Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2506/C - 1324 din  3 octombrie 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 2.506/C din 3 octombrie 2000


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 1.324 din 5 octombrie 2000
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 12 octombrie 2000

    Ministrul de stat, ministrul justitiei, si ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, cuprinse in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia publicitate, notari publici, executori judecatoresti si consilieri juridici si Directia economica din cadrul Ministerului Justitiei, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor vor lua masuri in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                  p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
                              Gheorghe Mocuta,
                              secretar de stat

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI
privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

    Art. 1
    (1) Pentru obtinerea autorizatiei de operator si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 2.000.000 lei, prevazuta la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000.
    (2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent imputernicit sa efectueze inscrieri in arhiva, prevazuta la art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000.
    Art. 2
    (1) Beneficiarii serviciilor de inscriere a avizelor de garantie in arhiva vor plati urmatoarele taxe prevazute la art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000:
    a) 300.000 lei pentru fiecare aviz de garantie initial;
    b) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garantie initial;
    c) 100.000 lei pentru avizul de nulitate a avizului de garantie initial;
    d) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garantie initial;
    e) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creantei;
    f) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    g) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garantie initial.
    Art. 3
    (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei.
    (2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Disponibilitatile ramase la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
    (4) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (1) si respectarea destinatiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor si din cadrul Ministerului Justitiei.
    (5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.
    Art. 4
    (1) Incasarea sumelor in numerar ce urmeaza sa fie platite cu titlu de taxa pentru inscrierea avizelor de garantie se poate face de operatorul autorizat, personal, sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia ori de catre un salariat anume desemnat in acest scop si se evidentiaza distinct in evidentele financiar-contabile.
    (2) Operatorul autorizat sa efectueze inscrieri sau reprezentantul acestuia comunica solicitantului cuantumul taxei datorate pentru inscrierea avizului de garantie, in functie de natura acestuia.
    (3) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) persoanele autorizate vor solicita organului fiscal teritorial eliberarea de chitantiere.
    (4) Chitantierele consumate se vor pastra si se vor arhiva de catre persoanele autorizate, in vederea verificarii ulterioare.
    (5) Incasarea sumelor in numerar ce urmeaza sa fie platite cu titlu de taxe se face pe chitantiere tip MF, eliberate de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul fiscal persoana autorizata, chitantierele urmand sa fie gestionate in conditiile prevazute pentru agentii fiscali.
    (6) Chitanta se intocmeste in doua exemplare la indigo si cuprinde numele si prenumele platitorului, numarul de inregistrare a avizului de garantie pentru care s-a calculat taxa, suma incasata, in cifre si in litere, data incasarii, semnatura emitentului. Originalul chitantei se preda platitorului.
    Art. 5
    (1) Taxele prevazute la art. 1 si 2 se datoreaza anticipat si se vireaza de operator sau de reprezentantul acestuia in contul nr. 5003, deschis pe seama tribunalului din judetul respectiv sau, dupa caz, pe seama Tribunalului Bucuresti, la trezoreriile municipiilor resedinta de judet, respectiv a municipiului Bucuresti, cu destinatia "taxe pentru autorizare operatori" sau, dupa caz, "taxe pentru inscrierea avizelor de garantie". Din veniturile reprezentand taxe pentru autorizare operatori si taxe pentru inscrierea avizelor de garantie, colectate in contul mentionat mai sus, tribunalele nu pot efectua cheltuieli.
    (2) Sumele incasate in numerar se vireaza a doua zi lucratoare la casieria trezoreriei statului din localitatea in care persoana autorizata isi are sediul fiscal, in contul mentionat la alin. (1).
    (3) Nedepunerea sumelor la termenul prevazut la alin. (2) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    (4) Operatorii autorizati vor comunica lunar Autoritatii de Supraveghere situatia privind incasarile efectuate in cursul lunii.
    (5) Tribunalele vor vira bilunar sumele colectate, pana pe data de 16 a lunii respective si a doua zi a lunii urmatoare, in contul nr. 50034265841, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Justitiei.
    Art. 6
    (1) Taxele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 se platesc in numerar sau prin virament, dupa cum urmeaza:
    a) taxele prevazute la art. 23 se vor plati de catre operatori prin virament in contul nr. 50034265841, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Justitiei;
    b) taxele de inscriere a avizelor de garantie prevazute la art. 24 se platesc de catre persoanele fizice si persoanele juridice, fie in numerar la sediul operatorului autorizat sau al agentului acestuia, dupa caz, fie prin ordin de plata in contul mentionat la art. 5 alin. (1) din prezentele instructiuni.
    (2) Pentru sumele depuse in numerar se elibereaza platitorului chitante care constituie dovada platii.
    (3) Copia de pe ordinul de plata, vizata de banca platitorului, constituie dovada platii si se anexeaza la formularul de aviz de garantie.
    Art. 7
    Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in prezentele instructiuni persoanele autorizate sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta financiar contabila conform prevederilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2506/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2506 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu