art. 26
    Modul de incasare si de plata a sumelor prevazute la art. 23 si 24 se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului finantelor.
    Art. 27
    (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inscriere a avizelor de garantie, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate in regim de urgenta, pentru inscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Sunt interzise operatorilor, agentilor imputerniciti si Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor si adoptarea oricaror masuri al caror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor incasate de operatori si agentii imputerniciti pentru serviciile de inregistrare sau pentru imputernicirea de catre operatori a unor noi agenti.
    Art. 28
    (1) Operatorii si agentii acestora sunt supusi prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 in ceea ce priveste stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum si a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea concurentei pe piata serviciilor respective.
    (2) Operatorii si agentii acestora sunt, de asemenea, supusi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare.
    Art. 29
    (1) Situatia financiara a operatorilor privind cheltuielile efectuate in legatura cu operarea bazei de date va fi verificata financiar-contabil de catre persoane care au calitatea de auditor financiar, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
    (2) Autoritatea de Supraveghere va hotari daca fondurile prevazute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente si are dreptul sa dispuna masurile corespunzatoare pentru largirea concurentei, in cazul in care constata ca incasarile au avut drept rezultat castiguri excesive pentru Corpul operatorilor.
    Art. 30
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.000.000 lei si 2.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agentilor autorizati, de a nu furniza in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii informatiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevazute in regulament.
    Art. 31
    (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) falsificarea datelor din arhiva;
    b) inscrierea avizelor de garantie de catre o parte neinteresata;
    c) falsificarea informatiilor extrase din arhiva, in vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de garantie;
    d) distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000.000 lei si 10.000.000 lei.
    Art. 32
    Nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (3) din prezenta ordonanta, a art. 35 si a art. 46 alin. (1) din regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda cuprinsa intre 1.000.000 lei si 2.000.000 lei.
    Art. 33
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 30, 31 si 32 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere.
    (2) Cuantumul amenzilor stabilite la art. 30, 31 si 32 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.
    (3) Prevederile art. 30, 31 si 32 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
    Art. 34
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 45, 46, 47, 48, 51 si 52 din titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice", art. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 si 93 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 35
    Pana la functionarea efectiva a arhivei operatiunile de publicitate se efectueaza in vechile registre de gajuri existente la judecatorii.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 89/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 89 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 89/2000
Legea 297 2018
OUG 88 2018
Legea 60 2012
OUG 79 2011
pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Ordin 2409 2004
pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea semnaturii electronice in vederea inregistrarii formularelor si cautarii datelor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Instrucţiuni 3128 2003
privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva
Legea 266 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Ordonanţa 12 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Legea 298 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Ordin 552 2002
pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Ordin 766 2002
pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Instrucţiuni 1235 2001
privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva
Ordin 1324 2000
pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Instrucţiuni 2325 2000
privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva
Ordin 2506 2000
pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu