E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 66 1993 in legatura cu articolul 16 din actul OUG 79 2001
Legea 66 1993 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 20 2001
Legea 66 1993 in legatura cu Legea 136 2000
Legea 66 1993 abrogat de articolul 5 din actul OUG 49 1999
Articolul 1 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 2 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 6 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 7 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 8 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 13 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 15 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 23 din actul Legea 66 1993 modificat de Legea 217 1998
Articolul 1 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 2 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 3 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 4 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 5 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 6 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 7 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 8 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 10 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 11 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 13 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 14 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 15 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 16 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 18 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 20 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 21 din actul Legea 66 1993 abrogat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 22 din actul Legea 66 1993 abrogat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 23 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Articolul 24 din actul Legea 66 1993 modificat de articolul 1 din actul OUG 39 1997
Legea 66 1993 in legatura cu Legea 55 1995
Legea 66 1993 in legatura cu Legea 77 1994
Legea 66 1993 in legatura cu Hotărârea 263 1994
Legea 66 1993 in legatura cu Norma 1 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 66 din  7 octombrie 1993

legea contractului de management

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 13 octombrie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Contractul de management este acordul prin care o persoana juridica ce desfasoara activitate economica, in calitate de proprietar, incredinteaza unui manager organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati.
    Art. 2
    Prezenta lege priveste societatile comerciale in care statul detine 50% din capitalul social al acestora, precum si regiile autonome.

    CAP. 2
    Partile in contractul de management

    Art. 3
    Sunt parti in contract:
    a) societatea comerciala sau, dupa caz, regia autonoma prin reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor sau, dupa caz, de detinatorii de parti sociale, in conditiile statutului, in cazul societatilor comerciale; reprezentantul ministerului sau al autoritatii executive a administratiei locale, in cazul regiilor autonome;
    b) managerul - una sau mai multe persoane fizice romane sau straine ori o persoana juridica romana sau straina, in cazul societatilor comerciale, sau o persoana fizica sau juridica romana, in cazul regiilor autonome.
    Managerul exercita cel putin atributiile prevazute de lege pentru administrator sau pentru consiliul de administratie.
    Art. 4
    Pot dobandi calitatea de manageri:
    1. persoanele fizice romane sau straine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au capacitatea de exercitiu deplina;
    b) au experienta in domeniu sau pregatire profesionala corespunzatoare, atestata prin acte oficiale;
    c) au referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca sau de la manageri ori administratori ai unor societati comerciale sau regii autonome de profil identic sau asemanator cu cel al societatii sau regiei pentru care se incheie contract de management;
    2. persoanele juridice romane sau straine care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au personalitate juridica dovedita cu acte oficiale;
    b) au obiect de activitate si experienta in domeniul managementului;
    c) dovedesc bonitatea prin acte.
    Art. 5
    Nu pot avea calitatea de manager:
    1. persoanele fizice care:
    a) mai au calitatea de manager sau de administrator la o alta societate comerciala;
    b) au suferit condamnari penale definitive care le fac incompatibile cu aceasta calitate;
    c) figureaza pe lista managerilor si administratorilor carora li s-a revocat mandatul;
    d) au fost sanctionate pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala;
    e) detin parti sociale sau actiuni ei, rudele si afinii lor pana la gradul al II-lea la alta societate comerciala al carei obiect de activitate este asemanator cu cel al societatii comerciale interesate in incheierea contractului de management.
    Persoanele fizice vor face declaratie scrisa, la selectie, din care sa rezulte ca nu sunt incompatibile, depunand, dupa caz, si acte doveditoare;
    2. persoanele juridice care:
    a) au fost declarate in stare de faliment;
    b) au fost sanctionate pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala, in care scop vor depune, la selectie, si o dovada eliberata de organul financiar;
    c) figureaza pe lista managerilor carora li s-a revocat mandatul.
    Art. 6
    Societatea comerciala publica in doua ziare de raspandire nationala si locala, precum si prin afisare la sediul societatii cererea de oferta si criteriile de selectie elaborate de Fondul Proprietatii de Stat, Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala si reprezentantii celorlalti actionari.
    Proiectul contractului de management elaborat de Fondul Proprietatii de Stat, Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala si reprezentantii celorlalti actionari, precum si datele privind societatea comerciala vor fi puse la dispozitia candidatilor la locul si in conditiile indicate la publicarea cererii de oferta.
    La stabilirea criteriilor de selectie vor fi avute in vedere:
    a) aptitudinile legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat;
    b) absolvirea unor cursuri organizate de institutii din domeniul managementului si/sau experienta de conducere intr-o societate comerciala sau regie autonoma;
    c) elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare si privatizare a societatii comerciale, aplicabile imediat;
    d) cunostinte in domeniul relatiilor economice internationale, probate prin test;
    e) pregatirea de specialitate.
    Art. 7
    Managerii candidati depun ofertele, cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, precum si a criteriilor de selectie, la sediul societatii comerciale care a lansat oferta, in termen de 30 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta.
    Fondul Proprietatii de Stat, Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala si reprezentantii celorlalti actionari ai acesteia procedeaza la selectarea ofertelor, in termen de 45 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta, iar desemnarea managerului se face dintre candidatii selectati.
    In termen de 10 zile de la desemnare se vor negocia clauzele contractuale, pornindu-se de la criteriile din oferta ca baza minimala de negociere.
    Ofertele neselectate vor fi restituite, cu specificarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
    Art. 8
    Metodologia privind selectionarea managerilor si incheierea contractului de management va fi elaborata de Fondul Proprietatii de Stat, Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala si reprezentantii celorlalti actionari, cu consultarea ministerelor de resort, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    Contractul de management se incheie in forma scrisa si se va depune, impreuna cu semnaturile managerilor, spre inregistrare, la Oficiul Registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii comerciale.

    CAP. 3
    Contractul de management

    Art. 10
    Contractul de management cuprinde:
    a) partile contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) durata contractului;
    d) drepturile si obligatiile managerului;
    e) drepturile si obligatiile persoanei juridice proprietare;
    f) indicatorii de referinta, obiectivele si criteriile de performanta;
    g) clauze speciale: garantii, loialitate, confidentialitate;
    h) raspunderea partilor;
    i) modificarea contractului;
    j) incetarea contractului:
    k) litigii;
    l) dispozitii finale.
    Partile pot stipula si alte clauze.
    Art. 11
    Contractul de management se incheie pe o durata de maximum 4 ani.
    In conditiile indeplinirii de catre managerul in exercitiu a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea contractului.
    Art. 12
    Indicatorii de referinta care definesc activitatea societatii vor cuprinde elemente obiective privind situatia economico-financiara a societatii comerciale.
    Indicatorii de referinta se determina avandu-se in vedere exercitiul economico-financiar anterior.
    Art. 13
    Obiectivele si criteriile de performanta reprezinta in expresie cantitativa si valorica principalele rezultate ale societatii comerciale pe care managerul se angajeaza sa le obtina prin conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii.
    Obiectivele si criteriile de performanta vor cuprinde obligatoriu: cifra de afaceri; profitul sau alt indicator financiar de sinteza; balanta de import-export; volumul investitiilor; productivitatea muncii.
    In functie de profilul de activitate pot fi prevazute si alte criterii.
    Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala pot consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performanta, in scopul adaptarii acestora la strategia preconizata pentru domeniul respectiv.
    Pe parcursul executarii contractului, partile pot, de comun acord, sa modifice criteriile de performanta convenite la incheierea contractului de management, in scopul de a le adapta evolutiei situatiei conjuncturale.
    Managerul va prezenta trimestrial actionarilor sau, dupa caz, ministerului de resort sau autoritatii executive a administratiei publice locale situatia economico-financiara, stadiul realizarii investitiilor sau orice alta documentatie solicitata, vizate si certificate de cenzori.
    Art. 14
    Pentru realizarea criteriilor de performanta prevazute in contract, managerul detine deplina putere in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii comerciale.
    Managerul dispune de urmatoarele prerogative:
    a) concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii comerciale;
    b) selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;
    c) negociaza contractul colectiv de munca;
    d) negociaza contractele individuale de munca;
    e) reprezinta societatea comerciala;
    f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale, in limita imputernicirilor acordate prin contract;
    g) alte abilitari stabilite prin contracte de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 15
    Managerul este platit, prin acordul partilor, dupa cum urmeaza:
    a) o plata lunara care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca, asigurari sociale si pensie, stabilite potrivit legii;
    b) participarea la profitul unitatii, stabilita in raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite in contractul de management.
    Pentru intarirea raspunderii managerului, din cota de participare la profitul societatii, care-i revine acestuia, 50% va fi investit in actiuni la societatea comerciala.
    Pe perioada contractului, managerul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Codul muncii pentru salariatii angajati pe perioada nedeterminata.
    Art. 16
    Contractul de management inceteaza prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat si partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii;
    b) revocarea managerului in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract;
    c) renuntarea managerului la mandatul incredintat in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;
    d) acordul partilor;
    e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;
    f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca;
    g) insolvabilitate, faliment.
    In cazurile de la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.
    Art. 17
    Partile pot conveni ca solutionarea litigiilor izvorate din interpretarea clauzelor, incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de management sa se faca prin arbitraj.

    CAP. 4
    Protectia managerului

    Art. 18
    Managerul nu poate fi sanctionat, suspendat sau eliberat din functie decat in conditiile stabilite prin contractul de management.
    Art. 19
    Managerul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea adunarii generale a actionarilor, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea comerciala, in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizatii.
    Conflictele nesolutionate la aceste niveluri se rezolva de instantele judecatoresti.
    Art. 20
    La incetarea mandatului, persoana juridica proprietara este obligata ca, la cererea fostului manager, sa-i asigure un loc de munca in societatea comerciala pe o perioada de cel putin 6 luni, in conformitate cu pregatirea sa profesionala.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    Concursurile de selectie pentru manageri vor fi organizate in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Pana la incheierea contractelor de management, administratorii in functie isi vor exercita mandatul.
    Art. 22
    Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si regiilor autonome, cu exceptia prevederilor art. 15 alin. 2.
    Selectarea, negocierea si incheierea contractului de management se fac intre regia autonoma reprezentata de ministerul de resort sau, dupa caz, de autoritatea executiva a administratiei publice locale si persoane fizice sau juridice romane, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    Lista managerilor si administratorilor revocati se intocmeste de catre Fondul Proprietatii de Stat si se comunica lunar pentru afisare la filialele locale ale Fondului Proprietatii de Stat si ale Fondurilor Proprietatii Private, la ministerele de resort, la sediile autoritatilor executive locale si la Oficiul National al Registrului Comertului.
    Art. 24
    Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile referitoare la administratori si cenzori cuprinse in Legea nr. 31/1990, precum si cu prevederile din Codul comercial si Codul civil, in masura in care nu dispun altfel.
    Art. 25
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                          DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            RADU BERCEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 66/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 66 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 66/1993
OUG 79 2001
privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
OUG 20 2001
pentru stabilirea unor masuri referitoare la administrarea companiilor/societatilor nationale si a celorlalte societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar
Legea 136 2000
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome
OUG 49 1999
privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome
Legea 217 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
OUG 39 1997
privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
Legea 55 1995
pentru accelerarea procesului de privatizare
Legea 77 1994
privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
Hotărârea 263 1994
privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si incheierea contractului de management la regiile autonome
Norma 1 1994
privind selectionarea managerilor si incheierea contractului de management
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu