E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 77 1994 in legatura cu Legea 282 2001
Legea 77 1994 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Legea 77 1994 in legatura cu Hotărârea 457 1997
Articolul 32 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 33 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 35 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 36 din actul Legea 77 1994 abrogat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 37 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 38 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 39 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 48 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 49 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 50 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Legea 77 1994 modificat de OUG 38 1997
Articolul 1 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 2 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 3 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 5 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 7 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 8 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 9 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 10 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 29 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 30 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 31 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 51 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 52 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 56 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Articolul 57 din actul Legea 77 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 38 1997
Legea 77 1994 in legatura cu articolul 10 din actul Hotărârea 885 1995
Articolul 50 din actul Legea 77 1994 in legatura cu articolul 16 din actul Hotărârea 759 1995
Legea 77 1994 in legatura cu Norma 2 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 77 din  1 august 1994

privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 209 din 11 august 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pentru dobandirea de actiuni ale societatilor care se privatizeaza potrivit Legii nr. 58/1991, salariatii si membrii conducerii acestor societati comerciale se pot constitui in asociatii, potrivit prezentei legi.
    Art. 2
    Asociatia este o persoana juridica constituita de persoanele prevazute la art. 3, in scopul de a dobandi si de a folosi in conditiile legii, in numele si pentru aceste persoane, actiuni ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in vederea privatizarii acestora in conditiile legii.
    Este permisa constituirea unei singure asemenea asociatii in cadrul aceleiasi societati comerciale.
    Art. 3
    Pot face parte din asociatie:
    a) salariatii societatii comerciale cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma;
    b) membrii conducerii societatii comerciale in componenta definita la art. 74 din Legea nr. 58/1991 sau managerul societatii comerciale, definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993 privind contractul de management;
    c) fosti salariati ai societatii comerciale;
    d) pensionarii care au avut ultimul loc de munca la societatea comerciala;
    e) producatorii agricoli, persoane fizice, care se afla in relatii contractuale, de furnizori sau beneficiari, cu societatea comerciala agroindustriala care se privatizeaza.
    Persoanele prevazute la alin. 1 lit a), b), c) si d) pot face parte dintr-o singura asociatie. Nu beneficiaza de prevederile de la lit. c) fostii salariati care nu au lucrat minimum un an in respectiva societate si cei carora li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor.
    Lista persoanelor care pot face parte din asociatie va fi afisata la sediul societatii comerciale care se privatizeaza, cu 15 zile inainte de convocarea adunarii generale constitutive a asociatiei.
    Art. 4
    Asociatia poate desfasura numai activitatile prevazute de prezenta lege.

    CAP. 2
    Constituirea asociatiei

    Art. 5
    In vederea constituirii asociatiei, un numar de cel putin 21 de persoane dintre cele prevazute la art. 3 aleg dintre ele un comitet de initiativa format din 3 - 7 membri, care se inregistreaza, cel tarziu a doua zi, la consiliul de administratie al societatii comerciale.
    In cazul in care intr-o societate comerciala se formeaza mai multe comitete de initiativa, acestea fuzioneaza inainte de convocarea adunarii generale de constituire a asociatiei. Fuzionarea se va realiza pe baza negocierilor purtate intre aceste comitete, in prezenta reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat si ai Fondului Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala.
    Art. 6
    Comitetul de initiativa, ales conform art. 5, asigura elaborarea proiectului de statut al asociatiei si indeplinirea formalitatilor necesare pentru constituirea asociatiei.
    Art. 7
    Societatea comerciala este obligata sa furnizeze toate informatiile financiare, comerciale si tehnice cerute de comitetul de initiativa in vederea intocmirii studiului de fezabilitate a privatizarii.
    Cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate se acopera de societatea comerciala in conditiile art. 26 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 58/1991.
    Art. 8
    Procedura constituirii asociatiei este urmatoarea:
    1. comitetul de initiativa solicita si primeste cererile de admitere in asociatie de la persoanele prevazute la art. 3;
    2. daca cel putin 30% din numarul total al salariatilor prevazuti la art. 3 alin. 1 lit. a) au depus cereri de admitere in asociatie, comitetul de initiativa convoaca adunarea generala constitutiva;
    3. in baza studiului de fezabilitate, adunarea generala constitutiva poate decide constituirea asociatiei si, in acest caz, adopta statutul si alege primul consiliu de administratie al asociatiei.
    La data alegerii primului consiliu de administratie al asociatiei, comitetul de initiativa se dizolva.
    Art. 9
    Statutul asociatiei trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea si sediul asociatiei, precum si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni urmeaza a fi dobandite de catre asociatie;
    b) obiectul de activitate al asociatiei;
    c) reprezentantii legali ai asociatiei;
    d) regulile pentru convocarea adunarii generale, validitatea deliberarilor, adoptarea hotararilor acesteia si modalitatile de vot;
    e) numarul membrilor consiliului de administratie, modalitatea de alegere a acestora, atributiile si durata mandatului lor;
    f) criteriile pentru stabilirea cuantumului initial al contributiei fiecarui membru al asociatiei, limitele maxima si minima ale acesteia - care trebuie sa fie in concordanta cu criteriile de distribuire stabilite la art. 38 -, precum si modalitatile de plata a acestei contributii;
    g) conditiile de admitere in asociatie, de aderare ulterioara, de retragere si de excludere din asociatie;
    h) criteriile de distribuire catre membrii asociatiei a actiunilor cumparate de asociatie si conditiile de transmitere a actiunilor intre persoanele prevazute la art. 3;
    i) raspunderea asociatiei si a membrilor acesteia;
    j) dizolvarea si lichidarea asociatiei;
    k) orice alte prevederi in legatura cu scopul asociatiei.
    Art. 10
    Constituirea asociatiei este supusa autorizarii de catre instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea comerciala care se privatizeaza.
    Cererea de inregistrare trebuie insotita de:
    a) procesul-verbal al adunarii constitutive;
    b) statutul asociatiei;
    c) hotararea de aprobare a constituirii asociatiei, adoptata de adunarea generala a actionarilor societatii comerciale, constituita conform art. 39 din Legea nr. 58/1991;
    d) dovada existentei patrimoniului initial al asociatiei si a sediului acesteia.
    Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din sume depuse de membrii asociatiei, donatii sau alte contributii de la persoane juridice sau persoane fizice.
    Asociatia va avea sediul intr-un spatiu pus la dispozitie de societatea comerciala care se privatizeaza.
    Art. 11
    Instanta judecatoreasca verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege si va incuviinta cererea, dispunand inscrierea asociatiei in registrul de persoane juridice. Personalitatea juridica a asociatiei este dobandita pe data inscrierii.
    Art. 12
    Orice modificare adusa statutului de catre adunarea generala a asociatiei trebuie comunicata instantei judecatoresti in termen de 15 zile de la data adoptarii; judecatorul dispune inscrierea mentiunilor despre aceasta modificare in registrul persoanelor juridice.

    CAP. 3
    Organizarea asociatiei

    Art. 13
    Organele de conducere ale asociatiei sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie.

    SECTIUNEA I
    Adunarea generala
    Art. 14
    Adunarea generala este constituita din toti membrii asociatiei si este organul suprem de conducere al acesteia.
    Art. 15
    Adunarea generala are urmatoarele atributii:
    a) aprobarea si modificarea statutului asociatiei;
    b) alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori ale asociatiei;
    c) aprobarea raportului anual al consiliului de administratie al asociatiei, a bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei;
    d) stabilirea criteriilor de distribuire a actiunilor cumparate de asociatie catre membrii asociatiei si aprobarea programului de distribuire;
    e) excluderea din asociatie;
    f) aprobarea angajarii de credite;
    g) dizolvarea asociatiei;
    h) adoptarea oricaror hotarari care, conform statutului, sunt de competenta exclusiva a adunarii generale.
    Art. 16
    Fiecare membru al asociatiei dispune de un vot.
    Art. 17
    Adunarea generala va fi convocata cel putin o data pe an.
    Adunarea generala extraordinara poate fi convocata in urmatoarele situatii:
    a) ori de cate ori este nevoie, din initiativa consiliului de administratie;
    b) la cererea scrisa a cel putin 25% din numarul total al membrilor asociatiei.
    Adunarea generala este legal constituita cand la sedinta participa majoritatea membrilor ei si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta cu cel putin 14 zile inainte de data tinerii acesteia, prin instiintarea, in scris, a tuturor membrilor asociatiei sau prin instiintari afisate la locurile de munca ale acestora.
    Art. 18
    Oricare dintre membrii adunarii generale poate ataca hotararile acesteia daca i-au fost incalcate drepturile legale de asociat.
    Cererea se adreseaza instantei judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii pe care o ataca.

    SECTIUNEA A II-A
    Consiliul de administratie
    Art. 19
    Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al asociatiei, format din 3 - 7 membri, alesi de adunarea generala, prin vot secret, pe o perioada de 2 - 4 ani.
    Membrii consiliului de administratie al asociatiei sunt reeligibili.
    Art. 20
    Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un loctiitor.
    Art. 21
    Asociatia este reprezentata in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre loctiitorul acestuia.
    Art. 22
    Nu vor putea fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, potrivit legii, au fost declarate incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, luare sau dare de mita, pentru infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990.
    Art. 23
    Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor, atat fata de terti, cat si fata de asociatie sau asociati.
    Art. 24
    Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la fiecare 2 luni, la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte.
    Convocarile se vor face cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii.
    Consiliul de administratie se poate intruni ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a cel putin doi dintre membrii sai.
    Art. 25
    La sedintele consiliului de administratie este necesara participarea a 2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile se iau valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 26
    Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare privind activitatea acesteia;
    b) negociaza si isi da acordul pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare a actiunilor;
    c) organizeaza si supravegheaza distribuirea actiunilor catre membrii asociatiei si raporteaza rezultatul adunarii generale;
    d) organizeaza si supravegheaza vanzarile-cumpararile ulterioare de actiuni intre membrii asociatiei;
    e) aproba admiterea de noi membri, in conditiile prevazute de statut;
    f) asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei, pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
    g) exercita orice alte atributii si indeplineste sarcinile stabilite in statut sau de catre adunarea generala.
    Art. 27
    Controlul gestionarii patrimoniului asociatiei poate fi asigurat de o comisie de cenzori formata din trei membri.
    Comisia de cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta consiliului de administratie.
    Membrii comisiei de cenzori pot fi invitati la sedintele consiliului de administratie.
    Art. 28
    Asociatia poate sa plateasca indemnizatii membrilor consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si sa suporte alte cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activitati, conform hotararii adunarii generale.

    CAP. 4
    Dobandirea, distribuirea si transmiterea actiunilor

    Art. 29
    In conditiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, asociatia dobandeste actiunile societatii comerciale astfel:
    1. in numele acelora dintre membrii sai care au subscris actiuni si care le achita individual, folosind urmatoarele modalitati:
    a) plata in numerar;
    b) schimbul certificatelor de proprietate;
    2. in numele tuturor membrilor sai, grupati in asociatie, dobandind actiuni care initial nu sunt distribuite individual, utilizand in acest scop:
    a) plata in rate, facilitata de Fondul Proprietatii de Stat;
    b) credite contractate de asociatie.
    Art. 30
    Actiunile subscrise si achitate integral, in modul descris la art. 29 pct. 1, sunt transmise in baza unei cereri de subscriere completata si semnata de fiecare membru al asociatiei.
    Cererea de subscriere de actiuni este prezentata in anexa.
    Art. 31
    Actiunile dobandite in modul descris la art. 29 pct. 1 sunt transmise membrilor asociatiei imediat dupa achitare, daca statutul nu prevede altfel.
    In acest caz, membrii asociatiei au drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale, corespunzator numarului de actiuni achitate.
    Art. 32
    Actiunile dobandite in modul aratat la art. 29 pct. 2 pot fi utilizate pentru a garanta creditele luate de la Fondul Proprietatii de Stat, de la banci sau de la alte institutii financiare.
    Art. 33
    Actiunile dobandite de asociatie in modul descris la art. 29 pct. 2 se inregistreaza in numele acesteia si vor fi distribuite treptat membrilor asociatiei, corespunzator cu sumele achitate pentru plata ratelor sau rambursarea creditelor.
    Asociatia va exercita, in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale, dreptul de vot corespunzator acestor actiuni, in modul prevazut de statul societatii comerciale.
    Art. 34
    Dividendele distribuite de societatea comerciala pentru actiunile dobandite in conditiile art. 29 pct. 2 si grevate de credite sau rate neachitate vor servi in mod obligatoriu pentru acoperirea acestora.
    Art. 35
    Actiunile sunt nominative si se pot transmite pe durata existentei asociatiei, in conditiile stabilite de adunarea generala.
    Actiunile dobandite potrivit art. 29 pct. 2 se transmit cu drept de preemptiune membrilor asociatiei, in conditiile stabilite de adunarea generala.
    Art. 36
    In cazul in care membrii asociatiei nu isi exercita dreptul de preemptiune in termen de 30 de zile de la data ofertei, actiunile pot fi vandute in urmatoarea ordine de preferinta:
    a) noilor angajati care devin membri ai asociatiei in conditiile prevazute in statut;
    b) altor salariati ai societatii comerciale care nu sunt membrii ai asociatiei, cu aprobarea adunarii generale.
    Art. 37
    Vanzarile de actiuni dobandite potrivit art. 29 pct. 2 se fac in conformitate cu prevederile statutului.
    Art. 38
    Adunarea generala aproba, ori de cate ori este nevoie, programul de distribuire a actiunilor, potrivit criteriilor stabilite prin statut si potrivit optiunilor fiecarui membru al asociatiei.
    Criteriile se stabilesc in raport cu:
    a) vechimea in societatea comerciala;
    b) functia ocupata in societatea comerciala;
    c) salariul;
    d) alte conditii obiective aprobate de adunarea generala.

    CAP. 5
    Dizolvarea si lichidarea asociatiei

    Art. 39
    Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) cand scopul pentru care a fost constituita a fost realizat prin plata tuturor datoriilor si distribuirea tuturor actiunilor catre membrii asociatiei.
    In acest caz, la propunerea consiliului de administratie, adunarea generala poate hotari dizolvarea asociatiei;
    b) cand numarul membrilor sai devine mai mic de 1/4 din numarul membrilor de la data constituirii.
    In acest caz, adunarea generala va putea hotari dizolvarea asociatiei numai dupa ce a stabilit, cu Fondul Proprietatii de Stat si cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor fata de acestia.
    Art. 40
    Dupa dizolvare, asociatia intra in lichidare.
    Lichidarea patrimoniului asociatiei se face de catre un lichidator din afara asociatiei, desemnat de adunarea generala.
    Art. 41
    Lichidatorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa efectueze inventarul si sa incheie un bilant care sa constate situatia activului si a pasivului asociatiei;
    b) sa indeplineasca toate operatiunile necesare lichidarii si sa tina un registru pentru toate operatiunile referitoare la lichidare;
    c) sa incaseze creantele, sa realizeze activul si sa plateasca creditorii.
    Art. 42
    Atat fata de asociatie, cat si fata de membrii acesteia, lichidatorul este supus regulilor mandatului.
    Art. 43
    La terminarea lichidarii, lichidatorul va intocmi un bilant de lichidare; acesta, precum si bilantul intocmit la intrarea in functie a lichidatorului vor fi supuse spre aprobare adunarii generale.
    Art. 44
    Bilantul de lichidare, semnat de lichidator si aprobat de adunarea generala, va fi depus la sediul asociatiei.
    Timp de 30 de zile de la data depunerii bilantului, oricare asociat care doreste sa-l conteste poate sa sesizeze instanta judecatoreasca competenta, citandu-se lichidatorul.
    Hotararea instantei este definitiva.
    Repartitia produsului net al lichidarii intre membrii asociatiei poate avea loc numai dupa o luna de la data hotararii de dizolvare a asociatiei si numai dupa ce bilantul de lichidare a fost aprobat.
    Art. 45
    Sumele cuvenite asociatilor care nu le-au revendicat in termen de doua luni de la data aprobarii bilantului, precum si sumele care nu au fost reclamate sau incasate de creditori se vor consemna la C.E.C. sau la o unitate bancara la dispozitia celor indreptatiti.
    Art. 46
    Lichidatorul va fi descarcat de obligatiile sale dupa aprobarea bilantului de lichidare.
    Art. 47
    La incheierea lichidarii patrimoniului, lichidatorul va cere radierea asociatiei din registrul persoanelor juridice, pe baza hotararii prin care adunarea generala a hotarat dizolvarea.

    CAP. 6
    Procedura de negociere si facilitati

    Art. 48
    Asociatia va desfasura negocieri cu Fondul Proprietatii de Stat si cu Fondurile Proprietatii Private si va semna contractul de vanzare-cumparare, stabilind de comun acord, pe baza studiului de fezabilitate:
    a) pretul de cumparare;
    b) avansul initial;
    c) esalonarea ratelor;
    d) dobanda pentru creditul primit.
    Art. 49
    Dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni se convoaca adunarea generala a actionarilor, care va modifica in mod corespunzator statutul societatii comerciale si va desemna noii administratori in conditiile Legii nr. 31/1990.
    Dupa inscrierea in Registrul comertului a mentiunilor despre modificarile intervenite in participarea la capitalul social, membrii asociatiei isi exercita drepturile de actionari in raport cu numarul de actiuni dobandite.
    Art. 50
    Societatea comerciala care se privatizeaza prin transmiterea de actiuni asociatiei constituite conform prezentei legi beneficiaza, pe toata durata achitarii ratelor sau a rambursarii creditelor, in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, de reducere cu 50% a impozitului pe profit, aferent actiunilor dobandite.
    Dividendele aferente actiunilor detinute in conditiile prezentei legi sunt neimpozabile, pe durata aratata la alin. 1.
    Art. 51
    Facilitatile fiscale prevazute la art. 50 se aplica la o singura cumparare de actiuni.
    Veniturile financiare realizate prin facilitatile fiscale mentionate se transfera asociatiei si se utilizeaza exclusiv pentru plata ratelor, dobanzilor si achitarea creditelor contractate de asociatie pentru cumpararea de actiuni.
    Art. 52
    Asociatiile constituite potrivit prezentei legi beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    1. Fondul Proprietatii de Stat va acorda acestor asociatii facilitarea platii in rate, in urmatoarele conditii:
    a) avansul initial minim de 20% din pretul negociat;
    b) esalonarea platii pe minimum 5 ani;
    c) dobanda anuala negociabila de maximum 10% .
    2. Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala in cauza este obligat sa primeasca certificate de proprietate de la membrii asociatiei in limita a cel putin 2/3 din cota sa de 30% din totalul actiunilor societatii comerciale, la valoarea negociata cu acesta.
    Fondurile Proprietatii Private pot primi intregul carnet cu certificate de proprietate oferite de membrii asociatiei, pentru schimbarea lor in actiuni, urmand ca, periodic, sa se efectueze decontari reciproce intre fonduri, potrivit sistemului de arondare a societatilor comerciale.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 53
    Facilitatile fiscale prevazute la art. 50, precum si dobanda prevazuta la art. 52 pct. 1 lit. c) se aplica, pentru impozitele datorate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, si societatilor comerciale care au fost privatizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi prin cumpararea de actiuni de catre asociatii ale salariatilor si membrilor conducerii acestora, constituite ca persoane juridice.
    Art. 54
    Bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei se intocmesc anual, conform dispozitiilor legale.
    Art. 55
    Asociatia nu poate efectua alte cheltuieli in afara celor legate de realizarea scopurilor prevazute in statut.
    Art. 56
    Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private si Agentia Nationala de Privatizare vor elabora, in termen de 30 de zile, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 57
    Dispozitiile prezentei legi nu se aplica societatilor bancare si de asigurari.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 75 din Constitutia Romaniei.

                 PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 75 din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                  CERERE DE SUBSCRIERE DE ACTIUNI

               Catre*) ..........................
                       ..........................
             Asociatia ..........................
        Societatea Comerciala ..........................

    Subsemnatul/a .............................., domiciliat in .............., posesor al buletinului de identitate seria ..... nr. ..........declar ca:
    a) Indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de*) .................. in functia*)...................... la societatea comerciala.
    b) Am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul de distribuire de actiuni, aprobate de adunarea generala a asociatiei.
    c) Solicit un numar de*) ....... actiuni cu o valoare nominala de ....... ........ lei fiecare, la pretul de .............. lei fiecare.
    Anexez .................*) pentru .............. lei, reprezentand ..... ......... % din pretul actiunilor subscrise.
    d) Ma angajez sa efectuez restul varsamintelor in contul actiunilor subscrise, conform esalonarii comunicate de asociatie, in conditiile contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

                         Semnatura ..................
                         Data .......................

------------
    *) Cererea se adreseaza presedintelui consiliului de administratie al asociatiei.
    *) Salariat, membru al conducerii, pensionar, producator agricol furnizor sau beneficiar al societatii comerciale.
    *) Pentru pensionari se va completa cu ultima functie detinuta la societate si cu anul pensionarii.
    *) Cel mult numarul de actiuni distribuit prin program.
    *) Documentul doveditor al platii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 77/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 77 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 77/1994
Legea 282 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Hotărârea 457 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active
OUG 38 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
Hotărârea 885 1995
privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale
Hotărârea 759 1995
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
Norma 2 1994
pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu