E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 53 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 55 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 56 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 58 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 59 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 60 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 61 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 62 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 63 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 64 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 8 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 16 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 30 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 33 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 35 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 36 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 41 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 abrogă articolul 88 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 66 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 67 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 68 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 69 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 abrogă articolul 70 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 71 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 72 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 74 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 76 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 78 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 79 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 80 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 81 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 82 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 abrogă articolul 83 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 84 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 abrogă articolul 85 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 86 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 87 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 43 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 46 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 47 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004 modifica articolul 65 din actul Hotărârea 802 1999
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 350 din 18 martie 2004

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din  5 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 15 octombrie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (1) - (3) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare arhiva, reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea garantiilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute la art. 2 din titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, precum si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.
    (2) Inscrierea si vizualizarea datelor inregistrate in arhiva privind actele juridice prevazute la alin. (1) se va face prin accesarea site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro.
    (3) Creditorul garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificarile ulterioare, trebuie sa completeze si sa depuna ori sa transmita, sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, un formular de aviz de garantie catre un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator."
    2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Drepturile si obligatiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autoritatii de Supraveghere, cu privire la informatiile inscrise in arhiva sunt limitate la operarea arhivei sau, dupa caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate in prezentul regulament; operarea arhivei exclude efectuarea de operatiuni de export sau de transmitere catre terti a bazei de date a arhivei, privita ca intreg ori pe parti."
    3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In intelesul prezentului regulament, prin aviz de garantie se intelege, dupa caz:
    a) avizul de constituire a garantiei si de inscriere a celorlalte acte juridice prevazute la titlul VI din Legea nr. 99/1999, cu modificarile ulterioare, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de garantie initial;
    b) avizul modificator al avizului de garantie initial, vizand descrierea bunului in garantie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite, precum si orice alta modificare reglementata de lege;
    c) avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate in avizul de garantie;
    d) avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    e) avizul de extindere a garantiei asupra altor bunuri;
    f) avizul de prelungire a avizului de garantie initial;
    g) avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga garantie;
    h) avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    i) avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. Avizul de inscriere a intentiei devine aviz de garantie initial prin utilizarea unui meniu de transformare.
    (2) Avizul de garantie reprezinta inregistrarea efectuata de operatori/agenti autorizati, prin redarea fidela, in sistemul de administrare a informatiei al arhivei, a continutului formularului de aviz de garantie completat de solicitantul inscrierii."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Formularul de aviz de garantie este un inscris intocmit pe suport hartie sau prin mijloace electronice."
    5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Avizul de garantie se identifica printr-un element singular care include, in mod obligatoriu, un numar de inregistrare atribuit de arhiva. Numarul de inregistrare va fi format dintr-un numar de inscriere serial ce include si cifrele anului in care se efectueaza inscrierea."
    6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Fiecare operator va face publice pe site-ul arhivei datele de identificare prezentate Autoritatii de Supraveghere. Vor fi facute publice totodata urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare a tuturor agentilor imputerniciti ai operatorului, precum si adresele tuturor birourilor de inscriere in arhiva a avizelor de garantie;
    b) adresa la care operatorul confirma primirea corespondentei, daca este cazul;
    c) numerele de telefon si fax si adresa de e-mail ale sediului principal, precum si ale tuturor birourilor de inscriere in arhiva a avizelor de garantie;
    d) numele si prenumele persoanelor ce coordoneaza activitatea de inregistrare la fiecare dintre aceste birouri de inscriere in arhiva;
    e) site-ul de Internet, daca este cazul."
    7. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Fiecare operator isi poate stabili propriile proceduri privind metodele de plata pentru serviciile prestate, precum si metodele de primire a formularelor de avize de garantie in vederea inscrierii in arhiva, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (2) Formularul de aviz de garantie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de inscriere in arhiva, de catre creditor ori debitor, potrivit legii, sau de catre reprezentantul sau imputernicit prin procura autentica, ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil.
    (3) Formularul de aviz de garantie pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si semnat de solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de garantie.
    (4) Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in arhiva, pe suport hartie, vizat de operator sau agent, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului sau agentului, cu mentionarea numarului si a datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii."
    8. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Autoritatea de Supraveghere poate revizui sau inlocui, prin decizie, modelele de formulare de avize de garantie si instructiunile, atunci cand considera necesar, in limitele dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificarile ulterioare."
    9. La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduc 3 noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Toate formularele de avize de garantie transmise, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2), in vederea inscrierii, vor fi inregistrate de operator/agentul autorizat intr-un registru general, asigurat prin grija Corpului operatorilor.
    (4) In registrul general vor fi, de asemenea, evidentiate toate solicitarile de cautare a avizelor de garantie, precum si corespondenta desfasurata cu solicitantii de inscrieri ori cautari, Autoritatea de Supraveghere, Corpul operatorilor si agentii imputerniciti, inclusiv documentele transmise prin mijloace electronice, in conditiile prevazute la art. 30 alin. (2) si, respectiv, art. 47 alin. (5).
    (5) Documentele transmise electronic in conditiile alin. (4) vor fi stocate de operator/agent pe suport informatic, in conditii care sa asigure integritatea acestora."
    10. Alineatele (2) - (4) ale articolului 36 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Creditorul garantat sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie. Solicitarile de inscriere in arhiva a avizului de reducere a garantiei, a celui de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva, de nulitate sau de stingere a garantiei, a avizului modificator vizand radierea ori inlocuirea unui creditor, a avizului modificator vizand radierea unui debitor ori adaugarea unui creditor garantat celor deja existenti sunt asimilate, fata de creditorii cu statut activ care le formuleaza, unor acte de dispozitie.
    (3) Debitorul sau reprezentantul sau imputernicit prin procura autentica poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri. Solicitarile de inscriere in arhiva a acestor avize sunt asimilate, fata de debitorii care le formuleaza, unor acte de dispozitie.
    (4) Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de garantie initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestuia imputernicit prin procura autentica."
    11. Dupa alineatul (4) al articolului 36 se introduc 4 noi alineate, alineatele (5) - (8), cu urmatorul cuprins:
    "(5) In situatia in care avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de garantie initial cu un alt creditor este introdus in arhiva la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora imputernicit prin procura autentica, solicitantul va anexa la formular o declaratie pe propria raspundere, data in fata unui notar public de catre noul creditor, prin care acesta ori, in cazul persoanei juridice, reprezentantul acesteia declara ca datele cuprinse in formularul de aviz de garantie completat se refera la transmiterea creantei, realizata prin efectul legii ori in temeiul unui act juridic, incheiat in forma scrisa si semnat de parti la data emiterii declaratiei, sau al unui fapt juridic. Declaratia pe propria raspundere va trebui sa cuprinda in mod detaliat date referitoare la temeiul juridic al transmiterii creantei garantate, date ce vor fi mentionate si in formularul de aviz de garantie. Declaratia pe propria raspundere va fi retinuta de operator/agent si atasata la formularul de aviz de garantie. Operatorii au obligatia de a comunica lunar Autoritatii de Supraveghere o situatie cu inscrierile operate in arhiva, de tipul si in conditiile prevazute de prezentul alineat.
    (6) Operatorul va atasa o copie a procurii mentionate la alin. (1) - (4) la formularul de aviz de garantie completat de solicitant.
    (7) Orice persoana prejudiciata prin inscrierea ori, dimpotriva, prin neinscrierea in arhiva a unui aviz de garantie cand, potrivit legii, exista o asemenea obligatie in sarcina creditorului poate adresa solicitarea de inscriere in arhiva a unui aviz de garantie, in situatia in care a obtinut o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care este autorizata sa subscrie in contul creditorului acel aviz. Copia legalizata a hotararii judecatoresti investite cu formula executorie, impreuna cu formularul de aviz de garantie, va fi inaintata de solicitant Autoritatii de Supraveghere, in vederea efectuarii de catre aceasta a inscrierii avizului de garantie respectiv, cu respectarea indrumarilor afisate pe site-ul arhivei. Inscrierile efectuate de Autoritatea de Supraveghere, in conditiile prezentului alineat, sunt scutite de plata oricarui tarif.
    (8) La primirea formularului de aviz de garantie operatorul este obligat sa verifice daca persoana fizica solicitanta care completeaza si semneaza formularul de aviz de garantie si care solicita inregistrarea acestuia in arhiva este persoana interesata. In acest scop operatorul efectueaza verificarile pe care le considera necesare. Operatorii sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu datorat unei verificari necorespunzatoare."
    12. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    In completarea sau in locul sistemului bazat pe suport hartie operatorul poate sa utilizeze, in conditiile legii, procedurile necesare pentru a primi, a procesa si a transmite formularele de avize de garantie, precum si de a primi si de a raspunde la solicitarile de cautare in arhiva prin mijloace electronice."
    13. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Documentele pot fi remise pentru a fi inscrise in arhiva oricarui operator, la alegerea solicitantului, prin una dintre urmatoarele modalitati agreate de acel operator:
    a) personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;
    b) prin transmitere electronica sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa a solicitantului, bazata pe un certificat calificat valabil.
    (2) Momentul inscrierii in arhiva a unui document remis prin aceste modalitati este momentul in care sistemul informatic al arhivei analizeaza transmisia respectiva si determina ca toate datele necesare au fost receptionate in formatul corespunzator si pot fi citite."
    14. Alineatele (1) si (3) ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Programul de functionare a arhivei pentru inregistrari se va desfasura cel putin intre orele 8,00 si 16,00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
    ...........................................................................
    (3) Corpul operatorilor poate impune, cu caracter exceptional, ca incarcarea volumelor mari de date sa se realizeze in intervalele de timp mai putin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 8,00. Toate aceste restrictii trebuie sa fie afisate pe site-ul arhivei si comunicate Autoritatii de Supraveghere."
    15. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Orice persoana, inclusiv operatorii si agentii autorizati, poate presta, contra cost, servicii de cautare si de copiere de informatii din baza de date a arhivei, cum ar fi:
    a) cautarea unor inscrieri dupa datele de identificare a debitorului, dupa elementele de identificare a bunului in garantie ori a bunului imobil la care este atasat bunul in garantie, dupa numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori dupa numarul de identificare a avizului de garantie;
    b) cautarea de date din inscrierile vizualizate;
    c) efectuarea unor copii dupa inscrierile vizualizate;
    d) constituirea, in conditiile legii, a altor documente in format electronic, in baza informatiilor din arhiva.
    (2) Operatorii si agentii autorizati pot presta servicii de cautare a informatiilor cuprinse in arhiva, in functie de criteriile si termenii indicati de solicitant.
    (3) Operatorul sau agentul autorizat va intocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea.
    (4) In situatia prevazuta de art. 67 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, cu modificarile ulterioare, operatorii vor certifica, la solicitarea partii interesate, existenta inscrierii in arhiva, pe baza numarului de identificare a avizului de garantie.
    (5) Solicitarile de cautare in arhiva vor putea fi transmise, cu respectarea prevederilor alin. (2), si sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil. Dupa efectuarea cautarii, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un inscris in forma electronica, ce va cuprinde toate datele prevazute la alin. (3) si care va fi semnat cu semnatura electronica, extinsa a operatorului/agentului autorizat. Ansamblul solicitare de cautare - comunicarea rezultatului cautarii, transmis sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, inlocuieste procesul-verbal prevazut la alin. (3)."
    16. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Fiecare aviz de garantie initial va fi identificat pe baza unui element singular atribuit de sistemul de administrare a informatiei. In sistemul de administrare a informatiei trebuie efectuata o inscriere separata pentru fiecare aviz de garantie initial si toate informatiile subsecvente cu privire la aceasta inscriere vor fi pastrate in sistem.
    (2) Un document, altul decat un aviz de garantie initial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informatii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei al arhivei; inregistrarile subsecvente unui aviz de garantie initial vor fi identificate prin acelasi tip de informatie ca cea atribuita de arhiva avizului de garantie initial.
    (3) In sistemul de administrare a informatiei inregistrarile succesive referitoare la avizul de garantie initial vor fi raportate la inregistrarea subsecventa anterioara ce cuprinde informatia actualizata privind garantia reala mobiliara.
    (4) Arhiva va atribui cate un nume de utilizator si cate o parola operatorilor, precum si agentilor autorizati, care vor constitui elementele de identificare a operatorului sau agentului care a operat inscrierea respectiva.
    (5) Nici o inscriere o data introdusa nu va putea fi modificata in nici un fel. Orice modificari ale unei inscrieri initiale vor fi introduse prin inscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numarul de inregistrare al inscrierii pe care o modifica."
    17. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Data, precum si cel putin ora si minutul inscrierii documentelor trebuie sa fie stocate in sistemul de administrare a informatiei."
    18. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    Datele referitoare la creditor, debitor si bunul in garantie trebuie sa fie transferate din documente in sistemul de administrare a informatiei, prin introducerea directa a datelor sau utilizarea tehnicilor de preluare automata a acestora."
    19. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Numele/denumirea si celelalte date de identificare a persoanelor fizice si persoanelor juridice trebuie sa fie stocate in fisiere sau tabele separate. Sunt stabilite campuri separate de introducere a datelor pentru numele de familie ale persoanelor fizice si pentru prenumele complete ale acestora, respectiv un singur camp pentru denumirea persoanei juridice."
    20. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    (1) Campurile numelor persoanelor fizice si ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date vor avea o dimensiune suficient de mare pentru preluarea completa a acestor informatii.
    (2) Solicitantii de inscrieri trebuie sa furnizeze numele sau denumirile complete in formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depaseste lungimea maxima admisa a campului va fi introdusa, asa cum este prezentata de catre solicitant, pana la limita maxima a campului unde se introduc datele. Operatorul sau agentul autorizat care efectueaza inscrierea nu va face nici o abreviere suplimentara a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decat dimensiunea campului atribuit."
    21. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    In momentul inscrierii avizului de garantie initial statutul partilor si statutul avizului de garantie vor fi urmatoarele:
    a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat in document, va fi activ; statutul creditorului va deveni inactiv in situatia in care, ulterior inscrierii avizului de garantie initial, se subscrie de catre acesta un formular de aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori un formular de aviz modificator vizand inlocuirea creditorului, cand statut activ va dobandi noul creditor, indicat in document;
    b) debitorul indicat in document va avea statut activ;
    c) statutul avizului de garantie va fi activ pana la data expirarii acestuia sau pana la alta data, potrivit prezentului regulament; inactivarea statutului avizului de garantie determina si inactivarea statutului partilor specificate in avizul respectiv."
    22. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    (1) Solicitarea de inscriere in arhiva a avizului modificator care:
    a) modifica descrierea bunului in garantie;
    b) rectifica erorile materiale survenite, privind datele de identificare a debitorului, descrierea bunului in garantie ori alte date ce intereseaza toti creditorii;
    c) modifica numele/denumirea si/sau adresa/sediul debitorului;
    d) face mentiune despre numele/denumirea noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor;
    e) radiaza un debitor ori adauga un debitor subscriitor;
    f) adauga un creditor garantat celor deja existenti;
    g) inlocuieste, total sau partial, bunurile afectate garantiei, cu pastrarea debitorilor si a creditorilor existenti, trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz modificator, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica.
    (2) Solicitarea de inscriere in arhiva a avizului modificator vizand:
    a) schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ si/sau a adresei/sediului acestuia;
    b) radierea unuia dintre creditorii cu statut activ;
    c) rectificarea erorilor materiale survenite, vizand datele de identificare a unuia dintre creditori,
trebuie formulata de creditorul nemijlocit interesat, care, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica, va completa si va semna formularul de aviz modificator.
    (3) Solicitarea de inscriere in arhiva a avizului modificator prin care se inlocuieste un creditor cu statut activ ce figureaza in avizul de garantie cu un alt creditor trebuie formulata de creditorul ce urmeaza a fi inlocuit, care, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica, va completa si va semna formularul de aviz modificator; statutul creditorului inlocuit va deveni inactiv, iar noul creditor indicat in document va fi trecut in avizul de garantie drept creditor cu statut activ. In cazul in care avizul modificator vizeaza inlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ, solicitarea de inscriere in arhiva trebuie adresata de toti acesti creditori, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica."
    23. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    Solicitarea de inscriere in arhiva a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ ori de toti debitorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de extindere a garantiei, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica."
    24. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Solicitarea de inscriere in arhiva a unui aviz de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de garantie corespunzator, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica."
    25. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Solicitarea de inscriere in arhiva a unui aviz de cesiune a creantei trebuie formulata, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica:
    a) fie de creditorul cu statut activ, care a cesionat partea sa din dreptul de creanta;
    b) fie de toti creditorii cu statut activ, in cazul cesiunii intregii creante.
    (2) In momentul inscrierii unui aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva, creditorul cedent/creditorii cedenti va/vor dobandi statut inactiv, iar cesionarul va dobandi statut activ de creditor."
    26. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Solicitarea de inscriere in arhiva a avizului de stingere sau a celui de nulitate trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica.
    (2) Inscrierea in arhiva a unui aviz de stingere sau a unui aviz de nulitate a avizului de garantie initial determina inactivarea statutului avizului de garantie."
    27. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    (1) Inscrierea in timp util a unui aviz de prelungire, de catre oricare dintre creditorii aflati in evidenta arhivei, pentru o perioada de 5 ani sau pentru alt termen prevazut in avizul de prelungire:
    a) va produce efecte doar cu privire la creditorii care l-au subscris; iar
    b) creditorii care nu au adresat solicitarea de inscriere in arhiva a avizului de prelungire nu vor fi mentionati in noul aviz de garantie.
    (2) Daca ulterior inscrierii unui aviz de prelungire, operat in arhiva la solicitarea doar a unui/unor creditor/creditori, ceilalti creditori adreseaza la randul lor, in termen util, solicitarea de inregistrare in arhiva a unui aviz de prelungire, rangul tuturor acestor creditori va fi egal, iar in ultimul aviz de prelungire vor fi cuprinsi si creditorii care au formulat solicitarea de inscriere in arhiva a acestuia. Ultimul aviz de prelungire nu poate stabili un termen mai redus de valabilitate a inscrierii decat cel mentionat in primul aviz de prelungire."
    28. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    (1) La data la care un aviz de garantie expira statutul avizului de garantie va ramane activ, daca cel putin unul dintre creditorii cu statut activ a inscris in timp util un aviz de prelungire.
    (2) In caz contrar, atat avizul de garantie, cat si partile din avizul de garantie vor dobandi statut inactiv."
    29. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Creditorii care in mod nejustificat refuza sa-si dea acordul la inscrierea in arhiva a unui aviz de garantie, cand, potrivit legii si raportului juridic dintre acestia, exista un temei in acest sens, vor fi raspunzatori pentru daunele produse prin aceasta celorlalti creditori ori debitorului."
    30. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    (1) Avizele de garantie cu statut inactiv vor fi pastrate in baza de date a arhivei pe o perioada de inca un an, calculata de la data inactivarii statutului.
    (2) Dupa expirarea termenului de un an, avizele de garantie cu statut inactiv, prevazute la alin. (1), vor fi transferate din baza activa intr-o baza de date separata, aflata pe unul dintre serverele active; perioada de stocare este de 4 ani, iar accesarea acestei baze de date va fi posibila in baza unei solicitari intemeiate, adresata de persoanele interesate Corpului operatorilor sau Autoritatii de Supraveghere."
    31. Articolul 70 se abroga.
    32. Alineatele (2) - (4) ale articolului 71 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sistemul de administrare a informatiei al arhivei va fi compus din doua sau mai multe servere independente situate in locuri diferite si conectate intre ele, astfel incat arhiva sa opereze ca un sistem unic. Fiecare dintre aceste servere constituie un nod al sistemului informatic al arhivei.
    (3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale inregistrarilor arhiva va avea ca referinta ceasul serverului, care va fi actualizat sa corespunda, dupa caz, orei oficiale de vara sau de iarna. Ceasurile serverelor din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei vor fi sincronizate.
    (4) Arhiva trebuie sa utilizeze baze de date interconectate, de un tip care sa permita cautarea sau inscrierea avizelor de garantie in fiecare nod al sistemului informatic si sa faca sa devina imediat efective inscrierile efectuate pentru intregul sistem."
    33. La articolul 72, dupa alineatul (1) se introduc 3 noi alineate, alineatele (2) - (4), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care, dupa efectuarea inscrierii, se constata ca nu a fost preluat numele utilizatorului ori o parte din datele ce fusesera introduse anterior de catre operator/agent, acesta din urma are obligatia de a comunica Autoritatii de Supraveghere numarul de identificare a inscrierii respective; in situatia in care Autoritatea de Supraveghere constata ca inscrierile respective sunt nevalide ca urmare a unor motive de natura tehnica, neimputabile operatorului/agentului autorizat, va proceda la stergerea lor din baza de date a arhivei.
    (3) Inscrierile ce nu contin nici o informatie privind partile, descrierea bunului in garantie si datele de identificare a partii care a solicitat sau pe seama careia s-a solicitat inscrierea avizului de garantie, datorita nepreluarii datelor in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice, vor fi sterse de catre Autoritatea de Supraveghere din baza de date a arhivei.
    (4) Operatorii vor inainta Autoritatii de Supraveghere o lista cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei, datorita cauzelor tehnice, dupa cum urmeaza:
    a) pana pe data de 13 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 1 - 10 a lunii respective;
    b) pana pe data de 23 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 11 - 20 a lunii respective;
    c) pana pe data de 3 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada cuprinsa intre data de 21 si ultima zi a lunii precedente."
    34. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Programul software al arhivei trebuie sa atribuie o coordonata temporala fiecarei inscrieri, care sa includa cel putin ziua, ora si minutul acesteia."
    35. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    (1) Arhiva trebuie sa puna la dispozitie publicului instructiuni pentru cautarea si vizualizarea datelor din sistemul de administrare a informatiei, precum si o lista cuprinzand descrierea continutului diferitelor tipuri de avize de garantie inregistrate.
    (2) Arhiva trebuie sa permita publicului vizualizarea si tiparirea de extrase din avizele de garantie."
    36. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Toate echipamentele din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei trebuie sa fie amplasate intr-o sala speciala, care va beneficia de o protectie sporita. Toate datele inscrise in baza de date intr-un nod al sistemului informatic vor fi transferate si stocate instantaneu si in celelalte noduri. Copiile de siguranta ale bazei de date (backup) vor fi efectuate zilnic cel putin intr-un nod al sistemului informatic al arhivei. Imbunatatirea si securizarea echipamentelor din fiecare nod al sistemului informatic se va realiza periodic pentru a fi inlaturate riscurile de intrerupere, oprire sau distrugere a programului informatic, bazei de date sau mediului de comunicare si transfer al datelor."
    37. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Sistemul computerizat off-line si cel on-line trebuie sa fie adaptate pentru a corespunde cerintelor functionale si cerintelor de asigurare a securitatii, conform practicilor internationale in domeniu."
    38. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    Toate programele software ale sistemului de administrare a informatiei trebuie sa se gaseasca intr-un mediu de exploatare care sa nu fie accesibil proiectantilor de asemenea tipuri de programe. Corpul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectantii de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci cand sunt necesare modificari in sistem, trebuie sa fie luate urmatoarele masuri:
    a) proiectantul transfera programul in exploatare intr-un mediu de dezvoltare separat;
    b) este efectuata modificarea ce se va testa experimental in mediul de dezvoltare, care reprezinta o imagine functionala a mediului de exploatare;
    c) o data ce modificarea este definitivata si aprobata de Autoritatea de Supraveghere, va fi transferata in mediul de exploatare. Operatorii autorizati vor fi informati in prealabil de continutul modificarii si data de la care aceasta se va aplica."
    39. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 81
    (1) Fisierele din baza de date a arhivei trebuie sa se gaseasca pe dispozitive de stocare in cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranta pe mai multe niveluri. Accesul direct la fisierele bazei de date trebuie restrictionat la administratorii de sistem din fiecare nod al arhivei.
    (2) Publicul si operatorii/agentii autorizati acceseaza baza de date numai prin intermediul aplicatiei software a arhivei.
    (3) Accesul proiectantilor de programe la fisierele aflate in exploatare este permis numai cu aprobarea Autoritatii de Supraveghere."
    40. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    In aplicarea reglementarii sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii urmatori vor avea sensul de mai jos:
    a) TED inseamna transferul electronic de date al formularelor de avize de garantie, al solicitarilor de cautare a avizelor de garantie, precum si al rezultatelor cautarilor;
    b) document TED reprezinta un document in format electronic transmis intre solicitant si operator/agent autorizat, conform legii."
    41. Articolul 83 se abroga.
    42. Articolul 84 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84
    In vederea utilizarii TED formularele de avize de garantie sau alte documente vor avea un format electronic acceptat de arhiva si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil. Autoritatea de Supraveghere va publica pe site-ul arhivei o lista referitoare la tipul documentelor TED si formatele electronice folosite de arhiva."
    43. Articolul 85 se abroga.
    44. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    (1) Operatorii vor transmite solicitantilor instiintari de acceptare sau de respingere pentru documentele TED.
    (2) Un document TED care poate fi citit de echipamentul arhivei, dar nu este semnat electronic sau nu are continutul acceptat de arhiva va fi refuzat de operator. Operatorul va transmite solicitantului respectiv instiintari cu privire la identificarea documentelor TED refuzate, precum si explicatia refuzului, atunci cand acest lucru este posibil."
    45. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    (1) In momentul acceptarii unui document TED pentru inscriere, operatorul va intocmi pe suport informatic o evidenta ori un raport continand toate informatiile referitoare la respectivul document. Informatiile continute in raport vor fi inregistrate si stocate prompt la operator.
    (2) Operatorul va transmite instiintari catre solicitanti, care vor confirma acceptarea documentelor TED si crearea acestei evidente."
    46. Articolul 88 se abroga.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 15 octombrie 1999, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan NicaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 350/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 350 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu