E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 55 1995 in legatura cu Legea 287 2001
Articolul 8 din actul Legea 55 1995 in legatura cu OUG 205 2000
Articolul 8 din actul Legea 55 1995 in legatura cu Ordin 109 1998
Legea 55 1995 in legatura cu Ordin 71 1998
Legea 55 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 47 1998
Legea 55 1995 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 8 din actul Legea 55 1995 abrogat de articolul 5 din actul OUG 59 1997
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 457 1997
Articolul 8 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 9 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 14 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 16 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 20 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 21 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 22 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 23 din actul Legea 55 1995 abrogat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Legea 55 1995 modificat de articolul 2 din actul OUG 37 1997
Articolul 2 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 3 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 4 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 6 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Articolul 7 din actul Legea 55 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 37 1997
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 76 1997
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 12 1997
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 1174 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Legea 133 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Ordin 30 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Ordin 29 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Instrucţiuni 11 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 473 1996
Articolul 18 din actul Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 159 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Ordin 40 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 40 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 30 1996
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 26 1996
Articolul 4 din actul Legea 55 1995 modificat de Legea 129 1995
Articolul 22 din actul Legea 55 1995 in legatura cu Instrucţiuni 15815 1995
Legea 55 1995 in legatura cu articolul 10 din actul Hotărârea 885 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 887 1995
Articolul 22 din actul Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 855 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 836 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 749 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 750 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 749 1995
Articolul 7 din actul Legea 55 1995 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 39 1995
Articolul 8 din actul Legea 55 1995 in legatura cu articolul 4 din actul Ordonanţa 39 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 626 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Hotărârea 499 1995
Legea 55 1995 promulgat de Decretul 174 1995
Legea 55 1995 in legatura cu Decizia 62 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 55 din 15 iunie 1995

pentru accelerarea procesului de privatizare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 19 iunie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Accelerarea privatizarii se realizeaza prin transferul efectiv si cu titlu gratuit, catre cetatenii romani indreptatiti, al actiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societatilor comerciale cu capital de stat, denumite in continuare societati comerciale, cat si prin vanzarea actiunilor emise de aceste societati.
    (2) In vederea aplicarii programului de privatizare, Guvernul, Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private vor lua masurile necesare potrivit prevederilor prezentei legi.
    (3) Lista societatilor comerciale supuse privatizarii in masa, cuprinzand indicatori economico-financiari de baza, se aproba de catre Guvern, la propunerea comuna a Agentiei Nationale pentru Privatizare, Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 1
    Transferul cu titlu gratuit de actiuni

    Art. 2
    (1) Transferul cu titlu gratuit, catre cetatenii romani indreptatiti, al actiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 se efectueaza pe baza certificatelor de proprietate, distribuite in temeiul aceleiasi legi, si a cupoanelor nominative de privatizare, emise in temeiul prezentei legi.
    (2) Cupoanele nominative de privatizare, cu valoare unica de schimb, vor fi emise si distribuite de catre Agentia Nationala pentru Privatizare cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, care, pana la data de 31 decembrie 1990 inclusiv, au implinit varsta de 18 ani, fiind astfel indreptatiti a primi certificate de proprietate conform prevederilor Legii nr. 58/1991, iar in caz de deces, succesorilor legali ai acestora, precum si cetatenilor romani care vor implini varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 1995 inclusiv si care domiciliaza in Romania.
    (3) Nu se vor atribui cupoane nominative de privatizare cetatenilor romani care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au folosit, in cadrul procesului de privatizare, intregul carnet de certificate de proprietate emis in baza Legii nr. 58/1991.
    (4) Cupoanele nominative de privatizare nu pot fi instrainate prin acte juridice intre vii.
    (5) Cupoanele nominative de privatizare emise si distribuite cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) si (3), precum si actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea interdictiei prevazute la alin. (4) sunt nule de drept.
    Art. 3
    (1) Actiunile societatilor comerciale supuse privatizarii se vor transmite cu titlu gratuit, in limitele stabilite de lege, dupa cum urmeaza:
    a) in schimbul carnetelor cu certificate de proprietate distribuite conform Legii nr. 58/1991, la valoarea unica de schimb de 25.000 lei;
    b) in schimbul cupoanelor nominative de privatizare, a caror valoare unica de schimb se determina de catre Guvern, Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private, ca diferenta intre echivalentul valoric al cotei de 30% din capitalul social al societatilor comerciale, conform raportarilor contabile la 31 decembrie 1994, impartit la numarul cetatenilor indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare potrivit art. 2 al prezentei legi, pe de o parte, si valoarea unica de schimb a carnetului cu certificate de proprietate, pe de alta parte.
    (2) Valorile unice de schimb ale carnetelor cu certificate de proprietate si ale cupoanelor nominative de privatizare, stabilite potrivit prezentei legi, se folosesc in toate cazurile de transfer cu titlu gratuit al actiunilor si pe toata durata procesului de privatizare.
    (3) La nivelul unei societati comerciale, in functie de cerere, schimbul de actiuni se poate efectua pana la limita de 60% din capitalul social.
    (4) Pentru schimbarea certificatelor de proprietate in actiuni se va utiliza intregul carnet cu certificate de proprietate la aceeasi societate comerciala.
    (5) Agentia Nationala pentru Privatizare, impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private vor emite norme metodologice pentru regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de fiecare Fond al Proprietatii Private si vor stabili mecanismul, etapele de desfasurare si responsabilitatile organelor de resort.
    Art. 4
    (1) Schimbul de actiuni contra carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare se va efectua numai catre cetatenii romani cu domiciliul in Romania.
    (2) Dobandirea de actiuni prin schimb contra carnete cu certificate de proprietate se poate face la una sau la mai multe societati comerciale, iar dobandirea de actiuni prin schimb contra cupoane nominative de privatizare se face numai la o singura societate comerciala, afara de cazul cand persoanele fizice utilizeaza cupoane nominative de privatizare dobandite prin succesiune legala, in oricare situatie un cupon nominativ de privatizare dand dreptul la dobandirea de actiuni la o singura societate comerciala.
    (3) Persoanele fizice se pot mandata intre ele pentru efectuarea schimbului de carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, in vederea obtinerii de actiuni, potrivit normelor speciale stabilite de Guvern pentru aceasta operatiune.
    (4) In conditiile in care cererea de actiuni depaseste oferta respectivei societati comerciale, alocarea actiunilor se efectueaza pe baza raportului valoric dintre cererile exprimate si oferta de actiuni.
    (5) Carnetele cu certificate de proprietate si/sau cupoanele nominative de privatizare pot fi utilizate de cetatenii indreptatiti pentru dobandirea de actiuni la societatile comerciale de la data incheierii perioadei de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare, stabilita prin normele metodologice, pana la 31 decembrie 1995 inclusiv.
    (6) Cetatenii indreptatiti pot depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5.000 lei pentru un certificat, si/sau cupoanele nominative de privatizare la Fondurile Proprietatii Private pana la 31 martie 1996 inclusiv, devenind actionari la aceste fonduri in conditiile art. 3 din Legea nr. 58/1991. Cu incepere de la 1 aprilie 1996, certificatele de proprietate si cupoanele nominative de privatizare neutilizate in conditiile alin. (5) sau ale prezentului alineat isi pierd valabilitatea.
    (7) Persoanele care opteaza pentru procurarea de actiuni ale Fondurilor Proprietatii Private, ce se vor organiza ca societati de investitii financiare, sunt indreptatite sa primeasca dividendele aferente perioadei cuprinse intre momentul obtinerii calitatii de actionar si incheierea exercitiului financiar al respectivului fond. Dividendele provin numai din profiturile realizate din activitatea economico-financiara a societatilor comerciale la care Fondul Proprietatii Private devine actionar prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate si al cupoanelor nominative de privatizare, conform alin. (5).
    Art. 5
    Pot schimba carnetele cu certificate de proprietate si/sau cupoanele nominative de privatizare contra actiuni la o societate comerciala cu capital de stat care nu este inclusa in lista societatilor comerciale prevazuta la art. 1 alin. (3):
    a) salariatii societatii comerciale;
    b) membrii conducerii societatilor comerciale in componenta definita la art. 76 din Legea nr. 58/1991 si managerul, persoana fizica, definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993 privind contractul de management;
    c) somerii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala;
    d) pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala;
    e) producatorii agricoli care intretin relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comerciala respectiva, daca aceasta se incadreaza in domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole ori prestarilor de servicii pentru agricultura.
    Art. 6
    (1) Pentru societatile comerciale bancare, Guvernul va prezenta, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, un proiect de lege cu privire la privatizarea acestora prin vanzarea actiunilor exclusiv contra numerar si numai catre investitori privati si prin aport de capital privat.
    (2) Societatile comerciale cu activitate agricola care detin in administrare terenuri apartinand domeniului privat al statului nu fac obiectul prezentei legi, privatizarea lor urmand a se realiza numai dupa clarificarea regimului juridic al acestor terenuri.

    CAP. 2
    Vanzarea de actiuni

    Art. 7
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, actiunile aferente cotei de 40% din capitalul social al societatilor comerciale prevazute la art. 1 alin. (3), care nu fac obiectul privatizarii cu titlu gratuit, vor fi oferite spre vanzare, de catre Fondul Proprietatii de Stat, persoanelor fizice si/sau juridice de drept privat romane sau straine prin oricare dintre metodele prevazute de lege.
    (2) Pentru privatizarea rapida si integrala a societatilor comerciale la care cererea de actiuni este mai mica decat oferta, pretul de vanzare al actiunilor poate fi redus, pe baza raportului de evaluare, sub valoarea nominala a acestora.
    (3) In situatia in care din raportul de evaluare rezulta o reducere mai mare decat 30% fata de valoarea nominala a actiunilor, vanzarea se face pe baza de contract cu cumparatorul, care va include clauze asiguratorii pentru societatile comerciale in cauza.
    (4) Acelasi regim se aplica si actiunilor neschimbate in procesul privatizarii cu titlu gratuit.
    (5) Producatorii agricoli care se afla in relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatile comerciale din domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole si prestarilor de servicii pentru agricultura, care cumpara actiuni, in conditiile alin. (1), de la aceste societati, beneficiaza individual de facilitatile prevazute in art. 29 pct. 2 lit. a), art. 50 si art. 52 din Legea nr. 77/1994.
    Art. 8
    (1) Din sumele cuvenite Fondului Proprietatii de Stat pentru actiunile vandute se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale privatizate, o cota de pana la 60% pentru stingerea datoriilor inregistrate in contabilitatea respectivei societati comerciale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia debitelor rezultate din aplicarea unor sanctiuni contractuale sau legale. Sumele ramase dupa achitarea datoriilor vor fi folosite exclusiv pentru realizarea de investitii productive.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale privatizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar numai pentru acele rate de rambursare a creditului acordat prin contractul incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat, care devin exigibile dupa aceasta data.
    (3) Suma debitelor, determinata conform alin. (1), verificata si avizata pentru fiecare societate comerciala de catre Ministerul Finantelor, va fi lichidata integral, daca nu depaseste plafonul de 60% prevazut la acelasi alineat, sau pana la concurenta acestuia. In caz contrar, pentru suma prevazuta la alin. (2) se va proceda in mod similar.
    (4) Controlul respectarii destinatiilor stabilite in alin. (1) si (2) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societatilor comerciale privatizate se exercita de catre Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor. Orice constatare a nerespectarii destinatiilor stabilite in alin. (1) si (2) se comunica Ministerului Finantelor, care va anula alocarea sumei pentru societatea comerciala respectiva, dispunand varsarea acesteia la bugetul de stat.
    Art. 9
    Dupa efectuarea schimbului de actiuni contra carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare si la expirarea contractelor de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active ale societatii comerciale, locatarii care au efectuat investitii in aceste active vor primi in compensatie actiuni ce vor fi emise ca urmare a majorarii capitalului social prin incorporarea valorii ramase actualizata a investitiilor efectuate de ei in activele respective.

    CAP. 3
    Sanctiuni

    Art. 10
    (1) Constituie contraventii la prezenta lege, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) refuzul disponibilizarii de catre Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat, pentru schimbul de actiuni contra carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, a unei cote din capitalul social corespunzatoare plafoanelor stabilite la art. 3 alin. (3), daca volumul cererii valabil exprimate se situeaza la aceste plafoane, indiferent ca schimbul s-ar face la paritatea cu valoarea nominala a unei actiuni sau peste aceasta;
    b) orice impiedicare, prin comisiune sau omisiune, a depunerii carnetelor cu certificate de proprietate si/sau a cupoanelor nominative de privatizare la o societate comerciala privatizabila, de catre persoane fizice si juridice stabilite in prezenta lege;
    c) nerespectarea de catre societatile comerciale privatizate a destinatiilor stabilite la art. 8 alin. (1) si (2) pentru sumele alocate lor cu titlu gratuit;
    d) nerespectarea dispozitiilor art. 18;
    e) nerespectarea termenelor de comunicare prevazute la art. 24 alin. (2).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor prevazute in prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Finantelor, Curtea de Conturi si Agentia Nationala pentru Privatizare, prin agentii lor imputerniciti conform legii.
    (4) Contraventiile prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 11
    Inscrierea cu intentie in listele cetatenilor indreptatiti a li se atribui cupoane nominative de privatizare a unor persoane neindreptatite sa primeasca asemenea cupoane constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit legii penale.
    Art. 12
    Atribuirea mai multor cupoane nominative de privatizare unei singure persoane constituie infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice si intereselor persoanelor si se pedepseste potrivit legii penale.
    Art. 13
    Depasirea cotelor de capital social destinate, in conditiile prezentei legi, privatizarii cu titlu gratuit, precum si depasirea plafonului de 60% ori a limitelor stabilite de art. 8 alin. (1) - (3) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societatilor comerciale privatizate constituie infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice si se pedepseste potrivit legii penale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    (1) Daca pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la unele dintre societatile comerciale incluse in lista prevazuta la art. 1 alin. (3), procesul de privatizare a fost initiat si este deja concretizat prin contracte de schimb si de vanzare de actiuni incheiate cu Fondurile Proprietatii Private si cu Fondul Proprietatii de Stat, acest proces va fi finalizat, pentru actiunile formand obiectul respectivelor contracte de schimb si de vanzare, potrivit procedurilor stabilite de legea sub imperiul careia a fost initiat.
    (2) Actiunile detinute de Fondul Proprietatii de Stat la societatile comerciale nenominalizate in cadrul programului de privatizare in masa, potrivit art. 1 al prezentei legi, vor putea fi vandute si prin alte metode stabilite de celelalte reglementari legale in vigoare.
    (3) Schimbul si vanzarea de actiuni la oricare dintre societatile comerciale cu capital de stat, care detin terenuri a caror situatie juridica in privinta proprietatii este in curs de clarificare, se vor efectua in limita capitalului social, fara a include valoarea terenurilor pentru care societatea comerciala nu detine titlu de proprietate.
    (4) Dupa clarificarea situatiei juridice a terenurilor in cauza, pachetul de actiuni aferent acestora va fi pus in vanzare sau transferat cu titlu gratuit, dupa caz.
    Art. 15
    La societatile comerciale care se privatizeaza potrivit prezentei legi, beneficiarilor de actiuni li se elibereaza in mod gratuit certificate de actionar. Certificatele de actionar sunt nominative si se emit de catre societatile comerciale in cauza, in termen de 60 de zile de la inchiderea perioadei de depunere. Actionarii isi pot transfera actiunile in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 si in Legea nr. 52/1994.
    Art. 16
    (1) In termen de cel mult 60 de zile de la data privatizarii a cel putin 51% din capitalul social al oricareia dintre societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (3), se va convoca adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pentru modificarea statutului si alegerea noilor administratori.
    (2) La societatile comerciale cu capital partial de stat, Fondul Proprietatii de Stat va avea in consiliul de administratie un numar de membri proportional cu partea de capital detinuta.
    Art. 17
    In aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul si, acolo unde este cazul, cu consultarea Fondului Proprietatii de Stat si a Fondurilor Proprietatii Private, va stabili masurile organizatorice, structurile functionale care se impun si va aproba prin hotarari mecanismul, etapele de desfasurare si responsabilitatile organelor de resort implicate in procesul privatizarii, in termen de 60 de zile de la promulgarea legii.
    Art. 18
    (1) Operatiunile de schimb de actiuni contra carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare in numele si pe contul persoanelor indreptatite pot fi efectuate de catre Fondurile Proprietatii Private, Casa de Economii si Consemnatiuni, Regia Autonoma "Posta Romana", precum si de catre societatile bancare cu capital de stat si societatile de asigurare cu capital de stat, toate in calitate de mandatari abilitati in acest scop de Agentia Nationala pentru Privatizare.
    (2) Persoanele juridice, abilitate potrivit alin. (1) sa efectueze operatiuni de dobandire de actiuni in numele si pe contul cetatenilor indreptatiti, vor percepe un comision de maximum doua miimi din valoarea unica de schimb a carnetelor cu certificate de proprietate si a cupoanelor nominative de privatizare prezentate pentru schimbul contra actiuni.
    Art. 19
    (1) Sumele incasate de Fondurile Proprietatii Private in perioada cuprinsa intre constituirea lor si data transformarii acestora in societati de investitii financiare, cu titlu de dividende aferente actiunilor reprezentand 30% din capitalul social al societatilor comerciale arondate lor, precum si activele dobandite prin valorificarea dividendelor incasate pana la data transformarii lor in societati de investitii financiare, conform art. 4 alin. (6), din care se scad cheltuielile de functionare, se cuvin titularilor de certificate de proprietate, asa cum acestia le-au primit personal in temeiul Legii nr. 58/1991. Stabilirea sumelor cuvenite cu titlu de dividende cetatenilor indreptatiti si modul de atribuire a acestora se vor face potrivit prevederilor legale referitoare la transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii de transformare a Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fondurile Proprietatii Private vor efectua intre ele compensarile certificatelor de proprietate folosite pana la aceasta data, luand in considerare valorile la care aceste certificate au fost utilizate in procesul de privatizare.
    Art. 20
    Societatile comerciale prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 au dreptul sa vanda active si mijloace fixe din dotare, la pretul de piata, prin licitatie organizata potrivit reglementarilor in vigoare, sub conditia de a nu fi afectata eficienta realizarii obiectului de activitate al societatilor comerciale in cauza. Sumele rezultate din vanzarea de active si de mijloace fixe se lasa la dispozitia societatii comerciale vanzatoare, putand fi utilizate si pentru finantarea activitatilor prevazute in obiectul de activitate al acesteia.
    Art. 21
    Actiunile dobandite prin schimb sau prin vanzare in cadrul procesului de privatizare in masa, reglementat de prezenta lege, pot fi negociate pe piata valorilor mobiliare, fiind exceptate de la incidenta prevederilor art. 26 din Legea nr. 52/1994.
    Art. 22
    (1) Societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip AGROMEC, SERVAGROMEC si AGROSERVICE se pot diviza si privatiza pe baza raportului de evaluare intocmit de o comisie formata din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat, Fondurilor Proprietatii Private, prefecturilor, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care va cuprinde si utilajele neamortizate si nefolosite, valoarea acestora pe baza indicilor de folosire putand ajunge pana la valoarea de recuperare a materialelor.
    (2) La privatizarea societatilor comerciale prevazute la alin. (1), producatorii detinatori de terenuri agricole beneficiaza de dreptul de preferinta in limita unei cote de pana la 35% din capitalul social. La privatizarea societatilor comerciale care au ca obiect de activitate prelucrarea si industrializarea produselor agricole, producatorii detinatori de terenuri agricole, care intretin relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatile comerciale respective, beneficiaza de dreptul de preferinta in limita unei cote de pana la 20% din capitalul social.
    (3) Terenurile neagricole a caror situatie juridica nu a fost clarificata potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 834/1991, aferente societatilor comerciale prevazute la alin. (1), pot fi transferate administratiei publice locale, care le va concesiona cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 23
    Se excepteaza de la prevederile prezentei legi societatile comerciale cu capital de stat infiintate, in baza Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990, din fostele unitati agricole si piscicole de stat si trusturile acestora.
    Art. 24
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va lua masuri pentru intocmirea si distribuirea listelor cu cetatenii indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare.
    (2) Societatile comerciale care s-au privatizat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa comunice Fondurilor Proprietatii Private, in termen de 15 zile, lista persoanelor care au utilizat carnete cu certificate de proprietate. Fondurile Proprietatii Private vor comunica, in termen de 15 zile, aceste date institutiei insarcinate cu intocmirea listelor cu cetatenii indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare.
    Art. 25
    (1) Pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992, si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplica numai in masura in care nu sunt incompatibile cu dispozitiile sale.
    (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 sunt si raman abrogate.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 24 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ADRIAN NASTASE

                          PRESEDINTELE SENATUI
                      prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 55/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 55 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 55/1995
Legea 287 2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea si completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
OUG 205 2000
privind conversia in actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietatii de Stat la unele societati comerciale
Ordin 109 1998
privind reglementarea unitara a surselor de acoperire a sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate si a modului de efectuare de catre Fondul Proprietatii de Stat a viramentelor la buget
Ordin 71 1998
privind sumele incasate de Fondul Proprietatii de Stat in baza contractelor de vanzare-cumparare incheiate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate
Ordin 47 1998
privind ratele aferente contractelor de vanzare-cumparare de actiuni incheiate de Fondul Proprietatii de Stat
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
OUG 59 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Hotărârea 457 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active
OUG 37 1997
privind modificarea si completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Hotărârea 76 1997
privind publicarea rezultatului alocarii actiunilor, respectiv a indicelui de alocare la societatile comerciale care au facut obiectul procesului de privatizare conform prevederilor Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Hotărârea 12 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996 la societatile comerciale prevazute in art. 2 din Legea nr. 58/1991
Hotărârea 1174 1996
privind unele masuri pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, instituit prin Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Legea 133 1996
pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare
Ordin 30 1996
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 12/1996 cu privire la completarea Instructiunilor nr. 11/1996 privind tinerea registrelor societatilor comerciale privatizate in baza Legii nr. 55/1995 la Registrul roman al actionarilor
Instrucţiuni 11 1996
privind tinerea registrelor societatilor comerciale privatizate in baza Legii nr. 55/1995 la Registrul roman al actionarilor
Ordin 29 1996
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 11/1996 privind tinerea registrelor societatilor comerciale privatizate in baza Legii nr. 55/1995 la Registrul roman al actionarilor
Hotărârea 473 1996
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunile acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995
Hotărârea 159 1996
privind exceptarea unor categorii de persoane handicapate de la perceperea comisionului prevazut la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Ordin 40 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind regimul subscrierilor efectuate de cetateni la societatile comerciale prevazute in anexa B la Hotararea Guvernului nr. 40/1996
Hotărârea 40 1996
pentru rectificarea si completarea Listei societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995, aprobata si republicata in baza Hotararii Guvernului nr. 732/1995
Hotărârea 30 1996
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 55/1995
Hotărârea 26 1996
pentru modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului adoptate in executarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Legea 129 1995
privind modificarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Instrucţiuni 15815 1995
privind determinarea activului net ajustat la societatile comerciale prestatoare de servicii din agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"
Hotărârea 885 1995
privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale
Hotărârea 887 1995
cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995
Hotărârea 855 1995
pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"
Hotărârea 836 1995
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1995
Hotărârea 749 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului
Hotărârea 749 1995
privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995
Hotărârea 750 1995
pentru stabilirea Normelor speciale privind mandatarea intre persoanele fizice in scopul efectuarii operatiunilor de schimb al cupoanelor nominative de privatizare si/sau carnetelor cu certificate de proprietate contra actiuni ale societatilor comerciale
Ordonanţa 39 1995
privind instituirea regimului de vinzare cu plata in rate a activelor si actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat
Hotărârea 626 1995
pentru aprobarea listei societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Hotărârea 499 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare
Decretul 174 1995
privind promulgarea Legii pentru accelerarea procesului de privatizare
Decizia 62 1995
cu privire la constitutionalitatea Legii pentru accelerarea procesului de privatizare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu