Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 2325/C din  4 octombrie 2000

privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 12 octombrie 2000

    Ministru de stat, ministrul justitiei,
    in temeiul art. 15 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatoarele instructiuni:

    Art. 1
    (1) Pentru obtinerea punctajului necesar autorizarii ca operator de arhiva persoanele fizice si persoanele juridice solicitante vor trebui sa indeplineasca criteriile prevazute la art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000.
    (2) Fiecarui solicitant i se pot acorda maximum 100 de puncte.
    (3) Autorizatia va fi acordata fiecarui solicitant care obtine minimum 60 de puncte.
    Art. 2
    Criteriile care stau la baza acordarii punctajului sunt urmatoarele:
    1. Gradul de raspandire in teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfasurarea activitatii de operator
    1.a) Gradul de raspandire in teritoriu a solicitantului - maximum 20 de puncte.
    Pentru indeplinirea acestui criteriu se va tine seama de capacitatea de acoperire de catre solicitant a municipiilor, oraselor si comunelor in care functioneaza instante judecatoresti, prin deschiderea cel putin a unui birou teritorial.
    Se va acorda cate un punct pentru fiecare localitate (municipiu, oras sau comuna in care functioneaza instanta judecatoreasca) in care solicitantul va deschide cel putin un birou teritorial.
    1.b) Existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfasurarea activitatii de operator - 15 puncte
    Solicitantul va anexa la cererea de autorizare documentele din care sa rezulte ca poseda echipamentul tehnic necesar in vederea desfasurarii activitatii de operator de arhiva (cel putin doua calculatoare conectate la Internet, cel putin o imprimanta compatibila cu calculatoarele din dotare, telefon si fax, la toate birourile teritoriale pe care le va deschide).
    In situatia in care a desfasurat activitate, persoana juridica solicitanta va prezenta ultimul bilant contabil, vizat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    2. Numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, in vederea inscrierii in arhiva - maximum 30 de puncte
    Acest criteriu are in vedere numarul de birouri teritoriale pe care solicitantul se angajeaza sa le deschida in raza teritoriala a municipiilor, oraselor si comunelor in care functioneaza instante judecatoresti. In situatia in care solicitantul intelege sa desfasoare activitatea de inscriere a avizelor cu imputernicirea unor agenti, el va prezenta Autoritatii de Supraveghere documentele care atesta existenta raporturilor juridice dintre el si persoanele care vor avea calitatea de agent autorizat. Se va acorda cate un punct pentru fiecare birou teritorial deschis.
    De asemenea, solicitantii, persoane fizice sau persoane juridice, vor trebui sa dovedeasca existenta in proprietate sau in folosinta, pentru o durata de cel putin 3 ani, a spatiilor in care se va desfasura activitatea de inscriere a avizelor de garantie. In situatia in care solicitantul urmeaza sa deschida un birou teritorial intr-o cladire cu apartamente ce au destinatia de locuinta, acesta va prezenta Autoritatii de Supraveghere acordul asociatiei de proprietari sau al asociatiei de locatari, dupa caz, pentru desfasurarea activitatii de operator in respectiva cladire.
    3. Existenta unei polite de asigurare sau a garantiei oferite pentru raspunderea profesionala, superioara nivelului minim obligatoriu prevazut la art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 - 10 puncte
    4. Oferirea de servicii de inscriere pentru publicul larg - 10 puncte
    Pentru obtinerea punctajului aferent acestui criteriu solicitantii vor trebui sa accepte inscrierea in arhiva a avizelor de garantie inaintate de orice persoana interesata si nu numai a celor inaintate de anumite categorii de persoane interesate. Solicitantii vor anexa in acest sens la cererea de autorizare o declaratie prin care se angajeaza sa ofere servicii publicului larg la toate birourile teritoriale pe care le vor deschide.
    5. Capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse in arhiva - 10 puncte
    Solicitantii vor trebui sa asigure persoanelor interesate accesul gratuit la informatiile cuprinse in arhiva prin punerea la dispozitie publicului a unuia sau mai multor terminale pentru cautarea de informatii din arhiva (de exemplu: ghisee specializate).
    In acest sens solicitantii vor anexa la cererea de autorizare o declaratie prin care se angajeaza sa asigure in mod gratuit accesul la informatiile din arhiva, potrivit celor de mai sus.
    6. Capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - 5 puncte
    Vor indeplini acest criteriu solicitantii care beneficiaza de o conexiune la Internet de buna calitate, cu o largime de banda asigurata de minimum 64 kb/s la toate birourile teritoriale pe care urmeaza sa le deschida.
    In acest sens solicitantii vor inainta Autoritatii de Supraveghere copiile de pe contractele incheiate cu furnizorul de servicii Internet, din care sa rezulte indeplinirea acestui standard. In cazul in care solicitantul este el insusi furnizor de servicii Internet, va anexa la cererea de autorizare o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestui standard.
    Art. 3
    (1) In vederea urgentarii punerii in functiune a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare solicitantii care vor depune cereri de autorizare ca operator de arhiva pana la data de 16 octombrie 2000 vor prezenta Autoritatii de Supraveghere documentele prevazute la art. 13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, precum si scrisoarea de garantie sau dovada subscrierii politei de asigurare, mentionata la art. 19 din ordonanta.
    (2) In situatia in care pana la data prevazuta la alin. (1) solicitantii nu vor putea aduce documentele justificative prevazute in prezentele instructiuni, necesare pentru aprecierea gradului de indeplinire a criteriilor nr. 1.b), 2, 3 si 6, cererea de autorizare si documentele mai sus mentionate vor fi insotite de o declaratie pe propria raspundere privind gradul de indeplinire a criteriilor de autorizare mentionate mai sus.
    (3) In acest sens declaratia solicitantului va cuprinde in mod obligatoriu mentiuni referitoare la:
    - gradul de raspandire in teritoriu a solicitantului, prin mentionarea municipiilor, oraselor si comunelor in care functioneaza instante judecatoresti, in care solicitantul va desfasura activitatea de operator;
    - numarul de birouri teritoriale pe care le va deschide, mentionand datele de identificare a imobilelor in care va desfasura activitatea de inscriere a avizelor de garantie (strada, numar), precum si natura dreptului pe care il are asupra imobilului;
    - numele si domiciliul persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, care vor avea calitatea de agent autorizat, in situatia in care solicitantul doreste sa desfasoare activitatea de inscriere a avizelor in arhiva cu imputernicirea unor agenti;
    - echipamentul tehnic (calculatoare, imprimanta, telefon, fax) existent la fiecare biroul teritorial care urmeaza sa fie deschis;
    - viteza de conectare la Internet, cu garantarea canalului de comunicatie pentru minimum 64 kb/s.
    (4) Documentele mentionate in prezentele instructiuni urmeaza sa fie inaintate Autoritatii de Supraveghere de catre solicitantii care depun cereri de autorizare pana la data de 16 octombrie 2000, intr-un interval de maximum 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de operator.
    (5) Pentru indeplinirea celorlalte criterii prevazute in prezentele instructiuni solicitantii vor depune declaratiile prevazute in acest sens.
    (6) In situatia in care Autoritatea de Supraveghere va constata din verificarea documentatiei depuse ulterior obtinerii autorizatiei ca operatorul a furnizat informatii nereale sau ca nu a depus in termen aceasta documentatie, va proceda la retragerea autorizatiei.
    Art. 4
    Directia publicitate, notari publici, executori judecatoresti si consilieri juridici din cadrul Ministerului Justitiei va lua masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor instructiuni.

                  p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
                             Gheorghe Mocuta,
                             secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 2325/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 2325 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu